ישיבת ועדה של הכנסת ה-15 מתאריך 29/04/2002

שינוי תעריף לחלקת קבר בחיים בעיר רמלה (התייעצות על-פי סעיף 41 א2 לחוק שירותי הדת היהודיים) (נוסח משולב), התשל”א-1971

פרוטוקול

 
פרוטוקולים/ועדת הפנים/492618
ועדת הפנים ואיכות הסביבה
29.4.02

פרוטוקולים/ועדת הפנים/4926
ירושלים, י"ח באייר, תשס"ב
30 באפריל, 2002

הכנסת החמש-עשרה נוסח לא מתוקן
מושב רביעי
פרוטוקול מס' 397
מישיבת ועדת הפנים ואיכות הסביבה
יום שני, י"ז באייר התשס"ב (29 באפריל 2002), שעה: 11:30
סדר היום
שינוי תעריף לחלקת קבר בחיים בעיר רמלה
(התייעצות על-פי סעיף 14 א2 לחוק שירותי הדת היהודיים)
(נוסח משולב), התשל"א –1971 -
נכחו
חברי הוועדה: משה גפני – היו"ר

יגאל ביבי
מוזמנים
עו"ד אמנון דה-הרטוך משרד המשפטים

עו"ד אלי ליפשיץ משרד הדתות

מוטי יצחקי ראש המועצה הדתית רמלה
שמואל אלישע עוזר ראש המועצה הדתית רמלה
יועץ משפטי
מרים פרנקל-שור
מנהל/ת הוועדה
יפה שפירא
קצרנית
דרורה רשף
שינוי תעריף לחלקת קבר בחיים בעיר רמלה
(התייעצות על-פי סעיף 14 א2 לחוק שירותי הדת היהודיים) (נוסח משולב), התשל"א-1971 –
היו"ר משה גפני
שלום לכם. אני מתכבד לפתוח את ישיבת הוועדה. אני מתנצל על האיחור בגלל הצבעות בוועדה אחרת שהתמשכו מעבר לתוכנית.

על סדר היום שינוי תעריף לחלקת קבר בחיים בעיר רמלה (התייעצות על-פי סעיף 14 א2 לחוק שירותי הדת היהודיים) (נוסח משולב), התשל"א-1971 –

על פי החוק, על פי הסעיף שאותו אמרתי, השר לענייני דתות באישור ועדת הפנים ואיכות הסביבה של הכנסת, רשאי לשנות תעריפים של חלקות קבר בחיים. את כל התעריפים, את חלקם, לתקופת זמן מוגבלת.

פנה אלי השר לענייני דתות ואולי אני אקריא את המכתב שלו:

"הנדון – חלקות קבר בחיים – תעריפי קבורה. הריני מתכבד לפנות אליך בעניין דלקמן:

בסעיף 14 א' לחוק שירותי הדת היהודיים (נוסח משולב), התשל"א-1971 (להלן: החוק), נקבעו הסדרים לרכישת חלקות קבר בחיים בבתי עלמין המנוהלים על ידי מועצה דתית שהוקמו לפי החוק או על ידי חברה קדישא במסגרת מתן שירותי דת יהודיים.
בתוספת לחוק (להלן
"התוספת"), נקבעו תעריפי הקבורה לחלקות קבר בחיים בהתאם לסעיף 14 א' הנ"ל.

תעריפי הקבורה לחלקת קבר בחיים ברמלה נקבעו על סך של 3,664 ₪ ואילו בשכנתה לוד בעלת המאפיינים הזהים נקבע תעריף בסך של 5,639 ₪.

לטענתה של המועצה הדתית רמלה, במכתב ראש המועצה הדתית המצ"ב "הפלייתה לרעה תגרום לקריסת מערכת שירותי הדת בעיר. ההבדל בין התעריפים תמוה ואינו עומד בשום מבחן.

בהתאם לסעיף 14 א2 לחוק, רשאי השר לענייני דתות לקבוע באופן קבוע או זמני, לגבי בית עלמין מסוים או באופן כללי, סכום לרכישת חלקת קבר בחיים, השונה מהתעריף המפורט בתוספת בשל שינויים בעלויות חלקת קבר בחיים.

בדעתי לשנות את התעריף לחלקת קבר בחיים ברמלה ולהשוותו לתעריף בלוד וזאת בהתייעצות עם הוועדה שבראשותך - - - " – זה צריך להיות האישור של הוועדה.

"אשר על כן אודה לך אם תעלה בהקדם את בקשת המשרד לשינוי תעריפי הקבורה של חלקות קבר בחיים ברמלה". עד כאן מכתבו של השר לענייני דתות אשר אוחנה.

