ישיבת ועדה של הכנסת ה-15 מתאריך 22/07/2002

צו החומרים המסוכנים(אגרת היתר רעלים)(תיקון מס' 2),התשס"ב-2002

פרוטוקול

 
פרוטוקולים/ועדת הפנים/57164
ועדת הפנים ואיכות הסביבה
22/07/2002

פרוטוקולים/ועדת הפנים/5716
ירושלים, ה' באלול, תשס"ב
13 באוגוסט, 2002

הכנסת החמש-עשרה נוסח לא מתוקן

פרוטוקול מס' 452
מישיבת ועדת הפנים ואיכות הסביבה
יום שני, י"ג באב תשס"ב (22 ביולי 2002), שעה 12:35
סדר היום
צו החומרים המסוכנים (אגרת היתר רעלים) (תיקון מס' 2), התשס"ב-2002

נכחו: נסים זאב – היו"ר
יהודית נאות
מוזמנים
מיכל בר טוב ראש אגף חומרים מסוכנים, המשרד לאיכות הסביבה
גילי צימנד סגן ראש אגף חומרים מסוכנים, המשרד לאיכות
הסביבה
עו"ד רות רוטנברג יועצת משפטית, המשרד לאיכות הסביבה
עו"ד קובי בר לב הלשכה המשפטית, המשרד לאיכות הסביבה
בנימין חנוך הלשכה המשפטית, המשרד לאיכות הסביבה
לימור לסטינגזון מהנדסת איכות סביבה, התאחדות התעשיינים
מ"מ היועצת המשפטית
ליאת בלום, מתמחה
מנהלת הוועדה
יפה שפירא
קצרנית
דקלה אברבנאל


צו החומרים המסוכנים (אגרת היתר רעלים) (תיקון מס' 2), התשס"ב-2002
היו"ר נסים זאב
אני פותח את הישיבה. על סדר היום צו החומרים המסוכנים (אגרת היתר רעלים) (תיקון מס' 2), התשס"ב-2002. היועצת המשפטית של המשרד לאיכות הסביבה תציג את הדברים.
רות רוטנברג
בפברואר 2002, לפני כמה חודשים, אישרה ועדת הפנים ואיכות הסביבה צו שנקרא "צו חומרים מסוכנים (אגרת היתר רעלים)", שבא לקבוע אגרות למי שמקבל ומבקש היתר רעלים. התשלום הוא בעבור בדיקת הבקשה והטיפול בה, ואחר כך הפיקוח.

הוועדה אישרה בזמנו את בקשתנו, וקבעה חלוקה לארבעה סוגי אגרות: להיתר שתוקפו פחות משנה, היתר לשנה, היתר לשנתיים, והיתר לשלוש שנים ויותר. בזמנו הוועדה ביקשה שנציג לפניה קריטריונים לסוגי המפעלים. במשרד לאיכות הסביבה פועלים לפי קריטריונים: היתר לשנה הוא למפעל שנקרא מפעל מסוג C – מפעל שאין לו כמויות גדולות, או שסוג החומרים המסוכנים בו הוא כזה שלא נדרש פיקוח גדול ועוד קריטריונים מסוג זה. הוועדה אישרה את צו האגרות לחצי שנה והתנתה את המשך האישור בהצגת קריטריונים.
היום אנחנו מבקשים שני דברים
ראשית את הארכת תוקפו של ההיתר.
היו"ר נסים זאב
אך חייבים להגביל זאת בזמן. הצו ניתן לחצי שנה.
רות רוטנברג
נכון, התקופה הזאת מסתיימת ביום 1 בספטמבר השנה. לא היינו מזדרזים אלמלא הפגרה.
היו"ר נסים זאב
האם די בהארכה של שלושה חודשים נוספים?
רות רוטנברג
אין צורך. ועדת הפנים ואיכות הסביבה ביקשה שיוצגו קריטריונים, ואנחנו נציג אותם היום. את התקנות נביא במועד מאוחר יותר, אחרי הפגרה.
היו"ר נסים זאב
האם אפשר להגביל זאת בזמן? אם הכול מוכן, התקנות קיימות, אין צורך בהארכה של חצי שנה אלא בפחות.
רות רוטנברג
התקנות צריכות לעבור הליך של התייעצות ואישור נוסח במשרד המשפטים. חבל להאריך בכל פעם את האגרה בחצי שנה.

אנחנו מבקשים להאריך את תוקף האגרה בלי הגבלה.
לימור לסטיגזון
התאחדות התעשיינים השתתפה גם בדיון הקודם בוועדת הפנים ואיכות הסביבה. ההגבלה בזמן נולדה בעקבות הערה שלנו שהאגרה מסווגת לפי סוגי מפעלים ואיננה קושרת בתוכה את הסיווג. הסיווג שמוצע כאן טרם נדון עמנו. נוסף על כך הייתי מבקשת להזכיר שקיימת החלטת ממשלה שקובעת שהחלטות מסוג זה יעברו ועדת תקינה. בוועדת התקינה חברים נציגים של משרדי הממשלה האחרים וכן נציגים של הגופים שעליהם חלות התקנות. שם מגבשים יחד תקנות.
רות רוטנברג
אם לא רוצים היתרים, לא ניתן היתרים.

אני מבקשת להקריא את הדברים שנאמרו בישיבה הקודמת של ועדת הפנים ואיכות הסביבה. כך אמר היו"ר ח"כ משה גפני: "אני מאשר את הצו לחצי שנה. אני מבקש שתוך חצי שנה נראה התקדמות עם נושא הקריטריונים. עד אז, בתוך התקופה הזאת, אני מבקש למצוא עוד דרך לפרסם את הקריטריונים". זה כבר נעשה, באתר האינטרנט. לא ביקשו תקנות, אלא לפרסם את הקריטריונים הקיימים עדיין לא אושרו. "אם תביאו תקנות לאישור הוועדה, נבטל את ההגבלה של חצי שנה".

אנחנו מראים שיש לנו טיוטת תקנות. לדעתנו חבל על הזמן, חבל לחדש את האישור לתקופה מסוימת בכל פעם.
אני מבקשת להבהיר
אם לא תהיה אגרה לא יהיה היתר. התאחדות התעשיינים תתחיל להקים רעש למה אין היתרים ולמה אי-אפשר לתפקד, למכור, לייצא וכולי. האם זה מה שמבקשים כאן?
היו"ר נסים זאב
תודה. אני מבין שאין בדיון נציג למשרד המשפטים או למשרד האוצר.
רות רוטנברג
הארגונים הירוקים אמרו שאם יש צורך בעזרה, הם יכולים להצטרף לדיון.
יהודית נאות
הירוקה נמצאת.
היו"ר נסים זאב
עוד מישהו מבקש להוסיף משהו? אנחנו מאשרים הארכה בחצי שנה נוספת. תודה לכולם.
רות רוטנברג
אני מבקשת תיקון אחד. אם יש אישור לחצי שנה, יש להשאיר את המילים "הוראת שעה" בנוסח שהצגנו. לא כתבנו זאת שם.
היו"ר נסים זאב
בסדר.

הישיבה ננעלה בשעה 12:45.

קוד המקור של הנתונים