ישיבת ועדה של הכנסת ה-15 מתאריך 11/03/2002

הצעת חוק הרשויות המקומיות(פרסום חוזי העסקה של עובדים בכירים),התשס"ב-2001(של חה"כ יצחק סבן)

פרוטוקול

 
פרוטוקולים/ועדת הפנים/4827ועדת הפנים ואיכות הסביבה (391) -32-
שגיאה! שם מאפיין מסמך לא מוכר.

פרוטוקולים/ועדת הפנים/4827
ירושלים, י"ג בניסן, תשס"ב
26 במרץ, 2002

הכנסת החמש-עשרה נוסח לא מתוקן
מושב רביעי


פרוטוקול מס' 391

מישיבת ועדת הפנים ואיכות הסביבה
‏יום שני, כ"ז באדר התשס"ב (‏11 במרץ, 2002), שעה 12:30
סדר היום
1. הצעת חוק הרשויות המקומיות (פרסום חוזי העסקה של עובדים בכירים), התשס"ב-2001 (של חה"כ יצחק סבן).
נכחו
חברי הוועדה: משה גפני - היו"ר
נסים זאב
יצחק סבן
מוזמנים
עו"ד מרגלית בוטרמן - יועצת משפטית, משרד הפנים
ישראל שפיצר - מנהל אגף כח-אדם ושכר ברשויות המקומיות, משרד הפנים
יחזקאל לביא - מנהל האגף לתכנון אסטרטגי, משרד הפנים
עו"ד רבקה בן-שושן - משרד המשפטים
עו"ד אביטל שטרנברג - משרד המשפטים
עו"ד דן אורנשטיין - משרד המשפטים
עו"ד שי סומך - משרד המשפטים
אמנון כוורי - מתמחה, משרד המשפטים
עו"ד ארז אנצוויג - אגף השכר, משרד האוצר
עו"ד נועה וגנר - לשכה משפטית, משרד העבודה והרווחה
יעקב אגמון - סמנכ"ל מרכז השלטון המקומי
יועצת משפטית
מרים פרנקל-שור
מנהלת הוועדה
יפה שפירא

רשמה: אירית שלהבתהצעת חוק הרשויות המקומיות (פרסום חוזי העסקה של עובדים בכירים), התשס"ב-2001
היו"ר משה גפני
אני מתכבד לפתוח את ישיבת הוועדה. על סדר היום: הצעת חוק הרשויות המקומיות (פרסום חוזי העסקה של עובדים בכירים), התשס"ב-2001, של חבר הכנסת יצחק סבן.
יצחק סבן
הצעת חוק זאת באה להסדיר את נושא העובדים הבכירים ברשויות המקומיות, כך שקודם כל יעבדו על-פי חוזה. ושנית, שאותם חוזים יפורסמו בעיתונות המקומית או במקום ציבורי, כדי שהציבור יוכל לראות ולשפוט את העניין. אם ראש העיריה נותן הטבות יתרות, שלא צריך לתת אותן, שהציבור יידע על כך.

אני רוצה לתת דוגמה. הגשתי לפני כ-3 חודשים הצעת חוק, לאור פנייה של כ-16 סגני ראשי ערים וראש עיריה אחד שנבחרו בקדנציה הנוכחית. לפני כן הם היו עובדי עיריה, כפקידים וכממלאי תפקידים שונים. כעובדי עיריה היתה להם פנסיה תקציבית אך כשהם נבחרו להיות סגני ראש העיריה לא נתנו להם פנסיה תקציבית אלא פנסיה צוברת. לעומת זה, אם עובד מדינה, פקיד או מנכ"ל שמקבל פנסיה תקציבית נבחר להיות חבר כנסת, הוא ממשיך לקבל פנסיה תקציבית. רציתי תקן את הדבר הזה.

ישבתי עם אנשי האוצר והם באו בטענה קשה ביותר, שלא היתה לי תשובה עליה, על אף הניסיון שיש לי כמי שכיהן במשך 10 שנים כסגן ראש עיריית באר-שבע. הם אמרו: במשרדי הממשלה ידועים אחוזי הפנסיה שניתנים לבכירים, ובכלל לכל עובד. לעומת זה, ברשויות המקומיות יש הסכמים בין ראש העיריה לבין בכירים על פנסיה, שנקבעים כרצונו של ראש העיריה. כל אחד לפי ההסכם שהוא עשה עם ראש העיריה, אחד על 2%, השני על 3%, אחר על 4%. הדבר פרוץ ולא ידוע. לכן אנשי האוצר לא הסכימו להצעת החוק שלי.

הצעת החוק שלי שעומדת לדיון בוועדה באה למנוע מראש עיריה לעשות מה שהוא רוצה. היא באה למנוע מצב שראש עירייה ייתן לעובדים בכירים אחוזי פנסיה בסתר, בלי שאף אחד יידע, 2%, 3%, 4%, והטבות נוספות. אני מבקש מחברי הוועדה לתמוך בהצעת החוק.
היו"ר משה גפני
רשות הדיבור למר יעקב אגמון, סמנכ"ל מרכז השלטון המקומי. אני מבין שאתם לא מתנגדים לזה.
יעקב אגמון
אני אהיה הפעם חריף בתגובה שלי. אני חושב שהצעת החוק הזאת לא רק שלא באה לענות על מה שחבר הכנסת סבן הציג אלא התוצאה שלה תהיה השפלה של קבוצת עובדים חשובה מאוד בכיכר העיר. הדוחות האחרונים של הממונה על השכר מראים על ירידה משמעותית בחריגות השכר, ואני יכול להבטיח שזה ימשיך להיות כך. זאת הקבוצה היחידה שאומרים שתפרסם את שכרה פעמיים בשנה בכיכר העיר. טוב שלא הצעת לירוק עליהם באותה הזדמנות. תסלח לי שהפעם אהיה חריף. אתה אומר שיש לפרסם את אלה שחורגים, אבל באותה מידה גם את אלה שאינם חורגים. אני חושב שגם עובד שעובד בשכר מינימום לא רוצה שהציבור יידע את שכרו, מסיבות אחרות אולי.

היום על הרשות המקומית מפקחים בנושא השכר גורמים רבים: הממונה על השכר;
יצחק סבן
מדובר פה על מי שמרוויח למעלה מ-85% משכרו של מנכ"ל.
יעקב אגמון
אסביר לך למה ההצעה שלך לא תסייע למטרות החיוניות שאליהן אתה רוצה להגיע. אני מדבר מדם לבי. אני לא אאריך.
היו"ר משה גפני
מה שמציע חבר הכנסת סבן הוא פרסום חוזה של עובד רשות מקומית שמשתכר למעלה מ-75% משכרו של מנכ"ל. הוא לא מדבר על מי שמקבל שכר מינימום או על פרסום כל החוזים.
יעקב אגמון
הממונה על השכר מאשר לקבוצה של לפחות 5 עובדים כדין ברשויות המקומיות להשתכר מעל 75% משכר מנכ"ל. זה על-פי החוק, זה תקין. הסכם כזה, שנחתם עם ראש העיריה, חייב ללכת לאישור של האוצר ושל מר ישראל שפיצר. כל הסכם כזה מאושר מראש.

אני יכול להצביע על 5 גורמים ממשלתיים שונים שבאים לבדוק את ההסכמים שלנו השכם והערב, לפעמים להרגשתנו יותר מדי אך אנחנו מקבלים את זה בהכנעה. אבל פרסום של שכר אנשים שמקבלים שכר כדין? אגב, שכרם של ראשי רשויות זהה לשכרם של מנכ"לים בשירות המדינה. אם יפרסמו את השכר, שהוא כדין, אז בסך הכל ישסו את הציבור באותו אדם, משום שיש הרבה מאוד אנשים שאינם משתכרים 25,000-30,000 שקל. זה השכר שמשלמים למנכ"לים. זה הרבה פחות ממה שמשלמים בחברות הממשלתיות, וראיתם את זה על-פי הדוח האחרון.

חוץ מלפגוע, חוץ מלשסות וחוץ מלהעליב לא תשיג את מטרתך, חבר הכנסת סבן. אני מצר על כך שבחרו קבוצה אחת, שנמצאת היום בהתמודדות קשה ובהפחתת שכר, למרות שבדוח האחרון בפעם הראשונה כמעט שלא נגעו בנו, ובצדק לא נגעו בנו, משום שאנחנו במגמה של שיפור, ואני שותף למעשה.

אני חושב שצריך להבחין בבירור את אלה שחורגים ולטפל בהם. היום הממונה על השכר ויחידת האכיפה עושים עבודה טובה, ואני מברך על כך. יחידת האכיפה גדלה ומתמודדת עם אנשים שנדרשים להשיב שכר. מרכז השלטון המקומי נותן ידו לעניין הזה. עכשיו חתמנו על הסכם עם הכבאים, החלנו את ההסכמים החריגים גם על הקבוצה החשובה הזאת של הכבאים, ששכרם היה גבוה. הודות לעזרתו של משרד הפנים ושל משרד האוצר חתמנו על הסכם והפחתנו שכר.

