ישיבת ועדה של הכנסת ה-15 מתאריך 10/07/2002

חוק הקאדים (תיקון מס' 10), התשס"ב-2002

פרוטוקול

 
פרוטוקולים/ועדת הפנים/549714
ועדת הפנים ואיכות הסביבה
10/07/02

פרוטוקולים/ועדת הפנים/5497
ירושלים, ז' באב, תשס"ב
16 ביולי, 2002

הכנסת החמש-עשרה נוסח לא מתוקן
מושב רביעי
פרוטוקול מס' 445
מישיבת ועדת הפנים ואיכות הסביבה
יום רביעי, א' באב התשס"ב (10 ביולי 2002), שעה 09:30
סדר היום
הצעת חוק הקאדים (תיקון מס' 10) (מינוי קאדי), התשס"א-2000 -
של קבוצת חברי הכנסת.
נכחו
חברי הוועדה: משה גפני – היו"ר
יגאל ביבי
עבד אלמאלכ דהאמשה
נסים זאב
מוחמד כנעאן
מוזמנים
שר המשפטים מאיר שטרית
חבר הכנסת תאופיק חטיב

אליהו ליפשיץ - המשרד לענייני דתות
עו"ד מוריה בקשי - משרד המשפטים
יסמין לוי - יועצת שר המשפטים
משה דיין - יועץ שר המשפטים
עו"ד ראפת אבו-זלאם - בית הדין השרעי
עו"ד אדם אבזק - בית הדין השרעי
יועצת משפטית
מרים פרנקל-שור
מנהלת הוועדה
יפה שפירא
קצרנית
מזל כהן

הצעת חוק הקאדים (תיקון מס' 10) (מינוי קאדי), התשס"א-2000
היו"ר משה גפני
אני מתכבד לפתוח את ישיבת הוועדה. על סדר-היום: הצעת חוק הקאדים (תיקון מס' 10) (מינוי קאדי), התשס"א-2000, של מספר חברי כנסת ובראשם חבר-הכנסת תאופיק חטיב.

אנחנו אישרנו את החוק לקריאה שנייה ושלישית והיתה בקשה של שר המשפטים לערוך רוויזיה בהצעה שהתקבלה. לכן, קודם כל, בהליך הפורמלי אני מבקש להחליט האם אנחנו מקבלים את בקשת הרוויזיה כדי לדון בחוק הזה מחדש.

מי בעד בקשת הרוויזיה ירים את ידו, מי נגד?

הצבעה מס' 1

בעד בקשת הרוויזיה – 2
נגד – אין
בקשת הרוויזיה נתקבלה.
היו"ר משה גפני
אנחנו דנים בחוק מחדש בהכנה לקריאה שנייה ושלישית.

יש פה הצעה שנתן לי שר המשפטים, שהיא משנה במידה מסויימת את הצעת החוק כפי שהתקבלה בפעם הקודמת. אני מבקש משר המשפטים להסביר.
שר המשפטים מאיר שטרית
אדוני היושב-ראש, בעקבות השיחה שלנו לרוויזיה נפגשתי עם חברי הכנסת המציעים ועברנו על הצעת החוק סעיף סעיף, ושינינו כמה סעיפים בהצעת החוק כדי להביא לכך שיעבור חוק שאנחנו יכולים לחיות אתו, חוק שיפתור הרבה בעיות שלא היו פתורות בנוסח הקודם, כי לצערי לא השתתפתי בדיון הקודם, וכמי שממונה על העניין רציתי לוודא שבאמת התנאים שבחוק יהיו כאלה שיאפשרו את הפעלת בתי הדין השרעיים ברמה הנדרשת.

אנחנו סיכמנו בעצם את כל הנקודות בחוק וההצעה שאני מגיש בפניכם מוסכמת גם על דעת חברי הכנסת המציעים וגם על דעתי.

