ישיבת ועדה של הכנסת ה-15 מתאריך 30/10/2002

הצעת חוק העמותות(תיקון-פיקוח ואכיפה),התש"ס-2000-של חה"כ וילן

פרוטוקול

 
פרוטוקולים/ועדת הפנים/599619
ועדת הפנים ואיכות הסביבה
30/10/02

פרוטוקולים/ועדת הפנים/5996
ירושלים, ב' בכסלו, תשס"ג
7 בנובמבר, 2002

הכנסת החמש-עשרה נוסח לא מתוקן
מושב חמישי
פרוטוקול מס' 477
מישיבת ועדת הפנים ואיכות הסביבה
יום רביעי, כ"ד בחשון התשס"ג (30 באוקטובר 2002), שעה 10:45
סדר-היום
הצעת חוק העמותות (תיקון – פיקוח ואכיפה), התש"ס-2000 – של חה"כ וילן.
נכחו
חברי הוועדה: משה גפני- היו"ר
מוזמנים
חבר-הכנסת אבשלום וילן

עו"ד עמירם בוגט - רשם העמותות – משרד הפנים
דוידה לחמן-מסר - משרד המשפטים
גלי גרוס - משרד המשפטים
עו"ד אסף מסינג - משרד האוצר
עו"ד צחי בר-ציון - משרד האוצר
עו"ד סן פרחי - לשכת עורכי-הדין
שרה זילברשטיי-חי - איגוד המתנדבים והעמותות
עו"ד אלחאן דאוד - מרכז מוסאווה
שמואל דוד - שתי"ל
גאפר סארח - מנהל מרכז מוסאווה
יועצות משפטוית
מרים פרנקל-שור
ליאת בלום
מנהלת הוועדה
יפה שפירא
קצרנית
מזל כהן

הצעת חוק העמותות (תיקון – פיקוח ואכיפה), התש"ס-2000
היו"ר משה גפני
אני מתכבד לפתוח את ישיבת הוועדה.
על סדר-היום
הצעת חוק העמותות (תיקון – פיקוח ואכיפה), התש"ס-2000, של חבר-הכנסת אבשלום וילן. חבר-הכנסת אבשלום וילן, בבקשה.
אבשלום וילן
היו פרסומים על עמותות, שבעצם מקבלות פטור ממס הכנסה לפי סעיף 46, שמשולמות שם משכורות עתק שהדעת לא סובלת מבחינת נקיון כפיים. ואז הצעתי פה כללים נוספים להחמרה לפיקוח על העמותות כדי שיהיה מנהל ציבורי תקין ולא יהיה פה מצב שמקבלים פטור ממס הכנסה ומשתוללים ברמה הציבורית.

אני קיבלתי הערות מכל מיני גופים, דווקא מעמותות שנמצאות במגזר השלישי, שהן טוענות שבסעיפי החוק הזה אני החמרתי. אני נותן לרשם סמכויות דרקוניות. אני מוכרח לומר פה גלויות שאני מוכן לבדוק המלצה שזה יהיה שר המשפטים ולא שר האוצר כדי שיהיה פיקוח ציבורי בלתי תלוי, ואני פתוח לכל שינוי בטקסט.

האינסטנציה של רשם העמותות, לצערי, היא לא מקצועית נטו. יש לו גם שיקולים זרים מדי פעם. לכן אני מוכן להבטיח בחוק שמי שיפקח יהיה רק על פי שיקול ציבורי ענייני ולא על פי שיקול פוליטי כלשהו בטיפול בנושא.

לכן אני מציע בשתי הנקודות האלה להגיע לנוסח מוסכם.
היו"ר משה גפני
למה אתה חושב שלמשרד הרשם יש שיקולים פוליטיים?
אבשלום וילן
אני השתתפתי בחוויה לא נעימה בישיבות ועדות כנסת גם בחקירת עמותות נתניהו וגם בחקירת עמותות ברק וראיתי שכל העסק הזה רווי אמוציות פוליטיות מעל ומעבר. מכיוון שזאת בדיוק לא כוונתי, כוונתי היא לעשות פיקוח ציבורי ענייני, נשמע פה גם מבעלי התפקידים במשרד המשפטים מה הם מציעים. אני פתוח לנוסח שיאפשר פיקוח יותר הדוק, אבל יאפשר גם שלא תיכנס פה פוליטיזציה. אני רוצה שהדברים יהיו מוגדרים בקריטריון אחיד לכולם.
היו"ר משה גפני
משרד רשם העמותות חייב להיות א-פוליטי. אם הצעת החוק שלך מתחילה בזה שאתה חושב שרשם העמותות הוא פוליטי אז זה צריך לקבל טיפול שורש.
אבשלום וילן
אני לא אמרתי את זה. אמרתי שהייתי בחוויה לא נעימה. לי אומרים כל הזמן לדוגמה שהמשרדים שבודקים את העמותות הם שישה משרדים היסטוריים. זה לא פתוח למכרז. אני לא רוצה להיכנס למשחק הזה. זה מה שאני מסביר.
היו"ר משה גפני
לא הבנתי. מה זה לא פתוח למכרז?
אבשלום וילן
בוא נדון על החוק.
היו"ר משה גפני
אדוני הרשם, האשמות מרומזות ואפילו לא מרומזות על הנושא של משרד הרשם. אני מאפשר לך להשיב.
עמירם בוגט
אני לא אשיב.
היו"ר משה גפני
אני רוצה לדעת האם משרדו של הרשם הוא משרד פוליטי.
עמירם בוגט
בוודאי שלא, בוודאי שאף פעם לא היה ואף פעם לא יהיה. כל אחד שמרגיש שאנחנו עושים איזושהי פעולה נגד צד אחד אז הוא אומר שזה פוליטי. אם אנחנו פוליטיים אז אנחנו פוליטיים לפי 360 מעלות של הקשת הפוליטית. אז אני לא אתייחס לדברי הפוליטיקאי חבר-הכנסת, זה תפקידו להיות פוליטי, שאומר דברים שכמובן אין להם שום בסיס. ברור לחלוטין שזה לא יכול להיות בסיס להצעת חוק זה או אחר אם הנחת היסוד היא שמשרד ממשלתי הוא פוליטי. ברור שלא יכול להיות דבר כזה.
דוידה לחמן-מסר
אני בעלת חוב. טרם הספקנו להתגבש סביב פתרון. לצערי הרב, אני לא יכולה להמציא פתרון אם אני לא יודעת שהוא נכון.

