ישיבת ועדה של הכנסת ה-15 מתאריך 12/06/2002

הצעת חוק כלי יריה(תיקון-הפקדת כלי יריה),התשס"ב-2002-של חבר הכנסת דוד מגן

פרוטוקול

 
פרוטוקולים/ועדת הפנים/527215
ועדת הפנים ואיכות הסביבה
12/06/02

פרוטוקולים/ועדת הפנים/5272
ירושלים, ח' בתמוז, תשס"ב
18 ביוני, 2002

הכנסת החמש-עשרה נוסח לא מתוקן
מושב רביעיפרוטוקול מס'
מישיבת ועדת הפנים ואיכות הסביבה
יום רביעי, ב' בתמוז התשס"ב (12 ביוני 2002), שעה 09:30
סדר היום
הצעת חוק כלי היריה (תיקון – הפקדת כלי יריה), התשס"ב-2002 –
של חבר-הכנסת דוד מגן.
נכחו
חברי הוועדה: משה גפני – היו"ר
נסים זאב
מוזמנים
חבר-הכנסת דוד מגן
עו"ד חנה זיכל - משרד הפנים
עו"ד עודד ברוק - עוזר ליועץ המשפטי – המשרד לביטחון פנים
סנ"צ זאב גוטמן - ראש מדור סיור – המשרד לביטחון פנים
אליעד וינשל - משרד המשפטים
אריאל כהן - משרד המשפטים
ד"ר מיכאל דור - רופא במח' שירותי רפואה – משרד הבריאות
יועצת משפטית
מרים פרנקל-שור
מנהלת הוועדה
יפה שפירא
קצרנית
מזל כהן

הצעת חוק כלי היריה (תיקון – הפקדת כלי יריה), התשס"ב-2002
היו"ר משה גפני
אני מתכבד לפתוח את ישיבת הוועדה.
על סדר-היום
הצעת חוק כלי היריה (תיקון – הפקדת כלי יריה), התשס"ב-2002, של חבר-הכנסת דוד מגן.

חבר-הכנסת דוד מגן, בבקשה.
דוד מגן
על פי החוק הנוהג היום, המשטרה רשאית לחלט או להשחית כלי יריה שבעליו הפקיד בתחנת המשטרה בשל אי-נחיצות.

הסברתי את זה במליאת הכנסת. קורה שלתקופה מסויימת, היא יכולה להיות גם כמה שנים, שבעל כלי נשק אינו זקוק לכלי הנשק וממילא הוא לא צריך את הרשיון, הוא יכול לחסוך את העלות הכספית ואת האימונים הקשורים בכך, וראוי שהמדינה תיתן לו מענה לאותה תקופה כך שהוא יוכל להפקיד את כלי הנשק בתחנת המשטרה או רשות אחרת שהמדינה תחליט עליה, והיא תשמור על כלי הנשק תמורת אגרה שתחושב על פי העלויות הקשורות לעניין.

קודם כל, אני רוצה להדגיש, לא מדובר כאן בכסף. בוויכוח שהיה במליאה הסתבר להפתעתי שהנימוק של הממשלה הוא: המשטרה עסוקה בכל כך הרבה דברים וגם בדבר הזה, כי יש מקרים שהמשטרה כן מעורבת והיא לא רוצה להיות כזאת ששומרת על הנשק גם תמורת תשלום, ולכן אפשר לעשות את זה באמצעות סוחרי נשק.

הטענה שלי היא שסוחרי נשק כבודם במקומם מונח. הם יכולים למכור כלי נשק, הם יכולים בתנאים הקבועים בחוק לקנות גם מאנשים פרטיים כלי נשק. אם אדם רוצה להפקיד כלי נשק לתקופה קצובה, ויש לעיתים לכלי הנשק גם ערך סנטימנטלי אם הכלי ניתן בירושה ויש היבטים אחרים, מי שצריכה לעמוד מולו היא רשות שלטונית ולא סוחר נשק שהיום הוא קיים במקום זה ומחר הוא יכול לפשוט את הרגל או להיעלם מהארץ. העניין העסקי הוא עניין נזיל, במיוחד בתקופה כזו, במצב כלכלי קשה.

העניין של שמירת כלי נשק צריך להיות על ידי המדינה. האזרח משלם את העלות. כשאני אומר עלות, היא בוודאי צריכה להיות הרבה יותר זולה מאשר חידוש הרשיון, קניית התחמושת והאימון.