כאמור, פיספסתי נקודה אחת, שהבוקר ביקשתי ממך לתקן. פה כתוב: סעיפים 1, 2, 3, 4, 5 – כולם מצטברים. הסכמתי לעשות שינוי מההצעה המקורית שלנו, שזה לא יהיה תנאים מצטברים, אלא סעיפים 1 או 2 יהיו תנאים חליפיים, כאשר לגבי סעיף 2, מי שבא עם השכלה משפטית, הוא יצטרך חמש שנות ניסיון כעורך-דין. זה כדי להחמיר עם מי שאין לו השכלה דתית גבוהה בדיני האיסלאם. הוא צריך חמש שנות ניסיון פלוס התנאים המצטברים הנוספים: 3, 4, ו-5
היו"ר משה גפני
אם אני מבין אותך נכון, יש שני אופנים לפיהם הוא יכול להתמנות לקאדי: בעל השכלה דתית גבוהה; בעל אורח חיים ואופי ההולמים את מעמדו של קאדי במדינת ישראל; בן שלושים שנה לפחות; ועמד בהצלחה בבחינות בכתב. או בעל השכלה משפטית גבוהה וניסיון חמש שנים, בעל אורח חיים ואופי ההולמים את מעמדו של קאדי במדינת ישראל; בן שלושים שנה לפחות ועמד בהצלחה בבחינות בכתב.
שר המשפטים מאיר שטרית
אלה שתי האופציות. זה השינוי היחידי מהנוסח הקיים.
תאופיק חטיב
כי אמרנו שאם נשאיר את הכל מצטבר, כמעט ולא נמצא אף מועמד.
שר המשפטים מאיר שטרית
זה פותח דלת ליותר אנשים.
היו"ר משה גפני
אני מבקש לעבור על הסעיפים.
מרים פרנקל-שור
אנחנו דיברנו על בעל השכלה דתית גבוהה. הנושא הזה לא היה סגור.
תאופיק חטיב
אנחנו התווכחנו בסוגיה הזו ואז הגענו לניסוח שהשר הקריא פה.
היו"ר משה גפני
יש בעיה משפטית עם זה?
מרים פרנקל-שור
בעיה משפטית אין.
היו"ר משה גפני
חבר-הכנסת תאופיק חטיב, אתה מסכים לזה?
תאופיק חטיב
כן.
היו"ר משה גפני
אדוני שר המשפטים, אתה מסכים לזה?
שר המשפטים מאיר שטרית
מסכים, בוודאי.
היו"ר משה גפני
אני דיברתי עם השר ודיברתי גם עם חבר-הכנסת תאופיק חטיב. אני מבקש שיהיה סעיף ראשון שהוא סעיף מטרה. אני חושש מהשלכת הרוחב.
מרים פרנקל-שור
אולי כדאי לקרוא לפרוטוקול את סעיף מטרה.

"מטרתו העיקרית של חוק זה לקבוע תנאי כשירות למינוי קאדים. לענין ההשכלה נקבעו שני מסלולים עקב חוסר בלימודים סדירים בארץ של הדין השרעי."
שר המשפטים מאיר שטרית
זה לא רק הכישורים של הקאדי. מטרת החוק הזה היא לשנות, בין היתר - - -
מרים פרנקל-שור
ליושב-ראש הוועדה חשוב שנתייחס במיוחד לנושא תנאי הכשירות. אז נכתוב: "בין היתר".
תאופיק חטיב
מאחר וקאדי נטור נמצא בארצות-הברית, הוא ביקש ממני להעלות שוב את הסוגייה של מינוי מנהל בתי הדין השרעים, ואף שמענו את העמדה של השר. נטור אומר שבשתי הקטגוריות המקבילות, גם בבתי הדין הרבניים, שזה שייך לשר הדתות, וגם בבתי המשפט, המינוי נקבע בהסכמת ראש המערכת בשני המקרים, חוץ מאשר במקרה הזה והוא רואה בזה קצת אפליה.
שר המשפטים מאיר שטרית
אני מבין את האינטרס של אחמד נטור, אבל אני לא מסכים לו. העניין של מנהל בתי הדין השרעים הוא עניין מינהלי פרופר, שתפקידו לנהל את בתי הדין, לא לקבוע את סדרי הדין. סדרי הדין נקבעים בהסכמת יושב-ראש בית הדין השרעי לערעורים. מינוי מנהל זה לא עניינו. מינוי מנהל זה ענייני. אני צריך להבטיח שבתי הדין יתנהלו כהלכה.

