ישיבת ועדה של הכנסת ה-15 מתאריך 14/03/2000

חוק איסור הלבנת הון, התש"ס-2000

פרוטוקול

 
פרוטוקולים/ועדת חוקה/263פרוטוקולים/ועדת חוקה/263
ירושלים, כ' ב אדר ב, תש"ס
27 במרץ, 2000

הכנסת החמש-עשרה נוסח לא מתוקן
מושב שניפרוטוקול מס' 8
מישיבת ועדת המשנה לעניין הצעת חוק איסור הלבנת הון
יום שלישי, ז' באדר ב' התש"ס (14 במרץ 2000), שעה 10:00
נכחו
חברי הוועדה: ציפי לבני - היו"ר
מוזמנים
עו"ד יהודית קרפ - משרד המשפטים, המשנה ליועמ"ש
עו"ד גלוריה וייסמן - משרד המשפטים, ראש התחום למשפט פלילי
אביבית אהרונוף - משרד המשפטים, מתמחה
רחל גוטליב - המשרד לביטחון פנים, סגנית היועמ"ש
רפ"ק אילנה חן - המשרד לביטחון פנים, משטרה, יועמ"ש אמ"ן
רפ"ק יהודה טברסקי - המשרד לביטחון פנים, המשטרה, יחב"ל
רפ"ק דוד מתן - המשרד לביטחון פנים, המשטרה, מדור סמים
עו"ד איריס ויינברגר - משרד האוצר, אגף המכס
עו"ד ורדה לוסטהויז - בנק ישראל, משנה ליועמ"ש
עו"ד אורנה ואגו - בנק ישראל
עו"ד דניאל חחיאשוילי - בנק ישראל, לשכה משפטית
עו"ד נעמי ליבנה - הרשות לניירות ערך, המחלקה המשפטית
עו"ד אריה יוסקוביץ - איגוד הבנקים, בנק הפועלים
עו"ד איירין גרובר - איגוד הבנקים, בנק המזרחי
עו"ד טל נדב - איגוד הבנקים, יועמ"ש
עו"ד יהודה לנדא - לשכת עורכי הדין
עו"ד אדווין פרידמן - לשכת עורכי הדין
שמואל מלכיס - איגוד חברות הביטוח
אשר ספיר - איגוד לשכות המסחר, יו"ר החטיבה הפיננסית
מנשה קפלן - התאחדות הקבלנים
יועץ משפטי
שלמה שהם
מנהל/ת הוועדה
דורית ואג
מתמחה ליועץ המשפטי
בועז פרסלר
קצרנית
אסתר מימון
סדר היום
הצעת חוק איסור הלבנת הון, התשנ"ט-1999


הצעת חוק איסור הלבנת הון, התשנ"ט-1999
היו"ר ציפי לבני
רבותי, אנחנו פותחים את ישיבת הוועדה. גלוריה וייסמן, איפה אנחנו עומדים?
גלוריה וייסמן
דנו בסעיף 6.
אריה יוסקוביץ
לא גמרנו.
היו"ר ציפי לבני
מה לא גמרנו?
אריה יוסקוביץ
קודם כול, את חשת ברע והפסקת את הישיבה, כשדיבר חברנו מלשכת עורכי הדין בנושא החשד. דבר שני, צריך לדון, בעקבות ההערה שלו, על הדברים שלו.
היו"ר ציפי לבני
מה היתה הערתך?
אדווין פרידמן
היו לי שתי הערות: האחת לגבי הניסוח, והשנייה לגבי עצם העניין. אני מבין את המטרה, שזה יהיה פחות דרקוני מבחינת העבירות כאן. אבל, לפי הבנתי, זה מרחיב את הרשת שאדם תמים יכול ליפול בה. "חשד אדם כי רכוש הוא רכוש...". קודם כול, לא ברור מי הוא האדם.
גלוריה וייסמן
כל אדם.
אדווין פרידמן
אם מדובר על כל אדם, אז אנחנו מרחיבים, לא רק מי שעוסק בפעולה, אלא כל אדם שהגיע אליו חשד לגבי הפעולה. זה מרחיב את ההגדרה.
אריה יוסקוביץ
בנוגע לרכוש, לא לפעולה.
היו"ר ציפי לבני
אתה אומר שסעיף 6, שהוא סעיף שאמור לתת הגנה למי שעושה פעולה, על-פי סעיף 3 ו-4 - - -
אריה יוסקוביץ
לא בהכרח.
היו"ר ציפי לבני
כוונת המחוקק היתה שסעיף 6 ישמש כסעיף שנותן הגנה למי שיכול להיות חשוד בעבירה לפי סעיפים 3 או 4. אל תגיד לי עכשיו אם זה לא מבטא, אני אומרת למה התכוון משרד המשפטים.
אריה יוסקוביץ
גם במקרה של העיצום הכספי זה יכול לבוא.
היו"ר ציפי לבני
הקונספט של סעיף 6 אמור לתת הגנה, הוא אמור להיות בעד האזרח, לא נגדו. אתה אומר שבניסוח הנוכחי עלול להיות מצב שבו סעיף 6 לא ייתן הגנה, אלא יטיל חובה על אדם שבכלל לא קשור לכל הפעולות של סעיפים 3 או 4, בעצם המילים "חשד אדם".

בעברית פשוטה, כשאני קוראת "חשד אדם, לא יישא באחריות פלילית אם עשה אחת מאלה", קשה לי לראות איך זה קורה.
גלוריה וייסמן
אנחנו לא התכוונו לכל אדם שנמצא במשרד, אלא על אדם שעושה את הפעולה.
היו"ר ציפי לבני
אני מבינה את הבעיה, כי זה אומר "חשד אדם כי הרכוש... לא יישא באחריות פלילית... אם עשה אחת מאלה". אני עוברת ברחוב אלנבי, אני רואה שני אנשים מסתודדים בנסיבות חשודות ועושים פעולה, האם יש לי איזו חובה או לו?
גלוריה וייסמן
אין לך שום חובה.
היו"ר ציפי לבני
עכשיו אני קוראת יחד עם ההערה שהתקבלה לסעיף 6, וגם, לטעמי, סעיף 6 אינו ברור דיו. מדוע? כתוב "חשד אדם כי הרכוש הוא רכוש...". אני עכשיו האדם הזה שעובר באלנבי, לי אין אחריות פלילית אם עברתי אחת מאלה. מזה שכתוב שלא תהיה לי אחריות פלילית "אם עשה אחת מאלה", עלול להשתמע, למרות שמדובר במשפט פלילי, שאם לא עשיתי את זה יש עלי איזו אחריות.
גלוריה וייסמן
אנחנו מוכנים לחזור למבנה שלנו.
היו"ר ציפי לבני
אני אציע הצעה לתיקון. למשל, אפשר אחרי המילה "אדם" להוסיף "חשד אדם שעשה פעולה לפי סעיפים 3 או 4".
גלוריה וייסמן
זה נמצא בסעיף קטן (1). את סעיף (א) אני חייבת לקרוא, כולל את ההוראה האופרטיבית. "חשד אדם כי הרכוש הוא רכוש כאמור בסעיף 3(א)(1) עד (3), לא יישא באחריות פלילית" - סעיף קטן (2) זה רק לגבי הגופים המדווחים - "אם הודיע למשטרה, בדרך שתיקבע לפני עשיית הפעולה." זה לא האדם שנמצא ברכוש.
היו"ר ציפי לבני
אם אני קוראת את הסעיף, לאחר מה שנציג לשכת עורכי הדין אמר, אני אומרת: עלולה לקרות איזו מין הבנה כזאת, אז למה לא לכתוב אחרי המילים "חשד אדם", שיובן על איזה אדם אנחנו מדברים – האדם שעשה את הפעולות לפי סעיפים 3 ו-4.
גלוריה וייסמן
יותר ברור לכתוב כפי שהצענו.
היו"ר ציפי לבני
כשכתבנו "לא יישא אדם באחריות א'", זה לא פותר את הבעיה הזאת. זה ברור שאדם לא נושא באחריות פלילית אם הוא דיווח. הדיון מיותר, כולנו מתכוונים לאותו דבר.
רחל גוטליב
הכנסת המילים "חשד אדם" היו לאור ההערות שלנו.
היו"ר ציפי לבני
אבל גם אם את כותבת "לא יישא אדם באחריות פלילית", אומרים: המילה אדם, האם ברור לנו לכל אדם לפי סעיפים 3 ו-4? לזה התכוונתם, אז תדאגו שזה יבוא לידי ביטוי בסעיף, למה לקיים עוד דיון?
שלמה שהם
צריך גם להוריד את המילה "חשד".
היו"ר ציפי לבני
אני ביקשתי את המילה חשד. אנחנו באותה השקפה בעניין הזה. אני ביקשתי שהמילים "חשד אדם" יהיו, כי חששתי, לאור הדיון הקודם, שהיה על העושה פעולה וכן הלאה, שברגע שלא כתבנו את זה, יתחילו להגיד: האדם הסביר היה צריך לחשוד או לא היה צריך לחשוד. אמרו לי שברגע שכותבים את המילים "חשד אדם" זה בכל זאת מבהיר שהכוונה שלנו בסעיף (ב) היא שיש לו חשד.
שלמה שהם
זה בסדר, אבל זה לא מספיק.
היו"ר ציפי לבני
לא מספיק, זו שאלה אחרת, אבל אם אתה מוריד את זה, אתה חוזר אחורה.
שלמה שהם
בישיבה הקודמת אמרתי, שנראה לי שהמילה הזאת לא מפריעה, אבל אני חושב שהיא בעייתית.
היו"ר ציפי לבני
אם אנחנו מורידים את המילים "חשד אדם" וחוזרים לנוסח כפי שהיה קודם, מה לדעתך יותר טוב, מבחינת האדם החשוד, לא מבחינת המשטרה?
שלמה שהם
כרגע זו שאלה סמנטית בלבד. אנחנו יודעים מה אנחנו רוצים, אנחנו רוצים שזו לא תהיה סיטואציה של חשד סביר, שיגידו מחר שהיה עליו לחשוד. זה ברור לכולנו. השאלה אם, כשאני כותב את המילים "חשד אדם" כשלעצמן, זה מספק. הבעתי את העמדה הזאת בישיבה הקודמת. משום שמשתמשים במילה "חשד" הרבה מאוד, אנחנו אומרים "חשד ממשי" או אנחנו אומרים "חשד יותר רציני". אז אם אני, נניח, אומר שהאדם חשד בחשד שהוא חשד ממשי, הדבר הזה קובע איזו מגבלה, להבטיח שבאמת לזה התכוונתי. במילים "חשד אדם" יכול לבוא מישהו ולומר שזה לא ממש מבחן סובייקטיבי, בגלל שהמילה "חשד" מחוברת ל"חשד סביר" ולסיטואציה של סבירות בדרך כלל.

סברתי שצריך לתת אפיון יותר ספציפי, או אפילו לכתוב את המילים בפירוש "חשד סובייקטיבי", או שנמצא את המילים איך לומר את העניין הזה.
קריאה
יסוד סביר.
שלמה שהם
לא, אם הוא חשד, זאת אומרת, לא היה לו יסוד סביר לחשוד, כי זה לא מספיק טוב.
היו"ר ציפי לבני
כשכותבים "חשד אדם", ברור שהאדם עצמו חשד.

גלוריה וייסמן, תתייחסי.
גלוריה וייסמן
אנחנו יודעים שכשהמחוקק רוצה לקבוע רמת אובייקטיביות, הוא היה אומר "חשד אדם" או "היה עליו לחשוד", ואז אנחנו יודעים שיש שני המרכיבים. ברגע שאנחנו אומרים "חשד אדם", המבחן הוא מבחן סובייקטיבי.

אם ליושבת-ראש יותר נוח שנפרט בדיוק מיהו אותו אדם שחשד, בסדר.
היו"ר ציפי לבני
את זה סיכמנו קודם, אבל אומר שלמה שהם משהו אחר.
גלוריה וייסמן
הוא אומר שנגיד שהיה לו חשד סובייקטיבי. שוב, במינוח הזה אנחנו לא משתמשים בחוק הפלילי. כשאנחנו רוצים להגיד שיש גם מבחן אובייקטיבי, אנחנו אומרים "היה עליו לחשוד". מה זה "היה עליו לחשוד"? זה שאדם סביר, שזה אובייקטיבי, היה עושה כך וכך. לאורך כל החוקים הפליליים, אנחנו משתמשים במינוח הזה. מה שונה כאן מכל מקום אחר?
היו"ר ציפי לבני
שלמה שהם, אני רוצה להתקדם, תבחן את הדברים שגלוריה וייסמן אומרת מול החקיקה, ואז תדברו ביניכם. אם הכוונה של כולם אחת, אז שאלת הניסוח היא כבר שאלה שפחות מטרידה אותי.
שלמה שהם
יש לי תחושה מסוימת שאנחנו גם לא מסכימים על התוצאה, יש שוני בינינו בתפיסה. לו בידי היה הדבר, הייתי אומר בעברית פשוטה שאני רוצה לוודא שלאדם הזה היה חשד, ואפילו הייתי אומר את המילים "חשד ממשי", על מנת להבטיח שאני יודע.
היו"ר ציפי לבני
שלמה שהם, ברור לי שאם העניין הזה יגיע לבית-משפט, השאלה אם חשד אדם או לא, מאחר שמדובר בלבו של אדם, ממילא תוכרע לפי הנסיבות. זה דבר שאני לא יכולה להתעלם ממנו, זה ברור לי, וזה החלק שאני פחות אוהבת. אבל ברגע שאנחנו כותבים "חשד אדם", זאת אומרת שהאחריות היא שלו, אם הוא חשד. ועכשיו אני צריכה לסמוך על מה שיקרה בבתי-משפט בשאלת ההוכחה, ועל זה אני סומכת.
שלמה שהם
לדוגמה, הייתי אומר "אם היה בלבו של האדם חשד ממשי", לצורך הציור - - -
היו"ר ציפי לבני
מה מוסיף לך המילים "חשד ממשי"? אני לא מבינה את ההבדל בין חשד לחשד ממשי.
שלמה שהם
הפסיקה מדברת על חשד ממשי. יש דרגות בפסיקה.
היו"ר ציפי לבני
שיכין המתמחה עבודה, שייתן לי דוגמאות של חשד או חשד ממשי.
אדווין פרידמן
ההערה השנייה שלי לגבי המילה "חשד" – אנחנו מסתכלים כאן על איך לספק הגנה למי שעלול לעמוד לדין. ומאחר שאנחנו מדברים על עסקאות רבות, שכל אדם סביר שיהיה לו איזה חשד, לא להפוך את זה לנטל על כל אזרח, שתהיה עליו חובה לרוץ ולקבל הבהרה מהמשטרה לפני.
היו"ר ציפי לבני
שינינו את העניין. פעם הוא היה צריך ללכת מראש. הוא לא צריך ללכת מראש, הוא יכול ללכת אחרי. לא הטלנו נטל, אז לשם מה ההערה הזאת עכשיו?
אדווין פרידמן
ההערה לא מתייחסת לעיתוי, מתי הוא צריך לפנות למשטרה.
היו"ר ציפי לבני
אמרת את המילים "ללכת לקבל הבהרות לפני", ועל כך התרעמתי.
אדווין פרידמן
לפני או במהלך הפעולה.
היו"ר ציפי לבני
גם אחרי, אחרי הביצוע.
אדווין פרידמן
זה הופך כל אחד שעוסק בפעולות בין-לאומיות, שיש אולי חשד, הוא צריך עכשיו לשאול לא רק אם יש לו חשד, אלא מה מידת החשד המחייבת אותו לדווח למשטרה בשלב מסוים.
היו"ר ציפי לבני
שיהיה בצד הבטוח, וילך למשטרה.
אדווין פרידמן
אנשים לא עושים עסקים עם אנשים שחושבים שכל אחד ילך ויקבל דיווח במשטרה, גם אם הוא לא עשה אחד מהמעשים האלה. כל אחד יבוא עם החשש הזה, שאני מדבר עם אדם שעל-פי חוק הוא חייב לקבל הבהרה מהמשטרה, ואני תוהה איך המשטרה תעמוד במשימה הזאת.
היו"ר ציפי לבני
הוא לא חייב לקבל שום הבהרה, אתה פשוט לא הבנת.
אדווין פרידמן
אני חושב שהחוק מחייב אותו.
היו"ר ציפי לבני
הוא לא חייב לקבל שום הבהרה. הוא עושה את העסקה ולמחרת הוא ימלא טופס ויגיד: עשיתי היום את העסקה הזאת. הוא לא מקבל הבהרה מהמשטרה, המשטרה לא אומרת לא כלום, הוא מילא טופס, זה ההבדל.
אדווין פרידמן
אבל הוא מדווח למשטרה.
היו"ר ציפי לבני
אז הוא דיווח. קודם כול, המשטרה לא צריכה לעמוד בשום נטל, היא צריכה לקבל את הטופס. אל תדאג למשטרה.
אדווין פרידמן
אני לא חושב שאדם שבא לעשות עסקה כשרה, על-פי החוק הזה, חייב, מסיבות שלו, לגלות את מקור הכספים.
היו"ר ציפי לבני
אם העסקה כשרה, אין סיבה - - -
אדווין פרידמן
אנחנו מדינה שמחייבת כל אזרח לדווח על העסקאות שלו?
יהודה טברסקי
זו לא חובה, אין כאן חובה, זו הגנה.
אדווין פרידמן
זו חובה, אם יש חשד.
היו"ר ציפי לבני
קודם כול התשובה היא "כן". שיהיה ברור שהחוק הזה מטיל חובת דיווח על אזרחים תמימים במקרה של חשד לעבירות על-פי החוק הזה. לא נתכסה מאחורי כלום, זו חובה שמטיל החוק. מצד שני, רצינו לתת הגנות למי שלא יעצור את העסקה, שלא יסתבך לרוץ לפני לקבל הנחיות, ואמרנו: תוכל לקבל טופס אחרי. לא נעים – לא נעים. אם העסקה כשרה - אין לו סיבה לחשוד. אם הוא חושד - הוא ימלא טופס.

