ישיבת ועדה של הכנסת ה-15 מתאריך 06/11/2002

הצעת החלטת הרשויות המקומיות(גמלאות לראש רשות וסגניו)(תיקון),התשס"ג-2002.

פרוטוקול

 
פרוטוקולים/ועדת הפנים/60495
ועדת הפנים ואיכות הסביבה
06/11/02

פרוטוקולים/ועדת הפנים/6049
ירושלים, ט' בכסלו, תשס"ג
14 בנובמבר, 2002

הכנסת החמש-עשרה נוסח לא מתוקן
מושב חמישי
פרוטוקול מס' 481
מישיבת ועדת הפנים ואיכות הסביבה
יום רביעי, א' בכסלו התשס"ג (6 בנובמבר 2002), שעה 09:45
סדר-היום
הצעת החלטת הרשויות המקומיות (גמלאות לראש רשות וסגניו)
(תיקון), התשס"ג-2002.
נכחו
חברי הוועדה: משה גפני – היו"ר
אמנון כהן
יצחק סבן
מוסי רז
מוזמנים
אברהם אמונה - משרד הפנים
עו"ד אביטל שטרנברג - משרד המשפטים
אחמד סרסור - מתמחה – משרד המשפטים
עו"ד נועה בן אריה - מרכז השלטון המקומי
עדנה הירשמן-פרי - מתאמת קשרים בכנסת – מרכז השלטון המקומי
יועצות משפטיות
מרים פרנקל-שור
ליאת בלום
מנהלת הוועדה
יפה שפירא
קצרנית
מזל כהן
הצעת החלטת הרשויות המקומיות (גמלאות לראש רשות וסגניו) (תיקון), התשס"ג-2002
היו"ר משה גפני
אני מתכבד לפתוח את הישיבה. על סדר-היום: הצעת החלטת הרשויות המקומיות (גמלאות לראש רשות וסגניו) (תיקון), התשס"ג-2002.

בשעתו התקבל חוק שאיפשר לצרף את מרכז החינוך העצמאי לנושא של גמלאות ראש רשות וסגניו. היתה צריכה להתקבל כאן החלטה, היא נמשכה הרבה מאוד זמן, ואנחנו נדרשים לאשר את הצעת ההחלטה שהעביר אלינו משרד הפנים.

יש הערות לעניין הזה?
נועה בן-אריה
יש לי הערה אחת. אנחנו כמובן הסכמנו להוספה הזאת, אבל אנחנו סיכמנו גם עם משרד הפנים וגם עם משרד החינוך, ויש לנו על כך מסמכים כתובים, שכמו כל מוסד נוסף, חוץ מעבודה ברשויות, יהיה שיפוי עבור התקופה. השיפוי הזה ייעשה דרך החינוך העצמאי למדינה והמדינה תעביר במסגרת התקציבים.

אני לא רואה שההסדר של נושא השיפוי בא לידי ביטוי כאן במסגרת ההחלטה. אני גם לא רואה אותו בא לידי ביטוי במסגרת מכתב שר הפנים, מה שלמעשה יעגן אותו, אם לא במסגרת ההחלטה אז כאיזושהי הבטחה.
אברהם אמונה
אנחנו קיבלנו התחייבות של מר מוטי מרוז מטעם משרד החינוך שהוא מכיר בחינוך העצמאי לצורך גימלה מקופת אוצר המדינה. המימון לא ייעשה דרך החינוך העצמאי. מבחינה טכנית זה לא יתכן היות וכל תקציב החינוך העצמאי ממומן על ידי המדינה. מוטי מרוז, שהיום הוא חשב כללי במשרד החינוך, הסכים לנושא הזה, משרד האוצר מסכים לזה, ולדעתי זה חלק כמו רשות השידור, שכל התקציב בא ממשרד האוצר ולא דרך החינוך העצמאי. העיכוב באישור ההחלטה נבע בגלל מקורות המימון, מי יממן את זה, והנושא הזה הוסדר.
יצחק סבן
עדיין לא קיבלתי תשובה למה זה בא כהחלטה.
מרים פרנקל-שור
התקבל חוק. על מנת לבצע את החוק צריך כמו תקנות.