אבל הייתי רוצה, אם יורשה לי, להתייחס למספר דברים. קודם כל, שר המשפטים הוא לא שר אחראי לענייני עמותות ולא לענייני חוק העמותות. מי שאחראי זה שר הפנים. יתכן וגם לכך יש סיבות היסטוריות. מספר הצעות חוק שניסו להעביר את רשם העמותות למשרד המשפטים לא צלחו בבית הזה דווקא.
אבשלום וילן
מסיבות פוליטיות.
דוידה לחמן-מסר
אני לא אמרתי, אתה אמרת.
אבשלום וילן
את מסכימה אתי שעל פניו נראה שרשם העמותות צריך להיות במשרד המשפטים?
דוידה לחמן-מסר
על פניו אני מסכימה לכך מבחינה תאגידית. בגלל זה אני גם מטפלת, מלווה ועובדת בשיתוף פעולה מלא עם הרשם. משום כך אני מוחה על טענת הפוליטיזציה. אני יודעת שהיא נטענה בעבר. היא נטענה כאשר עמותות פוליטיות לא אהבו את פעולתו של הרשם, וזה לא מוצדק. הרשם מבצע את עבודתו, הוא לא פועל משיקולים פוליטיים, הוא פועל בהתאם למטרות שהחוק הסמיך אותו. לפיכך יש מקום לבדוק האם הסמכויות שלו מאפשרות לו לבצע את התכליות של החוק.

הסיבה שמשרד המשפטים מעורב בנושא של עמותות היא כי מדובר כאן בתאגיד מאוד מיוחד. הרי עמותה זה תאגיד. מה ההבדל בין עמותה וחברה? אין הבדל. לשתיהן אם יש חובות, חברי העמותה כנראה לא אחראים על החובות של העמותה כשהיא תתפרק, כמו החברה. אבל מה ההבדל בין עמותה וחברה, שבעמותה חברי העמותה התאגדו. הם לא יקבלו רווחים והם יפעלו למען מטרה ציבורית. בחברה הם יתאגדו, הם יכולים לקבל רווחים, הם יכולים גם לוותר על דיווידנד ואז הם דומים לעמותה, חברה לתועלת הציבור. הבעיה העיקרית היא שחברי העמותה לא תמיד יודעים מה מתרחש בעמותה. אני חברה בחברה להגנת הטבע, עמותה שנקראת חברה. אתה יודע מה קורה שם? איכפת לך מה קורה שם? אתה תשקיע זמן וכסף כדי לדעת מה קורה? לא. אתה רואה בזה פעילות וולונטרית. דרך אגב, מעניין גם מי משקיע יותר זמן ולמה, אפרופו מגזרים שונים באוכלוסיה בהתאם להשקפת עולמם.
היו"ר משה גפני
מי באמת?
דוידה לחמן-מסר
אני חושבת שהחברה הדתית רגילה לפעול למטרות צדקה במשך הרבה שנים. לכן הפעילות למטרת צדקה מאוד מתאפיינת בחברה הזאת. מבחינה סוציולוגית זה דבר שצריך לראות אותו ולהיות מודעים לעניין הזה.

מה משותף לכל סוגי המלכ"רים האלה, בין אם זו עמותה ובין אם זו חברה? המשותף הוא שהבעלים האמיתיים, קרי הציבור, אין לו כוח להשפיע על מטרות העמותה, אין לו כוח לפקח. בניגוד לחברה, לעמותה יש מטרה ציבורית. הציבור שכלפיו מופנית המטרה הזאת, בין אם זה ציבור ספציפי ובין אם זה ציבור כללי, אין לו כוח משפטי לפעול כלפי העמותה. החברים של העמותה שהתאגדו למטרה הציבורית, לא תמיד יש להם אינטרס, והאינטרס הבסיסי שמנחה אותם הוא אלטרואיזם.

עכשיו אפשר לשאול את השאלה המעניינת, האם לאורך זמן האנשים האלה יפקחו וידאגו שאכן ההנהלה שנבחרה, שמנהלת את כספם ואת כספי התורמים, מגשימה את המטרות לשמן היא קיבלה את הכסף הזה. וזאת שאלה שאנחנו מאוד מתלבטים בה, כי זה לא פשוט. אותו אינטרס שיש לבעל מניות בחברה לפקח, וגם שם לא תמיד, שהמנהלים ינהלו את החברה, הוא אינטרס הרווח. לצערי הרב, כאשר יש אינטרס של רווח ולהרבה אנשים יש אינטרס להשקיע זמן ומאמץ כי או שהם ירוויחו או שהם יפסידו, אבל כשהם לא ירוויחו כלום בכסף אלא רק בלב או במצוות שמיים, לא תמיד יש את הכוח, את האמצעים, את הזמן ואת האיכפתיות. וזאת אחת הבעיות שאני תמיד מדברת עליהם עם שרה, שהמגזר השלישי כל כך חשוב מצד אחד, כי הוא נכנס להרבה תחומים שהמדינה יצאה מהם - - -
היו"ר משה גפני
או לא נכנסה.
דוידה לחמן-מסר
או לא נכנסה. אבל המגזר השלישי הוא בעצם היום אחד הדברים המעניינים בחברה האזרחית, ומאוד חשוב למשרד המשפטים לטפח אותו כמגזר חשוב. אבל יש לו בעייתיות מבנית פנימית שהוא בנוי על רצונם הטוב של אנשים.
היו"ר משה גפני
מה שאת אומרת הוא דבר נכון. זאת אומרת, מצד אחד, הפעולות שעושה המגזר השלישי הן פעולות מאוד חשובות גם אידיאולוגית. עצם העובדה שאנשים מתאגדים כדי לתרום לחברה. מצד שני, הרצון של המדינה, של הממשלה לפקח.
דוידה לחמן-מסר
לא הרצון של המדינה. הרצון של הציבור.
אבשלום וילן
דוידה אומרת שבעצם הציבור מתארגן בעמותות כדי לתרום למטרות ציבוריות הוגנות. המדינה מכירה בזה ומעודדת את זה באמצעות הפטור ממס.
היו"ר משה גפני
לפעמים, לא לכולם.
אבשלום וילן
למי שהיא נותנת. הבעיה הציבורית שמתעוררת פה היא מי בעצם מפקח על העמותות, מעבר לפיקוח השוטף על פי החוק הקיים. אם למשל העמותות לא ממנות אלטרואיסטים אלא אגואיסטים, הוועד המנהל לוקח לעצמו משכורות גבוהות מדי וכו', ותיכף תשמע פה את נציגי העמותות הוולונטריות שיגידו עקרונית ברגע שהרשם מפקח, אתה נותן למדינה כלי לפקח על דבר שבהגדרה אמרת שהציבור מנהל את עצמו. מה פתאום אתה שם עלי את הריבון שיפקח עלי.