אתה יודע בדיוק כמוני, לצערי הרב, שיש היום הרבה מאוד בעיות במינהל בתי הדין לנוכח המצב שאני קיבלתי וצריך לתקן את זה. אנשים כן באים לעבודה, לא באים לעבודה, מקיימים שעתיים דיון ואין שום נוהל ושום סדר. אני לא רוצה שתהיה תלות בין נשיא בית הדין השרעי לבין המנהל. תפקידיו של המנהל הם להבטיח שמינהל בתי הדין יהיה כהלכה. הגיבוי שלו צריך להינתן מהשר. החוק היום קובע ששר המשפטים הוא ממנה את מנהל בית הדין ללא הסכמה.
תאופיק חטיב
לדעתי, לאחר המינוי הוא בכלל לא יהיה תלוי. התלות היא ביום המינוי, בהסכמה או לא בהסכמה.
היו"ר משה גפני
לגבי סעיף 3 בהצעה הנוכחית, סעיף 1 יהיה אחד משני אופנים, ואחרי זה יהיו סעיפים 2, 3, ו-4. עכשיו אנחנו צריכים לראות איפה חלו השינויים. אנחנו נקרא אותם ואם אף אחד לא יטען לנושא חדש, נוכל להמשיך.
אדם אבזק
סעיף 25 מדבר רק על השכלה משפטית, הוא לא מדבר על עריכת דין. הוא יכול להיות משפטן והוא עדיין לא עורך-דין.
שר המשפטים מאיר שטרית
אז לא חל עליו סעיף 25.
אדם אבזק
הוא חל. סעיף 25 מגדיר מה זה השכלה משפטית.
מוריה בקשי
נבדוק את זה ונסכם שאם זה לא כולל את הסטאז' אז נוסיף את הסטאז'.
שר המשפטים מאיר שטרית
אם זה לא כולל, צריך להוסיף עם ניסיון כעורך-דין. אני מסכים לזה.
אליהו ליפשיץ
אם כך, מספיק ניסיון בעריכת דין.
ראפת אבו זלאם
אולי אפשר להפנות את זה לסעיף אחר בעצם.
מוריה בקשי
נבדוק איזה סעיף זה.
מרים פרנקל-שור
סעיף 5 להצעה – הוספת סעיפים. (קוראת סעיפים 5 ו-6).

מה זה "התפנה"?
שר המשפטים מאיר שטרית
אם מסיבה כלשהי פתאומית הנשיא מתפטר, משנה כיוון, עושה דבר אחר, צריך למנות מישהו שימלא את מקומו עד שייבחר חדש. לכן הגבלנו את זה לשלושה חודשים.
מרים פרנקל-שור
אם הוא יצא להרצות בארצות-הברית לשלושה חודשים?
תאופיק חטיב
זו חופשה.
שר המשפטים מאיר שטרית
יש לו ממלא מקום.
מרים פרנקל-שור
המונח "התפנה" הוא קצת מעורפל בנושא הזה. בעצם אתה רוצה למנות פה נשיא ביניים בתום תקופת כהונתו של הנשיא, שלא יהיה חלל ריק.

