ישיבת ועדה של הכנסת ה-15 מתאריך 13/05/2002

הצעת חוק האזרחות(ביטול התאזרחות של בעל ואישה),התשס"ב 2001,של חברי הכנסת צבי הנדל,בנימין אלון,אליעזר כהן-רוויזיה

פרוטוקול

 
פרוטוקולים/ועדת הפנים/51583
ועדת הפנים ואיכות הסביבה
13.5.2002

פרוטוקולים/ועדת הפנים/5158
ירושלים, כ"ג בסיון, תשס"ב
3 ביוני, 2002

הכנסת החמש עשרה נוסח לא מתוקן
מושב רביעי

פרוטוקול מס' 403

מישיבת ועדת הפנים ואיכות הסביבה
יום שני, ב' בסיון תשס"ב, 13.5.2002, שעה 11:00
סדר היום
הצעת חוק האזרחות (ביטול התאזרחות של בעל ואישה), התשס"ב-2001, של חברי הכנסת צבי הנדל, בנימין אלון, אליעזר כהן – רוויזיה.
נכחו
חברי הוועדה: משה גפני – היו"ר
יגאל ביבי
נסים זאב
מוחמד כנעאן
סופה לנדבר
יהודית נאות
יצחק סבן
איוב קרא
מוסי רז
ויצמן שירי
מוזמנים
חה"כ זאב בוים
חה"כ מוחמד ברכה
חה"כ צבי הנדל
חה"כ עופר חוגי
חה"כ אליעזר כהן
חה"כ ישראל כץ
מלכה קוגן-סן – לשכה משפטית, משרד הפנים
ז'אן אתי - מתמחה, לשכה משפטית, משרד הפנים
דינה שוחטמן - מתמחה, לשכה משפטית, משרד הפנים
יחזקאל לביא - משרד הפנים
אביטל שטרנברג – משרד המשפטים
יועצת משפטית
מרים פרנקל-שור
מנהלת הוועדה
יפה שפירא
קצרנית
טלי רם

הצעת חוק האזרחות (ביטול התאזרחות של בעל ואישה), התשס"ב-2001,
של חברי הכנסת צבי הנדל, בנימין אלון, אליעזר כהן – רוויזיה
היו"ר משה גפני
בוקר טוב. אני מתכבד לפתוח את ישיבת הוועדה. על סדר היום הצעת חוק האזרחות (ביטול התאזרחות של בעל ואישה), התשס"ב-2002.

היו שתי הצעות חוק בוועדה – הצעת חוק של חבר הכנסת אליעזר כהן והצעת חוק של חברי הכנסת צבי הנדל, בנימין אלון ואליעזר כהן.

החלטנו שאנחנו בינתיים לא דנים בהצעת החוק של חבר הכנסת אליעזר כהן אלא בהצעת החוק שחבר הכנסת אליעזר כהן חתום עליה יחד עם בנימין אלון וצבי הנדל, שהוא מוביל את החוק הזה.

התקבלה החלטה לאשר את זה לקריאה ראשונה. ביקשו רוויזיה על החלטת הוועדה חברי הכנסת: אחמד טיבי, עסאם מח'ול, יהודית נאות, מוסי רז, סופה לנדבר, מוחמד כנעאן, ואני מתנצל בפני מישהו שאינני מזהה את החתימה שלו.

כעת תיערך הצבעה מי בעד הרוויזיה. מי שנגדה – מאשר את ההחלטה של הוועדה להעביר את הצעת החוק לקריאה ראשונה.

מכייון שעבר זמן די רב מאז – אני חושב שזה היה עוד לפני הפגרה – אני מבקש מחבר הכנסת צבי הנדל להסביר במה מדובר.
צבי הנדל
אני אומר שזה מאד דומה להצעת ההחלטה שהוגשה ביום ראשון בישיבת ממשלה, שהתקבלה פה אחד על ידי כל השרים, דהיינו שחתונה לא מקנה אזרחות אוטומטית – כמעט אוטומטית, אלא שר הפנים צריך לאשר, כי היום זה מנוצל לרעה בעיקר על ידי תושבים מיש"ע ומירדן, ולכן זה לא יהיה אוטומטי אלא בהחלטת שר הפנים.
מוחמד כנעאן
מה שנאמר זה לא נכון. גם היום, חתונה לא מקנה אזרחות אוטומטית, יש תהליך.
היו"ר משה גפני
אני מבקש ממנהלת הוועדה לקרוא את שמות החברים – מי בעד הרוויזיה ומי נגד.
יפה שפירא
משה גפני – נגד; גנדי ריגר (מחליף את חברת הכנסת מרינה סולודקין) – נגד; יגאל ביבי- נגד; צבי הנדל (מחליף את חבר הכנסת אורי אריאל) – נגד; אחמד טיבי – אינו נוכח; מוחמד כנעאן – בעד; קולט אביטל (מחליפה את חבר הכנסת מקסים לוי) – בעד; סופה לנדבר – נמנעת; מוחמד ברכה (מחליף את חבר הכנסת עסאם מח'ול) – בעד; יהודית נאות – בעד; יצחק סבן – נגד; איוב קרא – נגד; מוסי רז – בעד; ויצמן שירי – נגד; נסים זאב – נגד.
היו"ר משה גפני
8 נגד הרוויזיה, 5 בעד הרוויזיה, 1 נמנעת. בקשת הרוויזיה לא נתקבלה.

תודה רבה, הישיבה נעולה.הישיבה ננעלה בשעה 11:15.

קוד המקור של הנתונים