אז בשביל מה לפרסם שמות של אנשים? אני מבטיח לך, חבר הכנסת סבן, שזה לא יעבוד. אני רוצה להגיד לך שאני אמליץ לנבחרים שלנו להתמודד נגד זה בכל האמצעים החוקתיים שעומדים לרשותם.
היו"ר משה גפני
תודה רבה. משרד הפנים. בבקשה, מר שפיצר.
ישראל שפיצר
למעשה מדובר, בגדול - אני לא נכנס כרגע לסעיפים ---
אביטל שטרנברג
אני לא רוצה לריב סביב השולחן הזה.
יעקב אגמון
אני חושב שהיועצים המשפטיים שלנו סבורים שפרסום פעמיים בשנה של שכר עובדים הוא מנוגד לחוק-יסוד: כבוד האדם וחירותו.
היו"ר משה גפני
האם יש כאן איזה מתח באוויר, או שזה רק נדמה לי?
דן אורנשטיין
עלתה טענה שיש כאן פגיעה בפרטיות של אותם עובדים.
היו"ר משה גפני
אתן לך לדבר לגופו של עניין. שאלתי רק האם יש כאן מתח.
ישראל שפיצר
אני חושב שלא צריך להיות מתח בתוך הממשלה. אני לא מדבר על הצד של מרכז השלטון המקומי. מבחינת המשרד, אני לא רואה מתח. יכולים להיות חילוקי דיעות.
היו"ר משה גפני
האם מישהו יכול לומר לי מה עמדת הממשלה בעניין?
אביטל שטרנברג
כולנו אמורים לייצג את עמדת הממשלה.
היו"ר משה גפני
זה לא תמיד קורה, ודווקא נחמד מאוד שבוועדה יש פלורליזם. הרי צריך לדעת את מגוון הדיעות. גם ההחלטה לא להתבטא - גם היא הבעת דיעה.
אביטל שטרנברג
ישנה אחריות מסוימת. אנחנו מחויבים. העמדה שלנו נגזרת כמובן מהחלטת הממשלה.

עמדת הממשלה היתה שלא להתנגד להצעת החוק, ובתנאי שסעיף 2 יימחק, על מנת שההצעה תדון בעצם רק בצד של הפרסום ולא תיכנס לחלקים המהותיים של דיני העבודה.

רציתי להפנות את תשומת לב הוועדה לכך שבאמת ישנם הסדרים מקבילים: ישנו פיקוח על השכר בשלטון המקומי באמצעות חוק יסודות התקציב, וכמובן שכל אזרח יכול לנסות לבקש את המידע הזה, מכוח חוק חופש המידע; אבל יש את ההסדר הספציפי. הוועדה צריכה לשקול האם החוק הזה נותן לנו ערך מוסף והאם צריך עוד אמצעים כדי להבטיח את תקינות מתן השכר בשלטון המקומי.
היו"ר משה גפני
כלומר, עמדת הממשלה היא שיש למחוק את סעיף 2: "שכרו של עובד בכיר יקבע בחוזה בכירים; לא יינתנו לעובד בכיר שכר או הטבה אחרת שלא במסגרת הקבוע במפורש בחוזה".
אביטל שטרנברג
בתנאי הזה היא תמכה בהצעת החוק.
יעקב אגמון
זה מנוגד לחלוטין להסכמים הקיבוציים.
יצחק סבן
האם אתם תומכים במתן הטבות מחוץ לחוזה?
אביטל שטרנברג
מר אורנשטיין מייד יענה לך, אבל התנאי של הממשלה לתמיכה בהצעת החוק היה מחיקתו של סעיף 2.
דן אורנשטיין
כפי שאמרה חברתי, הממשלה לא מתנגדת לכלל הצעת החוק. סעיף 2 הוא בעייתי מבחינת דיני עבודה בשל שתי סיבות עיקריות.

אם ניקח את הרישא של הסעיף, נאמר ש"שכרו של עובד בכיר יקבע בחוזה בכירים". בעולם יחסי העבודה היום יש 2 סוגים עיקריים של חוזי עבודה: חוזה עבודה אישי, והסכם עבודה קיבוצי. לעובדים יש זכות לבחור באיזה צורה להתקשר, בחוזה אישי או בהסכם קיבוצי. יש מעמד מאוד חשוב על-פי משפט העבודה הישראלי להסכם הקיבוצי. לעובדים יש זכות להתארגן שכתוצאה ממנה נובע גם המשא ומתן הקיבוצי וההסכם הקיבוצי. לפיכך, סעיף שאומר, שדווקא בחוזה אישי ייקבעו תנאי עבודתו, פוגע בכל העקרונות החוקתיים האלה, עקרונות היסוד של משפט העבודה בישראל. לכן יש עם הרישא הזאת בעיה.

לגבי הסיפה, האומרת ש"לא יינתנו לעובד בכיר שכר או הטבה אחרת שלא במסגרת הקבוע במפורש בחוזה" - גם פה יש בעיה של פגיעה בחופש ההתקשרות.

חבר הכנסת סבן, אם כל הבעיה היא למצוא את הנוסח שלפיו כל תנאי השכר, כולל אלה שמחוץ לחוזה, יתפרסמו, כפי שמוצע כאן - אין בעיה. אפשר למצוא את הנוסח לכל תנאי השכר, בין אם הקבועים בחוזה ובין אם מחוץ לחוזה, ולומר שכל תנאי השכר - כולל גימלאות וכל מיני הטבות - יתפרסמו. אין עם זה בעיה.

יש בעיה אם יכנסו ויתערבו ביחסי העבודה השונים, יחסים בין מעסיקים לעובדים. המציאות של יחסי עבודה ודיני עבודה היום היא שיש הטבות שנקבעו בחוזים ויש הטבות שנקבעו שלא בחוזים: יש נוהג, יש החזר הוצאות רכב, שהוא לא תמיד בחוזה, יש צווי הרחבה, יש חקיקה. מדוע שחקיקה כזאת, שהיא לא חקיקת עבודה, תיכנס לכל התסבוכת הזאת? אין צורך. אם רוצים שקיפות וחושבים, כפי שאמרה חברתי, שאין מספיק שקיפות לפי הסדרים אחרים שחברתי הזכירה, שזה חוק יסודות התקציב וחוק חופש המידע, אם רוצים שקיפות לגבי כל רכיבי השכר ולא משנה מאיפה זה בא, אז אפשר לנסח את החוק כך. לא צריך לקבוע מסמרות בתחום דיני העבודה. עם כל הכבוד, זה גם לא תחום העיסוק של הוועדה הנכבדה הזאת.
היו"ר משה גפני
לכן אתם מתנגדים לסעיף 2?
דן אורנשטיין
אנחנו מתנגדים לסעיף 2. אני מבין שהמטרה העיקרית כאן היא להשיג פומביות ושקיפות לכל מה שקשור לתנאי שכר.
יצחק סבן
לא רק זה. אנחנו רוצים שלא יהיו הטבות שהציבור לא יידע עליהן. לדוגמה, ראש העיריה מתחלף. ראש העיריה החדש צריך לפטר עובד בכיר כדי להכניס אנשים שלו ופתאום מגלה שהוא צריך לשלם לו על הטבות שאף אחד לא ידע על קיומן.
דן אורנשטיין
אם ההטבות יפורטו, הבעיה הזאת תיפתר.
היו"ר משה גפני
כלומר, אתה אומר שלסעיף 2 אין ערך באשר לעניין השקיפות בגלל שזה מופיע בחוק בסעיפים האחרים. אתה מציע ש"הרשות תפרסם את שמותיהם ותפקידיהם של המועסקים על-פי חוזה בכירים" - "ואת ההטבות הנלוות".
דן אורנשטיין
לא רק הדרגות. גם תנאי השכר עצמם, כל הרכיבים, בחוזה ושלא בחוזה. יש לזה כבר ניסוח בסעיף 29 לחוק יסודות התקציב, שמדבר על תנאי שכר והטבות בגופים מתוקצבים ובגופים נתמכים, וזה כולל גם רשויות מקומיות. אנחנו יכולים לאמץ את הנוסח שמופיע בסעיף 29 לחוק יסודות התקציב ולדבר על תנאי שכר, תנאי פרישה וגמלאות, והטבות כספיות ואחרות הקשורות לעבודה. זה יכלול הכל.

אנחנו התמודדנו עם הטענה שהעלה חברי ממרכז השלטון המקומי. חברי העלה פה טענות מאוד מכובדות אך לא בתחום המשפטי.
היו"ר משה גפני
הוא דיבר על הנושא הציבורי.
דן אורנשטיין
אני לא רואה עצמי רשאי או מחויב להתייחס לנושא הציבורי.

לנושא המשפטי, כאשר מפרסמים פרטים לגבי עובדים, באופן כללי, יש כאן פגיעה כלשהי בפרטיות. יש במשפט, כמו בחיים, הרבה מתחים. יש כאן מתח מסויים שצריך להכריע בו, בין הזכות לפרטיות לבין זכות הציבור לדעת מה נעשה בכספי הציבור. לדעתנו מבחינה חוקתית אין בעיה. הזכות של הציבור לדעת מה נעשה בכספי ציבור - מדובר בשכר, תנאי שכר ותנאים שנלווים לשכר, כולם ממומנים מהקופה הציבורית - גובר לדעתנו.
ישראל שפיצר
אין לי הרבה מה להוסיף מעבר למה שנאמר פה.
היו"ר משה גפני
עם כל הכבוד לעו"ד שטרנברג, שאני תמיד מאוד מכבד את דעתה, חשוב לי לדעת מה עמדתכם, מעבר לעמדת הממשלה. עמדת הממשלה ברורה, הבהרתם אותה. אני רוצה לדעת מקצועית. אתה איש מקצוע ותיק. מה אתה אומר על הצעת החוק הזאת? עזוב את עמדת הממשלה. אנחנו נכבד את עמדת הממשלה, כך או אחרת, אבל מה היא עמדתך המקצועית?
ישראל שפיצר
אני חושב שנושא זה חייב להגיע לפיתרון. אמנם אנחנו תוקפים את זה באמצעות סעיף 29, יחד עם הממונה על השכר, על חריגות השכר והשכר הגבוה. הנושא הזה עומד על הפרק כבר זמן רב. הוא עלה בזמנו, כאשר דיברו על פרסום תקציבן של הרשויות המקומיות. אז ביקשו לפרסם גם את שכרם של בעלי התפקידים הסטטוטוריים בעיתונות המקומית, דבר שלא נעשה בפועל. אנחנו רואים את הפרטים רק בדוחות הממונה.