אני טוען, לאור מה שקרה, שיש פה פתח שהוא בעייתי. במישור הענייני יש מתח אמיתי בכך שאני נותן לרשם העמותות, כנציג הריבון, לפקח על גוף ציבורי עצמאי. אני מודע למתח הזה.
דוידה לחמן-מסר
אני אומרת שהוא נציג הציבור, לא נציג הריבון. בעגה הכלכלית הייתי אומרת שיש פה כשל שוק. הציבור שבשבילו מתבצעות המטרות האלה, אין לו כלים לבדוק מה קורה בעמותה, אין לו כלים לבדוק שכל הכספים של התורמים הולכים למטרות הציבוריות. החברים בעמותה, לא תמיד איכפת להם. אתה גם לא יכול לקבוע להם אחריות כי הם לא מקבלים רווחים. בעוד שעל בעלי מניות שליטה בחברות קבענו אחריות מיוחדת, כי יש להם את הכוח לכוון את הפעילות והם גם מרוויחים מזה. פה, חברי העמותה, בצדק יגידו: אנחנו חברי העמותה מתנדבים, אין לנו זמן לפקח. ואז יש פה כשל השוק.

למעשה, אני רואה את רשם העמותות לא כזרוע של הריבון אלא כבא מתוך הציבור. אני אומרת את זה גם על רשות ניירות ערך. היא מגשימה פונקציה ציבורית, לא פונקציה שלטונית. אני כמדינה, אם לא היה הפטור ממס הכנסה, תיאורטית הייתי אומרת תסתבכו. אתם תורמים כסף, תפקחו בבקשה לאן הולכות התרומות שלכם. מה זה עניינה של המדינה להקצות זמן, משאבים, בעלי תפקידים ופקידים למטרות ציבוריות? אבל זה לא כך. הציבור שם את אמונו בשלטון, לציבור אין כלים להתערב, ולכן בעצם המחוקק יצר אורגן רגולטור ציבורי. רשם העמותות הוא קודם כל רגולטור ציבורי, הוא לא רגולטור של הממשלה. זה שהממשלה משתמשת בו למטרות אחרות, זה דבר אחר.
היו"ר משה גפני
אחרי הניסוחים המאוד מלומדים שלך, המציאות היא שרשם העמותות הוא זרוע של השלטון. נרצה לא נרצה, תגדירי את זה פילוסופית איך שאת רוצה, בסופו של דבר הוא זרוע שכפופה למשרד הפנים. הוא כפוף לממשלה. הוא נתון לפיקוח של הכנסת. זה שאת אומרת שהוא נאמן של הציבור - בסדר. אף פעם לא עשו משאל דעת קהל בעניין הזה. הכנסת היא ריבון להחליט. היא קבעה את חוק העמותות, היא קבעה את החוק שמכוחו פועל הרשם והממשלה פועלת על פי החוק הקיים. את החוק מחוקקים אנשי השלטון שהם, כמובן, במדינה דמוקרטית מייצגים את הציבור בכל דבר ועניין.

וזאת השאלה שאני שואל, איפה את רואה את הגבול בין הרצון לעודד את המגזר השלישי לבין התערבות השלטון בעניין? להכניס לפה את עניין הפטור ממס, זה פשוט לא נכון מכיוון שזה לא החוק של חבר-הכנסת וילן.
דוידה לחמן-מסר
אני לא הכנסתי את עניין הפטור ממס. הוא אמר.
היו"ר משה גפני
את אמרת שאם לא היה הנושא של פטור ממס, בעצם לא היינו צריכים להתערב.
דוידה לחמן-מסר
לא. אני אמרתי, בלי קשר לפטור ממס ולתמיכות, גם אז היינו צריכים להתערב כי הציבור אומר: אני תורם, לא משנה אם אני כן מקבל זיכוי או לא, אני תורם מכספי ואני מצפה שהמדינה תיתן לי כלים להתמודד עם ההנהלה שלוקחת את כספי שלא למטרות לשמן הוא נועד. שמישהו יסביר לי למה אני לא יכול לעשות כלום.

אפשרות אחת, זה לתת לתורמים כוח להגיש תביעות ייצוגיות נגד חברי ההנהלה, כמו שעשינו בחברות.
היו"ר משה גפני
אני רוצה לספר לך משהו דמיוני. את ואני מתאגדים בעמותת צער בעלי חיים. אנחנו רואים שהמדינה לא עוסקת בעניין הזה והחלטנו להתאגד. אנחנו רוצים להיות מסודרים כלפי הציבור ולשם כך אנחנו הולכים לעמירם בוגט ורושמים את עצמנו כעמותה. ככל שנוקפים הימים ועוברות השנים הקשיים שמערימים עלינו בכל העניין זה, הפרוצדורות, רואי חשבון וכל מה שנלווה לעניין, יום אחד אני קם ואומר: עם כל הכבוד, שהמדינה תתעסק בזה. הרי זה דבר מאוד חשוב. לכל אחד מאתנו יש מקצוע, הוא עובד, ואנחנו עושים מה שהמדינה היתה צריכה לעשות.
דוידה לחמן-מסר
למה הקמת עמותה? למה שלא תעשה את זה באופן עצמי?
היו"ר משה גפני
גב' זילברשטיין, תסבירי למה הקמתי עמותה.
שרה זילברשטיין-חי
אני הקמתי עמותה כי המדינה לא עושה, כי לי איכפת.
דוידה לחמן-מסר
למה תאגיד?
שרה זילברשטיין-חי
כי הרבה דברים אנחנו לא יכולים לעשות בלי משאבים. לא לכולם יש את המשאבים הכספיים העצמיים אלא מנסים לעשות ביחד.

יש לנו ויכוח של שנים עם עורכת-דין דידי לחמן האם הכסף של הדיווידנדים עומד מול הרצון של אנשים לעמוד מול ילדים עם תסמונת דאון. אם לוקחים כדוגמה את החברה להגנת הטבע, זו יותר חברה ציבורית. תלוי על מה מסתכלים. אם אני מעורבת בעמותה לילדים אוטיסטיים, אני חושבת שכחברה בעמותה הרבה יותר איכפת לי מאשר אם הכסף שלי ירד מ-10 שקלים ל-9 שקלים. זה ויכוח עקרוני מאוד.
דוידה לחמן-מסר
היא אומרת, אני חושבת שהאלטרואיזם הוא עדיין מניע מאוד חשוב, לא פחות מהכסף. לכן, היא אומרת, אני כן אפקח על מה שקורה בעמותה.
שרה זילברשטיין-חי
זה הוכיח את עצמו, כי אם בודקים באופן מהותי במה העמותות מתעסקות, אותן 12 אלף עמותות שהן באמת פעילות, כמה מנצלות לרעה, ולכן כל הדיונים בכנסת הם תמיד על השוליים שמנצלים לרעה את הכסף, ואם אנחנו מדברים על רמת הפיקוח, הרי לא מדובר על זה שצריך פיקוח, מדובר על כמה צריך פיקוח, עד איפה החברה האזרחית עצמאית. הרי כל החברה האזרחית היא לא המצאה ישראלית בלבד. יש הרבה מאוד ארגונים שפועלים בעולם וכולם פועלים על אותו בסיס. גם בכל מקום יש ניצול לרעה, אבל יש כמה כללים בסיסיים, שכל מדינה מגינה על האזרחים שלה באותן המסגרות שהן פעילות.