קיבלתי את המכתב הזה בפגרה ואני ביקשתי ממנהלת הוועדה, בישיבה הראשונה של ועדת הפנים בתחילת המושב להעלות את זה, בגלל שלמען האמת מי שמוסמך לבדוק את התעריפים זה השר לענייני דתות ומכתבו גם נראה לי נכון, כי אני ביקשתי ממנהלת הוועדה לבדוק האם יש סיבה מיוחדת לכך שנקבע השוני הזה. מי שהכין את התעריפים, אני חושב שדי הצדיק את הבקשה הזאת.

מכיוון שיש לעניין הזה הצדקה, אני מביא את זה לדיון ואם יש למישהו הערות – אז בבקשה.
אמנון דה-הרטוך
אני מבקש להעיר הערה בלי להיכנס למקרה הקונקרטי של רמלה, כיוון שאני חושב שבתמצית, משרד הדתות בכל זאת לא עשה את הבדיקה המתחייבת כדי שהפניה לוועדה תהיה בשלה. למה אני מתכוון?

שר הדתות במכתבו מה-18 במארס או ה' בניסן, כותב מה שכותב והוא מתייחס לטענתה של המועצה הדתית רמלה ומכתב ראש המועצה הדתית המצורף בזה.

מכתבו של ראש המועצה הדתית – וכנראה לא של המועצה הדתית אלא של עורך דין גלס, שזה ההעתק שקיבלה הוועדה וגם הגיע אלי והמכתב נושא את התאריך ח' בניסן, 21 במרס. במלים אחרות: מכתבו של שר הדתות קדם למכתב שבכלל הגיע מעורך דין גלס. זאת הערה טכנית, אבל משמעותה בעצם שבעת כתיבת המכתב, לכאורה - כך אפשר לראות לפחות מהתאריכים אלא אם כן נפלה פה טעות, המכתב של עורך דין גלס בכלל לא היה מונח לפני השר. אז, כמובן, נשאלת השאלה על פי מה בדיוק השר ממליץ לשנות את התעריפים.
הערה שניה
במכתב של עורך דין גלס – אני מפנה כרגע לסעיף 4, שבו לאחר העלאת הטענות הענייניות, שאפשר שהן נכונות ואפשר שלא, הוא מציין: "לאור האמור, פניתי אל כבוד השר ביום 22.8.01 בבקשה כי יראה לפעול לכך שתערך - - -" – נפלה שם טעות הדפסה. זה תערך בע' – "פגישה בין נציגי מרשתי ובין נציגי חברת טרגט. תקוותנו היתה כי בעקבות הפגישה תתברר הטעות ותתוקן".
במילים אחרות
עורך דין גלס מתווה, לדעתי, דרך נכונה, שבאמת תהיה בדיקה מקצועית, אלא שהבדיקה לא התקיימה ולכן - - - רוצים שהתעריף ישונה. עם כל הכבוד, אני חושב שכדי לשנות תעריף חייבים אמנם לבדוק. יכול להיות שהבדיקה תגלה שהטענה נכונה, אבל הבדיקה חייבת להיעשות.

ממשרד הדתות אני הבנתי – ועורך דין ליפשיץ, תקן אותי אם הבנתי לא נכון – הבנתי שגורם מקצועי ממשרד הדתות לא בדק את הטענה.
היו"ר משה גפני
הבנתי. עמדתך ברורה. אני מבקש משני משתתפים בישיבה להתייחס לעניין הזה. האחד זה עורך דין אלי ליפשיץ ממשרד הדתות והשני זה מוטי יצחקי, יושב ראש המועצה הדתית ברמלה.
אלי ליפשיץ
טוב, אני אפתח ואומר שמי שעוסק בנושא הזה במשרד הדתות זה הרב ברוורמן, שפורש מחר. קודם כל הוא מתנצל שהוא לא יכול לבוא מהסיבה הזאת.
היו"ר משה גפני
תמסור לרב ברוורמן את איחולי. הוא באמת עשה עבודה מיומנת, מקצועית ומסורה ואם תוכל למסור לו שאני מאחל לו בריאות טובה ואריכות ימים ושנים.
אלי ליפשיץ
אני אוסיף ואומר: הבדיקה נעשתה בזמנו. כלומר: מאמצע שנות התשעים ועד בערך שנת 2000 נעשו בדיקות שונות על ידי חברות שונות, שכיום הן לא בהסכם התקשרות מכל סוג שהוא עם המשרד לענייני דתות. וזה אומר שאין לנו אמצעים לבדיקה מהסוג הזה על ידי חברה חיצונית וחייבים להתקשר עם חברה חיצונית מהסוג הזה.