אני חייב לומר שהופתעתי לשמוע על התנגדות הממשלה.
היו"ר משה גפני
אתה מקווה שהממשלה תחזור בה?
דוד מגן
אני מקווה שהממשלה תפסיק לקדש את השמרנות לשם קידוש השמרנות ותהיה קשובה ליוזמה שאני חושב שהיא צריכה להיקלט וצריכה להיות מיושמת על ידי תיקון החוק.
היו"ר משה גפני
מה הביא אותך להציע את הצעת החוק הזאת? היה איזה מקרה? הרי זה דבר פשוט.
דוד מגן
היה שילוב של שני מקרים. אחד, אישית. אני מקבל הודעה ממשרד הפנים על חידוש רשיון הנשק. בדקתי את העלויות, התאמנתי, הכל בסדר. אמרתי: אני צריך את הנשק בגלל מקומות מסויימים שאני נוסע בהם.
מיכאל דור
מצאת מישהו שיכול להעיד שאתה לא מסוכן לציבור.
דוד מגן
אני מחדש את הרשיון מדי פעם. זה עולה הרבה כסף. ואז דיפלומט צעיר שעמד לצאת לשליחות אומר לי: מה אני עושה עם הנשק אם אני יוצא לשלוש שנים? אמרתי לו: לדעתי , מה שאני זוכר בחוק, תפקיד את הנשק במשטרה. ואז הלכתי לבדוק את החוק ואני אומר: רגע, רגע, הפקדת במשטרה, אחרי שלושה חודשים המשטרה יכולה להשמיד את הנשק ולך ותצעק: חי וקיים.
היו"ר משה גפני
תודה רבה.

עורך-דין עודד ברוק, בבקשה.
עודד ברוק
אנחנו מתנגדים לתיקון החקיקה משלוש סיבות עיקריות. דבר ראשון, אנחנו לא חושבים שהתפקיד שלנו זה לשמור על כלי נשק של אזרחים ברשיון ומסיבות פרטיות שלהם כרגע הם לא יכולים להחזיק בו ולכן הם רוצים שמישהו אחר יחזיק בו.
דוד מגן
כמובן שאנחנו לא מרשים לו להמשיך לאחסן את זה אצלו. הוא לא יכול להחזיק את הנשק אצלו ללא רשיון, כמובן.
עודד ברוק
אנחנו מדברים כשיש לו רשיון. כשאין לו רשיון, אנחנו לוקחים אותו כיוון שהוא מוחזק ללא רשיון.
דוד מגן
מה שמפריע לי הוא שאתה אומר שאתם גם לא מוכנים שזה ישאר אצלו.
עודד ברוק
אם הוא לא יכול לשמור עליו אז הוא לא יכול להמשיך ולהחזיק אותו.

הנקודה השנייה היא שאין לנו לא את המשאבים ולא את כוח האדם.

הנקודה השלישית היא שיש פתרון ראוי. חוק כלי יריה מאפשר לכל אדם להפקיד אצל סוחר נשק מורשה את כלי הנשק שלו תמורת אגרה שקובע שר הפנים, וזה יוחזק שם.
היו"ר משה גפני
מה האגרה?
מיכאל דור
זה תשלום חודשי שיכול להגיע בסך הכל לסכומים מאוד גבוהים.
עודד ברוק
למה צריך להיות סכום שונה אם זה אצל סוחר נשק או אצל המשטרה? מבחינה זאת, זו לא הנקודה המשמעותית.
דוד מגן
יש לך נתונים? אני יכול לקבל אותם ממשרד הפנים? בגלל החוק הנוהג היום, אני מעריך, שיש הרבה מאוד אנשים שמחזיקים נשק שלא בהיתר משום שעניין סוחר הנשק מרתיע אותם.
חנה זיכל
אני רוצה להבהיר מה ההיגיון שמאחורי החוק. למעשה, יש שני מצבים בחוק.
היו"ר משה גפני
אתם בעד החוק או נגד החוק?
חנה זיכל
אנחנו חושבים שהוא מיותר.
אליעד וינשל
הממשלה החליטה להתנגד לחוק.
נסים זאב
אפשר לשמוע על העלויות בהפקדת כלי הנשק?
חנה זיכל
אנחנו חושבים שזה מוסדר בחוק. המצב של סוחר נשק הוא בדיוק למקרים כאלה, שמדובר בתקופה קצובה שאדם יודע מראש, לא מצב שלאדם יש נשק כשאין לו רשיון, אלא כשהוא יודע מראש: יש איזשהו מצב, אני רוצה להפקיד אותו, אני לא רוצה להחזיק אותו אצלי לתקופה מסויימת מכל מיני סיבות, אם בגלל שהוא רוצה לחסוך מעצמו את האגרה לכמה שנים, הוא לא צריך את הנשק כרגע, הוא לא רוצה לוותר עליו לגמרי. או שהוא נוסע וכו'. זה מצב של הפקדה אצל סוחר.

