ישיבת ועדה של הכנסת ה-15 מתאריך 21/11/1999

תקנות כרטיסי חיוב (תיקון), התשנ"ט- 1999.

פרוטוקול

  • מצטערים! אין לנו את הפרוטוקול.

קוד המקור של הנתונים