ישיבת ועדה של הכנסת ה-15 מתאריך 01/07/2002

סעיף9(1)ו-(2) לחוק ההסדרים במשק המדינה (תיקוני חקיקה להשגת יעדי התקציב והמדיניות הכלכלית לשנת הכספים 2002),התשס"ב 2002-פיצול

פרוטוקול

 
פרוטוקולים/ועדת הפנים/56713
ועדת הפנים ואיכות הסביבה
1.7.2002

פרוטוקולים/ועדת הפנים/5671
ירושלים, כ"ט באב, תשס"ב
7 באוגוסט, 2002

הכנסת החמש-עשרה נוסח לא מתוקן
מושב רביעי
פרוטוקול מס' 434
מישיבת ועדת הפנים ואיכות הסביבה
יום שני, כ"א בתמוז התשס"ב (1 יולי 2002), שעה 12:40
סדר היום
סעיף 9 (1) ו- (2) לחוק ההסדרים במשק המדינה (תיקוני חקיקה להשגת יעדי התקציב והמדיניות הכלכלית לשנת הכספים 2002) - פיצול
נכחו
חברי הוועדה: משה גפני - היו"ר
אבשלום וילן
נסים זאב
יועצת משפטית
מירי פרנקל-שור
מנהלת הוועדה
יפה שפירא
קצרנית
יפה קרינצה


סעיף 9 (1) ו- (2) לחוק ההסדרים במשק המדינה (תיקוני חקיקה להשגת יעדי התקציב והמדיניות הכלכלית לשנת הכספים 2002)
היו"ר משה גפני
צהרים טובים אני פותח את הישיבה בנושא חוק ההסדרים במשק המדינה, תיקוני יעדי התקציב והמדיניות הכלכלית לשנת הכספים 2002. היועצת המשפטית של הוועדה, האם תוכלי להסביר את העיקרון של שני הסעיפים.
מירי פרנקל-שור
יש פה שני עניינים. אחד העניינים זה בקשתנו להחזיר את הצעת החוק לוועדה.
היו"ר משה גפני
מי בעד? התקבל, החזרנו את זה לוועדה.
מירי פרנקל-שור
פרק ד' של חוק ההסדרים מדבר על רשויות מקומיות. בדרך כלל יש מספר נושאים. הוועדה דנה בנושא אחד בלבד.
היו"ר משה גפני
דנו גם בראשון, אבל לא הגיע להכרעה.
מירי פרנקל-שור
הנושא הראשון, שר הפנים רשאי להכריז שתושבי אזור שמספרם אינו עולה על 10,000 יהיו עירייה, ובלבד שמספרם עולה על 5,000.
היו"ר משה גפני
הנושא נדון, לא התקבלה החלטה, ואני חושב להמשיך את הדיון בעניין.
נסים זאב
בוא נקבל עכשיו החלטה שכן. בשביל מה צריך עוד דיון.
היו"ר משה גפני
שר הפנים מתנגד, איני יכול ללכת נגדו.
מירי פרנקל-שור
הנושא השני, עניינו בהסמכת מפקחים בעניינים מנהליים. לאור התנגדותו של משרד המשפטים לסעיף הזה, מאחר והצעת החוק הזו אינה משנה דבר מהמצב הקיים, החליטה הוועדה שלא להביא את החוק לקריאה שניה ושלישית וממליצה להסירו מסדר היום.
נסים זאב
מהו התיקון הזה?
מירי פרנקל-שור
התיקון הוא לפקודת העיריות. היתה בקשה של משרד האוצר להסמיך מפקחים גם בעניינים שיפוטיים, למשל דו"חות חנייה. לתת אפשרות לפנות למפקחים במקום לשלם את הדו"ח, כלומר מתן סמכויות שיפוטיות למפקחים שאינם עובדי הרשות המקומית.

משרד המשפטים התנגד למתן סמכויות למי שאינו עובד הרשות המקומית, או עובד ציבור, מהטעם שעובד של כוח אדם אינו נתון לשום מרות . לעובד עירייה יש דין משמעתי, אפשר לנקוט נגדו סנקציות.

הפשרה היתה לכלול בחוק ההסדרים סעיף שאומר שלמפקחים יינתנו סמכויות מנהליות, אבל הסעיף הזה אינו מעלה ואינו מוריד, מכיוון שלמפקחים יש, בין כה וכה, סמכויות מנהליות. סמכויות מנהליות הן פחותות מסמכויות משפטיות. לפיכך התוצאה היתה, שאם תאושר הצעת החוק הזו, היא לא תעלה ולא תוריד מבחינה משפטית.
נסים זאב
אולי אפילו תזיק.
מירי פרנקל-שור
אולי. לפיכך החליטה הוועדה שלא לאשר את הצעת החוק הזו בקריאה שניה ושלישית.
נסים זאב
מי יזם את הצעת החוק הזו?
היו"ר משה גפני
משרד האוצר. זה חלק מחוק ההסדרים.
מירי פרנקל-שור
הפרוצדורה היא, מכיוון שהסעיף להסמכת מפקחים מפסקה 2 כחלק מסעיף 9 לחוק, יש צורך בפיצול, ועל כך צריך לפנות לוועדת הכנסת. לפיכך בקשנו למשוך את הצעת החוק מהמליאה. נפנה לוועדת הכנסת לצורך אישור הפיצול, לאחר מכן נניח שנית את החוק על שולחן הכנסת.
היו"ר משה גפני
מי בעד הבקשה? כולם בעד, בקשת הפיצול אושרה.

תודה רבה, הישיבה נעולה.


הישיבה ננעלה בשעה 12:50

קוד המקור של הנתונים