בזמנו כשנעשתה הבדיקה, היא נעשתה על ידי מדגם של מועצות דתיות, מבלי לבדוק ספציפית את המועצה הדתית רמלה. מנהל המחלקה, מר ברוורמן, סבור שעל פניו נראה כי הדרישות של המועצה הדתית רמלה צודקות. שוב, לא נעשתה בדיקה מהסוג שנעשה בזמנו על ידי חברת טרגט.
יפה שפירא
זו בדיוק אותה בדיקה.
אלי ליפשיץ
כמובן שניתן לעשות בדיקה, אבל דבר כזה יכול לקחת זמן רב. השאלה היא אם יש צורך. אני חייב לציין - - -
היו"ר משה גפני
אולי משרד המשפטים מוכן לממן את זה?
אמנון דה-הרטוך
אני מוכן להעביר את הרעיון הזה לדיון, אבל נדמה לי ששר הדתות מופקד על חוק שירותי הדת היהודיים ולכן גם תקציבו צריך לממן את ביצוע החוק.
אלי ליפשיץ
אני רק אוסיף ואומר – לפני שנגיע לפתרון מי יבדוק – אני חייב לציין שכל חברות הבדיקה – זה לא רק טרגט, זה גם מרטנס-הופמן – הן בעצם קבעו גם כללים. כלומר: אפשר לבדוק על פי הכללים, יכול להיות שזאת לא תהיה בדיקה מספקת. אין ספק שעד שזה יקרה, לפחות לאשר באופן ארעי, כפי שהשר ביקש, כלומר: באופן זמני, עד לבדיקה נוספת, אני חושב שמן הראוי כן לאשר. אני בהחלט מסכים שמן הראוי היה לבדוק כל חברה קדישא לגופה, אבל שוב – אני מבקש בשם השר, לפחות לאשר באופן זמני.
מוטי יצחקי
נקב מקודם עורך דין דה-הרטוך בנושא התאריכים. אז קודם כל הפניה הראשונה לשר היתה ב-22 לאוגוסט 2001. מיד אחרי הפרסום.
אמנון דה-הרטוך
הביקורת היא לא כלפיך בכלל, אני חייב להדגיש.
היו"ר משה גפני
מתי נעשתה הפניה הראשונה שלכם?
מוטי יצחקי
הפניה הראשונה נעשתה מיד אחרי פרסום ברשומות, ה-22 באוגוסט 2001.
היו"ר משה גפני
בשביל מה היית צריך את עורך דין גלס? למה לא היית יכול לפנות לבד? עורך דין גלס הוא עורך דין מצוין, אבל למה הייתם צריכים באמצעות עורך דין?
מוטי יצחקי
מפני שסברתי שבאמצעות עורך דין כנראה שהתהליך הזה ילך יותר מהר בעניין הזה.
היו"ר משה גפני
בסדר. רק שאלתי טכנית.

הבנתי. נכון. המועצה הדתית ברמלה פנתה אכן ב-22 באוגוסט. ב-ג' באלול תשס"א. כן, מר יצחקי. בבקשה.

איזו תשובה קיבלתם?
מוטי יצחקי
למכתב הזה לא קיבלנו תשובה.
היו"ר משה גפני
לא קיבלתם תשובה ממשרד הדתות?
מוטי יצחקי
כן, כי היה ניסיון לבדוק מה קורה עם טרגט ובסוף התברר שלא היתה התקשרות, אין התקשרות של המשרד עם טרגט, אז אנחנו פנינו פעם נוספת לתזכורת ואז גם באה התשובה מן המשרד בעניין הזה.

לגופו של עניין, טרגט הציבו פרמטרים גם לוועדת הפנים של הכנסת וגם למשרד הדתות. כאשר אני בחנתי את הפרמטרים – ואני מסכים עם עורך דין דה-הרטוך שאני בעל עניין, למרות השכלתי האקדמית בנושא הזה - - -
היו"ר משה גפני
מה זאת אומרת למרות?
מוטי יצחקי
כלומר: אני מייצג את מועצה דתית רמלה, כרגע.
היו"ר משה גפני
אז?
מוטי יצחקי
התואר שלי במנהל עסקים. אז היתה לי היכולת לבדוק. לקחתי את הנוסחה, פישטתי אותה, בדקתי את הפרמטרים. לא רק שאנחנו עומדים בפרמטרים של לוד, אנחנו עומדים בפרמטרים של יבנה, שזה תעריף הרבה יותר גבוה. זה תעריף של למעלה מ-7000 שקל וזו דוגמה אחת לאחת.

