ישיבת ועדה של הכנסת ה-15 מתאריך 10/11/2002

הצעת חוק הסדרת מקומות רחצה(תיקון-מקום מרפא),התשס"ב-2002,של חה"כ משה גפני(פ/4092),הכנה לקריאה ראשונה

פרוטוקול

 
פרוטוקולים/ועדת הפנים/60217
ועדת הפנים ואיכות הסביבה
10.11.2002פרוטוקולים/ועדת הפנים/6021
ירושלים, ז' בכסלו, תשס"ג
12 בנובמבר, 2002

הכנסת החמש-עשרה נוסח לא מתוקן
מושב חמישי


פרוטוקול מס' 483
מישיבת ועדת הפנים ואיכות הסביבה
מיום ראשון, ה' בכסלו התשס"ג ( 10 בנובמבר 2002), שעה: 10:30
סדר היום
הצעת חוק הסדרת מקומות רחצה (תיקון-מקום מרפא), התשס"ב-2002,
של חה"כ משה גפני (פ/4092), הכנה לקריאה ראשונה.
נכחו
חברי הוועדה: משה גפני - היו"ר
אורי אריאל
עוזי אבן
נסים זאב
מוזמנים
עו"ד אביטל שטרנברג - משרד המשפטים

עו"ד דורית טפר - לשכה משפטית, משרד הפנים

זאב פיש - בריאות הסביבה, משרד הבריאות

עו"ד אילנה מישר - הלשכה המשפטית, משרד הפנים
יועצת משפטית
מירי פרנקל שור
מנהלת הוועדה
יפה שפירא
קצרנית
אושרה עצידההצעת חוק הסדרת מקומות רחצה (תיקון-מקום מרפא), התשס"ב-2002,
של חה"כ משה גפני (פ/4092), הכנה לקריאה ראשונה.
היו"ר משה גפני
בוקר טוב, אני מתכבד לפתוח את ישיבת הוועדה. על סדר היום הצעת חוק הסדרת מקומות רחצה (תיקון-מקום מרפא), התשס"ג-2002 של חבר הכנסת משה גפני, הכנה לקריאה ראשונה. למעשה, החוק הזה במהותו הוא חוק טכני שבא לתקן חוק שאני העברתי בשנת 1996 כאשר יושב ראש הוועדה היה יהושע מצא. החוק בא להסדיר את זה שיהיו שעות רחצה נפרדת לגברים ונשים במקומות מרפא, על מנת שגם כאלה שמקפידים על העניין הזה יוכלו להיות במקומות האלה, מכיוון שמדובר במקומות מרפא שאליהם מגיעים אנשים שיש להם צורך בריאותי. בעיקרו של דבר, מקומות המרפא האלה הם משאב של המדינה שהקדוש ברוך הוא נתן לנו, והרצון הוא שאנשים מכל חלקי האוכלוסייה יוכלו להיות במקומות האלו. היה צריך לעשות תקנות והתברר שבמשך כל השנים לא עושים תקנות, מכיוון שהחוק לא הסביר במדויק על מי זה חל. האם זה גם חל על מקום פרטי לחלוטין או רק על מקומות שהמדינה בהם מעורבת? ולכן, שמתי את התיקון הזה עכשיו כדי להשלים את החוק ההוא שבמשך שנים לא בוצע בגלל הסיבה הזו שלא עשו תקנות. אני כתבתי מכתבים לכל שרי הפנים לדורותיהם מאז וכל שר פנים רצה באמת להתקין את התקנות ובסופו של דבר לא הצליח. לכן, הבאתי את התיקון הזה. קודם כל, אני מבקש לדעת את עמדת הממשלה. בבקשה.
עו"ד אביטל שטרנברג
עמדת ועדת השרים לחקיקה הייתה לתמוך בהצעת החוק במספר תנאים. ראשית, שיינתן שיקול דעת לשר הפנים לקבוע באילו גופים מדובר. זאת אומרת, ההגדרה היא מאוד רחבה, אבל עדיין יכול להיות שבשוליים יהיו גופים שגובה התמיכה בהם הוא מאוד נמוך והעלות של ההתאמה תהיה גבוהה יותר. ועדת השרים לחקיקה ביקשה להתנות בשיקול הדעת של השר וכן בכך שהוא יתקין תקנות. תנאי נוסף הוא עניין מועד הכניסה.
מירי פרנקל שור
האם קביעת הגופים תהיה פרופורציונלית לתמיכת המדינה?
עו"ד אביטל שטרנברג
השאלה היא, האם אנחנו רוצים לקבוע את זה בחוק או שזה יהיה שיקול הדעת של השר, כי ברור שזה למעשה השיקול הרלוונטי, הצרכים וגובה התמיכה. אתם יכולים לקבוע את זה בחוק. זה יכול להיות גם שיקול הדעת של השר ברגע שהוא יפעיל אותו. לשיקולכם אם לכלול את זה או לא.

