ישיבת ועדה של הכנסת ה-15 מתאריך 05/11/2002

חוק הרשויות המקומיות (בחירת ראש הרשות וסגניו וכהונתם) (תיקון מס' 23) (הוראת שעה), התשס"ג-2002

פרוטוקול

 
פרוטוקולים/ועדת הפנים/6009ועדת הפנים ואיכות הסביבה (480) -7-
שגיאה! שם מאפיין מסמך לא מוכר.

פרוטוקולים/ועדת הפנים/6009
ירושלים, ו' בכסלו, תשס"ג
11 בנובמבר, 2002

הכנסת החמש-עשרה נוסח לא מתוקן
מושב חמישי


פרוטוקול מס' 480

מישיבת ועדת הפנים ואיכות הסביבה
‏יום שלישי, ל' בחשון התשס"ג (‏5 בנובמבר, 2002), שעה 13:00
סדר היום
1. הצעת חוק הרשויות המקומיות (בחירת ראש הרשות וסגניו וכהונתם) (תיקון מס' 23 - פטירת ראש הרשות) (הוראת שעה), התשס"ג-2002 (של קבוצת חברי כנסת) - הכנה לקריאה שנייה ושלישית.
נכחו
חברי הוועדה: משה גפני - היו"ר
יגאל ביבי
נסים זאב
מוחמד כנעאן
מרדכי משעני
יהודית נאות
מוזמנים
סגן שר הפנים דוד אזולאי
חה"כ זבולון אורלב
חה"כ יצחק גאגולה
חה"כ יאיר פרץ
יחזקאל לביא - מנהל האגף לתכנון אסטרטגי, אחראי על המידע, משרד הפנים
עו"ד דלית דרור - משרד המשפטים
ליה שטיינברג - ועד תושבים בלוד
עו"ד נועה בן אריה - יועצת משפטית, מרכז השלטון המקומי
ייעוץ משפטי
מרים פרנקל-שור
ליאת בלום (מתמחה)
מנהלת הוועדה
יפה שפירא

רשמה: אירית שלהבתהצעת חוק הרשויות המקומיות (בחירת ראש הרשות וסגניו וכהונתם)
(תיקון מס' 23 - פטירת ראש הרשות) (הוראת שעה), התשס"ג-2002
היו"ר משה גפני
על סדר יום הוועדה הצעת חוק הרשויות המקומיות (בחירת ראש הרשות וסגניו וכהונתם) (תיקון מס' 23) (הוראת שעה), התשס"ג-2002, של קבוצת חברי כנסת.

אני מבקש להקדים ולומר שהצעת החוק הזאת, כפי שהוסבר לי, הוגשה על-ידי חברי כנסת רבים מאוד, אולי אפילו רוב חברי הכנסת, לאור האירוע המצער מאוד של פטירת חברנו מקסים לוי. מספר חודשים קודם לכן הוא נבחר לראשות עיריית לוד, לאחר שעזב את הכנסת ואת ועדת הפנים ואיכות הסביבה. אני סברתי כיושב-ראש הוועדה, בעקבות הבקשה וגם שיחה שניהלתי עם יושב-ראש הכנסת, שיש לקדם את הצעת החוק הזאת במהירות הרבה ביותר האפשרית. משום כיבוד זכרו של מקסים לוי ז"ל, ועל-פי בקשת המשפחה ובקשת רוב חברי הכנסת אני מבקש לאשר את הצעת החוק לקריאה שנייה ושלישית.