לא רציתי להיכנס לסיפור של יבנה מסיבה מאד פשוטה: אני חי בסביבה מסוימת, יש מושג שגם אני מכיר בו: גזירה שאין הציבור יכול לעמוד בה. אם תושבי רמלה ולוד, שהם בעלי רמה סוציו-אקונומית זהה ויכולת כספית כמעט זהה, אז אני באתי ואמרתי שאני הולך לקטע של לפחות לכיוון לוד. כי אני אמרתי לדה-הרטוך גם קודם. אם אני הייתי יושב מול טרגט, הייתי מצליח להוכיח לו על סמך אותם הפרמטרים שהתעריף שלנו הרבה יותר גבוה.
מרים פרנקל – שור
אז למה לא ישבת עם טרגט?
היו"ר משה גפני
אני תכף אסביר.
אלי ליפשיץ
כיום אין התקשרות עם טרגט.
אמנון דה-הרטוך
שמשרד הדתות יתקשר עם גורם מקצועי.
היו"ר משה גפני
אוקי. עורך דין דה-הרטוך, אני רוצה להגיד לפני שאתה משיב – אתה יודע מה? תשיב אתה ואני אגיד אחרי זה.
אמנון דה-הרטוך
מה שאמר עורך דין ליפשיץ, זה שהוא מבקש לפחות אישור ארעי, כיוון שמר ברוורמן הודיע שעל פני הדברים, על פניו, הבקשה היא ראויה.

עם כל הכבוד, אני לא חושב שמתקבל על הדעת שאם איזושהי בקשה על פניה – ואני מדגיש את המלים: על פניה – היא ראויה, אז מאשרים העלאת תעריפים. אני רוצה להדגיש שאין לי שום טענה מהותית לגופו של עניין. יכול מאד להיות שטענתה של המועצה הדתית רמלה היא נכונה לחלוטין. יכול להיות אפילו שראוי שהתעריפים לא יושוו אלא יהיו גבוהים יותר. כל מה שאני אומר זה דבר אחד: משרד הדתות, כשהוא פונה אל הוועדה בבקשה לשנות תעריפים, צריך להיות מגובה בנתונים ובממצאים שמצדיקים את הבקשה.

אני רוצה, אם אפשר, אדוני היושב ראש, לציין שישנו מכתב נוסף של אילן אורן, שאני ראיתי אותו היום – גם ראש המועצה הדתית נתן לי אותו וגם עורך דין ליפשיץ - - -
היו"ר משה גפני
שמיועד אלינו.
אמנון דה-הרטוך
כן. מלפני כמה ימים וגם שם מופיע בסעיף 1.7 בעמוד השני במכתב, הוא אומר באופן מפורש: "יתכן והטענות המוגשות כיום על ידי עורך דין גלס נכונות ומן הראוי לבחון אותן – צריך להיות – הנדסית ולאשר נכונותן". מאה אחוז. כך צריך לעשות, אבל כך עד היום לא נעשה. אני רוצה פשוט להדגיש שאם התהליך ששר הדתות על פיו פונה לוועדה, יהיה כמו שנעשה כאן היום, מחר בבוקר הוא יגיש בקשה להעלות את התעריף לירושלים לעשרים אלף שקל, כי על פניו זה סביר. מחר בבוקר שר הדתות יפנה באותו תהליך, ללא בדיקה מקצועית - - -
מרים פרנקל – שור
לגבי בית דגן.
אמנון דה-הרטוך
לגבי בתי עלמין בכל מקום. והוועדה תאשר דבר כזה, אחרי שהיתה מלחמת עולם על תעריפים מקסימליים?

לכן, אם באמת למשרד הדתות אין את הכלי המקצועי לבדיקת הבקשות, שיעשו מכרז או - - - בבקשה.
היו"ר משה גפני
חבר הכנסת ביבי, בוא. אני צריך את העצה שלך.
יגאל ביבי
אני בעד רמלה.
היו"ר משה גפני
גם אני בעד רמלה. השאלה מה עושים.
מוטי יצחקי
אפשר משפט?
היו"ר משה גפני
רגע רגע. כיוון שנכנס חבר הכנסת יגאל ביבי, אם אתה יכול לחזור – אני אגיד לך תכף מה ההתלבטות. אני רוצה לאשר את זה, אבל היועצים המשפטיים הורגים אותי.