דבר שני, יש כל מיני הטבות שמתגלות רק בעת ביקורת, כשאתה בא לשטח ומוצא כל מיני נספחים, כאלה ואחרים, שלא בהכרח מגיעים אלינו. אפילו בחוזה מסגרת שהוצע לרשויות המקומיות - כשהוא מגיע אלינו פתאום מתברר שיש נספח כזה או אחר.
יעקב אגמון
מה זה שייך לפרסום בציבור? אתה כל הזמן אומר: "כשאני מגלה", "כשאני בא". אתה הרי בא 3 פעמים ביום. תגיד מה דעתך על עניין הפרסום. מה זה שייך? הרי 5 מבקרים מגיעים כל יום לרשויות המקומיות. יכול להיות שצריך להכפיל אותם, או שתפטרו את כולם ורק נפרסם.
יצחק סבן
למה שהציבור לא יידע?
יעקב אגמון
שיידע, שיכתוב מכתב ויקבל פירוט, אבל לא לפרסם על לוחות מודעות בציבור.
ישראל שפיצר
הציבור לא אחת פונה ומבקש, אך הוא לא נענה. הוא אומר: אני רוצה לדעת למה פלוני אלמוני מקבל כך וכך. היות והוא לא נענה ברשות, הוא פונה אלינו, כגופים שמטפלים בנושא, ושואל האם אנחנו נוכל להעביר את החומר הזה.
יצחק סבן
זה לא רק אחד אלא זה אלפים. הציבור לא יודע בכלל.
ישראל שפיצר
האזרח הפשוט אומר שהוא מקבל 3,000 שקל לחודש ושואל האם השכר שפלוני אלמוני מקבל הוא 10,000 שקל או 15,000 שקל או 30,000 שקל. הוא מבחינתו לא יודע את יחסי העבודה ולכן הוא שואל את הגוף. אם מחר זה יפורסם ברבים, הוא ישאל ויגידו לו. יתכן שבפרסומים אפילו יכתב שהשכר אושר כחוק. כך הציבור יידע שהשכר הזה אושר כחוק ושזה השכר שמגיע לנושא משרה פלוני אלמוני. הוא יוכל לחלוק או לא לחלוק אבל בסך הכל הוא יידע שזה השכר שנקבע לאותו בעל משרה.


דבר שני, לא אחת יש חוזים נוספים וכל מיני עסקאות אחרות שאנחנו לא יודעים עליהם, שעולים עליהם כעבור שנה או שנתיים, כאשר המועד כבר מאוחר מדי. ברגע שראש הרשות יידע שהוא חייב לפרסם את בעלי השכר הגבוה, ולא משנה אם הם בתפקידים סטטוטוריים או לא סטטוטוריים, זה ירתיע מלכרות חוזים או לשים כל מיני נספחים אחרים.
יעקב אגמון
אם החוק מחייב אותו לדווח, אז למה שידווח בעיתון? אני מדבר על עניין הפרסום בלבד. אותו חוק שלו הוא חייב לציית ושמחייב אותו לדווח, הוא החוק שגם מחייב אותו לפרסם, אלא אם כן הפרסום משפיל ולא יהיה אפקטיבי.
ישראל שפיצר
הממונה על השכר מפרסם שנה אחרי.
קריאה
הוא חייב לדווח.
יעקב אגמון
באון-ליין היום כל התלושים גלויים, כך החוק מחייב.
יצחק סבן
דרך העיתונות המקומית הציבור מגלה את כל הבעיות שישנן בעניין השכר.
יעקב אגמון
אבל הוא לא יידע. אם אדם מקבל שכר ראוי - מנכ"ל עיריה מקבל 30,000 שקל, מה יעזור שיפורסם שכרו של המנכ"ל, שאיננו חורג?
יצחק סבן
הבעיה היא לא המנכ"ל. הבעיה היא שראשי ערים נותנים לכל מיני סקטורים ולכל מיני אנשים שכר שהוא יותר מ-75% משכר מנכ"ל, עם כל מיני הטבות נוספות, בלי שאף אחד יידע על כך.
יעקב אגמון
אני איתך. אני חושב שצריך להגדיל את האכיפה, אך לא להכניס את כולם בסירה אחת. למה התנפלת רק על עובדי הרשויות המקומיות? למה לא על עובדי התאגידים הממשלתיים או על עובדי המדינה?
יצחק סבן
עם עובדי מדינה אין כל בעיה.
יעקב אגמון
יש בעיה. האם ברשות התורה עושים את הדברים? אם להם יש סמכות לאשר 18 מנכ"לים במשרד - זה תקין?
ישראל שפיצר
בסך הכל אני חושב שנכון לפרסם את זה. אמנם אין לנו יכולת אכיפה וגם כשמגיע מידע אלינו, הוא לאחר זמן, רק אם דאגו ליידע אותנו או אם במקרה אנחנו מתחילים לחשוד וניגשים לאותו מקום לבדוק. הפרסום של הממונה על השכר נעשה לאחר שנה. אם אנחנו רוצים לעמוד עם יד על הדופק ולשמור על פיקוח ציבורי, אני חושב שנכון לפרסם.
מרגלית בוטרמן
יש לנו הערות לגבי הנוסח של הצעת החוק.
היו"ר משה גפני
האם אתם תומכים בהצעת החוק? את מייצגת פה את משרד הפנים. האם יש איזה בעיה שאני לא יודע אותה?
יעקב אגמון
אני בטוח שהמנכ"ל לא מודע לזה.
היו"ר משה גפני
עו"ד בוטרמן, האם יש איזה דבר שאת מסתירה ממני? האם אתם תומכים בחוק?
מרגלית בוטרמן
עמדת הממשלה היא לתמוך בחוק.
היו"ר משה גפני
עכשיו אני שואל מקצועית, מה ששאלתי את מר שפיצר. האם יכולה להיות לכם בעיה עם החוק הזה?
מרגלית בוטרמן
יש בעיה בעניינים שהעלה מר אגמון, לגבי האיזון בין חופש המידע לבין הפגיעה בפרטיות. זאת בעצם הבעיה המרכזית, מעבר לבעיות בניסוח.
היו"ר משה גפני
עזבי את הבעיות בניסוח. על הניסוח נתגבר. האם אתם לא רוצים שיפרסמו את שכר הבכירים ברשויות המקומיות?
מרגלית בוטרמן
ידוע לנו שבזמנו נדונה, וכפי הנראה נתקבלה (לא הצלחתי למצוא את זה), הצעת חוק שמחייבת לפרסם את שכר 5 העובדים הבכירים.
היו"ר משה גפני
חבר הכנסת סבן לא דיבר על 5 העובדים הבכירים.
מרגלית בוטרמן
הוא דיבר מעבר לזה.
היו"ר משה גפני
יש את העניין של 5 העובדים הבכירים, גם בעמותות וברשויות, בכל. הוא מדבר על משהו אחר לגמרי. הוא מדבר על תופעה, שלצערנו הולכת ורווחת בשנים האחרונות, שנקראת שכר הבכירים. אמנם יש התמודדות עם העניין הזה אבל במקרו הבעיה לא משתנית. יש פער עצום בין שכר של עובדים מסוימים - לפעמים זה מהנדס או גזבר או וטרינר ולפעמים זה יכול להיות סתם איזה יועץ חיצוני - בשעה שיש מאות ואלפי עובדים שמשתכרים פחות משכר המינימום. חבר הכנסת סבן דורש בהצעת החוק הזאת שלפחות הציבור יידע שיש עובדים שמשתכרים כך. זה לאו דווקא הבכירים. יתכן שבעיריה אף אחד לא מרוויח סכומים כאלה, אבל יכול להיות שבמקום מסוים יהיו 2 או 3 או 5 או 7 עובדים שמקבלים שכר גבוה, שהוא 75% משכר מנכ"ל, ושכר מנכ"ל הוא שכר גבוה באופן יחסי לעובדי הרשויות המקומיות.
יצחק סבן
מדובר על עובדים שבמקרה הלכו יחד עם ראש העיריה בבחירות ו"במקרה" מקבלים שכר גבוה.
היו"ר משה גפני
עזבי את הניסוח כעת. נמצא את הניסוח. מה את אומרת? זכותך לשמור על שתיקה. האם יש עוד מישהו שרוצה להעיר לעניין הזה?

מכיוון שאני מכבד את הממשלה, בדרך כלל אני משתדל לקבל את מה שהיא דורשת ממני. לפיכך, אני מציע למחוק את סעיף 2, כפי שהממשלה דורשת.
אביטל שטרנברג
האם אנחנו כבר עוברים לדיון בגופם של הסעיפים? יש הרבה מאוד הערות.
מרים פרנקל-שור
"הצעת חוק הרשויות המקומיות (פרסום חוזי העסקה של עובדים בכירים),התשס"ב-2002.

סעיף 1 - הגדרות

"בחוק זה -

"עובר בכיר" - מנהל כללי, חשב, גזבר, אדריכל, מהנדס, מבקר, יועץ משפטי של רשות מקומית וכל עובד אחר של רשות מקומית המשתכר למעלה משבעים וחמשה אחוזים משכרו של מנהל כללי;"
אביטל שטרנברג
לגבי הגדרת "עובד בכיר" - יש איזה קושי. השאלה היא האם אנחנו מחפשים רק את מי שמשתכר למעלה מ-75% משכר מנכ"ל.
היו"ר משה גפני
זה מה שאנחנו מחפשים.
אביטל שטרנברג
יכול להיות, למשל, שהגזבר מקבל פחות, ואז יפורסם אפילו שהוא מקבל נניח רק 55% משכר מנכ"ל. אז ההגדרה צריכה להיות "75% משכר מנכ"ל" ולא שמית, כלומר לא ציון המקצועות. אם הולכים על ציון המקצועות, ישנה פה בעיה נוספת מאחר ולא כולם מוזכרים היום בחקיקה. יש כאלה שמוזכרים ולא מופיעים. זאת היתה הנקודה הראשונה: האם אנחנו מונים את בעלי התפקידים, או שאנחנו מתייחסים רק למי שמרוויח מעל 75% משכרו של מנכ"ל?

