ישיבת ועדה של הכנסת ה-15 מתאריך 01/01/2002

חוק שירות נתוני אשראי, התשס"ב-2002

פרוטוקול

 
פרוטוקולים/כלכלה/4751ועדה משותפת כלכלה-חוקה
לחוק שירות נתוני אשראי -2-
שגיאה! שם מאפיין מסמך לא מוכר.


פרוטוקולים/כלכלה/4751
ירושלים, כ"ג באדר, תשס"ב
7 במרץ, 2002

הכנסת החמש-עשרה נוסח לא מתוקן
מושב רביעי


פרוטוקול מס' 23

מישיבת הוועדה המשותפת לוועדת הכלכלה ולוועדת החוקה, חוק ומשפט
לעניין חוק שירות נתוני אשראי, התשנ"ח-1997
‏יום שלישי, י"ז בטבת התשס"ב (‏1 בינואר, 2002), שעה 13:30
סדר היום
1. הצעת חוק שירות נתוני אשראי, התשנ"ח-1997 - דיון מחדש בעניין תחילת החוק והמועד להתקנת תקנות.
נכחו
חברי הוועדה: אברהם פורז (יו"ר ועדת הכלכלה) - היו"ר
אופיר פינס-פז (יו"ר ועדת החוקה, חוק ומשפט)
מרינה סולודקין
מוזמנים
עו"ד טנה שפניץ - משנה ליועץ המשפטי לממשלה, משרד המשפטים
עו"ד אלן זיסבלט - משרד המשפטים
עו"ד תמר קלהורה - משרד המשפטים
עו"ד ורדה לוסטהויז - משנה ליועץ המשפטי, בנק ישראל
אריה כהן - מנהל אגף ההוצאה לפועל, הנהלת בתי המשפט
יועצת משפטית
אתי בנדלר

רשמה: אירית שלהבתהצעת חוק שירות נתוני אשראי, התשנ"ח-1997
דיון מחדש בעניין תחילת החוק והמועד להתקנת תקנות
היו"ר אברהם פורז
לאחר שאישרנו את הצעת חוק שירות נתוני אשראי, התשנ"ח-1997, בקריאה שניה ושלישית הסתבר לנו ששגגה יצאה תחת ידינו כששכחנו לעדכן את המועדים לכניסת החוק לתוקף. חשבנו שהחוק יאושר בחודש יולי והנה עברה חצי שנה ואנחנו בינואר. על כן, בהסכמת הנוכחים, אנחנו קודם כל פותחים את העניין, רק לצורך שינוי המועדים.

נראה מה המועדים שקבענו אז ונזיז אותם באופן יחסי קדימה.
אתי בנדלר
זה בדיוק מה שאני הצעתי, רק בלי תאריכים חלוטים. הנוסח הקיים אמר ש"תחילתו של חוק זה ביום 1 באוגוסט 2002". הקריאה השניה והקריאה השלישית היו אמורות להיות ב-25.7.2001, כשתוך מספר ימים החוק היה אמור להתפרסם. דהיינו, היה מתוכנן שתהיה שנה עד לכניסת החוק לתוקפו. לפיכך אני מציעה, במקום הנוסח של סעיף 59(א) כפי שהופיע, שייאמר: "תחילתו של חוק זה ב-1 בחודש שלאחר תום שנה מיום פרסומו".
היו"ר אברהם פורז
האם זה מקובל עליכם? טוב.
אתי בנדלר
אני מוכרחה להודות באשמה, שעשיתי את זה ללא היוועצות במשרד המשפטים.
טנה שפניץ
אבל ברוחנו.
היו"ר אברהם פורז
חבר הכנסת פינס-פז, אנחנו דוחים מועדים. יצאנו מתוך הנחה שהחוק יעבור ביולי ולפיכך קבענו מועדי תחילה מסויימים. בינתיים נגררנו מיולי לדצמבר. כדי שהחוק לא ייכנס לתוקפו כבר עתה, כאשר העניין לא ערוך, אנחנו דוחים את התחילה.
אתי בנדלר
סעיף 60 - חובת התקנת תקנות: "תקנות ראשונות הדרושות להפעלת החוק והטעונות אישור הוועדה" - בהתאם למוצע בנוסח שהונח לקריאה שניה ושלישית היו אמורות להיות מובאות לאישור הוועדה עד 31.1.2002, קרי, כמחצית השנה לאחר המועד המקורי שהחוק היה אמור להתקבל בו. בסעיף 60 החדש שאני מציעה היום נאמר: "תקנות ראשונות הדרושות להפעלת החוק והטעונות אישור הוועדה, יובאו לאישורה בתוך שישה חודשים מיום פרסומו של חוק זה."
היו"ר אברהם פורז
האם זה מקובל על אנשי משרד המשפטים?
טנה שפניץ
כן. זה שינוי טכני.
היו"ר אברהם פורז
גברת שפניץ, האם את מאמינה שזה לא יחזור לפה?
טנה שפניץ
תלוי במי שמציג את זה בקריאה שניה ושלישית ...
אלן זיסבלט
אני מוכן להמר שזה יבוא לכאן עוד פעם.
אתי בנדלר
על כל פנים, גם אם זה לא יעבור, תחילתו תהיה לאחר תום שנה מיום פרסומו.
טנה שפניץ
גברת אתי בנדלר, האם דיברת עם היושב-ראש על ההסתייגויות של משרד המשפטים? ההסתייגויות שלנו הן: א) בעניין ה"נפרע"; ב) בעניין מידע משני מקורות שונים.
אתי בנדלר
זה לא רלוונטי לכאן. זה לא נושא לדיון מחדש.
היו"ר אברהם פורז
על דעת המקום ועל דעת הקהל, בהסכמת כל הנוכחים אנחנו מאשרים את הצעת חוק שירות נתוני אשראי, התשנ"ח-1997, עם המועדים המתוקנים. חשבתי בהתחלה שאפשר יהיה לומר שזה נדחה מאליו, אבל ראינו שכתבנו תאריכים חלוטים והיועצת המשפטית של הוועדה, שמאוד מקפידה שכל דבר יהיה מעוגן בהחלטת ועדה ושלא תהיה חריגה מסמכות, אמרה שזה צריך להידון בוועדה.
טנה שפניץ
אנחנו שמחים לבוא לכאן.
היו"ר אברהם פורז
לא אשאיר אתכם הרבה זמן להתגעגע. כל פעם אני מסדר לכם פגישה נוספת, לטוב ולרע.

תודה רבה.

הישיבה ננעלה בשעה 13:40

קוד המקור של הנתונים