ישיבת ועדה של הכנסת ה-15 מתאריך 16/07/2002

חוק הרשויות המקומיות (בחירת ראש רשות וסגניו וכהונתם) (תיקון מס' 22) (תיקון), התשס"ג-2002

פרוטוקול

 
פרוטוקולים/ועדת הפנים/55836
ועדת הפנים ואיכות הסביבה
16.7.2002

פרוטוקולים/ועדת הפנים/5583
ירושלים, כ"א באב, תשס"ב
30 ביולי, 2002

הכנסת החמש-עשרה נוסח לא מתוקן
מושב רביעי


פרוטוקול מס' 448
מישיבת ועדת הפנים ואיכות הסביבה
יום שלישי, ז' באב התשס"ב (16 ביולי 20029, שעה 10:30
סדר היום
הצעת-חוק הרשויות המקומיות (בחירת ראש רשות וסגניו וכהונתם) (תיקון מס' 22) (תיקון – שינוי תחולה), התשס"ב-2001, של חברות-הכנסת יהודית נאות וזהבה גלאון.
נכחו
חברי הוועדה: משה גפני - היו"ר
יהודית נאות - מ"מ היו"ר
זהבה גלאון
נסים זאב
מוחמד כנעאן
מוזמנים
ישראל שפיצר - מנהלת אגף כוח אדם ושכר ברשויות המקומיות,
משרד הפנים
גלית לביא - משרד הפנים
רינה נשר - משרד הפנים
יחזקאל לביא - משרד הפנים
אחמד סרסור - מתמחה, משרד המשפטים
עו"ד אביטל שטרנברג - משרד המשפטים
צחי בר ציון - לשכה משפטית, משרד האוצר
אסי מסינג - משרד האוצר
עו"ד נועה בן אריה - מרכז השלטון המקומי
עדנה פרי-הירשמן - מתאמת בין מרכז השלטון המקומי לכנסת
יועצת משפטית
ליאת בלום
קצרנית
תמר מרימוביץ
הצעת-חוק הרשויות המקומיות (בחירת ראש רשות וסגניו וכהונתם) (תיקון מס' 22)
(תיקון – שינוי תחולה), התשס"ב-2001 – של חברות-הכנסת יהודית נאות וזהבה גלאון
מ"מ היו"ר יהודית נאות
אני פותחת את הישיבה. על סדר היום הצעת-חוק הרשויות המקומיות (בחירת ראש רשות וסגניו וכהונתם) (תיקון מס' 22). כל מה שנעסוק בו זה שינוי תחולה לגבי סעיף אחד ובודד. כזכור לכם, התחילו לדון בהצעת-החוק של איסור עיסוק נוסף על ראש הרשות וסגניו בתקופת כהונתו של חבר-הכנסת דוד אזולאי כיושב-ראש הוועדה. הצעת-החוק הגיעה לקריאה שנייה ושלישית, כאשר היו ויכוחים על השאלה האם להחיל את החוק לגבי סגני ראש רשות לא בבחירות הקרובות, אלא בבחירות שיתקיימו אחר-כך. החוק אושר, כאשר יש הבחנה בעניין התחולה.
אביטל שטרנברג
לא רק בעניין הזה, אלא גם מי שעוסק היום בעיסוק נוסף, החוק הזה אף פעם זה לא יחול עליו.
מ"מ היו"ר יהודית נאות
אני רוצה להשלים את דבריי. החוק, כפי שהוועדה הציעה, הבדיל בין סגנים במשרה חלקית ובין ראש רשות וסגן במשרה מלאה כשהתייחס לשאלה מתי נכנס החוק לתוקף.

במהלך ההצבעות בכנסת בקריאה שנייה ושלישית התקבלה הסתייגות של חבר-הכנסת יאיר פרץ. אני אומרת גם לפרוטוקול, שחבר-הכנסת אופיר פינס-פז וחברת-הכנסת סופה לנדבר הצביעו לפי הצבעתו של יאיר פרץ מכיוון שהוא מהקואליציה. לכן, בטעות התקבלה ההסתייגות שהיתה אמורה ליפול, אבל אין דרך חזרה, כי הצבעה אלקטרונית היא הצבעה אלקטרונית.

