ישיבת ועדה של הכנסת ה-15 מתאריך 04/11/2002

חוק לתיקון פקודת התעבורה (מס' 54), התשס"ג-2002

פרוטוקול

 
פרוטוקולים/ועדת הפנים/611513
ועדת הפנים ואיכות הסביבה
4.11.2002

פרוטוקולים/ועדת הפנים/6115
ירושלים, כ"א בכסלו, תשס"ג
26 בנובמבר, 2002

הכנסת החמש-עשרה נוסח לא מתוקן
מושב חמישי
פרוטוקול מס' 478
מישיבת ועדת הפנים ואיכות הסביבה
יום שני, כ"ט בחשוון התשס"ג (4 בנובמבר 2002), שעה 12:00
סדר היום
הצעת חוק לתיקון חוק התעבורה (מס' 75) (הסדרי חניה לרכב להסעת תלמידים), התשס"ב - 2002, להכנה לקריאה שניה ושלישית
ח"כ נסים זאב
נכחו
חברי הוועדה: משה גפני - היו"ר
נסים זאב – ממלא מקום היו"ר
יצחק סבן
מוזמנים
רונן ישעיהו מנהל בכיר תכנון תחבורתי, משרד התחבורה
עו"ד יהודה שטיין לשכה משפטית, משרד התחבורה
אודי כתריאל מנהל תחום בינוי ותקצוב, משרד החינוך
עו"ד יבינה זכאי בראונר לשכה משפטית, משרד החינוך
רוני לוינגר אגף התנועה, המשרד לבטחון פנים
יועצת משפטית
מירי פרנקל שור
ליאת בלום - מתמחה
מנהלת הוועדה
יפה שפירא
קצרנית
יפה קרינצה
הצעת חוק לתיקון פקודת התעבורה (מס' 57) (הסדרי חנייה לרכב להסעת תלמידים), התשס"ב - 2002
ח"כ נסים זאב
היו"ר נסים זאב
אני פותח את הישיבה בעניין הסדרי חנייה להסעות תלמידים. ההגדרה של החוק היא שיוצב תמרור בסמוך לבתי הספר, שאוסר חנייה או העמדת רכב זר. אני מציע שזה יהיה בימים שבתי הספר פועלים, ובשעות שהם פועלים. בשעות אחר הצהרים או הערב, כשבית הספר אינו פעיל, לא תהיה בעיה. בשעות שמוגדרות, מ- 8:00 עד 15:00 בדרך כלל, בתלמודי תורה זה עד 17:00 היום.
רונן ישעיהו
אפשר גם פעמיים ביום, בין 8:00 ל- 9:00 נגיד, ובין 3:00 ל- 4:00. הקטע שבין הכניסה של התלמידים ליציאה הוא זמן מת, שאפשר לחנות.
היו”ר נסים זאב
אני מדבר על שני עקרונות. עקרון אחד אומר ששום רכב לא יחנה בשטח הגובל בבית הספר, או בכניסה לבית הספר. זה קיים בכל מקום בעולם: בארה"ב, באירופה, אין דבר כזה שרכב זר יכול להחנות, להוציא את המיניבוסים והאוטובוסים שמשרתים את המוסד עצמו. דבר נוסף, אני מגביל את זה לשעות הפעילות של בית הספר. תאר לך שיש טיול, והטיול הוא ב- 10:00 או ב- 12:00 בבוקר. אז תאמר שהמיניבוס לא יכול לחנות כדי להוריד או להעלות תלמידים?

אנחנו מדברים על שי נושאים נפרדים. קודם כל איסור חנייה לרכב כללי, כל רכב שהוא בכל שעות הלימודים, והעלאה והורדת נוסעים תהיה מוגבלת, לא לחנייה - כפי שהיועצת המשפטית חשבה - אין הכוונה לכך שמיניבוס יחנה מהשעה 8:00 עד השעה 15:00 באופן רציף. מדברים על פרק זמן סביר של הורדה והעלאה של תלמידים. אני חושב שזה יעשה טוב לעשרות, אולי מאות, בתי ספר שנבנו עוד בהקמת המדינה, או ב- 20 שנים הראשונות של המדינה. הם ניבנו בתוך הערים, אין מקום חנייה, יכולים לראות אפילו מכולות של אשפה שמוצבים בכניסה לבתי הספר, ואין פוצה פה ומצפצף. אפילו אם מתקשרים לאגף התברואה, אין להם מענה.