לכן, אנחנו לא שוללים את הצעת החוק, אנחנו רק אומרים שיש הרבה דברים שכבר קיימים. הנושא של חברים ואסיפה כללית הוא אחד הכלים להתמודד עם הדברים. אני תמיד אומרת, בואו נלך לכמה עמותות כדי לראות איך הן פועלות. הרבה עמותות מזמינות את רשם העמותות שמתנהלות בצורה נכונה ביותר.

מה אנחנו אומרים? תנו לנו את הכלים להדריך את העמותות. הגיע הזמן שגם הממשלה תעסוק בזה, כולל משרד הפנים, כולל הרשויות המקומיות ואז נראה דברים אחרים, כי לאותן עמותות יהיו הכלים לעשות את העבודה בצורה הנכונה.
אבשלום וילן
אני רוצה להסביר לך איך הגעתי לזה. ודאי שאני לא מתעסק עם עמותות כמו שלכם. אני ראיתי, למשל במכון פרס לשלום, שגייסו שם תורמים מכל העולם למען השלום, מטרה ראויה שאני עוסק בה שלושים שנה, שרצות שם משכורות עתק. מצד שני ראיתי את חברה קדישא בתל-
אביב. ראיתי שיש בעיה, שבעצם המישור הזה פרוץ. אם מישהו בסדר, אין לי בעיה אתו. אבל מה קורה כאשר יצר האדם רע מנעוריו ומגיעים שלושה שרלטנים שמחליטים לעשות בכספי הציבור כבתוך שלהם ואין פיקוח? לכן העליתי את הצעת החוק.

אני מסכים, ואמרתי זאת בהתחלה, שיש מתח בין הצורך להתנהל עצמאית, שלא תהיה מעורבות של הריבון, לבין הפיקוח. לכן אני פתוח פה להגיע לנוסח, שמצד אחד לא יכנס לכם לנשמה, מצד שני הוא יגן על ידי המחוקק, כך שמי שינסה לגנוב כספי ציבור לכיסו, יטופל. זה הרעיון.
שרה זילברשטיין-חי
אם אנחנו מדברים על נושא הפיקוח, אני חושבת שז.זה דיון בפני עצמו.
היו"ר משה גפני
אבל מכאן מתחיל הדיון על החוק. החוק הזה הולך להחמיר בעניין הפיקוח על העמותות. דרך אגב, לא גיבשתי עמדה לגבי החוק הזה, אבל יכול להיות שיש פה דבר ראוי, הנושא של מקבלי השכר הגבוה. אנחנו מערבים פה את הכנסת, את הוועדה לביקורת המדינה, אנחנו מערבים גורם נוסף שיהיה בתוך העניין של העמותות.
שרה זילברשטיין-חי
יש לנו הערות לסעיפי הצעת החוק. החומר מונח לפניכם.

בעניין הפיקוח, זה דיון אחר. חבר-הכנסת גפני, אתה מכיר את הצעת החוק בנושא השכר. בסופו של דבר, רשם העמותות עשה מהלך ראוי ובממשלה הקימו ועדה ציבורית. הוועדה הזאת עומדת לסיים את תפקידה ממש בימים הקרובים. לכן הצעות חוק בנושא שכר בכירים הוא לא נכון, כי ברגע שההמלצות האלה יובאו, הן ימולאו. אני לא מדברת עכשיו על סעיפי החוק. אני מדברת על כך שכשאנחנו מדברים על פיקוח, אנחנו בעד פיקוח של המדינה על כמה נושאים, אבל ברגע שהפיקוח נעשה כמשהו שחונק את כל המגזר השלישי הוא לא ראוי, הוא לא נכון. הוא לא נכון גם מבחינת מה שיתנהל בשנים הבאות במגזר הזה. כי אם הפיקוח יהיה כמו במדינה, כל הנושא של החברה האזרחית ילך לאיבוד ואנחנו נהיה המדינה. אם נהיה המדינה, אנחנו גם נדרוש את הכספים שאנחנו מכניסים היום למדינה בנושאים שאנחנו מטפלים בהם.
היו"ר משה גפני
עורך-דין בוגט, איפה עובר הקו שעליו מדובר כל הזמן, בין העידוד של המגזר השלישי לבין הפיקוח של המדינה, ההתערבות של המדינה?
עמירם בוגט
אני לא חושב שיש קו. אני חושב שעידוד המגזר והפיקוח על המגזר זה היינו הך, זה אותו כיוון, זה לא זה נגד זה. אם שרה מתכוונת שלעודד את המגזר זה לתת למגזר לעבוד בצורה פרוצה לגמרי, זו טעות לחלוטין. זה לא יכול להיות.

לדעתי מה שיוצר את האמון הציבורי במגזר השלישי ומאפשר לעמותות לגייס כספים אם זה מהציבור ואם זה מהממשלה ואם זה פטור ממס, זה אך ורק כי הציבור יודע שיש פיקוח. לכן אין קו. יש קו בין התערבות ממשלתית לבין לתת למגזר לעבוד. בנושא הזה החוק לא מדבר. אנחנו לא מדברים על התערבות ממשלתית, אנחנו מדברים על פיקוח ממשלתי. גם אתה ציינת רבות שיש יותר מדי ביורוקרטיה. אתה קורא לפיקוח ביורוקרטיה. כמובן שאפשר לטפל בזה. אני לא חושב שיש יותר מדי ביורוקרטיה. אני חושב ששם אפשר לדבר על מה הגבול בין הביורוקרטיה לבין הפיקוח. אני לא חושב שהחוק הזה מתייחס לזה לחלוטין. מדובר פה על סעיף אחד שהוא סעיף של שקיפות לגמרי. אני לא עושה כלום, אני רק אומר: אלה הנתונים ואין לאף אחד סיבה להתבייש בנתונים.
דוידה לחמן-מסר
הממשלה תמכה בחלק מהסעיפים ולחלק התנגדה.