לעניין חוק הרשויות המקומיות (גמלאות לראש רשות וסגניו) יש צורך בהחלטה, כמו שאומר סעיף 2 לחוק הרשויות: לראש רשות ולשאיריו ישלמו מקופת רשות מקומית (גמלאות) וכו' וכו', כפי שייקבע בהחלטות כנסת, והיא רשאית להסמיך לכך אחת מוועדותיה. פעם זה היה בוועדת העבודה והרווחה, וכעבור כמה שנים שינו את זה והנושא עבר לוועדת הפנים.
היו"ר משה גפני
אני רק רוצה לציין בהקשר הזה, שמרכז השלטון המקומי ושלוש הערים הגדולות חתמו על הסכם של רצף זכויות עם מרכז החינוך העצמאי, עם משרד האוצר ומשרד החינוך. אני הייתי שותף לעניין הזה. אני משבח את מרכז השלטון המקומי מפני שהוא היה די קטליזטור בעניין. שם לא מדובר על נבחרים אלא על מורים ומורות עם משכורות לא גבוהות, ורצף הזכויות מבחינתם היה דבר חיוני. היתה אפליה לרעה של מורי החינוך העצמאי. מרכז השלטון המקומי ושלוש הערים הגדולות נתנו לזה יד.
נועה בן-אריה
כל הכבוד גם למסמך וגם לדברים של מר אמונה שהם בהחלט מרגיעים במידה מסויימת, אני לא כל כך רואה כיצד בלי מסמך רשמי ממשרד האוצר או בעיגון כאן במסגרת ההחלטה אנחנו נוכל - - -
היו"ר משה גפני
אני מבקש שתהיה החלטה של הוועדה שהוועדה פונה למשרדי הממשלה הרלוונטיים, משרד האוצר ומשרד החינוך, גם בהתאם למכתבו של חשב המשרד, לשפות את העניין הזה, ושמרכז השלטון המקומי יקבל את מה שנדרש.
יצחק סבן
יש לי שאלה אחת קטנה, נושא של תוקף ההחלטה.
היו"ר משה גפני
אני מציע שתוקף ההחלטה יהיה מיום קבלת החוק.
מרים פרנקל-שור
ההחלטה חלה מעכשיו, היא לא חלה מיום קבלת החוק.
יצחק סבן
ואם בעוד עשר שנים היתה מתקבלת ההחלטה הזאת? זה שנתיים מאז החוק.
היו"ר משה גפני
למה יש בעיה בעניין הזה?
מרים פרנקל-שור
מכיוון שאנחנו לא עושים חקיקה רטרואקטיבית.
יצחק סבן
חקיקה קיימת.
מרים פרנקל-שור
גם החלטה, גם תקנות. אני לא רואה שום סיבה שההחלטה תהיה רטרואקטיבית. יכול להיות שהסיבה היא עקרונית, שלא תהיה עילה למשרד הפנים או לממשלה לדחות תוקף החלטה, לא לבצע חוק שקיבלה הכנסת.
היו"ר משה גפני
יכול להיות שאף אחד לא ייפגע. אבל אם יהיה איש אחד שייפגע, זה הגון לעשות את זה?
אברהם אמונה
כל הנושא של צירוף החינוך העצמאי למעשה נדון בכל מיני ישיבות בוועדת הפנים של הכנסת מאז 1995-1996. אחת הסיבות שהחוק התקבל היא בגלל שכל ההצעות נדחו בוועדה מכיוון שלא היתה הסכמה. אמרו: חינוך עצמאי זה לא מוסד ציבורי וכו' עד שהעניינים במשך הזמן התבשלו גם מבחינת משרד החינוך, גם מבחינת משרד האוצר, גם מבחינת החוק וגם מבחינת החלטה.