אולי כדאי למנות את המקרים שבהם הוא יכול למנות נשיא. יכול להיות שלא תמה תקופת כהונתו אבל מטעמי בריאות הוא לא יכול לכהן. אז יכול להיות שצריך למנות ממלא מקום.
שר המשפטים מאיר שטרית
אולי במקום "התפנה" נכתוב "הסתיימה כהונתו מסיבה כלשהי".
תאופיק חטיב
אם הוא נפגע בתאונת דרכים ונשאר שישה חודשים בבית, זה לא הסתיימה כהונתו אלא התפנה מקומו דווקא.
ראפת אבו זלאם
מחמת מצב בריאותו נבצר ממנו להמשיך - - -
תאופיק חטיב
הסתיימה כהונתו, זה אחד. או נבצר ממנו עקב מצב בריאותו.
נסים זאב
חדל מלתפקד כנשיא, מבלי להגדיר מה הסיבות, אבל נבצר ממנו.
מוחמד כנעאן
נניח שחס וחלילה היתה תאונת דרכים והוא נעדר מעבר לשלושה חודשים. במקרה הזה לא התפנה המקום ולא התפטר ולא סיים את כהונתו.
שר המשפטים מאיר שטרית
יש ממלא מקום.
מרים פרנקל-שור
אנחנו נכתוב: נפטר, נסתיימה כהונתו.
שר המשפטים מאיר שטרית
אם נבצר מהנשיא למלא את תפקידו, נניח שהוא חולה, חלילה, שישה חודשים. אתם מעוניינים שיהיה ממלא מקום בזמן הזה?
תאופיק חטיב
לדעתי, אפשר מתוך בית הדין השרעי לערעורים, שיש שם שלושה אנשים, הוותיק מביניהם ימלא את מקומו עד שהוא יחזור.
נסים זאב
אני מציע שיהיה סגן, ואז הסגן באופן אוטומטי נהיה נשיא.
רפאת אבו זלאם
דרך אגב, זה המצב הקיים היום. היות שהנשיא נמצא היום בחו"ל, יש לו ממלא מקום.
היו"ר משה גפני
רבותי, הנושא ברור. אנחנו לא הולכים עכשיו לפתוח דיון מחדש.
נסים זאב
אתה מקבל את ההצעה שיהיה סגן שהוא ימלא את מקומו של הנשיא?
שר המשפטים מאיר שטרית
זה המצב היום.
היו"ר משה גפני
חבר-הכנסת זאב, מה שקורה היום, הקאדי נטור נמצא בחו"ל. שר המשפטים מינה לו ממלא מקום. הוא מינה בוודאי את הותיק שם. אנחנו לא הולכים לגעת בבעיה הזאת. אנחנו מדברים על מקרה שבו התפנה המקום.
שר המשפטים מאיר שטרית
נגמרה הכהונה.
מוחמד כנעאן
אם נגמרה הכהונה, הרי יודעים זאת מראש.
שר המשפטים מאיר שטרית
נגמרה, כוונתי בגלל סיבה שאיננה תלויה בו.
היו"ר משה גפני
היועצת המשפטית תפרט את זה. אנחנו לא הולכים לפתוח דיון מחדש על כל העניין.
מרים פרנקל-שור
(קוראת סעיף 7).

