ישיבת ועדה של הכנסת ה-15 מתאריך 01/12/2002

חוק ייצוג גופים ציבוריים שעניינם בשמירת איכות הסביבה (תיקוני חקיקה), התשס"ג-2002

פרוטוקול

 
פרוטוקולים/ועדת הפנים/62055
ועדת הפנים ואיכות הסביבה
01/12/02

פרוטוקולים/ועדת הפנים/6205
ירושלים, י"ג בטבת, תשס"ג
18 בדצמבר, 2002

הכנסת החמש-עשרה נוסח לא מתוקן
מושב חמישי
פרוטוקול מס'
מישיבת ועדת הפנים ואיכות הסביבה
יום ראשון, כ"ו בכסלו התשס"ג (1 בדצמבר 2002), שעה 10:30
סדר היום
1. ביטול אכרזה על חלק משמורת הטבע הר מירון לפי תכנית מס' ג/4943.
2. חוק ייצוג גופים ציבוריים שעניינם בשמירת איכות הסביבה (תיקוני חקיקה),
התשס"ג-2002 – תיקון טעות.
נכחו
חברי הוועדה: משה גפני – היו"ר
יגאל ביבי
מוסי רז
מוזמנים
משה בן-גרשון - מינהל התכנון – משרד הפנים
מנחם זלוצקי - ראש אגף שטחים פתוחים – המשרד לאיכות הסביבה
יסמין טלמון - מינהל אגף מקרקעין – הרשות לשמורות טבע
והגנים הלאומיים
אהרון מעתוק - ראש מועצה אזורית מרום הגליל
רענן לוין - ישיבת בני-עקיבא – הר מירון
יועצות משפטיות
מרים פרנקל-שור
ליאת בלום
מנהלת הוועדה
יפה שפירא
קצרנית
מזל כהן

ביטול אכרזה על חלק משמורת הטבע הר מירון לפי תכנית מס' ג/9493
היו"ר משה גפני
בוקר טוב. אני מתכבד לפתוח את ישיבת הוועדה.
על סדר-היום
ביטול אכרזה על חלק משמורת הטבע הר מירון לפי תכנית מס' ג/9493. אני רוצה להקדים ולומר שהיתה כאן ישיבה בעניין הזה ואני לא השתתפתי בה, אני באתי בסופו של דבר רק להצבעה , אבל התברר שההצבעה לא היתה בסדר, מכיוון שמי שהצביע, חבר-הכנסת עוזי אבן, באותה עת הוא לא היה חבר הוועדה. הוא יכול להחליף את חבר הוועדה, אבל אם הוא מחליף את חבר הוועדה אז חבר-הכנסת מוסי רז לא יכול היה לנהל את הישיבה. אני ביקשתי רוויזיה באותה עת, אבל אני חושב שהרוויזיה מיותרת מכיוון שאני צריך בעצם לחדש את הישיבה ולדון על זה מחדש.
ליאת בלום
מבחינה פרקטית ההצבעה של חבר-הכנסת עוזי אבן לא משנה את התוצאה אם חבר-הכנסת מוסי רז היה מצביע.
היו"ר משה גפני
אבל חבר-הכנסת מוסי רז לא הצביע.
ליאת בלום
הוא לא הצביע כי הוא ניהל את הישיבה.

היו"ר משה גפני

הוא יכול לנהל את הישיבה ולהצביע. אבל אם חבר-הכנסת עוזי אבן לא חבר הוועדה, חבר-הכנסת מוסי רז לא יכול לנהל את הישיבה.
ליאת בלום
מבחינת הצעתי אין עם זה בעיה, מכיוון שהקול הוא אותו קול.
מוסי רז
היתה הודעה במליאה או לפני ההודעה במליאה.
היו"ר משה גפני
לא היתה הודעה במליאה.
מוסי רז
בעצם היה אסור לו להצביע, אני הייתי חייב להצביע.
היו"ר משה גפני
אני מציע, כדי להסיר ספק, מי בעד הרוויזיה לדון בנושא זה מחדש ירים את ידו? מי נגד?


ה צ ב ע ה
בעד הרוויזיה – 2
נגד – אין
הרוויזיה נתקבלה.
היו"ר משה גפני
2 בעד הרוויזיה, אין נגד. אנחנו דנים מחדש בנושא ביטול אכרזה על חלק משמורת הטבע הר מירון לפי תכנית מס' ג/9493. מר משה בן-גרשון, בבקשה.
משה בן-גרשון
ב-15 באוגוסט 2002 פנה שר הפנים ליושב-ראש ועדת הפנים ואיכות הסביבה בבקשה לבטל חלק משמורת הטבע הר מירון לפי תכנית ג/ 9493. הביטול המבוקש הוא לפי חוק גנים לאומיים ושמורות טבע, אתרים לאומיים ואתרי הנצחה, והשטח המבוקש לביטול מיועד למבנה ציבור לישיבת בני-עקיבא.

