ישיבת ועדה של הכנסת ה-15 מתאריך 21/10/2002

הצעת חוק לתיקון פקודת העיריות(שמות של מקומות ציבוריים),התשס"ב2002-ח"כ משה גפני

פרוטוקול

 
פרוטוקולים/ועדת הפנים/591118
ועדת הפנים ואיכות הסביבה
21/10/2002

פרוטוקולים/ועדת הפנים/5911
ירושלים, כ"ב בחשון, תשס"ג
28 באוקטובר, 2002

הכנסת החמש-עשרה נוסח לא מתוקן
מושב חמישי
פרוטוקול מס' 469
מישיבת ועדת הפנים ואיכות הסביבה
יום שני, ט"ו בחשוון התשס"ב (21 באוקטובר 2002), שעה 12:15
סדר היום
הצעת חוק לתיקון פקודת העיריות (שמות של מקומות ציבוריים),
התשס"ב2002-, ח"כ משה גפני
נכחו: משה גפני – היו"ר
אפי אושעיה
נסים זאב
אחמד טיבי
מרדכי משעני
יהודית נאות
מוזמנים
חה"כ אופיר פינס
עו"ד אביטל שטרנברג משרד המשפטים
אחמד סרסור מתמחה, משרד המשפטים
מ"מ יועצת משפטית
ליאת בלום, מתמחה
מנהלת הוועדה
יפה שפירא
קצרנית
דקלה אברבנאל

הצעת חוק לתיקון פקודת העיריות (שמות של מקומות ציבוריים),
התשס"ב2002-, ח"כ משה גפני
היו"ר משה גפני
שלום לכולם. אני מתכבד לפתוח את ישיבת הוועדה. על סדר היום הצעת חוק לתיקון פקודת העיריות (שמות של מקומות ציבוריים), התשס"ג2002- של ח"כ משה גפני. אני מברך את הנוכחים.
אפי אושעיה
אני שמח לבשר ליו"ר הוועדה שבהתאם לתיאום עמו אני מצטרף היום לוועדת הפנים באופן סדיר. אהיה גם יו"ר סיעת העבודה בוועדה זו.
יהודית נאות
בפעם הראשונה יש נציג של סיעת העבודה בוועדה שמואיל להופיע לדיון. אתם משאירים אותי לבד מול ח"כ גפני.
היו"ר משה גפני
בשם ח"כ נאות, בשם ח"כ זאב, בשמי ובשם כל החברים של ועדת הפנים אנחנו מברכים את ח"כ אושעיה. כבוד גדול הוא לנו, וח"כ אושעיה אפילו יהיה יו"ר סיעה חשובה בוועדה כאן. סיעת העבודה לא הייתה דומיננטית בוועדה הזאת, בלשון המעטה.
אפי אושעיה
אני מודה ליו"ר על דבריו, הוא ניסח אותם בצורה העדינה ביותר שהיה יכול לנסח.
היו"ר משה גפני
כעת תמה מסכת הברכות ונעבור לדון בהצעת החוק. אפשר לנהל מלחמת עולם על החוק הזה ולדון בו זמן רב; יהיו כותרות בעיתונים, יזכירו את הרצל ואת מי שרוצים. אבל אפשר לגמור את הדברים בהסכמה. אני מציע לפעול עם ההיגיון. ואני מבקש שלא יעלו ברקע שמות של גדולי אומה ושל רבנים גדולים.

אתאר את הדברים ולא אסתיר דבר. עד חנוכה האחרון – ולא אספר מה היה שם בדיוק כי אני רוצה שהאווירה תהיה טובה – כשהחליטו לשנות שמות של רחובות ביישוב הייתה החמרה, "הפה שאסר", מי שקרא את שם הרחוב, ועדת שמות ברוב רגיל של מועצת העיר – לא היה "הפה שהתיר", כי השינוי היה אפשרי רק ברוב של שני שליש. זה מה שהיה עד חנוכה האחרון.