אני חושב שקודם כל, ביטחונם של התלמידים, בטיחותם, הם בראש מעיננו. זה גם נותן תשובה הולמת.
רונן ישעיהו
זה דיון שני בעניין, שאני משתתף בו. בפעם הקודמת הסברנו אחד לשני באופן ארוך ומפורט. מה שאתה אומר הוא נכון, אבל מצוקת החנייה נמצאת בכלל, ולכן האפשרות לשריין מקומות חנייה רק להסעות מסביב לכל בתי הספר, אינה מעשית בתנאים המקומיים. ההסכמה הייתה פה אחד, בין כל חברי הכנסת שהיו כאן, שיהיה מדובר על רכב אחד, פעמיים ביום, למשך שעות ההורדה.
היו”ר נסים זאב
ממשיכים עם זה, אדוני.
רונן ישעיהו
אז אולי אני לא מבין טוב. אני לא רואה את המילה "אחד" שהייתה פה פעם, כמו כן השעות אמורות להיות חצי שעה, שעה בבוקר, ועוד חצי שעה, שעה אחרי הצהרים, ובפרק הזמן שביניהם זה יהיה חנייה חופשית. שוב, מפני שמצוקת החנייה היא כזאת, שהסיכוי שהסדר כזה יפעל במציאות, בשטח, הוא די תיאורטי. זה יישאר על הנייר.
יצחק סבן
מה יקרה אם באמצע היום הילדים יצאו לפעילויות חוץ בית ספריות? מה יעשו אז? איך הם יעלו לאוטובוס?
ישעיהו רונן
הפעילות הזו היא חריגה.
היו"ר נסים זאב
היא לא חריגה. יש בתי ספר שעושים את זה לעתים קרובות.
ישעיהו רונן
אם יש בית ספר שיוצא לפעילות שוטפת, יומיומית, מקצים את המקום משעה 10:00. כל בית ספר על פי המנהגים שלו.
היו"ר נסים זאב
אני לא מכיר בית ספר אחד במדינת ישראל שאי אפשר להקצות שם שטח לאוטובוס אחד. אלא אם כן, אתה חושב שחשיבות בטיחותם של התלמידים היא לא על קו המאזניים מול הנוחות של שני כלי רכב פרטיים, שאולי רוצים לחנות דווקא ליד בית הספר. אין דבר כזה.
ישעיהו רונן
השאלה היא לא מה אני חושב, אלא מה הסיכוי שההסדר הזה יצליח.
היו"ר נסים זאב
ההסדר הזה יהיה טוב, הוא יצליח, אם אנחנו נתמוך בו ונאמין בו. אין שום סיבה בעולם לא להקצות - אני לא מדבר על הקצאה מבחינת הקצאת קרקע - שטח של 2 כלי רכב פרטיים לטובת בית ספר, כשבכל מקום בעולם נותנים את כל השטח הגובל. אני אומר את זה באחריות מלאה: אין חנייה בשטח שגובל, בשום מוסד ציבורי - כולל בתי כנסת. צמצמנו את הנושא, לא רצינו להעמיס. אני חושב שהוועדה הסכימה פה אחד בהצעה לקריאה ראשונה.
ישעיהו רונן
אנחנו דנים על הכוונות הטובות, זה מעל הדיון, אבל אני מרשה לעצמי להביע ספק, מהניסיון בחוץ, לסיכוי של זה להתממש.
היו"ר נסים זאב
שמעתי, אני ער לבעיה שיש הרבה חוקים שאינם מיושמים. לדעתי, זה נושא מאוד פשוט. אני חושב שהרשות המקומית צריכה להיות מעונינת בבטיחות של הילדים. גם בלי חוק היו צריכים להקצות את המקום.
ישעיהו רונן
מה שאתה אומר נכון. אני לא חושב שיש ויכוח. נראה לי שצריך להשאיר לרשות התמרור המקומית להתאים את השעות לכל בית ספר לפי מנהגיו הוא.
היו"ר נסים זאב
את השעות אנחנו נקבע.
ישעיהו רונן
לא לפי המנהגים המקומיים של כל בית ספר?
מירי פרנקל שור
אני אקריא את סעיף 1(א):
"רשות תימרור מקומית תציב, בצמוד, תמרור האוסר חניה או העמדת רכב, והיא רשאית לקבוע כי איסור החניה יחול רק בימים מסוימים ובשעות מסוימות שבהם משמש מקום החניה להעלאה ולהורדה של תלמידים;"
יצחק סבן
יש איזו פרצה, משום שאז יובן "בשעות בית הספר", בזמן שאין יציאה או כניסה של ילדים, כן יהיה מותר.
ישעיהו רונן
נכון.
יצחק סבן
אני חושב שזה חייב להיות כל זמן שבית הספר פועל, לא תהיה חניה. אחרי שבית הספר לא פועל, שתהיה חניה, אין בעיה.
רוני לוינגר
מה זה בית הספר פועל? אם יש חוגים אחר הצהרים?
היו"ר נסים זאב
אנחנו מדברים על שעות בית הספר. אתה מכיר תמרור של רשות מקומית שאומר שיש הסדר החניה ברחוב אחד עד שעה 5:00, ברחוב אחד עד 7:00, ובאחר עד שעה 9:00. זה קיים גם בארה"ב. יש רחובות שאסור לחנות עד 12:00 בלילה. זה כן מקובל עליך, נכון? יש רחוב יותר עמוס, פחות עמוס, יש רחוב שהוא יותר קרוב למרכז העיר ואז הוא יותר בעייתי.

