ישיבת ועדה של הכנסת ה-15 מתאריך 26/01/2000

חוק איסור הלבנת הון, התש"ס-2000

פרוטוקול

 
פרוטוקולים/ועדת חוקה/39112
ועדת

פרוטוקולים/ועדת חוקה/3911
ירושלים, כ' בחשון, תשס"ב
6 בנובמבר, 2001

הכנסת החמש-עשרה נוסח לא מתוקן
מושב שני
פרוטוקול מס' 4
מישיבת ועדת משנה לענין הצעת חוק איסור הלבנת הון
יום רביעי, י"ט בשבט התש"ס (26 בינואר 2000), שעה 09:30
נכחו
חברי הוועדה: ציפי לבני – היו"ר
ענת מאור
גנדי ריגר
מוזמנים
עו"ד גלוריה וייסמן - משרד המשפטים, ראש התחום למשפט
פלילי
שירה אנגל - משרד המשפטים
נצ"מ רחל גוטליב - המשרד לביטחון פנים, סגנית היועמ"ש
ארנון תמירי - המשרד לביטחון פנים, קצין חילוט ארצי
עו"ד דני גואטה - משרד ראש הממשלה
עו"ד טלי אלדר - נציבות מס הכנסה, מנהלת מח' חקיקה
עו"ד ורדה לוסטהויז - בנק ישראל, עוזרת היועמ"ש
עו"ד אורנה ואגו - בנק ישראל
דוד זקן - בנק ישראל, הפיקוח על הבנקים
מאיר שחל - בנק ישראל
עו"ד מיכל ברק-נבו - הרשות לניירות ערך
עו"ד פרדי וידר - איגוד הבנקים
עו"ד טל נדב - איגוד הבנקים, יועמ"ש
עו"ד איירין גרובר - איגוד הבנקים, בנק המזרחי
עו"ד מרים טמיר - איגוד הבנקים, בנק לאומי לישראל
עו"ד אריה יוסקוביץ - איגוד הבנקים, בנק הפועלים
אשר ספיר - איגוד לשכות המסחר, יו"ר החט' הפיננסית
עו"ד מנשה קפלן - התאחדות הקבלנים
עו"ד אדווין פרידמן - לשכת עורכי הדין
יועץ משפטי
שלמה שהם
מנהל/ת הוועדה
דורית ואג
קצרנית
אסתר מימון
סדר היום
הצעת חוק איסור הלבנת הון, התשנ"ט-1999

ועדת משנה לעניין הצעת חוק איסור הלבנת הון
26.1.2000


הצעת חוק איסור הלבנת הון, התשנ"ט-1999
היו"ר ציפי לבני
שלום לכולם, אני פותחת את ישיבת ועדת המשנה. אנחנו נעבור סעיף-סעיף. כדי שנוכל להתקדם – אני מבקשת להתייחס לגוף הסעיף. סעיף 1 הוא סעיף ההגדרות.
ארנון תמירי
הערה טכנית. בנושא השילוב צריך להכניס גם הגדרה של רכב.
היו"ר ציפי לבני
זו לא הערה טכנית, זו הערה שנגיע אליה.

(קוראת סעיף 1 להצעת חוק איסור הלבנת הון: הגדרת בורסה; הגדרת חבר בורסה.)
דוד זקן
בהגדרה של חבר בורסה אמרנו: "למעט תאגיד בנקאי".
היו"ר ציפי לבני
הוספנו בפסקה הזאת "למעט תאגיד בנקאי". ההגדרה האחרונה היא בעצם הגדרת תאגיד בנקאי.
אורנה ואגו
מה עם מנהל תיקים? יש גם חבר בורסה שהוא מנהל תיקים.
גלוריה וייסמן
יש הגדרה.
אורנה ואגו
איזה כללים חלים עליו?
היו"ר ציפי לבני
הוספנו בחבר בורסה "למעט תאגיד בנקאי". מדוע? – כי תאגיד בנקאי, מעבר לזה שיש לו הגדרה, יש לו חובות ספציפיות שנקובות בחוק. הוצאנו תאגיד בנקאי, כי החוק מבחין בין תאגיד בנקאי לבין חבר בורסה מבחינת ל בין חבר בורסה מבחינת החובות שהוא מטיל עליהם. את הערת שגם מנהל תיקים צריך לצאת. השאלה היא, האם החוק עושה הבחנה בין חבר בורסה לבין מנהל תיקים?
גלוריה וייסמן
החובות הן קבועות. לגבי מנהל תיקים - - -
דוד זקן
הבחנה פשוטה – מי שהממונה על הפיקוח.
גלוריה וייסמן
אולי ניתן לבנקאים להגיד.
היו"ר ציפי לבני
השאלה היא, האם החובות שחלים על חבר בורסה בחוץ-לארץ, נועדו לחול גם באופן אוטומטי על מנהלי תיקים? אם לא – יכול להיות שהטענה צודקת, שצריך לכתוב "למעט תאגיד בנקאי או מנהל תיקים".
ורדה לוסטהויז
אפשר לעשות את זה לשניהם באותו סעיף. אפשר בתקנות להבחין בין שני הגופים.
היו"ר ציפי לבני
אני לא רוצה לעשות הבחנה של ממש. השאלה שלי היא טכנית לגמרי.
ורדה לוסטהויז
האוצר צריך להכין חובות דיווח עליהם, יכול להיות שהם יעשו את זה.
היו"ר ציפי לבני
נרשום לצורך הבדיקה "לבחון האם להוציא מתחולת ההגדרה גם מנהל תיקים".

(קוראת סעיף 1 להצעת חוק איסור הלבנת הון: הגדרת חוק העונשין; הגדרת חלפן; הגדרת מנהל תיקים; הגדרת פעולה ברכוש.)
אדווין פרידמן
המלה "החזקה" מאוד בעייתית. המלה הופכת כל עורך דין לשותף למעשה העבירה בזה שהוא מחזיק כסף בנאמנות, ואני לא מתייחס למה שקורה בכותרות.
היו"ר ציפי לבני
פעולה ברכוש לא יוצרת עבירה. השאלה מה אתה עושה עם זה.
אדווין פרידמן
ההגדרה כל כך רחבה, ש גם אם אני מקים קרן, ונכנסים לקרן הזאת כספים שמעורבים בכספים אחרים, זה יכול להכניס את מי שמחזיק את הקרן להגדרה הזאת. כל סכום שאתה מחזיק בנאמנות, אפילו אם מישהו מכר נכס, ואתה, בתור עורך דין, מחזיק את הכסף מהמכירה, שזה קורה יום יום - - -
היו"ר ציפי לבני
אתה עושה פעולה ברכוש כעורך דין במטרה להסתיר או להסוות את מקורו ואת זהות בעל הזכויות, והאמת היא שבנאמנות יש מן המטרה הזאת, בעצם הנאמנות שבה כמעט.
אריה יוסקוביץ
או פעולת הקבלה.
היו"ר ציפי לבני
אני רוצה להביא דוגמה שהיתה חלק בלתי נפרד מחיי. אדם מוכר דירה, אדם קונה דירה. לצערי, אישורי מס שבח לוקחים זמן, נותנים את המפתח, מפקידים את התמורה בנאמנות. הכסף אצלי. אני עורכת הדין של הקונה לצורך הענין, בכלל לא הגעתי לענין אם המוכר הוא כזה או אחר, הוא היה מיוצג על ידי עורך דין אחר, קיבלתי כסף, הלכתי לבנק, פתחתי חשבון נאמנות, אני מחזיקה שם את הכספים, כשיתקבלו האישורים המתאימים אני אעביר את הכסף למוכר. איפה זה מעמיד אותי מבחינת החוק?
גלוריה וייסמן
אדם צריך שתהיה לו ידיעה לגבי הרכוש המסויים. אם הוא לא יודע מה סוג הרכוש - - -
שלמה שהם
רק אתמול דיברנו על עצימת עיניים.
גלוריה וייסמן
אחני רוצה לקוות שהוועדה תראה את עצימת העיניים, כפי שהיא מוגדרת בחוק העונשין – כידיעה. זאת אומרת, שצריכה להיות לעורך הדין ידיעה לגבי מקור הכסף. אם אין לו ידיעה, וגם אם הוא לא עוצם עיניים, כי אין לו שום סיבה לחשוד - - -
היו"ר ציפי לבני
זה מה שנאמר בחוק.
גלוריה וייסמן
נכון, זה מה שנאמר בחוק העונשין. אם אין שום סיבה שהוא יחשוד, הוא לא עובר עבירה.
אדווין פרידמן
לקונה יש עבר פלילי, יש לי סיבה לחשוד?
גלוריה וייסמן
להרבה אנשים יש עבר פלילי, זה עדיין לא הופך אותם לאנשים שהרכוש שלהם מקורו בעבירה.
אדווין פרידמן
או שכן או שלא.
גלוריה וייסמן
הנושא של עצימת עיניים מול ידיעה, או כידיעה, זה דבר מקובל, לא רק בחוק העונשין הישראלי, אלא גם בחקיקות אחרות. יש כללים הקבועים בחוק ונמצאים בפסיקה לגבי השאלה מתי עצימת עיניים שווה לידיעה. כשלאותו עורך דין אין שום סיבה לחשוד שמקור הרכוש הוא אסור, והוא מחזיק את זה בנאמנות, הוא לא עובר עבירה. יש לנו הגדרה רחבה מאוד של פעולה.
היו"ר ציפי לבני
מה קורה אם לעורך הדין יש חשד מבחינת הלקוח? חלות עליו מגבלות ביחסים בינו לבין הלקוח, והפטור האישי שלו, רק אם הוא רץ לדווח למשטרה?
גלוריה וייסמן
נכון, אחרת הוא עובר עבירה.