נכון אומרת גב' זילברשטיין, מונתה ועדה שבראש עומד מר יעקב אפרתי. הוועדה קיימה דיונים רבים. גם אנחנו הגשנו בפניה הצעות שונות איך לבדוק שהחתול לא יברח עם השמנת במקרה הרע, ומצד שני שכל מי שתורם, ירגיש שהוא תורם למטרה ראויה ושהמנהלים יכולים לבצע את עבודתם ללא התערבות של המדינה.

הרעיון שמדבר עליו חבר-הכנסת וילן, של שקיפות השכר בעמותות, הוא לא רעיון יוצא דופן. גם בחברות בורסאיות צריך לעשות שקיפות של השכר. מה המכנה המשותף? לוקחים כסף מהציבור. פה הציבור משקיע כדי להרוויח, פה הציבור תורם כדי לקבל הרגשה טובה שהוא עושה עוד משהו למען הנפש ולא רק למען הכיס. אבל המשותף בין שניהם הוא שלוקחים את כספם של אחרים. ולכן באה המדינה ואומרת: גילוי, לא פיקוח. הרשם לא יגיד כמה להרוויח. זאת לא ההצעה. אנחנו גם מתנגדים לזה והרשם יודע. אני מאוד מתנגדת לכך שהממשלה תגביל את השכר בעמותות כי אני לא חושבת שזה עניינה של הממשלה. אם המדינה רוצה להגיד שהיא לא תתמוך בעמותות, זה משהו אחר. אבל לא נערבב את התמיכות ואת המס עם חוק העמותות. אלה שני דברים שונים.
היו"ר משה גפני
חבר-הכנסת וילן, למה אתה מציע שהרשם יציג את זה בפני הוועדה לביקורת המדינה, למה לא בפני ועדת הפנים? מה הרעיון שעומד מאחורי זה?
אבשלום וילן
בגלל השקיפות.
היו"ר משה גפני
אני מדבר על הרעיון. ברגע שאתה אומר שמעבירים את זה לוועדה לענייני ביקורת המדינה, זאת אומרת שאתה קודם כל יוצא מתוך הנחה שלילית.
דוידה לחמן-מסר
ועדת שרים לחקיקה הציעה שזה יפורסם על יד הרשם.
היו"ר משה גפני
אני רוצה להבין, מה פתאום הוועדה לענייני ביקורת המדינה? זה כאילו שמראש אתה נותן תווית שלילית. אתה אומר: יש ביקורת על העניין. למה?
אבשלום וילן
האם זה יפורסם על ידי הרשם ברשומות בלבד?
עמירם בוגט
אפשר לפרסם גם בעיתונות וגם בחוברת.
דוידה לחמן-מסר
בואו נעשה אנלוגיה. הממונה על השכר מגיש דו"ח לכנסת אחת לשנה על חריגות שכר בגופים ציבוריים. ניקח את הרעיון הזה לא על חריגות, אלא הרשם יניח על שולחן הכנסת אחת לשנה דו"ח על שלושת מקבלי השכר הגבוה בעמותות.
אבשלום וילן
בסדר.
היו"ר משה גפני
בסעיף 2 אתה מבטל את סעיף קטן (ב), מה זה?
עמירם בוגט
התייעצות עם מנכ"ל משרד הדתות.
דוידה לחמן-מסר
זה סופר פוליטי.
אבשלום וילן
זו בעיה. אפשר ללכת או נגטיבי או פוזיטיבי. נגטיבי זה מה שעשיתי, לבטל. פוזיטיבי זה להגיד שיתייעץ כל פעם עם הגורמים הרלוונטיים.
היו"ר משה גפני
בעמותה שמטרותיה דתיות ימונה חוקר כאמור בסעיף קטן - - - בהתייעצות עם המנהל הכללי של משרד הדתות?
עמירם בוגט
למה זה קיים בחוק? אני ירשתי את זה.
דוידה לחמן-סר
למה אתה חושב שזה נכנס לחוק, חבר-הכנסת גפני?
היו"ר משה גפני
אני לא יודע.
דוידה לחמן-מסר
יש שתי גישות. גישה אחת שאומרת דת זה דבר מאוד מיוחד.
היו"ר משה גפני
למה לאגודת צער בעלי חיים אין סעיף כזה בחוק? למה דווקא משרד הדתות?
דוידה לחמן-מסר
תן לי להגיד את החיוב ותן לי להגיד את השלילה. החיוב הוא, בגלל שהתנהלות דתית של עמותות זה חלק מאוד מיוחד, ולכן היו כאלה שסברו שעם כל הכבוד לתפיסה הרגולטורית של איך העמותה מתנהלת, בנושא דת יקחו שלושה צעדים אחורה.
עמירם בוגט
מדובר על כל הדתות כמובן.
דוידה לחמן-מסר
זו נקראת הגישה הפוזטיביסטית, שאומרת אלה עניינים שבין אדם לעצמו, בין אדם לחבריו, זה לא אותו דבר כמו צער בעלי חיים.
גישה אחרת יכולה לבוא ולהגיד
עם כל הכבוד, אנחנו לא רוצים שהמדינה תפקח עלינו אלא אם כן מישהו ראה שזה נכון.

אני מודה ומתוודה, קשה להבין את זה. אני יכולה לנסות להסביר את זה מכאן ומכאן, אבל יש בזה איזה מין חסינות מסויימת לעמותות למטרות דת כדי לא לפגוע בחופש הדת. אם עמותה דתית, מטרתה לקיים את חופש הדת, יכול להיות שמינוי חוקר יפגע בחופש הדת.

אתם רוצים לשמור את חובת ההתייעצות, למה ולאיזה מקרים? אני הייתי אומרת, אם בכלל יש מקום לשמור את חובת ההתייעצות עם מנכ"ל משרד הדתות, שאני לא מבינה אותה, זה צריך להיות באמת רק לדברים שבין אדם ללבו. בין אדם ללבו, אני לא רואה למה זה בעמותה.
עמירם בוגט
קודם כל, זו רק התייעצות. צריך לזכור את זה.
היו"ר משה גפני
למה מופיע בחוק דבר כזה?
דוידה לחמן-מסר
לא צריך את זה.
אבשלום וילן
הסיפור הוא קצת בעייתי. מנכ"ל משרד הדתות, שהוא מינוי פוליטי, תהיה לו סמכות פה. ההתייעצות הזאת מריחה לא טוב. אם זו עמותה לתרבות, מנכ"ל משרד התרבות. אם זה בנושא ספורט, כנ"ל. אם זו עמותה לנושא בעלי חיים, מנכ"ל משרד החקלאות.