יש מקומות, כמו תלמודי תורה, למשל יקירי ירושלים, שכולם מכירים, במרכז גאולה. שם מסיימים בשעה 5:00 את הלימודים, האם עולה על דעתך שאנחנו לא נגביל את זה עד שעה 5:30, 6:00? שעות הלימודים.
רוני לוינגר
לפי דעתי, צריך להיות שיקול דעת לרשות התימרור.
היו"ר נסים זאב
אני מסכים אתך, אנחנו לא אומרים איזו שעה. את השעה הרשות המקומית תקבע, אבל אני מכתיב לרשות המקומית שתתאים את השעות לפי דרישות המוסד.
רונן ישעיהו
לאו דווקא באופן רציף, אני רוצה לחדד את העניין. אם לומדים מ- 8:00 עד 5:00 אז מה, גם לך גם לי לא יהיה? מה זה משפט שלמה? יש מצוקה נוראה בחוץ, למה לאסור סתם?
היו"ר נסים זאב
המקרים שהאדון אומר, שנוסעים באמצע היום הם מקרים חריגים, יכול להיות פעם בחודש, פעמיים בשנה.
יצחק סבן
יש פעילויות חוץ בית ספריות. הבעיה היא שיש רכב שמחנה בשעה 10:00, מפני שזה לא הזמן שאסור, והוא משאיר את הרכב עוד 10, 12 שעות במקום. ברגע שאנחנו קובעים שאי אפשר לחנות בחנייה הזו, והיא רק לבית הספר - -
היו"ר נסים זאב
למה אנחנו לא יכולים להיות כמו כל מקום אחר בעולם.
רונן ישעיהו
כל אחד עם הצרות שלו.
היו"ר נסים זאב
הצרות הבטיחותיות של בית הספר לא חשובות לנו באותה מידה?
ישעיהו רונן
לא זה הנושא. יש לנו תנאים מסוימים, עם רוחב רחובות מסוים, עם כמות כלי רכב מסוימת, רמת מינוע, עם פעילות מסחרית, וחניה שישנה או איננה, וגירעון בין מה שרצוי למצוי. אלה הנתונים. מה שיש בארה"ב יש, מה אני יכול לעשות, יש הרבה דברים שם הרבה יותר טובים מאשר אצלנו.
יצחק סבן
מה אתה עונה לי על אותו נהג שיבוא ויחנה בשעה 10:00 וישאיר את האוטו שלו 12 שעות.
ישעיהו רונן
יש נכונות לא לציית לדברים האלה בגלל המצוקה, וזה כמו שאתה תיארת נכון. קל וחומר אם תאסור בכלל, הרצון לא לציית עולה ביחס ישר למידת האיסור שהוא לא הגיוני. ככה בני אדם מגיבים.
היו"ר נסים זאב
אני לא מכיר מצוקה כל כך קשה. הופכים רחובות שלמים למדרחוב, סוגרים כבישים, ומגבילים במרכזי העיר גם חניה וגם כניסת רכבים, ופתאום המיקום של שני רכבים הוא כל כך קריטי לרווחתם של תושבי העיר מול בטיחותם של ילדי בית הספר.