לא, אני סתם אומר את זה בצחוק, אבל יש בעיה.
אמנון דה-הרטוך
יש כאן בתמצית, בקשה להעלות את התעריף - - -
יגאל ביבי
להשוות את רמלה ללוד.
היו"ר משה גפני
בקשה שהיא, על פניו, צודקת. על פניו.
אתי בן-יוסף
על פניו הבקשה היא צודקת, לפי דבריו של מר ברוורמן במשרד הדתות, שלא הביא את זה בכתב ויש לנו עדות שמיעה, אין לנו כרגע מסמך בנושא הזה.
אני טוען דבר אחד
כאשר שר הדתות מגיש בקשה להעלות תעריף, זה צריך להיות מגובה לאחר בדיקה ומסקנות מסודרות בכתב מגורם מקצועי. דבר כזה לא נעשה עד עכשיו.
יגאל ביבי
אתה לא חושב שהוא התייעץ? הוא בטח התייעץ.
אמנון דה-הרטוך
· - -
היו"ר משה גפני
רגע, אמנון, אני תכף אסכם את זה.
יגאל ביבי
עכשיו, רמלה – לוד אתה לא חושב שצריכות להיות זהות?
אמנון דה-הרטוך
אני מוכרח להגיד לך, אדוני חבר הכנסת ביבי, אני לא מכיר את רמלה ואת לוד ואני לא יודע - - -
יגאל ביבי
אני מכיר. אומרים במרוקאית: "פחאל-פחאל". אותו דבר.
היו"ר משה גפני
עורך דין ליפשיץ, בבקשה.
אלי ליפשיץ
שוב: נעשתה בדיקה. לא נעשתה בדיקה על ידי חברה כלכלית כפי שנעשתה בעבר לגבי מועצות דתיות מדגמיות או, סליחה, חברות קדישא מדגמיות, כפי שנעשה על ידי חברת טרגט או חברת מרטנס-הופמן. אבל בהחלט, על סמך הנתונים והמדדים שהמליצו אותן חברות, נעשתה בדיקה. אין ספק שאם תעשה בדיקה על ידי חברה כלכלית - - -
אמנון דה-הרטוך
תביא את הנתונים. איפה המספר של הבדיקה?
אלי ליפשיץ
כל המסמכים הועמדו בפני הוועדה.
אמנון דה-הרטוך
איזה מסמכים?
אלי ליפשיץ
יש לנו פה דו"חות מסכמים - - -
אמנון דה-הרטוך
איפה המסמך של הבדיקה של משרד הדתות - - - שצריך לשנות את התעריף.
יגאל ביבי
איפה כתוב בחוק שהוא צריך לעשות בדיקה.
אמנון דה-הרטוך
אלא על סמך מה בדיוק הוא יכול לבקש לשנות?
יגאל ביבי
לפי שיקול דעתו, לאחר שהוא התייעץ עם המומחים של המשרד, הוא בא ואנחנו ממליצים. איפה כתוב שהוא חייב לעשות בדיקה?
אמנון דה-הרטוך
עם כל הכבוד, השר אוחנה, במכתבו, לא מדבר על איזושהי בדיקה בכלל. הוא מדבר על כך שיש מכתב של עורך דין גלס - - -
אלי ליפשיץ
לא, לא. זה לא רק זה. לא נאמר באף מקום - - -
היו"ר משה גפני
מר יצחקי, אני תכף אאפשר לך לדבר.
אלי ליפשיץ
לא נאמר באף מקום שכל פעם שצריכים לשנות תעריפים צריכים לעשות בדיקה על ידי חברה כלכלית.
מרים פרנקל – שור
לא כתוב בחוק, אבל אם אתה פונה בבקשה שהוועדה תאשר שינוי תעריף, אז צריך להסביר מדוע יש מקום לשנות תעריף. יכול להיות למשל שההבדל בין רמלה ללוד הוא, שברמלה הקרקע היא קרקע מינהל ובלוד היא היתה פרטית. אז ברגע שיש קרקע פרטית - - -
אלי ליפשיץ
לא. אבל זה לא ההבדל.
מרים פרנקל – שור
אני לא אומרת שזה ההבדל, אבל אני אומרת לך מה יכול – למרות ששתי הערים סמוכות – להיות פרמטר אחד שמייקר. זה למרות שהן סמוכות ולמרות שהכל אותו דבר, אבל הקרקע היא במהותה שונה. פרטית ומינהל. אז תסכים אתי שקרקע פרטית, חלקת קבר בחיים - - -
אלי ליפשיץ
כן, אבל במובן הזה זה לא נכון. כלומר: הנתונים האלה נבדקו על ידי מנהל המחלקה הרב ברוורמן. כלומר: הנתונים הבסיסיים שמשפיעים – נבדקו.
היו"ר משה גפני
אתה יודע – או אתם. סליחה. אתה לא בעניין הזה, אבל אתם – המשרד יודע להשיב על מה שעורכת דין מרים פרנקל-שור אומרת? בדקתם את זה?
אלי ליפשיץ
בהחלט. הרב ברוורמן אמר לי הבוקר שהוא בדק ועל סמך הנתונים הוא אמר שהבקשה סבירה.
היו"ר משה גפני
לא, אני שואל: אתה יודע אם הקרקע פה היא מנהל או הקרקע פה היא פרטית?
אלי ליפשיץ
אני אישית ודאי שלא יודע.
היו"ר משה גפני
אבל המשרד יודע?
אלי ליפשיץ
המשרד יודע.
היו"ר משה גפני
למה הוא לא כתב את זה?
אלי ליפשיץ
טוב, אני מתנצל בשם המשרד.
מרים פרנקל – שור
יכולה פה להיות תגובת שרשרת. הרי היום אנחנו הולכים לרמלה, מחר יבואו בית דגן ואחר כך יבואו כל - - -
אלי ליפשיץ
לכן אני המלצתי שזה יהיה בינתיים – הרי יש אישור זמני ויש אישור קבוע.
יגאל ביבי
או. זה מה שרציתי להגיד.
אלי ליפשיץ
המלצתי אישור זמני, בכפוף לבדיקה כוללת.
אמנון דה-הרטוך
אישור זמני המטרה שלו אחרת.
יגאל ביבי
כתוב, כתוב.
אמנון דה-הרטוך
לא, אבל יש מטרה אחרת לאישור זמני.
היו"ר משה גפני
אמנון, אתה היום, אני לא יודע מה. כנראה לא למדת את הדף היומי בבוקר.
אמנון דה-הרטוך
חוששני שלא. אתה צודק.
היו"ר משה גפני
לכן אתה כל הזמן - - -
אמנון דה-הרטוך
אני מתנצל.
היו"ר משה גפני
את כל ה"ריתחא דאורייתא" שיש לך בלימוד הדף היומי, אתה מוציא פה.
אלי ליפשיץ
מדברים דווקא בדף היומי על קרקעות.
אמנון דה-הרטוך
אדוני היושב ראש, החוק הזה אדוני יזם אותו.
היו"ר משה גפני
אני לא יזמתי שום דבר - - -
אמנון דה-הרטוך
זאת אחת הלבנות שיכולות להפיל את החוק.
היו"ר משה גפני
אני לא יזמתי שום דבר.