לכן אני בעד להוציא את כל הסעיף הזה. זה נראה לי אנכרוניסטי קצת.
היו"ר משה גפני
דידי לחמן-מסר אומרת דבר רעיוני שיכול להיות שהוא נכון. זה לא צריך להיות דתות, זה צריך להיות דבר שהוא חופש דת.
אבשלום וילן
אני אומר שרשם העמותות הוא מספיק אינטליגנטי מספיק. כאשר הוא בוחר חוקר על עמותה מסויימת, הוא לוקח בחשבון את הרגישויות המיוחדות שלה והוא לא יעשה דווקא כי אחרת מה יוצא לו מזה? הוא לא יכול לחקור ברצינות. מראש מאשימים אותו בהטיית חקירה לפני שהתחיל. לכן אני חושב שצריך לבטל את זה.
היו"ר משה גפני
מה בסעיף 3?
אבשלום וילן
סעיף 3 כתבתי די חריף. "נתגלו חריגות בדרך ניהול העמותה, בתפקודה בהתאם להוראות החוק או בפעולותיה הכספיות, יפעל הרשם לתיקון החריגות, לרבות בדרך הדחת חברי ועד העמותה, מינוי מנהל מקצועי לעמותה או המלצה על פירוק העמותה".
שרה זילברשטיין-חי
אנחנו מתנגדים לזה. זה בדיוק הגבול שאנחנו רואים אותו כגבול של הפיקוח, כי אנחנו אומרים, יש לך אפשרות לפרק את העמותה, יש לך אפשרות לחקור אותה, יש לך אפשרות להמליץ המלצות איך היא תתפקד. יש לנו פה סעיף שאני רוצה שעורך-דין סן יציג אותו כי אנחנו בפירוש רואים את ההתערבות המקסימלית בהפעלת עמותות. אם עמותה לא ראויה, שתפורק.
סן פרחי
אנחנו חושבים שההתערבות היא להיכנס לתוך הקרביים של גוף וולונטרי. הפיקוח הוא עד כדי כך שמחר יכולים לפרק את הוועד. לפי סעיפים 49 ו-50 לחוק העמותות, רשם העמותות יכול לבקש מבית המשפט שיפרק את העמותה. בזה מסתכם בעצם כל העניין.
דוידה לחמן מסר
הממשלה התנגדה להצעה מרחיקת הלכת של חבר-הכנסת וילן, אבל יש דרכי ביניים ואני רוצה להסביר מה הדילמה ולמה זה עלה.
לרשם יש נשק אטומי של פירוק העמותה. יש מקרים שבהם ההנהלה מתפקדת לא כראוי להגשמת מטרותיה. אם אין סיכוי שהעמותה הזאת תבריא ותמנה הנהלה טובה, כמו הבראת חברות, היא צריכה להתפרק. אבל אם יש איזשהו משבר וצריכים פרק זמן קצר למנות ועד מנהל אחר עד שתתכנס האסיפה של החברים ותבחר מנהל מתאים כי המנהל הזה לא מתאים, אז יכול להיות שצריך לשקול דבר שקיים גם בחברות, וזה לפנות לבית משפט.