הבהיר לי קודם מר שפיצר ששכר מעל 75% המותר כיום הוא לבעלי התפקידים הסטטוטוריים, כלומר לאלה שמוזכרים בסעיף 167 בפקודת העיריות, ובהוראות מקבילות לגבי מועצות מקומיות. השאלה היא האם הכוונה שיהיה מדובר רק בחריגה, או שאנחנו רוצים לדעת ככלל מי מקבל מעל 75% משכרו של מנכ"ל, אפילו באופן לגלי?
היו"ר משה גפני
אנחנו רוצים לדעת מי מקבל למעלה מ-75% משכרו של מנכ"ל.
יצחק סבן
בנוסף, אני גם רוצה לדעת מה מקבל מנהל כללי, חשב, גזבר וכל בעלי התפקידים המצוינים כאן. אגיד לכם למה. לא נראה לי סביר שבעל תפקיד כזה יעשה חוזה על 50% בלבד משכר מנכ"ל.
יעקב אגמון
מה זה חשב?
יצחק סבן
התכוונתי לגזבר.
יעקב אגמון
אז למה להזכיר אותו פעמיים?
יצחק סבן
למה שהוא יקבל רק 50%? כנראה שיש לו גם הטבות נוספות. לא נראה הגיוני שגזבר יקבל 50% משכר מנכ"ל.
יעקב אגמון
אז תפרסם בכיכר העיר גם את מי שמקבל שכר נמוך יותר?
יצחק סבן
אני מדבר על 5 הבכירים וכן על אלה שמקבלים מעל 75% משכר מנכ"ל. לא נראה לי סביר שגזבר יקבל 50% משכר מנכ"ל.
ישראל שפיצר
יש מצבים כאלה. יש מי שלא רוצה לעבוד בחוזה בכירים, מסיבות השמורות עימו.
יצחק סבן
אבל הבעיה היא שנותנים לו את זה בהטבות אחרות.
ישראל שפיצר
הוא אומר: אני מפחד מפיטורים, אני רוצה לשמור על הפנסיה שלי, אני לא רוצה להיות מפוטר מחר בהינף קולמוס. מצבים מהסוג הזה. הוא אומר: אני מעדיף להישאר בדירוג ודרגה. ברגע שהוא נשאר בדירוג ודרגה, הוא יכול להיות סטטוטורי שעובד על-פי הסכם קיבוצי כדת וכדין.
יעקב אגמון
אדריכל זה מקצוע ולא תפקיד.
יצחק סבן
הכוונה למהנדס העיריה.
היו"ר משה גפני
חבר הכנסת סבן, הם צודקים בעניין ההגדרות. יש שני סוגי עובדים: יש עובד בדרגה בכירה - מנהל כללי, גזבר, מהנדס, מבקר, יועץ משפטי ---
אביטל שטרנברג
יש גם מזכיר, שלא מוזכר פה.
היו"ר משה גפני
יש גם מזכיר ומנהל מחלקת חינוך.

אבקש לעשות הפסקה של רבע שעה.
אביטל שטרנברג
להערכתי זה לא יהיה דיון קצר משום שגם הסעיפים הבאים מעוררים בעיות.
היו"ר משה גפני
אבקש מכם, אולי תוכלו בהפסקה למצוא הגדרה. כפי שהבנתי מחבר הכנסת סבן, אנחנו מדברים על אלה שמוגדרים כעובדים בכירים.
אביטל שטרנברג
זאת שאלה קשה מפני שאתם צריכים להחליט ערכית במי אתם רוצים לטפל: במי ששכרו מעל 75% או בסטטוטוריים, שיכולים לקבל שכר נמוך יותר.
היו"ר משה גפני
הצעת החוק של חבר הכנסת סבן מדברת על אלה שנמצאים במעמד סטטוטורי, וכן בכל העובדים ששכרם מעל 75% משכר מנכ"ל.
יעקב אגמון
צריך לכתוב בדיוק מי.


(הישיבה הופסקה בין 13:00-13:15)
היו"ר משה גפני
אני מחדש את ישיבת הוועדה.
דן אורנשטיין
נוכל להציג פה עקרונות של ניסוח.
היו"ר משה גפני
אולי אני אציע ותגידו אם כיוונתי לדעתכם. "עובד בכיר" זה העובדים הסטטוטוריים, וכן כל עובד בכיר של רשות מקומית המשתכר למעלה מ-75% משכרו של מנכ"ל.
דן אורנשטיין
יש הגדרה בפקודת העיריות, שמבחינת ניסוח ניתן להעתיק אותה או להפנות לשם. בסעיף 167(א) מדובר על: מזכיר, גזבר, מהנדס, מפקח תברואה, רופא ורופא וטרינר, ובסעיף קטן (ב) מדובר על מבקר. נראה לי שהמבקר צריך גם הוא להיכלל בפנים. אפשר להסמיך את היועצת המשפטית לנסח את זה יחד איתנו, או בדרך של הפניה או בדרך של העתקה.

לדבר על "75% משכר מנכ"ל" זה בעייתי, משום ששכר המנכ"ל יכול להשתנות כל הזמן. לפיכך אנחנו מציעים להוסיף, בשל היישום ולא בשל סיבה אחרת, שהשר יקבע בתקנות, באישור הוועדה, רשימה של העובדים הבכירים הנוספים.
אביטל שטרנברג
לא זאת היתה הכוונה. הכוונה לדעתי צריכה להיות פה פונקציה של שכר, ולא של רשימה של עובדים.
יצחק סבן
אתן דוגמה. לעוזר סגן ראש העיריה, שרוצים לצ'פר אותו על שהוא עזר במערכת הבחירות, נותנים שכר שהוא 75% משכר מנכ"ל. למה שלא יפרסמו את זה?
דן אורנשטיין
"עובד אחר בעל שכר גבוה, כפי שייקבע השר".
אביטל שטרנברג
ואז צריך לקבוע קבוצות שכר לפי גודל הרשות המקומית.
היו"ר משה גפני
זה נוגד את רוח הצעת החוק.
אביטל שטרנברג
אתה קובע קבוצות שכר. נניח, מעל 30,000 שקל ברשויות מקומיות שגודלן עד 50,000 תושבים; מעל 40,000 שקל ברשויות מקומיות שגודלן עד 100,000 תושבים. הרי יש קבוצות גודל ולפי זה גם נקבע השכר. ואז, את כל אלה שעוברים את הסף הזה, אתה מפרסם. השר מחליט על הגובה בתקנות, בהסכמה אתכם.
דן אורנשטיין
מצד אחד, צריך לכתוב לכוונת המחוקק. מצד שני, צריך לאפשר גמישות מסוימת.
מרים פרנקל-שור
אומרת עו"ד שטרנברג שהשכר תלוי בגודל האוכלוסיה ברשות המקומית.
אביטל שטרנברג
גברת מרגלית בוטרמן אומרת שיכול להיות שאין קושי עם ההגדרה "75% משכר מנכ"ל". צריך לחשוב על זה. יש לנו קושי עם ההגדרה הזאת. אין שום בעיה לקבוע מינימום שכר, שמעליו אנחנו נפרסם, בין אם זה השמָש, בין אם זה מנהל הבריכה ובין אם זה העוזר של ראש העיריה. אנחנו נקבע מדרגות שכר שמעבר אליהן אנחנו נפרסם. את המדרגות אנחנו נגדיר לפי גודלה של הרשות המקומית, כפי שמגדירים גם שכר.
היו"ר משה גפני
האם יש היום הגדרה של שכר לפי גודל רשות?
ישראל שפיצר
כן. היום כל שכר הבכירים בנוי על 10 דרגות, שהן פועל יוצא של גודל האוכלוסיה ברשות המקומית.
מרגלית בוטרמן
זה לא הגדרה בחוק.
ישראל שפיצר
זה הגדרה שפורסמה על-ידי הממונה על השכר ומנכ"ל משרד הפנים, שקבעה, למשל, דרגה 1 - מאפס עד 2,500; דרגה 2 - מ-2,500-5,000; וכן הלאה.
היו"ר משה גפני
יש לנו בעיה. אנחנו מדברים גם על עוזר המציל בבריכה. איפה אנחנו נותנים לו הגדרת שכר?
אביטל שטרנברג
אם הוא עובר את המדרגה של למשל 30,000 שקל, שכרו יפורסם.
היו"ר משה גפני
מי יקבע שזה 30,000 שקל למשל?
אביטל שטרנברג
השר. זרקתי מספר חסר משמעות. דיברתי על דרגות שכר.
יעקב אגמון
בלי להסכים כמובן להצעת החוק, אני אומר: הרי יש גם אנשים בתפקידים סטטוטוריים שאינם בחוזה בכירים. הרי אתם לא מתכוונים לפרסם שכרו של אדם ששכרו נמוך יותר. לכן אפשר לומר שכל אדם ששכרו מעל 75% משכר מנכ"ל באותה רשות - יכלל בדוח הזה. יהיה קו, שכל הזמן מתקדם - 75% משכר מנכ"ל באותה רשות. כל מי שמעל זה - אתם אומרים שצריך לפרסם אותו; כל מי שמתחת לזה - אין צורך לפרסם את שמו. זה דבר דינמי.
היו"ר משה גפני
אנחנו מדברים על העוזר של סגן ראש העיריה.
יעקב אגמון
הוא יכנס.
היו"ר משה גפני
העוזר של סגן ראש העיריה, שהלך עם ראש העיריה בבחירות והחליטו לצ'פר אותו, וזה לא בסדר. אנחנו רוצים לפחות שזה יתפרסם, שהציבור יידע שראש העיריה צ'יפר את האיש שהלך איתו בבחירות ונתן לו שכר גבוה מכספי הציבור. איך נוכל לקבוע את הדרגה הזאת, לפי מה שאתה מציע?
יעקב אגמון
קודם כל, יש עוזרים שהם בסדר.
היו"ר משה גפני
אין בעיה, אותם לא מפרסמים.
יעקב אגמון
יש לנו גם כללים, כמה אדם כזה צריך להשתכר. אדם כזה יכול להשתכר עד 40% משכר מנכ"ל.
היו"ר משה גפני
האם במשרד הפנים יש כללים לדרגת שכר לכל עובד בכל עיריה ובכל רשות מקומית?
יעקב אגמון
יש נורמות, בשני המסלולים.