דבר נוסף שהטריד אותנו הוא מועד הכניסה לתוקף. היות ומדובר בגופים שמתארגנים פרקי זמן ארוכים מראש, למשל, יכול להיות שמנויים לקיץ הקרוב כבר נמכרו תוך חישוב שלא תהיה הגבלה על שעות, אולי כדאי לדחות את הכניסה לתוקף בחצי שנה עד שנה, כי יש פה הרחבה. יש גופים שאתם אומרים שממילא זה כבר חל עליהם והיו צריכים להתארגן כבר לפני שש שנים. אבל, יש גופים חדשים שיכול להיות שכבר מכרו מנויים והם סגורים לקיץ הקרוב.
עו"ד דורית טפר
קודם כל, שיקול הדעת הוא מובנה בתוך הסעיף הזה, כיוון שכתוב ששר הפנים יכריז עליהם בהודעה ברשומות. עצם ההכרזה כרוכה בהפעלת שיקול דעת.

בעבר, אנחנו שלחנו לאותם גופים שבאו בחשבון מבחינתנו, הודעה ששר הפנים שוקל להכריז וכו' וכו', ולכן קיבלנו את כל התגובות שבעצם הביאו לתיקון הנוכחי. אנחנו קיבלנו תגובות שהתיקון כמו שהוא היה קודם לא היה ישים. כך, שאנחנו בכל מקרה כן נפעיל את שיקול הדעת. אנחנו נודיע להם שאנחנו שוקלים להכריז עליהם וניתן להם כמובן את זכות התגובה.
מירי פרנקל שור
האם את חושבת שהתיקון הנוכחי פותר את הבעייתיות שאנחנו דיברנו בזמנו?
עו"ד דורית טפר
כן, כי הוצאנו את ההגדרה שגוף מתוקצב כהגדרתו בסעיף 21 לחוק יסודות התקציב, הוא גוף נתמך כהגדרתו בסעיף 32 לחוק יסודות התקציב. שתי הוראות החוק היו מאוד מצומצמות. הם כרכו למשל, פרסום של משרד האוצר ברשומות. ארגון נכי צה"ל למשל, הוא גוף נתמך על ידי משרד הביטחון, אבל, שר האוצר לא הכריז עליו בשום מקום.
היו"ר משה גפני
נכון. הרי מזה התחיל החוק ואנחנו רואים שהתלונות המשיכו להגיע. זו הסיבה שעשיתי את התיקון.
מירי פרנקל שור
זאת אומרת, שאלי"ן ובית החייל, בית הלוחם, ייכנסו תחת המטריה.
עו"ד דורית טפר
הם נתמכים על ידי משרד הביטחון. לגבי מה שהגברת שטרנברג אמרה בשאלת מה היחס של מידת התמיכה, אין לי מושג.
היו"ר משה גפני
הגברת שטרנברג אמרה שוועדת השרים תומכת בחוק ובתנאי שלשר הפנים יהיה שיקול דעת. למשל, אם בית הלוחם נתמך על ידי משרד הביטחון בעשרה שקלים, ולהחזיק את בריכת השחייה או את מקום המרפא שם עולה מיליון דולר, אז אין פרופורציה בין התמיכה שהמדינה נותנת לבין מה שהגוף הזה עושה. אם הוא רוצה לעשות את זה מרצונו, טוב. אבל, בחקיקה אי אפשר לחייב אותו. נכון שזו הכוונה?
עו"ד אביטל שטרנברג
כן.
עו"ד דורית טפר
מצד שני, לגבי שאר הגופים שהם משאב לאומי כמו: חמי טבריה, חמי יואב, חמי עין-גדי, הנימוק הזה לא חל, כיוון שעצם היות המקום משאב לאומי, הוא צריך להיות פתוח לכלל הציבור.
היו"ר משה גפני
אנחנו מדברים על חוק, אנחנו לא מדברים על רשימה.
עו"ד דורית טפר
הרשימה היא לפי הכרזה של שר הפנים.
היו"ר משה גפני
אביטל, אם כתוב בחוק ששר הפנים - - -
עו"ד אביטל שטרנברג
מבחינתי, זה עונה על הדרישה.
עוזי אבן
אדוני היושב ראש, אני מבקש לשאול מה בדיוק היה תיקון שהכנסת כדי לשפר את המצב?
היו"ר משה גפני
בחוק המקורי היה כתוב שסעיף זה יחול על מקום מרפא שהוא גוף מתוקצב כהגדרתו בסעיף 21 לחוק יסודות התקציב. החוק עבר כבר את כל הקריאות ונתמך על ידי הממשלה. משנת 1996 באו כל משרדי הממשלה ואמרו: אנחנו רוצים לעשות תקנות ולהכניס את רשימת המקומות ואנחנו לא מצליחים, כי אנחנו לא יודעים מהי בדיוק ההגדרה הזו. למעשה, החוק הזה נולד מבית הלוחם. ישנם חיילים דתיים נכים שלא יכולים להשתמש במתקנים שיש בבית הלוחם ובמקומות מרפא של בית הלוחם. אומנם, בית הלוחם הוא גוף שמתוקצב, אבל הוא איננו עונה בדיוק על ההגדרה המשפטית של העניין. ולכן, תיקנתי את זה וכתבתי: "סעיף זה יחול על מקום מרפא שהמדינה או רשות מקומית משתתפת בתקציבו, במישרין או בעקיפין".