אני לא חושבת שזה נעים, אני לא חושבת שזה נוח לחיי המסחר, אני לא חושבת שזה מקל על מישהו, אני גם לא אוהבת את זה שאתה צריך להתחיל לחשוד באנשים שנכנסים אליך למשרד. ואף על-פי כן אנחנו הולכים לחוקק חוק שמטיל חובות לא נעימות, מתוך דברים אחרים, לא נעימים, שקורים במדינתנו הקטנה. זה המצב. אנחנו מנסים למצוא את האיזון. נדמה לי שהחוק כרגע הוא סביר.

ורדה לוסטהויז.
ורדה לוהסטהויז
אנחנו כל פעם שוכחים מה תחילת הסעיף. זה לא כל עסקה. צריך לקרוא שוב את הסעיף כמו שהוא. יש סוגי עסקאות שנכנסים לסעיף 4, לא כל עסקה, ובטח לא עסקה בין עורך-דין ללקוח, אלא אם כן תגיד לי, שמקובל אצלכם מזומן של 400,000 ומעלה.

תקרא את הסעיף בבקשה, תלך לתוספת, ותגיד לי איזה עסקאות במדינה צריכות דיווח.
אדווין פרידמן
כל עסקה שאתה לא יודע מה המקור הכספי שלה.
ורדה לוסטהויז
זה לא נכון.
היו"ר ציפי לבני
החשד שלך הוא לא החשד שאתה לא יודע את המקור, החשד שלך צריך להיות חשד שמתייחס לרכוש, שאתה חושד ש"הרכוש הוא רכוש כאמור", לא שאתה לא יודע מהו, אלא שאתה חושד שהרכוש הוא רכוש מסוים.
ורדה לוסטהויז
מה הרכוש בדוגמה שלך? הרי זה לא כל רכוש. זה לא חל על כל דבר, זה לא חל על שירותים שניתנים.
אדווין פרידמן
פונים ביומיום עורכי דין לחוץ-לארץ ומבקשים בשם לקוחות שלהם, שאני אחזיק כסף על מנת לרכוש מניות בחברה ישראלית. אין לי מושג מאיפה הכסף, ואני לא מכיר את האדם. אני אתחיל לחקור אותו.
היו"ר ציפי לבני
אתמול, כשעשית את העסקה, היה לך איזה חשד שאולי זה העורך-דין של המאפיה הסיציליאנית?
אדווין פרידמן
אני לא מכיר אותו. התקשר אלי עורך-דין מפלורידה ופנה אלי.
היו"ר ציפי לבני
אתה חושד בו?
אדויין פרידמן
אין לי מושג.
היו"ר ציפי לבני
התשובה צריכה להיות כן או לא. אם לא, אז לא קרה כלום, לא אתמול ולא היום ולא אחרי החוק. אם הטלפון הזה הוא מעורך-דין שאתה לא מכיר אותו קודם, שאתה יודע או מריח משהו שלא נוח לך, והכסף הוא כזה שמתעורר בך חשד, תתכבד ותלך למשטרה. מה אפשר לעשות?
אדווין פרידמן
אפשר לא לעשות עסקאות, או אפשר לעשות את החוק בצורה שאדם שיש לו ידיעה או שיש לו מידע שזה באמת מעורר חשדות, שאז עליו לדווח ולקבל פרטים. אם אדם פונה אלי בעילום שם, אני מייצג לקוח - - -
היו"ר ציפי לבני
אם לא התעורר אצלך החשד, לא עברת שום עבירה.
אדווין פרידמן
ניקח את זה צעד אחד קדימה. אחר כך מסתבר שאותו אדם באמת קשור לעסקאות סמים, ואז יבואו אלי בשאלה למה לא פנית--
היו"ר ציפי לבני
תגיד "לא חשדתי".
אדווין פרידמן
עכשיו אני צריך לעמוד בבית-משפט ולהסביר למה לא חשדתי בו, מה עשיתי כדי לא לחשוד: פנית, ביררת מאיפה הכסף? זה פועל יוצא מהסעיף הזה.
יהודה טברסקי
סעיף העונשין, סעיף 3, וגם סעיף 4, דרך אגב, מתייחסים לרשימה של עבירות ספציפיות. כלומר, אף אחד לא יכול לבוא אליך בטענה לגבי חשד סתמי, ייתכן שזו העלמת מס וכן הלאה. בפועל, האחריות הפלילית כאן, עד כמה שאני מבין אותה, היא רק כשניתן יהיה להוכיח, כשהיתה ידיעה באשר למקור הכסף, ואותו מקור היא אחת מהעבירות שנמנות בתוספת הראשונה.
אריה יוסקוביץ
אם יקבלו שזו ידיעה, ידיעה זה מצוין. ידיעה ולא חשד, זה מה שאנחנו מציעים כל הזמן.
יהודה טברסקי
זה גם נכון לגבי חשד. מעשית, אתה לא תועמד למשפט, אלא אם כן התביעה תוכל להוכיח--
שלמה שהם
שחשדת.
יהודה טברסקי
--לגבי עבירה מסוימת, קרי, עבירה שמופיעה בתוספת הראשונה.
היו"ר ציפי לבני
הפערים ברורים. חלק גדול מהקהל שנמצא כאן חושב שחשד זה נמוך מדי מבחינת הדרישה מהאזרחים, וידיעה, זה מה שנדרש. מגישי הצעת החוק חושבים שחשד זה מספיק. אין כאן אי-הבנה. הנושא הזה מוצה.
שלמה שהם
אני לא אכנס עכשיו לכל ההרצאה של מה זה חשד, והשאלה היא לא פשוטה. אם אני מדבר על ידיעה, אז צריך להוכיח בראיות ידיעה, והדבר פשוט. כשאני נכנס לעניין של חדש, איפה הבעייתיות? הפסיקה הרי עסקה בזה וחוק העונשין מדבר על זה, אולי קודם לא אמרתי את הדברים מספיק חד.
יש שני סוגי אנשים
יש פרנואיד. כתוב "אשרי אדם מפחד תמיד", וכל מה שהוא רואה הוא חושש, ואם הוא ראה עורך-דין שהוא לא מכיר את השם שלו, הוא בכלל לא יעשה אתו עסקאות, אני מכיר כמה עורכי-דין כאלה. ויש עורכי-דין שאומרים: אנחנו הולכים לעשות את הדברים ואנחנו עושים אותם כדרך השוק, כדבר שבשגרה. ואם אין משהו שצועק, יש בפסיקה כל מיני מילים, אני עושה את העסקאות. כשאני עוסק בשטח האפור הזה גם מבחינה פלילית אני בבעיה.

יש כמה דברים שהיושבת-ראש אמרה ומשרד המשפטים לא קיבל את זה. כשדיברנו, למשל, על עצימת עיניים, המילה חשד מופיעה בעצימת עיניים.

לפי סעיף 22(ב) לחוק העונשין, מחשבה פלילית, אני כבר לא מדבר על מצב, אלא מחשבה פלילית, זה יכול להיות גם "קלות דעת בנטילת סיכון בלתי-סביר לאפשר גרימת התוצאות האמורות מתוך תקווה להצליח למונען". זאת אומרת, גם אם אני אומר "אני לא רוצה לעשות עסקים עם המאפיה - - -"
גלוריה וייסמן
אנחנו לא נמצאים שם.
שלמה שהם
זה חלק מחוק העונשין, וזה חל על העבירה הזאת.
גלוריה וייסמן
זה לא חל. זו הוראה של התנהגות, זו לא הוראה של תוצאה.
שלמה שהם
גלוריה וייסמן, תסלחי לי, זה חלק מן ההגדרות של מחשבה פלילית. בהגדרה של פזיזות יש שני דברים: האחד – מודעות לתוצאה, שעל זה אין לנו ויכוח, והאדישות לתוצאה; והשני – נטילת סיכון בלתי-סביר.

אם באמת היינו הולכים על מה שדיברנו בישיבות הקודמות, והיינו אומרים שסעיף 20(ג)(1) לא יחול, זאת אומרת, אלמנט עצימת העיניים לא יהיה פה, היינו מגיעים פחות או יותר לתוצאה, גם אם לא למודעות ב-100%, כי המילה חשד נמצאת פה. עדיין היינו אומרים עצימת עיניים לא מספקת, ולכן אתה צריך להוכיח כמות ראיות סבירה, שלאדם היה בלבו משהו ממשי, לא מין ספק קל.
היו"ר ציפי לבני
עצור כאן, בבקשה. גלוריה וייסמן.
גלוריה וייסמן
סעיף 20(א) לחוק העונשין אומר שני דברים: הוא אומר שיש עבירות שהן עבירות של התנהגות, כי זה סוג העבירות שאנחנו מדברים עליהן, ששם מה שצריך להוכיח זאת מודעות לכל האלמנטים של העבירה, כולל המטרה המיוחדת. זו לא עבירה של תוצאה.
היו"ר ציפי לבני
הבנתי כל מילה, אבל לא הבנתי מה את אומרת.
גלוריה וייסמן
עשיית פעולה ברכוש - ניקח את המקרה שהוא הקשה ביותר לגבי הנוכחים כאן. הוא עושה פעולה, אין כאן תוצאה מסוימת שהיא חלק מהעבירה כמו, למשל, ברצח, כמו, למשל, בעבירות אחרות. כאן זו עבירה של התנהגות. זאת אומרת, שהקטע שקרא לנו היועץ המשפטי של הוועדה איננו נוגע לעניין הזה. כתוב שם "לעניין התוצאות", וכאן אין תוצאות.
אדווין פרידמן
הפעולה היא התוצאה.
גלוריה וייסמן
מספיק שאדם יעשה פעולה. מה התוצאה של הפעולה זה לא חלק של מרכיבי העבירה. זו רק עשיית הפעולה, וזו עבירה של התנהגות.
היו"ר ציפי לבני
התוצאה היא לא הלבנת ההון?
גלוריה וייסמן
לא.
היו"ר ציפי לבני
את אומרת שסעיף 20(א) לא חל.
גלוריה וייסמן
פסקאות (1) ו-(2) לא חלות, מה שחל זו רק הרישא.
היו"ר ציפי לבני
מפריע ליועץ המשפטי שאנחנו מגיעים למצב של פזיזות. את בעצם אומרת שזה לא חל. אפשר לקבל על זה הבהרה בחוק?
גלוריה וייסמן
אנחנו לא צריכים את זה? באף עבירה אנחנו לא אומרים "זו עבירה של התנהגות", או "זו עבירה של תוצאה". הדברים כלולים בהגדרת העבירה.
היו"ר ציפי לבני
יש כאן ויכוח שהוא ויכוח משפטי, ואני לא רוצה לבלות עוד שעה בוויכוח. את אומרת: כל מה שאמר היועץ המשפטי לא חל על העבירה הזאת. האם אפשר שיהיה בחוק הזה סעיף שיבהיר שלעניין חלק א', פרק ד', אין תוצאה על העבירה? אולי זה משהו שלא מקובל בדרך כלל לכתוב אותו, אבל אפשר לעשות זאת.
שלמה שהם
גלוריה וייסמן צודקת, אני חוזר בי מהעניין הזה לגבי החלק הראשון. בעניין הזה טעיתי, משום שאנחנו לא מגדירים את העבירה ההתנהגותית.
היו"ר ציפי לבני
אז אין צורך בהבהרה הזאת.
שלמה שהם
משום שאנחנו כאן מטילים חובה על עבירה התנהגותית, וזה נכון, עצם הטלת חובה על עבירה התנהגותית היא הרבה יותר רחבה וגורפת ויותר בעייתית. לכן, אני חוזר עוד פעם למנטרה הקודמת, לעניין של 20(ג)(1).
גלוריה וייסמן
זה כן חל.
היו"ר ציפי לבני
אני רואה את זה בניגוד גמור למה שנאמר לי בדיונים הקודמים.
גלוריה וייסמן
זו עצימת עיניים.
היו"ר ציפי לבני
אמרתי שאני לא רוצה שהחוק הזה יביא למצב שבו מישהו צריך לשאול שאלות, ואם הוא לא שואל שאלות, אז הוא אשם. נאמר לי חד-משמעית, בשני הדיונים האחרונים, שזה לא מטיל שום חובה כזאת. כשאני רואה את סעיף 20(ג), למיטב הבנתי, הוא מטיל חובה כזאת, וזה דבר שאני לא מסכימה לו.
גלוריה וייסמן
בהחלט.
היו"ר ציפי לבני
אני מרגישה שהטעו אותי. אמרה לי אלינוער מזוז שזה לא חל. שאלתי חמש פעמים. בהבנה שלי אמרתי שהסיטואציה שבה אנשים צריכים להתחיל לשאול שאלות במשרדים, מפריעה לי. אמרתם לי שזה לא קורה.
גלוריה וייסמן
נהיה פיירים גם לאלינוער מזוז, ולדעתי גם אני אמרתי אותו דבר. סעיף 20(ג) חל. כדי ללכת סביבו, ולא לחייב אותו לשאול את השאלות האלה, נתנו את ההגנות. בשביל מה היינו צריכים לתת את ההגנות?

אני אמרתי שעצימת עיניים, על-פי ההגדרה של החוק הפלילי, וזה כולם שמעו, חל. אני מתנצלת בכך שאולי כשאמרתי את המנטרה הזאת עצימת עיניים, המנטרה הזאת היא פסקה (ג).
היו"ר ציפי לבני
אני רוצה לדעת האם אדם, שלא שאל שאלות, הופך להיות למישהו שבעצם, אם הוא לא דיווח הוא אשם בעבירה. זה לא מה שהבנתי קודם. לצורך העניין, אני מוכנה לזקוף את זה לחוסר הבנתי.
גלוריה וייסמן
אני אבהיר את זה עד הסוף. אולי אנחנו לא הבהרנו את זה כפי שצריך. אם לאדם יש חשד, והוא איננו מברר את החשד, זאת אומרת, אם הוא לא ידווח, הוא עובר עבירה.
אריה יוסקוביץ
ציפי לבני, עכשיו מגיעה לי התנצלות ממך, כי את צעקת עלי בסוף הישיבה הקודמת, כשאמרתי "יצא המרצע מן השק" בדבר הזה.
היו"ר ציפי לבני
ואני עדיין אומרת לך שההתייחסות בין הגורמים החיצוניים לבין משרד המשפטים, כולל ביני לבין משרד המשפטים, לא תהיה בתחושה שמישהו רוצה להסתיר משהו. וגם אני, ביחסים שלי אתם, לא אגיד יצא המרצע או לא יצא. אני יוצאת מהנחת תום לב שלך ושלהם באותה מידה, ואין לי שום כוונה להתנצל. ההערה שלך בדיעבד, שבוע אחרי, לא היתה במקום. ויש דברים, דרך אגב, שאני יכולה להגיד ואתה לא.

אנחנו לא נמשיך עכשיו את הדיון, כי לא מתאים לי שתוטל חובה על אנשים להתחיל לשאול כדי לגבש לעצמם את החשד, כן או לא.
ורדה לוסטהויז
אני מבינה שהעמדה שלך אומרת, שגם למי שיש חשד סובייקטיבי, ונניח שאנחנו יודעים בוודאות שאנחנו יודעים בוודאות שמדובר על חשד סובייקטיבי, אין בינינו ויכוח על זה. גם למי שיש חשד סובייקטיבי הוא צריך לעשות משהו?
היו"ר ציפי לבני
מי שיש לו חשד סובייקטיבי צריך ללכת ולדווח אחרי או לפני, אם יש לו הגנה. שאלתי אם אנחנו עוברים למצב שבו אנחנו שואלים את עצמנו, ונכון שנאמר לי, שבבית-משפט ישאלו אם בנסיבות האלה היה צריך להתעורר חשד או לא. אבל, אם התוצאה היא שבמסגרת הבירור הזה אומרים "אתה לא שאלת שאלות", זה מקום שאני לא מוכנה להיכנס אליו.
ורדה לוסטהויז
אני מבינה שהחשד הסובייקטיבי פה, אתה מודד אותו, הרי יש בעיה להגיד מה זה חשד סובייקטיבי. אז אומרים לך כמבחן, כך אני מבינה, שזה מסוג הדברים--
היו"ר ציפי לבני
אני לא רוצה לעודד אותו.
ורדה לוסטהויז
--שהוא היה אמור לשאול שאלות. זה שהוא שאל או לא שאל זה לא משנה כרגע. את כבר מסכימה שיש לו חשד סובייקטיבי. מה זה אדם שיש לו חשד סובייקטיבי? אנחנו אומרים לאדם הזה או שאל תעשה את העסקה או שתשאל מה קורה פה.
היו"ר ציפי לבני
לא, אדם שיש לו חשד סובייקטיבי, זה אדם שבנסיבות שמתרחשות ובעסקה, ובלי שהוא שואל שאלות, ובלי שהיתה עליו חובה לשאול שאלות, התעורר אצלו חשד.
גלוריה וייסמן
אני לא מבינה.
היו"ר ציפי לבני
אדם שהתעורר אצלו החשד, לא משנה אם היה צריך להתעורר או לא. למשל, בסיפור הקלאסי על המזוודה, עם שני שומרי ראש, שמדברים בשפה זרה, עם משקפי שמש. התעורר אצלו החשד. אם הוא דיווח תהיה לו הגנה, אם הוא עשה את הפעולה כשהתעורר אצלו החשד, והוא לא דיווח, יש עליו אחריות פלילית.
ורדה לוסטהויז
על זה כולם מסכימים.
היו"ר ציפי לבני
אבל יש דבר שאני לא מסכימה לו. אחרי שאני קוראת את המונח חשד יחד עם סעיף 20(ג), ושם כתוב, ש"רואים אדם שחשד בדבר טיב התנהגות אם נמנע מלבררן". זה מטיל נורמה שהיא לא מקובלת עלי, וזו הנורמה, שכשמגיע אליך מישהו תתחיל לשאול אותו מאיפה הכסף, מה עם אשתך ומה עם הילדים. על זה הבהרתי לפני שני דיונים, שאני לא רוצה שזה יקרה כאן בחיי המסחר, ביחסים בין אנשים, ואמרתם לי: זה לא צריך להיות.
גלוריה וייסמן
נכון, מכיוון שהוא צריך לדווח. הוא ידווח.