המצב של הפקדה במשטרה, זה מצב שבו אדם נשאר בלי רשיון. זאת אומרת, הוא מחזיק את הנשק שלא כדין והוא חייב להפקיד אותו במשטרה. וכאן בא המקום של הגורם השלטוני שצריך להיות אמון על זה.
אבל במצב הרגיל, שאדם רוצה להפקיד נשק, שיפקיד אותו אצל סוחר פרטי. אותו סוחר פרטי הוא מוסדר. יש רשיונות לאותו סוחר, יש פיקוח צמוד על הסוחר. הוא חייב בדיווח על כל מי שהפקיד אצלו, מתי הפקיד אצלו, לכמה זמן, מה הוא עושה עם הנשקים. האינוונטר שלו פתוח לנו ויש לנו פקחים שמסתובבים אצל הסוחרים. זה לא שהוא עושה מה שהוא רוצה. הכל מוסד בנהלים ובחוק.

אם סוחר נשאר עם נשק שהוא לא יודע מה קרה לבעליו, גם זה מוסדר בחוק. הוא יכול למכור את זה, הוא צריך להודיע, הוא צריך להעביר למשטרה. הכל מוסדר.
נסים זאב
אני מניח שמטרת הצעת החוק היא לא רק להסדיר אלא גם לאפשר לאלה שנוסעים לחו"ל, אולי לתקופות ארוכות, להפקיד את הנשק לא רק במקום בטוח אלא שגם העלויות תהיינה נמוכות. אם אדם יצטרך לשלם כמה מאות שקלים בשביל הפקדה למספר חודשים, הוא יעדיף להשאיר את הנשק אצלו בבית ולקחת סיכון. המטרה של חבר-הכנסת דוד מגן היא להשיג את שתי המטרות ביחד, גם שהעלות תהיה נמוכה, ושיהיה לו הפיתיון לבוא ולהפקיד את הנשק במקום בטוח.

אם אנחנו אומרים שלא נוכל לחסוך את עלות ההפקדה, חשוב לי לדעת כמה עולה הפקדת נשק היום אצל סוחר נשק. המטרה בהפקדת נשק במשטרה היא כדי לחסוך את אותן פרוטות ולהביא את אותו בעל נשק להפקיד את נשקו, אחרת הוא ישמור את נשקו בביתו, הוא לא חושש מפריצה ובכך הוא לוקח סיכון.
היו"ר משה גפני
אתה חושב שהצעת החוק היא ראויה?
נסים זאב
היא ראויה במידה ונמצא את הפתרון הכספי.
היו"ר משה גפני
עורכת-דין זיכל אומרת שמדובר על אגרה לא גבוהה.
אליעד וינשל
היא גם לא נמוכה.
חנה זיכל
אם זה לתקופה ארוכה זה מצטבר.
היו"ר משה גפני
אם אני נוסע לשלוש שנים, כמה זה יעלה לי?
אליעד וינשל
360 שקל. 10 שקלים לחודש.
דוד מגן
זה כבר יותר מהרשיון.
אליעד וינשל
לכן אנחנו מתייחסים להצעת החוק כפי שהוגשה. הצעת החוק,למעשה, לא נועדה לצמצם עלויות מבחינת האזרח אלא לאפשר לאזרח לשלם את אותו סכום אגרה שגם היום מקובל. במקום לסוחר נשק, הוא ישלם אותו למשטרה.
עודד ברוק
לא למשטרה, למדינת ישראל.
דוד מגן
אני חייב לתקן אותך. אני מתאפק מול שניים שגדולים ממני בתורה ולהעביר אותך למסכת המפקיד ולהגיד לך מה זה שומר חינם ושומר שכר.

הכוונה היתה בהחלט שזה בוודאי עולה הרבה יותר זול מאשר לחדש את הרשיון. אבל אם אלה הסכומים שאתם אומרים לי, זה אבסורד. אם אני זוכר נכון, הסכום ששילמתי לפני כשנה לרשיון נשק מול מה שאתה אומר לי, 10 שקלים לחודש, נדמה לי שהאגרה הזאת היא יקרה יותר מהרשיון.
עודד ברוק
הרשיון זה 45 שקלים לשנה.
דוד מגן
איך אתם מסבירים את האבסורד הזה? אדוני היושב-ראש, באתי לחפש אתונות ומצאתי אבסורד.
אליעד וינשל
זו שאלה שאפשר להפנות לשר הפנים ולשאול האם לא ראוי לתקן את זה.
עודד ברוק
כל מה שיעשו זה יעלו את האגרה של כלי הנשק.
אליעד וינשל
אם נתעלם משאלת גובה האגרה, שאפשר לבחון אותה, שאפשר לפנות לשר הפנים ובטח יש פתרונות לשאלה הזאת, ואם לא ראוי שיינתנו, הכוונה למעשה של ההצעה היא להעביר את אותו שירות שנותן היום סוחר מורשה למשטרת ישראל.

אנחנו מוצאים שהפתרון הנוכחי הוא פתרון טוב שאין עמו שום בעיה. אותו אזרח שנוסע לשלוש שנים, ילך ויפקיד את הנשק אצל סוחר מורשה. לעומת זאת, לגרור את המשטרה לתוך הסוגייה הזאת של הפקדת נשק זה נראה לנו מיותר. אין למשטרה גם מומחיות מיוחדת בגביית עמלה תמורת שמירת כלי נשק, אין לה מנגנון לצורך זה. בוודאי שזה יטיל עליה עומסים מיותרים ועל זה המשטרה תרחיב, אני מניח.