אני שמטפל אישית בנושא תנאי פרישה, אין לנו הרבה כאלה. לכן אני מציע: כל מי שכיהן בחינוך העצמאי ואחר-כך הלך לכהן ברשות מקומית, החוק הזה יחול עליו.
אביטל שטרנברג
החוק חל מ-20 בדצמבר 2000.
היו"ר משה גפני
אני מציע לקבל את ההחלטה כמות שהיא. להגיד שתוקף ההחלטה מיום קבלת החוק.
מוסי רז
החינוך העצמאי כאן מקבל הכרה שווה לזה של החינוך הממלכתי והממלכתי דתי?
היו"ר משה גפני
אני הייתי שותף לדיונים ארוכים מאוד בעניין רצף זכויות של החינוך העצמאי-מרכז השלטון המקומי. אני חשבתי שיש אפליה לרעה של מורי ומורות החינוך העצמאי כאשר הם עוברים לעבוד ברשות מקומית, בעיקר לגבי אלה שעברו לעבוד בעיריית בני-ברק או ביישובים חרדים, אבל גם במקומות אחרים. מורי החינוך הממלכתי והממלכתי-דתי צוברים את זכויותיהם ויש רצף זכויות. בחינוך העצמאי לא, כאשר המשכורות בחינוך העצמאי הן לפי משרד החינוך. אתה לא יכול לשנות במשכורות של החינוך העצמאי כלום, ובכל אופן היתה אפליה לרעה. מרכז השלטון המקומי ושלוש הערים הגדולות נלחמו שהעניין הזה יתבצע. היו לי תקלות ביורוקרטיות דווקא בחינוך העצמאי. גיורא רוזנטל ויעקב אגמון היו הדוחפים הגדולים של העניין.
מוסי רז
מה זה היו? עדיין הם תומכים בזה?
נועה בן-אריה
כן, כן.
היו"ר משה גפני
נחתם הסכם שחתומים עליו מרכז השלטון המקומי, שלוש הערים הגדולות, יובל רכלבסקי הממונה על השכר במשרד האוצר ומשרד החינוך. עם החינוך העצמאי דווקא היה לי קושי. מדובר על מורים חרדים שלא נמצאים בחינוך הממלכתי בגלל העצמאות הפדגוגית בחינוך, אבל הם לא שונים מכל מורה אחר. למשל, בחינוך העצמאי יושבת חשבת של משרד האוצר. אי-אפשר להוציא שם שקל אם החשבת לא חותמת, כמו יחידת סמך במשרד ממשלתי.
אביטל שטרנברג
הטענה של הממשלה היתה שהם לא דומים אלא שהחוק כבר התקבל, ומה שאנחנו עושים פה כרגע זה רק צעד טכני של התאמת ההחלטה.
היו"ר משה גפני
אני מסכים עם המסקנה, אני חולק על העיקרון מכיוון שאני חושב שאין הבדל בין מורה בחינוך העצמאי לבין מורה בחינוך הממלכתי.
אביטל שטרנברג
את הוויכוח הזה עברנו כבר לפני שנתיים. אין טעם להיכנס אליו.
היו"ר משה גפני
אני מעמיד להצבעה את הצעת החלטת הרשויות המקומיות (גמלאות לראש רשות וסגניו) (תיקון), התשס"ג-2002. אני מבקש שתוקף ההחלטה יהיה מיום קבלת החוק. מי בעד? מי נגד?

ה צ ב ע ה
בעד ההצעה – 3
נגד – אין
הצעת החלטת הרשויות המקומיות (גמלאות לראש רשות וסגניו)
(תיקון), התשס"ג-2002, נתקבלה.
היו"ר משה גפני
ההצעה התקבלה. תודה רבה. הישיבה נעולה.

הישיבה ננעלה בשעה 10:10

קוד המקור של הנתונים