ישיבת ועדה של הכנסת ה-15 מתאריך 16/07/2002

הצעת חוק לשיקום איכות הסביבה בישראל,התשס"ב-2001-ח"כים: מיכאל נודלמן,אליעזר כהן,אביגדור ליברמן,יורי שטרן-רביזיה.

פרוטוקול

 
פרוטוקולים/ועדת הפנים/55374
ועדת הפנים ואיכות הסביבה
16.7.2002

פרוטוקולים/ועדת הפנים/5537
ירושלים, כ' באב, תשס"ב
29 ביולי, 2002

הכנסת החמש-עשרה נוסח לא מתוקן
מושב רביעי
פרוטוקול מס' 447
מישיבת ועדת הפנים ואיכות הסביבה
יום שלישי, ז' באב התשס"ב (16 ביולי 2002), שעה 9:30
סדר היום
הצעת-חוק לשיקום איכות הסביבה בישראל, התשס"ב-2001 –
של חברי-הכנסת
מיכאל נודלמן, אליעזר כהן, אביגדור ליברמן, יורי שטרן – רביזיה.
נכחו
חברי הוועדה: יגאל ביבי – מ"מ היו"ר
מיכאל נודלמן
מוזמנים
גדעון סער - מזכיר הממשלה
עו"ד רחל אדם - המשרד לאיכות הסביבה
בנימין חנוך - המשרד לאיכות הסביבה
עו"ד רותי רוטנברג - יועצת משפטית, המשרד לאיכות הסביבה
שרית שפיגלשטיין - משרד המשפטים
עו"ד ערן יוסף - לשכה משפטית, משרד הביטחון
יהודה קולן - משרד הביטחון
יוסי הלברייך - משרד הביטחון
עו"ד אמיר ילניק - לשכה משפטית, משרד התשתיות
עו"ד יהודה שטיין - לשכה משפטית, משרד התחבורה
עו"ד רחל רדיאן - לשכה משפטית, קק"ל
יובל יועז - חיים וסביבה
ד"ר אלון טל - חיים וסביבה
עו"ד נירה לאמעי - נציבות הדורות הבאים
יועצת משפטית
ליאת בלום
קצרנית
תמר מרימוביץ

הצעת-חוק לשיקום איכות הסביבה בישראל, התשס"ב-2001, של קבוצת חברי-כנסת – רביזיה
מ"מ היו"ר יגאל ביבי
אני פותח את הישיבה. אני מקבל בברכה את מזכיר הממשלה. מכיוון שאני הקמתי את המשרד לאיכות הסביבה והייתי זה שביסס את המשרד בפועל, יש לי סימפתיה מיוחדת לנושא איכות הסביבה, אבל מחובתנו לשמוע את הערות הממשלה. חבר-הכנסת נודלמן אחרי זה ישיב לממשלה, והוועדה תחליט האם לקבל או לדחות את הרביזיה שהממשלה הגישה.

אנו דנים בהצעת-חוק לשיקום איכות הסביבה, התשס"ב – חוק שלפי מיטב המומחים מתקיים ברוב הארצות הנאורות. זה חוק שלא עולה כסף למדינה.
אמיר יליניק
הוא עולה כסף רב למדינה, כי מדובר בהרבה תקנים.
מ"מ היו"ר יגאל ביבי
כולנו אמונים על החוק. אתמול התקבל חוק ברוב גדול, אמנם בניגוד לדעתנו, אבל אנחנו מקבלים את החוק, כי הכנסת היא המחוקק וצריכים לקיים את החוקים. אסור להציע חוקים שעלותם גבוהה מחמישה מיליון שקלים. אני מבקש מאנשי איכות הסביבה לומר לנו האם מדובר בעלות של מיליונים רבים, כי אז יכול להיות שנדחה את החוק; אבל אם לא מדובר בעלות של מיליוני רבים, כל אחד ישקול איך לקדם את הנושא של איכות הסביבה, ואני חושב שגם הממשלה מעונינת לקדם את איכות הסביבה בישראל.
גדעון סער
מכובדי חבר-הכנסת ביבי, חבר-הכנסת נודלמן ואורחים נכבדים, אנחנו לפני הישיבה שוחחנו על העניין גם בהשתתפות יושב-ראש הקואליציה. היתה פנייה של חבר-הכנסת נודלמן לממשלה, שתשקול פעם נוספת את עמדתה. נכון שעמדתה נקבעה לפני תקופה ניכרת עוד בטרם החוק עבר בקריאה הראשונה כמובן, ובמהלך הדיונים בוועדה גם הוכנסו בו שינויים כאלה ואחרים.