בחנוכה האחרון היה חבר כנסת חרוץ שהיה גם יו"ר ועדת חוקה, חוק ומשפט בשעתו, ובגלל פרשייה כלשהי שינה את החוק.
אופיר פינס-פז
בלי תקשורת, אגב, הדברים היו בעיתונים רק כשהמלאכה הסתיימה בקריאה שלישית.
יהודית נאות
מה קובע החוק שהעביר ח"כ פינס?
היו"ר משה גפני
החוק עבר אפילו בלי התנגדות שלי. לא הייתה הסכמה. שאלתי שאלה, הוא השיב לי תשובה. כעיקרון החוק מפקיע את הסמכות לשנות את השמות בכלל.
אופיר פינס-פז
החוק לא מפקיע את הסמכות בכלל, אלא הוא מפקיע את האפשרות לשנות שם של רחוב על שם אחד מגדולי האומה. אם רוצים לקרוא בכל עיר רחוב על שם הרב ש"ך, אין לי התנגדות.
נסים זאב
השאלה מיהו "גדול אומה" שנויה במחלוקת. הרב ש"ך נמנה עם גדולי האומה?
אופיר פינס-פז
כן.
יהודית נאות
ח"כ פינס, מה דעתך שנקבע כאן שמועצת העיר לא תוכל לעשות זאת, אפילו לא ברוב של שני שליש, בלי שקיבלה התייחסות של ועדת שרים לסמלים ולטקסים?
אופיר פינס-פז
זה מקובל עליי. פשרה טובה.
היו"ר משה גפני
שאלתי את השר נווה, יו"ר ועדת שרים לסמלים ולטקסים, מה בנוגע לשינוי שם של רחוב בנהריה, למשל. שאלתי אם הוועדה תדון בכך. הוא השיב שהוועדה לא תדון בכך.
יהודית נאות
אני חוזרת על הצעתי. לדעתי מועצת העיר צריכה לקבל התייחסות של ועדת שרים לסמלים ולטקסים בנוגע לשמות של גדולי האומה. אם ועדת שרים לסמלים ולטקסים לא השיבה למועצת העיר בתוך 30 יום, הדבר ייראה כאילו יש הסכמה.
היו"ר משה גפני
אגב, מנכ"ל השלטון המקומי תומך בהצעת החוק הזאת.
אפי אושעיה
אני מקבל את ההצעה של ח"כ נאות. אך אני מתנגד שייקבעו 30 יום לתגובה. שם של רחוב הוא נצח, ולכן אני מציע שלא נגביל את הזמן ב30- יום. יש לקבוע שוועדת השרים לסמלים ולטקסים תיתן את התייחסותה.
היו"ר משה גפני
אך אם נכתוב בחוק שיש צורך בהתייחסות ועדת שרים לסמלים ולטקסים הוועדה תעשה דבר פשוט מאוד – היא לא תתכנס.
אפי אושעיה
אני מציע לקבוע 90 יום.
יהודית נאות
בסדר.
היו"ר משה גפני
לא, אולי 60 יום.
יהודית נאות
ח"כ גפני רוצה להגיע במועד ליום השנה.
היו"ר משה גפני
לא, אין שום דבר מסוים על הפרק.
אופיר פינס-פז
מחר הוא יום השנה למותו של הרב ש"ך. ח"כ גפני יוכל להביא את הצעת החוק הזאת כמתנה ליום השנה.
היו"ר משה גפני
ח"כ פינס, על מה אתה מדבר? זה לא נוגע לרב ש"ך. השם כבר הוחלף. אני בכלל לא מבין למה הייתה שם בעיה. ח"כ פינס לא מכיר את המקום. אני אראה לכם במפה את האזור. אני לא מבין איך לשני רחובות ההם היה שם אחד.