שמעתי את ההערה שלך, זה נרשם בפרוטוקול, אנחנו - חברי הוועדה - חושבים אחרת.
מירי פרנקל שור
אפשר לשאול אם זה בכלל ריאלי שרשות התימרור המקומית תתייעץ עם המוסד החינוכי?
אולי כדאי לעגן פה את ההתייעצות עם המוסד החינוכי, וזה ייתן מענה. מנהל בית הספר יכול להגיד שהוא מסתדר כשיוצאים לטיול שנתי, וכו'. אם יש את המנגנון הזה שרשות התימרור תתייעץ עם בית הספר זה נותן מענה.
היו"ר נסים זאב
מה אם רשות המקומית תאמר שלדעתה לא נראה, ומנהל המוסד יאמר שכן יש צורך? זו מחלוקת בין שני גופים מוסמכים.
מירי פרנקל שור
הסמכות חייבת להיות ברשות המקומית.
היו"ר נסים זאב
אני רוצה להכתיב לרשות המקומית. יש חקיקה, אני לא רוצה שהרשות המקומית תתעמת מול מנהל בית הספר ותשכנע אותו למה שטוב לו לעשות.
מירי פרנקל שור
הייתי יכולה להשיב על כך, שרשות התימרור המקומית רואה את הדברים בראיה במאקרו, כלומר היא רואה גם את הבעייתיות, גם הדברים לטובת בית הספר, וגם את הדברים שיכולים להפריע ברמה הכללית. חובת ההתייעצות היא חובה שלא רק שומעים והולכים הביתה. על מנת לדחות את דרישת בית הספר צריכים להיות לרשות התימרור המקומית נימוקים טובים מאוד. אי אפשר להטיל חובה על רשות התימרור המקומית שזה יהיה באישור המוסד החינוכי. המוסד החינוכי רואה את הכל בראיה הצרה שלו, ולרשות התימרור המקומית יש את הראיה הרחבה הכלל עירונית.
היו"ר נסים זאב
אנחנו מדברים על אוטובוס אחד. אני המום מכל הבקשה הזו. זה תלוי בשעות וזמנים בזמן שבכל מקום בכלל לא דנים עליהם, אלה דברים שהחוק מחייב. ההגיון מחייב. אני לא מוכן לזה, עם כל הכבוד.

אני אומר שהרשות המקומית תתייעץ עם מנהל בית הספר, או התלמוד תורה, ובמידה שיש מחלוקת בין דרישות בית החינוך ובין הרשות המקומית, המילה האחרונה היא של הרשות. בשביל זה יש חקיקה, אנחנו מכתיבים לרשות מה יש לעשות, אני לא רואה פה נושא להתדיינות, או לשיקול דעת. זה צריך להיות בחקיקה באופן מוגדר ומובהר.

(היו"ר משה גפני, שעה 12:25)
מירי פרנקל שור
חברי הכנסת הנכבדים ביקשו לקבוע בהצעת החוק שמקום החניה ליד בית הספר יהיה פנוי במשך כל יום הלימודים. מר רונן העלה הסתייגות, והוא טוען שיכול להיות שיש מקום לחשיבה שכדאי לקבוע את זה בשעות ההגעה לבית הספר, והיציאה מבית הספר, לאור מצוקת החניה שקיימת.