יש הסכמים קיבוציים, שחלים על כל העובדים. כל עובד יכול להיכנס לאחת המדרגות בתוך ההסכם הקיבוצי. לפעמים יש כמה אפשרויות בתוך ההסכמים הקיבוציים, יש מסלולי קידום, אבל בעקרון אנחנו יכולים למצוא לכל אדם את המשבצת הראויה בתוך ההסכם הקיבוצי ולא לחרוג.

ויש הסכמי בכירים - קבוצה של עובדים שמשרד הפנים ומשרד האוצר אישרו להעסיק אותם: 5 התפקידים הסטטוטוריים ועוד כמה קבוצות, על-פי כללים. ביניהם אותו עוזר, שאתה צודק שאסור שיקבל שכר חריג, אבל גם הוא צריך רמת שכר. כמו בממשלה: יש עוזר שר ויש גם עוזר ראש ממשלה. גם שם לא תמיד אנחנו בדיוק מאושרים ממה שקורה, אבל יש עוזרי שרים שממלאים תפקידים והם צריכים גם שכר. יש כללים ואנחנו יודעים בדיוק מה הוא יכול להשתכר. אם הוא חורג, אנחנו יודעים.
היו"ר משה גפני
העוזר של סגן ראש העיריה, או המציל באילת, האם אתם יודעים ממשרד הפנים כמה מותר לשלם להם?
ישראל שפיצר
כן, יש הסכם מצילים שקובע את הסכום.
היו"ר משה גפני
אנחנו נאמר: " "עובד בכיר" - עובדים סטטוטוריים וכן כל עובד ששכרו מעבר למה שקיים בהסכמים הקיבוציים".
יעקב אגמון
זה בעיה, כי אתה נכנס לפרשנות.
היו"ר משה גפני
הם מציעים לכלול מי שמקבל שכר מעבר לדרגה שלו. 75% משכר המנכ"ל - זה תלוי גם בגודל הרשות.
אביטל שטרנברג
אם הוא משתכר 75% משכר מנכ"ל ועדיין בהתאם לדרגה שלו, אז הוא לא יפורסם. תחליטו מה אתם רוצים: שכר מעל גובה מסוים, או חריגות?
יצחק סבן
למשל עוזר ראש העיריה צריך לקבל 40% משכר מנכ"ל אך ראש העיריה נותן לו 74% משכר מנכ"ל בכל מיני הטבות. אותו צריך לפרסם.
יעקב אגמון
74% משכר מנכ"ל לעוזר ראש העיריה - זה חריגה.
יצחק סבן
אז שיפרסמו אותו.
יעקב אגמון
ואם יתנו לו 70% משכר מנכ"ל?
יצחק סבן
גם אז יש לפרסם. זאת הנקודה, שצריך לפרסם מי שצריך לקבל 40% משכר מנכ"ל ומקבל יותר מ-40%.
יעקב אגמון
יש שם עוד חורגים. הם מטפלים בחריגות. לכן אני אומר לך, תקבע נורמה, רף מסוים שמעליו שמו של כל אדם יפורסם.
נסים זאב
השאלה היא האם אנחנו רוצים לפרסם כדי למנוע בכך מאותם גורמים לתת שכר גבוה מהמותר, או שהמטרה היא בעצם למנוע אפשרות שבכלל יתאפשר לתת שכר גבוה מהמקובל.
היו"ר משה גפני
מטרת החוק היא לפרסם. הפרסום ימנע.
נסים זאב
לא בטוח.
מרים פרנקל-שור
כל אחד יידע מה הוא צריך לקבל.
היו"ר משה גפני
למה אנחנו מסבכים סתם? אלא אם כן אין לזה פיתרון ואז אתם תגידו שאין פיתרון. מה שמתגבש פה הוא דבר אחד. אנחנו מדברים על שני סוגי עובדים:

1) עובד בכיר סטטוטורי - שם לא חשוב מה הוא מקבל, בכל אופן צריך לפרסם. כך מציע חבר הכנסת סבן.

2) בלי קשר למצב הסטטוטורי של העובד או לדרגתו, אם עובד רשות מקומית מקבל שכר יותר מהמגיע לו - צריך לפרסם.
יעקב אגמון
אי אפשר לדעת. זה קביעה משפטית.
היו"ר משה גפני
אם תגידו שאי אפשר, אז נחפש ניסוח אחר.

השאלה היא האם יש כללים של משרד הפנים, או של השלטון המקומי, או הסכמי עבודה, או הסכמים קיבוציים, שמאפשרים לנו לדעת מה דרגת השכר הגבוהה שמקבל עובד, לא חשוב באיזה רמה? האם יש דבר כזה? או שאנחנו חיים בג'ונגל, שבו ראש העיריה על-פי הכללים יכול לשלם מה שהוא רוצה? האם יש כללים? זאת השאלה. אז ננסח את זה בהתאם לכללים שתגידו. האם יש כללים או אין כללים? עוזר מציל בדימונה, האם אנחנו יודעים כמה מותר לשלם לו?
יעקב אגמון
התשובה היא שיש כללים, אך זה קביעה משפטית. יש הליך של קביעה. למרות שיש הסכמים, הבעיה היא הפרשנות. יש עמדות מנוגדות ובדרך כלל יש ויכוחים. מי שמוסמך לקבוע אם השכר חורג או לא חורג הוא הממונה על השכר. בחוק ובתקנות יש הליך כיצד נקבע שכר. לכן כשאתה שואל האם שכרו של אותו עוזר מציל בדימונה חורג - כדי לקבוע אם השכר שלו חורג צריך מישהו מוסמך להחליט.
היו"ר משה גפני
כראש עיריית דימונה, נניח, אני רוצה לשלם לעוזר המציל מה שמגיע לו. האם אני יכול לדעת מכם מה מגיע לו? אני רוצה לשלם לו את השכר הכי גבוה שמותר לי על-פי ההנחיות שלכם.
ישראל שפיצר
יש שני חלקים: יש הסכמים קיבוציים, שבהם מוגדרים בעלי תפקידים, עם נתחי הדרגות. זה קבוצה א'.
היו"ר משה גפני
אני מדבר רק על עוזר המציל בדימונה.
ישראל שפיצר
עוזר המציל היום עובד על-פי הסכם קיבוצי. המקום היחידי שבו התחילו לחפש דרכים לתת שכר בהסכמים מיוחדים, או בהסכמים אישיים, היה לגבי התפקידים הסטטוטוריים, דרגות של מנהלי אגפים, הרמה הבכירה והמשרות שנקרא להן פוליטיות: עוזר ראש רשות שבא עם ראש רשות והולך עם ראש הרשות, משרות מהסוג הזה. לגבי הדברים האלה נקבעו קריטריונים, מה מגיע לאותם אנשים. יש אמנם מחלוקת מבחינת ההסכם הקיבוצי, מבחינת חוקת העבודה, אבל נקבעו כללים מה הוא יכול לקבל ואת מספר העובדים ברשות המקומית שיכולים לקבל את זה.
מרגלית בוטרמן
ההסכם הקיבוצי מ-3.3.99 הכשיר למעשה את רוב חריגות השכר שהיו קיימות בשלטון המקומי. הוא קבע שעד 82.5% משכר מנכ"ל, אף על פי שחרג מהכללים שחלו, אנחנו לא מחשיבים אותו כשכר חריג וזה השכר שמגיע לאותם עובדים במצב הנוכחי. הם יכולים גם לעלות בעוד דרגה אחת.

