ישיבת ועדה של הכנסת ה-15 מתאריך 15/07/2002

שינוי תעריף לחלקת קבר בחיים בעיר רמלה (התייעצות על-פי סעיף 41 א2 לחוק שירותי הדת היהודיים) (נוסח משולב), התשל”א-1971

פרוטוקול

 
פרוטוקולים/ועדת הפנים/549611
ועדת הפנים ואיכות הסביבה
15.7.02

פרוטוקולים/ועדת הפנים/5496
ירושלים, ז' באב, תשס"ב
16 ביולי, 2002

הכנסת החמש-עשרה נוסח לא מתוקן
מושב רביעי
פרוטוקול מס' 447
מישיבת ועדת הפנים ואיכות הסביבה
יום שני, ו' באב התשס"ב (15 ביולי 2002), שעה 10:45
סדר היום
שינוי תעריף לחלקת קבר בחיים בעיר רמלה (התייעצות על-פי סעיף 41 א2 לחוק
שירותי הדת היהודיים) (נוסח משולב), התשל"א-1971
נכחו
חברי הוועדה: משה גפני – היו"ר
מוזמנים
מוטי יצחקי - ראש המועצה הדתית רמלה
שמואל אלישע - עוזר ראש המועצה הדתית רמלה
יועצת משפטית
ליאת בלום - מתמחה
מנהל/ת הוועדה
יפꗬ‹Ѝ_ደ¿__ __Ѐ_㕚_
橢橢쿽쿽_________Ѝ_䨲_ꖟ_ꖟ_ᡳ___9______________________________l__˘___˘_˘___˘___˘___˘___˘_______δ___ᇦ___ᇦ___ᇦ_8_ሞ___ሲ_<_δ___ᶣ_ê_ቺ___ቺ_"_ኜ___ኜ___ኜ___ኜ___ኜ___ኜ___ᴖ___ᴘ___ᴘ___ᴘ___ᴘ___ᴘ___ᴘ_$_ẍ_Ƞ_₭_Î_ᴼ_!_________˘___ኜ___________ኜ___ኜ___ኜ___ኜ___ᴼ__ פי סעיף 41 א2 לחוק שירותי הדת היהודיים) (נוסח משולב), התשל"א-1971.

מתי היה הדיון האחרון?
ליאת בלום
ב-29 לאפריל.
היו"ר משה גפני
דברי איתי בעברית, זה אומר מה?
יפה שפירא
י"ז באייר.
היו"ר משה גפני
כמה זמן עבר מאז? היום אנחנו בערב תשעה באב. אסור להתלוצץ בתשעת הימים, צריך להיות עצוב. מה, אין לנו מספיק סיבות להיות עצובים היום? אבל, בכל אופן, כתוב, שבסופו של דבר הימים האלה יהפכו להיות מועד, אז יש עניין גם לשמוח.

אני בקשתי בשעתו, על פי הנחיה של היועצת המשפטית של הוועדה, שיביאו עבודה, למה מבקשים את השינוי בתעריפים והבנתי שזו עבודה של רבע שעה. אבל, כנראה שבמשרד הדתות זה כמו בבדיחה שמישהו הגיע לשמים והוא שמע שהכל שם פי מיליון. הוא הלך לאיזה מלאך ואמר לו: תן לי הלוואה שקל. הוא אמר לו בסדר, חכה דקה. הכל פי מיליון.