אני רוצה להבין בדיוק מה נאמר על-ידך. את אומרת: יש אדם עם חשד סביר, אני לא רוצה שהוא יתחיל לשאול שאלות, זה יכול לסכן אותו וכן הלאה. אני לא רוצה שהוא יעשה כל מה שכתוב כאן, אבל אני רוצה שהוא ידווח.
היו"ר ציפי לבני
רק אם הוא חשד. אני לא רוצה שיבחנו את השאלה אם הוא חשד או לא חשד, אם הוא לא בירר כלום.
גלוריה וייסמן
זה לא מה שנאמר. אנחנו לא כותבים כאן "חשד אדם ולא בירר - - -
היו"ר ציפי לבני
המילים חשד אדם כוללות את 20(ג).
גלוריה וייסמן
לא. זה שני דברים שונים. אם הוא היה עושה את כל מה שאומר סעיף 20(ג), לא היינו צריכים לתת לו את ההגנה. בשביל מה אנחנו נותנים לו את ההגנה? אני אומרת כאן: יש אדם עם חשד - - -
היו"ר ציפי לבני
ההגנה היא כדי שלא למנוע ממנו מלעשות את העסקה.
גלוריה וייסמן
לא, ההגנה היא גם כדי שהוא לא יצטרך לשאול את השאלות.
היו"ר ציפי לבני
גלוריה וייסמן, ההגנה, למיטב הבנתי, היתה הגנה כדי לא למנוע מצב שבו אדם יצטרך לא לעשות עסקה, ואז אומרים לו: אתה רוצה, דווח למשטרה, תעשה את העסקה.
גלוריה וייסמן
אם כל הבעיה היא כזאת, אפשר להוסיף, אף אם הוא לא ברר.
היו"ר ציפי לבני
אבל אז זה מחייב אותו לדווח. את לא צריכה להוסיף.
גלוריה וייסמן
זה הדבר שקשה לי לקבל. את אומרת: הוא חשד, חשד של ממש, הוא לא בירר.
היו"ר ציפי לבני
לא. אם הוא חשד, אין לי בעיה, אבל אומרים שרואים אדם כחשד, אם הוא לא ברר, וזה הקטע שקשה לי אתו. הנחת החשד, לא במקרה שהוא חשד, אם הוא חשד – הוא חשד.

נעצור כאן שתינו, ואני אעשה סבב.
רחל גוטליב
"אם נמנע מלבררן" - אם הוא היה מברר, הוא היה מגיע לשלב המודעות, כי הוא היה שואל את השאלה, והיו אומרים לו: נכון, מקור הכסף במזוודה הוא בהון השחור. זו משמעות העניין. גם בעבירות אחרות, אם הוא לא בירר, אין עליו חובת בירור בכל מקרה של חשד, אבל אם הוא נמנע מלבררן רואים אותי כמי שידע. לכן, אי-אפשר ללמוד מזה חובת בירור, אלא מה שצריך ללמוד מזה זה חשד. הרציו של הסעיף זה חשד סובייקטיבי.
היו"ר ציפי לבני
אם אדם לא בירר, רואים אותו כמי שחשד.
רחל גוטליב
כמי שידע, כמי שהיתה לו מודעות.
גלוריה וייסמן
לא רואים אותו כאדם שחשד. כשהוא חשד ונמנע מלברר, רואים אותו כאילו שהוא ידע, לא שהוא חשד.
היו"ר ציפי לבני
החשד הראשון שיש היום בסעיף 6 הוא: "חשד אדם כי הרכוש הוא רכוש כאמור...", ואני זוכרת שאמרתם לי שזה לא סתם חשד אמורפי, זה חשד שהרכוש הוא מסוים. עד כאן חייתי עם זה. רציתי ידיעה, ואני מוכרחה להודות, בשלב מסוים ויתרתי, גם אני הייתי במצב של שלמה שהם, אבל שכנעתם אותי בזה שמספיק חשד, ואנחנו לא חייבים ידיעה ממשית.

אבל כשאני קוראת את זה יחד עם סעיף 20(ג) זה אומר לא שהוא חשד שהרכוש הזה הוא רכוש מסוים, אלא מספיק שהיו נסיבות מסוימות, ובאמת, כמו שאומר נציג לשכת עורכי-הדין, התקשר עורך-דין מחוץ-לארץ. ועכשיו, אם לא שאלת שאלות, אז רואים אותך כחשוד, ואם לא דיווחת, אז רואים אותך כאשם.
רחל גוטליב
זה לא עולה מהסעיף.
היו"ר ציפי לבני
"רואים אדם שחשד.... בדבר אפשרות קיום הנסיבות". כמעט כל דבר יכול להיות חשד בדבר אפשרות קיום נסיבות, כמעט כל עסקה עם חוץ-לארץ.
אריה יוסקוביץ
אנחנו נתקלים בזה 100 פעמים ביום, אתם רוצים להכניס אותנו לבית-סוהר?
לבנת משיח
זה הבירור שעשתה יהודית למען הסר ספק עם פרופ' פלר, שהוא האב של הסעיף הזה. המבחן של הסעיף הוא סובייקטיבי, הוא לא אובייקטיבי.
היו"ר ציפי לבני
כשהסובייקטיביות מתייחסת לחשד על קיום נסיבות, שהרכוש הזה הוא כזה וכזה, זה משהו שהוא פחות מידיעה, ואמרתי, אני רציתי בהתחלה ידיעה, אבל שכנעתם אותי, פרופ' פלר וכן הלאה, שבכל זאת בשביל מה שהמשטרה צריכה חשד וידיעה זה יהיה חזק מדי. אבל מצד שני מספיק, לצורך העניין, לא להגיע למצב שהוא חושד, לא יודע, חושד שהרכוש מסוים, אלא מספיק שיש לו חשד שאולי מתקיימות הנסיבות שקשורות לעניין הזה, והוא לא שואל. קודם כול, בואו נסכים שזו דרגה אחת פחות מחשד שהרכוש הוא רכוש מסוים.
רחל גוטליב
אני לא חושבת שזה פחות, כשכתוב "אם נמנע מלבררן" והסיטואציה היא חשד סובייקטיבי מובהק.
היו"ר ציפי לבני
במה?
רחל גוטליב
שזה רכוש שמקורו בעבירה, לצורך העניין.

הוא חושד חשד סובייקטיבי ברור שהרכוש הזה מקורו בעבירה, בזה הוא חושד, והוא נמנע מלברר.
היו"ר ציפי לבני
אין לי בעיה עם מי שחשד שהרכוש הוא רכוש כזה, יש לי בעיה עם מי שהוא חושד בדבר אפשרות קיום הנסיבות, שזה משהו רחוק יותר מחשד שהרכוש הזה הוא רכוש שהופק מסמים. על זה אנחנו מסכימים?
גלוריה וייסמן
על מה אנחנו מדברים כאן? – על אדם שחשד כי הרכוש הוא רכוש כאמור. זה החשד, לא הנסיבות.
היו"ר ציפי לבני
גלוריה וייסמן, כשאת קוראת את זה יחד עם 20(1), אנחנו לא מדברים על חשד שהרכוש הוא רכוש גנוב, אנחנו מדברים על החשד שמתקיימות נסיבות, שאולי זה רכוש גנוב.

אנחנו מסכימות שזו דרגה אחת פחות מאשר חשד שהרכוש הזה הוא רכוש גנוב?
גלוריה וייסמן
נכון, אבל אני חייבת להמשיך הלאה.
היו"ר ציפי לבני
את אומרת שאת נותנת לו הגנה, אני לא הגעתי להגנה.
גלוריה וייסמן
אני לא צריכה לתת לו הגנה, אם הוא נמצא בסעיף 20(ג). אם הוא עושה את זה, אין לו אחריות פלילית, כי אז הוא בירר את הדברים.
אריה יוסקוביץ
לא רוצים לברר.
גלוריה וייסמן
אנחנו נותנים לו הגנה רחבה מאוד.
היו"ר ציפי לבני
גלוריה וייסמן, את אומרת: זה לא נורא, כי אנחנו נותנים לו הגנה. הבנתי את זה. הבנתי שאם הוא שואל שתי שאלות, או מספיק שהוא לא שואל ומדווח למשטרה אחרי, יש לו הגנה. הבנתי את זה, ואני עדיין שואלת אם המצב של עצימת העיניים הזאת הוא המצב שעליו אני מדברת כשאני אומרת חשד. עד שקראתי את הסעיף, הבנתי שמדובר במי שחשד, כך הבנתי מאלינוער, אני לא הבנתי נכון.

אנחנו נפסיק את הדיון הזה בינינו, אני עושה סבב כדי לשמוע את האחרים, ובזה אנחנו נעצור. אם תידרש החלטה, היא לא תהיה בפורום הזה.
שלמה שהם
אני מבקש להגיד כמה דברים לפני הסבב.
היו"ר ציפי לבני
שלמה שהם.
שלמה שהם
חשד, יש לו דרגות. אנחנו מנסים לשים על נפש האדם כללים, והדבר הזה אף פעם לא מוגדר. יש חשד בדרגה מסוימת, כאשר בא מישהו עם שתי מזוודות ואקדחים ומשקפיים וכל מה שאתם רוצים, שזה עדיין גם חשד, כי הרי אתה לא יודע בוודאות של 100% מה יש במזוודות האלה.

כעורך-דין אני יכול לומר לך, שפתאום בא עורך-דין ויש איזה עסקה, ואני אומר: משהו לא מריח לי פה טוב. אין לי שום אינפורמציה, אין לי שום ידע, אין לי שום דבר מוכח, וגם זה עדיין המילה חשד.

בשביל לפתור את זה, ולטעמי זה היה הדבר הנכון ביותר, ובזה אני מצטרף לדברים שנאמרו פה, אם אמרתי "מודעות", פתרתי את הבעיה.
אומר משרד המשפטים
מודעות לא מספקת לי.
היו"ר ציפי לבני
לא, מודעות היא גבוהה מדי ברף.
שלמה שהם
בעקבות הדברים שלהם זה מעורר בי מחשבה שנייה שאולי כן צריך לחזור למודעות.

לעולם אי-אפשר יהיה להגדיר את החשד, כי חשד הרי נלמד לפי הנסיבות, ולעולם אי-אפשר יהיה לשים לו קווים ברורים. כשאמרתי את המילה "חשד" פתחתי פתח שאת אחריתו אני לא תמיד יכול להגדיר, איך שאני לא אכתוב את זה.
היו"ר ציפי לבני
גם בידיעה בסוף תוכיח שהוא היה צריך לדעת.
שלמה שהם
זה כבר ברמה הרבה יותר גבוהה. אם יש לי ידיעה, אני יכול להשאיר עצימת עיניים. ומה זו ידיעה עם עצימת עיניים. אני משאיר את עצימת העיניים, ועצימת העיניים אומרת: יש עצימת עיניים שהיא כל כך גבוהה שהיא עולה עד כדי ידיעה, וזה לא אכפת לי.
שמואל מלכיס
יש חשד שעולה עד כדי ידיעה.
שלמה שהם
אם אני אומר את המילה "ידע", אז הצורך בעצימת העיניים הוא כזה שאתה זורק בלוק מהגג, ואתה אומר: אני לא רוצה להרוג, שזאת עצימת עיניים קיצונית.

או שאומרים ש-20(ג)(1) לא יחול, או אם משאירים אותו, אפשר להסתפק בידיעה.
רחל גוטליב
לא הבנתי.
היו"ר ציפי לבני
שתי האופציות שמציג היועץ המשפטי לוועדה הן כאלה: האחת – במקום המילה חשד, לעלות לידיעה, ואז גם בידיעה הרי יש מצב של עצימת עיניים.
רחל גוטליב
זה מה שכתוב היום.
היו"ר ציפי לבני
ברור שזה כתוב.
רחל גוטליב
מעצם העובדה שלא כתוב כלום.
שלמה שהם
אני רוצה שיהיה כתוב "ידע".
היו"ר ציפי לבני
אומר היועץ המשפטי לוועדה, שבמקום חשד נעלה לרמת ידיעה, ואז הוא אומר, ממילא גם לעניין ידיעה יחול סעיף 20. יכולים להיות מצבים שבהם עצימת עיניים תגיע עד כדי ידיעה, אם הוא היה צריך לברר וכן הלאה, אבל אני מאזן את הדברים, כי הרמה של הכוונה הפלילית שאני דורש היא יותר גבוהה, מצד אחד, אז אני מוכן שזה יכלול גם עצימת עיניים.
שלמה שהם
במקום "חשד אדם", יהיה כתוב "ידע אדם".
גלוריה וייסמן
הוא מדבר על סעיף 6, הוא לא מדבר על סעיף 4, כי כל מה שהוא אומר נמצא בסעיף 4.
היו"ר ציפי לבני
השאלה היא מהי הכוונה הנדרשת בסעיף 4, לא מה ההגנה.
גלוריה וייסמן
אין כוונה.
רחל גוטליב
האופציות האלה בסעיפי העונשין, גם אם לא נכתבו, כתובים.
היו"ר ציפי לבני
בואו נניח לרגע שסעיף 6 לא קיים, אין בכלל הגנות, ויש "העושה פעולה". אנחנו כל הזמן שאלנו, ועל זה היה הדיון הגדול מה הכוונה הפלילית הנדרשת כדי להאשים אדם. אומר היועץ המשפטי לוועדה: אני רוצה שזאת תהיה ידיעה. זה מקובל עליכם?
רחל גוטליב
מקובל עלינו לאור זה שהוא אמר שגם פסקה (ג) תחול בנסיבות של עצימת עיניים. ועל זה אין חולק.
היו"ר ציפי לבני
האופציה השנייה היא, שזו לא תהיה ידיעה, אלא יספיק חשד, אבל לא יחול סעיף 20(ג)(1). זו קונסטרוקציה הפוכה. אם הוא נמנע לברר, ולא היה לו חשד אמיתי שמתייחס לטיב הסחורה, אז הוא כאילו לא חשד.
שלמה שהם
או שנכתוב את המילים "חשד אמיתי" או "חשד ממשי".
גלוריה וייסמן
אז אתה משאיר את האדם לגמרי בלי הגנה. זה מצב הרבה יותר חמור.
רחל גוטליב
סיטואציה שאדם חשד ממש, עשה לבירור, שאל את האיש, ונחה דעתו - - -
היו"ר ציפי לבני
סליחה, מי ששאל ונחה דעתו - - -
רחל גוטליב
אז אין ידיעה.
היו"ר ציפי לבני
אני לא רוצה בכלל שתוטל עליו איזו חובה להתחיל לשאול שאלות, זה לא לעניין, זה לא מתאים.
גלוריה וייסמן
את צודקת, ועל כן אנחנו נותנים את ההגנה, ועל כן ההגנה רחבה ככל שניתן.
היו"ר ציפי לבני
גלוריה וייסמן, הבנתי. משרד המשפטים אומר: נכון, זו אחריות רחבה, אבל מצד שני אני נותן הגנה. אומר היועץ המשפטי לוועדה, והוא שותף לחששות שלי, שלמרות שיש הגנה, מאחר שגם המצב של הדיווח והריצה למשטרה, זה לא מצב שאנחנו מתים עליו, אבל הוא מצב שאנחנו מבינים שהוא מצב שהחוק צריך לקבוע אותו. אני רוצה שזה יקרה במצב שבו לאדם יש חשד – אני לא יודעת אם יש משמעות במובן הפלילי בין חשד לחשד ממשי או לא - אפילו אם זה מגיע לנסיבות, אבל הן כאלה שהוא חשד, ואני אפילו מוכנה להכיר בזה שייבחן בבית-משפט אם צריך היה לחשוד שהרכוש הזה הוא רכוש שהופק מעבירה, אפילו אם הוא לא יודע את זהות העבירה הספציפית, כי כתבנו סעיף קודם שאומר שאתה לא צריך לדעת.

