ישיבת ועדה של הכנסת ה-15 מתאריך 23/10/2002

חוק חובת המכרזים (תיקון מס' 14), התשס"ג-2002

פרוטוקול

 
פרוטוקולים/ועדת הפנים/59362
ועדת הפנים ואיכות הסביבה
23/10/02

פרוטוקולים/ועדת הפנים/5936
ירושלים, כ"ה בחשון, תשס"ג
31 באוקטובר, 2002

הכנסת החמש-עשרה נוסח לא מתוקן
מושב חמישי
פרוטוקול מס' 470
מישיבת ועדת הפנים ואיכות הסביבה
יום רביעי, י"ז בחשון התשס"ג (23 באוקטובר 2002), שעה 10:00
סדר-היום
הצעת חוק חובת המכרזים (תיקון מס' 13) (תאגיד עירוני), התשס"ב-2002.
נכחו
חברי הוועדה: משה גפני – היו"ר
זאב בוים
עזמי בשארה
איוב קרא
מוזמנים
עו"ד יהודה זמרת - לשכת היועץ המשפטי – משרד הפנים
יחזקאל לביא - משרד הפנים
עו"ד דלית דרור - משרד המשפטים
עו"ד אליעד ויינשל - משרד המשפטים
עו"ד נועה בן-אריה -מרכז השלטון המקומי
שי יפתח - משרד האוצר
עו"ד צחי בר-ציון - משרד האוצר
הלל גרנות - מנכ"ל איגוד חברות עירוניות
עו"ד תמר רוה - התאחדות הקבלנים
יועצת משפטית
ליאת בלום
מנהלת הוועדה
יפה שפירא
קצרנית
מזל כהןהצעת חוק חובת המכרזים (תיקון מס' 13) (תאגיד עירוני), התשס"ב-2002
היו"ר משה גפני
אני מתכבד לפתוח את ישיבת הוועדה.
על סדר-היום
הצעת חוק חובת המכרזים (תיקון מס' 13) (תאגיד עירוני), התשס"ב-2002. אנחנו ממשיכים את הדיון בחוק הזה. בפעם הקודמת הוויכוח היה שלמעשה אנחנו קובעים בחוק שתאגיד בשליטת רשות מקומית, זאת אומרת חברת בת תצטרך לעבור את המכרז בדרך של חוק חובת המכרז, בעוד שהרשות המקומית עצמה לא צריכה לעשות את זה.
נועה בן-אריה
לא. היא מחוייבת על פי תקנות חובת מכרזים.
יהודית נאות
יש כללים אחרים.
היו"ר משה גפני
אמרתי, לא על פי חוק חובת המכרזים, על פי כללים אחרים. ואז דיברנו על זה שיכול להיות מצב שבו פרוייקט ייעשה על ידי הרשות המקומית על פי תקנות אחרות, וחלק מהעבודה תיעשה על ידי חברת הבת על פי החוק החדש. ואז דובר שהממשלה אמורה להביא תקנות שיתאימו לחוק חובת המכרזים. אבל לא הגענו להסכמה לגבי המחוייבות של הממשלה, מפני שיכול להיות שיבוא שר או שרים או ועדת שרים ולא ירצו לעשות את זה מסיבות פוליטיות או ציבוריות או תקנוניות. ואז אנחנו יוצרים תחת ידינו דבר מקולקל.