אני מבקש להכניס שינוי בהצעת החוק. דיברתי עם מר עדי אלדר, יושב-ראש מרכז השלטון המקומי, ועו"ד נועה בן-אריה כנראה תאשר את הדברים. אמר לי מר עדי אלדר לאחר האישור בקריאה הראשונה בוועדה, לפני שזה הגיע למליאה לאישור בקריאה ראשונה, שמרכז השלטון המקומי תומך בחוק אלא שהוא לא מסכים ששר הפנים יהיה גורם מחליט בעניין הזה מכיוון ששר הפנים הוא איש פוליטי.
נסים זאב
אתם תיטלו את כל הסמכויות מהשרים.
יהודית נאות
לא ניתנו לשר סמכויות כאלה. פה הולכים לתת לו סמכויות נוספות.
היו"ר משה גפני
היום שר הפנים הוא מר אלי ישי. תארו לכם חס וחלילה שאני אהיה שר הפנים.
יהודית נאות
אגב, השר אלי ישי אמר לי אתמול שאם מי שייבחר מחר על-ידי המועצה כראש עיריית לוד יעמוד בראש מועצה לעומתית, הוא מודה לבד - הולכים לבחירות, וזה מה שיהיה.
היו"ר משה גפני
במשטר דמוקרטי שר הפנים הוא איש פוליטי. לפיכך אם נאפשר לשר הפנים להחליט אם מיישמים את החוק הזה במקרה מסוים או לא מיישמים אותו - אני סבור שאין זה ראוי. קיבלתי את העמדה של מר עדי אלדר ואני מציע כך: ראשית, שזאת תהיה הוראת שעה.
יהודית נאות
דרך אגב, לא לשנתיים כפי שכתוב בהצעת החוק, זה טעות, אלא עד מועד הבחירות הבאות לרשויות המקומיות. אחרת, אתה בעצם נותן אפשרות שזה יחול גם אחרי מועד הבחירות לרשויות המקומיות.
היו"ר משה גפני
הוראת שעה עד מועד הבחירות הכלליות המוניציפליות. האם אפשר משפטית לעשות את זה?
מרים פרנקל-שור
אין בעיה לרשום כך.
היו"ר משה גפני
אני מקבל את העיצה הזאת: הוראת שעה עד מועד הבחירות הכלליות המוניציפליות. במקום שנתיים זה יהיה שנה וחצי או שנה ורבע, זה מקובל עלי.
יחזקאל לביא
סליחה אדוני, צריך למצוא כאן נוסח מתאים מכיוון שמועד הבחירות הוא לא קבוע כעת.
יהודית נאות
אבל יש מועד. כתוב בסעיף 2: "ביום הבחירות הכלליות הקרובות כאמור בסעיף 4 לחוק הרשויות המקומיות (בחירות)". מר יחזקאל לביא, אני מתפלאת עליך.
היו"ר משה גפני
אני מציע שאת סעיף 2 נשאיר כפי שאישרנו אותו בקריאה הראשונה.

בסעיף 3 נאמר "חוק זה יעמוד בתוקפו עד מועד הבחירות המוניציפליות הכלליות הקרובות כאמור בסעיף 4 לחוק הרשויות המקומיות (בחירות), התשכ"ה-1965".
יהודית נאות
אני מבקשת להגיש הסתייגות ולומר ש"סעיף 2 בטל".
היו"ר משה גפני
בסעיף 1 נכתוב כך:

24ג - סייג במקרה של פטירת ראש רשות - הוראת שעה

"נפטר ראש רשות לפני תחילת כהונתו או בתוך תקופת כהונתו, ייבחר ראש הרשות לפי הוראות סעיף 26".
מרים פרנקל-שור
לא משנה כמה ימים זה מיום פטירת ראש הרשות?
היו"ר משה גפני
לא משנה שום דבר.
מרדכי משעני
מדוע לא נקבע "12 חודשים", כפי שזה היה במקור? רק אם הוא נפטר תוך 12 חודשים.
היו"ר משה גפני
אני לא נכנס להגדרות כאלה. זה רק יסבך אותנו. חבר הכנסת זאב, כמציע החוק, האם זה מקובל עליך?
נסים זאב
לא. אני רוצה שהנוסח ישאר ככתבו וכלשונו. אני מבקש שההסתייגות שלי תירשם.
היו"ר משה גפני
אתה יכול לרשום הסתייגות אבל אז לא יהיה חוק. אני לא אלך נגד מרכז השלטון המקומי.
נסים זאב
פתאום נהיית כל-כך רגיש? אם שר הפנים היה מאגודת ישראל לא היו מקבלים כזה סעיף.
היו"ר משה גפני
אתה טועה. אמר לי מר עדי אלדר, אחרי האישור בקריאה הראשונה בוועדה ולפני האישור במליאה, שאי אפשר לתת לשר הפנים, שהוא איש פוליטי, להחליט בעניין זה. הבטחתי לו שאני אכניס שינוי בהצעת החוק לפני הקריאה השנייה והשלישית. אנחנו לא יודעים מי יהיה שר הפנים, אנחנו לא יודעים שום דבר.
נסים זאב
אני לא מאמין. לא ראיתי אף שר פנים פוליטי. זה עקרוני.
היו"ר משה גפני
לכן ההצעה היא: עד תקופת הבחירות הכלליות המוניציפליות אם נפטר ראש הרשות - המועצה בוחרת.
דלית דרור
החלטת הממשלה בישיבתה האחרונה של ועדת השרים לחקיקה היתה לתמוך בנוסח הקיים בכחול ולא בנוסח אחר.

