ישיבת ועדה של הכנסת ה-15 מתאריך 18/02/2002

דיווח על יישום חוק החברות הממשלתיות (תיקון מס' 11), התש"ס-2000.

פרוטוקול

  • מצטערים! אין לנו את הפרוטוקול.

קוד המקור של הנתונים