ישיבת ועדה של הכנסת ה-15 מתאריך 29/05/2002

תקנות החומרים המסוכנים(רישום תכשירים להדברת מזיקים לאדם),(ביטול תקנה17),התשס"ב-2002

פרוטוקול

 
פרוטוקולים/ועדת הפנים/51962
ועדת הפנים ואיכות הסביבה
29/05/02

פרוטוקולים/ועדת הפנים/5196
ירושלים, כ"ו בסיון, תשס"ב
6 ביוני, 2002

הכנסת החמש-עשרה נוסח לא מתוקן
מושב רביעיפרוטוקול מס' 416
מישיבת ועדת הפנים ואיכות הסביבה
יום רביעי, י"ח בסיון התשס"ב (29 במאי 2002), שעה 09:40
סדר היום
תקנות החומרים המסוכנים (רישום תכשירים להדברת מזיקים לאדם)
(ביטול תקנה 17), התשס"ב-2002
נכחו
חברי הוועדה: משה גפני – היו"ר
יגאל ביבי
מוזמנים
עו"ד רות רוטנברג - היועצת המשפטית – המשרד לאיכות הסביבה
עו"ד זוהר טחורש - לשכה משפטית – המשרד לאיכות הסביבה
עו"ד דן צפריר - לשכה משפטית – המשרד לאיכות הסביבה
אורנה מצנר - המשרד לאיכות הסביבה
קורט למש - מפקח רפואי ארצי – היחידה לפיקוח על העבודה
משרד העבודה והרווחה
יובל עוז - חיים וסביבה
עידית גרינבוים - לשכה משפטית – משרד התעשייה והמסחר
ליבה רוזנטל - לשכה משפטית – משרד התעשייה והמסחר
יועצת משפטית
מרים פרנקל-שור
מנהלת הוועדה
יפה שפירא
קצרנית
מזל כהן

תקנות החומרים המסוכנים (רישום תכשירים להדברת מזיקים לאדם)
(ביטול תקנה 17), התשס"ב-2002
היו"ר משה גפני
אני מתכבד לפתוח את ישיבת הוועדה.
על סדר-היום
תקנות החומרים המסוכנים (רישום תכשירים להדברת מזיקים לאדם) (ביטול תקנה 17), התשס"ב-2002. עורכת-דין רות רוטנברג, בבקשה.
רות רוטנברג
התקנות האלה אושרו בוועדת הפנים לפני קרוב לשנה – 11 ביולי 2001, ואחרי שהם אושרו, תשומת לבנו הופנתה לכך שיש בהן הוראה שהיא ספק חורגת מסמכות. תקנת המשנה שאותה אנחנו מבקשים למחוק אחרי שהיא אושרה זו הוראה שמטילה אחריות על נושא משרה בתאגיד לפקח ולעשות כל שניתן למניעת עבירות לפי התקנות האלה.

זאת הוראה שקיימת בחוק המסמיך, בחוק החומרים המסוכנים, ובדרך כלל בתקנות לא נהוג לקבוע הוראות מהסוג הזה שהן הוראות בעלות אופי של חקיקה ראשונית. לכן, המקום שלה הוא לא פה, וכל שאנחנו עושים, אנחנו רק מוחקים ואנחנו מבקשים את אישור הוועדה, כמובן למען הסדר הטוב.
מרים פרנקל-שור
למען הפרוטוקול, זו היתה התנגדות של התאחדות התעשיינים.
רות רוטנברג
גם במשרד המשפטים הם העלו את זה. אני בוודאי מסכימה איתם.
היו"ר משה גפני
יש מי שרוצה להתייחס לעניין?

אנחנו מאשרים את התקנות בהתאם לבקשה.

תודה רבה, ישיבה זו נעולה.

הישיבה ננעלה בשעה 10:00.

קוד המקור של הנתונים