ישיבת ועדה של הכנסת ה-15 מתאריך 23/10/2002

חוק התכנון והבנייה (תיקון מס' 63), התשס"ג-2002

פרוטוקול

 
פרוטוקולים/ועדת הפנים/59352
ועדת הפנים ואיכות הסביבה
23/10/02

פרוטוקולים/ועדת הפנים/5935
ירושלים, כ"ה בחשון, תשס"ג
31 באוקטובר, 2002

הכנסת החמש-עשרה נוסח לא מתוקן
מושב חמישי
פרוטוקול מס' 471
מישיבת ועדת הפנים ואיכות הסביבה
יום רביעי, י"ז בחשון התשס"ג (23 באוקטובר 2002), שעה 10:30
סדר-היום
הצעת חוק התכנון והבניה (תיקון מס' 61) (הודעה על הפקדת תכנית), התשס"ב-2002
נכחו
חברי הוועדה: משה גפני – היו"ר
עזמי בשארה
יהודית נאות
איוב קרא
מוזמנים
עו"ד יהודה זמרת - לשכת היועץ המשפטי – משרד הפנים
יחזקאל לביא - משרד הפנים
עו"ד דלית דרור - משרד המשפטים
עו"ד אליעד ויינשל - משרד המשפטים
עו"ד נועה בן-אריה - מרכז השלטון המקומי
שי יפתח - משרד האוצר
עו"ד צחי בר-ציון - משרד האוצר
הלל גרנות - מנכ"ל איגוד חברות עירוניות
עו"ד לימור גתי - לשכה משפטית – המשרד לאיכות הסביבה
עו"ד איריס שליט - המשרד לאיכות הסביבה
דבורה סיילס - אדם טבע ודין
עו"ד תמר רוה - התאחדות הקבלנים
יועצת משפטית
ליאת בלום
מנהלת הוועדה
יפה שפירא
קצרנית
מזל כהן

הצעת חוק התכנון והבניה (תיקון מס' 61) הודעה על הפקדת תכנית), התשס"ב-2002
היו"ר משה גפני
אני פותח את הישיבה.
על סדר-היום
הצעת חוק התכנון והבניה (תיקון מס' 61) (הודעה על הפקדת תכנית), התשס"ב-2002, של חברת- הכנסת יהודית נאות ומספר חברי כנסת.

חברת-הכנסת נאות, מה החוק הזה?
יהודית נאות
זה חוק שבעצם עבר קריאה ראשונה בוועדת הפנים. למעשה, גיבשנו פה בישיבות לא מעטות על דעת, למיטב זכרוני, כל הגופים הנוגעים בדבר, אלא אם כן יתקנו אותי, הצעת חוק שצומצמה קצת מכוונתי המקורית כדי להרחיב את ההודעה על כך שבעצם הולכת להיות הפקדה של תכנית, להרחיב את המידע לציבור במובן של לא להסתפק יותר באיזו ידיעה קטנטנה בעיתונות היומית, שאף אחד לא קורא אותה, האותיות קטנות, זה לא אומר כלום לתושבים שבסמוך להם התכנית הזאת הולכת להיות מופקדת, להרחיב את המידע למי שעלול להיפגע, אני קוראת לזה הנוגעים בדבר כי ממש לא מעניין אותי בגבעתיים הפקדות תכנית, אלא אם כן יש להם בעיה של איכות סביבה ואז אני פועלת. אבל יש תכניות שהציבור לא ידע עליהן, האדם במקרה לא היה בארץ כשהעיתון התפרסם, אין לו סיכוי בעולם לדעת. ההסכמה היתה שבגישה של הגדלת המידע ונגישות הציבור למידע יוצב שלט על תכנית מתאר מקומית או תכנית מפורטת.

אנחנו לא מטילים על הרשויות המקומיות את העלות אלא על המגיש. כפי שגם היום המגיש מפרסם בעיתונים, אז הוא יעשה עוד שלט, לא רק שלט שזה הקבלן וזו האינסטלציה וזה המתכנן והאדריכל, יהיה עוד שלט.