ההערה שנשמעה בעניין הפיכת הצעת החוק למתן שירות חינם או בעלות סמלית, אני חושב שזו למעשה הצעת חוק מעט שונה שיש עמה עלויות מאוד כבדות על אוצר המדינה.
היו"ר משה גפני
מה העלויות?
אליעד וינשל
הצעת החוק הזאת לא גוררת עלויות ישירות למדינה אלא גוררת עומס למשטרה. לעומת זאת, אם נהפוך את הצעת החוק להצעת חוק של שירות תמורת אגרה סמלית, זו הצעת חוק שעולה כסף ואנחנו לא יודעים כמה כי זו לא הצעת החוק המקורית אז האוצר לא התייחס לנקודה הזאת גם בוועדת השרים.
מרים פרנקל-שור
עומס זה גם עלות.
חנה זיכל
נכון, כוח אדם.
היו"ר משה גפני
אבל משלמים אגרה. סוחר הנשק לא עושה את זה בהתנדבות. הוא מקבל כסף.
מיכאל דור
הסוחרים לוקחים, לפי מיטב ידיעתי, כפול מהאגרה. 20-25 שקל לחודש.
אליעד וינשל
צריך לזכור שלא תמיד השיקול הוא רק תקציבי. גם אם יש אגרה, מדובר משיקולים של עומס, שהמדינה לא רוצה לקחת על עצמה גם אם ישלמו.
היו"ר משה גפני
העמדה ברורה. תודה רבה.

ד"ר מיקי דור, משרד הבריאות.
מיכאל דור
אין לנו שום עמדה בנושא. אנחנו בזווית שונה לחלוטין. אנחנו עוסקים בקטע של הבדיקות הרפואיות.
היו"ר משה גפני
אתה כנציג של משרד הבריאות בא לאזרח ואומר לו: אתה נבדקת והתברר שלתקופה של חצי שנה אסור לך להחזיק נשק.
מיכאל דור
אני מודיע למשרד הפנים.
היו"ר משה גפני
הפרוצדורה בסדר, אין בעיות. אותו אדם שהוא אזרח הגון ולצערו הרב, מבחינה בריאותית אסור לו להחזיק נשק תקופה מסויימת, מה אתה רוצה שהוא יעשה? מה אתה מציע לו?
מיכאל דור
שיפקיד אותו. אבל מבחינתי זה לא מעלה ולא מוריד אם הוא מפקיד בידי המשטרה או אצל גורם אחר. אין לנו עמדה בנושא הזה.
היו"ר משה גפני
סנ"צ זאב גוטמן, בבקשה.
סנ"צ זאב גוטמן
כל מי שמקבל רשיון נשק, עם כל הסינונים שאנחנו עושים, אתם מדברים פה על אדם שהוא בוגר, רציני, שיודע לכלכל את צעדיו. מי שיודע שהוא יוצא לחו"ל, הוא צריך לקחת את הדבר הזה בחשבון בסך כל העלויות שיש לו מסביב לאקדח. אתה לא קונה אקדח ואומר: העלות שלי זו עלות הרשיון ומה שעלה לי האקדח. אם אתה מרבה לצאת לחו"ל, תיקח את הנתון הזה בחשבון בשיקולים שלך. אם אתה רואה שאתה לא עומד בו, מראש אל תיקח את הנשק.

לגבי מי שיוצא לחו"ל לתקופה ארוכה ובתקופה זו הוא לא רוצה לחדש את הרשיון או חבל לו על הכסף, יש תמיד אפשרות למכור את הנשק ולבטל את הרשיון. אם הוא בסדר, כשהוא יחזור לארץ הוא יקבל באותם תנאים את הרשיון מחדש ויקנה נשק חדש. מבחינה כלכלית הוא לא יינזק.

