ישיבת ועדה של הכנסת ה-15 מתאריך 06/11/2002

ביטול אכרזה על חלק משמורת הטבע הר מירון לפי תכנית מס' ג/9493

פרוטוקול

 
פרוטוקולים/ועדת הפנים/604610
ועדת הפנים ואיכות הסביבה
06.11.02

פרוטוקולים/ועדת הפנים/6046
ירושלים, ט' בכסלו, תשס"ג
14 בנובמבר, 2002

הכנסת החמש-עשרה נוסח לא מתוקן
מושב חמישי
פרוטוקול מס' 482
מישיבת ועדת הפנים ואיכות הסביבה
יום רביעי, א' בכסלו התשס"ג (6 בנובמבר 2002), שעה 10:15
סדר היום
ביטול אכרזה על חלק משמורת הטבע הר מירון לפי תכנית מס' ג/9493.
נכחו
חברי הוועדה: משה גפני – היו"ר
מוסי רז – מ"מ היו"ר
עוזי אבן
מוזמנים
משה בן גרשון - מינהל התכנון – משרד הפנים
עו"ד איריס שליט - המשרד לאיכות הסביבה
עו"ד לימור גתי - המשרד לאיכות הסביבה
יסמין טלמון - מינהל אגף מקרקעין -
הרשות לשמורות טבע והגנים הלאומיים
אהרון מעתוק - ראש מועצה אזורית מרום הגליל
יועצת משפטית
ליאת בלום
מנהלת הוועדה
יפה שפירא
קצרנית
מזל כהן
ביטול אכרזה על חלק משמורת הטבע הר מירון לפי תכנית מס' ג/9493
היו"ר מוסי רז
אני פותח את הישיבה.

סגן ראש הממשלה ושר הפנים, חבר-הכנסת אליהו ישי, מבקש, על פי סעיף 26(ב) לחוק גנים לאומיים, שמורות טבע, אתרים לאומיים ואתרי הנצחה, את אישור הוועדה לביטול אכרזה על חלק משמורת טבע הר מירון לצורך הקמת מבני ציבור בישיבת "בני עקיבא". לא מצויין כאן באיזה יישוב.
אהרון מעתוק
סמוך למושב מירון.
היו"ר מוסי רז
משה בן-גרשון, בבקשה.
משה בן-גרשון
משרד הפנים ביקש לבטל אכרזה על קטע משמורת טבע הר מירון לטובת ישיבת "בני עקיבא".

שמורת הטבע הר מירון הוכרזה ב-1966 בגודל של קרוב ל-100 אלף דונם וכזאת היא עכשיו. הגיעה עכשיו תכנית שאושרה לפי חוק התכנון והבניה אבל לא פורסמה עדיין ברשומות מפני שהשטח הוא שמורת טבע. התכנית לא יכולה להיות מאושרת מכיוון שהשטח מוכרז לפי חוק גנים לאומיים, שמורות טבע, אתרים לאומיים ואתרי הנצחה. לכן צריכים לפי חוק הגנים הלאומיים לבטל את האכרזה על אותו שטח שאותו רוצה לייעד לישיבה.
היו"ר מוסי רז
מה גודלו של השטח?
משה בן-גרשון
25 דונם.
היו"ר מוסי רז
25 דונם לצורך ישיבה אחת?
אהרון מעתוק
זו ישיבה עם פנימייה.

התכנית אושרה בוועדה המקומית לתכנון ובניה של מרום הגליל, היא קיבלה את כל האישורים הנדרשים, גם של המשרד לאיכות הסביבה. ניהלנו משא ומתן כדי לקבל את ההסכמה מראש של שמורת הטבע במחוז הצפון כדי לעשות את הדברים בצורה מתואמת ולהביא את זה למקסימום הסכמות מבלי להתנגח אחד עם השני. אנחנו עובדים ביחד בצורה די יפה. לדוגמה, כאשר אנחנו צריכים להרחיב יישוב, רשות שמורות הטבע מוותרת על חלק מהשמורה ובמקום זה אנחנו נותנים לה מקומות אחרים שאינם בעלי פיתוח.