כשעורך הדין פועל כסניגור של ה איש, אז יש לו את כל ההגנות.
מנשה קפלן
לקוח או סניגור?
שלמה שהם
חסיון יש גם ללקוח.
גלוריה וייסמן
לגבי הסניגור, זה דבר מקובל. כשזה לקוח, ויש לו חשד סביר, אם הוא לא עושה שום דבר, הוא לא מברר, או לא מודיע למשטרה, על הפעולה הזאת, הוא הופך במובן מסויים כמעט לשותף, הוא עובר עבירה.
היו"ר ציפי לבני
יכול להיות שקצת סטינו. כשאנחנו מתעסקים ביחסי עורך דין לקוח, למיטב הבנתי, אבל אני לא מתיימרת בענין הזה לזכור את כל הכללים. מערכת היחסים שבין עורך דין ללקוח היא כזאת שעורך הדין לא אמור לרוץ למשטרה על חשדות שלו כנגד לקוחו. יותר מזה, אם הוא עושה את זה, אז הוא פוגע בחובה שלו כלפי לקוחו.
גלוריה וייסמן
לא, הוא דווקא כן צריך. זה לא מדוייק.

לא נדבר על הצעת חוק הלבנת הון. כשעורך הדין מבין שהלקוח בא עם תכנית כלכלית שבסיסה במרמה, הוא יפעל.
ורדה לוסטהויז
בעתיד.
היו"ר ציפי לבני
עורך הדין יכול להגיד: אני לא נותן את ידי לענין, אני לא הולך לייצג אותך בעסקה, לך למישהו אחר. אבל כשהאדם יוצא, עורך הדין רץ למשטרה?
גלוריה וייסמן
זה בדיוק המקרה כאן. בא לקוח לעורך דין, ולעורך דין יש חשד סביר שהרכוש שאיתו מבקשים ממנו לעשות פעולה זו או אחרת זה רכוש שנופל בקטגוריות כאן, זאת אומרת, זה רכוש מולבן, שעברו איתו עבירה, זה רכוש שמקורו בסמים, זה רכוש שמקורו בשחיתויות או מקורו בשוחד. הוא יכול להמשיך לעשות פעולה? אתם אומרים שאלה כללי האתיקה?

(יושבת-ראש ועדת המשנה, ציפי לבני, יצאה מהישיבה)
אדווין פרידמן
זה לא המקרה.
גלוריה וייסמן
במקרה הזה, עורך הדין צריך לעשות אחד משני דברים – או שהוא אומר ללקוח "אני מצטער מאוד, בדבר הזה אני לא שם את ידי", או שהוא יכול לעשות את הפעולה המבוקשת ולדווח למשטרה. זה מה שהוא צריך לעשות.
שלמה שהם
זה לא החוק.
גלוריה וייסמן
אשר ספיר, בבקשה.
אשר ספיר
החוק של הרשות לניירות ערך מחייב היום את מנהל התיקים לבוא ללקוח ולבקש מהלקוח פרטים על מצב החשבון שלו, כמה הוא מרוויח, כמה משכנתה יש לו – כל הדברים האלה החוק מחייב. זאת אומרת, לקוח צריך "להתפשט" לפני ולהגיד לי בדיוק מה הנכסים שיש לו, איפה הם נמצאים. תסתכלו בחוק ותראו. אני אחר כך צריך ללכת ולדווח על הלקוח הזה. למה צריך להיות קשור לעורך הדין, אני לא יכול להגיד "אני לא רוצה לבצע את הפעולה" וללכת?

אם אני חושד, כי הוא אומר "יש לי כסף באיי בהאמה, ויש לי פה ויש לי שם", מחובתי לדווח, אחרת הייתי נכנס לקטגוריה של שותף לפשע. מדוע עורך דין, שפותח חשבונות בנאמנויות וכן הלאה, לא נותן לי לזהות את הלקוח הסופי? תסתכלו בכל המקרים שהיו עד היום, תתחילו מחנינא ברנדס ואחורה. תשאלו את המשטרה. בכל המקרים עורך הדין עמד בפרונט, זה תמיד מגיע עם עורך הדין.

למה כשעושים חוק בשביל לסגור את הפרצות באים אלי, בתור בנקאי, ועורך הדין שעומד הרבה לפני ועושה כל מיני חברות OFF SHORE ודברים מהסוג הזה לא צריך לדווח?
מיכל ברק-נבו
יש הבדל מהותי בין עורך דין למנהל תיקים, וגם החברה ראתה לנכון להבחין בין סוגי מקצועות, ועורך דין קיבל חסיונות מסויימים בחוק שמנהל תיקים לא קיבל.
אשר ספיר
זה ענין פרוצדוראלי.
מיכל ברק-נבו
זו בחירה של החברה לתת חסיונות לסוגי בעלי מקצועות מסויימים. החברה לא בחרה לתת חסיונות כאלה למנהל תיקים, ההיפך הוא הנכון. אפשר לעשות ביקורת אצל מנהל התיקים, וכל המסמכים האלה לא יהיו חסויים, ויראו את כל הדברים האלה, גם אם אתה לא תנדב את המידע. זה דבר ראשון.

הדבר השני – אני חוזרת למה שגלוריה וייסמן אמרה – יש הבחנה בין פעולות בעבר, שאז באמת, כשהלקוח בא לעורך הדין ומבקש את עזרתו לגבי מה שכבר נעשה, חל חסיון לגבי זה, ועורך הדין יכול לעזור ללקוח לגבי מה שכבר נעשה, ואסור לו להפר את החסיון; לגבי פעולות עתידיות, שבהן הלקוח מבקש את ע זרתו של עורך הדין כדי להסדיר בעתיד את פירות מעשה העבר, לעורך הדין יש הברירה, אפילו החובה, לסרב ל שתף פעולה.
שלמה שהם
מה זה אפילו? יש מצב משפטי מסויים.
מיכל ברק-נבו
במצב שבו עורך הדין נדרש לתת ידו לפעולת ע בירה עתידית יש לו ברירה, הוא לא חייב לרוץ ולהלשין, אבל אסור לו לשתף פעולה. אם הוא משתף פעולה, על פי סעיף 6, הוא צריך להודיע לאחר מכן.
ורדה לוסטהויז
אנחנו ל א בסעיף 3, אנחנו לא בסעיף 4. דיברת על הגדרות, חבל שכל פעם נחזור לזה.
גלוריה וייסמן
יושבת הראש של הוועדה רצתה לשמוע על זה. אנחנו נחזור על זה כל הזמן.
אשר ספיר
מקובל עלי לחלוטין שיש להבדיל בין ייצוג לקוח על מה ש היה בעבר לבין עורך הדין שהולך לפתוח חשבונות בשביל לטשטש או להסתיר וכן הלאה.

לגבי הקטע הראשון של החסיון יש פסק דין של בית המשפט העליון, של השופט שמגר, שאומר שהרשימה לא ננעלה. תביני על מה את מדברת. מה שאת אומרת, שהחברה החליטה, לא נכון. יש פסק דין של בית המשפט העליון, והוא אמר: הרשימה לא ננעלה.
מיכל ברק-נבו
והוא כיוון למנהלי תיקים, כשהוא אמר "הרשימה לא ננעלה"?
גלוריה ויסמן
לא, הוא התכוון לעיתונאי.
אשר ספיר
אני מבטיח לך, שאם הוא ילך לבג"צ, זה יהיה גם על מנהל תיקים. בכל מה שלקוח צריך "להתפשט" לפני על פי חוק, דומני, שאני צריך אחר כך להעביר את המידע הזה.
גלוריה וייסמן
אשר ספיר, עם כל הכבוד, אני לא חושבת, שכששמגר קבע מה שהוא קבע, היו לו בראש דווקא מנהלי התיקים.
אריה יוסקוביץ
אני רוצה ללכת בתלם שורדה לוסטהויז התוותה, אני מבודד את המושג מסעיפי העבירה. המטרה של ההגדרה של פעולה ברכוש היא התמודדות עם התופעה של הלבנת הון. במסגרת ההתמודדות עם הלבנת הון אנחנו מתעסקים בדרך כלל עם מצבים של תנועות. נקודת התקיפה שאנחנו רוצים זו הנקודה שבה, או הכסף זז או הבעלות זזה, נקודות התנועה.
ורדה לוסטהויז
זו לא הדרך שאני התוויתי. אני בכלל לא דיברתי על זה. אגב, אני חושבת שהחזקה צריכה להיות, אבל זו בעיית הגדרה, לאו דווקא לגבי עורכי דין.
אריה יוסקוביץ
נכון, גם אני חושב שהדיון על עורכי דין הוא לא רלוונטי.

בפעולה של החזקה צריך להבחין בין מצבים שבהם ההחזקה נוצרת מכוח מצבים פסיביים לבין מצבים שבהם היא נוצרת מכוח מצבים רצוניים. המצבים הרצוניים בדרך כלל מלווים במצבים שבהם יש קבלה לפני כן. ההגעה למצב של החזקה עוברת דרך מצב הקבלה, והיא הופכת את אותם מצבים למצבים מיותרים, כי אנחנו יכולים להתקיף את זה בקבלה, אם הקבלה היא קבלה מודעת.

אני מדבר על מצב של החזקה שיכול לחשוף לתוכו את כל המערך של החזקת פקדונות וחשבונות, כספי נאמנות – מצבים קיימים היום. היום, בפועל, אנשים ייכנסו למצב של מחזיקים, ובעקבות זאת עושים פעולה ברכוש, מעין פעולה פסיבית על ידי החזקה, מכוח מצבים קיימים. בפועל, כולנו עלולים למצוא את עצמנו פתאום מחזיקים כספים שבדיעבד, אי פעם במקורם, כי לא הגבלנו בזמן, נגועים בעבירה. צריך לחשוב גם על האפשרות הזאת.

