ישיבת ועדה של הכנסת ה-15 מתאריך 04/02/2002

ריבית הפיגורים הנהוגה במשכנתאות

פרוטוקול

  • מצטערים! אין לנו את הפרוטוקול.

קוד המקור של הנתונים