על מנת לגשר בין שתי ההצעות האלה, הצעתי שהרשות המקומית תתחייב להתייעץ עם בית הספר. יש מקומות שאין בעיה, יש מקומות שרמת הפעילות היא שונה. ברגע שקיימת חובת ההתייעצות, זה מחייב לשמוע את הצדדים.
נסים זאב
אני הבנתי שבכל מקום בעולם, אין דבר כזה שיש חניה ציבורית לכל מאן דבעי, בכל השטח המגביל בבית הספר. בדיונים שהיו בפעם שעברה צמצמנו, ואמרנו שאי אפשר להרחיק כל כך לכת, נגביל את זה לאוטובוס אחד, הסכמנו על אוטובוס אחד. עכשיו אנחנו הולכים ומצמצמים את זה, וכבר אין לזה שיניים. אי אפשר.

היתה הצעה נוספת, הבהרה, שלא תהיה חניה לאוטובוס ליד בית הספר, אלא רק העלאת והורדת נוסעים. גם לזה הסכמנו. מדובר פה בכמה מטרים בלבד, מקום של שתי חניות בלבד, שזה יהיה מקום פנוי. והכוונה היא שכיש פעילות חיצונית, הוצאת ילדים בשעות שונות, המיניבוס הזה לא יהיה כל כך מוגבל. מדובר במקומות שישנה מצוקת חניה. לא אמרתי שכל השטח אסור לחניה, וזה מה שהיה צריך להיות באמת בחוק, וזו היתה כוונתי. צמצמנו.
היו"ר משה גפני
רצית להציע הצעת פשרה?
רוני לוינגר
בימים אלה מתקיימים דיונים בשתי ועדות מקצועיות בין משרדיות עם מהנדסים, מהנדסי תנועה, משפטנים, אנשי משרד התחבורה, אנשי משטרה, אנשי מע"צ, כל הגורמים המעורבים בתחבורה. ועדה אחת היא ועדה מיוחדת להסדרי חניה בבתי ספר, וועדה אחרת - בהחלטה של הכנסת, בעקבות תאונות קטלניות במגזר החרדי בירושלים - בראשות משרד התחבורה. היום יש דיון בשעה 1:30 בצהרים.
נסים זאב
אתה רוצה שנחכה לוועדות האלה?
רוני לוינגר
מניסיון, עדיף לפעמים לחכות קצת.
היו"ר משה גפני
זה שהוועדות יושבות זה בסדר, אבל על מה הוויכוח?
רוני לוינגר
אין ויכוח. יש ועדה מיוחדת לסדרי חניה בבתי ספר, זה בדיוק נושא הדיון. נראה לי שכדאי לקבל את חוות הדעת של הוועדה הזו.
היו"ר משה גפני
אתם מתנגדים להצעת החוק הזו?
רוני לוינגר
אנחנו לא מתנגדים, אני רק חושב שבוועדה הזו יש נציגי כל הרשויות -
ניסם זאב
אם הם יכולים לשפר את העניין שישפרו, אבל זה המינימום המתבקש.
רוני לוינגר
אולי כדאי לפנות אליהם ולקבל חוות דעת.
נסים זאב
אני צריך לקבל מהם חוות דעת? הם לא פעלו 50 שנה, אני אחכה עכשיו לחוות דעת? תראה איזו קטסטרופה הולכת בעיר הזו.ראיתי דברים מדהימים, נהג מיניבוס שמוריד נוסעים, ילדים, והנהג שעומד אחריו יוצא מהרכב ומתחיל איתו בתגרת ידיים.
יצחק סבן
לא הייתי בדיון לקריאה ראשונה, אבל אני לא מבין את ההתנגדות לכך שזו תהיה חניה לכל היום. המשרדים רוצים שזה יהיה בזמן שמורידים את הילדים, ובזמן שמעלים את הילדים, ובין זמנים אלה מותר יהיה להחנות. הרי מקום חניה אחד לא יפתור את המצוקה, מה עוד שאני חושב שאנחנו חייבים לתת לבתי הספר אפשרות למקום חניה לכל היום, מכל מיני סיבות, גם מבחינה בטיחותית, שלרכבי הצלה תהיה נגישות למקום.
היו"ר משה גפני
לגבי ההצעה שהציעה היועצת המשפטית. החוק מחייב שרשות תימרור מקומית תציב, אלא מה, לצורך העניין היא צריכה להתייעץ עם המוסד.
נסים זאב
לא צריך להתייעץ עם המוסד. היא צריכה להציב, לתת את השירות.
יצחק סבן
על מה היא מתייעצת איתו? היא מתייעצת איתו על איזה חלק מאותן שעות שהילדים נמצאים בבית הספר כן ניתן יהיה להעמיד רכבים.