לכן, אני מציע שהנושא של החזקה של מצב פסיבי, שרובו ממילא הופך להיות מותקף גם על ידי הקבלה, גם הפעולה וגם הנתינה, להוריד אותו ממסגרת ההגדרות.
גלוריה וייסמן
ברור שאנחנו לא יכולים להסכים לזה. ניסינו להגדיר בצורה הרחבה ביותר את כל הפעולות שאפשר לעשות בקשר לרכוש. הנושא של החזקה זו אחת מהדרכים שבהן אפשר לתפוס אדם שמחזיק רכוש ביודעין, שהרכוש מקורו בעבירה.
אריה יוסקוביץ
ביודעין נכון גם לסעיף 4?
גלוריה וייסמן
בוודאי. אני רוצה לחזור למה שניסיתי, ללא הועיל, להסביר לידידי אריה יוסקוביץ מספר פעמים. הניסוח של הצעת החוק הוא בהתאם לעקרונות ולכללים של חוק העונשין, תיקון מס' 39, ששם נאמר, שעבירה נעשית רק במחשבה פלילית, אלא אם כן נקבע שהיא עבירה של רשלנות, וצריך לכתוב את המלה "רשלנות", או אחריות קפידה.

החוק גם קובע מה זו מחשבה פלילית, הוא קובע שלגבי עבירות של התנהגות, כמו רצח, למשל, צריך שתהיה מודעות לכל מרכיבי העבירה.
אריה יוסקוביץ
מודעות, לא ידיעה.
גלוריה וייסמן
מודעות זאת ידיעה.

כל הפרופסורים למשט פלילי בארץ ובחוץ לארץ יגידו לך שהמובן של המלה מודעות זה ידיעה. לא תמצא אחד שיגיד משהו אחר. הדבר שבא להשלים את התמונה זה נושא עצימת עיניים.
מנשה קפלן
צריך יושר אינטלקטואלי מינימלי.
גלוריה וייסמן
אני מודה לך על זה שאתה מדבר על יושר אינטלקטואלי. אם אני עכשיו מדברת שלא ביושר אינטלקטואלי, אני בהחלט אסכים להבהיר למה אני עושה את זה, כי אני לא מודעת ולא עוצמת עיניים. אני קוראת את החוק.
מנשה קפלן
לא התכוונתי לפגוע. אני מתנצל.
גלוריה וייסמן
המלה ידיעה לא מופיעה באף עבירה בעשר השנים האחרונות, לא מופיעה המלה עצימת עיניים, לא מופיעה המלה כוונה, המלים שמופיעות זו המטרה, שיש מטרה מיוחדת, שזה בדיוק מה שאנחנו קבענו כאן לגבי העבירה של הלבנת הון. אמרנו: לא מספיק שאדם יעשה את הפעולה, הוא עושה את זה, והמדינה צריכה להוכיח שהוא עושה את זה, למטרה מסויימת, במטרה של הלבנת הון.
מיכל ברק-נבו
והחוק קובע שאם אתה רוצה להפחית מהידיעה, גם את זה אתה צריך להכניס בסעיפים. אין כלום, זה ידיעה.
מנשה קפלן
אני יכול לקרוא את סעיף 20(ג)(1), לענין סעיף זה מה כתוב בחוק העונשין. העליתי את זה לפני שתי ישיבות. מדובר על היסוד הנפשי וכתוב כך: "רואים אדם שחשד בדבר טיב ההתנהגות או בדבר אפשרות קיום הנסיבות- -"
גלוריה וייסמן
זו עצימת עיניים.
מנשה קפלן
"- -כמי שהיה מודע להם, אם נמנע מלבררם".
גלוריה וייסמן
יש ידיעה עם עצימת עיניים, זה מה שיש כאן, מכיוון שהעקרונות של חוק העונשין חלים גם כאן.
מנשה קפלן
לא זו הנקודה. זה דיון משפטי רציני, וכדאי שנשים לב למה שאנחנו מדברים. על הסעיף שמדבר על מטרה להסתיר אף אחד לא מתווכח. מי שעושה דברים בכוונה כדי להסתיר הלבנת הון, אז שיש בפנים, שישלם קנס גבוה ושיהיה בריא.

כשאנחנו מדברים על סעיף 4, שאלתי שאלה מאוד פשוטה. אדם עומד לדין על עבירת שוחד, שהיא אחת העבירות המופיעות בתוספת. הוא בא אלי ואומר: אני רוצה לקנות את הדירה שלך. ואני יודע שהוא עומד לדין על עבירת שוחד שבה הוא קיבל הרבה כסף. אני קורא את מה שכתוב פה, ואני לא רוצה להיכנס לפלפולים, כי זה לא נכון. אין טעם להיכנס לפלפולים, צריך לקרוא מה שכתוב פה. רואים אדם שחשד בדבר טיב ההתנגדות, אני עכשיו חושד בו.

(יושבת-ראש הישיבה, ציי לבני, חזרה לישיבה)
אשר ספיר
אריה דרעי.
מנשה קפלן
נכון, זו הדוגמה שלי.
גלוריה וייסמן
אז תודיע.
מנשה קפלן
אמרו שיהיה תיקון בסעיף 4.
גלוריה וייסמן
נעבור על דברים שקורים היום.
מנשה קפלן
זה קורה היום. אני רוצה להבין מה אני צריך לעשות בסיטואציה הזאת.
גלוריה וייסמן
אתה צריך להודיע.
מנשה קפלן
אני רוצה לדעת אם אני יכול או לא יכול למכור לאדם את הדירה כשאני יודע שהוא עומד על עבירת שוחד של מיליון דולר.
גלוריה וייסמן
אם אתה חושד שהכספים שהוא משלם בשביל הדירה עלולים להיות כספים שהוא קיבל מהשוחד, אז אנחנו מציעים כאן, ועוד לא הגענו לסעיף 6 - - -
מנשה קפלן
לא צריך לדבר על סעיף 6, כי הוא עומד לדין.
היו"ר ציפי לבני
סליחה, אני מתנצלת שיצאתי. גלוריה וייסמן, את יכולה לעדכן אותי על מה שהיה?
גלוריה וייסמן
אנחנו באותו מקום שהיינו, כשאת יצאת.
היו"ר ציפי לבני
לפני שיצאתי ביקש היועץ המשפטי לוועדה לדבר, בבקשה.
שלמה שהם
יש שני אלמנטים שצריך לדבר עליהם. קודם כל, מבחינה משפטית, עם הכל הכבוד, צריך להסביר פעם אחת מבחינת המשפט הפלילי מה זו עצימת עיניים ואיך היא מוגדרת, על מנת שהנושא הזה יהיה בפנינו גם בהגדרה.

חוק העונשין תוקן בחלק המקדמי ובחלק הכללי, והנושא של מחשבה פלילית שונה. עד היום היו דרגות מחשבה פלילית, היתה רמה של פזיזות, שהיא מודעות לתוצאה ואדישות כלפיה. למשל, אדם נוסע 100 ק"מ לשעה נגד כיוון התנועה, ואומר: אני רוצה שלא יקרה כלום. היה אלמנט של כוונה, כוונה מיוחדת, אני לא אכנס לכל זה.

חוק העונשין, בחלק המקדמי ובחלק הכללי, ביטל למעשה את האלמנט של פזיזות בהגדרה בגלל ההבחנה בין עבירות תוצאתיות לעבירות לא תוצאתיות, והשאיר רק את נושא עצימת העיניים. נושא עצימת העיניים הולך בדרגה שווה לעוצמת הכוונה הפלילית. זאת אומרת, אם אדם עומד על גג וזורק אבן, ועובר שם אדם, והוא אומר: אני לא רוצה להרוג אותו, וזורק את האבן עליו, זאת עצימת עיניים ברמה אפילו של כוונה מיוחדת או כוונה תחילה לרצח, והוא יכול להיות מורשע ברצח.

רמת עצימת העיניים היא כרמת המודעות. יכולה להיות רמה של עצימת עיניים שהיא מודעות, ידיעה, ברמה הגבוהה ביותר. למשל, דיברנו על זה אתמול, אם עורך דין מקבל מכתב וכתוב: דע לך שכסף מסויים הוא כסף שהושג בסחר בסמים או במאפיה. זו רמת מודעות גבוהה מאוד, ואז בענין עצימת העיניים, הוא יכול להגיד "לא מעניין אותי". ואז רמת עצימת העיניים היא כרמת המודעות, ויכולה להיות רמת מודעות פחותה.

הסעיף בחוק, בכוונה נוסח כך, משום שהוא מדבר גם על רמת מודעות פחותה. הוא אומר: יש סיטואציות שבהן מדובר רק בחשד, אבל עדיין, אם נמנעת מלברר אותו, החשד הזה ייחשב כעצימת עיניים, ורמת המודעות שלך תהיה לפחות כמו פזיזות. זאת אומרת, אתה יכול להיות מואשם אפילו בהריגה מבחינת המשפט הפלילי.

זה ודאי גם נכון במקרים האלה. צריך קודם כל לומר את הדבר הבסיסי, יכול להיות מצב שבו, בגלל עצימת עיניים, אדם שאין לו מודעות אמיתית, הוא לא באמת יודע מה קורה, אבל בגלל הנסיבות, והסעיף הזה אומר בפירוש, "חשד בדבר טיב ההתנהגות". זאת אומרת, היה לו חשד סובייקטיבי בדבר טיב ההתנהגות. זה המבחן.