עו"ד שטרנברג אומרת שעדיין יהיה שיקול דעת לשר הפנים לא להכריז על מקום שאומנם המדינה משתתפת בהחזקתו, אבל שיעור השתתפות הוא כל כך נמוך כלפי המקום, והוא מתוחזק עם כל כך הרבה הוצאות שהן לא מהמדינה. ולכן, לא יכול להיות שהמחוקק יחייב אותם. אני מקבל את זה. למעשה, בחוק המקורי שר הפנים צריך להכריז בהתייעצות עם שני שרים נוספים. זה ברור שיש לו את שיקול הדעת הזו.
עוזי אבן
מהם הקריטריונים?
היו"ר משה גפני
הקריטריון הוא שהמדינה היא חלק מהעניין.
עוזי אבן
אפילו אם מדובר בחלק קטן?
היו"ר משה גפני
אם זה חלק קטן אז לשר הפנים יש שיקול דעת בכל מקרה.
עוזי אבן
השאלה היא, האם הוא יפעיל את שיקול הדעת?
היו"ר משה גפני
זה ברור לגמרי שמדובר בשר הפנים לא חשוב מי שהוא יהיה. אני מקבל את עמדת הממשלה ששיקול הדעת של שר הפנים צריך לנבוע מכמה דברים: קודם כל, הוא צריך לנבוע מהעניין הזה כמה המדינה היא חלק מהעניין. הוא צריך לנבוע גם מהעובדה שלפעמים יש גם בעיות טכניות קשות שאין אפשרות בשום מקרה לעשות הפרדה. יש מקרים כאלה. שיקול הדעת המקצועי לשר הפנים עומד לזכותו על פי החוק המקורי. אני מדבר על מקרים שבהם המדינה מתחזקת את זה, המדינה משתתפת בתקציב, ואין בעיה מבחינת ההפרדה. דרך אגב, אני רוצה שתבין גם על מה מדובר. אנחנו מדברים על מקומות למשל: גני חמת. אני הולך לדבר על מנהל המקום הזה עכשיו, בעקבות זה שהמקום הזה נסגר לאנשים דתיים ומסורתיים חולים. אנשים אלו מבקשים לבוא למקום הזה פעם בשבוע לשעתיים בערב והוא אומר: לא.
עוזי אבן
למה לא?
היו"ר משה גפני
אני לא יודע למה לא. אני הולך להתקשר אליו עכשיו. זה משאב של המדינה, זה לא משאב של מישהו פרטי. זה פשוט לא יאומן שאנשים דתיים או חוזרים בתשובה שהם חולים לא יכולים ללכת לשם? מה קרה? האם זו עבירה?
עו"ד אילנה מישר
יש בעיה טכנית עם החוק ואולי אפשר בהזדמנות זו לתקן את ההגדרה של מקום מרפא. הרבה מהבריכות שאנחנו מדברים עליהם הם לא מרפא, הם לפיזיותרפיה. לא כולן בריכות רפואיות. ואולי היה כדאי לכתוב: בסעיף זה מקום מרפא או פיזיותרפיה. כדאי להכניס את הרעיון הזה.
עוזי אבן
פיזיותרפיה בדרך כלל נעשית במקום מבודד עם פציינט אחד.
עו"ד אביטל שטרנברג
מירי, האם זה לא נושא חדש?
מירי פרנקל שור
זה לא נושא חדש. זה קשור ואנחנו גם בהכנה לקריאה ראשונה.
עו"ד אילנה מישר
בעבר הייתה לנו בעיה ואמרנו כי למעשה הבריכות האלה הן לא מקומות מרפא ובכל זאת אישרנו. אבל, הייתה הרגשה שזה לא נכון.
מירי פרנקל שור
אני מציעה שאולי נכתוב: בסעיף זה מקום מרפא, בריכות שחייה, מרחצאות או מעיינות מרפא, לרבות מקום המשמש לפיזיותרפיה. האם פיזיותרפיה זו מילה בחקיקה?
עו"ד אילנה מישר
אני לא בטוחה. אבל, אני לא מכירה מילה בעברית לזה. זו המילה שמשתמשים בה.
עו"ד אביטל שטרנברג
מירי, יש בעיה בצורה שאת מנסחת כי אז זה גם מקום שהוא בלי מים. זאת אומרת שהוא כל מקום של פיזיותרפיה.
היו"ר משה גפני
פיזיותרפיה באמת נעשית במקום מבודד. לא צריך להרחיב.