בעיקרון הצעת הפשרה של ח"כ נאות מקובלת עליי.
אפי אושעיה
לא ייתכן, ח"כ פינס וח"כ גפני יפתרו את הבעיה הזאת בלי משבר? זה מקלקל את המוניטין שלהם.
יהודית נאות
מה אם יום אחד יחשבו שאת כל כיכרות רבין ורחובות רבין צריך להפוך? לכן יש צורך בהתייחסותה של ועדת שרים לסמלים ולטקסים.
היו"ר משה גפני
נכון, אגב, פנתה אליי המשפחה בנוגע לבית החולים בילינסון.
אופיר פינס-פז
מועצת העיר היא גורם אינטרסנטי, השיקולים שלה ברורים.
יהודית נאות
ח"כ גפני העלה נושא חשוב. אך מדוע לא שואלים את דיירי הרחוב?
היו"ר משה גפני
זה מופיע בהצעת החוק, נקרא את ההצעה מיד. מה עמדת הממשלה בנושא זה?
אביטל שטרנברג
ועדת השרים לחקיקה דנה בנושא. הממשלה לא תמכה בעמדה שיש להעביר עניינים לשיקול דעת הממשלה. כמדיניות ההעדפה היא שנושאים הנוגעים לשלטון המקומי לא יגיעו לממשלה. היום חזרתי לפרוטוקולים וראיתי איך הדברים נולדו. הממשלה לא הביעה אז עמדה.
אופיר פינס-פז
אתאר מה היה אז: עשיתי הסתייגות להצעת חוק שלי אחרי קריאה ראשונה. זה היה דבר די מרחיק לכת אך הוא התבקש לנוכח הנסיבות.
אביטל שטרנברג
יש בחוק של ח"כ פינס גם הרחבה להגדרת "מקום ציבורי". לפי מה שכתוב שם מקום ציבורי הוא גם "שכונה, מבנה ציבור, ספרייה או חלק מאלה". לכן חשבנו שהצעת החוק של ח"כ גפני ראויה לתמיכה, בתנאי שגם בקריאת שם של רחוב וגם בשינוי שם – אם מדובר באישיות – תזמן הרשות המקומית את קרובי המשפחה של אותה אישיות אם ניתן לאתרם במאמץ סביר. זאת התוספת היחידה שראינו לנכון להוסיף להצעת החוק של ח"כ גפני.

אני מבהירה שלא תהיה לבני המשפחה זכות וטו, אך יקשיבו לדבריהם. בקריית ארבע רצו לקרוא רחוב על שמו של יגאל אלון אך המשפחה התנגדה לכך, למשל.
אופיר פינס-פז
כך התחילה הצעת החוק שלי.
היו"ר משה גפני
אחר כך ח"כ פינס "תפס טרמפ" על עצמו.
יהודית נאות
צריך להיות גם פתרון סביר לכל המקרים. הרי הדברים נוטים לפעמים לצד זה של המפה הפוליטית ולפעמים לצד אחר. לכן אני מציעה שיהיה אישור ברוב של שני שלישים במועצת העיר, תידרש התייחסות הקרובים ודיירי הרחוב וכן תהיה התייחסות של ועדת שרים לסמלים ולטקסים בתוך פרק זמן מסוים.
אופיר פינס-פז
השיקולים של מועצת העיר, שאני מתייחס אליה בכבוד רב, הם עדיין שיקולים מקומיים. הם לא רואים את התמונה הרחבה. בנהריה פעלו לשינוי שמו של רחוב הרצל לרחוב הבאבא סאלי. שם לא ידעו את המשמעויות. בבני ברק אולי זה היה עניין של התרסה.
היו"ר משה גפני
למה אתה אומר את זה סתם? אין חשש.
אופיר פינס-פז
אבל חשוב להבין. העניין הזה הוא בנפשו של ציבור שלם במדינה שמגדיר עצמו ציוני.
היו"ר משה גפני
למה רק "ציוני"? ואם ירצו להחליף את שמו של הרמב"ן? יהיה עוד ציבור שיתנגד.
אופיר פינס-פז
גם ז'בוטינסקי הוא בין גדולי האומה ואתנגד אם ישנו את שמו.