לגבי נושא ההפקדות במשטרה, כולם אומרים שכסף יכסה, אבל בואו נסתכל על הפרקטיקה. הרי רוצים להפקיד את זה בכל תחנות המשטרה והן ינהלו את הדברים האלה. העסק לא עובד. היום מפקידים נשק במשטרה כשבוצעה בו עבירה או אם לגבי אדם שמחזיק ברשותו נשק יש סיכון כזה או אחר. אז אנחנו תופסים את הנשק.
היו"ר משה גפני
כמה כלי נשק כאלה מופקדים במשטרה בשנה?
סנ"צ זאב גוטמן
אין לי את הנתון. אנחנו מדברים על כמה אלפים.
היו"ר משה גפני
איפה אתם שמים את אותם כלי נשק? יש לכם מחסן?
סנ"צ זאב גוטמן
אם כלי הנשק נתפס עקב חקירה או בדיקה אם היתה אלימות, זה נמצא באותה תחנת משטרה. בתחנת המשטרה יש מספר מקומות מוגבל. ברגע שכלי הנשק צמוד לתיק החקירה, מעצם הפיקוח על תיק החקירה יש פיקוח על כלי הנשק. ברגע שכלי הנשק נתפס מסיבה אחרת, צריך ליצור מנגנון של פיקוח על כלי הנשק שלא ילך להשמדה או שכן ילך להשמדה, להחזיר או לא להחזיר.
היו"ר משה גפני
אני מדבר על כאלה שהחלטתם לא לאפשר להם להחזיק בכלי הנשק תקופה מסויימת ואתם לוקחים לו את הנשק. יש לכם מחסן לעניין הזה?
סנ"צ זאב גוטמן
הנשק מועבר למדור חימוש במשטרה.
אליעד וינשל
לכמה זמן הוא מוחזק שם?
סנ"צ זאב גוטמן
קודם כל זה מקום מוגבל. דרך אגב, יש מחסן לנשקים של המשטרה ושם יש ארונות.
היו"ר משה גפני
לכמה אלפים זה לא יכול להספיק.
סנ"צ זאב גוטמן
להזכירך אנחנו גם מוציאים מדי פעם להשמדה את כלי הנשק האלה.
היו"ר משה גפני
למה אתם משמידים? המשטרה צריכה כלי נשק. היא לא עושה שימוש בכלי הנשק לפעולה חיונית?
סנ"צ זאב גוטמן
אנחנו תופסים כלי נשק מכל המינים ומכל הסוגים.
היו"ר משה גפני
אתה יודע כמה עולה אקדח? למה להשמיד?
עודד ברוק
הנושא הזה יטופל בנפרד.
היו"ר משה גפני
למה זה לא טופל עד היום? חבל על הכסף. ישבתי עם שר האוצר השבוע, הוא אמר שאין כסף.
עודד ברוק
אני מעריך שיש סיבה טובה.
היו"ר משה גפני
מה הסיבה הטובה?
עודד ברוק
אני לא יודע. אמרתי שאני מעריך.
היו"ר משה גפני
למה המשטרה משמידה?
מיכאל דור
בדיון קודם אמר נציג המשטרה שמשמידים את מה שלא יכולים להשתמש בו.
סנ"צ זאב גוטמן
אני לא בקיא בנושא הזה.

בכל מקרה, הניהול של זה גורם בעיה למשטרה וזה נשאר ברמות המקומיות. אם אדם יצא לשבועיים לחו"ל, לא נעביר את כלי הנשק למחסן המרכזי וזו סתם טרדה לאותה תחנת משטרה. לא כל תחנות המשטרה הן כמו תחנות המשטרה בירושלים. יש גם תחנות משטרה קטנות מאוד, שהיכולות שלהן מאוד קטנות. לדוגמה, ניקח את גבול הצפון, תחנת מעונה. לרוב האנשים יש כלי נשק פרטיים. יחליט מישהו מאחד המושבים לצאת לחו"ל, להפקיד את הנשק שלו בתחנת כזאת קטנה. תחשוב על העומס ועל היכולות לגבי אותה תחנה.
אליעד וינשל
התחנה תצטרך להכין מנגנון אגרה.
סנ"צ זאב גוטמן
כל העומס והלחץ על אותן תחנות משטרה ויצירת מנגנון אגרה, בסך הכל זה עומס שלא נראה לי שגם האגרה תיתן מענה לדבר הזה. מה גם, כפי שנאמר פה, יש אמצעי חלופי שנותן מענה מצוין לדבר הזה - סוחר נשק.
היו"ר משה גפני
תודה רבה.

אני רוצה לשאול אותך, חבר-הכנסת מגן, לגבי הנושא של אי-תמיכת הממשלה. היות ואנחנו מדברים על הכנה לקריאה ראשונה וזה צריך לעלות למליאה, יש כמה טענות שהן טענות ענייניות. צריך לעשות כמה סייגים. הסייג האחד, לא להפקיד את כלי הנשק בכל תחנת משטרה אלא לקבוע לכך תחנות משטרה גדולות. לקבוע איזשהם כללים שיחולו על תחנות משטרה גדולות ומוגדרות. זה דבר ראשון.

דבר שני, החוק יחייב לא בכל המקרים אלא רק במקרים שבהם יש מעורבות של החברה. זאת אומרת, זה יכול להיות אדם בשליחות, זה יכול להיות אדם שמשרד הבריאות הודיע שהוא לא יכול להחזיק בכלי הנשק בגלל מחלה. יהיו כל מיני דברים שאותם נכניס בחוק ואז המשטרה חייבת להיות בעניין, לא בכל המקרים. במקרים האחרים, המשטרה רשאית לא חייבת.