מוטי יצחקי, בבקשה.
מוטי יצחקי
רק משפט. במכתב שהפנה לוועדה אילן אורן, סעיף 1.3, הפרמטר החשוב ביותר, המרכיב של עלויות הפיתוח, אם תסתכלו ברמלה, לוד ויבנה, הוא כמעט זהה. זה נותן לנו אינדיקציה. ודרך אגב, לשאלתך – בשני המקרים מדובר בקרקע מינהל, גם ברמלה גם בלוד.
מרים פרנקל – שור
אני נותנת לך רק דוגמה.
מוטי יצחקי
זה נותן לנו אינדיקציה מובהקת. אני מבין את המקרו.
מרים פרנקל – שור
אני נותנת לך דוגמה. כשבאים לוועדה, הוועדה במהותה צריכה לפקח על בקשת השר. על מנת שהוועדה תוכל לדעת אם היא עושה מלאכתה נאמנה או לא, היא צריכה לבוא ועל בסיס נתונים עובדתיים שמונחים בפניה, לדעת האם היא מאשרת או לא מאשרת. האם השר פעל כראוי או לא פעל כראוי. לא מונח היום שום מסמך.
מוטי יצחקי
לא, סליחה. מונח. אצלכם בוועדה. בוועדה יש חוברת שטרגט הפיקה ובה אני עיינתי ויש שם מרכיבים של קרקע חצי מלאה, של מילוי, של פיתוח. אם לוקחים היום את הכותרת הזו מגלים, שרמלה זהה אחת לאחת בכל הפרמטרים ליבנה.
היו"ר משה גפני
למה בחוק זה היה שונה?
מוטי יצחקי
זו הטעות של טרגט.
היו"ר משה גפני
אבל טרגט כותב במכתב אלינו – ותכף אני אומר גם על זה משהו – טרגט אומר שלא פנו אליו.
מוטי יצחקי
כי אף אחד לא הודיע לנו שצריך לפנות. לא היתה שום פניה אלי.
היו"ר משה גפני
מר יצחקי, אתה צודק. אתה לא הכתובת. נכון.