אם יהיה ויכוח בשאלה מי נמנה עם גדולי האומה, הצדדים ילכו לבית משפט.
אפי אושעיה
בנתניה יש שכונה שנקראת "קריית רבין". בתוך הקרייה בנו כמה מבנים לאנשי המפד"ל, לציונות הדתית. לא היה נוח לתושבים שהמקום ייקרא "קריית רבין". רובם מתנחלים שעברו למרכז הארץ. אחרי מותו של זבולון המר שינו את שם המקום ל"משכנות זבולון". זה נעשה מטעם התושבים. ועדת השמות בעיר התכנסה, וביטלה את השם "קריית רבין" לאותה קבוצה של בניינים. הבניינים אכן נקראים "משכנות זבולון". המועצה עשתה שיקול קואליציוני. אם יידרש אישור של ועדת שרים לחקיקה ידע המחליט שיש לנושא גם היבט לאומי. זהו נושא בעל חשיבות. היום מדובר בשינוי מבנה שקרוי על שם יצחק רבין ומחר יהיה מדובר בשינוי שם אחר. לכן אני מציע שלא ניכנס להגדרות. במקרה של מחלוקת ועדת שרים לסמלים ולטקסים תקבע.
היו"ר משה גפני
לא. גם עמדת הממשלה וגם עמדת השלטון המקומי היא שאין מקום שוועדת השרים תהיה הקובעת. אני מקבל את ההצעה שנדרש אישור, וזאת בנוגע לגדולי האומה – אם כי אינני יודע מי נמנה עם גדולי האומה.
אביטל שטרנברג
זהו אחד הנושאים שעלו בעבר. למיטב זכרוני בדיון בהצעת החוק של ח"כ פינס אמרו שאין הגדרה לגדולי אומה אלא הגדרה לסגל א' – שנקברים בחלקת גדולי האומה בהר הרצל.
יהודית נאות
גב' לאה רבין נקברה בהר הרצל. האם היא נמנית עם גדולי האומה? ההגדרה הזאת אינה מתאימה לשמות.
אופיר פינס-פז
זה לא משנה. אם מישהו ירצה לשנות את שמו של רחוב ז'בוטינסקי למשל ויטען שלא מדובר באדם שנמנה עם גדולי האומה – הנושא יגיע לבית המשפט.
היו"ר משה גפני
אני לא מסכים לזה.
אופיר פינס-פז
אתה רוצה שבכל רשות מקומית בישראל יהיה אפשר לשנות את השמות סתם כך?
היו"ר משה גפני
אני, כיו"ר ועדת הפנים, רוצה שלא נעשה מלאכתנו רמייה ונשלח את האנשים לבית המשפט העליון. אי-אפשר להשאיר את הנושא עמום. וכמו שאינני רוצה שישנו את שמו של רחוב רבין אינני רוצה שישנו את שמו של רחוב רש"י. אז מה עושים? איך פותרים את הבעיה? תנאים הם גדולי האומה? משה רבנו נמנה עם גדולי האומה?
אופיר פינס-פז
אי-אפשר להגדיר זאת.
אביטל שטרנברג
אני מגישה את פרוטוקול הדיון בוועדת החוקה, חוק ומשפט. זה מה שנאמר שם בנושא זה.
היו"ר משה גפני
זה כל מה שנאמר שם?
אופיר פינס-פז
אני לא נכנס למקומות שאי-אפשר לצאת מהם. לעולם לא נצליח לגבש הגדרה מדויקת לגדולי אומה.
היו"ר משה גפני
אולי נאפשר לכל אחד לערער על העניין לוועדת השרים?
אופיר פינס-פז
לא מדובר כאן על קביעת שם ראשון. כשמחליפים שמו של רחוב ההגדרה של גדולי האומה צריכה להיות ההגדרה הרחבה ביותר.
יהודית נאות
רעיון הערעור הוא רעיון נכון. יש ועדת ערר מחוזית בעניינים אחרים. אם אחד מחברי מועצת העיר מתנגד, צריך שתהיה אפשרות לערער.
אביטל שטרנברג
אך זו אינה שאלה משפטית. במה יש כאן לבית המשפט יתרון? זוהי שאלה חברתית והיסטורית. זו אינה שאלה משפטית.
יהודית נאות
כוונתי היא שתהיה זכות ערעור לוועדת שרים לסמלים ולטקסים. ח"כ פינס שגה בכך שטען שכל עניין צריך להגיע לוועדת השרים.
היו"ר משה גפני
ועדת השרים לא תדון בכך.
אופיר פינס-פז
ודאי שלא. הם לא רוצים להיכנס למחלוקת הזאת, וגם לא רוצים להתעמת עם העירייה כמו שאומר ח"כ גפני.
יהודית נאות
אם זה לא מפריע לאיש, אם איש לא רוצה להתעמת בנושא זה, למה לא לשנות את שם הרחוב?
אופיר פינס-פז
אבל אני מוכן להתעמת. אני אפילו די נהנה מזה.