מדוע צריך את סעיף קטן (א)? מדוע אין מקום למנות עוד קאדי, שלא יהיה מצב שידונו שניים?
משה דיין
בבתי הדין הדרוזיים היום יש שניים. לכן גם שם יש הוראה דומה. אם אחד הקאדים בניגוד עניינים, ימנה בגלל זה תקן רביעי? אלה דברים שקורים.
מוחמד כנעאן
אבל כאן בבית הדין לערעורים יש תקן רביעי.
נסים זאב
אבל מביאים אותם מהרכב אחר. ככה זה עובד בבית הדין. בבית הדין, כשדיין פוסל את עצמו, מביאים דיין אחר מהרכב אחר.
שר המשפטים מאיר שטרית
כי יש כמות גדולה של דיינים, אבל פה אין. יש רק שלושה שופטים.
נסים זאב
אני מציע שיהיה אחד נוסף.
תאופיק חטיב
אולי כדאי, מתוך חבר הקאדים, לבחור את הוותיק מביניהם.
שר המשפטים מאיר שטרית
זה המצב הקיים היום פחות או יותר. אני לא חושב שצריך לסרבל את העניינים.
נסים זאב
אדוני שר המשפטים, יש לי הצעה. יכול להיות אדם עם תואר של קאדי, שהוא ישמש כממלא מקום.
שר המשפטים מאיר שטרית
זה אפשרי. זה קיים בחוק.
נסים זאב
לדעתי לא ניתן לקיים דיון בשניים. תמיד אפשר להביא את השלישי כממלא מקום. חייב להיות אדם בעל תואר שמקובל במערכת המשפט אצל הקאדים ויש לו את התואר הזה להיות שופט. לדעתי תמיד אפשר למצוא את הממלא מקום. ככה זה עובד בבתי המשפט.
היו"ר משה גפני
אם רוצים להתחיל לקיים דיון מחודש על כל הנושא של בית הדין השרעי, בסדר, נקיים דיון. אומר שר המשפטים ואומרים אנשי משרד המשפטים שהמצב הנוכחי הוא שיש שלושה חברים בבית הדין השרעי לערעורים, וקורה שאחד מהקאדים נסע לחו"ל או שיש ניגוד אינטרסים והמצב היום הוא שדנים בשניים. אנחנו לא באים לשנות את המצב הקיים. הרי לשר המשפטים, למיטב ידיעתי עד כמה שאני מכיר אותו, אין אינטרס שידונו בשניים. אם יהיה מצב שבו אכן יתברר שהחששות שמעלים כאן הם נכונים ואי-אפשר להמשיך את המצב הזה, יצטרכו לתקן את החוק, אבל אז נצטרך לדון בעניין. כאן זה בסך הכל דיון ברוויזיה.
מוחמד כנעאן
אני רוצה לשאול את השר. בזמנו דובר על מינוי קאדי רביעי לבית הדין לעררים.
שר המשפטים מאיר שטרית
זה לא קשור לפה. אם מחר יהיו עוד שלושה תקנים, נשים עוד שלושה תקנים ותהיה פחות בעיה.