מספיק חשד בדבר טיב ההתנהגות או קיום הנסיבות כדי שאדם ייחשב כעוצם עיניים לענין המחשבה הפלילית. יכול להיות מצב של חשד בלבד, והחשד הזה עולה כדי עצימת עיניים, ואדם יורשע בעבירה פלילית גם אם הוא לא ידע. אז להגיד שעצימת עיניים זו מודעות זה לא נכון. רואים את עצימת העיניים ברמה של מודעות לפי עוצמת הידיעה. מובן שבשביל להרשיע ברצח, אני צריך עצימת עיניים מאוד קיצונית, אבל בשביל להרשיע בעבירה פחותה, כמו העבירות פה, אני צריך עצימת עיניים פחותה.
אריה יוסקוביץ
רואים את זה קונסטרוקטיבית.
גלוריה וייסמן
נכון, זו ידיעה קונסטרוקטיבית.
שלמה שהם
נצרף את זה לענין עורכי הדין. נראה את סעיף 48(א) לפקודת הראיות, הסעיף אומר כך: "דברים ומסמכים שהוחלפו בין עורך דין לבין לקוחו או לבין אדם אחר מטעם הלקוח, ויש להם קשר ענייני לשירות המקצועי שניתן על ידי עורך הדין ללקוח, אין עורך הדין חייב למוסרם כראיה, אלא אם ויתר הלקוח על החסיון". זאת אומרת, נוסף לזה, יש פה אלמנט של חסיון.

עם כל הכבוד לגברת גלוריה וייסמן, אני מניח שזה לא בכוונה תחילה, זה אולי בעצימת עיניים, היא באה והופכת את כל התורות שאנחנו חיים עליהן שנים, גם את תורת החסיון, גם את תורת עצימת העיניים.

יושבת ראש הוועדה, בסיטואציה שתיארת, גם אם יש לך חשד בדבר טיב ההתנהגות, ואת עורכת דין, למרות החסיון שלך, מה שרוצה הצעת החוק הזאת הוא, שתעברי את כל הכללים, ותדווחי.
היו"ר ציפי לבני
אלמלא הצעת החוק הזאת היה לי חסיון?
שלמה שהם
ודאי.
רחל גוטליב
למה זה מבטל את החסיון?
שלמה שהם
יכולה להיות סתירה בין הצעת החוק הזאת לחוק ההוא, ואני לא רוצה לחוקק בסתירה. אני מקבל שיכול להיות שאם יגיע מצב כזה לבית משפט ויבוא עורך דין, יגיד עורך הדין: היה לי חסיון, ואז יהיה לנו, כמו שיש לנו מקרים כאלה בארץ אחרת לא בישראל - - -
היו"ר ציפי לבני
סליחה, שלמה שהם, השאלה היא האם עורך הדין צריך עכשיו להרים טלפון למשטרה. זו השאלה, לא אם קראו לו, והוא אומר "יש לי חסיון". השאלה היא מה החובה שאנחנו מטילים עליו.
מיכל ברק-נבו
אם הוא עושה משהו עם הכספים האלה, הוא חייב להודיע.
שלמה שהם
מה זה עושה?
היו"ר ציפי לבני
השאלה איך זה עומד מול יחסי עורך- דין- לקוח.
מיכל ברק-נבו
יחסי עורך דין לקוח לא חלים על עבירה עתידית. אם כשהוא בא לעורך הדין, המטרה של הפקדת הכספים אצל עורך הדין זה להסתיר, אז באותו רגע הוא מבצע פעולה שהיא ע בירה עתידית או בהווה, הוא לא בא אליו בקשר למשהו מהעבר. אם הוא בא עם השקית ואומר: שדדתי בנק, בוא, תעזור לי, והוא שולח אותו, הוא לא חייב לעשות כלום עם זה.
היו"ר ציפי לבני
אם אני יודעת שהוא שדד בנק, אני לא חייבת לעשות כלום, אבל אם אני חושדת שאולי הדירה שהוא עכשיו מוכר אצלי היא מכספים אסורים, אז אני כן צריכה?
מיכל ברק-נבו
רק אם את לוקחת את הכספים ועוזרת לו להסתיר אותם.
אשר ספיר
למה אני בתור מנהל תיקים כן צריך לרוץ למשטרה?
היו"ר ציפי לבני
עורך דין שהם ישלים את דבריו, ואחר כך אני רוצה לתת לגלוריה וייסמן להתייחס.
שלמה שהם
אני בטוח שאנחנו לא רוצים להטיל עבירה פלילית במקום שהיא נוגדת חוק אחר, גם אם יש אחר כך ויכוח מה צריך לעשות ומה לא. וכן, המחוקק אמר עד היום – אפשר להגיד שאנחנו משנים את זה, ואפשר לומר שזה בניגוד ל-48(א), הוא אומר: אני, באיזון אינטרסים הזה שבין חסיון עורך דין לקוח, נותן יתרון לחסיון עורך-דין לקוח מכל מיני סיבות, משום שעורכי הדין עוסקים בנושא מסויים וכן הלאה.

פה, זה לא רק חסיון, זה לא שהלקוח אמר לו "גנבתי את הכסף", אלא אם הוא חושד בלקוח שלו, וזו סיטואציה הרבה יותר קיצונית. הוא צריך להיות פתאום זה שהולך נגד הלקוח שלו ואומר את הדברים.

יש לי הערה לגבי הדבירם שנאמרו על סעיף 4. לדעתי, בכל מקרה, עורך הדין ייחשב לעושה פעולה ברכוש לפי הגדרת החוק היום. אתמול דיברנו על ייפויי כוח, הרי זה אוטומטית ידווח. אם לקחת בחשבון שלך מחר 100,000 שקל בחשבון הנאמנות, והוצאת אותם, נניח, אחרי יומיים, כי היה תשלום והתשלום היה מוקדם מדי, אז אוטומטית זה ידווח. והדבר הראשון שישאלו לפי החוק המוצע: מי זה? חשדת בו, לא חשדת בו? כבר יש צבע על עצם הפעולה שלו.
היו"ר ציפי לבני
גלוריה וייסמן.
גלוריה וייסמן
לגבי עצימת עיניים. נכון שהיא שווה למודעות, לידיעה ממשית, אבל זו ידיעה קונסטרוקטיבית, כפי שאמר אריה יוסקוביץ. מה פירוש הדבר? זה לא רק, כפי שאומר כאן שלמה שהם, שבוחנים סובייקטיבית אותם דברים שהאדם ידע, כדי להוכיח, אלא שאפשר גם כן, ואת זה הפסיקה קבעה, מהנסיבות האובייקטיביות של המקרה, להניח שאדם סביר היה חושד שהדבר הזה איננו כשר.
שלמה שהם
שזה עוד יותר חמור.
גלוריה וייסמן
הדברים האלה נקבעו לגבי כל העבירות לענין של החזקת רכוש שהושג בפשע, בעוון או רכוש גנוב. כאן יש מקרים אין ספור של בעלי חנויות שעונים, בעלי חנויות למוצרי חשמל וכן הלאה, שקיבלו סחורה בצורה שכל בר דעת היא מבין שזו סחורה גנובה.
היו"ר ציפי לבני
בואי, נישאר בדוגמה של עורך הדין. זו דוגמה פרובלמטית.
גלוריה וייסמן
הדוגמה של עורך הדין היא לא יותר פרובלמטית מהדוגמה של בעל חנות השעונים, להיפך. עורך דין יש לו חושים אולי יותר מפותחים מאשר אותו בעל חנות שעונים, שאולי הוא יודע שאפשר לקבל שעונים במחיר זול, מכיוון שאלה זיופים מתאילנד או ממקום אחר.
שלמה שהם
נשתמש בחושיהם המחודדים של עורכי הדין כנציגי משטרת ישראל. זה מה שאת רוצה לעשות?
גלוריה וייסמן
אנחנו לא נהפוך את עורכי הדין ואת נציגי הבנקים לאנשים מסכנים שצריך לחשוב שהם יודעים וחושדים פחות מהאדם הסביר. אנחנו מדברים על מקרים שאדם סביר היה חושד בהם.
היו"ר ציפי לבני
צריכה להיות איזו הבהרה, אפילו אם אנחנו הולכים לתיזה הזאת, שקובעת משהו כמו טענת השוק ביחס לעורכי הדין. צריך ליצור מצב שבו לא יחילו את הקונסטרוקציה הזאת על עורך דין שבמהלך עסקיו, מטבע הדברים, יש עסקאות שבהן נפתחים חשבונות נאמנות. זה חלק מהענין. מחר יגידו שעצם זה שפתחת חשבון נאמנות, זה כבר 90% מהדרך להוכיח את הכוונה להסתיר.
אריה יוסקוביץ
כתוב כאן "יצירת נאמנות".
גלוריה וייסמן
זו אחת הדרכים להלבנת הון.
היו"ר ציפי לבני
אצל עורכי הדין יש תהליכים שיצירת נאמנות נדרשת בעסקאות מכר, דירה. כמעט אין עסקה שאין בה חשבון נאמנות.
גלוריה וייסמן
הבנק צריך גם - - -
היו"ר ציפי לבני
בבנק לא יודעים מי הלקוח, זה חשבון שלי.
גלוריה וייסמן
הוא חייב לבדוק את זה.
שלמה שהם
היא קיבלה ממוכר דירה כסף המופקד אצלה בחשבון הנאמנות.
אשר ספיר
זה בדרך עסקים רגילה.
היו"ר ציפי לבני
לכן אני רוצה איזו הגנה. בעסקה הלא רגילה אני לא רוצה להגן על עורך דין כשהוא היה צריך לחשוד, ושבא אליו לקוח עם המזוודה, והוא פותח חשבונות נאמנות וכן הלאה, אבל צריך ליצור איזו הגנה לתהליכים שמתרחשים כדבר שבשגרה במרדי עורכי הדין, בחלק של תום הלב, לא במטרה להסוות הון שחור.
גלוריה וייסמן
הוזכר כאן החסיון. החסיון של עורך דין זה לא חסיון מפני העמדה לדין פלילי, החסיון של עורך דין זה כשהוא פועל על פי החוק, ואם החוק קובע, וזה מה שנקבע כאן, שאסור לעשות פעולות מסויימות עם רכוש שמקורו בעבירות, הוראה זו חלק גם על עורכי הדין, והחסיון לא יעזור להם.