בחוק שאני העברתי יצרתי מנגנון שמאפשר החלפת שם. לא קבעתי שאי-אפשר להחליף שם. הפרוצדורה היא פרוצדורה קשה, בכוונה, כדי שלא יחליפו שמות בכל הזדמנות.
היו"ר משה גפני
אין אפשרות להחליף כך את השם. ח"כ פינס הפקיע את הסמכות מראש העיר, מהרוב המוחלט של מועצת העיר.
יהודית נאות
אני מסכימה, זאת פגיעה איומה להחליף כתובת, אגב.
אופיר פינס-פז
אין לך מספיק רחובות ח"כ גפני? קבעו רחוב הרצל במאה ערים בארץ, מה אכפת לך? אתה כל הזמן מנסה לעשות תרגילים כאן.
היו"ר משה גפני
אני כל הזמן מתאפק לא להשיב לח"כ פינס. אם ח"כ פינס יעצבן אותי אספר את הסיפור של חנוכה.
אופיר פינס-פז
אתה חושב שאני קונה את הסיפור שאתה חלמת בלילה על הצעת החוק הזאת, בלי רצון לטרפד את הצעת החוק שלי?
היו"ר משה גפני
בוודאי. אני חושב שח"כ פינס טעה בזה.

אני מקבל את ההצעה של ח"כ נאות ושל ח"כ אושעיה. אם מדובר בגדולי האומה או אדם שיש לו משמעות לאומית, ממלכתית או דתית – כי אני לא רוצה שרש"י יצא מהעניין – תהיה פנייה לוועדת שרים לסמלים ולטקסים.
אופיר פינס-פז
אני לא הצעתי לבטל את רש"י. האנשים שלך הציעו. האנשים שלי לא הציעו זאת מעולם.
יהודית נאות
אני רואה שהסיפור של חנוכה חסר לי להבנת הרקע.
היו"ר משה גפני
אספר לך אותו אחר כך, ח"כ נאות. ח"כ פינס הוא היחיד שהצליח לעבוד עליי בבניין.