חבר הכנסת יגאל ביבי.
יגאל ביבי
תראו, רבותי. אין ספק שחזקה על השר שכשהוא מביא בקשה לוועדה – ככה אני הייתי נוהג אם הייתי שר, הייתי בודק עם אנשי המקצוע שלי. ואנשי המקצוע שלי היו בודקים עם אנשי מקצוע נוספים אם היה צורך.

אומר יושב ראש המועצה הדתית, שיש פרמטרים שנקבעו לישובים השונים. וכאן מצד אחד אמרו לי שיש לי אותם פרמטרים כמו לשכן, אבל התשלום, אמרו: לא. לכן אנחנו אומרים שהיתה כאן טעות. פרמטרים ישנם. מי שאומר שאין פרמטרים, אז הוא צודק אם אין פרמטרים. אבל אם אומרים לנו שיש פרמטרים ורק החיבור בסוף היה טעות חשבונית, אז יש לתקן את הטעות החשבונית.

אף על פי כן, היות והיועצת המשפטית של הוועדה ומר אמנון דה-הרטוך ממשרד המשפטים, מעלים טענה שהיה צריך להביא כאן בדיקה מקצועית כדי שתהיה לנו אסמכתא, אז אני אומר: היות ובחוק כתוב שהשר רשאי לקבוע באופן קבוע או זמני, אנחנו מוכנים לאשר לשר באופן זמני לשלושה חודשים, אלא אם כן עד שיגיש לנו את הבדיקה המקצועית. אם יגיש את הבדיקה המקצועית, נקרא אותה ונעשה את זה קבוע. בינתיים, היות ואין לי ספק שמתוך היכרות עם המועצות הדתיות, הן בהתמוטטות כללית. אדוני היושב ראש, המועצות הדתיות הן בהתמוטטות כללית. וכל חודש שהוא קובר אנשים ומוכר חלקות בחיים הוא מתמוטט, אז גם חברה קדישא תתמוטט ואחד יסחב את השני.

לכן אני מבקש לאפשר לו לנשום בעניין הזה ולקבל את מה שמגיע לו. שלושה חודשים לאפשר עד הבדיקה, זו ההצעה שלי.
היו"ר משה גפני
תודה חבר הכנסת ביבי. היועצת המשפטית של הוועדה ואחרי זה אני אנסה לשכלל את ההצעה שלך.
מרים פרנקל – שור
כמו שחברי הוועדה זוכרים, כל נושא התעריפים הלך בהליך חקיקה מאד ארוך ולא לקח זמן קצר עד שהחוק נחקק. בחוק עצמו, בחקיקה הראשית, מסיבות כלשהן, נקבעו תעריפים. עכשיו, על מנת לא להטריח את השר כל פעם להעביר חקיקה בשלוש קריאות או הצעת חוק פרטית - - - לשנות את התעריפים, נקבע מנגנון - - -
היו"ר משה גפני
של שינוי.
מרים פרנקל – שור
של שינוי, שהשר רשאי לבוא לוועדה ובאישור הוועדה ניתן יהיה לשנות את התעריפים.

זאת אומרת, שאם באה ועדה ומאשרת, אפילו לפרק זמן מסוים, לשנות את התעריף, המשמעות היא שאזרח שהולך לקנות חלקת קבר בחיים ישלם יותר.
אלי ליפשיץ
או פחות.
מרים פרנקל – שור
ברגע זה יותר. לפי מה שמונח כאן הוא הולך לשלם יותר.

