ישיבת ועדה של הכנסת ה-15 מתאריך 19/06/2002

ביטול אכרזה על חלק משמורת טבע הר מירון לפי תכניות מס' ג/685ו-ג/768-בית ג'אן.

פרוטוקול

 
פרוטוקולים/ועדת הפנים/53665
ועדת הפנים ואיכות הסביבה
19/06/02

פרוטוקולים/ועדת הפנים/5366
ירושלים, כ' בתמוז, תשס"ב
30 ביוני, 2002

הכנסת החמש-עשרה נוסח לא מתוקן
מושב רביעיפרוטוקול מס' 428
מישיבת ועדת הפנים ואיכות הסביבה
יום רביעי, ט' בתמוז התשס"ב (19 ביוני 2002), שעה 10:40
סדר היום
ביטול אכרזה על חלק משמורת טבע הר מירון לפי תכניות מס' ג/685 ו-ג/7682 –
בית ג'אן.
נכחו
חברי הוועדה: משה גפני – היו"ר
טלב אלסאנע
נסים זאב
איוב קרא
מוזמנים
משה בן גרשון - מינהל התכנון – משרד הפנים
יסמין טלמון - מנהל אגף מקרקעין – הרשות לשמורות טבע
והגנים הלאומיים
יועצת משפטית
מרים פרנקל-שור
מנהלת הוועדה
יפה שפירא
קצרנית
מזל כהן

ביטול אכרזה על חלק משמורת טבע הר מירון
לפי תכניות מס' ג/685 ו-ג/7682 – בית ג'אן
היו"ר משה גפני
אני מתכבד לפתוח את הישיבה.
על סדר-היום
ביטול אכרזה על חלק משמורת טבע הר מירון לפי תכניות מס' ג/685 ו-ג/7682 – בית ג'אן.

משה בן-גרשון, בבקשה.
משה בן-גרשון
שמורת טבע הר מירון הוכרזה ב-1965 כשמורת טבע. השטחים הם בסדר גודל של עשרות אלפי דונמים כשבית ג'אן נמצאת בפנים כעין מובלעת.

כתוצאה מלחצי פיתוח וכתוצאה מרצונות לפתח את היישוב, הם רוצים לחרוג מהגבולות.
היו"ר משה גפני
על איזה שטח מדובר כשאתם מבקשים לבטל את האכרזה?
משה בן-גרשון
תכנית אחת זה כ-244 דונם.
מרים פרנקל-שור
מה שטח השמורה?
משה בן-גרשון
שטח השמורה הוא בסדר גודל של 97 או 100 אלף דונם.

בתכנית אחת אנחנו מבקשים כ-244 דונם לבטל, ובתכנית השנייה 1,430 דונם.
היו"ר משה גפני
זאת אומרת, אתם מדברים על 1,750 מתוך 97 אלף דונם.
משה בן-גרשון
על מנת לבטל את האכרזה לפי חוק גנים לאומיים, שמורות טבע, אתרים לאומיים ואתרי הנצחה, אנחנו צריכים לפצח ארבעה מנעולים. אחד, הסכמת הרשות המקומית. יש הסכמה.
היו"ר משה גפני
הרשות המקומית ביקשה את זה.
משה בן-גרשון
לפי החוק, גם אם הוא רוצה ליזום, זה ההליך.
משה בן-גרשון
גם אם הוא רוצה ליזום וגם אם הוא יוזם, אנחנו צריכים, לפחות מבחינה פורמלית, שלא יגידו לנו בכנסת: רגע, איפה ההסכמה הפורמלית? אז יש לנו את ההסכמה הפורמלית מהרשות המקומית. יש לנו את ההסכמה הפורמלית מהשר לאיכות הסביבה. יש לנו את ההסכמה הפורמלית של מועצת גנים לאומיים ושמורות טבע. אני שלחתי את כל החומר.
היו"ר משה גפני
זה קרוב למירון?
משה בן-גרשון
לא. מירון בצד המזרחי לגמרי. זה לא קרוב.