מעבר לתחושת האי-נוחות הכללית מכל צורת החקיקה של החוק הזה, כאשר משנים את כללי המשחק אחרי קרות האירוע, אנחנו לא יכולים לתמוך בזה בשם הממשלה כי אין לנו החלטה פורמלית לתמוך בזה. אבל אני רוצה לומר שהסמכות הזאת של שר הפנים איננה חריגה בדיני השלטון המקומי. לשר הפנים, שהוא תמיד דמות פוליטית, יש הרבה מאוד סמכויות לפי דיני השלטון המקומי: לפזר, למנות ועדה קרואה וכולי. זה לא חריג שנותנים לשר הפנים סמכויות.
היו"ר משה גפני
כאן מדובר על החלטה על בחירות. לא החלטה על פיזור מועצה, לא החלטה על כך שמועצה לא מתפקדת או על מינוי ועדה קרואה.
דלית דרור
צריך להחליט מה הם כללי המשחק. בעבר ראשי הרשויות היו נבחרים במתכונת כזאת, מקרב חברי המועצה. אחר-כך החוק תוקן. עכשיו אנחנו מחזירים את המצב לקדמותו רק למקרה של פטירה ולא למקרה של התפטרות.
יאיר פרץ
אדוני היושב-ראש, מאחר וזאת הוראת שעה אני מבקש להצביע עליה.
היו"ר משה גפני
קיבלתי את הבקשה שלך.
יהודית נאות
קודם כל, אני חושבת שלא צריך להשאיר את שיקול הדעת לשר הפנים אלא החוק הזה יחול בכל מקרה שרשות רשות נפטר תוך כדי תקופת כהונתו בטווח המרווח של החוק הזה, קרי: עד מועד הבחירות הבאות לרשויות המקומיות. אני הייתי זאת שהעירה את עיני מרכז השלטון המקומי לכך שהם בוודאי לא יכולים להסכים לשיקול דעת שיינתן לשר הפנים בעניין זה.

אני מתנגדת מהותית לחוק הזה כי אני חושבת שהחוק הקיים הוא הנכון. אבל במסגרת מקצה השיפורים, אני בוודאי סבורה שאין להשאיר את זה לשיקול דעת של שר הפנים משום ששיקוליו של שר הפנים, בעיקר כשכתוב "מטעמים של טובת הציבור" - אני לא יודעת מה היא טובת הציבור בעיני השר. אני חושבת שכשהוא ישקול את טובת הציבור הוא יכול להחליט גם על פי טובתה של ש"ס, שהיא גם ציבור. אני אומרת לך במפורש שבעיני שר פנים מ"שינוי" טובת הציבור היא אחרת.
היו"ר משה גפני
אם הייתי יועץ משפטי הייתי אומר שאת עושה דבר פרסונלי עכשיו. את מתנגדת לשר הפנים משום שהוא ש"ס, אבל אם הוא היה מ"שינוי" זה היה בסדר?
יהודית נאות
אני לא משאירה שיקול דעת לשום שר, יהיה אפילו מ"שינוי". אני סבורה שזה לא נכון.