כאמור, אם מדובר באישיות כזאת, יהיה צורך בהתייחסות של ועדת שרים לסמלים ולטקסים בתוך 60 יום. אם באמת יש התייחסות של ועדת שרים, אם באמת מדובר בנושא ציבורי שמצריך התייחסות – ועדת השרים תתכנס בתוך שבוע.
יהודית נאות
אני מציעה שח"כ גפני לא יאשר את ההצעה לקריאה ראשונה היום. אני מציעה להזמין את השר נווה לדיון.
היו"ר משה גפני
אני מאשר היום לקריאה ראשונה. הוא לא יבוא בכלל.
אופיר פינס-פז
אני מבקש שהיועצת המשפטית של הוועדה תכין את הנוסח כפי שח"כ גפני מציע ומחר נצביע. למה לא? אני רוצה לדעת על מה אני מצביע.
היו"ר משה גפני
נקרא עכשיו בדיוק את הצעת החוק ונדע על מה אנחנו מצביעים.
יהודית נאות
אפשר לעשות הפסקה, להכין נוסח ולהמשיך.
היו"ר משה גפני
אני מבקש לקרוא את הצעת החוק.
אפי אושעיה
נצביע בעד הצעת החוק, כפוף לניסוח סופי של ח"כ גפני ושל ח"כ פינס.
ליאת בלום
אני קוראת את הכותרת להצעת החוק. יש לשנות בה את השנה לשנת תשס"ג. אני קוראת את פסקה (1) בסעיף 1 להצעת החוק.
אביטל שטרנברג
אני מבהירה שח"כ פינס יצר סעיף חדש בחוק שלו, וכעת חוזרים לאחור ומבטלים את הסעיף.
אופיר פינס-פז
מבטלים את הסעיף שלי? בשום פנים ואופן לא.
היו"ר משה גפני
נמשיך הלאה. נעבור על הצעת החוק ונוסיף את הדברים שדיברנו עליהם.
ליאת בלום
אני קוראת את פסקה (2) בסעיף 1 להצעת החוק: ההצעה להוסיף פסקת משנה (ב). ביטלו את הסעיף וכתבו אותו מחדש.
אופיר פינס-פז
כל הפסקאות בסעיף קטן (ב) נמצאות היום בהצעת החוק? אם כן, מה התוספת?
אביטל שטרנברג
הפסקאות קיימות, אך מחזירים את הגלגל לאחור. החוק של ח"כ פינס נוגע גם לקריאה ראשונה וגם לשינוי שם. לכן קבענו סעיף מאוחד לשני המקרים. כעת מחזירים את הגלגל אחורה. חוזרים לנוסח המקורי.
אופיר פינס-פז
מה זאת אומרת "קבענו"? את קבעת את הנוסח הזה?
אביטל שטרנברג
לא. את החוק כתבה היועצת המשפטית של ועדת חוקה, חוק ומשפט, שח"כ פינס עמד בראשה. כוונתי לסעיף 235א כפי שהוא היום בחוק. את הצעת החוק הזאת כתב ח"כ גפני.

נכון שסעיף קטן (ב) קיים היום בחוק, אך היום הוא נוגע גם לשינוי שם קיים וגם לקביעה של שם לראשונה. כרגע חוזרים לאחור רק לשינוי שם ולא לקריאה ראשונה של שם רחוב. צריך לכן לשנות את הנוסח אף-על-פי שיש כמובן ניסוחים דומים.

הנוסח הזה נוגע רק לשינוי שם רחוב.
אופיר פינס-פז
מה בנוגע לקביעת שם של רחוב בפעם הראשונה? זה קיים אצלי.
היו"ר משה גפני
כמה אתה רוצה להתערב בענייני העירייה, ח"כ פינס?
ליאת בלום
אני מבקשת להסביר שוב: סעיף 235א הוסף בחוק של ח"כ פינס. חלק ממנה אימצו וחלק ממנה השמיטו.