נסים זאב
שאלתי אם בית הספר חושב שהוא צריך את כל שעות בית הספר, כי יש לו פעילות. היועצת המשפטית אמרה שההחלטה היא של הרשות ולא של מנהל בית הספר. המלצתו אינה מחייבת. אני אומר שאנחנו צריכים בחקיקה שכל שעות בית הספר -
היו"ר משה גפני
אני חושב שהויכוח מיותר. כתוב בסעיף 1(א): " רשות תימרור מקומית תציב, בצמוד לבית ספר, תמרור האוסר חניה או העמדת רכב, והיא רשאית לקבוע כי איסור החניה יחול רק בימים מסוימים ובשעות מסוימות".
יצחק סבן
אנחנו מסכימים, אבל משרד התחבורה לא מסכימים.
ישעיהו רונן
להפך, בפעם הקודמת סיכמנו על זה.
היו"ר משה גפני
אז מה הבעיה? אתם רוצים שיתייעצו עם המוסד?
ישעיהו רונן
אני לתומי באתי לישיבה כדי לסגור נושא. זה הנוסח שהוסכם עליו.
נסים זאב
מה זה שעות מסוימות? זו בדיוק השאלה. אני אומר: שעות בית הספר.
ישעיהו רונן
חברי הכנסת אמרו שהתכוונו ורוצים עכשיו שהשעות יהיו גורפות ורציפות, מתחילת היום ועד סופו.
היו"ר משה גפני
אבל את זה הם לא מכנסים בחקיקה.
ישעיהו רונן
אבל עכשיו הם רוצים להכניס.
היו"ר משה גפני
לא מכנסים את זה בחקיקה. אתה לא הולך לשנות את הנוסח הקיים?
נסים זאב
אני רוצה לשנות. אני רוצה להבהיר מה זה שעות מסוימות.
היו"ר משה גפני
להבהיר בחקיקה?
ישעיהו רונן
היתה פה שיחה עם היועצת המשפטית, מה בסוף יקרה בחוץ.
ליאת בלום
מאוד הגיוני שהרשות תרצה לקבוע שעות מסוימות או ימים מסוימים. יכול להיות שבבית ספר מסוים יקבעו את כל הימים במלואם, עד השעה 16:00, יכול להיות שבבית ספר אחר, שיש בו חינוך לילדים מוגבלים, זה יהיה אחרת.
היו"ר משה גפני
אי אפשר להכניס גורף כזה בחוק.
יצחק סבן
מה כל כך גורף פה: שמשעה 8:00 עד 15:00 לא יוחנו רכבים שם?
היו"ר משה גפני
אבל יש מוסדות שלא צריכים את זה. מוסד שהוא קטן, או שהתלמידים לא יוצאים עד שעה 15:00.
נסים זאב
אם שעות בית הספר הן עד 1:00, אין מנע שזה יהיה רק עד 1:00, אבל אם תלמוד תורה שמסיים בשעה 5:00 או 4:00, אני לא אגביל אותו עד שעה 1:00. וזה בדיוק הויכוח.
היו"ר משה גפני
נכון, לכן צריך לעשות את זה בהתייעצות עם המוסד.
נסים זאב
במחילה, הויכוח הוא האם אני מגביל את זה לשעות בוקר, שעה בה יורדים נוסעים - קרי בין 7:30 ל- 8:30. אם המוסד מסיים יום בשבוע בשעה 1:00, יום אחר ב- 2:00, וכל המוסדות בדרך כלל מסיימים כל יום בשעה אחרת, יצא שאני צריך להגדיר את השעות של כל ימי השבוע, ולדעתי זה דבר מיותר ולא נכון.
היו"ר משה גפני
יש לי הצעה. רשות תימרור תציב בסמוך לבית הספר, בשעות הלימודים, בהתייעצות עם המוסד תמרור האוסר חניה או העמדת רכב.
ישעיהו רונן
אתה מכניס את המילים "בשעות הלימודים", ואם זה מ- 8:00 עד 5:00?
היו"ר משה גפני
בהתייעצות עם המוסד. זה למעט שעות שאינן שעות הלימודים. אבל בשעות הלימודים צריך להתייעץ, אחרת לא צריך התייעצות.
ישעיהו רונן
אני מציע להכניס את ההתייעצות בכל מקרה, מפני שלכל בית ספר יש את המנהגים שלו. החובה על בית הספר תהיה, על פי החוק, בשעות שבאמת מביאים בהן את התלמידים ומורידים אותם, ואחר כך אוספים אותם בדרך הביתה, ולא את קטע הזמן שביניהם, מפני שקטע הזמן שביניהם יכול לשמש אחרים, ואני לא יודע למה אנחנו צריכים להרע להם. זה כל הויכוח.