הקטע של 25 דונם הוא לא ישיבה של 25 תלמידים, זו ישיבה של 400 תלמידים עם פנימייה. אנחנו לא בונים לגובה כי התקנון לא מאפשר בנייה לגובה, אז בונים מקסימום שלוש קומות. צריך לבנות שם אולמי ספורט, כיתות למלאכה – כל מה שצריכה ישיבה תיכונית ומקצועית ביחד. השטח הזה נדרש לנו בהחלט.
משה בן-גרשון
על מנת לבטל את השמורה לפי החוק, צריכים לפצח ארבעה מנעולים: לקבל את הסכמת הרשות המקומית שניתנה; צריכים את הסכמת מועצת גנים לאומיים ושמורות טבע שניתנה, צריכים גם את הסכמת השר לאיכות הסביבה שניתנה, ובסופו של דבר את אישור ועדת הפנים ואיכות הסביבה של הכנסת.

אנחנו משתדלים להביא את זה לכנסת אחרי שסוגרים את העניינים, ואכן קיבלנו את האישור של שלושת הגורמים שנדרשים לפי החוק, ואנחנו מבקשים לבטל את האכרזה.
היו"ר מוסי רז
יש לי אליך, ברשותך, מספר שאלות. האחת, מתי בפעם האחרונה אישרה ועדת הפנים ביטול אכרזה על שמורת טבע כלשהי?
משה בן-גרשון
זה היה לפני כמה חודשים על חלק קטן משמורת טבע בבית ג'אן.
היו"ר מוסי רז
באיזה היקף?
משה בן-גרשון
בהיקף של כמה עשרות דונמים, נדמה לי.
היו"ר מוסי רז
לאיזה צורך?
משה בן-גרשון
לצורך מגורים ומסחר, לצרכי המושב, לצרכי המועצה המקומית.
היו"ר מוסי רז
גב' טלמון, אתם תומכים בזה?
יסמין טלמון
אנחנו מסכימים. השטח ברובו בנוי.
היו"ר מוסי רז
איך הוא שמורת טבע אם הוא בנוי?
יסמין טלמון
הוא הוכרז בשנת 1965 כשמורת טבע.
היו"ר מוסי רז
אחרי שכבר בנו אותו או שבנו מאז נגד החוק?
יסמין טלמון
אני לא יכולה להגיד לך מה היה בדיוק בשנת 1965 וכמה מהמבנים היו קיימים או לא קיימים.
משה בן-גרשון
היו קיימים.
יסמין טלמון
אולי חלק מהמבנים היו קיימים.
עוזי אבן
כמה שנים קיימת הישיבה?
אהרון מעתוק
אם זכרוני לא מטעה אותי, מסוף שנות ה-50.
עוזי אבן
כמה תלמידים היו אז?
אהרון מעתוק
כמה עשרות בודדים.
עוזי אבן
אפשר להניח שעם הגידול נבנו מבנים למרות שלא היה לזה רשיון.
אהרון מעתוק
אין ספק.
עוזי אבן
אני רואה שיש פה נטייה מתמשכת לאורך זמן לגרוע שטחים משמורת הר מירון. אני חושב שזו תופעה גרועה. אני לא מבין למה אתם מסכימים לזה. אתם מבתרים את השטח לשטחים קטנים על ידי זה ומונעים את הרציפות של צמחיית בר ושל חיות בר.
יסמין טלמון
מה שאומר ברמת העיקרון חבר-הכנסת עוזי אבן הוא נכון. בדרך כלל אנחנו מאוד משתדלים לשמור על רציפות השטחים הפתוחים באשר הם, ובוודאי כאשר הם מוכרזים כשמורות טבע וגנים לאומיים. אבל כאן יש בקשה של מוסד שקודם כל הוא קיים, הוא חי והוא פעיל. באותו מקום שהוא קיים, ערכי הטבע כבר לא בדיוק מתקיימים.

בשביל לסבר את האוזן ואת העין, שטחה של שמורת הטבע הר מירון הוא כ-100 אלף דונם או 90 אלף דונם. פה אנחנו מדברים על 25 דונם.
עוזי אבן
כתוב 34.68 דונם.
משה בן-גרשון
מה שעומד להיות מבוטל זה רק החלק החום והוא 25 דונם. 34 דונם זה כל התכנית, כולל שמורת הטבע שמסומנת בצפון.
יסמין טלמון
חלק מהתכנית מופיע כאן כשמורת טבע, ואכן הוא נשאר כשמורת טבע בתוך התחום המוכרז. מה שנגרע זה רק 25.19 דונם, מה שמסומן בכתם חום.