למשל, בחוק האזנת סתר, שהיה סעיף מיוחד לענין החסיון של עורך דין, היום החוק תוקן. מאפשרים גם האזנת סתר לעורך דין, מאפשרים גם חיפוש במשרד של עורך דין- -
אריה יוסקוביץ
מוגבל מאוד.
גלוריה וייסמן
- -כשיש חשד שאותו עורך דין עובר על החוק.
אריה יוסקוביץ
לא כשהלקוח עובר על החוק, כשעורך הדין עובר על החוק.
שלמה שהם
עשית אותו עבריין, ואז תגידי שהוא עובר על החוק.
גלוריה וייסמן
לגבי האזנות סתר יש מקרים שבהם עורך הדין הוא בעצם שותף לעבירה.
היו"ר ציפי לבני
אם עורך דין יסחור בסמים הוא יהיה פושע.
גלוריה וייסמן
ציפי לבני, זה מה שאני אומרת, האם אין עורכי דין שעברו עבירות של מרמה? - יש. שפעלו יחד עם אחרים? – היו.
היו"ר ציפי לבני
כשעורך דין הולך ומבצע פעולה אחרת, מחוץ לתחום, זה משהו אחד. כאן, במסגרת השירותים שהוא נותן, מטילים נטל שאתה צריך לחשוד בעבירות שעשה הלקוח, אחרת אתה הופך להיות שותף.
אשר ספיר
אותו דבר צריך להיות לגבי מנהל תיקים. בא אדם למנהל תיקים, הוא צריך לתת לו שירות מקצועי, אז אני צריך לחשוד וללכת למשטרה.
מיכל ברק-נבו
לא רוצים שתיתן שירות מקצועי למי שגנב את הכסף.
אשר ספיר
למה עורך דין נותן שירות מקצועי?
מיכל ברק-נבו
התפקיד של עורך דין הוא להגן על אנשים.
קריאה
התפקיד של סניגור במשפט פלילי זה להגן על עבריינים.
היו"ר ציפי לבני
אנחנו נשמע את כולם. פרדי וידר, בבקשה.
פרדי וידר
יש לי היתרון או החיסרון שאני לא עורך דין. אנחנו רוצים להימנע ממצב שבו שמים רב-בריח על הדלת ומשאירים חלונות פתוחים. מישהו שיש לו כסף להפקיד, והוא יודע שהצד שאצלו הוא מפקיד את הכסף עושי לשאול שאלות ולנהוג בדרך כלשהי, יש לו שתי אופציות: או להפקיד את הכסף בפיקדון בבנק, או להפקיד אותו בנאמנות אצל עורך דין.

בלי לפגוע באף אחד מחברי הבנקאים, בממוצע רוב עורכי הדין יותר מתוחכמים מרוב פקידי הבנקים, לא יעזור כלום, ויסלחו לי הבנקאים. מפקידים כסף בבנק, מצפים על פי מגמה שדנו בה אתמול שיפעילו את החושים ואת הידיעות כדי לראות שהדבר חשוד, והוא צריך לדווח. באותה פעולה בדיוק, סביר לצפות שמידת התפקוד של עורך הדין תהיה יותר יעילה, ואני לא בטוח שירדתי לסוף ההגדרות של עצימת עיניים, כי אני לא מצוי בכל הטרמינולוגיה הזאת. אדם בא לעורך דין, אז מה שפקיד הבנק מריח, עורך דין לא מריח?
שלמה שהם
מה תפקידו? מה אתה רוצה מעורך הדין?
פרדי וידר
אני מדבר על תכלית החוק. בניגוד אולי לרושם שנוצר, אני מאלה שחושבים שאת החוק צריך לחוקק כדי שיתחיל להשיג הישגים.
היו"ר ציפי לבני
אתה אומר שאם נתחיל לפטור עורכי דין - - -
פרדי וידר
אם אדם בא עם מיליון שקל והוא ידע שבבנק יתחילו לשאול שאלות, אז הוא ילך לעורך דין, כי להם יש הגנות אחרות. אז מה עשינו לענין החוק?
אשר ספיר
זו מציאות יומיומית.
היו"ר ציפי לבני
אריה יוסקוביץ.
אריה יוסקוביץ
אנחנו מדברים על שורה של קשרים שבאופיים לא רק מתבטאים בחסיון, אלא גם מתקשרים בקשרי אמון מיוחדים. יש שורה שלמה של מקצועות שנחשפים לסיטואציה הזאת. עורך דין הוא דוגמה אחת מתוך הדברים האלה, ואני לא מציע לעשות פתרונות סקטוריאליים.
רחל גוטליב
גם בנקאי.
אריה יוסקוביץ
אני מציע שהפתרון יהיה על ידי שימת ההחזקה בפרופורציות שאנחנו צריכים לצורך הלבנת ההון וההתמודדות. אמרתי כשאת, ציפי לבני, לא היית בחדר, שהרבה מאוד מצבים של החזקה הם מצבי החזקה פסיביים או מצבים שנוצרים לא מרצון ולא מתוך ידיעה שלמה של העובדות. אם נאמר, למשל, בקשר לסקטור מסויים "חשדת, אתה צריך לדווח" - תשאל מיד השאלה האם אתה, עורך הדין, הבנקאי, היית צריך להרים טלפון ולהתחיל לתחקר את הלקוח, לשאוב מידע שיאשש או יסתור. ונגיע לסמטאות אפלות לחלוטין.
היו"ר ציפי לבני
זה מקום שלא צריך להגיע אליו.
אריה יוסקוביץ
צריך להתייחס להחזקה בשני מצבים. קודם כל, החזקה אקטיבית, קרי, שהגיעה מכוח פעולה רצונית והיא החזקה מודעת. היא החזקה שבה נוצרת אצל המחזיק ידיעה ממשית על טיב הכספים. אנחנו מדברים קודם כל על החזקות העבר.
שלמה שהם
מה זו החזקה אקטיבית?
אריה יוסקוביץ
החזקה שבה המחזיק הופך להיות למעשה לשותף.

המטרה היא לגרום לכך ששרשרת הפעילות בהלבנת ההון, לפי הפעולות שגלוריה וייסמן תיארה, כל אחת מהן תהפוך לשלב שהוא עבירה בפני עצמה או חלק מיצירת העבירה של הלבנת הון. אמרנו שיש כאן מצבים אקטיביים של קבלה, נתינה, קבלת מתנה, יצירה, יש כאן ביטויים של מעברים אקטיביים, ברגע זה נוצרת איזו מודעות לתהליך.

במצב של החזקה יש אלמנטים רבים פסיביים. קודם כל, אלמנטים של העבר, אלמנטים לא רצוניים. איזה מצב של החזקה יכול להיות מצב שהוא רלוונטי לענין החזקת הון? - כאשר המחזיק, על ידי ההחזקה שלו הופך להיות שותף, מכוח העובדה שהוא ממשיך להחזיק, ומחזיק הופך להיות שותף.
שלשמה שהם
על זה סעיף 31 בחוק העונשין. אנחנו לא צריכים את זה.
אריה יוסקוביץ
לכן אמרתי שזה מיותר.
שלמה שהם
יש סעיף של סיוע.
אריה יוסקוביץ
שותפות, סיוע וכן הלאה.

לכן, מצב של החזקה רלוונטי להלבנת הון - אני לא אומר באיזה חוק, זה יכול להיות בחוק העונשין, או יכול להיות כאן – רק במצב שבו המחזיק הוא מחזיק מודע, והוא מודע לטיב הכספים האלה.

הקטע הבעייתי בהחזקה הוא מתי נוצרת הידיעה: האם נוצרת הידיעה בשלב שאתה כבר מחזיק בפועל או בשלב אחרי הרבה מאוד זמן של החזקה? האם אתה צריך לעשות פעולות, לא צריך לעשות פעולות? האם אתה צריך לדווח, לא צריך לדווח? האם זה מפר יחסים קודמים שלך?

האם אתה ממשיך להחזיק או שאתה נפטר מההון? אנחנו נכנסים לסיטואציות שבדיון הזה אין להן פתרון. לכן, אני מציע להפוך את ההחזקה שעליה מדובר, להחזקה מודעות בלבד, החזקה רצונית.
היו"ר ציפי לבני
אלא אם כן, החובה שתוטל עליהם, וזה חוזר למה שאני חושבת על סעיף 4, היא חובת דיווח טכנית. זאת אומרת, אתה תעשה את העסקה, אם זה מסכום מסויים או בענין מסויים או מזומן וכן הלאה, אתה תדווח. הלקוח צריך לדעת שאתה צריך לדווח, ולצורך הענין, עורך הדין הוא כמו הבנקאי או סוחר המכוניות אפילו. חלה עליך חובת דיווח, לך אסור במקרה כזה לתת ללקוח ייעוץ שבמקום לתת לי 10,001, כי זה כבר החלק שצריך לדווח, להקים חמש עמותות כדי להעביר מכל אחת. כי כאן אתה כבר לא שותף, אתה ממש מתכנן, חלק מהמנגנון של ההלבנה. השאלה, האם זה יכול להיות פתרון?
אריה יוסקוביץ
זה בדיוק הפתרון.
אשר ספיר
זה רעיון מצויין.
אריה יוסקוביץ
זה רעיון שאפשר לעמוד בו. אני רוצה לחזק את הדברים שלך, ציפי לבני, בענין הזה. הלוא מדובר סך הכל במערכת יחסים שמתנהלת רובה ככולה בחדר סגור, בין שני זוגות עיניים. אנחנו צריכים ליצור נורמה שהציבור יוכל לעמוד בה, שזה לא יהפוך למין אמירה שאחר כך, בחדרי חדרים, תתנהל פעילות אחרת לגמרי. כאן יש מוטיבציה ישירה לבוא לאדם: אל תיכנס למערך העבירה, תימנה מזה ותנקוט פעולות מסויימות.

