ישיבת ועדה של הכנסת ה-15 מתאריך 11/11/2002

חוק הרשויות המקומיות (בחירת ראש רשות וסגניו וכהונתם) (תיקון מס' 22) (תיקון), התשס"ג-2002

פרוטוקול

 
פרוטוקולים/ועדת הפנים/60202
ועדת הפנים ואיכות הסביבה
11.11.2002

פרוטוקולים/ועדת הפנים/6020
ירושלים, ז' בכסלו, תשס"ג
12 בנובמבר, 2002

הכנסת החמש-עשרה נוסח לא מתוקן
מושב חמישי

פרוטוקול מס' 485
מישיבת ועדת הפנים ואיכות הסביבה
יום שני, ו' בכסלו התשס"ג (11 בנובמבר 2002), שעה 10:00
סדר היום
הצעת חוק הרשויות המקומיות (בחירת ראש הרשות וסגניו וכהונתם)
(תיקון מס' 22) (ביטול אי תחולה), התשס"ג-2002 -הכנה לקריאה שניה ושלישית
של חה"כ יהודית נאות, זהבה גלאון.
נכחו
חברי הוועדה: היו"ר איוב קרא
עוזי אבן
מוזמנים
יחזקאל לביא - מנהל האגף לתכנון ואחראי על המידע, משרד הפנים
אסי מסינג - משרד האוצר
יועצת משפטית
מירי פרנקל-שור
מנהלת הוועדה
יפה שפירא
קצרנית
סיגל גורדוןהצעת חוק הרשויות המקומיות (בחירת ראש הרשות וסגניו וכהונתם) (תיקון מס' 22)
(ביטול אי תחולה), התשס"ג-2002), הכנה לקריאה שניה ושלישית
היו"ר איוב קרא
בוקר טוב, אני מתכבד לפתוח את ישיבת ועדת הפנים ואיכות הסביבה, הנושא על סדר היום: הצעת חוק הרשויות המקומיות (בחירת ראש הרשות וסגניו וכהונתם) (תיקון מס' 22) (ביטול אי תחולה), התשס"ג-2002). "בחוק הרשויות המקומיות (בחירת ראש הרשות וסגניו וכהונתם) (תיקון מס' 22) , ביטול סעיף 7 התשס"א-2001, סעיף 7 – בטל".

למישהו יש הסתייגות?
יחזקאל לביא
עמדנו מאחורי ההצעה, הכל בסדר.
היו"ר איוב קרא
אני מעמיד להצבעה את הצעת חוק הרשויות המקומיות (בחירת ראש הרשות וסגניו וכהונתם) (תיקון מס' 22) (ביטול אי תחולה), התשס"ג-2002, מי בעד ירים את ידו.


הצבעה

בעד ההצעה – 2
נגד – אין
נמנעים – אין
הצעת חוק הרשויות המקומיות (בחירת ראש הרשות וסגניו וכהונתם) (תיקון מס' 22)
(ביטול אי תחולה), התשס"ג-2002, התקבלה.
היו"ר איוב קרא
ההצעה התקבלה פה אחד והיא עוברת לקריאה שניה ושלישית.

אני מודה לכולם, הישיבה נעולה.
הישיבה ננעלה בשעה 10:10.

קוד המקור של הנתונים