ישיבת ועדה של הכנסת ה-15 מתאריך 29/05/2002

הקמת ועדות משנה

פרוטוקול

 
פרוטוקולים/ועדת הפנים/51953
ועדת הפנים ואיכות הסביבה
29/05/02

פרוטוקולים/ועדת הפנים/5195
ירושלים, כ"ו בסיון, תשס"ב
6 ביוני, 2002

הכנסת החמש-עשרה נוסח לא מתוקן
מושב רביעיפרוטוקול מס' 415
מישיבת ועדת הפנים ואיכות הסביבה
יום רביעי, י"ח בסיון התשס"ב (29 במאי 2002), שעה 09:30
סדר היום
הקמת ועדות משנה
נכחו
חברי הוועדה: משה גפני – היו"ר
יגאל ביבי
טלב אלסאנע
מוזמנים
חברת-הכנסת נחמה רונן
יועצת משפטית
מרים פרנקל-שור
מנהלת הוועדה
יפה שפירא
קצרנית
מזל כהן


הקמת ועדות משנה
היו"ר משה גפני
אני מתכבד לפתוח את ישיבת הוועדה. על סדר-היום הקמת ועדות משנה.

אמנם אין תכנית מושלמת, אבל אני מבקש להציע , קודם כל, לוועדת משנה בנושא האמוניה - - -
נחמה רונן
לפני שאתה מציע את הרכב הוועדה אפשר לומר מילה בעניין הזה?
היו"ר משה גפני
את רוצה להגיד שזה יהיה פומבי?
נחמה רונן
אני לא רוצה להגיד, אני רוצה שתשקול עוד פעם, לאור כל הדיונים שהיו בנושא פי-גלילות.
היו"ר משה גפני
אני מציע שאנחנו נדבר על זה בהמשך. קודם נקים את הוועדה ושנינו נחליט בהתייעצות עם אנחנו עושים את זה סגור. אם לא, אז נבטל אותה. עבר כבר הרבה זמן, והדיון בינינו הוא דיון.
אני מציע את חברי הכנסת
יהודית נאות, איוב קרא, יצחק סבן, מרינה סולודקין ויגאל ביבי. בראשות הוועדה תעמוד חברת-הכנסת יהודית נאות.

מכיוון שחברת הכנסת נחמה היא זאת שהעלתה את נושא האמוניה ומכיוון שהיא איננה חברת הוועדה, אני מבקש שהיא תהיה משקיפה קבועה בוועדה. אם זו תהיה ועדת משנה, את תהיה משקיפה קבועה ודיוני הוועדה סגורים בהתאם לתקנון, כפי שסוכם. אם הנושא יהיה נושא פתוח, בהתאם להחלטה בינינו הנושא חוזר למליאת הוועדה.

אני מציע ועדת משנה בנושא המשטרה את חברי הכנסת: משה גפני, אורי אריאל ומוסי רז. זו גם תהיה ועדה סגורה, כפי שסיכמנו.

אני מציע ועדה מוניציפלית, שבראשה יעמוד חבר-הכנסת יגאל ביבי. אנחנו נדבר על הרכב הוועדה.

אני מציע ועדת משנה בנושא תכניות מיתאר בסקטור הערבי, שבראשה יעמוד חבר-הכנסת מוחמד כנעאן.

אני חושב להקים עוד שתי ועדות, אבל את זה נעשה בהמשך. אתם מסכימים?
יגאל ביבי
אנחנו מסכימים.
היו"ר משה גפני
לגבי נושא האמוניה, אני אקיים אתך דיון נפרד לפני שהוועדה הזאת תתכנס.
נחמה רונן
בהנחה שאתה ממשיך לנהל את הישיבות ולא, כפי ששמענו היום ברדיו על חילופי גברי.
היו"ר משה גפני
אני לא אעשה בעניין זה שום צעד בלעדייך.
נחמה רונן
תודה.
היו"ר משה גפני
תודה רבה. ישיבה זו נעולה.

הישיבה ננעלה בשעה 09:40

קוד המקור של הנתונים