זה בעצם מידע לציבור באזור הסמוך לתכנית.
היו"ר משה גפני
אני זוכר שבדיונים בקריאה הראשונה היו על זה הרבה ויכוחים.
דלית דרור
המציעה הלכה לקראתנו וכל המחלוקות יושבו.
יהודית נאות
כל המחלוקות יושבו. זו הצעה שהקבלנים הסכימו לה.

כוונתי היתה שיהיו דברים כמו צילום ממוחשב, תכניות ממוחשבות שיראו את ההבדלים בין התכניות. היה לי רצון עז להגדיל הרבה יותר, אבל אני תמיד מאמינה בשלבים ואני חושבת שיכול להיות שזה מספיק.
עזמי בשארה
יש לי הצעת חוק שאני רוצה לחסוך לעצמי להגיש אותה. אני חושב שלחברת הכנסת נאות יש יותר יכולת להעביר חוקים.
יהודית נאות
יש לי מכסה. ׁ
עזמי בשארה
לא רק שיש לך מכסה, יש לך קשרים יותר טובים. לפעמים רק בגלל השם מצביעים.

ישנם שני סוגים שנוגעים לדבר. יש נוגעים לדבר מבחינת איכות סביבה, מבחינה מורלית. יש נוגעים בדבר שאדמתם יכולה להיפגע, ממש להיות מופקעת כתוצאה מדבר כזה.

לגבי הסוג הראשון, מבחינתי מקובל עלי מה שמציעה חברת-הכנסת יהודית נאות, הודעה בעיתון וכו', להרחיב את זה גם לשפה הערבית. זה מצוין. גם את הערבית לא יקראו כי גם היא תהיה באותיות קטנות וכו', אבל עקרונית אני בעד.

אני אומר שמי שיש לו אדמה שהולכת להיות מופקעת - - -
יהודית נאות
זו לא הפקעה. אני מדברת על הפקדת תכנית.
דבורה סיילס
יש הצעה זהה של הפקעה.
עזמי בשארה
אם זאת תכנית מתאר שלא מלווה בכך שאנשים יכולים להפסיד אדמה, זה בסדר.

אני רוצה שתישלח הודעה אישית הביתה למי שיש רכוש, לא למי שהולך לבג"ץ.
היו"ר משה גפני
יש לך הצעת חוק כזאת?
עזמי בשארה
כן.
היו"ר משה גפני
לפי דעתי הצעת חוק כזאת לא תעבור במליאה בגלל שקוראים לך עזמי בשארה. אם השם היה יהודית נאות אולי זה היה עובר, לא בטוח. אני מעריך, מכל מיני סיבות, כולל התקופה שבה אנחנו חיים, זה לא יעבור. אני מציע לך לבקש להעלות את הנושא הזה כהצעה לסדר בוועדה. תגיש את זה בכתב. אני אנסה בשבועות הקרובים להכניס את הנושא הזה לסדר-היום, נקיים עליו דיון ומשרדי הממשלה לא יחמקו מהדיון בעניין הזה ואז הם יצטרכו להביע את עמדתם.

עורכת-דין דלית דרור, עמדתך לגבי החוק הזה.
דלית דרור
אנחנו תמכנו עניינית בהצעה הזאת שהופכת את הפרסום על הפקדה לדבר אפקטיבי יותר, שאנשים יכולים למצות את הזכות שלהם להתנגד. היו לנו כמה הערות שחברת-הכנסת נאות הסכימה להם, לא להחיל את זה על תכנית ארצית ומחוזית. זו לא היתה הכוונה, זה לא סביר בכל הארץ שלטים; להוריד את נושא ההדמיה, על זה היה פה ויכוח גדול כי אנחנו חשבנו שההדמיה תטעה. היזם יציג משהו יפה ואחר-כך אנשים יחשבו שזה מה שיש והתכנית סובלת גם את זה וגם פרשנות אחרת לגמרי של הבינוי. הוסף הנושא של השפה הערבית, הוסף נושא של אפשרות פרסום חלופי כשזה לא סביר. נניח שזו תכנית מתאר על עיר שלמה, במקרה כזה תהיה איזושהי דרך פרסום אלטרנטיבית. מה שעוד היה לנו חשוב, להשאיר לשר בתקנות את האפשרות להורות על גודל השלט, הצורה שלו, כי השלטים האלה יכולים גם להיות מפגע חזותי, וחשוב מאוד נושא ההסרה של השלטים, שהשלטים לא יהיו שם לעולם ועד. לאחר כל אלה, אנחנו יכולים לתמוך בהצעת החוק.
היו"ר משה גפני
תודה רבה.