אנחנו משתדלים, חוץ מהתפקיד המוצהר והחשוב שלנו לשמור על החי והצומח, גם להקשיב לצרכי האוכלוסיה ולצרכי הקיום של בני האדם. כשיש צורך והוא ברור לנו והוויתור הוא לא דרמטי מבחינת שימור השטח, אז אנחנו נוטים להסכים לו.
עוזי אבן
זה נכון שזה יצור כמעט רצף בין היישוב מירון לבין הישיבה, ושזה למעשה הרחבת השטח של המושב?
יסמין טלמון
כן.
עוזי אבן
זה לא מפריע לך?
יסמין טלמון
זה הפריע לי ברמה העקרונית, שבאמת אנחנו משתדלים לשמור על שטחים רצופים ולא לקטע אותם.
עוזי אבן
אפשר להניח שתוך זמן קצר השטח המורחב הזה יכלול את כל הבתים של היישוב?
אהרון מעתוק
אלה תכניות נפרדות.
עוזי אבן
זה יוצר רצף בין שני השטחים האלה או לא?
יסמין טלמון
זה עלול ליצור רצף בין שני השטחים האלה הנתונים, אבל הפגיעה ברצף של השמורה היא לא דרמטית מאחר וחישובי השטחים, כפי שאמרתי, הם ביחסים אחרים לגמרי. השמורה נשארת שמורה בכל השטח שמסביב שהוא שטח מאוד גדול, בין פקיעין לחורפיש, לבית ג'אן השטח מאוד נרחב, וההוצאה של השטח הזה, שהוא מנוצל בפועל לצרכי הישיבה, אין לה השפעה דרמטית.
עוזי אבן
אני זוכר שפעם ניסו לסלול כביש לבית ג'אן. מה היה גורל הסיפור הזה?
יסמין טלמון
זה סיפור משפטי ארוך ומפותל.
משה בן-גרשון
נדמה לי, אם זכרוני אינו מטעה, השטח הזה יועד כדרך חקלאית, לא כביש סלול.
עוזי אבן
זה חלק מהשמורה, לא חלק מהשמורה?
יסמין טלמון
באופן רשמי, סטטוטורי, זה נשאר חלק מהשמורה.
משה בן-גרשון
האכרזה לא בוטלה.
עוזי אבן
זה לא יוצר אפליה בין שני חלקי האוכלוסיה שם?
יסמין טלמון
אני לא חושבת שזה יוצר איזושהי אפליה. היה מדובר על סלילת דרך שלא היתה סלולה, תפקידה היה כדרך חקלאית. מדובר על סלילת דרך שתקשר בין בית ג'אן לחורפיש ובאמת תחתוך את הרצף של האזור שהוא בעצם אזור שמור וטבעי.
היו"ר מוסי רז
דרך פוגעת הרבה פחות מישיבה. דרך זה דבר טבעי שיהיה בשמורת טבע. לעומת זאת, ישיבה או מגורי אדם לא טבעי שיהיו בשמורת טבע.
יסמין טלמון
מגורי אדם באים במקבץ סגור וברור. במקרה הזה, נדמה לי, שהוא גם מוקף בגדר.
היו"ר מוסי רז
את מכירה שמורות טבע בלי דרכים?
יסמין טלמון
יש שמורות טבע בלי דרכים ויש שמורות טבע עם דרכים. זה רק מחזק את העניין הזה שדרך לפעמים יכולה להמשיך ולשמש, במיוחד אם היא בלתי סלולה, מעבר לבעלי חיים, מעבר לזרעים.
עוזי אבן
האם מבנה ספורט שאתם מבקשים להקים על שמורת הטבע יהיה פתוח לציבור בכללו?
אהרון מעתוק
לא, הוא מיועד לתלמידי הישיבה בלבד.
נסים זאב
אדוני היושב-ראש, מהי עמדתך האישית?
היו"ר מוסי רז
אני חושב שכעיקרון צריך להתנגד לביטול אכרזות על שמורות טבע. אני די מופתע מהדברים שנגלו כאן. לו היתה הדרך מבית ג'אן לחורפיש, היא רק היתה מטיבה עם שמורת הטבע. כמובן שהכוונה של מי שעשה את זה לא היה להיטיב עם שמורת הטבע אלא להרע עם שמורת הטבע. אני מוצא כאן חוסר שוויוניות, בזמן שבבית ג'אן גרים עשרות אלפי אנשים בתנאים יחסית די צפופים, ואני לא מוצא שלהם נותנים הקלות כאלה למרות שהם מכותרים מכל עבר בשמורה הזאת. כאן רוצים לתת היתר ל-25 דונם לצורך מבנה של ישיבה. אינני מתנגד לישיבות כלל וכלל, אבל מבנה של ישיבה יכול להיות גם בדונם אחד או שניים או שלושה. אני חייב לציין שהבקשה על פניה נראית לי בלתי סבירה.