אני מסכימה עם כל הטוענים שלתת סמכות חד-משמעית כזאת לרשם העמותות לבדו זו סמכות יותר מדי גדולה למדינה. אבל אם יש באמת בעיה ועילות מאוד מוגדרות, לא כלליות, ואז הוא פונה לבית המשפט ואומר: עמותת צער בעלי חיים הם לא מבינים. המון כסף תורמים להם, הם לא משקיעים אותו בבנק כמו שצריך, הכלבים שוכבים זרוקים, אף אחד לא נותן להם אוכל, זו לא המטרה שבשבילה התורמים תרמו את הכסף. אני מבקש למנות הנהלה פעילה לתקופה של עד שלושה חודשים, עד שתכונס האסיפה ותבחר הנהלה מתאימה ובינתיים שזה יתנהל כמו שצריך. אני אומרת שצריכות להיות עילות מאוד קיצוניות, כי אנחנו לא רוצים להתערב בחברה אזרחית, אבל מצד שני, לבוא ולהגיד שהוא צריך ללכת דרך הנשק האטומי של פירוק העמותה כדי להגיע למינוי מפרק, זה גם כן חבל.
אבשלום וילן
אחרי שקיבלתי את ההערות שזו באמת כניסה לנשמה וזה בולשביקי, והם טוענים שלפי סעיף 49(3) לחוק הנוכחי ברגע שהחוקר והרשם יכולים לבוא בפני שופט ולדרוש פירוק העמותה, יכול להיות שזה מספיק.
דוידה לחמן-מסר
אני לא רוצה פירוק, אני רוצה למנות הנהלה להבראת העמותה. אם אני רואה בדו"חות הכספיים שהעמותה הזאת, שממלאה מטרה מאוד חשובה, מתנהלת באופן לא תקין בעליל, אני הולכת לבית משפט. יש עין פקוחה. עוד לא קיבלנו את האישור של ועדת שרים, אבל הרעיון שלנו הוא להגדיר עילות מאוד קיצוניות וללכת לבית משפט.
אבשלום וילן
אני מקבל את הרעיון הזה. הם צודקים שזה חריף מדי. ללכת במקרה כזה לשופט להורות על שינויים זה בסדר.
סן פרחי
הערה לעורך-דין לחמן-מסר. המינוי של רשם העמותות למנות מישהו באופן זמני, גם היום הוא ממנה אנשים שלו בכל מיני עמותות, אבל זה לא זמני.
דוידה לחמן-מסר
מה פתאום. זה רק בהסכמה.
עמירם בוגט
כל מה שנעשה זה רק בהסכמה.
אבשלום וילן
אתה יכול למנות מבלי שמסכימים בחברה קדישא?
עמירם בוגט
כרגע לא.
דוידה לחמן-מסר
על חברה קדישא יש לנו הרבה מה לומר.
עמירם בוגט
לא מינינו, כי אי-אפשר למנות ולכן אנחנו במסלול של פירוק.
דוידה לחמן-מסר
הוגשה בקשה לפירוק העמותה. בניגוד לעמותת צער בעלי חיים, אי-אפשר בלי חברה קדישא בתל-אביב. יש בעיה עם הפירוק שלה.
אבשלום וילן
משרד המשפטים צודק. אני הלכתי לנוסח קיצוני מדי. צריך לאפשר לרשם להביא בפני שופט את האפשרות לשינויים מהותיים בעמותה מבלי לפרקה. או הכל או כלום, זה לא פתרון.
היו"ר משה גפני
את אומרת שאי-אפשר בלי חברה קדישא בתל-אביב.
דוידה לחמן-מסר
אבל לא באמצעות ההנהלה שנבחרה דווקא.
היו"ר משה גפני
אם אי-אפשר, שהמדינה תעשה את זה. אם התברר שאנשים עשו עבירות פליליות, יש כאלה שיושבים בבית סוהר על זה.
עמירם בוגט
יש לך גוף עם רשיון, עם החלקות, מה תעשה?
היו"ר משה גפני
הם פנו אלי ואומרים: אנחנו התייעלנו, אנחנו השתפרנו. בא הרשם ואומר: אני רוצה לפרק או למנות מישהו אחר, והוא הולך למנות אנשים אחרים. הם טוענים שכאן יש דבר עקרוני. במקרה רשם העמותות הוא אדם דתי, אבל רשם העמותות יכול להיות גם אדם לא דתי. הם טוענים שבנושא של חברה קדישא צריכים להתעסק אנשים דתיים. הם אומרים, זה כמובן לא כתוב במכתב, אני אומר את זה בלשוני, הוא ממנה שם איש מרצ.
עמירם בוגט
זה לא נכון. בשביל זה הרשם הולך לבית המשפט.
אבשלום וילן
לפי החוק הקיים הרשם יכול רק לבוא לשופט ולבקש פירוק. אנחנו מחפשים דרך כדי לשמור על מטרות העמותה, ולאפשר לרשם לבוא לשופט ולבקש החלפת האנשים, לא לפרק.
היו"ר משה גפני
מי ימנה את האנשים? אני הקמתי עמותה, אלה המטרות שלי. הרשם חושב שמה שעשיתי הוא חמור, הוא פלילי. צריך לפרק, תפרק.
דוידה לחמן-מסר
מי אתה, המנהל או החבר?
היו"ר משה גפני
לא משנה.
דוידה לחמן-מסר
זה כן משנה.
היו"ר משה גפני
יושבים כל החברים שרשומים בעמותה ואומרים: אנחנו רוצים להשתפר בעצמנו, אנחנו מבקשים ממך לא להתערב. אתה רוצה לפרק, תפרק. יושב רשם העמותות ואומר: אתם לא בסדר, ולכן אני מתחיל לנהל את העניין. אני קובע שראובן, שמעון ולוי, הם ינהלו את העמותה לפרק זמן של חצי שנה, ארבעה חודשים, שנה, אף אחד לא יודע כמה. זאת אומרת אלה אנשים של הרשם שמינה אותם. הוא קיבל אישור של בית המשפט, כל שופט יתן את האישור לזה, זה ברור, אבל הרשם מתחיל לנהל עמותות.
אבשלום וילן
אני בעד שזה יהיה מבין חברי העמותה. אני אתן לך כדוגמה את האגודה למלחמה בסרטן. אני מניח שיש שם כמה מאות אלפי תורמים. חס וחלילה, מסתבר שהמנהלים שם עשו מעשה שחיתות. אתה צודק, הרשם יתחיל למנות את החברים שלו? זה בעייתי.
היו"ר משה גפני
אמרת קודם שהוא איש פוליטי, הוא ימנה אנשים פוליטיים.
אבשלום וילן
אנחנו דיברנו על המחליף שלו. מבחינת האנשים אתה צודק, זה לא יכול להיות מינוי ממשלתי, הוא צריך למנות מתוך חברי העמותה. זה הגיוני.
שרה זילברשטיין-חי
חבר-הכנסת וילן, היות ויש פרוטוקול, נתת דוגמה לא נכונה.
אבשלום וילן
לקחתי בכוונה דבר שיש עליו קונסנזוס כללי, עמותה שיש לה מאות אלפי אנשים. אמרתי נניח במקרה היפותטי, ואז מה, אגודה כזאת ינהלו שלושה פקידים ממשלתיים? לא הגיוני. לכן אני אומר שזה צריך להיות מתוך ההרכב עצמו.
היו"ר משה גפני
למה אתה מבקש להעביר את זה משר הפנים לשר האוצר?
אבשלום וילן
לדעתי, כל הנושא הזה צריך להיות אצל שר המשפטים. זה הכי נקי, הכי ענייני. ואני לא מתייחס מי כרגע שר לא בעבר, לא בהווה ולא בעתיד.
היו"ר משה גפני
למה שר המשפטים יותר נקי משר הפנים?
דוידה לחמן-מסר
אני רוצה להבין איך בכלל זה הגיע לכך שעמותות במשרד הפנים?
היו"ר משה גפני
מה זה משנה בשלב הזה?
דוידה לחמן-מסר
אתה ראית מישהו ממשרד הפנים שבא לפה היום? זה מעניין אותם?
היו"ר משה גפני
אם את לא היית יושבת במשרד המשפטים, מישהו ממשרד המשפטים היה בא?
דוידה לחמן-מסר
כן.
היו"ר משה גפני
למה?
דוידה לחמן-מסר
בגלל הקטע התאגידי.
אבשלום וילן
למה כתבתי שר האוצר? מצד אחד יש פטור ממס הכנסה. מצד שני, נניח עמותות שקיבלו עזרת מדינה - שר האוצר. לפי דעתי הפיקוח הכי נקי עניינית צריך להיות משרד המשפטים. למה משרד הפנים? זה תקוע היסטורית במשרד הפנים.
עמירם בוגט
בגלל האגודות. אגודות עותומניות היו במחוזות במשרד הפנים.
אבשלום וילן
דידי צודקת. הרישום צריך להיות במשרד המשפטים. את זה השכל הישר אומר.
היו"ר משה גפני
יכול להיות שעובר פה קו פוליטי - ועדת ביקורת המדינה?
אבשלום וילן
זה לא קשור. קיבלתי את ההצעה להביא את זה לכנסת. את החוק הנחתי ב-27.3.2000. יושב-ראש הוועדה לביקורת המדינה היה עוזי לנדאו.
היו"ר משה גפני
מה זה סעיף 6?
דוידה לחמן-מסר
אלה עבירות מינהליות. שהעבירות על פי חוק העמותות יהיו עבירות מינהליות והממשלה תומכת בדבר הזה.
ליאת בלום
הבקשה על פי הסעיף כמו שהוא מנוסח כרגע היא להוסיף את העבירה על פי חוק העמותות לתוספת. התוספת מתייחסת לסעיפים 1 עד 4 לאותו חוק עבירות מינהליות כשבחוק עבירות מינהליות קובעים שעבירות כאלו ואחרות אכן נחשבות לעבירה מינהלית.
עמירם בוגט
עבירות קנס למי שלא מגיש דו"ח בזמן. זה כאילו כתב אישום נגדו.
היו"ר משה גפני
אם אני לא מגיש דו"ח זו עבירה פלילית?
עמירם בוגט
כן, ואז אפשר להגיש כתב אישום לפי המסלול הזה.
היו"ר משה גפני
למה אני צריך להגיש דו"ח? אני לא רוצה להגיש דו"ח. אל תיתן לי אישור יותר.
עמירם בוגט
מה, אני אפרק אותך כי לא הגשת דו"ח?
דוידה לחמן-מסר
אישור ניהול תקין אני מבקשת לשים בצד. אגודת צער בעלי חיים לא צריכה אישור ניהול תקין.
היו"ר משה גפני
נכון.
עמירם בוגט
אבל אתה צריך שקיפות.
היו"ר משה גפני
כל עוד לא היה אישור ניהול תקין, את צודקת. אבל מאותו רגע שיש אישור ניהול תקין - - -
דוידה לחמן-מסר
איפה יש?
היו"ר משה גפני
אני אגיד לך איפה יש. אנחנו הקמנו את העמותה הזאת, אנחנו מבקשים מתורמים לתרום כסף ואנחנו מבקשים מהמדינה להשתתף בהוצאה כזאת או אחרת שלנו.
דוידה לחמן-מסר
זאת הבעיה.
היו"ר משה גפני
כל עוד לא היה ניהול תקין, את צודקת, צריך לאכוף את העניין. מאותו רגע שצריך אישור ניהול תקין, יבוא חבר-הכנסת אבשלום וילן ויבקש לתרום לעמותה שלנו.
שרה זילברשטיין-חי
הוא לא צריך אישור ניהול תקין.
דוידה לחמן-מסר
על בסיס מה יינתן אישור ניהול תקין? מה הוא יבדוק אז?
היו"ר משה גפני
יכול להיות שאנחנו לא מנהלים את זה כמו שצריך. אז הוא יבקש לראות אישור ניהול תקין. החלטנו לא להגיש דו"חות. התעצלנו בעבודה, לא מגישים דו"חות. אומר עמירם בוגט: תשמעו רבותי, אתם לא מגישים דו"ח, לא תקבלו אישור ניהול תקין. ברור ומובן מאליו אין מה לבדוק. אם תמשיכו לא להגיש דו"חות, אני אפרק לכם את העמותה. מה עוד?
עמירם בוגט
כתוב בחוק שאתה חייב להגיש דו"ח. המחוקק רוצה שקיפות בכל עמותה.
דוידה לחמן-מסר
דו"חות כספיים גם חברה צריכה להגיש. מה אמרתי שמייחד עמותה? אם אתה ואני רוצים לעשות למען בעלי חיים, אנחנו רוצים שאבשלום וילן יתרום לנו, למה הקמנו עמותה? הקמנו עמותה כי אנחנו לא אחראים לחובות שלה, כי אנחנו יכולים לשכור דירה כעמותה ולא לשלם את שכר הדירה וכשבעל הבית יבקש את שכר הדירה נגיד לו: מצטערים, זו עמותה, תתבע. אבל לעמותה אין נכסים.