איפה עומד העניין? סוכם שאתם תידברו ביניכם, השלטון המקומי ומשרדי הממשלה יחד עם חברי הכנסת. לאן הגעתם?
זאב בוים
יש הבדלים משמעותיים בין חוק חובת המכרזים לפקודת העיריות?
הלל גרנות
היום כן. אמרנו: תעדכנו את פקודת העיריות, ואנחנו בעד מכרזים.
יהודית נאות
יש הסכמה פה על דעת כולם, כולל הממשלה שחייבה אותי לשנות את החוק כך שהתאגידים העירוניים לא יעבדו לפי פקודת העיריות, חובת המכרזים ברשויות, אלא כבר לפי חוק חובת המכרזים של חברות בת ממשלתיות. זה היה חלק מהתנאי להסכמה בהצעה הטרומית שלי כי הם אמרו: זה יותר מתקדם, זה יותר מעודכן, זה גם מתואם עם האוצר וכו'. לכן, מה שנשאר זה שהרשויות המקומיות יעודכנו ויעשו עוד צעד קדימה בכיוון החוק היותר מתוקן. ואז באו ואמרו: רגע, מי נותן לנו הבטחה שאכן זה יקויים. הלכו ועשו הסכמות, שהיועצת המשפטית בעצם תאמר מה ההסכמה.
זאב בוים
הגישה היא נכונה. אבל אם יש עדיין הבדלים או מוצאים לנכון שיתקיימו ההבדלים הלאה, ההיגיון נותן את הדעת שתאגיד עירוני יעבוד לפי הקיים במערכת העירונית.
יהודית נאות
אתה לא יכול לעשות חוק כזה. את זה ועדת שרים חייבה אותי לשנות. אל תכה אותי שנית.
זאב בוים
אל תקחי את זה אישית. אמנם את מציעה את החוק, אבל ההיגיון - - -
יהודית נאות
אני לא היחידה, גם איתן כבל. אגב, מותר לי במאמר מוסגר להגיד שנורא מפריעה לי השיטה של משרד המשפטים. הצעות החוק האלה הם צירוף של שתי הצעות חוק, של איתן כבל ושלי. כתוב: יהודית נאות ואחרי כן כל החתומים אחריי ואיתן כבל כאילו מזדנב. אני חושבת שבמקרים האלה היה צריך להיות: יהודית נאות, איתן כבל והאחרים. צריך להיות הגון כאן.
היו"ר משה גפני
את טוענת דבר נכון, אבל מה קורה אם את נהיית שר?
קריאה
על פי התקנון הבעיה מסתדרת עכשיו. אני לא יודע את הפתרון, אבל זה הסתדר.
ליאת בלום
הרעיון הוא שהיוזמים יהיו קודם ואחרי כן המצטרפים.
היו"ר משה גפני
כך צריך להיות.
יהודית נאות
חבר-הכנסת בוים, אתה לא יכול להחזיר את החוק אחורה.
זאב בוים
אני לא רוצה להחזיר אחורה, אני רק אומר שכל עוד לא משנים ועושים האחדה של הדברים, חברה כלכלית צריכה לפעול מתוקף היותה תאגיד עירוני לפי הכללים הנוגעים לעניין. זאת דעתי.
יהודית נאות
החוק הזה אומר שהשר יתקין תקנות. יש כאן התחייבות, תשמע אותה. אם לא, נקיים דיון פה בוועדה והשוט שלנו יהיה שאם הממשלה לא תעשה את החלק המתוקן, אולי אנחנו נעשה אז כהצעתך.
זאב בוים
יכול להיות.
היו"ר משה גפני
אנחנו עוד לא מדברים על הסכמה. אני רוצה לדבר על העניין. בישיבה הקודמת הייתי בצד של השלטון המקומי בעניין הזה.
נועה בן-אריה
בצד של ההיגיון, אפשר לומר.
היו"ר משה גפני
בפעם הקודמת דיברנו למשל על נתיבי איילון. נניח שמפעילה את זה חברה עירונית יחד עם חברת בת של העירייה. יכול להיות מצב שבחברה העירונית יהיה קבלן שעובד פטור ממכרז, וחברת הבת שעובדת באותו מקום, תהיה חייבת על פי החוק הזה במכרז.
יהודית נאות
לא יכול להיות.
היו"ר משה גפני
ההיגיון אומר שברגע שהנושא הזה מגיע לוועדת הפנים והולכים לעשות סדר בעניין, אני אמרתי, כיושב-ראש הוועדה, שאני לא רוצה שייצא מכאן דבר מקולקל. אחת מן השתיים, או שמשנים את החוק לגבי העירייה או שמשנים את החוק הזה. נציגי המשרדים אמרו: אנחנו בתהליך סיום של שינוי התקנות לגבי העיריות. אלא מה? העניין הוא שלגבי שינוי תקנות אין לנו שום כלים. זאת אומרת, אם יבוא שר ויגיד: אני לא רוצה לשנות את התקנות, אני רוצה להשאיר את המצב הקיים, אין לנו שום שוט.
זאב בוים
חברת-הכנסת יהודית נאות אמרה לעשות חוק.
יהודית נאות
אני אתקן את החוק שלי כך שזה יהיה כמו העיריות.
זאב בוים
ואני אחתום אחרייך ואני גם אופיע אחרייך.
היו"ר משה גפני
על כל פנים, זה היה הוויכוח. אני ביקשתי שיגיעו להסכמה, ואם יגיעו להסכמה, נביא את זה לישיבה הבאה. הם אמרו לי שהם הגיעו להסכמה. עכשיו אני רוצה לדעת מה ההסכמה
ליאת בלום
מיד אחרי הדיון, ב-15 באוקטובר, הגיעו מרכז השלטון המקומי ומשרדי הממשלה להסכמה. אני אקריא את מה שהם כתבו.

