ישיבת ועדה של הכנסת ה-15 מתאריך 22/01/2002

הצעת חוק התכנון והבניה(תיקון מס' 59),התשס"ב-2002-אושר לק-2

פרוטוקול

  • מצטערים! אין לנו את הפרוטוקול.

קוד המקור של הנתונים