כשאנחנו מדברים על 82.5% משכר מנכ"ל, משרד הפנים מפרש את זה כשכר עם כל התוספות. בעצם אנחנו מתייחסים ל-75% משכר פנסיוני של מנכ"ל. אנחנו משתמשים הרבה במונח הזה "75% משכר מנכ"ל", אבל צריך להגדיר למה אנחנו מתכוונים: האם זה רק השכר הפנסיוני או כולל התוספות, הרכיבים הלא פנסיוניים. את העובדים החדשים בשלטון המקומי אסור לקבל בחריגות שכר. יש הסכם על כך.
נסים זאב
אם נתייחס למרכיבים האחרים אז זה מקביל למה שמנכ"ל מקבל. כשאת אומרת "75% משכר מנכ"ל" - אם המרכיב של התוספות נכלל בפנים אז זה נוגע גם לאותו עוזר בכיר.
מרגלית בוטרמן
למנכ"ל זה חלק מהשכר הכולל, ואילו לעובד זה יכול להיות בנוסף.
היו"ר משה גפני
עו"ד בוטרמן, כעובד משרד הפנים האם אני יודע מה השכר שאני מקבל? האם אני יכול לקבל יותר ממה שמותר לי לקבל? האם יש אפשרות כזאת?
מרגלית בוטרמן
אתה יכול לפנות לנציבות ולהגיד שמגיע לך רכב, שמגיע לך יותר נסיעות, שמגיע לך כוננות ודברים כאלה. אתה יכול לקבל הטבות.
היו"ר משה גפני
אז נציב שירות המדינה או אנשיו יבחנו האם באמת אני נוסע יותר או לא נוסע יותר. יש כללים. אם אני נוסע הרבה, אז אני מקבל כך וכך קילומטרים.
יעקב אגמון
זה החזר הוצאות.
היו"ר משה גפני
כעובדת משרד הפנים, את יודעת מה השכר שאת מקבלת? את יודעת מה מותר לך לקבל?
יצחק סבן
את יודעת כמה אחוז פנסיה את מקבלת?
מרגלית בוטרמן
אני בפנסיה צוברת.
היו"ר משה גפני
אם היית עובדת משרד הבריאות אז הייתי שואל על משרד הבריאות או על משרד אחר. נניח שאת לא עובדת משרד הפנים אלא עובדת עיריית דימונה. האם את יודעת כמה את מקבלת?
מרגלית בוטרמן
עובדים בעיריית דימונה אמורים לדעת כמה הם מקבלים.
יעקב אגמון
הם יודעים. יש הסכם.
היו"ר משה גפני
לא ברור לי מה זה "אמור לדעת". האם כעובד משרד הפנים אני יודע מה מותר לי לקבל? כן.
מרגלית בוטרמן
מה זאת אומרת "אמור לדעת"? אני לא יודעת כמה אני מקבלת עד שאני לא מקבלת את התלוש. אם אני אעשה סדר ואברר את האינפורמציה, אני אדע.
היו"ר משה גפני
עובד מדינה כפוף לכללים ברורים וחד-משמעיים. אם השר, או המנכ"ל, או סגן השר רוצה לתת הטבות פוליטיות לעובד מסוים, הוא צריך להתאמץ באופן מיוחד ולהמציא תירוצים מתחת לאדמה כדי לקבל את אישור נציבות שירות המדינה. זה בלי התחכמויות. אני שואל עכשיו לגבי עיריית דימונה. דימונה רק בתור משל. אני מתקבל לעבודה בעיריה מסוימת או ברשות מקומית מסוימת בארץ. האם אני יודע מה אני מקבל? האם ראש העיריה יודע כמה מותר לו לשלם?
מרגלית בוטרמן
כראש עיריה אתה שולט על הקופה ולכן אתה מסוגל לתת לאדם יותר ממה שמגיע לו.
ישראל שפיצר
באופן חוקי הוא יודע.
היו"ר משה גפני
איפה זה כתוב בחוק?
ישראל שפיצר
אנחנו עובדים על-פי הסכמים קיבוציים. בסעיף 29 לחוק יסודות התקציב יש הגדרות.
היו"ר משה גפני
לגבי שכר העובדים הסטטוטוריים - זה ברור. נשים את זה בצד. לגבי כל היתר - אם אנחנו ננסח את זה כך ש"יפורסם שכרו של כל עובד שמקבל שכר גבוה יותר ממה שקבוע בחוק יסודות התקציב ובהסכמים הקיבוציים", זה בסדר?
מרגלית בוטרמן
לא. כי חוק יסודות התקציב קובע ששכרו ותנאי השירות של עובד לא יעלו על הנקבע בשירות המדינה. החוקים לא קובעים כמה מגיע לכל אדם.
היו"ר משה גפני
את זה אומרים ההסכמים הקיבוציים.
מרגלית בוטרמן
בהסכמים הקיבוציים - השאלה היא כמה ותק ומה אתה מחשיב כוותק. זה שאלה פרשנית.
יעקב אגמון
אני חוזר ואומר שאני מתנגד להצעת החוק הזאת.
היו"ר משה גפני
זה רשום 600 פעמים בפרוטוקול. אני גם אעיד על זה בבית-משפט, שאתה התנגדת לחוק.
יעקב אגמון
אני אומר לך, חבר הכנסת גפני, שאני אתנגד כל עוד אוכל להתנגד. אני אומר לך שכל הגדרה שהיא "מעל ההסכם הקיבוצי" היא בעייתית בגלל הפלואידיות והפרשנויות. לכן, אל תכניסו את העניין הזה. אני מציע לקבוע רף, שמעליו נורמטיבית אתה רוצה שהשכר יפורסם. "75% משכר מנכ"ל בכל עיריה", לפי הגודל, זה רף ידוע. הוא חרב מתהפכת שמתקדמת כל הזמן.
מרים פרנקל-שור
זה לא עונה על הרצון לפרסם את שמו של כל מי שמקבל יותר ממה שמגיע לו.
יעקב אגמון
נכון, אבל זה לא המטרה של המחוקק. אם תלך בדרך הזאת, אתה למעשה הופך עצמך לממונה על השכר על-ידי הפרסום.
היו"ר משה גפני
זה גם לא עונה על ההבדלים בין רשויות שונות.
יעקב אגמון
זה כן עונה. שכר מנכ"ל ברשויות הולך לפי גודל הרשות. יש 10 דרגות של רשויות.
דן אורנשטיין
מה כל-כך נורא בזה שהשר יקבע, באישור ועדת הפנים ואיכות הסביבה?
היו"ר משה גפני
עזוב את השר. אני לא סומך על השרים.
אביטל שטרנברג
אבל אלה יהיה תקנות באישורכם, בפיקוח של הוועדה.
היו"ר משה גפני
השר נתון גם ללחצים. אנחנו רוצים לקבוע את זה בחקיקה. נניח ש-75% משכר מנכ"ל זה 20,000 שקל. 20,000 שקל בדימונה זה בסדר, אבל זה לא בסדר בעיריית תל-אביב, בגלל שבעיריית תל-אביב השכר גבוה יותר.
מרגלית בוטרמן
זה אחוזים משכר המנכ"ל באותה רשות.
ישראל שפיצר
שכר מנכ"ל הרשות שונה מרשות לרשות. ברגע שאני הולך לפי 10 קבוצות אוכלוסין, אני מגדיר את השכר באותה קבוצה.
היו"ר משה גפני
מכך ייצא שבחוק הזה יהיה כתוב שאם שכר המנכ"ל ברשות המקומית חורג, אנחנו צריכים לפרסם את זה. אותו אנחנו צריכים לפרסם בכל מקרה, אבל יכול להיות ששכר המנכ"ל הוא החורג. ואז יבוא העובד ששכרו למעלה מ-75% משכר המנכ"ל ויגיד: גם המנכ"ל חרג.
אביטל שטרנברג
זה בדיוק מה שרצית להשיג באמצעות החוק הזה.
ישראל שפיצר
למעשה הפיתרון ניתן לך. ברגע ששכרו של מנכ"ל חורג, סעיף 29 בחוק יסודות התקציב נותן לנו מענה מכיוון שהוא מתייחס לדברים מאוד ברורים וקובע מה הוא השכר המותר. הוא אומר מה השכר בהשוואה לשירות המדינה או למה שהממונה על השכר אישר. אם הוא אישר 100% שברשות מקומית מסוימת זה 20,000 שקל, אז 20,000 השקלים האלה הם הכשרים לצורך הבחינה. אם הוא חרג, אני מטפל בו לגבי חריגה. שכר מנכ"ל בשלטון המקומי מתפרסם.
יצחק סבן
האם יש לך הגדרה ל"משרות פוליטיות"?
ישראל שפיצר
קבענו, בגדול, שזה עוזר, נהג, מזכירה, יועץ ומנהל לשכה - אלה סוגי המשרות שמגיעות עם בעל תפקיד ברשות. לפעמים יכול להיות יוצא דופן אבל זה מה שמקובל.
יצחק סבן
את הנושא של הבכירים מ-75% ומעלה - אנחנו צריכים כנראה להשאיר. בנוסף, אנחנו נכניס את כל הנושא של השכר של בעלי המשרות הפוליטיות.
היו"ר משה גפני
אין הגדרה כזאת.
מרגלית בוטרמן
אולי את השכר של אלה שהתקבלו ללא מכרז.
ישראל שפיצר
בחקיקת-משנה יש לך את ההגדרה. בתקנות העיריות מציינים 3 בעלי תפקידים: מנהל לשכה, עוזר ויועץ. אלה 3 התפקידים שנקראים "משרות אמון".
מרגלית בוטרמן
יש ויכוח אם דוֹבֵר הוא גם משרת אמון. אנחנו כמובן טוענים שלא. הרשויות טוענות שכן.
אביטל שטרנברג
באמצעות החוק הזה אתה יכול להכניס בדלת האחורית מה מותר ומה אסור בתור משרות אמון. תפסת מרובה - לא תפסת. הסרגל הכי פשוט הוא סרגל מספרי. הוא גס, הוא לא יתפוס את הכל, אבל הוא הכי פשוט להגדרה: 10 קבוצות של רשויות מקומיות ומינימום שממנו ואילך אנחנו מפרסמים. המינימום הזה ייקבע בתקנות, עם מנגנון עדכון, והכל באישורכם.
היו"ר משה גפני
אז שוב חוזרים לשר. ואם לא יעשו תקנות?

נמשיך הלאה. אנחנו מוחקים את ההגדרה של "חוזה בכירים".
אביטל שטרנברג
אי אפשר למחוק את המונח "חוזה בכירים". צריך ליצור לו תחליף משום שהוא מופיע בהמשך בסעיף 4.
היו"ר משה גפני
אני הולך לשנות את זה. גם על זה אנחנו מדלגים. תיכף נראה אם צריך את זה או לא.

"עיתון מקומי".
אביטל שטרנברג
ההגדרה בעייתית. ההגדרה בסעיף 216(ב) לפקודת העיריות היא פונקציה של עיריה. היות ואנחנו מדברים פה גם על רשויות מקומיות, צריך להוסיף פה את המלים "בשינויים המחויבים". זה עניין טכני. תיכף גם נגיע לעניין שאין פה בעצם הגדרה של "רשות מקומית". לכאורה אנחנו הולכים לחוק הפרשנות ואז אנחנו מקבלים גם איגודי ערים וגם ועדים מקומיים. השאלה היא האם אתם רוצים את זה, או שאתם רוצים לקבוע הגדרה ספציפית.
היו"ר משה גפני
"השר" - זה שר הפנים. בסדר.

סעיף 2 - יימחק.