נסים זאב
אני לא מבין, מה האסון הנורא לתת מקום חניה אחד. אני פשוט המום מזה.
ליאת בלום
אבל ההתייעצות לא מחייבת, אז היא לא יכולה להרע בעניין הזה. משרד החינוך לא יכול להטיל וטו.
נסים זאב
כל החניה בשטח הגובל בבית בספר זו הפקרות מוחלטת של כל נושא הבטיחות של הילדים, בלי שום קשר לחניה. אני חושב שצריך להיות איסור מוחלט להחנות רכב זר מול בית הספר. על מה אנחנו מדברים פה, על חניה אחת בלבד? מה הצמצום הזה לשעות מסוימות. אני לא מוכן למגבלה הזו.
יצחק סבן
שאלתי לגבי מישהו שהחנה את המכונית בשעה שהיה מותר, ולא לקח את האוטו עד 10:00 בלילה. מה עושים אז?
היו"ר משה גפני
הוא יכול לשים גם לפני 7:00 בבוקר.
יצחק סבן
זו לא הבעיה. ב- 7:00 בבוקר אף אחד לא מחנה את הרכב שלו.
נסים זאב
אנשים לא מתייחסים לשעות, וברגע שיש לך קטע חניה שאתה מגביל, ואומר שהחניה מותרת רק להעלאת והורדת נוסעים, ומגדירים שזה הורדת תלמידי בית ספר, אנשים יודעים שפה אין חניה. העין קולטת. צמצמנו הכל, נכנסנו לנישה הנכונה, ואני חושב שזו היתה גם רוח הדברים בדיון הראשון.
היו"ר משה גפני
הנוסח שבידי, הוא זה שהסכמנו עליו בקריאה הראשונה? אז נצביע עליו ככה.
ליאת בלום
הוא לא עונה לבקשת חה"כ זאב. כתוב פה בפרוש שהרשות רשאית לקבוע ימים מסוימים ושעות מסוימות, ואם היא תעשה כן, היא לא תגביל מ- 8:00 עד 5:00. זה נתון לשיקול דעתה של הרשות המקומית.
ישעיהו רונן
מה שמופיע כאן הוא מה שסיכמנו בפעם הקודמת.
ליאת בלום
על פי הנוסח הזה היא יכולה בהחלט לקבוע שעות מסוימות.
נסים זאב
אבל יש סתירה, תמשיך לקרוא הלאה. "שעות מסוימות שבהם משמש מקום החניה להעלאה ולהורדה של תלמידים". בית ספר יכול להגיד שהוא משתמש במיניבוס גם בשעה 10:00 גם בשעה 12:00. במקום אחד זה יהיה במשך כל שעות היום, ובמקום אחר רק שעתיים.
היו"ר משה גפני
אני מציע להשאיר את הנוסח כמות שהוא.
ליאת בלום
הורדנו את הסיפא של סעיף 1(א) שאומר: " איסור חניה כאמור לא יחול על רכב המיועד להסעת 30 תלמידים ומעלה". עם זה פתחנו את הדיון, כי אנחנו לא רוצים שמיניבוס של בית הספר יחנה שם כל היום.
יצחק סבן
הסיפא מתיר לו לחנות כל היום.
ליאת בלום
הסכמנו לזה. אתה רוצה שהמיניבוס יחנה שם כל היום, או שגם אותו אנחנו רוצים להכניס לתחילת הסעיף.
היו"ר משה גפני
זאת אומרת, יבוא מיניבוס שמסיע תלמידים, לא יהיה לו מקום חניה אחר, והא יחנה שם כל היום.
נסים זאב
בתנאי אחד, שאנחנו חוזרים לאותו עיקרון, שאין חניה במשך כל שעות היום.
היו"ר משה גפני
מורידים את הסיפא, כדי שהמקום יהיה פנוי ולא יחנה שם רכב. נישאר בנוסח הזה כי אחרת אנחנו מסתבכים ומתחילם בדיונים נוספים. אני מציע להשאיר את זה.
ליאת בלום
יש לנו עוד תיקון אחד.
יבינה זכאי בראונר
אני היועצת המשפטית של משרד החינוך. יש לנו הערה לגבי סעיף קטן (ד), ההגדרה של בית הספר. נרשם כאן: "כהגדרתו בחוק הפיקוח". חוק הפיקוח מציע הגדרה מאוד רחבה, לרבות כל מוסד חינוכי אחר, זה הסיפא שלו. אני לא מביעה עמדה, אני רק מציעה הצעה חלופית.