עו"ד יהודה זמרת, בבקשה.
יהודה זמרת
אנחנו בזמנו הערנו לאורך כל הישיבות מספר הערות לנוסח. הדיון התמקד כל הזמן בנושא של הדמיה שבסופו הנושא נפתר.

אני עברתי על הצעת החוק אל מול הפרוטוקולים וראיתי שמספר נושאים לא הוטמעו. אני העברתי מכתב ליועצת המשפטית של הוועדה.
יהודית נאות
אנחנו בדיון, אתה יכול לתקן עכשיו.
היו"ר משה גפני
ההערות שלך הן על סעיפי החוק?
יהודה זמרת
אין לי הערות בנושא המהות.
היו"ר משה גפני
תעיר את הערותיך על הסעיפים.
היו"ר משה גפני
יש עוד מישהו שרוצה להתייחס לחוק עצמו?
איריס שליט
אנחנו גם תומכים בהצעת החוק.
יהודית נאות
הם אלה שביקשו לדאוג גם להסרת השלט. זו תרומתכם.
דבורה סיילס
אדם טבע ודין תומכת בחוק כפי שהוא מנוסח היום.
תמר רוה
גם התאחדות הקבלנים.
ליאת בלום
(קוראת את הצעת החוק – סעיף 1(א) ).
יהודה זמרת
תקופת הפקדה זה מונח ששגור אבל בלשון החוק מעולם לא מופיע המונח תקופת הפקדה. יש לנו התקופה להגשת התנגדויות. למעשה ההפקדה נמשכת עד שהתכנית מתאשרת והרבה אחרי. לכן צריך להיות למשך התקופה להגשת התנגדויות.
היו"ר משה גפני
מקובל.
יהודה זמרת
"לפי נוסח שיקבע מוסד התכנון" – מדובר בנושא טכני. ועדה מחוזית לא תתכנס ותחליט על נוסח התכניות. הנושא בדרך כלל מטופל על ידי מזכיר הוועדה שמעצב את הנוסח. זה נושא טכני.
יהודית נאות
אבל מישהו מאשרר לו את הנוסח.
יהודה זמרת
הוועדה לא מאשרת את הנוסח של הפרסום, גם לא היום. עושה את זה המזכיר. המזכיר כותב נוסח מסוים בהתאם לעקרונות שקבע המחוקק.
יהודית נאות
אבל מה כתוב בחוק התכנון והבניה לגבי ההודעה בעיתונות?
יהודה זמרת
כתוב: הודעה תפורסם, ההודעה תכלול ככל האפשר. לא כתוב שמוסד תכנון צריך לאשר אותה. כתוב שההודעה תכלול כך וכך. לא צריך לכתוב על ידי מוסד תכנון.
יהודית נאות
אני חושבת שמוסד תכנון צריך פה לאשר. המטרה היא שייקחו פה אחריות שהנתונים הם מדוייקים. שלא יהיה מצב שבו אם המזכיר רוצה להעביר תכנית הוא יכתובמינימליסטית, ואם יש לו התנגדות אישית למשהו, הוא יכתוב מקסימליסטית. למוסד התכנון יש אחריות. יש מהנדס העיר.
היו"ר משה גפני
בחוק העיקרי כתוב "מוסד תכנון" כל הזמן.
יהודה זמרת
כתוב: הודעה על הפקדת תכנית מתאר – יש הוראות לגבי ההודעה. בשום מקום לא נאמר שמוסד תכנון צריך לאשר את ההודעה. ההודעה נעשית על ידי הגורמים הביצועיים של הוועדה. זה המצב היום. חברת-הכנסת יהודית נאות מבקשת להכניס פרמטרים נוספים למה שקיים היום. לקחת מוסדות ציבור, שיש להם מספיק אומץ וכל היום מועלות טענות על יעילותם, ולהתחיל להעלות על סדר יומה של ועדה מחוזית את כל הנוסח ולהגיד האם ייכתב א' או ייכתב ב', פסיק פה פסיק שם, אני אומר שגם לא יהיה דיון אפקטיבי הלכה למעשה בגלל שאני מכיר את הפורום, יש לו מספיק עיסוקים. אני לא מסוגל להעמיס על סדר יומו - - -