בסעיף 3 יהיה כתוב: "הרשות תפרסם את שמותיהם ותפקידיהם של עובדים בכירים, כהגדרתם בחוק זה, שכרם וההטבות הנלוות, כמפורט בסעיף 29 לחוק יסודות התקציב, בעיתונות המקומית פעמיים בשנה, באופן ובמועדים שיקבע השר".

המלה "חוזה בכירים" יורדת.
דן אורנשטיין
מבחינה ניסוחית בלבד, אני מציע שהפרסום היזום יהיה כמו בהצעה המקורית, של השמות והתפקידים. יש פה חובת פרסום בעיתון של השמות והתפקידים. הפרטים הם מאוד מפורטים ומלאים. אני לא חושב שיעיל שהכל יופיע בעיתון. הציעו פה שיהיו דברים שיעמדו לעיון. אפשר לומר שהפרטים לגבי תנאיי השכר, שאנחנו נגדיר אותם לפי חוק יסודות התקציב, יעמדו לעיון הציבור.
היו"ר משה גפני
ומה יפורסם?
דן אורנשטיין
מה שיפורסם הוא מה שכתוב פה: השמות והתפקידים. זה אומר שהאזרח הרגיל יסתכל בעיתון ויראה מה השמות והתפקידים. זה גם מה שכתוב בהצעת החוק. האם בעיתון ייכתב גם פירוט של החזר הוצאות רכב וכיוצא בזה?
היו"ר משה גפני
אתה יוצר בכך עוול בגלל שאם אתה הולך לפרסם גם את שמו של עוזר המציל בדימונה, יכול להיות שהוא חורג בשכר באופן מזערי ובכל זאת על-פי החוק אתה צריך לפרסם אותו. אנשים יחשבו שהוא קיבל כבר וילה בהרצליה פיתוח. אם מפרסמים את השם, צריך לפרסם גם את השכר.
דן אורנשטיין
לפרסם את הכל בעיתון נראה לי לא כל-כך מעשי.
נסים זאב
הכוונה היא לא ללחוץ על העובד אלא על המעסיק. החובה לא חלה על העובד אלא על המעסיק.
היו"ר משה גפני
מתפרסם כל הזמן בעיתונות, באופן קבוע, שכרו של חבר הכנסת, שכרו של השר, כל שינוי מתפרסם, שכר המנכ"לים, שכר הבכירים. אומר חבר הכנסת סבן, שכמו שמתפרסם שכר הבכירים, יתפרסם גם שכר העובדים הסטטוטוריים. אלא מה, יש גם חריגים, למשל שכר חריג שנותן ראש העיריה לעוזר המציל בדימונה. הוא לא יכול רק לקבל שכר גבוה ושהוא לא ייחשב לבכיר בעניין פרסום. הרי מפרסמים את השכר. אני יודע מהעיתונים איזה משכורת אני מקבל.
דן אורנשטיין
אם אנחנו מדייקים, מה שמתפרסם בעיתונות זה תקציר הדוח שמפרסם הממונה על השכר. אפשר להטיל על הרשות לפרסם דוח שנתי וכן להגיש פעמיים בשנה דוח עם כל הפרטים האלה. היא צריכה להוציא דוח ואותו יוציאו לעיתונות המקומית. פרסום כל פרטי השכר, זה דבר מאוד ארוך ולדעתי לא צריך שכל זה יופיע בעיתון המקומי.
היו"ר משה גפני
אז יהיה מפורסם רק השם והתפקיד?
ישראל שפיצר
שם, תפקיד ושכר כולל. אם האזרח ירצה לדעת פרטים, הוא יוכל לעיין ברשות.
אביטל שטרנברג
יפורסם מי שמרוויח מעל 75% משכר מנכ"ל באופן לגלי, וכן מי שנמצא בחריגה, ששכרו פחות מ-75% משכר מנכ"ל אבל עדיין בחריגה. כולם יהיו באותה קלחת.
דן אורנשטיין
הייתי מטיל עליהם לפרסם דוח פעם בשנה או פעמיים בשנה ולמזג את שני הסעיפים האלה, 3 ו-4. כמובן שהדוח צריך לעמוד לעיון הציבור.
היו"ר משה גפני
אתה מציע שהרשות תפרסם פעמיים בשנה דוח מפורט.
דן אורנשטיין
לגבי פעם בשנה או פעמיים בשנה - הוועדה תחליט.
היו"ר משה גפני
הרשות תפרסם פעמיים בשנה דוח מפורט על כל אלה שכלולים כאן, לגבי פרטי השכר שלהם, ותפרסם בעיתונות המקומית את שמותיהם, תפקידיהם והשכר הכולל.
אביטל שטרנברג
יכול להיות שאנחנו צריכים לקבוע בתקנות מה יהיה בדוח. אני לא בטוחה שטוב שניכנס לזה כאן, בחקיקה הראשית.
דן אורנשטיין
אני חושב שכמו שהיום אין חובה לפרסם בעיתון את הדוח של הממונה על השכר, אז אפשר לוותר על הפרסום בעיתון.
אביטל שטרנברג
לא הייתי מוותרת על הפרסום בעיתון.
היו"ר משה גפני
חבר הכנסת סבן, זה בסדר? הרשות תפרסם פעמיים בשנה דוח מפורט עם שמותיהם, תפקידיהם, פירוט שכרם וההטבות הנלוות. על מי זה יחול בדיוק - נדבר בהגדרות. כמו כן הרשות תפרסם בעיתונות המקומית את שמותיהם, תפקידיהם והשכר הכולל.
נסים זאב
פעמיים בשנה נשמע לי מוגזם.
היו"ר משה גפני
פעם בשנה.
מרים פרנקל-שור
מה זה "השכר הכולל"? צריך להגדיר את השכר.
היו"ר משה גפני
השכר הכולל הוא הסכום הכולל של השכר וההטבות.
מרגלית בוטרמן
השאלה אם אתה לוקח אדם עם פנסיה תקציבית, או שאתה לוקח אדם שאתה מפריש לו לקרן. צריך להגדיר את זה.
דן אורנשטיין
אפשר להגדיר "תנאי שכר" ואז לכלול את כל זה ולהגיד "שכר כולל" הוא סך כל תנאי השכר.
מרים פרנקל-שור
לא משנה כעת הניסוח אבל שיהיה ברור העיקרון שזה השכר + ההטבות.
מרגלית בוטרמן
ומה לגבי עובד שהוא בפנסיה תקציבית?
דן אורנשטיין
זה כלול. תנאי הפרישה כלולים בהטבות. כמו בסעיף 29. זה ניסוח משפטי, זה לא לוועדה.
היו"ר משה גפני
סעיף 4: במקום מה שכתוב בהצעת החוק יהיה כתוב "שכרם וההטבות הנלוות של עובדים בכירים יעמדו לעיון הציבור, בדרך ובמועדים שייקבע השר". כלומר, המלים "חוזי הבכירים" יורדות.
דן אורנשטיין
פרטי השכר יעמדו לעיון הציבור.
מרגלית בוטרמן
זה הדוח, או בנוסף?
אביטל שטרנברג
זה הדוח, אך הוא יהיה במקום שאפשר יהיה להגיע אליו.
מרים פרנקל-שור
סעיף 5: "העובר על הוראות חוק זה - דינו קנס, בשיעור שיקבע השר".
אביטל שטרנברג
זה הוראה פלילית, שעם כל הכבוד היא לא במקום. כשאנחנו מדברים על משהו שהוא עונשי, שמעמידים עליו לדין פלילי, הוא צריך להיות משהו רציני מאוד.
נסים זאב
זה לא דין פלילי. זה מנהלי.
אביטל שטרנברג
זה לא מנהלי. זה דין פלילי, והצורה שזה מנוסח היא בעייתית.
היו"ר משה גפני
איזה קנס לפי הערכתך יש לקבוע כאן?
אביטל שטרנברג
שום קנס. אין לקבוע שום הוראה פלילית בעניין הזה. לא מקובל שדבר שהוא בעצם איזה עוול מנהלי יהפוך להיות עבירה פלילית. אני לא מציעה שום עונש משום שלשר האוצר ולשר הפנים יש סל של סנקציות כלפי רשויות מקומיות, כולל האפשרות לבצע דברים במקומם. אם אתם רוצים שזאת תהיה הוראה עונשית - אף אחד לא יאכוף אותה. זה סתם יהיה כתוב בחוק. סנקציות מנהליות יש מכאן ועד מחרתיים.
נסים זאב
חבר הכנסת סבן, אתה מציע להטיל קנס אישי על ראש העיריה?
אביטל שטרנברג
יש היום הוראה בחוק. לא צריך להמציא דבר חדש. ישנן היום סנקציות מנהליות על ראשי רשויות ובהן החיוב האישי, שהוא מאוד דרסטי ודרמטי.
יצחק סבן
אני יודע עד כמה הפעילו את הסנקציות המנהליות הללו.
אביטל שטרנברג
אבל יתחילו עכשיו להפעיל אותן.
יצחק סבן
כבר 15 שנים אני שומע שמתחילים להפעיל את הסנקציות.
אביטל שטרנברג
אם הייתי מניחה על כפות המאזניים את החיוב האישי מול העמדה לדין פלילי, הסיכוי של החיוב האישי הוא הרבה יותר גבוה.
מרים פרנקל-שור
הכוונה היא שתהיה פה איזה סנקציה. נכון שהיו בעבר, לא בוועדה הזאת, דינים שחייבו את ראשי הרשויות לשאת באחריות באופן אישי.
אביטל שטרנברג
זה מופיע בסעיף 221 לפקודת העיריות אבל לא בדינים של המועצות המקומיות.
מרים פרנקל-שור
חבר הכנסת סבן אמר שאף אחד למעשה לא מקיים את הדינים הללו.
אביטל שטרנברג
זה לא מקוים. עכשיו התחיל מסלול של הפעלה. נקבע נוהל ואני מקווה שממש בזמן הקרוב יתחילו להפעיל את זה. מאידך, כשאת מדברת על עונש פלילי, אני לא רואה שיפעילו את זה.
מרגלית בוטרמן
אבל לא יפעילו את החיוב האישי.
מרים פרנקל-שור
מה יכולה להיות הסנקציה נגד ראש רשות?
דן אורנשטיין
המשפט הפלילי לא מתאים לתחום הזה בכלל.
אביטל שטרנברג
אם תהיה פה עבירת קנס, אף אחד לא יעמיד לדין. מה גם שאת יכולה להעמיד לדין לפי סעיפים 285 ו-286 לחוק העונשין ולקבוע פה עבירה.
נסים זאב
לפי אותו סעיף, האם ניתן משפטית לחייב את האכיפה?
מרים פרנקל-שור
הוא חייב לעשות את זה כי זה החוק.
נסים זאב
החוק קיים, אבל עובדה שלא אכפו אותו עד היום. השאלה היא האם בהצעת החוק אפשר לחייב את השר לאכוף במסגרת הסעיף הקיים? אני לא צריך סעיפים נוספים.
אביטל שטרנברג
לשר יש שיקול דעת בסעיף 221, שהוא החיוב האישי. גם פה יש שיקול דעת לתביעה הכללית האם להעמיד לדין או לא. זה אקט מינהלי.
נסים זאב
סעיף 221 הוא לא העמדה לדין אלא סנקציה שניתנת לשיקול דעת. האם אפשר במסגרת החוק הזה לחייב ---
מרגלית בוטרמן
חיוב אישי לא יחול על הוראה כזאת, כי זה לא הוראה שמוציאה כספים בניגוד לדין. הם יחילו את החיוב האישי אם יהיו חריגות שכר אבל לא יחייבו אותו על שהוא לא פרסם את הדוח.
יצחק סבן
אז מה עשינו בזה, אם הוא לא חויב לפרסם את הדוח?
אביטל שטרנברג
אני חוזרת על התיזה הבסיסית שלי: אף אחד לא יעמיד אותם לדין על העבירה הזאת. אם רוצים להמציא עבירה, אז כבר ישנם סעיפים 285 ו-286 בחוק העונשין. אבל, כמו שאמרתי, ישנו סל של אמצעים, לא רק החיוב האישי. החיוב האישי הוא אחד האמצעים היותר חריפים אבל בהמון דברים אחרים משרד הפנים, באמצעות הממונה על המחוז, יכול לבצע דברים במקום רשות המקומית ואחר-כך לגבות ממנה את הכסף. הם יושבים עם היד על הברז ויכולים להגיע לכסף הזה. המידע גם מצוי ברשותם. אני לא חושבת שצריך להוסיף עבירה בחוק, מה גם שהיא מנוסחת בצורה גרועה.
נסים זאב
אולי אפשר להשאיר את הסעיף הזה, לגבי קנס או סנקציה אחרת, פתוח עד לקריאה השניה?
מרים פרנקל-שור
אני סבורה שזה דבר עקרוני, שחשוב שיתפרסם לקראת הקריאה הראשונה.
נסים זאב
אז נכתוב "סנקציה", בלי להגדיר מה היא, אם זה קנס או לא.
אביטל שטרנברג
למה להמציא סנקציה ספציפית למשהו שהוא יחסית, בסקלת הדברים שרשויות מקומיות עושות, לא הכי גרוע?
נסים זאב
יכול להיות שזה יהיה מעוגן בסעיפים 285 ו-286 לחוק העונשין, כפי שאמרת. אין לי בעיה עם זה.
מרגלית בוטרמן
הממונה על המחוז יכול תיאורטית לבדוק איזה רשות מקומית לא פרסמה ולהודיע לה שעליה לפרסם תוך 7 ימים, ואם לא - אז הוא יפרסם על חשבון הרשות. כמובן שזה יהיה תלוי בסדר העדיפויות וברמת כוח-האדם שיש לו כדי לבצע את זה.
אביטל שטרנברג
הכל תלוי בסדרי עדיפויות. גם העמדה לדין תלויה בסדרי עדיפויות. השאלה היא המידתיות. לקבוע כאן עבירה פלילית, זה לא לעניין.
היו"ר משה גפני
חבר הכנסת סבן, אני מציע להוריד את סעיף 5. אתה בינתיים תתייעץ. אם תחשוב שצריך להחזיר את זה, נחזיר את זה לקריאה השניה והשלישית ונקיים דיון מחודש. בינתיים מורידים את זה.