חבר-הכנסת זאב, גם אם יש שניים ואתה אומר שצריכים שלושה להכרעה, סעיף (ב) פותר את הבעיה, כי המקרים החריגים בהם יושבים שניים הם לא מקרים תדירים. קודם כל, כשיש שניים, הקאדי נטור דוחה את הדיון עד שיהיו שלושה. אבל אם מישהו נעדר תקופה ארוכה או שיש ניגוד אינטרסים, יושבים שניים. סעיף (ב) פותר את הבעיה איך מחליטים. אם אין הסכמה בין שניהם, דעתו של נשיא בית הדין לערעורים קובעת. אם הוא לא יושב בהרכב אז הקאדי הוותיק ביותר. ואם אין ותיק ביניהם אז הקשיש ביניהם. זאת אומרת, בעל הניסיון היותר גדול.
מוריה בקשי
זה סעיף שקיים בחוק בתי המשפט. גם לגבי שלושה יכולים להיות חילוקי דעות ויש דרך לקבוע.
אדם אבזק
אין רוב דעות אלא דעת יחיד קבעה את הכל. העילה ששמו שניים בזמנו, בשנות ה-50, זה היה משום שאין מספיק קאדים. אבל אחרי כל כך הרבה שנים, אין מספיק קאדים?
שר המשפטים מאיר שטרית
אבל עכשיו יש שלושה.
אדם אבזק
אתה אומר: שניים ידונו. יש הרבה אפשרויות מעשיות.
שר המשפטים מאיר שטרית
זה המצב הקיים היום.
נסים זאב
אני רוצה להבין. אם יושב נשיא וקאדי נוסף והם חלוקים בדעותיהם, דעתו של הנשיא קובעת?
שר המשפטים מאיר שטרית
כן, זה מה שכתוב בסעיף 7.
נסים זאב
אני רוצה להבין מבחינת ההלכה המוסלמית, אפשר לקיים הכרעה כשיש חילוקי דעות בין שניים? כי על פי ההלכה היהודית ודאי לא. זאת אומרת, צריך שיהיה פה רוב.
תאופיק חטיב
כאשר יש חילוקי דעות, דעת הקאדי, שהוא ראש המערכת במקום, היא הקובעת.
מוריה בקשי
אני הייתי רגישה גם לשאלה הזאת ולכן שאלתי את הקאדי נטור: האם מבחינת ההלכה המוסלמית, שאני לא מבינה בה, זה מסתדר? והוא אמר לי שכן.
מרים פרנקל-שור
(קוראת סעיף 7 – טענת פסלות; העברת ענין למקום אחר).
אדם אבזק
בקשר לטענת פסלות, הרי יש סדרי דין שקובעים אחרת לגמרי בבתי הדין השרעים. אני לא יודע אם שמתם לב. סעיף 56 בחוק בתי הדין השרעים קובע דרך אחרת לגמרי.
שר המשפטים מאיר שטרית
זה מה שאנחנו משנים.
אדם אבזק
לא התייחסתם בכלל.
מוריה בקשי
אין צורך בדבר הזה. זה קיים גם בבתי המשפט. לא צריך הוראה מפורשת לדבר הזה.
מרים פרנקל-שור
סעיף 8 (2)(ב) אנחנו נקרא לפרוטוקול לאור השינוי שהיה בתחילת החוק. "לא ימונה מנהל לבתי הדין השרעיים מי שאינו קאדי, אלא אם כן הוא בעל השכלה משפטית גבוהה, כמשמעותה בסעיף 2(א)(2).
משה דיין
יש לי הערה חשובה לסעיף (ב1). הניסוח לא מוצלח. יש בחוק מינהל מקרקעי ישראל סעיף שאפשר להעתיק אותו לגבי מנכ"ל המינהל.
מרים פרנקל-שור
הסעיף הזה, מטרתו לפטור ממכרז.
היו"ר משה גפני
מירי תנסח את זה. זה מקובל עלינו.
מרים פרנקל-שור
(קוראת סעיף 9).
מוחמד כנעאן
בזמנו סיכמנו לגבי הנושא של מנהל בתי הדין השרעים, שהשר ימנה מנהל בתי הדין השרעים בהתייעצות עם נשיא בית הדין השרעי.
שר המשפטים מאיר שטרית
לא הסכמתי לזה. החוק היום נותן לי את הסמכות למנות מנהל לבית הדין בלי התייעצות עם אף אחד. דיברנו על זה קודם.
תאופיק חטיב
בחוק המקורי יש בהתייעצות.
שר המשפטים מאיר שטרית
לא.
מוחמד כנעאן
כשאני וחבר-הכנסת חטיב ישבנו בלשכה שלך אמרת שזו אותה דוגמה של בית המשפט הגבוה לצדק. שם ימונה מנהל בתי המשפט בהסכמת נשיא בית המשפט העליון. אמרת מה שחל שם, יחול גם פה. אני רשמתי את זה.
שר המשפטים מאיר שטרית
על זה לא הסכמתי בשום פנים ואופן. אף פעם לא אמרתי את זה.
מוחמד כנעאן
אתה אמרת במפורש, מה שחל שם חל כאן.
שר המשפטים מאיר שטרית
חבר-הכנסת כנעאן. בחוק הקיים היום, שר הדתות היה ממנה את המנהל בעצמו, ללא הסכמה. אני לא רוצה שמנהל בתי הדין יהיה בצורה כלשהי נתון להחלטתו של נשיא בית הדין לערעורים. זה לא עניינו. העניין של ניהול בתי דין הוא עניין שלי.
מוחמד כנעאן
אבל גם לא יתכן שהוא יהיה נתון להחלטה פוליטית של שר זה או אחר. הרי המערכת סרחה בגלל כל הפוליטיזציה שהיתה קיימת בבתי הדין השרעים.
שר המשפטים מאיר שטרית
אני לא אחראי לפוליטיזציה.
נסים זאב
