ישיבת ועדה של הכנסת ה-15 מתאריך 13/03/2002

חוק חובת המכרזים (תיקון מס' 14), התשס"ג-2002

פרוטוקול

  • מצטערים! אין לנו את הפרוטוקול.

קוד המקור של הנתונים