אני עוברת לקרוא את סעיף 2 להצעת החוק. סעיף 235א הוא הסעיף שהוסף בחוק של ח"כ פינס. 235א שהתקבל עקב התיקון שחוקק בחנוכה הורד. כרגע חזרנו לגרסה הקודמת: סעיף 235א מתייחס לשינוי בלבד.
אחמד טיבי
הזעיקו אותי לדיון, מה קרה?
אופיר פינס-פז
רוצים לבטל חוק חשוב. תהיה הצבעה.
ליאת בלום
אני עוברת לקרוא את סעיף 3 להצעת החוק.
אופיר פינס-פז
מה בנוגע לקרובי המשפחה?
היו"ר משה גפני
את זה נוסיף. נוסיף פסקה קטנה (4). אוסיף גם את מה שהממשלה דורשת.
אופיר פינס-פז
החוק שלי עסק בשני נושאים: קריאה ושינוי. אתה מסכים שיקראו שם של רחוב חדש על שמו של אדם בניגוד לדעת המשפחה?
היו"ר משה גפני
אתה צודק, ח"כ פינס. אני מסכים. צריך הסכמה של בני המשפחה גם בעת קריאת שם של רחוב חדש על שמו של אדם כלשהו.
אביטל שטרנברג
הסעיף כולו נוגע לשינוי וכעת מדברים על קביעה ועל שינוי גם יחד.
אחמד טיבי
מה אם המשפחה לא תסכים, צריך לשמוע אותה, להתחשב בדעתה, או שיש לה זכות וטו?
ליאת בלום
בסעיף הקיים כתוב "להשמיע את טענותיהם".
אופיר פינס-פז
אין זכות וטו. בחוק שלי לא פגעתי בסמכות הוועדה, אולם עליה לעבור תהליך קשה אם ברצונה לשנות שם. היא חייבת לקיים דיון ציבורי.
ליאת בלום
כלומר בנוגע לקריאה של רחוב לראשונה יהיה סעיף נפרד. בנוגע לשינוי נוסיף פסקה קטנה נוספת בסעיף 24ב. זה יהיה השינוי בנוגע לשמיעת בני המשפחה. זה יהיה ממש בנוסח הסעיף שמופיע בחוק הקיים.

כעת יש להוסיף עוד סעיף שנוגע להגדרת האישיות שעל שמה קרוי הרחוב. זה יופיע בסעיף נפרד. אני קוראת זאת מהחוק הקיים: "היה שם המקום הציבורי שאותו מתכוונים לשנות שם שהוא בעל משמעות לאומית או ממלכתית או דתית – אישרה הממשלה או ועדת השרים שהוסמכה לכך".
אופיר פינס-פז
לא "אישרה". כאן צריך לבוא הניסוח של ח"כ נאות.
היו"ר משה גפני
אני אקרא את הניסוח המוצע: "היה שם הרחוב או הכיכר בעל משמעות לאומית, ממלכתית או דתית – תבקש מועצת העיר התייחסות של ועדת שרים לסמלים ולטקסים". ויש להוסיף גם כאן שיש צורך בהתייחסות של בני המשפחה, אם ניתן להגיע אליהם.
אופיר פינס-פז
למה לא לכתוב "אישור"? צריך לקבוע שאם הוועדה לא התייחסה לנושא בתוך 60 יום, הרי זה כאילו ניתן אישור.
היו"ר משה גפני
ואז יו"ר ועדת שרים לסמלים ולטקסים יודע שאם בתוך 60 יום הוא לא דן בנושא, המשמעות היא שהוא נתן אישור.
אביטל שטרנברג
החוק של ח"כ פינס מרחיב את הגדרת המקום הציבורי: לא רק רחוב אלא גם ספרייה וכו'. חוזרים לאחור בעניין זה? לא כל מקום ציבורי הוא באחריות הרשות המקומית.
היו"ר משה גפני
נכתוב: דרך, רחוב סמטה כיכר ושכונה.
אופיר פינס-פז
זה סביר.

אם כן, השינוי המרכזי הוא שבמקום אישור מוחלט של ועדת שרים לענייני סמלים וטקסים אנו דורשים מהוועדה לדון בנושא בתוך 60 יום ולהעביר אישור.
היו"ר משה גפני
לא לאישור, אלא להתייחסות.
אופיר פינס-פז
עליה לדון בבקשה ולאשר אותה. אם לא דנו בנושא בתוך 60 יום כאילו נתנו אישור.
היו"ר משה גפני
על הוועדה להעביר התייחסות בתוך 60 יום. היא אינה יכולה לומר שאינה מאשרת. היא יכולה רק להתייחס לנושא.