"הוועדה מאשרת את החוק לקריאה שנייה ושלישית לאחר שרשמה בפניה את הודעת משרד הפנים כי נבחנת אפשרות לעריכת שינויים בתקנות העיריות (מכרזים), על מנת להתאימן לשינויים המחוייבים לתקנות שמכוח חוק חובת המכרזים. כמו כן, ייעשה כל מאמץ לבצע שינויים אלו תוך פרק הזמן המוקצה להתקנת התקנות שיחולו על תאגידים עירוניים". הרעיון הוא שהם ינסו להתקין את התקנות כמה שיותר מהר.
היו"ר משה גפני
זה מקובל עליכם?
נועה בן-אריה
העמדה הזאת נוסחה כברירת מחדל מבחינת מרכז השלטון המקומי. היא בהחלט לא משקפת את הרצון האמיתי שלנו. הרצון האמיתי הוא שיהיה פסיפס חקיקתי נכון ושהדברים יהיו באותו זמן, גם תקנות העיריות (מכרזים) ישונו וגם חוק חובת המכרזים. לא יכולנו למצוא פתרון חקיקתי לעניין הזה במסגרת הצעת החוק, ולכן ניאלץ להסתפק בהסכמה הזאת כרגע, כאשר אני מקווה שההערה נרשמה, שתונח הצעת חוק שתהיה מעין מאכלת.
היו"ר משה גפני
תודה רבה. נציג משרד המשפטים, בבקשה.
אליעד ויינשל
אנחנו לא נוסיף על ההסכמה. זאת ההסכמה.
היו"ר משה גפני
אתם לא רוצים להוסיף יותר?
אליעד ויינשל
נכון.
היו"ר משה גפני
אני, למשל, לא הייתי מסכים לזה. עם כל הכבוד למשרדי הממשלה, יש גם כנסת בעולם.
יהודית נאות
אתה לא יכול לצפות מהם להוסיף על מה שמשרדי הממשלה הסכימו. הם משרדי הממשלה.
אליעד ויינשל
אני גם חושב שההסכמה הזאת זו הסכמה הכי מרחיקת לכת שפקידי ציבור יכלו, בנסיבות העניין, להסכים לה.
נועה בן-אריה
היא לא מרחיקת לכת מבחינתנו.
אליעד ויינשל
אני אומר שכפקידים לא יכולנו להסכים יותר.
היו"ר משה גפני
נציג משרד הפנים.
יהודה זמרת
מסכים.
הלל גרנות
יש לי רק הערה אחת. בפרוטוקול מה-13 במרץ הופיע במפורש שכל דבר ושינוי שייעשה, ישותף נציג איגוד מנהלי החברות העירוניות, ואני קובע שצר לי ששלושה גופים ישבו ואף אחד לא מצא לנכון להזמין אותנו. אני מבקש להקפיד על ההחלטה שפה התקבלה.
היו"ר משה גפני
קודם כל, עורכת-דין נועה בן-אריה ייצגה את השלטון והמקומי וייצגה גם אתכם בכבוד. אחת הסיבות שדחינו את הישיבה היתה בגלל שלא הגענו להסכמה, אבל גם מפני שרציתי שתהיה נוכח בישיבה הזאת.