על כל פנים, אני מבין שיש עבודה שהם הכינו.
יפה שפירא
לפני כן, רציתי לומר שהתקשר אלי מוקדם יותר עורך הדין אמנון דה-הרטוך והתנצל על זה שהוא לא יוכל להגיע. הוא גם אמר שהוא קרא בעיון רב את העבודה הזאת שהוגשה ויש לו הערה מאוד חשובה:

בסיפא של העבודה, בעמוד 4 כתוב: "על פי בדיקתנו, מחיר המכירה לשנת 95 עבור המועצה הדתית רמלה עמד על 3,944 שקל, (סכום הנמוך ב-3% מהמחיר שנקבע למועצה הדתית לוד) ובשל בעיות ניקוז תת-קרקעי הקיימת בבית העלמין ברמלה, שיש בה לייקר את הוצאות הפיתוח ברמלה, מומלץ להעלות את תעריף מחיר אחוזת קבר למועצה הדתית רמלה ולהשוותו למחיר שנקבע למועצה הדתית לוד, על סך 5,639 ₪, נכון לחודש מאי 2002."

לעורך הדין דה-הרטוך היו שאלות לגבי האמירה "בשל בעיות ניקוז". הוא התקשר לרואה החשבון מהמשרד הזה, שמו של רואה החשבון הוא דוד זנזורי והוא שאל אותו האם העניין של בעיית הניקוז נבדק כלכלית. אמר לו מר זנזורי שלא, זה לא נבדק כלכלית. אומר עורך הדין דה-הרטוך, שכיוון שהדבר לא נבדק כלכלית הוא סיכם עם רואה החשבון זנזורי, שיגבו לא 100% אלא 97%, זאת אומרת, 180 ₪ פחות. במקום הסכום הזה של 5,639 ₪ הוא ביקש שהוועדה תאשר רק סכום של 5,470 ₪. כלומר, 180 ₪ פחות. זה מקובל גם על רואה החשבון זנזורי.
מוטי יצחקי
יש כאן דוח שנערך על ידי חברה הנדסית. אני לא מבין מדוע רואה החשבון זנזורי שכח את הפרט הזה. הדוח הוצג בפניו, לגבי בעיות הניקוז עם סכומים. מדובר בסכומי עתק.
היו"ר משה גפני
אפשר לראות את זה?
יפה שפירא
הוא אומר שלא יתכן שהציבור ישלם עוד 180 ₪.
היו"ר משה גפני
מה אומר הדוח הזה?
מוטי יצחקי
בהמשך, יש מפה גיאולוגית שמראה שיש שם מעברים של מים תת-קרקעיים. אנחנו עושים את הפיתוח בהדרגתיות, בגלל שמדובר בהוצאות כספיות אדירות.
יפה שפירא
הוא אמר לי שיש שם איזו נזילה.
מוטי יצחקי
יש שם מעברים תת-קרקעיים, שמחייבים אותנו לפני כל פיתוח חלקה, ליצור תשתיות של בורות בעומק של 15 מטר בקוטר של מטר, עם שרוולים מיוחדים וכולי. זה תומחר מיד אחרי הקמת בית העלמין ומדובר שם בהוצאה כספית מאוד גדולה, המספרים מופיעים בדוח.
היו"ר משה גפני
אני מתכוון לאשר את זה, לפי הבקשה שביקשה המועצה הדתית ברמלה ומשרד הדתות. אני אומר מדוע: בעצם זה הפוך על הפוך. אני בקשתי ממשרד הדתות, אם יש שינוי בחקיקה, אמרתי זאת גם לתקשורת ואמרתי להם גם פה וגם בשיחות פרטיות וגם בוועדה, שצריך לעשות שינויים. אני חושב שצריך לעשות שינויים גם בתעריפים, צריך לעשות שינויים בחוק עצמו ואני חושב שיש הרבה דברים שהם לא הגיוניים וצריך לשנות אותם.

הדבר היחיד שקיבלתי ממשרד הדתות היה שינוי תעריפים ברמלה. לי יש עניין לעודד את משרד הדתות להיכנס לעניין הזה באופן מקצועי ולדון, כדי שיתקיים דיון על כל העניין הזה. אני גם שומע שיש כאלה שלא מכבדים את החוק ולא נוקטים נגדם צעדים. אני לא משטרה ואני לא המשרד המופקד על העניין, אבל אני חושב שזה דבר שהוא לא בסדר.