במקום הסעיף הזה אני מציע - ואני חושב שגם במקום סעיף 6, מכיוון שסעיף 6 באמת לא נוגע לענייננו ויכול להיות שהוא מיותר. תיכף נראה לגבי ההגדרה. במקום סעיף 5 - אלא אם כן לקראת קריאה שניה ושלישית תחליט אחרי התייעצות שמוכרחים פה עונש, אף על פי שזה לא נראה כך כרגע - נאמר: "השר ידווח אחת לשנה לוועדת הפנים ואיכות הסביבה של הכנסת את שמות הרשויות המקומיות שלגביהן חל החוק הזה", כלומר שהיו בהן חריגות שכר, "והאם כולן פרסמו את הדוח".
מרגלית בוטרמן
את כל הרשויות המקומיות שלא פרסמו.
היו"ר משה גפני
הוא ידווח באיזה רשות מקומית לא קוימה החובה לפי החוק הזה.
דן אורנשטיין
"על קיום החובות לפי חוק זה".
נסים זאב
אחת לשנה מיום החלת החוק הזה.
היו"ר משה גפני
כלומר, השר ידווח אחת לשנה מיום החלת חוק זה על ביצוע החובות החלות לפי חוק זה.
נסים זאב
השר, או מי מטעמו.
אביטל שטרנברג
בסעיף הראשון עדיין לא הגדרנו על מי זה יחול.
היו"ר משה גפני
עוד לא סיימתי. בוודאי שנחזור לזה.
נסים זאב
בתנאי שיושב-ראש ועדת הפנים ואיכות הסביבה יזמן אותו.
היו"ר משה גפני
הוא חייב על-פי חוק להופיע בפני הוועדה. אני לא יודע מי יהיה השר ואני לא יודע מי יהיה יושב-ראש הוועדה. הרי אנחנו לא קובעים קנס. אנחנו מחפשים דרך לאכיפת החוק הזה.
נסים זאב
האם הוא יזמין את עצמו לוועדת הפנים ואיכות הסביבה?
היו"ר משה גפני
לא. הוא חייב על-פי חוק להופיע. אם יהיה כאן יושב-ראש ועדה נורמלי, הוא יקרא לו.
ישראל שפיצר
לפי סעיף 29 ניתן להעביר את הדיווח ישירות.
מרים פרנקל-שור
סעיף 7: "השר ממונה על ביצוע חוק זה, והוא יתקין תקנות בכל הנוגע לביצועו".
מרגלית בוטרמן
האם אתם מגבילים אותנו בזמן?
היו"ר משה גפני
את צודקת: "והוא יתקין תקנות בתוך 3 חודשים מיום פרסומו של חוק זה בכל הנוגע לביצועו". 3 חודשים זה זמן סביר לדעתכם?
דן אורנשטיין
אני לא בטוח שהוא חייב להתקין תקנות.
נסים זאב
נכתוב "3 חודשים".
אביטל שטרנברג
ההגדרה המקובלת של "רשויות מקומיות" בסעיף 1 לחוק הפרשנות היא "עיריה, מועצה מקומית, איגוד ערים וועד מקומי". האם אתם רוצים את כל הארבעה? אם רוצים את כל הארבעה אז לא צריך להגדיר, כי אנחנו ממילא ניזקק לחוק הפרשנות.
היו"ר משה גפני
בסדר, לא צריך להגדיר.
מרגלית בוטרמן
אתם רוצים לכלול גם איגודי ערים וועדים מקומיים?
היו"ר משה גפני
כן. דווקא יש שם אנשים נחמדים.

מה באשר להגדרה של "עובד בכיר"? זה הנושא העיקרי.
אביטל שטרנברג
אתם דנתם פה. אתם תגדירו את זה בתקנות.
היו"ר משה גפני
אנחנו רוצים שזה יופיע בחקיקה ראשית. "עובד בכיר": הכוונה לעובדים שנמצאים בהגדרה של עובדים סטטוטוריים, וכן כל מי שמשתכר למעלה מ-75% משכרו של מנכ"ל". אנחנו לא יכולים לכתוב בהגדרה "מנכ"ל הרשות" בגלל שיש רשויות שאין בהן מנכ"ל.
מרגלית בוטרמן
"מזכיר או מנכ"ל".
מרים פרנקל-שור
ואם יש גם מזכיר וגם מנכ"ל?
היו"ר משה גפני
למה להסתבך? "עובד בכיר" זה "כל העובדים הסטטוטוריים, וכן כל עובד אחר של רשות מקומית המשתכר למעלה מ-75% משכרו של מנכ"ל הרשות, ובהיעדר מנכ"ל - מזכיר". החלק השלישי הוא: "או עובד שמשתכר למעלה מ-50% ממה שהוא רשאי להשתכר, לפי גודל הרשות, לפי דרגתו והוותק שלו," - אני לא יודע איך בדיוק לנסח את זה - "יותר ממה שמותר לו להשתכר על-פי חוק יסודות התקציב וההסכמים הקיבוציים".


הצבעה על הצעת חוק הרשויות המקומיות (פרסום חוזי העסקה של עובדים בכירים), התשס"ב-2001

בעד - 3
אין מתנגדים
הצעת החוק נתקבלה, להעברה לקריאה ראשונה.
היו"ר משה גפני
תודה רבה. החוק אושר. הישיבה נעולה.


הישיבה ננעלה בשעה 14:00

קוד המקור של הנתונים