השלב הנוסף שהוא השלב שקשה לי, ואל תגידי לי עכשיו שיש על זה הגנה, זה המצב שבו אומרים לאדם: אתה לא דיווחת. הוא אומר: לא דיווחתי, כי לא חשדתי. ואז אומרים לו: סליחה, מה זה לא חשדת, אנחנו רואים אותך כמי שחשד, כי אתה לא שאלת שאלות. זה הקטע שקשה לי אתו.
יהודה טברסקי
סעיף 5 מתייחס למילה עבירה. בהגדרות העבירה מוגדרת כעבירה שנמנית בתוספת הראשונה.
היו"ר ציפי לבני
זה ברור לי.
יהודה טברסקי
האחריות הפלילית כאן ממילא מתייחסת לסעיפים 3 ו-4, כלומר, לא משנה מה תכתבו בסעיף 6.
היו"ר ציפי לבני
אבל אני מתייחסת עכשיו למה שאני מטילה על אנשים מכוח סעיף, לא מעניין אותי מה המספר שלו. זה צץ תוך כדי הדיון בהגנה, אבל זה מתייחס למה שאנחנו מטילים בסעיף 3 ו-4.
שמואל מלכיס
אתם, לצערי, בונים חוק שהציבור לא יוכל לעמוד בו. להערכתי, גם בסעיף 4 וגם בסעיף 3, צריכה להיות ידיעה. נכון בהחלט שאם אנחנו מרחיבים את החובה, אנחנו נאלצים להרחיב גם את ההגנות.
היו"ר ציפי לבני
להפך, כשאתה רוצה ידיעה, אתה מקטין את החובה.
שמואל מלכיס
כשמטילים את החובה לחשד, אז צריך להגדיל גם את ההגנות. אתם יוצרים סיטואציה שעל-פיה יקרה אחת מהשתיים, או שיהיה מצב שכל אדם יחשוד וירוץ למשטרה. ועם כל הכבוד, אני לא מבין את התועלת שזה יביא למשטרה, זו כמות אינפורמציה שהם לא ידעו לעשות אתה שום דבר, וזה מיותר.
היו"ר ציפי לבני
ביקשתי בדיונים הקודמים שכל אחד ידבר בשמו.
שמואל מלכיס
צריך להיות ריאליים.

לצערי הרב, אני חושב שהתוצאה תהיה בדיוק הפוכה, ואנשים לא ידווחו על דבר כזה. אתם צריכים לראות את העולם האמיתי, בעולם האמיתי אנשים לא רצים למשטרה לדווח על דברים כאלה.
היו"ר ציפי לבני
ולכן, החוק מטיל עליהם חובה פלילית, אם הם ידעו ולא דיווחו.
שמואל מלכיס
זה דבר שהציבור לא יעמוד בו, אתם מטילים עליו מטלה בלתי-מעשית במדינה דמוקרטית.
מנשה קפלן
לפני כמה ישיבות היתה לי הזכות לקרוא בפניכם את מה שכתוב בחוק העונשין סעיף 34כ"ג. אני מעיר הערה שהיא לגליסטית לחקיקה: "באין הוראות חוק לסתור, יחולו הוראות החלק המקדמי והחלק הכללי גם על עבירות שלא לפי חוק זה." המחוקק ידע שתעלה השאלה, האם החלק המקדמי והכללי יחולו על כל אותן הוראות חוק פליליות, והוא גם אמר: אתם רוצים שזה לא יחול, תכתבו במפורש שזה לא יחול. יש דרך לעשות את זה.

יש דרך לומר, שסעיף 20(ג)(1), או כל החלק המקדמי והכללי, לא חל, ואנחנו קובעים פה הגנה. הכלי קיים. תודה.
אדווין פרידמן
רציתי להעיר בתור אזרח, לא כנציג לשכת עורכי-הדין.
היו"ר ציפי לבני
אין דבר כזה.
אדווין פרידמן
אני לא רוצה להיות במדינה שיש לי הגנה טובה כאשר יעלה לי סכומים גבוהים לעמוד במשפט ולצאת חף מפשע, כי הצלחתי להוכיח, אחרי שכל העיתונים מדווחים על המשפט, שיש לי הגנה טובה.
היו"ר ציפי לבני
אני מקבלת את זה שאתה מדבר כאזרח.
אדווין פרידמן
בתור עורך-דין, יש חובה על כל עורך-דין, גם כשמדובר על לקוח, אם הוא יודע שהוא עומד לבצע עבירה, למנוע ממנו לעשות זאת ולדווח. כלומר, אני לא מפחד מהעניין כאשר אני באמת יודע שיש כאן חשד ועומדת להתבצע עבירה שאני חייב למנוע ולדווח. אבל החוק הזה הופך אותי לחשדן. אני עכשיו חושד בכל אחד שפונה אלי, כי אחר כך אני לא רוצה לעמוד במשפט ולהגיד "יש לי הגנה טובה".
אם יפנה אלי מישהו ויגיד
יש לי לקוח מקלי, קולומביה, והוא נשאר בעילום שם, הוא רוצה להביא לך כסף כדי לקנות כאן מניות. אני מתחיל לחשוד.
היו"ר ציפי לבני
אז תלך למשטרה.
אדווין פרידמן
מי יעשה עסקאות במדינת ישראל?
היו"ר ציפי לבני
אז אל תעשה. אין לנו ממש עניין שהכסף הזה מקולומביה יגיע לכאן.
אדווין פרידמן
אולי הוא אזרח ישר וטוב?

ציפי לבני, הנקודה שכל אחד הופך לחשוד. תוכיח שאתה חף מפשע.
היו"ר ציפי לבני
אנחנו לא מתעלמים מכך שהחוק מטיל חובות שלא היו קיימות קודם, שבחלקן הן לא פשוטות, ואנחנו מנסים למצוא את האיזון.
אדווין פרידמן
זה הופך עשיית עסקים כאן לדבר שכל אחד שעומד מולי הוא חשוד.
היו"ר ציפי לבני
זה הופך את זה לעשיית עסקים כמו בכל העולם הנאור.
אדווין פרידמן
זה לא כך בכל העולם. יש חוקים בכל העולם, אבל לא כל כך דרקוניים כמו כאן.
היו"ר ציפי לבני
עובדתית, לטענת משרד המשפטים, אתה טועה. ביקשתי משפט השוואתי על העניין הזה, ועדיין לא קיבלתי, כדי שאוכל להגיד זאת בפה מלא. אם אני אשתכנע שבעולם הנאור זה כך, אני ממש לא ארגיש שאנחנו מוציאים את עצמנו מחבר האומות, זה שאולי תחשוד.
אדווין פרידמן
גם הלשכה תגיש מסמך בנושא.
אריה יוסקוביץ
מרוב עיסוק בזוטא המשפטית, שהיא ממשית, אנחנו שוכחים לרגע את המטרה של החקיקה. המטרה של החוק על-פי התמרור שהציבה יהודית קרפ בישיבה לפני הקודמת, או למנוע את העסקה, או ליצור ידיעה אצל הרשויות באופן כזה שתהיה להן יכולת לעשות בה שימוש.

כאשר אנחנו מדברים במצב של עשיית העסקה והיווצרות החשד, אנחנו צריכים כל הזמן לזכור, ואתם צריכים לשמוע את דעתם של אנשי עולם העסקים בעניין הזה, שאנחנו לא מדברים במצב שבו החשד בא ומתנגש לך בפנים בצורה חדה, בלוח-זמנים מיידי.
היו"ר ציפי לבני
אריה יוסקוביץ, ככל שאתה ממשיך להתקדם בדברים, אתה מוביל אותנו למחוזות שאנחנו מנסים לא להיות בהם.
אריה יוסקוביץ
אני מבקש שגם אם אני מוביל למחוזות כאלה, שתשמעי אותי.

הסיטואציה שבה חשד הולך ונבנה היא סיטואציה שאם את תטילי חובות חקר, ולכן אני מסכים עם ההערה, ואני לא מסכים עם משרד המשפטים, היא סיטואציה שבסופו של דבר, שאם יעמדו מולנו אותם גופים שברגע שתתחיל לחקור אותם הם יברחו. הרי אמרנו שאין שום חובה היום במדינת ישראל לדווח על ניסיון לעשות עבירה, ויהודית קרפ אמרה את זה בתחילת הדברים.

מתחילות להיווצר אצלנו ראשית ספקות בקשר לעסקה מסוימת, אז אנחנו הולכים עכשיו לסטטיסטיקות שקיימות בעולם, ואנחנו רואים על מה מדווחים. אנחנו רואים שאחוז ניכר מהדיווחים בעולם על עסקאות, שהגורמים העסקיים סברו שהן עסקאות חשודות, רק חלק קטן מהן, בסופו של ההליך, אני לא מדבר על אלה שהסתיימו בהרשעה פלילית, באחוז קטן מאוד מסתבר שיש איזו ממשות לחשד.

התוצאה היא, שאם אנחנו נטיל חובות חקר, מצד אחד נבריח את מי שבאמת צריך לתפוס, ונפסיק לעשות עסקאות. כי מי שבאמת חשוד כלפינו, יברח ברגע שנשאל את השאלה הראשונה, ולא משיגים את מטרת החוק.

לשם השגת מטרת החוק, וההערה שלך היא הערה יוצאת מגדר הרגיל, מתוך הנחה שאנחנו רוצים להשיג את מטרת החוק, אין צורך לשאול שאלות. ברגע שנוצר אצלך בסיס ראשוני לחשד, לך ודווח למשטרה, וצא ידי חובתך.

גלוריה וייסמן אומרת כל הזמן "אנחנו נותנים הגנה". ההגנה כאן היא הגנה מותנית. זה לא רק דיווח טכני. אם אתה מטיל עליו חובות חקר, כדי להתלונן תלונה ממשית במשטרה, אם תאמץ את 20(ג)(1), ואני נגד הדבר הזה - - -
היו"ר ציפי לבני
לא, אני לא מטילה עליו חובה.
אריה יוסקוביץ
אני מסכים עם ההערה שלך. אני אומר שהתשובה של גלוריה וייסמן, שההגנה היא הגנה אוטומטית בלי חובות חקר, מתוך התעלמות מ-20(ג), היא לא נכונה. התעלמות מ-20(ג) מקעקעת את ההגנה.
היו"ר ציפי לבני
לא הבנתי. אומרת גלוריה וייסמן, לא מעניין אותי אם אדם חשד, לא חשד, סתם התחשק לו, כן שאל, לא שאל, הלך דיווח למשטרה, הוא קודם כל בצד הבטוח. זה מה שהיא כל הזמן אומרת. היא אומרת: מה אנחנו מתעסקים בכן חשד לא חשד, כן שאל, לא שאל – מי שלא מתחשק לו לשאול, שיעשה את העסקה וילך למשטרה. הטיעון של משרד המשפטים שההגנה היא כל כך רחבה שהיא מספקת.
גלוריה וייסמן
אמרנו את זה לאורך כל הדרך.
אריה יוסקוביץ
ההגנה לא תיכנס לתוקפה במצב הזה, משום שעצם הכניסה למושג החשד, מלכתחילה מחייבת אותו בחובת חקר, לפי 20(ג).
היו"ר ציפי לבני
אריה יוסקוביץ, יש כאן תהליך חקיקה שהוא מתחיל להיות די מטורף, תסלחו לי. כתוב ב-6(א), "לא יישא באחריות פלילית". אמרנו: אנחנו רוצים שיובן שהנטל על-פי סעיפים 3 ו-4 זה מינימום חשד, ולא פחות מזה, אם קיים פחות מזה, אז הם כתבו את המילה "חשד", מבחינתם הם מוכנים למחוק עכשיו את המילים "חשד אדם".
אריה יוסקוביץ
אני ממליץ לך בשם המערכת שאותה אני מייצג, לקבל את הצעתו של שלמה שהם, וללכת לכיוון של שימת הידיעה כבסיס.
היו"ר ציפי לבני
את זה הבנתי בהתחלה, אבל ההערה האחרונה שלך היא לא רלוונטית.
אשר ספיר
אני רוצה לחזק את ידי שלמה שהם. גם את מי שאני מייצג, אנחנו חושבים שצריך ללכת לכיוון של הידיעה.
היו"ר ציפי לבני
בזה אנחנו מסיימים את הדיון, במקרה הגענו לזה דרך סעיף 6, אבל אנחנו מתייחסים לסעיפים 3 ו-4.
ורדה לוסטהויז
בסעיף 3 לכל הדעות היתה כוונה מיוחדת.
היו"ר ציפי לבני
סעיף 4.
גלוריה וייסמן
בסעיף 6 צריך להוריד את סעיף 3.
היו"ר ציפי לבני
האם לסעיף 6 יש הערות אחרות ממה שדיברנו עד עכשיו?
אריה יוסקוביץ
את מדברת על 6(א)(1), או שאפשר לעבור הלאה?
היו"ר ציפי לבני
על הכול.
אריה יוסקוביץ
את שאלת על הנושא של ההכרעה, אני עוד לא שמעתי אם היתה הכרעה למשטרה או לא למשטרה, ואם תיפול הכרעה על המשטרה, אני רוצה לטעון לעניין הזה.
היו"ר ציפי לבני
יש הכרעה למשטרה, וגלוריה וייסמן תסביר.
גלוריה וייסמן
הרשות היא רשות מודיעינית, שאין לה שום אפשרות, לא לחקירות ולא לעשות פעולות. הרשות תהיה כאילו תיבת דואר, אז למה היא צריכה להיות תיבת דואר? כי הרשות לא יכולה לעשות עם זה כלום.
היו"ר ציפי לבני
זה ברור, לא רק שהיא לא יכולה לעשות כלום, גם אסור לה להעביר את המידע, אלא אם יש בקשות של המשטרה לנקודות ספציפיות.
גלוריה וייסמן
כשיש חשד, במקום ללכת סביב ולעבור דרך הרשות, המקום הנכון לשלוח את ההודעה הזאת, זה למשטרה, כי המשטרה זה הגוף החוקר, והם ידעו מה לעשות עם זה.
אריה יוסקוביץ
מה שאת אומרת זה כאילו ויתור על הרשות.
גלוריה וייסמן
הרשות היא מכונה לדברים אחרים לגמרי, שונים לחלוטין. כאן יש פעולה, אם מישהו יש לו חשד לגבי פעולה, מה תעשה הרשות? היא תעביר אותו מיד למשטרה.
היו"ר ציפי לבני
מה כך עושה הרשות?
אריה יוסקוביץ
גם דיווח על חשד שהבנק יעביר, תעבירו מיד למשטרה?
גלוריה וייסמן
לגבי דיווחים אחרים, הכול נמצא בתוך המאגר, ואז כשיש שאילתה מסוימת של המשטרה, אז הולכים ובודקים, או ביוזמתה, כשמבדיקת החומר אצלה יש חשד, ואז היא מבקשת שיבדקו את זה. אבל כאן יש כבר פעולה מסוימת, שאצל מי שעושה את הפעולה, יש חשד, אז למה להעביר את זה?
שלמה שהם
אולי פסיכולוגית יהיה יותר קל לאנשים לדווח לרשות מאשר למשטרה.
אריה יוסקוביץ
כשחלק גדול מהיושבים כאן נאבקנו על הקמת הרשות, הטעם לזה היה טעם ערכי, לא רק פונקציונלי. הערכיות היתה שלא ייתכן שלרשות כמו שהמשטרה יהיה מין סקרימיניג של כל העולם העסקי והעולם האנושי של מדינת ישראל. ראינו את הקמת הרשות כערך חברתי.
היו"ר ציפי לבני
דרך אגב, לכללים של 7 לא הגענו.
אריה יוסקוביץ
אני לא מדבר על סעיף 7. קודם הערת, ציפי לבני, לנציג לשכת עורך-הדין שרצה להעיר כאזרח, שאין חיה כזאת - - -
היו"ר ציפי לבני
אחר כך הקלתי עליו. ההערה שלו לא תאמה מה את האינטרסים של הלשכה.
אריה יוסקוביץ
הואיל ואני מכיר אותו גם כאדם, אז אני אקח לרגע גם את העמדה להיות אדם בעניין הזה. הראייה של הרשות לא היתה רק במבנה פונקציונאלי, לכן מראש, הרשות לקחה על עצמה גם יכולת לצרוף את החשד ולצבור אותו וליזום דיווחים, לגרום לרשויות להעביר להם למידע באופן שהם יתחילו בחקירה.

תראו מה התוצאה. אנחנו לא מעבירים כאן רק על פלוני ואלמוני בעל מכולת. כל הגופים הגדולים שלא נכנסים לסעיף 7 זה חלק ניכר מהמשק הישראלי, שיצטרכו, בפעילות שלהם, לרוץ למשטרה. לא הכנסתם לשם חלק ניכר מאוד מהמגזרים שלגביהם לא חל סעיף 7.

הכוח של הרשות זה בין היתר ביכולת שלה לצבור את המידע ולהוציא ממנו קומפננטות לרוחב, לא רק מ-1. אנחנו יוצרים כאן שתי רשויות חוקרות, שתי רשויות שיפנו לגופים בשאילתות שיעשו הצלבות, שינהלו כוח אדם, יפריעו, יציקו למשק העסקי, כי כל הזמן יהיו שאלות, זה לא רק דיווח, אחרי זה יש שאלות ויש בירורים – תן לי הרחבה ותן לי מסמכים.