אני רוצה לאשר את זה כמות שהוא. אני רוצה, שאנחנו נעודד בכך את משרד הדתות ואת הרשויות העוסקות בעניין, לבוא לכאן ולדון באופן ענייני בכל הדברים האלה. זה כבר שנה מאז חקיקת החוק והחוק מקנה לשר הדתות סמכויות, החוק מקנה למשרד הדתות אפשרויות לבוא לכאן ולעשות שינויים. הדבר היחיד שמשרד הדתות הביא זה את רמלה.
מוטי יצחקי
חבר הכנסת גפני, אני מוכן להרים את הכפפה אם אתה תהיה מוכן לקבל אותה, לשבת עם מספר ראשי מועצות דתיות שברשותן חברות קדישא, יש לנו הסתייגויות לחוק...
היו"ר משה גפני
לא. זה לא תפקידכם. זה כתוב בחוק. אני לא יושב פה על תקן של פילנטרופ. אני פועל על פי החוק, אחרת לא הייתי נכנס לכל העניין של חברות קדישא. אני נכנסתי לעניין הזה, בגלל שאני יושב ראש ועדת הפנים וזו תמונת המצב. זה התפקיד שלי ואני צריך לעשות אותו בנאמנות. אני פועל לפי החוק וזה החוק הקיים. אתם צריכים להתארגן ולשבת עם שר הדתות, שהוא המוסמך על פי החוק לטפל בעניין.
מוטי יצחקי
היתה ישיבה אחת אבל כנראה שהדיונים לא...
היו"ר משה גפני
אני מכיר את העניין ואני לא רוצה לחזור על זה, כנראה שגם אתה כבר מכיר את הדברים.

אני מאשר את שינוי התעריפים כפי שהביא שר הדתות. אני פונה ואני מבקש לפנות לעורך דין דה-הרטוך, שלא היה בוועדה ולומר לו שאני לא יכול לדון על הדברים האלה. אני מבקש, שהוא יפנה לשר הדתות, יגיד את השגותיו, יעביר אלינו העתק מהשגותיו ויכול להיות שיורידו את 180 השקלים האלה. עכשיו אני לא יכול לעשות את זה. אני התחייבתי, שברגע שזה יעבור מקצועית, אני אאשר את זה. אני מאשר את זה, שיעיר את השגותיו ואם יצטרכו, אנחנו נוריד את ה-180 שקל. אני מניח שגם אתה לא תתנגד לזה.
מוטי יצחקי
אני לא אתווכח, אבל זה צד עקרוני, אני הגשתי את כל המסמכים.
היו"ר משה גפני
לכן, אני מאשר את זה כמות שהוא. אבל, אני אומר שוב, אנחנו נפנה לעורך דין אמנון דה-הרטוך. הוא יעביר את ההשגות שלו לשר הדתות ואם הוא יהיה צודק, אתה לא תתנגד ונוריד את התעריפים ב-180 שקל. כרגע יש לי רק את הנתונים האלה עם ההערה שלו.

אני מאשר את שינוי התעריף לחלקת קבר בחיים לפי בקשת שר הדתות ובכפוף לעניין הזה, יש לפנות לעורך דין אמנון דה-הרטוך, שיעביר את השגותיו לשר הדתות בכתב. אני מעריך שהוא יעביר את זה אליך ואני מבקש העתק מהפניה הזאת. אם אכן יתברר שהוא צודק, אנחנו נוריד את התעריפים ב-180 ₪ וזה יהיה בהסכמה, מכיוון שאם הוא צודק, אתה לא תוכל להתווכח.
מוטי יצחקי
אני אבקש שיפנו אלי לקבל את העתק הדוח הזה.
היו"ר משה גפני
תודה רבה. הישיבה נעולה.
(הישיבה ננעלה בשעה 10:55)

קוד המקור של הנתונים