מירי, תקראי את הצעת החוק.
מירי פרנקל שור
"הצעת חוק הסדרת מקומות רחצה (תיקון-מקום מרפא), התשס"ג-2002.

תיקון סעיף 5א. 1. בחוק הסדרת מקומות רחצה, התשכ"ד-1964, בסעיף 5א, במקום סעיף קטן (ד) יבוא:

"(ד) סעיף זה יחול על מקום מרפא שהמדינה או רשות מקומית משתתפת בתקציבו, במישרין או בעקיפין."
עו"ד אביטל שטרנברג
ממתי תהיה הכניסה לתוקף של החוק?
היו"ר משה גפני
שלושה חודשים. עזבי את הקיץ.
עו"ד אביטל שטרנברג
האם החוק יעבור קריאה שנייה ושלישית עד סוף הכנסת הזו?
מירי פרנקל שור
לא, הוא לא יעבור קריאה שנייה ושלישית עד סוף הכנסת. עד שאנחנו נתחיל לעבוד זה בטח יהיה אחרי יום העצמאות, דיה צרה בשעתה.
היו"ר משה גפני
אין שום התחייבות של הוועדה לגבי הקריאה השנייה והשלישית.
עו"ד אביטל שטרנברג
אז אני רוצה דחייה של חצי שנה.
מירי פרנקל שור
אביטל, בואי נסכם שאם החוק יבוא לוועדה בקריאה שנייה ושלישית - -
היו"ר משה גפני
- - אז נקבע את המועד.

מי בעד הצעת החוק לקריאה ראשונה ירים את ידו?

ה צ ב ע ה
בעד-4
נגד-אין
הצעת החוק אושרה להצבעה בקריאה ראשונה.הישיבה נעולה.


הישיבה ננעלה בשעה 10:50.

קוד המקור של הנתונים