כמו-כן, צריך לציין שחבר-הכנסת נודלמן ייצא לחוץ לארץ בשבוע הבא, כך שמבחינה טכנית לא ניתן יהיה להשלים את החקיקה בתקופה שנותרה עד ליציאת הכנסת לפגרה, וכמובן שאם זה היה מובא באופן הזה, ממילא היינו מנסים להתנגד.

בכל אופן, הסיכום שהגענו אליו הוא – ולפי דעתי זה סיכום טוב – שאנחנו נבוא בדברים עם חבר-הכנסת נודלמן, נביא את הדברים לדיון חוזר בוועדת שרים לחקיקה, מבלי להתחייב לגבי התוצאות, אבל נשקול מחדש את העניין אחרי השינויים, כי אולי כן ניתן יהיה להגיע להסכמה כזאת או אחרת. אני לא מעקר את כל הטענות שיש למשרדים השונים, אבל יש לבחון את זה. אני יודע שלשר לאיכות הסביבה יש הצעה שונה – היא אמנם לא עמדת הממשלה, כי לממשלה יש רק עמדה אחת, אבל יש לו עמדה בעניין הזה.

במידה שלא נצליח להגיע להבנה, אני גם מוכן שהדבר יגיע עד מליאת הממשלה, אם יוגש ערר לוועדת שרים לחקיקה, אבל יהיה לנו זמן; נחזור בחודש אוקטובר לדיון ראשון, יהיה דיון ברביזיה, ואם הממשלה תיוותר בעמדתה, אף אחד לא הפסיד שום דבר, כי זה יעבור למליאה. לפי דעתי, זאת הצעה טובה.
מיכאל נודלמן
אני מסכים, כי אני לא רוצה לעשות מלחמות. אני בטוח שהחוק הזה הוא טוב, ושאולי לא הבינו אותו כמו שצריך. אני יודע שהשר לאיכות הסביבה תומך בחוק הזה. אני מוכן עוד פעם לעבור את ועדת שרים לחקיקה ואת הממשלה, כי אני בטוח שהחוק הזה צריך להתקבל.
מ"מ היו"ר יגאל ביבי
אני רוצה לומר שאני מאד שמח על האווירה הטובה. החוק הזה הוא חוק מאד מהותי לאיכות הסביבה. הוא ללא ספק קובע נורמות, עקרונות, מטרות ומדיניות בתחום של איכות הסביבה. אין ספק שהחוק הוא חשוב.

לדעתי, החוק הזה חייב להתקבל על-ידי הממשלה. אם הממשלה רוצה לשקול ולדון בנושא, אולי להעיר כמה הערות ולעשות כמה שינויים, כדאי להמתין ולחכות, כי יכול להיות שאז באמת יתקבל חוק בלי שיטורפד.
גדעון סער
אני רוצה להעיר לפרוטוקול, שאנחנו מתכוונים לדון בעניין הזה בלב פתוח. אני לא רוצה שייווצר רושם כאילו כבר התקבלה עמדה שונה. אנחנו מתכוונים לדון מחדש בעניין הזה, אחרי שחבר-הכנסת נודלמן יפעל לשכנע את ועדת השרים, למרות שזה בדרך כלל לא מקובל בפורומים האלה - אבל זה הגיע לשלב כזה, שלפי דעתי זה יכול לעזור.
מ"מ היו"ר יגאל ביבי
אני רוצה להודות למזכיר הממשלה על האווירה הטובה שהוא השרה בוועדה ועל הצהרת הכוונות של הממשלה, שהיא תדון בנושא לגופו של עניין ולעומק, כי איכות הסביבה יקרה לכל השרים ולממשלה. אם פעם ישרור שלום, אחד הדגלים העיקריים שנרים יהיה דגל איכות הסביבה. אני רוצה להודות לחבר-הכנסת נודלמן. הוחלט שנקבל את הצעת מזכיר הממשלה.
נירה לאמעי
כמובן ברגע שחבר-הכנסת נודלמן הביע הסכמה, אין לנו אלא לקוות שבאמת הדיון בממשלה יתקיים בלב פתוח.