אני מציע הצעה. יהיה בהתייעצות נשיא בית הדין אבל ההחלטה היא של שר המשפטים. יש הבדל בין התייעצות להסכמה. אני חושב שזה נכון ומכובד להתייעץ עם הנשיא, לא לקבל את החלטתו, את מרותו, הוא לא יכול לשים וטו. ההחלטה היא שלך בלעדית, אבל להתייעץ, אני חושב, שזה גם מכובד.
שר המשפטים מאיר שטרית
בחוק הקיים היום, מינוי מנהל בתי הדין הוא סמכותו הבלעדית של שר הדתות, או עכשיו של שר המשפטים, בלי התייעצות עם אף אחד. אני גם הסברתי, חבר-הכנסת כנעאן, למה.
מוחמד כנעאן
אני רוצה להזכיר לך ולהזכיר ליועץ שלך, בלשכה שלך כאן בכנסת ישבנו והתווכחנו, ואתה אמרת אז: מה שחל בבית משפט העליון יחול כאן. הנה זה מצויין לי כאן בסעיף 82: בהסכמת נשיא בית הדין לערעורים.
משה דיין
יש לי פה את הנוסח שהשר כתב בכתב ידו.
מוריה בקשי
לגבי בתי הדין הרבניים, אם הוא אחד הדיינים, לא צריך הסכמה ולא התייעצות. אם הוא מי שכשיר להיבחר כרב עיר, זה צריך להיות בהסכמה. אבל יש שני מסלולים.
שר המשפטים מאיר שטרית
חבר-הכנסת כנעאן, אני לא הסכמתי לזה ואני לא מסכים לזה.
תאופיק חטיב
לא הסכמת להסכמה, אבל פה הורדתי גם בהתייעצות.
שר המשפטים מאיר שטרית
שיהיה בהתייעצות. אני מקבל את ההצעה שלך.
מוחמד כנעאן
זה לא מקובל עלי כי זה בניגוד לסיכום שהיה.
שר המשפטים מאיר שטרית
לא נכון. לא היה סיכום כזה.
נסים זאב
אדוני השר, אני הסברתי שגם בבית הדין הגדול קיים רק התייעצות וההחלטה היא של השר. זאת אומרת, אין פה שום קיפוח או אפלייה של בית הדין השרעי.
רפאת אבו זלאם
אני מבין את הפואנטה של אדוני השר בכל מה שקשור לעניין התלות. עניין הפוליטיזציה הוא מאוד חשוב גם לך, גם לי וגם לנשיא מן הסתם, אבל חשוב מאוד שגם לא תהיה הפרדה. אני לא רואה הבדל בין חוק בתי המשפט לגבי מינוי מנהל בתי המשפט, כאשר סעיף 82 קובע במפורש: מנהל בתי המשפט ימונה על ידי השר בהסכמת נשיא בית המשפט העליון. כנ"ל לגבי בתי הדין הרבניים. יש שתי חלופות, כפי שאמרה מוריה בקשי. נוסיף את החלופה הזאת.
שר המשפטים מאיר שטרית
אני לא מסכים.
היו"ר משה גפני
אני מציע לקבל את הפשרה והיא בהתייעצות.
מוחמד כנעאן
אני מסכים שהמצב יהיה לפחות כמו בבתי הדין הרבניים. אני לא מסכים לאפליה.
שר המשפטים מאיר שטרית
אני לא מסכים לתלות כלשהי. אם יש הסתייגויות, אני אגיש הסתייגות משלי על דברים שאני לא מסכים עליהם.
היו"ר משה גפני
אני מציע שהוועדה תחליט שהמינוי יהיה על ידי שר המשפטים בהתייעצות עם נשיא בית הדין השרעי. אני אאפשר לכם להעלות הסתייגויות. השר אומר שאם אתם תעלו הסתייגויות ותביאו אותן להצבעה, הוא יגיש הסתייגויות משלו. ההחלטה היא שלכם. תבואו בדברים עם השר.
מוחמד כנעאן
אילו לא ישבנו בלשכת השר וסיכמנו בנושא הזה - - -
שר המשפטים מאיר שטרית
חבר-הכנסת כנעאן, לא סיכמנו. אתה אומר לא אמת. סיכמנו הפוך. הדברים כתובים אצל היועץ שלי בכתב ידי ביום הסיכום. על דברים אחרים הסכמתי בהתייעצות. על סדרי הדין הסכמתי בהתייעצות.
היו"ר משה גפני
אני לא הולך לפתוח דיון כל כך גדול. חבר-הכנסת נסים זאב הציע הצעת פשרה שמקובלת עלי. אני רוצה לסיים את החוק עכשיו. אני דוחה את ההכרעה. עד שהחוק יבוא למליאה ועד שהיועצת המשפטית תנסח את החוק, אני מאפשר לכם להגיש הסתייגויות. אומר שר המשפטים: אם תגישו הסתייגויות והן יובאו להצבעה, הוא יגיש הסתייגויות משלו. יש לכם את פרק הזמן הזה לבוא בדברים עם שר המשפטים. שום דבר לא קרה, מכיוון שאם תגיעו להסכמה עם שר המשפטים, הוא יקבל את ההסתייגות שלכם.
מוחמד כנעאן
בסדר.
היו"ר משה גפני
הנוסח של הוועדה הוא בהתייעצות.
מרים פרנקל-שור
(קוראת סעיפים 10-15).
שר המשפטים מאיר שטרית
פה יש רעיון של גמר כהונה. הסעיף הזה אומר שנשיא בית הדין לערעורים לא יכהן יותר מעשר שנים.
תאופיק חטיב
החריג זה הקיים.
היו"ר משה גפני
בתחילת הצעת חוק הקאדים יבוא סעיף מטרה כפי שקראה אותו היועצת המשפטית של הוועדה.