אלה שתי האפשרויות. השאלה אם אתה מסכים לזה. אם אתה לא מסכים לזה, בכל מקרה אני אתמוך בחוק. אני חושב שאם לא נשים את המגבלות אז ניתקל בבעיה.
דוד מגן
שאלת אותי בפתיחת הישיבה את השאלה שהדריכה בדיוק לכיוון דבר שלמדתי אותו פה היום והוא מדהים, הוא בגדר אבסורד. כששאלת אותי מה הביא אותי לחוק, אמרתי בתחילה: ניסיון אישי שלי ועלות כספית. אם אני לא צריך את הנשק, למה לי לשלם את העלות הזו של 45 שקל ועוד קופסת כדורים של 50 שקל וכו', אני אלך ואפקיד את כלי הנשק. הלכתי לבדוק ונדהמתי לראות את מורכבותו של החוק, שמפנה אותי לסוחר נשק. ופה אומרים: אם תשכח את כלי הנשק שלושה חדשים במשטרה, אז יילכו וישמידו. למה צריך להשמיד? זו שאלה נכונה. למה אתם מכריחים אותי ללכת לסוחר נשק ורק לסוחר נשק?

אני אנסה להסביר את האבסורד ששמענו כאן. היום התשלום תמורת הפקדת נשק שאין בו שימוש הרבה יותר מאשר התשלום לאגרת רישוי נשק. למה? כי הפנו אותי לסוחר נשק. סוחר נשק הוא לא פראייר להסכים לקבל את תקנות שר הפנים. יש לו הזדמנות להרוויח. אנחנו מדברים על 360 שקל לשלוש שנים. למה העושק הזה? דרך אגב, אם כבר הגעת לסוחר נשק, הוא אומר לך: השמן כבר ישן והמברשת והחוטר. תמיד יש הוצאות לוואי.

רבותי, זאת הסיבה שעשרות אלפי כלי נשק מוחזקים היום בבתים ללא רשיון – העלות הכספית. אם הגעתי להתלבטות על גובה האגרה, גובה ההפקדה, לפי מה ששמענו כאן, כדאי שנשמע את הנתונים כמה כלי נשק מוחזקים היום שלא ברשיון. הסיבה היא משום שהרשות השלטונית שולחת אותי בעל כורחי לאדם פרטי שמנהל עסק פרטי.

אני לא יודע איך זה אצל כולם, לי יש קשר סנטימנטלי לאקדח שלי, מה לעשות. כמו שלבן-אדם יש קשר לכלב ולחתול, לבעל חיים, כלי נשק זה לא מכוניות. את האקדח שלי אני שומר הרבה שנים וכל שנה הוא כמו יין טוב, מטופח יותר וכל מה שקשור בזה.

אני רוצה כתובת שאני יכול לסמוך עליה, שאם אני לא זקוק לתקופה קצובה לנשק, אני מפקיד אותו ומשלם את העלות הריאלית פלוס משהו. דרך אגב, אני מציע שוועדת הפנים ואיכות הסביבה תהיה מעורבת בקביעת האגרה כדי למנוע אבסורדים כאלה בעתיד. אני רוצה לדעת שיש לי עסק עם השלטון, יש לי עסק עם רשות, אין לי עסק עם סוחר נשק שכל יום אני צריך לבדוק האם מצבו הכלכלי בסדר.
עודד ברוק
גם לזה יש מענה.
דוד מגן
לפי דעתי הצעת החוק צריכה לכלול את הדברים הללו. במקומות שנשמע שיש מגבלות טכניות, אני לא אומר לשנות את כל הסדרים במשטרה. בשלב ראשון זה יהיה בריכוזים גדולים. אם האזרח יבחר דווקא את הסוחר הפרטי משום שהוא לא העדיף את האפשרות השנייה שאנחנו נעניק לו באמצעות החוק, זו תהיה זכותו. אבל צריך להעניק לו את האפשרות המינימלית - להפקיד את הנשק בידי הרשות השלטונית תמורת העלות הריאלית.
עודד ברוק
דבר ראשון, לא ניתן מענה גם בהצעת החוק של חבר-הכנסת דוד מגן לעלויות המשטרתיות כיוון שהאגרה היא אגרה ממשלתית.
היו"ר משה גפני
אין לזה עלות כספית.
עודד ברוק
מבנים, כוח-אדם, ניהול. אנחנו מדברים על אנשים שיכול להיות שעשרים שנה יחזיקו כלי נשק במשטרה. זה בכלל לא תפקיד משטרתי.
מרים פרנקל-שור
כמה העלות?
עודד ברוק
אנחנו לא יכולים להעריך את דבר כזה. ננסה להעריך את העלות.
היו"ר משה גפני
אין לזה עלות.
סנ"צ זאב גוטמן
למה אין לזה עלות?
היו"ר משה גפני
כי מדובר על הפקדת כלי נשק תמורת אגרה כשאתה בעצם לא צריך לעשות אתו שום דבר. בלאו הכי אתם מחזיקים כלי נשק של המשטרה. אני לא רואה את הבעיה.
סנ"צ זאב גוטמן
זה ממש לא נכון.
אליעד וינשל
יש בזה עלות מאוד כבדה על המדינה, עלות לא רק כספית.
היו"ר משה גפני
באיזה סכום הופכת העלות התקציבית להיות כבדה?
אליעד וינשל
אני לא דיברתי על עלות תקציבית נכבדה. אמרתי עלות נכבדה. עלות זה לא רק עלות תקציבית. לדוגמה, אנחנו יכולים גם מחר לדרוש מהמשטרה לשמור בבתי ספר תמורת אגרה. אנחנו עדיין לא עושים את זה כי המשטרה צריכה להתמקד בתפקידים העיקריים שלה, שיש לה מספיק היום, ולא לתת שירותים שכרגע אין בהם צורך ויש להם תחליף. התחליף הוא השוק הפרטי וזה צריך להיות הכיוון.
היו"ר משה גפני
זה שאתם נגד זה התפקיד שלכם. זה בסדר גמור. אין לי ויכוח לגבי העניין הזה. אתם מתעלמים מטענות שעלו כאן שהן טענות כבדות משקל. אנחנו צריכים להיות גם פרקטיים. אנחנו נמצאים במצב בטחוני קשה. אם המצב הזה ממשיך, טוען חבר-הכנסת דוד מגן בהצעת החוק שלו, שהמשמעות של העניין שהאנשים לא יעשו את זה. אתה כמדינה אתה לא נותן לו מענה. אתה שולח אותו לסוחר נשק פרטי על כל העלויות ועל כל מה שמתלווה לעניין. הוא יחזיק את כלי הנשק בבית, ואנחנו יודעים איזה אסונות קרו בשל כך. כלי נשק ללא רשיון מתחילים להסתובב. אני חושב שלמשטרה היה צריך להיות אינטרס שהנושא הזה יוסדר.