ועדת שרים לסמלים ולטקסים יכולה לטעון שהיא סבורה שהשינוי לא ראוי, ואז אפשר להגיע לבית המשפט. אך אי-אפשר להפקיע את הסמכות מידי מועצת העיר ברוב של שני שליש. זה הוויכוח בין ח"כ פינס לביני.
אופיר פינס-פז
מה עשינו בזה?

אני מציע שיישארו שתי גרסאות לקריאה ראשונה: אישור של ועדת השרים לעומת התייחסות שלה. צריך לחשוב על הדברים. אנחנו עוד לא באים למליאה. לדעתי אישור הוא הנוסח הנכון. אני מבקש שהנושא יישאר בשתי גרסאות.
היו"ר משה גפני
לא אעשה זאת. אם כן, אפשר להישאר בחוק של ח"כ פינס. זה מפקיע את הסמכות מהשלטון המקומי. ועדת שרים לסמלים ולטקסים תדון ברחוב בכרכור? המחוקק צריך להיות הגיוני. ח"כ טיבי, אם בעיר שלך תרצה לשנות שם של רחוב אתה צריך את השר איתם – אתה יודע?
אחמד טיבי
נכון, זוהי הפקעה של סמכות משלטון המקומי.
אפי אושעיה
אני מסכים עם היו"ר. צריך לתת לח"כ פינס זמן, הוא ישתכנע. תפתרו זאת בהידברות ביניכם. אי-אפשר לקחת מהעירייה גם את הדבר המינימלי ביותר.
היו"ר משה גפני
ועדת שרים לסמלים ולטקסים צריכה להתייחס לנושא. הסכמתי עם ח"כ פינס, מדובר בגדולי האומה, ואם מועצת העיר הסקטוריאלית משנה זאת זה בעייתי. לכן יש צורך בהתייחסות ועדת שרים לסמלים ולטקסים. ועדת השרים יכולה לקבוע שמועצת העיר עושה דבר חמור ואסור לה לעשות אותו. ואז מי שנוגע לעניין יכול להגיש בג"ץ.
אחמד טיבי
זה וטו ציבורי, לא וטו רשמי.
אופיר פינס-פז
ועדת סמלים וטקסים אינה מעורבת במקרה של קביעה שם של רחוב לראשונה, נכון?

אם הצעת החוק הייתה נדונה כעת לקראת קריאה שנייה ושלישית, היינו צריכים להכריע. אך למה לא להשאיר את העניין לדיון כעת?
היו"ר משה גפני
נשאיר את העניין כמות שהוא כעת ונכריע לקראת קריאה שנייה ושלישית. אני מבטיח להתחשב בדעתו של ח"כ פינס.
אופיר פינס-פז
ממתי ימנו את 60 הימים?
ליאת בלום
אפשר לקבוע שהמניין יתחיל מרגע הפנייה לוועדת שרים לסמלים ולטקסים. נגדיר זאת בדיוק.
היו"ר משה גפני
אך מי בעצם פונה לוועדת שרים לסמלים ולטקסים? מה אם ראש הרשות המקומית החליט שלא לפנות?
אופיר פינס-פז
במקרה כזה אי-אפשר לשנות את שם הרחוב.
היו"ר משה גפני
אם כן אין צורך בשתי גרסאות?
אופיר פינס-פז
אני חושש עדיין מאופן הניסוח בנוגע ל60- הימים. הרי יכולה להתקבל החלטה במועצה ביום מסוים וראש הרשות יפנה לוועדת השרים רק חודשיים אחרי כן. צריך לנסח זאת: מרגע קבלת הפנייה בוועדת השרים.
היו"ר משה גפני
אם כן העניין הוסכם. הצעת החוק אושרה.

הישיבה ננעלה בשעה 13:00.

קוד המקור של הנתונים