אגב, אין לי זכות הצבעה. הנציג שלנו פה הוא חבר-הכנסת אבן והוא יצביע כפי שהוא מבין, אבל על פניו אני חושב שהבקשה אינה סבירה.
נסים זאב
אני חושב שבדרך כלל הרשות לשמורות הטבע שומרת על האינטרסים, כפי שהזכרת, וכנראה שהיא מצאה לנכון שטובת הציבור עומד מול חלקת אדמה שאולי לא מהווה חלק רציני משמורות הטבע. אנחנו מכירים הרבה שטחים שהם לא משמשים כאדמה פורייה אלא רק קוץ ודרדר יצמיחו, סלעים כאלה ואחרים שנמצאים באותו שטח. אולי טובת הציבור והאינטרס הציבורי עומדים מול שימור שטח שהוא לא כל כך חיוני במיוחד להרחבת הרשות. אני חושב שהאינטרס של כולנו זה לשמור את שמורות הטבע אם יש באמת שמורות טבע.

הייתי רוצה לראות כמה זה בסמוך למירון ומה המרחק שלו לבית ג'אן?
משה בן-גרשון
לפני שהעניין מגיע לכנסת יש לקבל הסכמה של שלושה גורמים לפי החוק. היתה הסכמה של רשות שמורות הטבע וגנים לאומיים, היתה הסכמה של המועצה המקומית והיתה הסכמה של השר לאיכות הסביבה.

הזכרת את בית ג'אן, גם בבית ג'אן בוטלה לפני כמה חודשים אכרזה על שטח כשמורת טבע לצרכי בית ג'אן.

דבר נוסף, השטח הזה הוא יותר משניים-שלושה מבנים. כפי שאנחנו רואים במפה יש פה הרבה מבנים.

לכן, אני חושב, מאחר ויש את ההסכמות של כולם, כולם בעד שמירת הטבע, אם שר הפנים מבקש כאן לבטל את האכרזה, ואין הרבה ביטולי אכרזות - - -
איריס שליט
אין לי כל כך מה להוסיף, גם כי אני לא אשת מקצוע בתחום וגם כי יש פה מכתב של השר שתומך. אז בעניין הזה לא אביע עמדה. רק למען הסדר הטוב, ממה שאני מבינה, הקטע של בית ג'אן, אני לא חושבת שבוטלה האכרזה. הם עדיין חלק משמורת הטבע.
משה בן-גרשון
יש חלק קטן שבוטל.
היו"ר מוסי רז
השאלה היא, כמובן, הפרופורציות. שם מדובר בכפר של אלפי אנשים וביטול האכרזה הוא לצרך מגורים שהם זקוקים ממילא. לעומת זאת, במקרה הזה מדובר על ישיבה בשטח של 25 דונם. אגב, גם אם לא היה מדובר בשמורת טבע, אני חושב שיש כאן בזבוז, זלילת קרקע שפוגעת בשטחים הפתוחים של המדינה בצורה קיצונית. 25 דונם לישיבה?
עוזי אבן
מוזר לי שמשרד הפנים נותן בדיעבד אישור למבנים שהודיתם שהוקמו בצורה לא חוקית בשטח שמורת הטבע. אני לא מבין את זה. במקום לשמור על החוק, אתם תומכים בהפרת חוק. איך זה מסתדר?
משה בן-גרשון
המבנים היו קיימים כבר.
עוזי אבן
היו קיימים בעורמה, לא לפי אישור ולא על פי חוק. העמדה שלכם מאוד מוזרה, גם שלך כיועצת משפטית.
איריס שליט
הרי אני לא יכולה להציג עמדה אישית, אבל יש פה מכתב של השר שתומך ואנשי המקצוע במשרד בדקו את זה. יש לי פה מסמך גם של אגף התקציבים במשרד שהמליץ לשר להסכים.
עוזי אבן
למה הוא מוכן להסכים לאישור?
איריס שליט
מאותם נימוקים שהועלו על ידי נציגת רשות הגנים הלאומיים.
עוזי אבן
טובת הציבור?
איריס שליט
לא טובת הציבור, אבל העובדה שצויינה בפניי, לפי מה שראיתי במסמכים, שהמבנים קיימים והשטח שמבקשים לבטל הוא שטח קטן.
נסים זאב
יש לי רק בקשה אחת נוספת. אני אומר שלא צריכים כרגע להגדיר שזה רק לישיבת בני עקיבא, יכול להיות שזה לצרכים נוספים, לציבורים אחרים.
אהרון מעתוק
כתוב לצרכי ציבור.
נסים זאב
דובר פה רק על ישיבה אחת בודדת. אני גם לא מכיר ישיבה שהיא 25 דונם, אני מסכים עם זה.
משה בן-גרשון
כתוב בתכנית שזה לצרכי ציבור.
היו"ר מוסי רז
יש כאן דבר שאני לא מבין. כתוב בבקשה: ישיבת בני עקיבא. ודאי שישיבת בני עקיבא זה צרכי ציבור, אני לא חולק על כך.