הבעיה שצריכה להתמודד עם התיאוריה שלך, האם במצב כזה אין התנגשות עם החסיון הקיים היום? וכאן אני רוצה להרחיב. החסיון הקיים היום הוא על דברים שהוחלפו בין עורך דין ללקוחו גם במקצועות אחרים, גם בנקאי, שזה לא חסיון מכוח דין, אלא מכוח התפתחות בפסיקה. אגב, יש שופטים שלא קוראים לזה חסיון. דברים שהוחלפו, ואין לעורך הדין שליטה עליהם, אז יש שלשב אחד שאומר, שמרגע זה אתה צריך להתנתק. השאלה היא, האם מרגע זה אתה צריך לדווח? אינני יודע.
היו"ר ציפי לבני
מאחר שכמו שאמרת לא כדאי שנעבוד לפי סקטורים, נשים לרגע את שאלת החסיון בצד, ונדון בה בנפרד, לא במסגרת הזאת. יכול להיות שעורך דין צריך לדווח, ואז אנחנו נתקלים בשאלה של תחולת פקודת הראיות ומה עושים איתה.

אדווין פרידמן, בבקשה.
אדווין פרידמן
הלשכה אינה רואה עורכי דין כמקלט להלבנת הון. ניסיתי להוביל את הדיון למישור המעשי, ואני לא אגלה סוד כשאני אגיד שהרבה מאוד מההשקעות במדינה הזאת, בעיקר מנדל"ן, מקורן בחשבונות בנק בכל מיני מדינות " OFF SHORE". זה גם לא עבירה לייעץ ללקוח איך לנצל את החוק כדי שהוא יוכל לזכות בהפחתת מס, זה מותר. ברגע שכסף עובר מאחד מהבנקים ממדינות "OFF SHORE" זה מיד הופך את עורך הדין לגורם שחייב לדווח, כי אחרת זו עצימת עיניים.
היו"ר ציפי לבני
הוא מדווח.
אדווין פרידמן
אי אפשר להשוות, עם כל הכבוד, תפקיד של עורך דין לבעל חנויות שעונים, כי אנשים לא באים לבעל חנות להעביר מיליוני דולרים כדי להשקיע. הוא לא נמצא בתחנה הזאת בכלל. מה גם שבעל החנות לא חייב לדווח למשטרה אם הוא חושד שמישהו מנסה למכור לו רכוש גנוב. הוא יכול להגיד: אני לא רוצה לקנות, ובזה נגמר העניין.
אריה יוסקוביץ
לא נכון, אם זו עבירה שהיא פשע.
אדווין פרידמן
אבל לא צריך לחקור אותו, הוא לא צריך להגיד מה המקור וכן הלאה.

כאן אנחנו כן מחייבים את עורך הדין לחקור את הלקוח.
היו"ר ציפי לבני
אני לא רואה את זה כך. אני לא חושבת שמישהו מבעלי המקצוע שבדרך צריך להפוך להיות חוקר משטרה. מישהו חולק עלי?
גלוריה וייסמן
לא.
אדווין פרידמן
אז מה זו עצימת עיניים? הכסף עובר מחשבון בנק מחשבון OFF "SHORE, אני צריך לשאול מה מקור הכסף, אולי זה כסף שחור?
היו"ר ציפי לבני
על פי החוק הקיים, הדיווח פוטר אותך מאחריות.
אדווין פרידמן
אני אדווח שיש ללקוח כסף?
אשר ספיר
כן. למה אני צריך לדווח?
אדווין פרידמן
יפסיקו להשקיע. איפה אנחנו חיים?
אשר ספיר
אצלי גם יפסיקו להשקיע.
גלוריה וייסמן
יפסיקו אולי להלבין הון, אבל לא יפסיקו להשקיע. הצעת החוק לא באה כתוצאה מהתגלות פתאומית בירושלים, במרד המשפטים, היא העתק של חקיקות שיש בכל העולם.
אדווין פרידמן
לא בכל העולם.
גלוריה וייסמן
ברוב העולם.
אדווין פרידמן
אני יכול להגיד לך, כעורך דין מוסמך בניו-יורק, אין לי חובת דיווח שאת מחייבת אותי לעשות כאן.
ורדה לוסטהויז
מה יש בארצות הברית?
אדווין פרידמן
רק אם אני יודע, כפי שהוצע כאן.
גלוריה וייסמן
זה כולל גם חשד. זה חוק פדראלי.
אריה יוסקוביץ
אנחנו הולכים על המודל האמריקני או על המודל האירופי?
גלוריה וייסמן
המודל האמריקני.
היו"ר ציפי לבני
אני מציע שנקבל מידע לגבי מה מתרחש במדינות מעבר לים.
אשר ספיר
אני נדהם מהחלוקה שעושים פה אנשים, חלוקה לעורכי דין ולמי שלא עורכי דין. אני רואה כל כך טוב איך עורכי הדין יודעים להגן על העמדה שלהם ועל עצמם. יופי של אנשים, יופי של טיעונים, אבל כשזה מגיע למנהל תיקים או בנקאי, שעל פי חוק הלקוח חייב "להתפשט" לפני, החוק מחייב אותי לשאול אותו על כל נכסיו וכן הלאה - - -
היו"ר ציפי לבני
דווקא משום שהושיבו, "למרבה הזוועה", בראשות הוועדה מישהי מהמקצוע ההוא, כשאנחנו משתמשים בעורך דין בתור דוגמה, אם היית שותק, היית נהנה ממנה, כי ההחלטה הבסיסית שלנו בסוף היא לא לכתוב עורך דין, אלא היינו קובעים מה קורה למי שמחזיק בדרך או עובר דרכו, והיית נהנה, אבל אתה עסוק בלהרגיש מקופח.
אשר ספיר
לא, אני רוצה להגיע לסוף, וזו רק התחלה.

כשאנחנו עושים חוק, ואני מסכים למה שידידי, פרדי וידר, אמר, מרוקנים את החוק מתוכן. אני מבקש שנציג המשטרה יבוא, ויביא דוגמאות מהעובדות, והעובדות בשטח הן, שבכל מעשה פשע של בנקאי עומד מאחורי זה בדרך כלל עורך דין, ועומדות נאמנויות, ועומדים חשבונות " OFF SHORE" וכן הלאה. הרי מה קורה במדינה? כל הגדולים הם מתוחכמים, יש להם עורכי דין הכי טובים, הם עושים חברות בבהאמה, הם לא משלמים מסים, וכל השכירים והקטנים צריכים לשאת בנטל. הצעת החוק הזאת ממשיכה את אותה מציאות. היא אומרת: הלקוח הקטן שלא מבין ואין לו כסף לעורך דין, אני צריך לחשוד בו וצריך לטרטר אותו למשטרה, וכל הלווייתנים הגדולים באים דרך עורכי דין, ואתם פוטרים אותם, ועושים צחוק מהחוק. זה מה שאתם הולכים לחוקק, וזה לא סביר ולא מקובל. אותו דין צריך לחול על חנות שעונים.
היו"ר ציפי לבני
אשר ספיר, אתה פספסת חלק מהדיון, כל הזמן חזרנו ואמרנו שההתייחסות שלנו תהיה לכל בעלי המקצוע שהכסף יכול לעבור דרכם.
אשר ספיר
אני לא מדבר על מה שדיברת, אני מגיב על מה ששמעתי פה.
היו"ר ציפי לבני
דוד זקן.
דוד זקן
צריך שהדיווח יהיה אחיד, לא שידווחו למשטרה, אלא שכולם ידווחו לרשות.
היו"ר ציפי לבני
זה ברור.
דוד זקן
בחוק רשום "למשטרה".
היו"ר ציפי לבני
אני רושמת, נדבר על זה כשנגיע לסעיף 6.
אשר ספיר
גלוריה וייסמן, בתור מנהל תיקים בא אלי לקוח, ומשהו לא מוצא חן בעיני, אני אומר: אני לא רוצה לנהל לך את התיק. יש לי פריבילגיה לא לפנות למשטרה ולא לעשות לו את הפעולה כמו לעורך דין?
גלוריה וייסמן
כן.
היו"ר ציפי לבני
אשר ספיר, אתה צריך לדווח רק אם אתה צריך לעשות פעולה. אם אתה לא עושה את הפעולה, אתה לא צריך לדווח.
רחל גוטליב
בעניין דיווח לרשות או למשטרה, צריך להקדיש לזה עוד מחשבה.
היו"ר ציפי לבני
כשנגיע לסעיף 6.

