ישיבת ועדה של הכנסת ה-15 מתאריך 12/06/2001

הצעת חוק הכניסה לישראל (תיקון מס' 8), התשס"א-2000

פרוטוקול

  • מצטערים! אין לנו את הפרוטוקול.

קוד המקור של הנתונים