האם יש תכניות נוספות לבנייה במקום הזה? מה זה צרכי ציבור, מתוכנן לבנות שם קניון? מתוכנן לבנות שם קיוסק, מגורים, בניין המועצה?
אהרון מעתוק
לא.
היו"ר מוסי רז
זאת אומרת, הדבר היחיד שמתוכנן לבנות שם זה את ישיבת בני עקיבא.
אהרון מעתוק
להמשיך את הבנייה של ישיבת בני עקיבא.
היו"ר מוסי רז
מה יהיה השטח הבנוי של אותה ישיבה, האם זה 25 דונם? ודאי שלא.
אהרון מעתוק
אני לא מניח שזה יהיה 25 דונם. כל המתחם הזה נמצא בסמוך לקבר רשב"י. אם הרשות המקומית או משרד התיירות ירצו להקים שם מרכז מבקרים לקבר רשב"י, יש כבר אדמה ציבורית מוכנה עם תב"ע מאושרת.
היו"ר מוסי רז
בעצם מה שאתה אומר זה שהתכנית איננה ל-25 דונם, אבל אתם כבר רוצים להבטיח את עצמכם לעתיד. יכול להיות שבעתיד תרצו לבנות דברים אחרים. אז אולי צריך עקב הנסיבות למצוא איזושהי פשרה שביטול האכרזה יהיה רק לצורך התכנית עצמה ולא לצורך העתיד. בעתיד, ועדת הפנים ואיכות הסביבה של הכנסת תמשיך להתקיים ואני מניח שתוכל לבוא בבקשה נוספת לוועדה.
אהרון מעתוק
אנחנו לא נבנה שם שום מוסד מעבר להסכמות שהתקבלו עם רשות שמורות הטבע במתכונת הקודמת ובמתכונת החדשה שלה. אם הרשות תאפשר להקים שם מבנה כלשהו אחר בהתאם לתכנית הזאת, ברצון. רק בהתאם למה שכתוב בתכנית הזאת: מוסדות חינוך או מוסדות ציבור.
נסים זאב
אני רוצה שיירשם בפרוטוקול שמדובר פה בהקצאת שטח לצרכי ציבור ולא להגדיר את זה ישיבת בני עקיבא.
היו"ר מוסי רז
מי בעד בקשתו של שר הפנים אלי ישי לבטל את האכרזה על חלק משמורת הטבע מירון לצורך בנייה של מבני ציבור וישיבת בני עקיבא? מי נגד הבקשה?

ה צ ב ע ה
בעד הבקשה - 2
נגד – 2
הבקשה של שר הפנים אלי ישי לבטל את האכרזה על חלק משמורת הטבע מירון
לצורך בנייה של מבני ציבור וישיבת בני עקיבא לא נתקבלה.
היו"ר מוסי רז
2 בעד, 2 נגד. אני קובע שהבקשה נדחתה.
משה גפני
אני מבקש רוויזיה.
היו"ר מוסי רז
אתה תקבע מתי תהיה ההצבעה על בקשת הרוויזיה.

תודה רבה, ישיבה זו נעולה.

הישיבה ננעלה בשעה 10:00.

קוד המקור של הנתונים