נחזור להגדרה של פעולה ברכוש. למישהו יש התייחסות ספציפית להגדרה, לא למחוזות שאליהם הגענו?
אריה יוסקוביץ
רמז אשר ספיר, שיש פעולות שאין זכות כיום בדין לסרב לעשות אותן, אלא אם יש הנמקה סבירה, ביניהם סוג הפעולות שאשר ספיר רמז עליהן, שאין לו שיקול דעת בענין.
היו"ר ציפי לבני
יש לו חובה לעשות.
אריה יוסקוביץ
הדברים שלו, שנרשמו בפרוטוקול, שלא יהפכו למלכודת.
היו"ר ציפי לבני
מה זה אומר לגבי תוכן ההגדרה?
אריה יוסקוביץ
יש פעולות שגם בנקאי לא רשאי לסרב.
ורדה לוסטהויז
אתה יכול לסרב סירוב סביר.
אריה יוסקוביץ
אני יכול לסרב רק כאשר מדובר בסירוב סביר. כאשר פעולה ברכוש היא פעולה שמצטרף אליה אלמנט של ידיעה או מודעות, הסירוב ממילא סביר, ואז אני יכול לסרב לפתוח חשבון.
גלוריה וייסמן
או חשד.
אריה יוסקוביץ
האם הסירוב הסביר יהיה במצבים של חשד? אני מניח את זה כאן לדיון, כי יש לי התלבטות, אין לי תשובה לענין הזה.
היו"ר ציפי לבני
לא הבנתי.
אריה יוסקוביץ
יש סוגי פעולות שבדין מחוייבים בהן בעלי מקצועות מסויימים, הם לא יכולים לסרב. אם בא פלוני ורוצה לעשות אותן, הוא לא רשאי לסרב. אין גם שיקול דעת, אלא אם יש חשד סביר, או יש סבירות לסירוב.
היו"ר ציפי לבני
אתה שואל אם החשד הופך את הסירוב לסופי?
אריה יוסקוביץ
אם כן, צריך לתקן את החוקים האחרים.
ורדה לוסטהויז
על איזה סעיף אתה מדבר?
אריה יוסקוביץ
אני מדבר על חוק הבנקאות (שירות ללקוח), סעיף 2(א), וכך כתוב: "לא יסרב תאגיד בנקאי סירוב בלתי סביר לתת שירותים מהסוגים הבאים...". האם חשד, שעוד לא התגבש, אין לי כלים לחקור, לא לאשר ספיר, אולי גם לא לעורך הדין שדיברנו עליו, בסך הכל עבר לו איזה "פיק" בלב – האם זו סיבה להימנע מלתת שירות? אם כן, צריך לומר זאת במפורש.
היו"ר ציפי לבני
רשמנו, נראה מה נעשה עם זה.

חנה פרנקל, את מודעת למה שהיה כאן אתמול?
חנה פרנקל
בהחלט.
היו"ר ציפי לבני
האם יש שינוי בעמדת האוצר?
חנה פרנקל
בעיקרון לא. אנחנו באותה גישה, שצריכה להיות התייחסות מאוד מצומצמת לעבירות המס בפן של מרמה. מינהל הכנסות המדינה חושב שלא די להפעיל את חוק העונשין. עבירות מרמה בחוק העונשין לא זהות לעבירות מרמה בפקודות מס הכנסה.
היו"ר ציפי לבני
הבנו מהם אתמול שהם רוצים להרחיב את תחולת החוק על עבירות מס. נקודה.
ענת מאור
היא משכה אתמול את הדברים.
היו"ר ציפי לבני
אבל חנה פרנקל היא היועצת המשפטית של משרד האוצר.
חנה פרנקל
יש לי שאלת תם. בהגדרה של פעולה ברכוש, הנושא של קבלה זה גם קבלה בהורשה?
גלוריה וייסמן
כל קבלה, לא משנה איך.
ענת מאור
הגיע הזמן שתחזירו את חוק ההורשה.
היו"ר ציפי לבני
יש פה שאלה של פסיביות או אקטיביות.
ענת מאור
צריך להגדיר את נושא הירושה.
היו"ר ציפי לבני
אני מסכימה שיש בעיה עם פסיביות. אבל אם אנחנו חוזרים על הקריטריון שדיברנו עליו , שכל פעולה ברכוש נפתרת על ידי דיווח, מה שנדרש מהאבלים, אחרי שהם קמו מהשבעה, זה לדווח.

השאלה היא כזאת, מי שמת ביצע עבירה - - -
ענת מאור
עכשיו נלבין אותה?
היו"ר ציפי לבני
לא צריך להלבין את העבירה, אבל לא צריך להאשים את הילדים.
מנשה קפלן
מה עושה מנהל עזבון?
ענת מאור
צריך לחשוב על זה.
גלוריה וייסמן
אם זה היה רכוש גנוב, אפשר להעביר את זה בירושה? נדבר על תמונה של פיקסו שגונבים – יש בעיה.
אריה יוסקוביץ
גלוריה וייסמן, פרופסור וייסמן נתן על זה תשובה, והתשובה היא כמו שאת אומרת. בשעתו, כשדיברנו בוועדה, את ציטטת את הדבר. יש שיטה משפטית שאומרת שהפגם הקנייני ממשיך לדורי דורות, אלא אם נוצרת מעין תקנת שוק. בדין הישראלי, למרשבה הפלא, הפגם הולך עם הרכוש.

בקשר להלבנת הון, כשאנחנו מתרחקים מהמוקד הראשוני שבו בוצעה עבירת המקור, צריך לחשוב, כקונספציה, על איזו שמיטה, על מקום שבו החשדות צריכים להיפסק, וצריכה להיות איזו מנוחה לחברה. אנחנו לא נחשוד כל היום.
שלמה שהם
בחוק העונשין יש עבירה אחת שהיא בעייתית מאוד, וזו עבירה של סעיף 413. בחוק העונשין אנחנו עוסקים בכוונת הרוע. זאת אומרת, בעצם המחשבה הפלילית, כשאדם, יש לו כוונת רוע, כוונה נגד החברה. איפה החברה עשתה חריגים? – בכל מקום שהחברה הרגישה שהיא לא מצליחה לטפל בבעיות מסויימות, ואז היא הלכה הרבה יותר מזה.

יש סעיף 411 לגבי רכוש שהושג בפשע, יש סעיף 412, "נלקח בעוון", שאלה מקרים שהמקבל צריך שתהיה לו ידיעה, הוא קיבל בידיעה, ואז יש לו עונש כזה ואחר. בסעיף 413 אמרו: אנחנו צריכים להרחיב. אז יש עבירה שאין בה למעשה מחשבה פלילית, למרות כל ההקדמה לחוק העונשין. סעיף 413 אומר: "המחזיק דבר כסף, נייר ערך או כל נכס אחר, שיש עליהם חשד שהם גנובים...". זאת אומרת, אני לא צריך יהיה לי שום חשד, אני מחזיק. אומרים לי: אדוני היקר, אתה מחזיק את זה עכשיו ביד, אתה לא יודע כלום, אבל על הנכס הזה יש חשד. זה המצב המשפטי, רבותי, זה אבסורד. המצב המשפטי שאני, כאפריורי, לא צריך לדעת כלום, רק אומרים לי: אתה מחזיק ביד עט.
אריה יוסקוביץ
זה לא שעליו יש חשד, על העט יש חשד.
שלמה שהם
באים אלי ואומרים לי: אדוני, יש על העט הזה חשד. אומרים לי: אתה אשם בעבירה, אלא אם כן "יש בידך להניח שרכשת את ההחזקה שבהם כדין". מתי אתה יכול לצאת זכאי?
היו"ר ציפי לבני
זה היפוך הנטל.
שלמה שהם
בדיוק.

פה זו עבירה מאוד קלה, זו עבירה של שישה חודשי מאסר בלבד, מאוד שולית. זאת אומרת, פה הלך המחוקק הרבה מעבר לכל המגבלות של המחשבה הפלילית, משום שאמרו שאנחנו צריכים "טרייסינג" על הרכוש הגנוב.