אם אתם אומרים שצריך עוד כוח אדם במשטרה כתוצאה מזה, צריך לדון בכך. אם צריך עלות תקציבית נוספת, צריך לדון על זה. אבל המשמעות של העניין היא שעושים סדר בכלי הנשק שמסתובבים שלא לצורך. די לנו בכלי הנשק שחייבים היום להחזיק. הרי פה מדובר על אדם שמשרד הבריאות קבע שהוא לא יכול להחזיק את הנשק לתקופת זמן, או שהמדינה שלחה אותו לחו"ל וכלי הנשק שלו יתחיל להסתובב פה.
אליעד וינשל
אם יש מקרים נוספים שראוי להסדיר וההצעה תיתחם למקרים הספורים האלו, אולי אפשר להחזיר את הצעת החוק לוועדת השרים שתיתן שוב את דעתה, אבל זה יהיה בפירוש מצומצם.

בעניין של החזרה לוועדת שרים, אני רוצה לציין שחבר-הכנסת מגן הצהיר בפני המליאה שהצעת החוק תקודם בתיאום עם הממשלה.
דוד מגן
אם הממשלה תסיר את התנגדותה.
אליעד וינשל
תוך התחייבות שלי שלא אמשיך בקידום החוק בניגוד לעמדת הממשלה.
דוד מגן
תראה מה אמר גדעון עזרא. אני הצעתי לעשות את זה בתיאום. אמרו: לא.
אליעד וינשל
אני מבין מהפרוטוקול אחרת.
דוד מגן
לפי מיטב זכרוני אמרתי לגדעון עזרא: אני לא מבין את ההתנגדות שלך. תסיר את ההתנגדות, אני מוכן להמשיך את זה בתיאום אתך. הוא לא קיבל את זה. הוא הציע להסיר את ההצעה מסדר-היום והכנסת הצביעה בניגוד להחלטת הממשלה.
אליעד וינשל
בכל אופן, אם יש הצעה לצמצם את החוק, אפשר אולי להביא את זה לדיון חוזר.
חנה זיכל
הרי המדינה שולחת רבבות כל שנה לחו"ל. חוץ מאלה שהמדינה שולחת אותם, בעקרון יש מדיניות שאומרת שנשק יחזיק אדם שצריך נשק. אדם שלא צריך נשק, אין שום סיבה לתת לו שירות ולעודד אותו לשמור את הנשק למתי שהוא צריך. זאת לא המטרה. המדיניות היא של רישוי מאוד מצומצם למי שממש זקוק לנשק. מי שלא זקוק לנשק, שלא יפקיד אותו, אלא אם כן הוא רוצה. מי שמסיבות בריאות לא יכול להחזיק בנשק, אני לא אתן לו רישיון, אני אבטל לו את הרשיון. ואם בעוד חמש שנים הוא יהיה בריא, שיבקש רישיון.
היו"ר משה גפני
אתם מתנגדים להצעת החוק הזאת, נקודה. הסיבות כבר לא חשובות. אף אחד לא ילך לתחנת משטרה להפקיד את הנשק אם הוא לא צריך אותו אפילו אם החוק הזה יעבור ככתבו וכלשונו בקריאה שנייה ובקריאה שלישית. מי יעשה את זה? יעשו את זה אנשים הגונים שצריכים את הנשק והם יודעים שהם נוסעים לתקופה מסויימת וחוזרים. אדם אחר לא ילך להפקיד את כלי הנשק.
חנה זיכל
או שהוא רוצה לחסוך בעלויות. אנשים מחזיקים חזק באקדחים שלהם ואנחנו מעוניינים למנוע בדיוק את זה.
היו"ר משה גפני
חבר-הכנסת מגן, אני לרשותך. תחליט מה שאתה רוצה. אני במריבה אתך, נכון להיום.
דוד מגן
אדוני היושב-ראש, אני מבקש שהוועדה תאשר את הצעת החוק לקריאה ראשונה.
היו"ר משה גפני
בלי מגבלות?
דוד מגן
בשלב זה בלי מגבלות, כי שמעתי כאן ניואנס מעניין. בינתיים משרד המשפטים יעשה חשיבה נוספת.
היו"ר משה גפני
אני מסכים אתך ששר הפנים יקבע בתקנות אגרה באישור ועדת הפנים של הכנסת. אישור אגרות בכל מקרה צריך לבוא לוועדה.
מרים פרנקל-שור
לא תמיד.
דוד מגן
למען הסר ספק כדאי לכתוב את זה.
היו"ר משה גפני
בסדר. נציגי הממשלה אומרים פה שאם תגיע להבנה בעניין הזה הם יחזירו את הצעת החוק לוועדת שרים ואז סביר להניח שוועדת השרים תשנה את החלטתה. הם לא מתחייבים על זה, אבל אני מעריך שזה מה שיהיה. במידה ולא, יהיה קושי במליאה. אם הממשלה תצליח לגייס את הכוחות שיש לה, היא תפיל את הצעת החוק. אם היא לא תצליח לגייס כוחות, החוק יעבור.