אני כאן פה למשק העסקי. אנחנו צריכים גוף אחד שבידו יש היכולת לצבור את המידע ולהסיק את המסקנות, ואי-אפשר להפוך חלק ניכר מהמידע העסקי לרשות המשטרה, זה דבר שלא יעבור. זה לא משנה ממי זה בא, אם זה מהלקוח שלי או מהבנק.
יהודה טברסקי
לרשות אין כלים בסיסיים ולא יהיו כלים בסיסיים.
אריה יוסקוביץ
איך אתה יודע?
היו"ר ציפי לבני
החוק קובע מה זו הרשות.
אריה יוסקוביץ
הוא מצהיר שלא יהיו לה כלים.
יהודה טברסקי
אריה יוסקוביץ, בזמנו, כשדיברנו על כך שהכול יועבר ישירות לרשות, דווקא אז דיברנו על כך שהדיווחים שיועברו מהבנקים, לדוגמה, יועברו על בסיס אובייקטיבי לחלוטין. ועל כן, אי-אפשר להשליך ממה שנאמר אז על המצב הנוכחי.
אריה יוסקוביץ
מה שקורה, שהבנקים למעשה ידווחו את החלק של החשד למשטרה.
יהודה טברסקי
לא אמרתי את זה.

במציאות, עבודת האכיפה, על מנת לקבוע אם בכלל יש יסוד לחשד, בכל מקרה חייבים לבצע איזו בדיקה מול המידע שנמצא ברשות המשטרה, אחרת ייווצר מצב שבו חשדות, שאין להן שום בסיס ושום קשר לפעילות פלילית, יועברו למשטרה על בסיס איזו השערה של מישהו שיושב ברשות. כך שבכל מקרה, בסופו של דבר, חייבים ליצור את הממשק הזה.
היו"ר ציפי לבני
יהודה טברסקי, כך זה מצב שבו אין אפילו את הרשות בתור איזו מסננת של החומר לפני המשטרה. להפך, אנחנו אומרים היום: תהיו בצד הבטוח, לכו כולכם, תגידו למשטרה.
רחל גוטליב
מה שאמר אריה יוסקוביץ נכון. שכשהקימו את הרשות, נקודת המוצא היתה שחלק נכבד מהדיווחים יהיו דיווחים על עסקאות תמימות, וזה מה שעמד בבסיס המחשבה שלא ראוי שפעילות עסקית לגיטימית לחלוטין תועבר ישירות למשטרה. לו היינו חושבים בתחילת הדרך שרק עסקאות על בסיס חשד סובייקטיבי של פקיד הבנק, רק אלה ידווחו, אז לא היה צריך לדבר על רשות, זה היה עובר למשטרה, כי זה מסוג הדברים שהמשטרה מטפלת בהם. אבל היום, רוב הדיווחים, יהיו על בסיס - - -
אריה יוסקוביץ
מאיפה הנתונים האלה?
רחל גוטליב
זה על בסיס פרמטרים.
אריה יוסקוביץ
מאיפה באה המילה רוב?
רחל גוטליב
אני לא הפרעתי לך, אל תפריע לי.
היו"ר ציפי לבני
אותי, למשל, לא מעניין מאיפה המילה "רוב". לדעתי, זה קשור לדיון הקודם שקיימנו. אם אנחנו הולכים על מצב שבו אנחנו אומרים, שמה שאנחנו מטילים לפי סעיף 4 הוא רחב כזה שבעצם אנשים בשביל להיות בצד הבטוח ירוצו למשטרה, אז בעצם נגיע למצב שבו הרבה מהדברים שיהיו בפני המשטרה, זה לא יהיה ממש חשד, אלא מין אמצעי זהירות. ואז, אולי באמת נכון, שזה יהיה דווקא במאגר המידע, שיהיה שם פקיד שתפקידו יהיה לסנן בין הדברים שמעבירים, את מה שבאמת הוא, עם הניסיון שלו, ויש לו יותר ניסיון מאותו מוכר שטיחים בבן-יהודה, חושב שצריך להעביר. אם אנחנו מעלים לרמה שמדובר באמת בידיעה, אז אין צורך בשום סינון, כי זה אומר שזה כבר דיווח על כמעט עבירה, על משהו שיש לו סיכוי סביר להיות עבירה.
גלוריה וייסמן
את צודקת, זה ניתוח נכון.
היו"ר ציפי לבני
הרי בכל מקרה הדיווח של הבנקים מגיע לרשות.
רחל גוטליב
רק אם אין ספק.
היו"ר ציפי לבני
עכשיו השאלה היא, מכוח סעיף 4, מה יבוא. ככל שהניסוח שלנו יהיה רחב יותר ביחס לתכולה הפלילית של סעיף 4, כך הרבה מאוד אנשים לא ירצו לחשוף את עצמם, ומאחר וזו הגנה טובה, אם אתה מדווח, אז הם לא ירוצו עם עסקאות שהן עסקאות תמימות, אבל קרוב לוודאי שאולי משהו לא מסתדר להם, ואז זה מגיע בדיוק למה שדיבר אריה יוסקוביץ, שלא רצינו שיקרה, שהמשטרה תתעסק עם כל עסקה שבמשק, ואז מישהו יעשה סינון.
גלוריה וייסמן
יש היגיון בזה.
היו"ר ציפי לבני
סיכמנו בקונספציה, שאם נעלה את סעיף 4 לרמת ידיעה, אז זה בוודאי תהיה המשטרה ולא רשות, אם סעיף 4 נשאר כפי שהוא, אז המידע הזה יעבור גם לרשות.
אריה יוסקוביץ
יש לי הערה נוספת לסעיף 6(א)(2). צינור הכניסה להגנה של סעיף 6(א)(2) היא דרך המילה "חשד".
היו"ר ציפי לבני
אני מתחילה להסכים אתכם, נוריד את המילה "חשד". אנחנו נחליט בסעיף 4 מה אנחנו רוצים, ולא נעשה את זה דרך סעיף 6.
אריה יוסקוביץ
בסעיף 4 תעשי דיון ממשי לעניין הרמה הנפשית שם.
היו"ר ציפי לבני
על סעיף 4 לא יהיה דיון נוסף בפורום הזה.
אריה יוסקוביץ
אני מבקש להיות פה לשאלה של המערכת העסקית. לי יש תשובות כמשפטן, אבל אני לא משוכנע בהן. נשאלתי על-ידי המערכת העסקית הבנקאית. כשמערכת עסקית עושה את כל המוטל עליה לפי הסעיפים 7 ו-8, בונה את כל המערך ושואפת לדווח ופורסת את כל הדברים, ובכל זאת נכשלת, בורח לה מבין הידיים, כפי שאנחנו מכירים במערכות בנקאיות אחריות, מהי עמדת משרד המשפטים בהתייחס להגנה במצב הזה? המערכת עבדה, ודרך אצבעותיה ברח מקרה אחד או שניים, התברר שהפריסה לא היתה נכונה, מה התוצאה?
גלוריה וייסמן
אם יש יסוד נפשי, אז יש עבירה, אבל אם זו היתה רשלנות או דימינימיס, לא היתה לכם האחריות. המערכת העסקית מתקוממת נגד הסעיף, כשיש לנו בספר החוקים שלושה סעיפים, בדיוק לאותו עניין, ששם אין שום הגנה, חוץ מכמה מילים לגבי מי שמקבל רכוש גנוב - - -
אריה יוסקוביץ
היא לא מתקוממת, היא שאלה שאלה. התשובה היא ביסוד הנפשי?
גלוריה וייסמן
נכון. ואנחנו אומרים שאין כאן רשלנות, אין כאן עבירה של אחריות קפידה.
אריה יוסקוביץ
אם כך, עדיין תהיינה נסיבות שבהן, אומנם ההגנה הפלילית דרך סעיף 6 שהיא צינור להגנה לעבירה לפני סעיף 4 תיחסם.
היו"ר ציפי לבני
כי לא דיווחת.
אריה יוסקוביץ
או שפעלת ולא הצלחת לדווח, אבל פעלת בתום לב, למרות שעברת את העבירה הזאת, או שאפילו ברשלנות. אבל אז אנחנו נכנסים למצב שבו יש סעיף אחר בדבר החקיקה הזה שמתיר למערכות השלטוניות לקנוס אותנו בעיצום אזרחי במצב כזה.
גלוריה וייסמן
אם לא היה דיווח.
אריה יוסקוביץ
עם מי אנחנו מתעסקים?
היו"ר ציפי לבני
הוא שואל, האם בטעות הזאת מוטל עליו עיצום כספי.
יהודית קרפ
יש פה שתי סוגיות שונות: יש חובת דיווח, ואם לא מדווחים - יש עיצום אזרחי.
אריה יוסקוביץ
בלי יסוד נפשי?
יהודית קרפ
בלי יסוד נפשי.

עכשיו יש את השאלה אם הבנקים או מי מהבנקים נכנס לסעיף 4, שזה סעיף שמחייב ידיעה- - -
אריה יוסקוביץ
יהודית קרפ, עם כל הכבוד, בשביל זה גמרתי שנה א' משפטים, את זה אני מבין.
היו"ר ציפי לבני
היתה שאלה, ועליה קיבלת תשובה, העיצום הכספי איננו מוטל כעונש או כקנס על מי שהתכוון לא לדווח או בהתרשלות.
אריה יוסקוביץ
אז אני חוזר למערכת שלי ואומר שזאת הכוונה.
ורדה לוסטהויז
למה שלא נדבר על זה בסעיף 12?
אריה יוסקוביץ
עכשיו אנחנו מדברים על המסלול הפלילי. אני לא מקבל את ההערה שלך. אני עכשיו שאלתי שאלה, ואני חוזר עם תשובה. אני חוזר עם תשובה, תסלחו לי, יושבים כאן הרבה חברים שלי מהצד השני, תשובה מפלצתית.
היו"ר ציפי לבני
כרגע אתה יכול לחזור למערכת ששלחה אותך, ולהגיד שעל-פי הצעת החוק שמונחת אצל הוועדה, על-פי סעיף 12 יחול עיצום כספי, בלי שהתכוונתם לעבור על החוק. כשנגיע לסעיף 12, תוכל לטעון בפועל למה זה מפלצתי. עוד לא הגענו לשם.
אריה יוסקוביץ
אני מבקש מכם להיות ערים למה שנאמר כאן כרגע.
היו"ר ציפי לבני
אני מבקשת ממך להיות ער לזה שלא הגענו לדיון על סעיף 12. אם אתה רוצה לצאת מכאן עם דרמה, אז אני אומרת שמה שמונח על שולחן הוועדה, הבהירו לך מה זה אומר. דבר שני, עדיין לא הגענו לדיון על סעיף 12, ואין לי שום כוונה לנהל את הדיון הזה עכשיו. יתרה מזאת, שמורה לך זכותך, כשנגיע לסעיף 12, לטעון למה זה לא בסדר.
אריה יוסקוביץ
האם בסעיף 6(ב) סיכונו של הפקיד הבנקאי המדווח הוא פחות מדמו של בעל המכולת באיזו שכונה שמדווח?
היו"ר ציפי לבני
מבלי שנגיע לשיילוק וכאלה, שואל אריה יוסקוביץ למה כתוב סעיף קטן (א)(1) ולא סעיף קטן (א).
גלוריה וייסמן
כי חשבנו שבין כה וכה יש לנו על זה גילוי בקטע של חובות הדיווח.
אריה יוסקוביץ
סליחה, תרשי לי רגע.
היו"ר ציפי לבני
לפני זה, תן לה להשלים את כל מה שהיא רוצה להגיד. השאלה היא למה איסור שמו של אדם חל רק על מי שפעל לפי 6(א) ולא חל על הפקיד הבנקאי.
גלוריה וייסמן
סעיף 6 חל בעצם על כל גורם, גם על גורמים שחייבים בדיווח. למי יש את ההגנה? לכל הגורמים האלה, ולאלה שחייבים דיווח, אם הם דיווחו. אחר כך יש קטע לגבי הנושא הזה של הדיווח ב-7.
היו"ר ציפי לבני
הקונספט אומר כך: יש מערכת שיש לה חובת דיווח אובייקטיבית, לא סובייקטיבית, מסכום מסוים הרשת חלה. כאן, הפקיד מחויב בדיווח, אף אחד לא יכול לחשוד בו שהוא לא דיווח. זאת אומרת, הוא צריך לדווח, הוא לא יכול שלא לדווח, ולכן החל מרגע שיתקבל החוק, מאוד ברור לאדם שנכנס לסניף הבנק שהפקיד או מנהל הסניף, או מי שלא יהיה, בסופו של התהליך ידווח אם העסקה היא מסכום מסוים, לא בגלל שהוא חשד שהוא מהמאפיה. לעומת זאת, בחלק הראשון יש מצב שבו אדם נכנס לחנות, יוצא מהחנות, ולא יודע אם דיווחו עליו או לא.
גלוריה וייסמן
אין ויכוח שצריך לתת לו הגנה.
אריה יוסקוביץ
ציפי לבני, אפשר להלביש על זה אידיאולוגיה, זו פשוט טעות.
גלוריה וייסמן
אנחנו אומרים את ההגבלות על גילוי דיווח - - -
אריה יוסקוביץ
ברור לי שזו טעות דפוס, תתקנו את זה. הדיווח שאתם דורשים מאתנו הוא לא רק דיווח אובייקטיבי, כפי שציפי לבני אומרת, הלא ביקשתם מאתנו גם דיווח סובייקטיבי. אם הפקיד שלי חושד, מה ההבדל?
יהודה טברסקי
אריה יוסקוביץ, אתה צודק.
היו"ר ציפי לבני
תמחקי את המספר 1.
גלוריה וייסמן
משרד המשפטים טועה לפעמים, הוא טועה אולי בניסוח. אם אנחנו נותנים הגנה לכל אדם, אנחנו נותנים גם לפקיד.

פרק ד'.
אריה יוסקוביץ
אנחנו לא דנים בסעיף 7 בכלל, עד שלא נגמור את הדיונים על התבחינים?
גלוריה וייסמן
בינתיים אנחנו מדלגים על פרק ג' ואנחנו מגיעים לפרק ד'.
אריה יוסקוביץ
ציפי לבני, מקובל עלייך שנשמרת היכולת שלנו לטעון את הדברים לגבי פרק ג'.
היו"ר ציפי לבני
בוודאי. איזו שאלה? עדיין לא הגענו לדיון.

פרק ד'

(קוראת סעיף 9(א) להצעת חוק איסור הלבנת הון, התשנ"ט-1999).
גלוריה וייסמן
פעם זה היה קצת פחות מ-10,000 דולר, היום זה קצת יותר מ-10,000 דולר. הלכנו על הסכום שהיה בארצות-הברית.
היו"ר ציפי לבני
זה נמוך מאוד.
אורנה ואגו
זה הרבה כסף במזומן.
גלוריה וייסמן
אנשים היום הולכים עם 10,000 דולר במזומן? לא. אנשים היום יוצאים עם כרטיס אשראי.
היו"ר ציפי לבני
מה הסיפור הזה נותן מבחינת המשטרה?
יהודה טברסקי
בעיקר רצינו לכסות את הממשק שבין מדינת ישראל לבין חוץ-לארץ, היות ואנחנו יודעים שברבדים מסוימים, אחת השיטות האהובות על מלביני הון זה דווקא הברחות פיזיות, ועל זה יש תימוכין. הרעיון עלה, ואני חושב שזה רעיון נכון.
היו"ר ציפי לבני
מה קורה בעולם?
יהודה טברסקי
חובה כזאת קיימת בארצות-הברית מ-10,000 דולר ומעלה. הם טוענים, ואני נוטה להאמין, משום שיש בזה היגיון רב, שהחובה הזאת, אכן, מביאה תועלת רבה. זה יוצר הרתעה, מצד אחד. מצד שני, זה יוצר רישומים, היכן שאנשים כן מוכנים לדווח.
איירין גרובר
גם באוסטרליה.
יהודה טברסקי
באוסטרליה זה מ-10,000 דולר?
איירין גרובר
נכון.
היו"ר ציפי לבני
הכוונה היא לא למישהו שיוצא-נכנס, אלא עולה חדש, אדם שרוצה להגר לכאן, אז הוא בעצם צריך להגיש מין הצהרת הון שהוא נכנס לארץ.
יהודה טברסקי
השאלה היא איך הוא מבצע את ההעברה. אנחנו יוצאים מתוך הנחה שברוב רובם של המקרים, בעסקים נורמליים, יומיומיים, וכן גם במקרה של עלייה, לא בכל מצב, אבל ברוב רובם של המצבים, ההעברה נעשית בהעברה בנקאית.