הוועדה בעצם מחליטה על סמך עובדות שרק נאמרות, אבל לא מונחות בפניה. אני חושבת שדווקא במקרה הזה הוועדה צריכה לפעול בזהירות יתר ולא לתת אפילו אישור זמני, שאני לא בטוחה אפילו שניתן לעשות זאת - - -
אמנון דה-הרטוך
לא. אם אפשר להוסיף כאן: המטרה באופן זמני לא היתה לאפשר לוועדה להעלות תעריפים בלי בדיקה באופן זמני. המטרה היתה שכאשר - - -
היו"ר משה גפני
אמרת את זה כבר פעם שישית.
אמנון דה-הרטוך
לא, לא התייחסתי למושג "באופן זמני". המונח באופן זמני לא אומר שאם ישנה הצדקה עניינית באופן זמני להעלות את התעריף אז הוא יועלה באופן זמני.
מרים פרנקל – שור
בתקופה מסוימת, יכול להיות, שבפרק זמן מסוים, יש נסיבות שמצדיקות העלאה באופן זמני, אבל לא אישור זמני במקום לבדוק.
אמנון דה-הרטוך
בדיוק. זו לא המטרה של החוק.
היו"ר משה גפני
טוב. אני רוצה לשכלל את העניין. תראו. האמת היא שאנחנו לא צריכים לעשות את זה. מנהלת הוועדה פנתה על פי בקשתי וגם היא עצמה רצתה לדעת האם אנחנו מדברים פה על טענה צודקת עקרונית. הטענה נראית צודקת. בגלל הרבה סיבות. גם רמלה-לוד היתה יכולה להיות בעצם רשות אחת. בסך הכל הכללי. גם הטענות הן טענות צודקות וגם התשובות שאנחנו קיבלנו, הן שהנושא לא נבדק באופן מעשי. יתכן ובאמת אם הנושא היה נבדק - - -
מרים פרנקל – שור
מה זאת אומרת? הועדה פנתה וחברה קדישא לא מצאה לנכון להגיב.
היו"ר משה גפני
נכון, נכון.
אמנון דה-הרטוך
או שלא קיבלה את המכתב.
יגאל ביבי
הוא בחור מסודר, אני יכול להעיד.
מרים פרנקל – שור
היא לא הגישה הסתייגות כלל וכלל.
היו"ר משה גפני
תראה, מר יצחקי, היות ואני אינני מכיר אותך, אז אני סומך על מה שאומר חבר הכנסת יגאל ביבי. אם הוא אומר שאתה בחור מסודר, חזקה עליך שאתה בחור מסודר. אבל אני מעריך שאתה לא קיבלת פניה לפנות למישהו כאשר היה פה החוק בדיון. אני גם יכול להעריך למה לא קיבלת פניה כזו. אני יכול להעריך, לא שאני יודע משהו. מי שיודע כיצד היה הליך החקיקה, הליך החקיקה היה באופן כזה שבו, כנראה שהחברות קדישא - - - אתם יודעים מה? למה אני בכלל צריך - - -
אני מציע ככה
לתת אישור זמני לשלושה חודשים אנחנו לא מועילים. יש פה הצדקה אמיתית שמשרד הדתות יכול לעשות אותו בשלושה ימים. אני מציע – אם אתה מסכים גם, חבר הכנסת ביבי – ככה: אנחנו מבקשים ממשרד הדתות – אני חושב שזה לטובתך. אישור זמני לשלושה חודשים, אתה לא יודע מי יהיה פה יושב ראש הוועדה בעוד שלושה חודשים. יכול להיות שאופיר פינס עוזב את ועדת החוקה, אני הולך להיות יושב ראש ועדת החוקה - לא שזה הולך לקרות, אבל זה עלול לקרות פה – והוא יהיה יושב ראש ועדת הפנים ואז אני לא יודע בדיוק מה. אז מה שיגאל ביבי יגיד לא בדיוק - - -. אני, כשאני יושב ראש הוועדה, כמעט כל מה שיגאל ביבי אומר אני מקבל.
יגאל ביבי
נכון. כל הכבוד.
היו"ר משה גפני
לכן אני מציע ככה, גם לטובתך: אני מבקש שמשרד הדתות יסביר באופן מקצועי - - -
יגאל ביבי
אנשי המקצוע.
היו"ר משה גפני
לא אנחנו. זו עבודה שאנחנו עשינו, זה לא תפקידנו. אנחנו בסך הכל הרשות המחוקקת. תפקידנו לאשר את הנתונים המקצועיים שאתם מביאים.

אני מתחייב, כיושב ראש הוועדה, ביום שמגיעה הבקשה המקצועית ממשרד הדתות על המועצה הדתית רמלה-לוד – במקרה הזה זו מועצה דתית רמלה – אני מיד מבקש ממנהלת הוועדה, הנה היא עכשיו כאן, מיד בישיבה הקרובה אחרי שמגיעה הבקשה שלכם אנחנו נביא את זה לאישור.
יגאל ביבי
טוב. רעיון טוב, היושב ראש. מקובל.
היו"ר משה גפני
בסדר? ואתה מבסוט? אז אני הולך לחזור בתשובה.
אמנון דה-הרטוך
אז אני מבקש לומר שאני מתחייב שבמקרה שהגורם המקצועי ייתן את חוות דעתו והיא תהיה טובה, אני לא אגיע לישיבת הוועדה.
היו"ר משה גפני
זה אני לא יכול.
יגאל ביבי
אל תעשה לנו את זה.
היו"ר משה גפני
תודה רבה, הישיבה נעולה.
הישיבה ננעלה בשעה
12:05.

קוד המקור של הנתונים