אני מציע שנוסח החוק יהיה כך: בעל כלי יריה רשאי להפקידו למשמורת בתחנות משטרה שיקבע השר לביטחון פנים. לא בכל תחנת משטרה. הטענה הזאת היא טענה מאוד הגיונית. גם לקריאה ראשונה אי-אפשר להעלות את הצעת החוק בצורה הזאת.

שר הפנים יקבע בתקנות אגרה שעל מפקיד כלי יריה - - - באישור ועדת הפנים של הכנסת.
מרים פרנקל-שור
מה עם הקריטריונים?
היו"ר משה גפני
אנחנו לא כותבים קריטריונים. אנחנו אומרים, היות ויש התנגדות של הממשלה, וחבר-הכנסת דוד מגן, שהוא חבר בכיר בקואליציה, הוא יושב-ראש ועדת החוץ והביטחון, עומד על כך שהצעת החוק הזאת תעלה כך, אבל הוא מוכן לבוא להידברות עם הממשלה על מנת שהחוק הזה יעבור בצורה שתהיה מקובלת על שני הצדדים. במידה ולא תגיעו להסכמה, הדרך פתוחה לממשלה לבוא למליאת הכנסת ולהפיל את הצעת החוק הזאת.

אני מציע לקיים הידברות עם חבר-הכנסת מגן ולנסות להגיע להסכמה מפני שיש הגיון בדברים שהוא אומר בהצעת החוק.

אני מבקש לאשר את הצעת החוק הזאת לקריאה ראשונה בכפוף לדברים שאמרתי: בתחנות משטרה שיחליט עליהם השר לביטחון פנים. שר הפנים יקבע אגרה באישור ועדת הפנים.

לגבי הקריטריונים, אנחנו מבקשים מהממשלה ומחבר הכנסת דוד מגן, חבר הכנסת המציע, לבוא להידברות על מי זה יחול ומה זה יחול. במידה ולא יגיעו להסכמה, הדרך פתוחה למליאת הכנסת כשזה יובא לקריאה ראשונה, או שתחליטו שאתם תומכים בהצעת החוק ותודיעו לי מהם המגבלות שאתם רוצים שנכניס לקראת הקריאה השנייה והשלישית.

מי בעד הצעת חוק כלי היריה (תיקון – הפקדת כלי יריה), התשס"ב-2002, בכפוף לדברים שאמרתי? מי נגד?

ה צ ב ע ה
בעד הצעת החוק – 1
נגד – אין
הצעת חוק כלי היריה (תיקון – הפקדת כלי יריה), התשס"ב-2002 נתקבלה.
היו"ר משה גפני
הצעת החוק אושרה לקריאה ראשונה בכפוף לדברים שאמרתי.

תודה רבה, הישיבה נעולה.

הישיבה ננעלה בשעה 10:40.

קוד המקור של הנתונים