אם אדם בא עם מזוודה של כספים, מתוקף העובדה שהוא נכנס עם מזוודה של כספים, זה מעורר סימני שאלה. מאוד יכול להיות שהאדם בא במסגרת עלייה, ואז הוא מדווח, וזה סוף הסיפור, אין בכלל שום בעיה.
היו"ר ציפי לבני
יש למישהו הערות לסעיף 9(א)?
אשר ספיר
אם אדם מגיע ממדינה שיש בה בעיה של כסף, אז תהיה לו בעיה, הוא לא ירצה להצהיר, זה יכול לגרום לו לבעיות עצומות. תיקח את דרום-אפריקה ומקומות אחרים. בא יהודי, רוצה לעלות לארץ, הוא בא עם מזומן, יש לו בעיה.
היו"ר ציפי לבני
הבעיה היא לא כאן, הבעיה היא במקום שעדיין לא פתרנו. מה קורה לדיווחים הבין-לאומיים. זאת אומרת, יש נושא אחד שלא פתרנו לגמרי, והוא נושא מאוד בעייתי. אם לאדם כזה אני אומרת לדווח, וממילא לא אכפת לנו אם עברת עבירות מס, מצדי תבוא ותגיד עברתי עבירות מס במדינה שממנה באתי, זה בסדר. השאלה מה יקרה אם מאגר המידע כאן יתבקש לתת למאגר המידע בדרום-אפריקה את המידע הזה. זו בעיה אמיתית, שלא טיפלנו בה.
ורדה לוסטהויז
תיאורטית, סעיף 25 היה צריך להגיד לך למי מותר לתת מידע מהמאגר.
היו"ר ציפי לבני
על-פי האמנות הבין-לאומיות לא נוכל לא לתת.
יהודה טברסקי
ציפי לבני, השאלה הזאת היא רלוונטית לא רק לגבי המצב של המזוודה, היא גם רלוונטית לגבי דיווחים מול הבנקים או חברות הביטוח. התשובה היא שאכן יש אמנות ויש גם קבוצות עבודה, וגלוריה וייסמן אולי תדבר על כך.
היו"ר ציפי לבני
חוץ מארצות-הברית יש עוד מקום שבכניסה וביציאה צריך לדווח?
יהודה טברסקי
באוסטרליה.
היו"ר ציפי לבני
באירופה יש חובות כאלה?
יהודה טברסקי
לא. אבל צריך להבין שבאירופה כמעט ואין ביקורת גבולות, קרי, בתוך אירופה.
היו"ר ציפי לבני
נגיד שאני מסתכלת על כל אירופה כעל יחידה אחת.
יהודה טברסקי
במערב אירופה, התשובה היא שלילית.

מבחינתנו הכלי הזה הוא כלי משמעותי והוא חשוב, ולטעמי אין שום סיבה בעולם שאדם שנכנס עם מזוודה של כסף, יכול להיות שהסכום צריך להיות קצת יותר גבוה, אבל העובדה שאדם בא עם כסף מזומן, זה דבר בלתי-רגיל, קשה להסביר את זה.
היו"ר ציפי לבני
10,000 דולר זה לא הרבה.
יהודה טברסקי
אולי הסכום צריך להיות יותר גבוה.
אשר ספיר
10,000 דולר זה שבוע בבית מלון.
היו"ר ציפי לבני
יהודה טברסקי, יש הבדל בין תייר לבין העם שבא לארץ.
יהודה טברסקי
עד כדי כך זה דבר לא רגיל, שב-1995 בדקתי באמצעות האף.בי.אי. לגבי היקף הדיווחים, לגבי אנשים שיצאו מארצות-הברית לכיוון ישראל, והתשובה שקיבלתי, שהיו כמה עשרות דיווחים במהלך שנה שלמה.
אריה יוסקוביץ
זה לא מלמד שום דבר. זה רק מוכיח למה לא צריך את זה.
היו"ר ציפי לבני
אני לא יודעת אם זה כל כך משנה למשטרה ההבדל, אם זה יהיה 10,000 דולר או 15,000 דולר או 20,000 דולר. השאלה היא, האם אנחנו רוצים או יכולים או צריכים לעשות הבחנה בין תייר שמסתובב עם 10,000 דולר, שזה באמת קצת מוזר, לבין אדם שנכנס על בסיס אשרת עולה, שאז 10,000 דולר במזומן זה כלום, אפילו שבדרך-כלל עובדים עם מערכת בנקאית. יש מדינות בהן מוציאים את הכסף מהבנק ובאים.
אריה יוסקוביץ
ציפי לבני, את צריכה גם לזכור שכאן מדובר לא רק על מי שנושא אתו את הכסף, מדובר כאן גם על מי שהעביר את זה בדואר או בדרך אחרת.
היו"ר ציפי לבני
סליחה, מה זה בדרך אחרת? בדרך אחרת זה גם במערכת הבנקאית.
אריה יוסקוביץ
יש פטור על זה, אבל פטור לא מספיק.
יהודה טברסקי
מדובר כאן בדואר, חברות שליחים, ובהעברה פיזית.
היו"ר ציפי לבני
על מזומן?
יהודה טברסקי
כן. ברור לחלוטין שהפעולות האלה הן בלתי-רגילות. אני מסכים שייתכן מצב שבו אדם מעביר כספים באופן לגיטימי לחלוטין, אבל זה נכון גם לגבי דיווחים בבנקים. אם ידווחו, בזה יסתיים העניין.
אריה יוסקוביץ
אחד הדברים שיכולים לטרפד את החוק זה עומס דיווחים במצב ששנים מספר מדינת ישראל לא תעכל את אותם דיווחים, ואז כל החוק יקרוס. אני מציע, לשם ההתחלה, לשנים הראשונות, או שתקבעו רף יותר גבוה, תראו איך מסתדרים עם זה, ואז תחליטו מה עושים. אל תנסו לבלוע עצם יותר מדי גדולה.
היו"ר ציפי לבני
נציגי המשטרה, האם אפשר להעלות את הסכום לסכום יותר גבוה?
רחל גוטליב
אחד הקריטריונים שקבענו עם הבנקים הוא דיווח אובייקטיבי רוטיני על מזומן.
היו"ר ציפי לבני
כמה?
רחל גוטליב
50,000 שקל.
יהודה טברסקי
יש הבדל דווקא לחומרה לעניין העברה פיזית, משום שבדיווח, האובייקטיבי לכאורה, הפעולה יכולה להיות לגיטימית.
אריה יוסקוביץ
אתה מכניס פנימה את כל הסטודנטים, אתה מכניס פנימה את כל - - -
רחל גוטליב
אריה יוסקוביץ, תעשה טובה, אל תדאג לנו.
יהודה טברסקי
כאן בכל זאת זו פעולה בלתי-רגילה, זה לא דבר רגיל להעביר כסף במזומן, עם כל הכבוד.
אשר ספיר
תושב ישראל, יצא לחוץ-לארץ ולקח אתו 20,000 שקל, עכשיו הוא חוזר עם 12,000 שקל, מה קורה אתו?
יהודית קרפ
זה לא איסורים על הכנסת כספים. זה לא מעקב על שימוש בכספים.
יהודה טברסקי
גם כאדם שעובר את זה די הרבה, משום שאני נוסע לארצות-הברית, אני מדווח, אני לא רואה בזה שום בעיה.
היו"ר ציפי לבני
נעשה סבב אחרון רק לעניין הזה.
רחל גוטליב
אני מציעה להשאיר את זה כמו שזה, כי נשארת פרצה שהיא אפשרית להלבנת הון.
היו"ר ציפי לבני
אם המדינות האירופיות יכולות להסתדר, למה אנחנו לא?
רחל גוטליב
אני לא יודעת מה קורה במדינות האירופיות, שם הגבולות פתוחים. לפי הדברים שיהודה טברסקי מסר לנו זה ערוץ הלבנה שיכול להיות שכיח במדינת ישראל.
היו"ר ציפי לבני
אבל הוא לא ייחודי למדינת ישראל מול מדינות אחרות.
רחל גוטליב
זה קיים גם באמריקה וגם באוסטרליה. באירופה, אולי בגלל הגבולות הפתוחים זה לא קיים.
אריה יוסקוביץ
מה עם דרום אמריקה?
רחל גוטליב
אני לא יודעת.

אני מציעה שאם זה ערוץ הלבנה, לא נשאיר אותו בלתי-מדווח וניצור כאן דרך לעקיפת הדיווחים באמצעות הבנקים.
מנשה קפלן
אני בא מהתחום של הדירות, אז מהצד אני יכול לשאול, האם כתוצאה מזה תהיה פחות הלבנת הון?
יהודה טברסקי
אנחנו רואים ואנחנו יודעים. קשה לתאר את המידע שאנחנו מקבלים דווקא בנושאים האלה. יש לנו יעדים, אנשים שהם ברבדים הגבוהים ביותר, שעל מנת לעקוף חובות דיווח בגבול, הם מביאים אתם במטוס עשרה אנשים שונים, על מנת להביא כספים אתם. כלומר, שהכספים ילכו אתם על מנת שהם יעקפו חובת דיווח. אין ספק שזה מכביד על היכולת שלהם להעביר כספים. דרך אגב, אמרתי שאין חובת דיווח, אבל זה לא לגמרי נכון לגבי אירופה. בצרפת, לדוגמה, אין חובת דיווח במסגרת חוק איסור הלבנת הון, יש חובת דיווח במסגרת המכס, שם חייבים לדווח.
אריה יוסקוביץ
לצורכי מס בלבד.
יהודה טברסקי
אבל שם חייבים לדווח על כסף מזומן.
אריה יוסקוביץ
זה משהו אחר.
יהודה טברסקי
נכון שזה שונה ברציו, אבל זה לא משהו שלא קיים.
אשר ספיר
אם אדם יביא זהב או אדם יביא יהלומים, זה חל?
יהודה טברסקי
זה לא חל.
היו"ר ציפי לבני
אתה רוצה שנרחיב גם לזהב, כסף ויהלומים?
אשר ספיר
לפי הרציו הזה, צריך להרחיב. בהחלט.
יהודה לנדא
אני רוצה להפנות את תשומת לבך לכך שלגבי המונח מה זה כסף, מחר בתקנות אפשר לכתוב כל מה שרוצים, כולל כל דבר אחר.
גלוריה וייסמן
התקנות הן באישור הוועדה.
אריה יוסקוביץ
כתוב "כפי שיקבע שר האוצר".
אשר ספיר
לא כתוב אישור הוועדה.
גלוריה וייסמן
יש סעיף בסוף החוק שאומר שכל תקנה, כל כלל, שיצא מאחד מהשרים הוא באישור ועדת החוקה, חוק ומשפט של הכנסת.

אני לא באה להצדיק או לא להצדיק את הניסוח, אני אומרת למה התכוונו. התכוונו לכספים ולאמצעי תשלום.
יהודה לנדא
גלוריה וייסמן, אני מבקש לתקן אותך, לפי האמור בסעיף 27(ד).
גלוריה וייסמן
בסעיף 27(ה) כתוב "תקנות וכללים לפי חוק זה" – כל התקנות וכל הכללים ואם יש צו או משהו אחר.
אריה יוסקוביץ
כולל קביעה?
גלוריה וייסמן
קביעה של שר היא בתקנות.
יהודה לנדא
מה שגברת גלוריה וייסמן אומרת מקובל ומספיק, רק שצריך לכתוב "השר יקבע בתקנות".
גלוריה וייסמן
אני לא צריכה להגיד את זה. את זה הנסח יוכל להסביר לכם. שר לא קובע, אלא בתקנות.
יהודה לנדא
שלמה שהם, יתקן אותי אם אני טועה.
שלמה שהם
אתה טועה, משום שבדרך כלל כשכותבים "יקבע", זה בתקנות.
יהודה לנדא
אני מבקש שהוועדה תשקול אם אין מקום להוציא מכלל הדיווח הזה כניסה ראשונה של אדם לפי אשרת עולה למדינת ישראל.
היו"ר ציפי לבני
גם אני חושבת שיש הבדל מסוים. זה בעצם מחייב עולים למין הצהרת הון.
יהודה לנדא
עולה שנכנס בפעם הראשונה, על-פי אשרת עולה למדינת ישראל, צריך להיות פטור מדיווח לפי הכלל הזה.
אורנה ואגו
אחר כך תגיע גם לתייר, כי רוב העולים נכנסים כתיירים.
יהודה לנדא
אני מדבר רק על מי שקיבל אשרת עולה לפני שנכנס לישראל, ונכנס על-פי אשרה זו בפעם הראשונה לארץ. אני לא מדבר על תיירים שהופכים להיות תושבים.
יהודה טברסקי
יש כאן בעיה מסוימת. מה לגבי הדואר? האם המשלוח הראשון, השני, השלישי?
יהודה לנדא
לא, על גופו.
היו"ר ציפי לבני
שלמה שהם.
שלמה שהם
קודם כול, הערה עקרונית. הסעיף הזה, עם הסכומים שכתובים בו, נראה לי בעייתי. וההערה שאני אומר עכשיו, היא רק הערה חלופית לעניין הזה.

ההערה היא לגבי סעיף קטן (ה). דווקא מבחינת הבהירות, הסעיף הזה כולו בעייתי מבחינת האמירה לציבור, מבחינת הנושא של הציבור, ולכן לא צריך להשאיר את הדבר הזה לכללים בעתיד, גם לא באישור ועדת החוקה.

אם באמת כרגע משרד המשפטים חושב על אמצעי אחר שהוא רלוונטי, בואו נוציא אותו, נדון בו, משום שאמרה לי יושבת-ראש הוועדה, בשיחה בינינו, "כספים", אז לכסף מזומן יש מין ציון כזה שהוא ציון יותר חשוד, אבל אמצעים כספיים אחרים הם ודאי פחות חשודים, משום שהם צריכים איזה אלמנט של דיווח וקנייה ומכירה שלהם. אם משרד המשפטים רוצה, יתכבד ויגיד לנו למה הוא מתכוון עכשיו ונדון בדברים האלה.
היו"ר ציפי לבני
לחזק את הדברים שאמר שלמה שהם. גם אמצעי כספי אחר, מישהו בא עם צ'ק, בסוף זה יגיע למערכת הבנקאית, אז אין צורך. מה שמלחיץ אותנו, שבגללו אנחנו רוצים את הדיווח, זה מצב שבו מישהו נכנס עם מזומן, עושה בו שימוש בארץ באופן שלא מגיע למערכת הבנקאית, שהוא לא צף כלפי מעלה, והוא משתמש בישראל כמעין מכבסה של מזומן. זה החלק שמטריד אותנו. מפני שזה מה שמטריד אותנו, אני עם נטייה לחשוב עד כמה אנחנו רוצים לגבי עולה שמגיע לכאן, וזו כניסה חד-פעמית, שידווח על כל המזומן שיש אתו. עולה, אם ירצה לצאת עם כסף מזומן, ממילא נתתי לו את האפשרות באופן חד-פעמי. שנית, זה כסף שיגיע אחר כך למערכת הבנקאית, או לדירות וכן הלאה, אז ממילא נדע על זה. אם אתם מוכנים לקבל את ההבחנה הזאת, זה היה מאוד משמח אותי.

10,000 דולר זה קצת נמוך, אפילו לגבי תייר, אבל זה לא ויכוח נוראי.
גלוריה וייסמן
אני חושבת שראוי שנבוא בפני הוועדה, כמו שאנחנו באים עם חובות הדיווח, ונסביר למה אנחנו מתכוונים כשכתבנו "כספים" ו"אמצעי כספי אחר". זה כולל טרוולרס צ'ק וכן הלאה.
היו"ר ציפי לבני
ואז יכול להיות שנגיד שבכלל אין צורך בדיווח כזה, כי צק בנקאי כזה יגיע מחר בבוקר - - -
גלוריה וייסמן
קשה לי יותר ההערה השנייה, שנשמעה בקשר למי שנכנס כעולה פעם ראשונה. אני רוצה לטעון, שגם אם הוא מצהיר שהוא הכניס במזוודה או בשק הפלסטיק שלו 100,000 דולר, כשהוא בא מאיזה מקום, בגלל שבמקום ההוא היו לו הגבלות של העברת כספים וכן הלאה, המידע הזה יגיע.
היו"ר ציפי לבני
גלוריה וייסמן, אני רוצה לספר לך סיפור. לפני הבחירות הייתי באיזה יום באירוע שהיה באחד מהיערות בארץ, ובאו מתמודדים לראשות הממשלה לפני קהל של עולים מבלרוס. מפני שאחד היה ראש ממשלה מכהן והשני היה מועמד, אבל בעיקר בגלל ראש הממשלה המכהן, היו השערים האלה שצריך לעבור דרכם לבדיקה. גלוריה וייסמן, עמדו שם אנשים, ואף אחד לא פוגע בהם, לא עושים כלום, זה סך-הכול לעבור דרך שער מתכת, שלידו עומדת ילדה לבושה במדים. שלושה אנשים עברו את השערים, כל השאר עמדו מסביב ולא עברו, לא כי הם נושאים נשק או רימונים, הסיטואציה הפחידה אותם.

בקטע הזה, מה שלך נראה נורמלי ולי נראה נורמלי, אני רוצה לראות על כפות המאזניים את שני הצדדים. סך-הכול אני רוצה לעודד עלייה למדינת ישראל, אני גם לא חושבת דרך אגב שזה יהיה שיקול של מישהו אם לעלות לארץ או לא לעלות. מי שממש מפחד לעלות כתוצאה מזה, אז אולי באמת הוא הבעייתי מבחינתי. אבל אם זה משהו שמקשה ברמה הפסיכולוגית על אנשים כאלה להתחיל לדווח מתוך חשש שיושב כאן איזה "אח גדול", ואם מבחינת המשטרה המידע שזה נותן להם הוא לא כל כך חשוב, אז הייתי מציעה לוותר.
שלמה שהם
נדבר רגע על אנשים פשוטים, תמימים וישרי דרך, שרוצים לעלות לארץ, ומטבע הדברים הם מחסלים עסקים ומחסלים דברים בחוץ-לארץ, והם לא יודעים לאן הם באים, יש הרבה בלתי-נודע, והם רוצים לתת לעצמם אלמנט מסוים של ביטחון.
אורנה ואגו
רוב העולים משאירים את הכספים בחוץ-לארץ, ואחר כך מעבירים אותם.
שלמה שהם
זה לא מדויק.
היו"ר ציפי לבני
אלה שיעבדו דרך המערכת הבנקאית זה ממילא יצוף כלפי מעלה. אני מדברת על הסיטואציה שבה אדם, בשערי הארץ, דקה לפני שהוא נושם את האוויר, צריך למלא את הטופס של כמה כסף הוא הביא אתו.