החוק הפך למשהו לא מוגדר, משום שמלבד העובדה שהחוק יחול על ראש רשות ועל סגן במשרה מלאה החל מהבחירות הקרובות, קרי: נובמבר 2003 ועל סגנים בחלקי משרה החל מ-2008, ההסתייגות שהתקבלה בשוגג היא שהוא לא יחול על ראש רשות ועל סגן ראש רשות שכיום מכהנים בתפקיד ועוסקים בעיסוק נוסף. החוק הזה מבדיל בין "ירוקים" שיבואו למערכת לבין כאלה שכבר מכהנים.

לגבי הסעיף הזה שקרוי סעיף 7, הנחנו הצעת-חוק, ואנחנו היום דנים באישורו לקריאה ראשונה, קרי: אנחנו לא רוצים להבדיל בין ראש רשות מכהן שיציג מועמדותו בבחירות הבאות לבין ראש רשות חדש שבא מהצבא ועומד להיבחר בבחירות לרשויות המקומיות. היו חברי-כנסת שבעבר המשיכו לעבוד במשרדם הפרטי ולהרצות באקדמיה, אבל ברגע שנכנס איסור עיסוק נוסף, הוא חל על חדשים ועל ותיקים כאחד.

אני אומרת לכם בכנות, שמישהו לא הבין את המשמעות של הצעת-החוק הנוכחית, והפיץ שמועה שכביכול החוק יחול מהיום גם על ראשי רשויות מכהנים. התחיל מסע לחצים, בין אם על חברי-כנסת מסיעת העבודה ובין אם על חברי-כנסת מסיעת הליכוד, והתחיל מחול שדים. אני חשבתי שיבוא לכאן חבר-הכנסת בוים, שאתו ישבתי והסברתי לו שלא בזה מדובר.

לסיכום, ועדת שרים לחקיקה תמכה בחוק. השר שטרית אמר באופן חד-משמעי מעל לדוכן הכנסת, שזה נראה לו לא סביר שראש רשות מכהן היום ימשיך בעיסוקיו, ואילו ראש רשות חדש שייבחר לא יוכל לעסוק בעיסוק נוסף. אם אכן אסור לעסוק בעיסוק נוסף, זה צריך לחול על כולם. זה עבר בקריאה טרומית, ואני רוצה לקדם את זה להצבעה לקריאה ראשונה.


אם תשאלו למה זה בוער לי, אני אענה שלא בוער לי שום דבר, מלבד העובדה שנראה לי שאם מדובר בחוקים שעשויים לשנות מצב קיים לגבי אנשים שרוצים להתמודד בבחירות הבאות ולהמשיך גם לעסוק בפרקטיקום שלהם וגם לכהן כראשי ערים, צריך להיות פייר בכללי המשחק. אני נגד חקיקת חוקים בסמוך לבחירות. אני חושבת ששנה לפני הבחירות, כשמועמד מתחיל לשקול האם הוא רוצה לרוץ למשרה כזאת, הוא צריך לדעת את כללי המשחק, ולכן אני רוצה שהחוק הזה, שיחול בעצם רק בנובמבר 2003, יהיה ידוע למי שחושב להתמודד בבחירות האלה. כך יידע מראש מה הם כללי המשחק כל מי שרוצה להתמודד בבחירות – הוא יידע שבנובמבר 2003, פלוס חצי שנה נוספת שיש GRACE להפסקת הפעילות הנוספת - -
נועה בן אריה
חצי השנה לא בטלה.
מ"מ היו"ר יהודית נאות
לא מבטלים שום דבר. אם יתקבל התיקון של חברת-הכנסת גלאון ושלי, ייאמר שכולם, המתמודדים החדשים והוותיקים, בבחירות הבאות יחול עליהם הכלל של איסור עיסוק נוסף ותינתן להם מחצית השנה כדי להסדיר את ענייניהם – לדעתי זה פייר.
נועה בן אריה
היתה בעיית הבנה גם בדברי ההסבר וגם בהבנת הדברים. השלטון המקומי כל-כך יצא נגד התיקון, עד כדי כך שאני נשלחתי לכאן ואמרו שיגיעו גם ראשי רשויות.
מ"מ היו"ר יהודית נאות
אני חושבת שאת ראשי הרשויות שלא הגיעו אני פשוט הצלחתי לשכנע. כל אחד השאיר לי הודעה בטלפון, אבל דווקא בהגינות רבה הם שאלו אותי האם בכך וכך מדובר, ואני לכל אחד הודעתי וסימנתי בצבע למה אנחנו מתכוונים ועל איזה סעיף 7 אנחנו מדברים. אמרתי שהיתה אי הבנה.