יהודית נאות
מה אתה מבקש לומר לנו?
יהודה זמרת
אפשר למחוק את הסיפא ולהשאיר אותה במצב הקיים היום. אנחנו קובעים מה ההודעה צריכה לכלול. את הנוסח כותב מזכיר הוועדה.
תמר רוה
זה בדיוק מה שאני רוצה לומר. מוסד התכנון באמת לא יכנס לכל תכנית ותכנית. יכול להיות שמה שהוא יעשה עם קבלת החוק, הוא יתייחס לזה, יקבע משהו כללי וינחה את המזכיר שלו לגבי הפרמטרים.
יהודה זמרת
יש בהמשך סעיף על התקנת תקנות. אמרנו שאנחנו רוצים להרחיב אותו. אנחנו כרגע חושבים על אפשרות של טופס מסוים בתקנות שיכלול פרמטרים. במקום לעשות סעיף מאוד פרטני לגבי שלט, צריך לעשות סעיף יותר רחב לגבי בכלל הודעות פרסום. נדבר על זה בהמשך.
יהודית נאות
מקובל.
היו"ר משה גפני
ההצעות של עורך-דין יהודה זמרת מתקבלות.
ליאת בלום
(קוראת סעיף 1(ב) ).
היו"ר משה גפני
יש התנגדויות? אין.
ליאת בלום
(קוראת סעיף 1(ג) ).
יהודה זמרת
שוב, אותה הערה כמו קודם. בזמנו הנושא נבחן. יש לנו סעיף שמחייב הודעה אישית במתן הקלה, סעיף 149. בסעיף 149 קבעו שיש חובה וקבעו סעיף פטור מסוים. אני אקריא את הנוסח שלו: יושב-ראש הוועדה המחוזית רשאי, בכפוף לתקנות שיתקין שר הפנים – ידענו שיש פה בעיה. אמרנו שיהיה בכפוף לתקנות.
היו"ר משה גפני
אתה מציע את זה גם פה.
יהודה זמרת
כן. אני אומר, יושב-ראש מוסד התכנון, שזה לא יהיה המזכיר, רשאי בכפוף לתקנות שיתקין שר הפנים לקבוע כי על תכנית מסוימת או על סוגים מסוימים של תכניות – יש למשל תכנית נושאים: תכנית מרתפים, תכנית גגות – לא יחולו הוראות סעיף א' כולן או מקצתן. יושב-ראש מוסד התכנון יקבע על דרכים חלופיות – את הסיפא של הסעיף המוצע.
יהודית נאות
אבל עם הסייג של לפי תקנות, כדי שלא תהיה זילות וכולם יקבלו פטור.
יהודה זמרת
זה מקובל עלינו. זו ההצעה שלנו. "יושב-ראש מוסד התכנון רשאי, בכפוף לתקנות שיתקין שר הפנים, לקבוע כי על תכנית מסוימת או על סוגים מסוימים של תכניות, לא יחולו הוראות סעיף א' כולן או מקצתן".
עזמי בשארה
על איזה סוגים של תכניות?
דלית דרור
למשל על תכנית מתאר שחלה על כל העיר. לא תשים שלטים בכל העיר.
יהודית נאות
הם ישימו אז על השלטים של העירייה בכל הרחובות. אבל לא שלט במקום על המגרש כי זו שכונה.
תמר רוה
צריך תקנות ברורות, כי התקנות הקודמות לא כל כך היו ברורות.
ליאת בלום
(קוראת סעיף 2).
היו"ר משה גפני
אלה התקנות ששר הפנים צריך להתקין.