ביטול אכרזה על חלק משמורת הטבע הר מירון מצריך הסכמה של ארבעה גופים: הסכמת מועצת גנים לאומיים ושמורות טבע, שהיא ניתנה; הסכמת הרשות המקומית, במקרה זה זו המועצה האזורית מרום הגליל, והיא ניתנה. הסכמת השר לאיכות הסביבה שניתנה, ואישור ועדת הפנים ואיכות הסביבה של הכנסת. ברגע שארבעת האישורים האלה ניתנים, שר הפנים רשאי לבטל את האכרזה.
היו"ר משה גפני
אני מבין שמבקשים את ביטול האכרזה בגלל שרוצים לבנות שם בישיבת בני-עקיבא.
יגאל ביבי
אלה מבנים שבנו זקני צפת ב-1882, ומושב מירון היה במקום הזה.
היו"ר משה גפני
מישהו מתנגד להצעה הזאת?
מוסי רז
אני רוצה להגיד שהבעיה שלי היא לא ישיבת בני עקיבא, הבעיה שלי היא עם השמורה. אני רוצה להבין דבר אחד, אנחנו מבטלים את האכרזה על השמורה, אני לא זוכר מה היה השטח שאמרו לנו.
יסמין טלמון
25 דונם.
מוסי רז
אתם אמרתם שכתוצאה מהאכרזה הזאת בעצם יש שטח אחר שיוכרז כחלק מהשמורה.
יסמין טלמון
לא, לא. התכנית הזאת יוצרת איזושהי כפילות תכנונית כי כולה בתוך שמורת טבע מוכרזת. במסגרת התכנית החדשה, בעצם רק השטח החום עתיד להיגרע מהשמורה וכל השאר נשאר שמורת טבע.
מוסי רז
יש כאן איזושהי הטעיה, כי התכנית הישנה מעולם לא אושרה.
יסמין טלמון
זו משנה את זו, ולכן ביום שזו תתאשר, זה יהיה המצב הקיים לאשורו, כשייגרע רק הכתם החום מתוך השמורה שהוא 25 דונם. כל היתר ישאר שמורה.
מוסי רז
מה ייבנה שם?
יסמין טלמון
הכל בנוי למעט מבנה של אולם ספורט שהם מעוניינים לבנות אותו.
יגאל ביבי
מפעל הפיס צריך אישור שהכל תקין.
היו"ר משה גפני
מי בעד אישור ביטול האכרזה על חלק משמורת הטבע הר מירון לפי תכנית מס' ג/9493 לבקשת שר הפנים ירים את ידו? מי נגד? מי נמנע?

ה צ ב ע ה
בעד ביטול האכרזה – 2
נגד – אין
נמנע – 1
בקשת שר הפנים לביטול האכרזה על חלק משמורת הטבע הר מירון
לפי תכנית מס' ג/9493 נתקבלה.
היו"ר משה גפני
התכנית אושרה ואני מאחל לכם הצלחה. תודה רבה.

חוק ייצוג גופים ציבוריים שעניינם בשמירת איכות הסביבה
(תיקוני חקיקה), התשס"ג-2002 – תיקון טעות
היו"ר משה גפני
הנושא השני שעל סדר היום הוא חוק ייצוג גופים ציבוריים שעניינם בשמירת איכות הסביבה (תיקוני חקיקה), התשס"ג-2002 – תיקון טעות. היועצת המשפטית של הוועדה מבקשת לעשות תיקון. בבקשה.
מרים פרנקל-שור
בהצעת חוק שאושרה בוועדה, קבעה הוועדה שיהיה נציג הגופים הציבוריים גם בוועדה המחוזית לתכנון ובניה. בעיית מחשב, שלא ברור לנו עד היום איך היא קרתה, הושמטה התוספת לסעיף 7(א). החוק עבר קריאה שנייה ושלישית ללא פיסקה 14. אני מבקשת אישור הוועדה להכליל את פיסקה 14.
היו"ר משה גפני
מי בעד הבקשה של היועצת המשפטית של הוועדה לתיקון הטעות ירים את ידו.

ה צ ב ע ה

בעד תיקון הטעות – 2
נגד – אין
תיקון הטעות בחוק ייצוג גופים ציבוריים שעניינם בשמירת איכות הסביבה
(תיקוני חקיקה), התשס"ג-2002 נתקבל.
היו"ר משה גפני
התיקון אושר. תודה רבה. הישיבה נעולה.

הישיבה ננעלה בשעה 11:00.

קוד המקור של הנתונים