עורכת-דין אביטל שטרנברג, האם אני הטעיתי פה בפרשנות?
אביטל שטרנברג
אני שואלת את עצמי – ושוב, יכול להיות שאני כבר הספקתי לשכוח את התיקון המקורי – מאיפה ה-GRACE של שישה חודשים.
נועה בן אריה
הוא קיים בסעיף 15ב.
אביטל שטרנברג
אנחנו כמובן תומכים בהצעה, והיינו גם שמחים אם ההצעה היתה תקפה גם לגבי הסגנים במקום שהיא תחול לגביהם בבחירות של 2008.
מ"מ היו"ר יהודית נאות
כל אחד צריך לדעת את מגבלות הכוח שלו. אנחנו העתקנו את זה מסעיף 15ג מחוק איסור עיסוק נוסף של חברי-הכנסת.
נועה בן אריה
סעיף 15ג אומר: "הוראות סעיף 15ב לא יחולו בתקופת ששת החודשים הראשונים לכהונתו של ראש רשות או סגן ראש רשות לגבי עסק או עיסוק שבו החל לעסוק לפני תחילת כהונתו למעט הוראות סעיף 15ב(ג)."
מ"מ היו"ר יהודית נאות
נכון, זה הסייג היחידי שאנחנו הסכמנו לתחולה.

נציגת השלטון המקומי, האם אני שכנעתי אותך?
נועה בן אריה
שכנעת אותי שהצעקה שבאתי לצעוק היא כבר אינה במקומה.
מ"מ היו"ר יהודית נאות
עכשיו אודה לך, אם תעזרי לי לומר לאחרים את זה.
נועה בן אריה
אני בהחלט אצטרך להעביר את זה, הרעיון ברור.
מ"מ היו"ר יהודית נאות
בשורה התחתונה, הרעיון הוא שתהיה הגינות, כך שלגבי חדשים וותיקים יחולו אותם כללים. זאת המטרה של התיקון הזה.

לא תתקיים עכשיו הצבעה, אלא בשעה 13:00, כי אני לא אוהבת להצביע פה אחד על חוק שאני מחוקקת. מכיוון שקיבלתי את העובדה שחבר-הכנסת גפני עסוק בוועדת טל, אני מודיעה לפרוטוקול שההצבעה בנושא תתקיים בשעה 13:00.
נועה בן אריה
אולי עד אז יהיה לי זמן לדבר עם יושב-ראש המרכז.
מ"מ היו"ר יהודית נאות
שידבר אתי, כי אני לא עושה שום דבר בגניבה.

נציגי משרד האוצר, אני רוצה להגיד לכם שאמנם לא מדובר בחיסכון כספי למשק, אבל גם לא מדובר בעלות כספית למשק. ההצעה הזאת איננה כרוכה בעלות תקציבית לאוצר.


חידוש הישיבה בשעה 13:00
היו"ר משה גפני
אני מתכבד לפתוח את ישיבת הוועדה. על סדר היום הצעת-חוק הרשויות המקומיות (בחירת ראש רשות וסגניו וכהונתם) (תיקון מס' 22) (תיקון – שינוי תחולה), התשס"ב. התקיימה היום ישיבה על החוק הזה. מכיוון שהייתי בוועדה אחרת, ביקשתי מחברת-הכנסת יהודית נאות לנהל את הישיבה.