עורכת-דין תמר רוה, את רוצה להוסיף?
תמר רוה
ההסכם מקובל עלינו.
היו"ר משה גפני
יש מישהו שרוצה להעיר? אין.
אני מבקש לסכם כך
הוועדה מאשרת את החוק לקריאה שנייה ושלישית לאחר שרשמה לפניה את הודעת משרד הפנים כי נבחנת אפשרות לעריכת שינויים בתקנות העיריות (מכרזים), על מנת להתאימן לשינויים המחוייבים לתקנות שמכוח חוק חובת המכרזים. כמו כן, ייעשה כל מאמץ לבצע שינויים אלו תוך פרק הזמן המוקצב להתקנת התקנות שיחולו על תאגידים עירוניים. זאת ההסכמה שהגיעו אליה משרדי הממשלה ומרכז השלטון המקומי.

במקביל, אם משרדי הממשלה לא יבצעו את תפקידם מסיבה כלשהי ויווצר מצב שהוא בלתי נורמלי בעליל, מצב של אי-התאמה בנושא מכרזים, שהוא אחד הדברים הרגישים ביותר, הרי זה פתח לדברים שאני לא רוצה להעלות אותם על דעתי - - -

חבר-הכנסת עזמי בשארה, אני מברך אותך על כניסתך לוועדת הפנים ואיכות הסביבה של הכנסת.

מרוח הדברים של הישיבה הקודמת ושל הישיבה הזאת עולה שלכל הדעות, גם לדעת נציגי המשרדים שהיו כאן, גם לדעת נציגי מרכז השלטון המקומי, חייבת להיות התאמה בין החוקים. ביד הממשלה לשנות את התקנות, ואז פתרנו את הבעיה. אם אתם לא תשנו את התקנות, אנחנו נחוקק את החוק. ועדת הפנים תיתן לחוק הזה עדיפות עליונה והיא תעביר אותו תוך שבוע. לכן אני מציע שתיקחו את העניין הזה לתשומת לבכם. לגבי ההסכמה שהגעתם אליה, אני מבקש שהיא תבוצע, מכיוון שאם היא לא תבוצע, היא תבוצע דרך חקיקה שלא צריך שהיא תהיה.
יהודית נאות
אם יורשה להעיר, אנחנו מצביעים לא רק על הסיכום הזה כי בישיבה הקודמת סיכמנו על כמה דברים שהם שינויים, כמו הגדרת תאגיד. זאת אומרת, ההצבעה היא על כל ההסכמות פלוס ההסכמה הזאת.
היו"ר משה גפני
ודאי.

אני מביא להצבעה את הצעת חוק חובת המכרזים (תיקון מס' 13) (תאגיד עירוני), התשס"ב-2002, כפוף לכל השינויים שהעלינו בישיבה הקודמת, עם ההגדרות ועם הסיכומים, כולל ההסכמה הזאת וכולל ההודעה שלי לפרוטוקול על דעת חברי הכנסת. מי בעד ההצעה הזאת ירים את ידו? מי נגד?

ה צ ב ע ה

בעד הצעת החוק – 5
נגד – אין
הצעת חוק חובת המכרזים (תיקון מס' 13) (תאגיד עירוני), התשס"ב-2002 נתקבלה.
היו"ר משה גפני
5 בעד, אין נגד, החוק אושר.
עזמי בשארה
אני מבקש להגיש הסתייגות כדי שאוכל לדבר.
יהודית נאות
אני חושבת ששם החוק הוא ממש לא בסדר.
היו"ר משה גפני
תודה רבה. ישיבה זו נעולה.


הישיבה ננעלה בשעה 10:30.

קוד המקור של הנתונים