אם אנחנו חוששים ממצב שבו באמת, מעבר הגבולות במדינת ישראל יהיה פתוח, וכסף ייכנס ויצא ואנשים ישאו על גופם, המשטרה שכנעה אותי בזה, למרות שאולי באירופה זה לא קורה, שכנעו אותי שזו סיטואציה שצריך לחסום אותה. אבל הייתי רוצה להקל על מי שעולה לארץ.
יהודה טברסקי
מבחינת המשטרה אין סיבה לעשות הבחנה כזאת.
היו"ר ציפי לבני
זה הרבה יותר טבעי. אתה אומר: אדם שיוצא לחוץ-לארץ עם 2,000 דולר בכיס זה דבר שהוא טבעי ורגיל, אני רוצה לצלם את היוצא מן הכלל. אז עולה, בכל זאת, רמת הסבירות שהוא יבוא עם כסף מזומן בסכום יותר גבוה מ-10,000 דולר, היא יותר גדולה.
אורנה ואגו
יש אולי חשש לניצול של העולים החדשים.
יהודית קרפ
אנחנו מדברים בתופעה של תחכומים, בניצול כל מי שאפשר. ברור וידוע לנו, והמשטרה תוכל להרחיב, מבלי חס וחלילה לגלגל איזו תופעה לגבי עולים מארצות מסוימות, ידוע שהעניין של העלייה ושל זכות האזרחות היא אמצעי מובהק כדי להיעזר בהלבנת כספים. ואנשים שבאים מאזורים מסוימים בעולם מבריחים הון בתור עולים חדשים.
היו"ר ציפי לבני
ואז, אדם כזה הגיע, והוא דיווח שהוא נכנס עם 50,000 דולר, מה קורה?
יהודית קרפ
הרי אותה שאלה אפשר לשאול על דיווחים של בנקים, מה עכשיו קורה. קורה מה שקורה, יש מאגר של דיווחים, ונוצרים הקשרים שמעלים את החשד. אנחנו יכולים לשאול את אותה שאלה לגבי כל חובות הדיווח. יופי, יש לנו חובת דיווח, יש לנו אינפורמציה במאגר, אז מה? למשטרה יש דיווח, אז מה?

אנחנו דנים בתופעה שהתשובה לה היא בהתמודדות עם דרכי ההלבנה. אנחנו יודעים שקיימת תופעה, אבל אם המשטרה חושבת שזאת לא תופעה, אז אני חוזרת בי ממה שאני אומרת.
יהודה טברסקי
אין ספק שזאת תופעה.
יהודית קרפ
לקחת את הנקודה שהיא לא בהכרח רלוונטית מבחינת המדווח, כי אין לנו כאן איסור על העברת כספים או הגבלה של שימוש בכספים, מה שאנחנו מבקשים מאדם שבא עם מזומנים, "תדווח שבאת עם מזומנים", שזה לא בהכרח מחשיד אותו, אלא זה נכנס לשיטה הכללית של דיווחים.

לבוא ולפטור עולה חדש, משום שהוא עולה חדש, מה הרלוונטיות של העובדה שהוא עולה חדש, בשעה שאנחנו יודעים שמנגד קיימת התופעה.
היו"ר ציפי לבני
אני מזכירה לך מה הרלוונטיות.
יהודית קרפ
מה הרלוונטיות?
היו"ר ציפי לבני
הרלוונטיות היא שהמטרה היא להגיע לדיווח של משהו שהוא יוצא דופן, ולכן אנחנו קובעים שהדיווח יהיה מ-10,000 דולר ולא מהדולר הראשון. יותר סביר שתייר יצא עם 10,000 דולר, אלא אם כן זו באמת מדינה שאין בה מקום שאתה יכול להוציא מהבנק כסף.
יהודה טברסקי
אולי אפשר לעשות הבחנה מבחינת הסכום על בסיס חד-פעמי.
יהודית קרפ
הרלוונטיות היא הסכום.
אריה יוסקוביץ
אני מציע להגדיל את הסכום, שזה יהיה אחיד לכולם. אחרת, לא תדעו להבחין בין מה זה סטטוס של עולה, מה זה תושב חוזר.
אשר ספיר
תגיעו ל-25,000 דולר, וזה סביר.
אריה יוסקוביץ
זה לא רק המזומן, זה גם אמצעי אחר.
היו"ר ציפי לבני
כרגע, לצורך הדיון הזה, אנחנו מתייחסים בפרק זה לכסף מזומן. נקודה. אם משרד המשפטים ירצה להוסיף דברים אחרים, הם יבואו, ונדון בזה.
גלוריה וייסמן
טרוולרס צ'ק זה כסף.
היו"ר ציפי לבני
כרגע כספים זה יהיה מזומנים והמחאות נוסעים. אם אתם רוצים להוסיף, תחזרו לכאן.
אריה יוסקוביץ
אני אתן לכם עוד 80 אמצעים כספיים שהם שווי מעמד לזה. אתם מכניסים פנימה כמות עצומה של אנשים לדיווחים. אין טעם לעשות זאת.
שלמה שהם
לסעיף הזה יש מחיר מאוד כבד מבחינת התחושות שדיברת עליהן והתפיסה שדיברת עליה והעובדה שמדינת ישראל הופכת בעניין הזה למדינה בתפיסה אחרת מבחינת האזרחים שלה, מבחינת חירויות הפרט. המחיר הזה הוא לא מחיר פשוט, וסליחה שאני משתמש תמיד באלמנט הפסיכולוגי, אבל את אמרת דברים על הכניסה הזאת, ואת צודקת, זה ודאי נכון לגבי עולים חדשים, שלגבי זה אין לי ספק בכלל. אם נלך לתפיסה "הגלותית יותר", שיהודים היו אוספים את הכסף או מחביאים אותו במקום כזה או אחר, כי חששו מהשלטון הזר, כשהם יבואו היום לארץ הם יצטרכו לדווח, ונפשית זאת בעיה. אני לא רוצה להגיד שבגלל זה מישהו לא יעלה לארץ, אבל זו בהחלט הכבדה לא פשוטה. כשאדם בא למדינה שהוא לא מכיר, למקום שהוא לא מכיר, ואומרים לו את הדברים האלה "אתה צריך עכשיו לדווח על המזומנים שיש לך בכיס", זה נכון גם לגבי תיירים. המחיר של המדינה מבחינת התפיסה והמסר לאזרחים הוא מחיר לא פשוט. העובדה שיש רק שתי מדינות בעולם שהלכו עם העניין הזה אומרת דרשני.
אריין גרובר
הן עשו זאת לצורכי מס, זו המטרה של החוק באוסטרליה.
אריה יוסקוביץ
מס בלבד.
יהודה טברסקי
זה לא נכון.
אריה יוסקוביץ
היא עורכת-דין אוסטרלית, אתה יכול להתווכח אתה עד מחרתיים.
יהודה טברסקי
בארצות-הברית זה נעשה במסגרת החקיקה לעניין חוק איסור הלבנת הון.
אריה יוסקוביץ
המדינה היחידה שמפעילה את זה במס זו ארצות-הברית. זה חלק מתפיסה אחרת לגמרי.
היו"ר ציפי לבני
אני רוצה להפסיק את הדיון בסעיף הזה. שלמה שהם עוד יעיר הערה.
שלמה שהם
רבותי, ממש לא בטוח שכל מה שאנחנו בעקבות ארצות-הברית זה נכון. בהרבה מאוד חוקים אנחנו נתקלים בדברים האלה לא פעם.

זה מחיר כבד, אני אומר לכם, גם מבחינת התפיסה לאזרחים. אני לא יודע מה יקרה בכנסת, אבל חברי הכנסת יצטרכו להצביע בעד הסעיף הזה. התחושה שלי היא, שפסיכולוגית ונפשית הדבר הזה לא פשוט, כי יש פה אמירה מאוד חזקה לאדם שבא לארץ מבחינת נעילת השערים או איך שתקראו לזה.
שמואל מלכיס
אם יש לו ארבעה בקבוקי יין, מה ההבדל?
שלמה שהם
זו אותה בעיה.
שמואל מלכיס
יש פגיעה בזכויות הפרט.
שלמה שהם
אני מייעץ לצד שכן רוצה את הסעיפים האלה, אני חושב ששסתום הביטחון המוכרח הוא הנושא של העולים החדשים. אם אתם רוצים להעביר את זה, אם מותר לי לראות את זה מבחוץ, אני חושב שהסיטואציה היא בהחלט לראות את זה כך שזה דבר שעליו כל הסעיף יעלה או ייפול. יש פה משהו שהוא הרבה מעבר לעניין הזה. אם אתה אומר לעולה חדש "כשאתה תבוא לארץ, תצטרך לדווח כמה כסף אתה מוציא, ואם כן לקחת לילדים שלך". אנשים באים בלי לסמוך על המדינה, זו מדינה שהם לא מכירים אותה.
היו"ר ציפי לבני
הם גם יפחדו שאם יש להם כסף הם לא יקבלו את זכויות העולה.
שלמה שהם
אני לא יודע מה יגיד משרד התיירות על הדברים האלה.
אריה יוסקוביץ
הם יפחדו שמדווחים למדינה שממנה הם יוצאים.
אורנה ואגו
איך הם נכנסים לארצות-הברית?
יהודה טברסקי
זה לא מונע מהם להגיע לארצות-הברית.
שלמה שהם
אני לא אכנס עכשיו לג'ורג' אורוול, 1984, וכל הדברים. אבל יש בהחלט תחושה לא פשוטה מהעניין הזה. העובדה שאתה מכניס את היד כמחוקק לכיסיו של אדם שנכנס לארץ ואשאל אותו "כמה יש לך?", זה נושא מבחינת פרטיות, אחד האינטימיים ביותר, אחד הרגישים ביותר. יש לנו חוקי-יסוד וכן הלאה, וצריך לדעת שיש איזונים.

אני לא מביע עמדה חד-משמעית לעניין הזה, אם להתיר את זה או לא, בתחושה שלי הדבר הזה מאוד לא פשוט, ודאי לא בסכומים האלה. יש קושי לא פשוט באיזונים, כי אני עוד לא יודע ב-100% אם זה הדבר שיעצור את הלבנת ההון, וכבר דיברנו על הדברים האלה בישיבות הקודמות, ואם זה מה שיפתור את הבעיה.

אומרת יהודית קרפ, אם ניקח את המידע הזה, אז יש שני אלמנטים: האחד – התחושה שלי שהמידע הזה, אני לא יודע מה קורה אתו, איפה הוא מתחיל ואיפה הוא נגמר; והשני – שאני עדיין לא רואה את המערכת מסוגלת בכלל להצליב מידע כזה ברמה שזה מה שיעצור את הלבנת ההון.
יהודה טברסקי
זו דווקא לא תהיה בעיה.
שלמה שהם
ב-40,000 שקל? אולי ב-400,00 שקל או במיליון דולר.
יהודה טברסקי
תאמין לי, שאנחנו מסוגלים להצליב את המידע.
שלמה שהם
ואז מה לעשות?
יהודה טברסקי
אם יש חשד שמדובר בפעולה שקשורה להלבנת הון - - -
שלמה שהם
אבל אתה מתחיל בחשד שלך.
יהודה טברסקי
לא נכון.
היו"ר ציפי לבני
רבותי, נעצור כאן. לא יישמעו יותר הערות לעניין הסכום, לעניין עולים ותיירים, אלא רק הערות אחרות לסעיף הזה.
אריה יוסקוביץ
אני מציע בסעיף 9(ג), שבכל סיטואציה שבה יימצא הפתרון, בין אם זה הגדלת הסכום ובין אם זה החרגה של קבוצות מסוימות, אני מציע ש"חובת הדיווח כאמור בסעיף קטן (ב) לא תחול על העברת כספים..." לא רק באמצעות התאגיד הבנקאי, אלא באמצעות כל הגופים שיש להם את הדיווח על-פי סעיף 7.
אורנה ואגו
איך מעבירים כסף לברוקר אם לא דרך תאגיד בנקאי?
אריה יוסקוביץ
מה שאת אומרת זה לרבות, זה נכנס ממילא.
היו"ר ציפי לבני
יש בזה ההיגיון. אנחנו בונים מסגרת שאומרת: מה שממילא מדווח דרך התאגיד הבנקאי, אל תדווח בכניסה לארץ. אם את אומרת שממילא אין דרך כזאת, מה זה משנה לך?
ורדה לוסטהויז
לדעת מה מרחיבים, אם ההרחבה לא קיימת, אז היא מצחיקה.
היו"ר ציפי לבני
היא לא מצחיקה, היא קובעת את העיקרון. האמצעים היום של כל המערכת המודרנית משתכללים. אנחנו כאן קובעים את העיקרון שאומר, שמה שמדווח במקומות אחרים, לא צריך לדווח בגבול. אם מחר יהיו שכלולים של המערכות הפיננסיות, אנחנו כבר קובעים היום את הקונספט, שאומר שמה שמדווח שם לא נכלל בכניסה לארץ.
אריה יוסקוביץ
אם זה לא יתקבל, אני יכול להציע חלופה?
ורדה לוסטהויז
לא.

מה שעובר במערכת הבנקאית, אין בעיה, כי נניח שיש חובות דיווח בפני עצמן, אבל נניח שמישהו מכניס כסף למנהל תיקים שינהל את התיק.
אריה יוסקוביץ
ורדה לוסטהויז, את מדברת על אותו מנהל תיקים, אז או שיש לו חשבון בבנק, ואם זה סכום מעבר לסכום מסוים, אז ממילא זה נכנס לסכום.
ורדה לוסטהויז
זה עובר באמצעות תאגיד בנקאי. איפה זה לא עובר באמצעות תאגיד בנקאי ומגיע לברוקר? תגיד לי איך.
גלוריה וייסמן
ברוקר ילך עם 100,000 בתיק? כך הוא מנהל את העניינים? ברוקר ייכנס או יצא מישראל - - -
אריה יוסקוביץ
לא הברוקר נכנס, החשבון של הברוקר אצלו, לא אצל התאגיד הבנקאי. הוא יכול לקבל בפיקדון כספי, הוא יכול להחזיק את הכסף במזומן.
רחל גוטליב
אבל לא בהעברה.
גלוריה וייסמן
איך הוא יכול לעשות זאת בלי תאגיד בנקאי?
היו"ר ציפי לבני
מנהל התיקים קיבל את הכסף, הוא עצמו עובר את הגבול. זה נקרא באמצעות מנהל תיקים?
ורדה לוסטהויז
זאת לא הכוונה.
אריה יוסקוביץ
המילה "באמצעות" לא נראית לי. אני מציע במקום המילה "באמצעות", שזה שימוש בכלי – קודם כול, "באמצעות" זו אפשרות אחת, אני מדבר גם על העברה על-ידי או עבור, זה לא רק באמצעות.
ורדה לוסטהויז
אפשר לבנות 80 סעיפים אחרים. אבל מה רע בסעיף הזה?
אריה יוסקוביץ
כי "באמצעות" לא מכסה על-ידי.
ורדה לוסטהויז
זה מכסה את כל מה שזה צריך חוץ ממזומן והעברה בדואר.
היו"ר ציפי לבני
יש היום דרך להעביר?
אריה יוסקוביץ
אני לא רוצה לתחום של המסלקות באמצעות האינטרנט.
יהודית קרפ
אנחנו מדברים על הצד הלשוני, ובאמצעות, זה על-ידי, זה אקוויוולנטי.
אריה יוסקוביץ
ואם התאגיד הבנקאי מעביר את זה לצרכיו שלו, בין חברות שלו?
ורדה לוסטהויז
זה לא משנה.
היו"ר ציפי לבני
אריה יוסקוביץ, בהתחלה הלכתי על הקונספט שאומר שיהיו כל מיני פטנטים, ואז הגעתי לאבסורד שבו עלול להשתמע שלחלפן באמת אין שום דרך, אבל הוא פיזית לוקח את המזוודה. לכן הגעתי למסקנה שבשביל הקונספט היפה שאולי בעתיד יהיה משהו, אז כשנגיע לעתיד נפתור את זה.

אני הולכת עם מה שאתה אומר. התאגיד הבנקאי, למיטב הבנתי, זה כמו כל אדם כשהוא עושה פעולה עבור עצמו. אם התאגיד הבנקאי מחליט לשלוח את הפקיד עם המזוודה, אז הוא צריך לדווח, ואם התאגיד הבנקאי בינו לבין עצמו יעשה את ההעברה כהעברה בנקאית בין סניפיו, אז הוא לא יצטרך לדווח. מה לא הגיוני?
אריה יוסקוביץ
כאשר יש העברות שהן על-ידי התאגיד הבנקאי ולא באמצעות - - -
גלוריה וייסמן
העברות של מה?
אריה יוסקוביץ
של מזומן ואמצעים אחרים.
היו"ר ציפי לבני
במזוודה?
אריה יוסקוביץ
אתם מכירים תקופות שהגיעו לכאן משגורים של כספים למדינת ישראל? אתם לא מכירים את זה?
היו"ר ציפי לבני
אני לא מכירה.
אריה יוסקוביץ
ורדה לוסטהויז תסביר לכם שמגיע למדינת ישראל כסף מזומן.
היו"ר ציפי לבני
לצורך הדיון במזוודה, להלן מזומן.
ורדה לוסטהויז
זה לא קשור ל-(ג).
אריה יוסקוביץ
זה קשור ל-(ג). אני אומר ש"באמצעות" זה לא מונח מספיק. אני אומר "על-ידי" ו"עבור".
ורדה לוסטהויז
יש פה בלבול. אריה יוסקוביץ, עם כל הכבוד, זה נראה לי לא לעניין. בסך-הכול יש הקטע של המזומן. או שתביא על גופך או בדואר, אבל רוב ההעברות הן באמצעות מערכת שקיימת, וזו המערכת הבנקאית, אין מה לעשות.
היו"ר ציפי לבני
שהכסף עובר באופן וירטואלי את הגבול, מבלי הנער שנושא אותו עליו.
ורדה לוסטהויז
אז אמרנו: אם זה מגיע משם, אז אין בעיה, כי ממילא תאגיד בנקאי נמצא במקום אחר.
היו"ר ציפי לבני
ממילא זה עובר דרך מערכת בנקאית, הגבול כאן הוא לא רלוונטי.