אחרי שיש לי את כל ההסכמות האלה, אני צריך את אישור ועדת הפנים ואיכות הסביבה של הכנסת.
היו"ר משה גפני
זה מה שנקרא שטח המריבה? המריבות שהיו שם בבית ג'אן?
משה בן-גרשון
כן, בין היתר.
היו"ר משה גפני
כמה שטח זה שטח המריבה?
משה בן-גרשון
אני לא יכול לומר.
מרים פרנקל-שור
יש שטחים חקלאיים לתושבי בית ג'אן?
איוב קרא
בטח. הם היו שטחים חקלאיים. הפכו אותם לשטחים מוכרזים. הם מעבדים אותם.
משה בן-גרשון
שטח שמורות הטבע חל על שטחים חקלאיים שהם מעובדים כיום. אבל השטח שמבוקש כאן לביטול אכרזה הוא לא על שטחים חקלאיים כמעט, אלא על שטחים לצרכי בינוי.
היו"ר משה גפני
למה מינהל התכנון של משרד הפנים הסכים לזה?
משה בן-גרשון
משרד הפנים אחראי גם על הרשויות המקומיות, ויש גם הסכמות לפי החוק של הגופים הנוספים.
היו"ר משה גפני
למה לא נתתם את זה קודם? למה הייתם צריכים שתהיה מריבה?
משה בן-גרשון
קודם כל, לגבי המריבה אני לא רוצה לדבר מפני שיכול להיות שזה גם היה על השטחים החקלאיים שלא נמצאים בתחומי התכניות. אנחנו רשאים לבטל אכרזה רק בתחום תכנית שאושרה על ידי ועדה מחוזית.
היו"ר משה גפני
אני שואל באמת ובתמים. המציאות הזאת שבה אתה ואומר יש דבר הגיוני במה שאני מבקש עכשיו בגלל הפיתוח של היישוב ושר הפנים מופקד גם על הנושא המוניציפלי. למה לא עשיתם את זה נניח לפני שנה או לפני שנתיים, כשהיו שם הפגנות.
יסמין טלמון
ההפגנות הגדולות והמריבות הגדולות בעצם התרחשו בסוף שנות ה-80.
היו"ר משה גפני
עכשיו היו הפגנות, בשנות ה-90. את יכולה להגיד שהפרוצדורה לקחה זמן. השר לאיכות הסביבה לא הסכים, רשות הטבע והגנים לא הסכימה.
יסמין טלמון
מה שאני רוצה להגיד זה שביטול אכרזה יכול לבוא רק על בסיס של תכנית שעוברת את כל ההליך לפי חוק התכנון והבניה ולפי חוק שמורות טבע וגנים לאומיים. גם אם רשות שמורת טבע וגנים לאומיים תגיד לתושבי בית ג'אן: הכל בסדר, עדיין יש הליך שצריך לעבור אותו. כרגע מונחת לפנינו תכנית שעברה את כל ההליך.
מרים פרנקל-שור
משה, בפרוטוקול נאמר שאורי ביידץ אומר, מסביר ומסכים.
משה בן-גרשון
יש שם החלטה. כתוב: הוחלט להמליץ על ביטול שטח מוכרז בהר מירון לפי תכנית המיתאר של בית ג'אן שאושרה, שהוצגה לפני המועצה הארצית לתכנון ובניה ולתקן בכך את ההחלטה מהישיבה הקודמת. זאת ההחלטה.
מרים פרנקל-שור
אבל אי-אפשר להבין מהפרוטוקול הזה שיש שם תנאים להחלטה?
משה בן-גרשון
לא.
מרים פרנקל-שור
אתה מדבר פה על הזרמת הביוב. הרי היתה שם בעיה של הזרמת ביוב.
משה בן-גרשון
לא. זו החלטה סופית וזה בסדר.
היו"ר משה גפני
מי בעד ביטול אכרזה על חלק משמורת טבע הר מירון לפי תכניות מס' ג/685 ו-ג/7682 – בית ג'אן? מי נגד?

ה צ ב ע ה
בעד ביטול אכרזה – 4
נגד – אין
ביטול אכרזה על חלק משמורת טבע הר מירון לפי תכניות מס' ג/685 ו-ג/7682 –
בית ג'אן, אושר.
היו"ר משה גפני
ביטול האכרזה אושר על ידי ועדת הפנים. תודה רבה, ישיבה זו נעולה.

הישיבה ננעלה בשעה 11:00.

קוד המקור של הנתונים