ישיבת ועדה של הכנסת ה-15 מתאריך 22/01/2002

דיווח נציב שירות המדינה על יישום חוק שירות המדינה (מינויים) (תיקון מס' 11), התשס"א- 2001.

פרוטוקול

  • מצטערים! אין לנו את הפרוטוקול.

קוד המקור של הנתונים