יהודה זמרת
אם כבר עושים סעיף לגבי דרכי פרסום, צריך לעשות סעיף כללי. סעיף שמתייחס לכל נושא, יותר משהוא מוסיף הוא גורע כי הוא אומר רק לנושאים האלה. הצעתנו היא: להוראות עניין דרכי פרסום הודעות על הליכי תכנון והפקדת תכנית ואישורה – ולא איכפת לי להוסיף: לרבות פרסום השלט על פי סעיף 92.
דלית דרור
אבל שיופיע שם גם ההסרה שלו.
יהודית נאות
למשל חור באדמה כדי לתקוע את השלט. צריך לסתום את החור כדי שזקנים לא יפלו.
יהודה זמרת
אין לי בעיה. אני רק מסביר את הבעייתיות המסוימת שלנו. מוסד תכנון חי רחוק מהשטח. אם אותו בן-אדם עשה בור כדי לשים את השלט, האם מוסד תכנון ילך לחפש האם הוא סגר את הבור? התחייבות אני יכול לבקש ממנו, לא יותר.
היו"ר משה גפני
אני מקריא את מה שאתה אומר. "הוראות לעניין דרכי פרסום הודעות על הליכי התכנון והפקדת תכנית ואישורה, לרבות הצבת שלט והסרתו, על פי סעיף 89א לחוק.
יהודה זמרת
לרבות לגבי הודעה על שלט, ולא הצבה.
דלית דרור
מה זה הודעה על שלט?
יהודה זמרת
הודעת על שלט זו כותרת השוליים של הסעיף.
דלית דרור
כותרת השוליים היא לא טובה כי זו לא הודעה על שלט, זו הודעה על הפקדת תכנית באמצעות שלט.
יהודית נאות
המלה צריכה להיות הודעה באמצעות שלט.
יחזקאל לביא
ההודעה מודבקת על שלט.
יהודה זמרת
הודעה על גבי שלט.
היו"ר משה גפני
"לרבות הודעה באמצעות שלט והסרתו".
יהודה זמרת
צריך להגיד: הודעה בשלט, כמו שיש הודעה בעיתונות.
יחזקאל לביא
יש גם מושג מה זה שלט.
יהודית נאות
יחזקאל, על גבי שלט אמרת, קיבלנו.
היו"ר משה גפני
נבדוק איך זה מופיע בחקיקה. היועצת המשפטית תחליט איך לנסח את זה.
יחזקאל לביא
בתיאום עם היועץ המשפטי שלנו.
היו"ר משה גפני
בסדר. אבל בתנאי שהמילה "הסרה" תהיה כתובה בחוק.
ליאת בלום
(קוראת סעיף 3).
יהודה זמרת
יש לנו בעיה בגלל שאנחנו צריכים להתקין תקנות, אני לא יודע אם נעמוד בהתקנת התקנות עם כל מה שכרוך בכך.
היו"ר משה גפני
מה אתם מבקשים?
יהודה זמרת
תשעה חודשים נראה לי זמן סביר.
היו"ר משה גפני
בסדר, תשעה חודשים.

אני מעמיד להצבעה את הצעת חוק התכנון והבניה (תיקון מס' 61) (הודעה על הפקדת תכנית), התשס"ב-2002, על פי השינויים ומה שדובר במהלך הדיון ושינוסחו על ידי היועצת המשפטית. מי בעד? מי נגד?

ה צ ב ע ה

בעד הצעת החוק – 3
נגד- אין
הצעת חוק התכנון והבניה (תיקון מס' 61) (הודעה על הפקדת תכנית), התשס"ב-2002 נתקבלה.
היו"ר משה גפני
הצעת החוק אושרה לקריאה שנייה ושלישית. ברכותיי לחברת-הכנסת יהודית נאות.

תודה רבה, ישיבה זו נעולה.

הישיבה ננעלה בשעה 11:00.

קוד המקור של הנתונים