אני סבורה שזאת חקיקה רטרואקטיבית פרטיקולרית שאסור לעשות אותה בכנסת. היא מקרה ספציפי ללוד, ואסור לעשות את זה, זאת שגיאה.
נסים זאב
כבר שמענו את זה. כמה פעמים אפשר לחזור על אותו דבר?
יהודית נאות
תאמין לי שכאשר אתה עולה לדבר במליאה אני כמעט מנחשת מה תאמר ובכל זאת אני לא אומרת לך את זה כי אני מכבדת אותך.
נסים זאב
אז בפעם הבאה תגידי לי ואני מבטיח לך שאני לא אחזור על אותם דברים.
יהודית נאות
אני רוצה להביא לידיעת היושב-ראש שיש החלטת בג"ץ 907602 בעניין זה מיום 4.11.2002. אני מציעה שהיושב-ראש או היועצת המשפטית יקראו בפנינו את החלטת הבג"ץ, לפני שהוועדה מקבלת החלטה. לא הספקתי לקרוא את ההחלטה. אני סבורה שאסור לעקוף החלטת בג"ץ.
מרדכי משעני
כיוון שהסכמנו שהחוק זה יהיה רק למקרה שראש הרשות נפטר, שאז המועצה תבחר את ראש הרשות עד שהרשות תלך לבחירות במועד הבחירות הכלליות המוניציפליות הקבוע, לפי דעתי אנחנו עושים דבר שהוא לא ספציפי למקום מסוים אלא כללי. היום החוק אומר שאם נפטר ראש רשות, גם אם זה שנה לפני הבחירות, הרשות צריכה לגשת מייד לבחירות, גם לרשות וגם למועצה. מה שאנחנו עושים עכשיו לפי התיקון האחרון הוא דבר טוב ונכון, וזה לא ספציפי למקום אחד.
לגבי הבג"ץ
קודם כל, הבג"ץ הזה לא היה נגד החקיקה אלא הוא נתן חיזוק לעמדה שאם תהיה חקיקה אז היא שתקבע.
יחזקאל לביא
אני ביקשתי להעיר אך עו"ד דלית דרור כבר אמרה את מה שרציתי לומר.
דלית דרור
העתירה בבג"ץ היתה לתת צו על תנאי וצו ביניים, לעשות את כל הדרוש לקיום הבחירות בלוד ב-10.12.2002. אנחנו הודענו בשם המדינה שאנחנו עושים את כל הדרוש לקיום הבחירות בלוד, כי זה המצב החוקי היום. אמרנו לבית המשפט שיש בקנה הצעת חוק.
מרים פרנקל-שור
הנוסח לסעיף 1, שהוא סעיף 24ג החדש, יהיה כדלקמן: "נפטר ראש רשות לפני תחילת כהונתו או בתוך תקופת כהונתו, ייבחר ראש הרשות לפי הוראות סעיף 26".
היו"ר משה גפני
מי בעד הצעת חוק הרשויות המקומיות (בחירת ראש הרשות וסגניו וכהונתם) (תיקון מס' 23) (הוראת שעה), התשס"ג-2002, כפוף למה שקראה עכשיו היועצת המשפטית של הוועדה וכפוף לשינוי בסעיף 3 לחוק, שהחוק הזה יעמוד בתוקפו לא לשנתיים אלא עד יום הבחירות הכלליות המוניציפליות?

הצבעה על הצעת חוק הרשויות המקומיות (בחירת ראש הרשות וסגניו וכהונתם) (תיקון מס' 23) (הוראת שעה), התשס"ג-2002, כפוף לשינויים שהכניסה הוועדה

בעד - 7
נגד - 1
הצעת החוק נתקבלה והיא תועבר לקריאה שנייה ושלישית.
היו"ר משה גפני
החוק אושר לקריאה שנייה ושלישית. אפשר להגיש הסתייגויות ליועצת המשפטית.
יהודית נאות
אני נגד, ואני רוצה לרשום הסתייגויות. אני מבקשת שסעיף 2(1) יימחק.
מרדכי משעני
אני מסתייג מעניין הוראת השעה.
היו"ר משה גפני
תודה רבה. הישיבה נעולה.


הישיבה ננעלה בשעה 13:20

קוד המקור של הנתונים