היום אנחנו לא מסתפקים בזה, אנחנו הולכים לעבירות של שבע שנים על סעיף 4 וכן הלאה. אותו דבר הולך כאן. לא צריך להיות שום אלמנט של מחשבה פלילית אמיתית, למרות שנכון שצריך להיות חשד היום לפי סעיף 4. אבל אני רוצה לדבר לגבי השאלה שעלתה, איך עולה הרכוש הגנוב לגבי ההחזקה.
אשר ספיר
ההצעה של ציפי לבני, שזה יהיה רק דיווח, עונה על הכל.
שלמה שהם
בקשר לדיווח, זה כבר נושא אחר. לדעתי, עדיין יש בעיה קשה מאוד עם החסיון. בענין הזה אני לא מבחין בין סוגי חסיונות.
ענת מאור
בעולם המודרני יש חוקים על זה.
שלמה שהם
בענין הירושה – סעיף 413 נותן הגנה, כי הוא אומר: אתה יכול להוכיח שאתה מחזיק את ההחזקה כדין.
אריה יוסקוביץ
יש קונסטרוקציה שאומרת: אתה לא יכול לקבל כדין נכס שנגוע בעצמו.
שלמה שהם
לגבי סעיף 413 אתה יכול. לגבי סעיפים 412 ו-411 אתה לא יכול, משום ששם יש ענין שנלקחו בפשע או בעוון, ואז הפגם הוא פגם חפצי, הוא פגם שהולך עם החפץ. לכן, הדבר הזה היה צריך באופן אוטומטי להיפתר פה.
היו"ר ציפי לבני
יש לי תחושה אינטואיטיבית לפטור את ענין ההורשה. הפושע מת, הילדים קיבלו את הכסף - - -
ענת מאור
אני, בתחושה, לא מקבלת את זה.
גלוריה וייסמן
יש ילדים מכל הצדדים.
היו"ר ציפי לבני
אמרתי מה תחושתי, ואני פתוחה לשמוע. אמרה גלוריה וייסמן: בואו נבחן את זה. משרד המשפטים יבדקו את זה. אני מניחה שיש בסיס השוואתי לגבי מישהו שהוא פסיבי. נחזור לדון בזה.
אריה יוסקוביץ
אני מציע שנתייחס למצבים של קבלת רכוש, שהורשה היא אחת מהן. היא יכולה להיות גם על ידי צורות מסויימות של נאמנות.
היו"ר ציפי לבני
על פסיביות ואקטיביות?
אריה יוסקוביץ
נכון מאוד. אם מישהו יכול להציע ניסוח שיתייחס לאקטיביות של הקבלה ולמודעות של הקבלה, ואני מתייחס למודעות של הקבלה בדבר מקור הרכוש. צריך להיות גם גבול של זמן וגבול של גלגולים בענין הזה.
מנשה קפלן
יש בחוק. הלוא צריך להגיש התחייבויות לצוואה. יש פרק זמן בחוק, שמי שרוצה להתנגד, יכול להתנגד.
היו"ר ציפי לבני
מי יתנגד? משרד המשפטים?
מנשה קפלן
לא משנה מי.
היו"ר ציפי לבני
מה הוא יגיד, חילוט בדרך?
מנשה קפלן
זה לא נשמע טוב, אבל זה המצב.
אריה יוסקוביץ
ציפי לבני, חוק יחסי ממון בין בני זוג יוצר תהליך של הקניה, שהיא שונה ממערכת הבעלות הנחזית, ואני מבקש ממך להתייחס לזה.
היו"ר ציפי לבני
בסדר גמור.
היו"ר ציפי לבני
ורדה לוסטהויז.
ורדה לוסטהויז
אנחנו צריכים לעשות הבחנה בין הגדרה לבין היסודות של העבירה. כל מקום שמשתמשים בחוק הזה בפעולה ברכוש צריך לראות אם ההגדרה לא רחבה. מתודית, פעולה ברכוש צריכה להיות הכי רחבה. נכון שיכול להיות שההחזקה לא תתקיים, ואני אביא את הדוגמה של הפסיביות. אם אני יושבת בחדר שלי, ומישהו שם לי משהו בחדר - - -
היו"ר ציפי לבני
העברתי העברה בנקאית לחשבון הבנק שלך.
ורדה לוסטהויז
אבל אז היית הולכת ובודקת קודם כל בסעיף 3, לראות אם התקיימו יסודות העבירה.
היו"ר ציפי לבני
לא כל אדם בוחן יומיום את מצב חשבון הבנק שלו.
ורדה לוסטהויז
אנחנו האחרונים שטוענים כך.
היו"ר ציפי לבני
אפשר לעשות העברה בנקאית לחשבון של צד ג'. הוא צריך לבדוק כל יום את החשבון?
ורדה לוסטהויז
נקרא את סעיף 3. את סעיף 4 אמרנו ממילא שנשים בצד, כי הוא טעון דיון. נניח שעשו לך העברה לחשבון שלא ידעת עליה, אז אי אפשר להגיד שאת עושה פעולה במטרה - - -
היו"ר ציפי לבני
מי שהעביר לי היתה לו מטרה.
אריה יוסקוביץ
יש מצבים שמאופיינים על ידי החזקה, אבל אין ידיעה על תוכן הרכוש, כמו מצבים של כספת.
מיכל ברק-נבו
אתה לא נכנס, לא בסעיף 3 ולא בסעיף 4.
אריה יוסקוביץ
אני לא מדבר על סעיפים 3 ו-4, אני מדבר על ההגדרה.
היו"ר ציפי לבני
אומרת ורדה: מה אכפת לך מה כתוב בהגדרה. אם ההגדרה הזאת לא מטילה נטל על אף אחד, מצדך שיהיה כתוב שהחזקה בפעולה ברכוש - - -
אריה יוסקוביץ
אם לא תיפול העבירה בסעיף 1, אם יקבלו את ההערה לנושא של עבירות של הלבנת הון שמקורן באחת העבירות האלה, אם אתם זוכרים, אז כל הנושא של ההחזקה הופך להיות רלוונטי.

אני רוצה לנתק את זה מסעיפים 3 ו-4. יכול להיות שיש אמת בדברים של ורדה לוסטהויז, שההתמודדות האמיתית צריכה להיות בסעיפי העבירה, בסעיפי הדיווח ובהגנות. אבל אני רוצה שניזהר מלהיסחף למצבים שבהם אנחנו אומרים: כל החזקה, כל מצב צריך להיות רלוונטי להלבנת הון. יש מצבים שהם רלוונטיים להלבנת הון, אבל הם מטילים על המחזיק עול שהוא לא יכול לעמוד בו. והעול הזה מתבטא בכך, שהוא אכן מחזיק, אבל הוא לא יודע את מהותה של ההחזקה.
ורדה לוסטהויז
זה כמו החזקה בסמים.
היו"ר ציפי לבני
אריה יוסקוביץ, אתה חוזר לשאלת הפסיביות ואי הידיעה.
אריה יוסקוביץ
זה לא רק הפסיביות של ההחזקה, זו אי ידיעה על התוכן המוחזק.
מיכל ברק-נבו
אין ידיעה – אין עבירה.
היו"ר ציפי לבני
רשמתי לעצמי וגם משרד המשפטים רשם לעצמו כצריך עיון בפעולה ברכוש את נושא ההורשה, חוק יחסי ממון ומה קורה על אי ידיעה. האם צריך לפטור במפורש, או האם ממילא לא הטלנו שום אחריות? נשים את זה בצד ונעבור להגדרת רכוש.
אריה יוסקוביץ
אם את רוצה לדון באלמנטים השונים של פעולה ברכוש, אז יש כאן עוד נושאים שצריך להעלות. למשל, יצירת נאמנות. יש כאן שאלה שאני מפנה ליועץ המשפטי של הוועדה.
שלמה שהם
קודם כל, הייתי מציע, מתודית, לחזור לסעיף הזה בסוף החקיקה.

אני רק אביא דוגמה. החזקה, סעיף 34 כ"ד לחוק העונשין, כדי שתבינו עד איפה זה מגיע, זה מגיע לאבסורדים עצומים. כתוב כך: "שליטתו של אדם בדבר המצוי בידו, בידו של אחר, או בכל מקום שהוא, בין שהמקום שייך לו ובין אם לאו, ודבר המצוי בידם או בהחזקתם". זו החזקה הרגילה. ויש החזקה קונסטרוקטיבית האומרת כך: "ודבר המצוי בידם או בהחזקתם של אחד או כמה מבני חבורה" – זה דרך אגב נולד מבעיות של סמים – "בידיעתם ובהסכמתם של השאר, יראו כמצוי בידם או בהחזקתם של כל אחד מהם ושל כולם כאחד".
ורדה לוסטהויז
איפה הבעיה?
שלמה שהם
יש פסיקה רבה מאוד בענין הזה של החזקה – יש פסק דין הוכשטט, יש תקדים מטוסיאן – ואני רוצה לומר איפה הדבר הזה מגיע לאבסורד. ברגע שאת אומרת שפעולה ברכוש כוללת החזקה, זה אומר שאם נמצאת חבורה מסויימת, זה כבר לא עורך הדין שלקח ויודע, אלא יש, למשל, שלושה עורכי דין בחדר, ואחד מהם לקח, והשני יודע את זה, הוא ייחשב כמי שמחזיק. זאת אומרת, חובת הדיווח היא כבר לא על עורך הדין הזה, אלא כבר על מישהו אחר שהיה נוכח, כולל הענין של עצימת עין. אחד מהם חשד, השני ידע והסכים, השני כבר נחשב כמחזיק מבחינת הפעולה.
ורדה לוסטהויז
נתחיל מזה שאם אתה בכלל לא יודע ששמו לך משהו בחדר, אתה לא נחשב כמי ששולט בחפץ. זו הפסיקה.
אריה יוסקוביץ
ורדה לוסטהויז, את טועה.
היו"ר ציפי לבני
אנחנו לא נפתור את זה, נצטרך לעבור על כל החוק, ולחזור.
מנשה קפלן
תיווך הוא שלב אחד בשוליים.
היו"ר ציפי לבני
עלה הנושא של המתווך, זה באמת מקצוע בעייתי בענין הזה.
אריה יוסקוביץ
אני מבקש את רשותך, שתקיימי דיון בנושא של יצירת נאמנות, זה ערך בפני עצמו שצריך לדון בו.
היו"ר ציפי לבני
לגבי תאגיד בנקאי בטח לאף אחד אין הערה על ההגדרה.
אריה יוסקוביץ
יש. האם מדברים על תאגיד בנקאי בפעילותו בישראל או שמדברים על תאגיד - - -
היו"ר ציפי לבני
אתה שואל שאלה שפותחת דיון לא פשוט.
אריה יוסקוביץ
התנגשות דינים.
היו"ר ציפי לבני
אני לא יודעת אם זה התנגשות דינים.
אריה יוסקוביץ
אפשרות להתנגשות דינים.
היו"ר ציפי לבני
זה נושא ששווה דיון, אל תלך כבר למסקנה.

רבותי, סיימנו שלושת רבעי מסעיף 1.
ורדה לוסטהויז
גלוריה וייסמן, אמרתם שאת המלה "תחליף" תחליפו ב"תמורה" או ב"הוראות החילוט".
היו"ר ציפי לבני
גלוריה וייסמן, תבדקי את זה. תמורה זה בסדר.

תודה רבה לכולם. הישיבה נעולה.

הישיבה ננעלה בשעה 11:00
\

קוד המקור של הנתונים