אישיות משפטית נפרדת זו המצאה מאוד מעניינת. מה מעניין בה? מעניין בה שהיא מאפשרת לך ליצור פעולות בלי להיות אחראי לתוצאות. זו המצאה משפטית, פיקציה משפטית שאומרת: למרות שיש בני אדם, הם לא אחראים. מי שאחראי זה הדבר שנקרא חברה, עמותה, אגודה שיתופית. והם לא הולכים מאחורי הפרגוד אלא במקרים מאוד קיצוניים. כמו שאני צריכה להתנהג יפה ויש לי תעודת זהות, ככה עמותה צריכה שיהיו לה דו"חות כספיים. אם היא לא מגישה דו"חות כספיים, עד עכשיו החקיקה היתה קצת ארכאית, וכל דבר שאסור היה עבירה פלילית.

כידוע לך, המשטרה באמת זה בדיוק מה שמטריד אותה, לאכוף את העבירה הפלילית שזאת חובת הגשת דו"חות כספיים. לכן עוברים לעבירה מינהלית. אנחנו הופכים את זה לקנס מינהלי. דהיינו, אתה לא רוצה להגיש דו"חות, אל תגיש, אבל קנס תשלם. אנחנו הולכים אל התמריצים הכלכליים להתנהגות תקינה.
אבשלום וילן
זה מאוד הגיוני. האלטרנטיבה היא לתבוע בבתי משפט פירוק.
היו"ר משה גפני
מה אתם אומרים?
שרה זילברשטיין-חי
אנחנו בעד.
אבשלום וילן
יש לי הצעה. ההערות הן מאוד חשובות. זה חוק שחייב להיות בהסכמה. בוא נעביר את זה עם התיקונים שהסכמנו עליהם ונחכה שבוועדת שרים יגבשו את ההמלצות.
דוידה לחמן-מסר
אנחנו חשבנו לשבת ולנסות לגבש מספר תיקונים ולבוא בדברים עם חבר-הכנסת וילן.
אבשלום וילן
אין לי בעיה רק שנוגה ענתבי לא תתקע אותי חצי שנה. אם תגמרו להכין נוסח ונוכל להביא את זה לקריאה ראשונה תוך חודש, חודש-וחצי - אני מסכים.
דוידה לחמן-מסר
אנחנו צריכים עוד ישיבה של הוועדה כדי שתאשר את הנוסח לקריאה ראשונה. זה יהיה נוסח אחר לגמרי.
היו"ר משה גפני
אני מבקש שתעשו את העבודה שלכם, תאמרו לנו האם אכן הגעתם להסכמה על איזשהו נוסח, תעבירו אותו לייעוץ המשפטי של הוועדה, ואז נביא את הנוסח לכאן לאישור לקריאה ראשונה. אבל אני מבקש שגם המגזר השלישי יהיה כאן.
אבשלום וילן
אני מתחייב מראש שאגיע להבנות עם המגזר השלישי. קיבלתי הערות משני גורמים שם, שני סוגים שונים של עמותות. אין לי בעיה.
דוידה לחמן-מסר
אני גם חייבת לחזור לוועדת שרים לראות אם הם מסכימים להצעה שלנו.
היו"ר משה גפני
לגבי הנושא של שר הפנים או שר המשפטים או שר האוצר, אתה תוכל להביא עמדה בעניין הזה?
עמירם בוגט
אין לי עמדה.
אבשלום וילן
ועדת שרים תחליט.
היו"ר משה גפני
תודה רבה. הישיבה נעולה.

הישיבה ננעלה בשעה 12:00

קוד המקור של הנתונים