פנו אליי חברי-כנסת אפי אושעיה, ישראל כץ וזאב בוים והשר דני נוה, והם ביקשו להתנגד לחוק הזה. כמו-כן, ביקשתי מחברת-הכנסת יהודית נאות לנהל את הישיבה.
יהודית נאות
אני דיברתי עם כל מי שמנית, כולל עם שר המשפטים.
היו"ר משה גפני
אני ביקשתי מחברת-הכנסת יהודית נאות שאם לא תהיה מחלוקת היא תוכל להצביע, ואם תהיה מחלוקת, שלא תצביע אלא תמתין לשעה 13:00. למיטב ידיעתי, אין מחלוקת, מכיוון שחברת-הכנסת יהודית נאות דיברה עם כולם, והם הסכימו. אף על פי כן, בהגינותה של חברת-הכנסת יהודית נאות, היא העדיפה בכל זאת להצביע על החוק עכשיו, מכיוון שהיא היתה חברת-הכנסת היחידה בוועדה ומכיוון שמדובר בהצעת-חוק שהיא יזמה. ביקשתי מהעוזר שלי, שאם תהיה מחלוקת שיודיע לחברי-הכנסת שתתקיים הצבעה בשעה 13:00. אם הם עדיין מתנגדים, הם יוכלו להגיע.
יהודית נאות
גם לשר המשפטים פנו ושאלו אותו מדוע תמכה בחוק ועדת שרים לחקיקה. הוא טלפן אליי אתמול, ואני הבהרתי לו את הדברים. דיברתי באופן אישי עם כולם.
היו"ר משה גפני
מכיוון שאין מחלוקת בעניין הזה, אני מבקש להצביע על החוק. אם בכל זאת תתעורר מחלוקת, בהמשך החקיקה נראה איך מתנהלים הדברים.
מוחמד כנעאן
השאלה היא למה הם מתנגדים.
יהודית נאות
כי היתה טעות. הם חשבו שהתיקון הזה לחוק של חברת-הכנסת גלאון ושלי אומר שהחוק לא יחול בעוד קדנציה, אלא כבר החל מהיום, מכיוון שהיום יש ראשי ערים שהם חברי דירקטוריון, ויש אפילו ראש עיר שהתמנה למשרה הזאת רק בימים האלה.
היו"ר משה גפני
כולם התכוונו לאותו אדם.
נועה בן אריה
יש אנשים שחשבו שמדובר גם בחוק כפל תפקידים.
מוחמד כנעאן
אני אומר שהחוק הזה צריך להיכנס לתוקף לא מהיום, אלא מאתמול, כי זה דבר פסול.
יהודית נאות
אתה בית שמאי, ואני בית הלל.
היו"ר משה גפני
זה לא עניין של בית שמאי ובית הלל, כי לא מחוקקים חוק פרסונלי. אם החוק היה חל החל מהיום, בגלל שכולם דיברו על אותו אדם, היו אומרים שהחוק מתייחס לאותו ראש רשות שהתמנה לאותו תפקיד, וחוק כזה לא מחוקקים.
יהודית נאות
יותר מזה, אני חושבת שמי שיציג מועמדות בעוד שנה, יידע מה הם כללי המשחק שעל פיהם הוא משחק, ולכן זה הגון.
היו"ר משה גפני
אני לא יכול להצביע נגד חוק שלך, ולכן אני אהיה חייב לתמוך בו. אם היו עולים במוחי רעיונות אפיקורסיים בכל זאת להצביע נגדו, מה שלא יכול לקרות, אז זהבה גלאון גם חתומה על החוק...

מי בעד הצעת-החוק? מי נגד?

הצבעה

בעד – 5
נגד – אין
נמנעים – אין
הצעת-חוק הרשויות המקומיות (בחירת ראש רשות וסגניו וכהונתם) (תיקון מס' 22) (תיקון – שינוי תחולה), התשס"ב-2001, התקבלה.
היו"ר משה גפני
אין מתנגדים לחוק, החוק הוכן לקריאה ראשונה.

תודה רבה, הישיבה נעולה.

הישיבה ננעלה בשעה 13:10

קוד המקור של הנתונים