אריה יוסקוביץ, כל דוגמה שאתה לא תיתן, אם אתה רוצה נכניס לסוף (ג), אם אתה רוצה לפטור, אבל אתה לא יכול לתת דוגמאות לעוד דברים סתם על מזומן.
אריה יוסקוביץ
אני מדבר על חלופה להערה הראשונה שלי. הצעתי דרך אחת לפתור את הקושי.
גלוריה וייסמן
אנחנו לא הבנו את הקושי.
יהודה לנדא
אני אסביר קושי. למשל, בבנקים במדינת ישראל נוצר מחסור בדולרים של נייר. התיירים לא מביאים מספיק, ובנק-הפועלים מביא מארצות-הברית מזוודה של מיליון דולר שטרות. המונח "באמצעות" לא פותר לו את הבעיה הזאת.
היו"ר ציפי לבני
כאן זה מקרה אחר, זה המקרה שבו הבנק הוא המעביר את הכסף. אם אתם רוצים לפטור את התאגיד הבנקאי, אני מוכרחה להגיד שבהליך כזה הדבר האחרון שמטריד אותך זה למלא טופס, וודאי יש עוד 5,000 טפסים אחרים. האם לתאגיד בנקאי, בעצם זה שהוא הולך עם תעודת בנקאי, זה נותן לו בעצם מעבר גבול חופשי?
יהודה טברסקי
אינסטינקטיבית אף אחד לא אומר שיש סיבה לפטור אותם, שידווחו על זה. אני לא מבין בדיוק מה הבעיה למלא טופס אחד קטן.
אריה יוסקוביץ
אתה יודע כמה העברות כאלה מתקיימות במשך יממה?
קריאות
כמה?
אריה יוסקוביץ
מאות.
ורדה לוסטהויז
של מזומן שמביאים מחוץ-לארץ?
אריה יוסקוביץ
לא מדברים על מזומן.
ורדה לוסטהויז
הדוגמה היתה מזומן. אריה יוסקוביץ, תגיד כמה מזומן.
אריה יוסקוביץ
מזומן זה תקופתי, זה לא עניין של יומיום. יש תקופות שזה יכול להיות מספר פעמים ביום, יש תקופות שלא.

אם אתם חושבים שהמערכת הבנקאית עצמה מלבינה כספים עבור עצמה, אז מרגע זה אני יודע שאני צריך להסתכל - - -
היו"ר ציפי לבני
אריה יוסקוביץ, אל תיקח את זה אישית.
יהודה טברסקי
הבעיה בשום פנים ואופן היא לא בנק הפועלים. אבל היו ניסיונות בשנים האחרונות לקבל, מצדם של גורמים ברשות, לקבל רשיון לניהול בנק. ועל-כן, יכול להיות שאנחנו מדברים לא על בנק הפועלים, יכול להיות גם בנק קטן, ואני לא רוצה להיכנס למצב שבו, היה וגורם כזה הצליח לקבל רשיון כזה או להשתלט על חלק של עסק כזה - - -
היו"ר ציפי לבני
אבל אז אין משמעות לחובת הדיווח. ידווחו לך?
יהודה טברסקי
הם לא ידווחו, זה בדיוק העניין. מצד אחד אתה יוצר התרעה, מצד שני הוא יוצר דיווח, מצד שלישי אם יש הפרה במכוון - - -
אריה יוסקוביץ
נניח שהוא היה מקבל רשיון, אותה דמות שכולנו כרגע מתכוונים אליה, אז הוא היה חוצה את הגבול עם מזוודה עם כספים?
רחל גוטליב
לא, הוא היה מעביר כספים.
היו"ר ציפי לבני
בעניין הזה לא התרשמתי שמבחינת המערכת הבנקאית זה מין נטל בלתי-נסבל. בתהליך שהוא תהליך מסודר, שהם צריכים להביא כסף מחוץ-לארץ, הם גם ידווחו. אבל יש לי בקשה אליכם, תעשו חושבים, אם אתם חושבים שאפשר לפטור, אם אפשר לפטור אני תמיד בעד.
יהודית קרפ
התהליך לפטור נמצא פה, משום שיש תוספת: או למי ששר האוצר קבע.
היו"ר ציפי לבני
אבל אני אסתתר מאחורי זה, ואני אגיד ששר האוצר יקבע את זה.
יהודה לנדא
יש לי הערה לסעיף 9. מדובר בהוראות המעבר שמצאו את ביטוין בסעיף קטן (ד)(2) ו-(3).
היו"ר ציפי לבני
אני מסכימה אתך. תקימו מאגר מידע. לא הקמתם מאגר מידע, אז אין לזה משמעות. מי שכל כך מעוניין להעביר את החוק, ידאג גם להקים את המאגר. לא דאג, לא יהיה דיווח. אנחנו מוחקים את סעיף קטן (2).
יהודה לנדא
סעיף קטן (3) הוא פונקציה של סעיף קטן (2).
גלוריה וייסמן
סעיף קטן (3) צריך להיות כתוב אחרת.
יהודית קרפ
שר המשפטים יקבע הוראות לעניין העברת הדיווחים.
היו"ר ציפי לבני
כאן צריכות להיות תקנות דיווח.
גלוריה וייסמן
כאן התקנות. הקביעה של שר המשפטים איך עושים את זה, זה בתקנות.
היו"ר ציפי לבני
אפשר לאחד את זה. סעיף קטן (ד) לא צריך להיות בנוי מסעיף קטן (1) וסעיף קטן (3).
יהודה לנדא
אתם מדברים פה על איך מדווחים את הדיווח. אני רוצה להאיר את עיניכם ולומר, שיש תחומים מסוימים שבהם הדיווח כן חייב באישור ועדת חוקה. דוגמה אחת מיני רבות זה נושא החברות.
שלמה שהם
זה יהיה בתקנות, באישור ועדת חוקה.
אריה יוסקוביץ
שלמה שהם, זה לא כתוב.
גלוריה וייסמן
אני חוזרת על מה שאמרתי קודם. יש סעיף בסוף שקובע שכל הכללים, כל התקנות, כל הצווים באישור ועדת החוקה. אם תמצא שזה לא כתוב, אני אגיד לכם למה אנחנו הולכים. כל דבר ששר יקבע בקשר לחוק הלבנת הון יבוא לאישור הוועדה. אנחנו לא כותבים ששר יקבע בתקנות.
היו"ר ציפי לבני
המילה "יקבע" משמעה בתקנות באישור ועדת החוקה.

הגענו לסעיף 10.

(קוראת סעיף 10(א) להצעת חוק הלבנת הון, התשנ"ט-1999)

אני לא יודעת מה הקנס הזה?
גלוריה וייסמן
הקנס הוא 150,000 שקל.
היו"ר ציפי לבני
(קוראת סעיף 10(ב) להצעת חוק הלבנת הון, התשנ"ט-1999)

(קוראת סעיף 10(ג) להצעת חוק הלבנת הון, התשנ"ט-1999)

(קוראת סעיף 10(ד) להצעת חוק הלבנת הון, התשנ"ט-1999)

אני מוכרחה להדגיש שהיפוך נטל הראיה כאן קצת מטריד אותי. למה החילוט לא נעשה בבית-משפט, למה אני צריכה למשטרה מין סמכויות כאלה?
גלוריה וייסמן
דבר כזה כבר קיים בפקודת המכס. גם בפקודת המכס כל דבר שמוכנס למדינת ישראל בניגוד להוראות המכס, פקיד מכס ראשי לחלט. לאדם יש דרך לפנות לבית-המשפט. עשינו הסדר דומה. זה הסדר שקיים גם בארצות-הברית בנושא הזה.
שלמה שהם
על מה אנחנו מדברים פה? אדם שהגיע לארץ, ונתפסו עליו כספים, והוא פחד לדווח או שלא ידע. אם לא ידע, אז יש בית-משפט בסוף, ובסוף יחזירו לו אותם. אבל זו גם שאלה איזה תהליך הוא צריך לעבור. אבל נניח שהוא פחד לדווח, דיברנו על עולה חדש, דיברנו על אנשים שלא יודעים עברית - - -
היו"ר ציפי לבני
פחד, זה לא הגנה.
שלמה שהם
אני מדבר על סיטואציה שיכולה להיות.

תסתכלי על הסעיף, כבר השווינו את זה לפקודת הסמים המסוכנים עם כל המהלכים של החילוט, זאת אומרת, כבר לוקחים לו את כל הכסף.

זה שדובר על עונש מאסר של שישה חודשים עם כל הקושי שיש לי עם זה, ניחא, משום שאתה אומר: היתה חובת דיווח, הפרת אותה, דע שאתה צפוי למאסר. אנחנו רוצים לכפות את העניין הזה. שישה חודשים זה עדיין עבירה שהיא עבירה קלה ועונש קל. גם הקנס לא כל כך מפריע לי, כי אני מניח שהקנס יהיה בבית-משפט ביחס לסיטואציה ולנסיבות המקלות או הלא מקלות שיהיו. האלמנט של החילוט הוא אלמנט קשה בעיני.
יהודה טברסקי
חילוט בהליך פלילי כן מקובל עליך?
שלמה שהם
אתה עושה את זה הליך פלילי. אם בית-משפט הורה על חילוט, לפי פקודת הסמים המסוכנים, זה סיפור אחר לגמרי.
אריה יוסקוביץ
שלמה שהם, לא כתוב שההליך הוא הליך פלילי.
שלמה שהם
ודאי.
יהודה טברסקי
אני שואל באופן עקרוני.
שלמה שהם
זה ודאי יותר נוח, משום שזה מגיע לבית-משפט, הוא יכול להסביר את הנסיבות.
יהודה טברסקי
נניח שאדם נתפס ביציאה עם הכספים, ואנחנו לא רוצים להחזיק אותו כאן על מנת לנהל הליך פלילי, האם מקובל עליך חילוט בהליך אזרחי?
שלמה שהם
שבית-משפט יורה על חילוט?
יהודה טברסקי
הכוונה היא בית-משפט.
שלמה שהם
מה שקורה בפועל, שפה קודם כול אתה תופס את הכספים, יש לך סמכות לכך.
יהודה טברסקי
הבעיה היא שהסיטואציה הזאת היא סיטואציה שאין הצדקה לנהל סביב הסיפור הזה בהכרח איזה הליך פלילי. עובדתית, האיש הפר את החובה. בארצות-הברית עושים את זה, ואמרו לי שברוב רובם של המקרים מחלטים בחילוט מינהלי, ולאדם יש אפשרות להגיש תובענה, וברוב רובם של המקרים האדם לא מגיש תובענה. אתה יודע למה הוא לא מגיש תובענה? משום שהוא מפחד להגיש תובענה.
אריה יוסקוביץ
לא, משום שזה הליך יקר. ובסופו של דבר הוא יישחק מול המערכת הזאת, וזאת האמת. זה מה שקורה במציאות הזאת. אנשים קטנים, עולים ומסכנים, יוותרו על הכסף. הם יגידו: עזוב אותי.
אורנה ואגו
אם הם ילכו לשישה חודשי מאסר, זה בסדר?
שלמה שהם
מה זה מאסר, הם יבואו לבית-משפט, בית-משפט יראה על מה מדובר.
איריס ויינברגר
במכס, על מה שיקר, אנשים מגישים תביעות, ואנשים לא פוחדים להגיש תביעות.
היו"ר ציפי לבני
כל העניין של החילוט נועד להיות במקרים של העבירות החמורות, שבהם עושים פעולה, שבלי הרשאה לוקחים ממישהו כסף. כאן אפילו לא נעשתה פעולת הלבנת הון, הוא סך-הכול עבר את הגבול ולא דיווח. אתה עדיין לא יודע אם זה כסף כשר או לא כשר, אם זה במטרה להלבין. השאלה: למה כאן יש חילוט?
יהודה טברסקי
המטרה מאחורי החילוט, לגבי הסעיף הזה, היתה בעיקר על מנת להרתיע.
היו"ר ציפי לבני
אם אני רוצה להרתיע בתאונות דרכים, אני יכולה להגיד: הפקד שעוצר אותי יכול לקחת לי את האוטו?
יהודה טברסקי
אפשר, ועושים את זה.
יהודית קרפ
אפשר רק לגבי עבירות מסוימות של מטען עודף וכן הלאה.
יהודה טברסקי
אם אדם מכניס מבלי לדווח 2 מיליון דולר בתחליף כסף.
היו"ר ציפי לבני
מה זה תחליף כסף?
יהודה טברסקי
לצורך העניין הוא מכניס 500,000 דולר במזוודה, והוא לא מדווח. הוא לא דיווח, מה נעשה?
היו"ר ציפי לבני
תגיש נגדו כתב אישום.
יהודה טברסקי
הגשתי נגדו כתב אישום.
גלוריה וייסמן
כשאתה מגלה את האדם, אתה תופס חצי מיליון דולר. יש שתי אפשרויות: אתה מגיש נגדו כתב אישום, זו אפשרות אחת. האפשרות השנייה, שאתה אומר שאתה לא רוצה להשתמש בה, מכיוון שזה דבר שהוא באמת ובתמים רק אי-דיווח, ואתה הולך לעניין של עיצום כספי. בסעיף 13 יש עיצום כספי.

במקרים שאתה יודע משהו על אותו אדם, ואתה חושב שההתנהגות היא בזדון, אתה יכול להגיש כתב אישום, ואחר כך בית-המשפט רשאי - - -
היו"ר ציפי לבני
אני לא רוצה את החילוט. אם מישהו נכנס עם 10,000 דולר או 25,000 דולר, ויש לו שני גרוש יותר או שני גרוש פחות, ולא דיווח, אי-אפשר שפתאום מישהו ייקח ממנו את הכסף.
יהודה לנדא
גם במכס אין חילוט ללא תובענה של המכס.
היו"ר ציפי לבני
יש הליכים במדינת ישראל. זה לא המקרה הדרמטי ביותר, זה לא בהכרח סוחר הסמים.
שלמה שהם
בסמים אתה לא עושה חילוט מינהלי.
היו"ר ציפי לבני
שמעתי מה שגלוריה וייסמן אומרת. יש תרופות אחרות בחוק, אפשר להטיל עליו קנסות, אפשר להטיל עליו עיצום כספי. גם לא בריא שקציני משטרה יתחילו לאסוף כספים מזומנים.
יהודה טברסקי
האם ייתכן חילוט במסגרת הליך כזה?
גלוריה וייסמן
יהודה טברסקי, לפי פקודת סדר הדין הפלילי, דבר שתפסת ושנעברה בו עבירה, ואין ספק שלגבי אותם הכספים עברו עבירה, יש אפשרות לחלט, אבל את זה עושה בית-המשפט.

אנחנו מתייחסים בחילוט רק לשני סעיפים של החוק. ההוראות המיוחדות של החוק הזה, כמו בפקודת הסמים, זה רק לגבי עבירות של הלבנת הון, לא לגבי העבירה הזאת. לגבי העבירה הזאת חל החוק הכללי.
יהודה לנדא
הפניה לסעיף 36ח - - -
היו"ר ציפי לבני
הסעיף נמחק, הוא לא קיים.
גלוריה וייסמן
36ח זה הקרן, מה שזה אומר שהכספים האלה מחולטים, זה מה שנאמר שם.
יהודה טברסקי
בחילוט, המחשבה היתה שהאדם יעשה את השיקול נכון, אם כדאי לו להפר את חובת הגילוי, לבצע את ההברחה ולהפר את חובת הדיווח, לאור העונש הצפוי. אם אנחנו מדברים על הברחה נניח של 2 מיליון דולר, הקנס המקסימלי הוא - - -
שלמה שהם
20 מיליון דולר. זה פי עשרה מהסכום שלא דווח.
היו"ר ציפי לבני
יהודה טברסקי, כל עבירה בספר החוקים הפלילי היא מאוד חשובה. בכל זאת, אני לא מוכנה שיהיה משהו שהוא לא בהליך פלילי מסודר, יש מעט כאלה וטוב שיהיו פחות.

היום משרד המשפטים יושבים על ביטול תקנות שעת חירום, כל הקונספט היום הוא כזה, אז עכשיו נתחיל להכניס את זה לכאן?
אריה יוסקוביץ
אם כך, את מוחקת גם את סעיף (ד)?
היו"ר ציפי לבני
(ב), (ג) ו-(ד).

תודה רבה לכם.


הישיבה ננעלה בשעה 12:55

קוד המקור של הנתונים