ההגדרה נוכחית תכלול גם, למשל, קנים של תנועות נוער, מתנ"סים. חוק הפיקוח על בית ספר מגדיר בית ספר לרבות גן ילדים ו/או כל מוסד חינוכי אחר. אם חברי הכנסת התכוונו לבית ספר, כמובנו בית ספר, ולא כל מוסד חינוכי, אז הצענו הצעה חלופית.
ליאת בלום
ההצעה היא שזה יהיה מוסד חינוכי רשמי או מוכר, כמשמעותו בחוק לימוד חובה, התש"ט - 1949, או בית ספר שחל עליו חוק הפיקוח על בתי ספר, התשכ"ט - 1969. זו ההגדרה שישנה כאן, שאנחנו מגדירים אותה בצמצום רב: "שבו לומדים או מתחנכים באופן שיטתי יותר מעשרה תלמידים, ובו ניתן חינוך קדם יסודי, חינוך יסודי וחינוך על-יסודי לתלמידים עד גיל 18".
היו"ר משה גפני
קדם-יסודי זה גן ילדים? אז יהיה אסור לחנות ליד גן ילדים?
נסים זאב
כן.
היו"ר משה גפני
בסדר, מקובל. משרד התחבורה, אתם מסכימים לגני ילדים?
ישעיהו רונן
ברגע שהסכמנו לעיקרון, כן.
היו"ר משה גפני
בסדר. מי בעד הצעת חוק לתיקון פקודת התעבורה (מס' 57) (הסדרי חניה לרכב להסעת תלמידים) התשס"ג - 2002, כפוף להסתייגויות שעלו במהלך הדיון, עם השינויים שתנסח היועצת המשפטית של הוועדה, לקריאה שניה ושלישית.
הצבעה
בעד: כולם
נגד:אין
אושר.

החוק אושר. תודה רבה, הישיבה נעולה.


הישיבה ננעלה בשעה 12:45.

קוד המקור של הנתונים