בסעיף 3 הסעיפים אינם מצטברים. יהיה סעיף אחד שיהיה לו שני אופנים. האופן האחד זה בעל השכלה דתית גבוהה וכו', בעל השכלה משפטית גבוהה עם ניסיון של חמש שנים וכו', לאחד משני האופנים האלה יתווספו סעיפים 3, 4 ו-5. לאחר מכן כל הנושאים שדיברנו עליהם.

לגבי המחלוקת האם מינוי מנהל לבית הדין על ידי שר המשפטים יהיה בהסכמה או בהתייעצות, הוועדה מחליטה ששר המשפטים ימנה את המנהל בהתייעצות עם נשיא בית הדין השרעי. חברי הכנסת רשאים להגיש הסתייגות על העניין הזה. הם תובעים שזה יהיה בהסכמה. שר המשפטים אומר שאם יהיה שינוי בעניין הזה גם הוא ישנה ואז ההסכמות יורדות. אני מאפשר בפרק הזמן הזה לחברי-הכנסת כנעאן וחטיב לבוא בדברים עם שר המשפטים כדי להגיע להסכמה ואני מעוניין שתהיה הסכמה. אם לא תהיה הסכמה, ההתמודדות תהיה במליאה. אני אאפשר אותה. זאת אומרת, אני לא סוגר את הדלת בפני האופציה הזאת, אבל אז אומר שר המשפטים: מבחינתי אין הסכמות.

מי בעד הצעת החוק כפי שהובאה על פי כל הדברים שנאמרו כאן, בכפוף לעניין ההסתייגויות, כפי שאמרתי. את הנוסח תכין היועצת המשפטית של הוועדה. יועץ השר וחברי הכנסת יכולים להעיר את הערותיהם לניסוח.

הצבעה מס' 2
בעד הצעת החוק - 3
נגד - אין
הצעת חוק הקאדים (תיקון מס' 10) (מינוי קאדי), התשס"א-2000, התקבל.
היו"ר משה גפני
3 בעד, אין נגד. החוק התקבל.

תודה רבה, ישיבה זו נעולה.

הישיבה ננעלה בשעה 10:40.

קוד המקור של הנתונים