אני רוצה רק לספר, שעומדת לצאת משלחת לפסגת האו"ם ביוהנסבורג ב-26 באוגוסט. זו פסגה שישתתפו בה כ-60,000 איש, מנהיגים מ-180 מדינות. הנשיא בוש עומד להיות שם, ועל סדר היום המרכזי העולמי עומד נושא הפיתוח בר-הקיימא, וזאת בדיוק המטרה של החוק הזה. קיוויתי שכעת שנוכל להציג גם את ההישג של החוק הזה.
מ"מ היו"ר יגאל ביבי
את תוכלי להגיד, שהממשלה רואה את העניין בעין יפה, שהיא תדון בו לעומק, ושבישראל מתבשל חוק כזה.
יובל יועז
מה מנע מהממשלה לדון בחוק הזה עד היום?
גדעון סער
אני רוצה רק להבהיר שהממשלה דנה בחוק. אני מכבד את כל ה"תוקפים", אבל הממשלה החליטה להתנגד להצעת-החוק. החוק עבר במהלך הדיון בוועדה שינויים כאלה ואחרים. פנה חבר-הכנסת נודלמן אלינו, וביקש שנשקול מחדש את עמדתנו. אנחנו מוכנים להביא את הנושא לדיון מחודש, שיתקיים קודם כל בוועדת השרים לחקיקה.

חבר-הכנסת נודלמן יוכל להציג את עמדתו. אני גם מבחינתי מתחייב להיכנס בעובי הקורה, ולראות האם ניתן כאן לגשר בעניין.
מיכאל נודלמן
אפילו אם הממשלה תתנגד להצעת-החוק אחרי שתדון בעניין, יש לי זכות להעלות את החוק הזה במליאה, אבל בניסוח "יותר גרוע" מזה שהסכמנו לקבל עכשיו.
יובל יועז
הוא יותר גרוע מבחינת הממשלה.
מיכאל נודלמן
נכון, הוא יותר גרוע מבחינת הממשלה.
מ"מ היו"ר יגאל ביבי
אני רציתי להתחיל את היום באווירה טובה, ולכן אני מאד שמח שמזכיר הממשלה יצר כאן אווירה חיובית וטובה. אני מציע שנסיים את הדיון באווירה הטובה הזאת, ומקווה שכל שוחרי איכות הסביבה יעשו הכל כדי שהחוק אכן יתקבל.
אמיר יליניק
האם אתה יכול לנקוט באיזשהו תאריך ספציפי?
גדעון סער
אני מתחייב שעד שהכנסת תחזור מפגרה, הממשלה תסיים את הדיון, בין אם זה יסתיים בוועדת שרים לחקיקה, ובין אם יצטרך להיות ערר במליאת הממשלה. בלוח הזמנים הזה אנחנו נפעל. ממילא חבר-הכנסת נודלמן לא יהיה פה בשבוע הבא, כך שאנחנו לא מעכבים את זה, וגם אין לנו עניין לעכב מעבר לזה.
מ"מ היו"ר יגאל ביבי
מכיוון שהיתה רביזיה והחוק הזה התקבל, אני מציע שאנחנו נדחה את ההצבעה על הרביזיה עד לגיבוש עמדת הממשלה. הרביזיה תלויה ועומדת עד לחידוש כנס החורף.

תודה רבה, הישיבה נעולה.

הישיבה ננעלה בשעה 9:45

קוד המקור של הנתונים