ישיבת ועדה של הכנסת ה-15 מתאריך 15/01/2002

תכניות ההבראה בעיריית לוד ופיטורי עובדים-הצעה לסדר היום של חבר-הכנסת מקסים לוי

פרוטוקול

 
פרוטוקולים/ועדת הפנים/438815
ועדת הפנים ואיכות הסביבה
15.1.2002

פרוטוקולים/ועדת הפנים/4388
ירושלים, ד' בשבט, תשס"ב
17 בינואר, 2002

הכנסת החמש-עשרה נוסח לא מתוקן
מושב רביעי


פרוטוקול מס' 366
מישיבת ועדת הפנים ואיכות הסביבה
יום שלישי, ב' בשבט התשס"ב (15 בינואר 2002), שעה 9:30
סדר היום
תכניות ההבראה בעיריית לוד ופיטורי עובדים – הצעה לסדר היום של חבר-הכנסת
מקסים לוי.
נכחו
חברי הוועדה: משה גפני - היו"ר
יגאל ביבי
מקסים לוי
מרינה סולודקין
מוזמנים
ששי דקל - רפרנט במשרד הפנים
מוטי מרדכי - חשב מלווה של הרשות, משרד הפנים
לילי פיינטוך - אגף התקציבים, משרד הפנים
עמית לנג - רפרנט במשרד האוצר
אביחי רוזנטל - מנכ"ל עיריית לוד
אריה ביבי - ראש עיריית לוד
גבי אסרף - יושב-ראש ההסתדרות במרחב לוד
עליזה דרור - ועד, עיריית לוד
דוד כהן - יו"ר ועד, עיריית לוד
דרור כהן מרון - ועד, עיריית לוד
מנהלת הוועדה
יפה שפירא
קצרנית
תמר מרימוביץ


תכניות ההבראה בעיריית לוד ופיטורי עובדים – הצעה לסדר היום של חבר-הכנסת מקסים לוי
היו"ר משה גפני
אני מתכבד לפתוח את ישיבת הוועדה. אנו דנים בהצעה לסדר היום של חבר-הכנסת לוי - תכניות ההבראה בעיריית לוד ופיטורי עובדים.
מקסים לוי
כפי שהשתמע מחוק הרשויות המקומיות, ראה שר הפנים שעיריית לוד מתנהלת בצורה לא ראויה, ולכן הוא הקים שם ועדה קרואה, שמטרתה היתה לייצב את המצב בעירייה ולהכין את העיר למצב של בחירות. בשלטון המקומי ידוע שוועדה קרואה מייצבת את המצב ונותנת בסיס טוב לבחירות.

מצד אחד קיימנו פה כמה ישיבות שבהן דנו בוועדה קרואה, ומצד שני לא נעשה דבר וחצי דבר. העירייה נמצאת בגירעון, שלא כוסה על-ידי משרד הפנים. ועדה קרואה לא יכולה היתה להיעזר במשרדי הממשלה כדי לייצב את מצב העירייה, ועומדות להתקיים בחירות בעוד ארבעה חודשים.

כאשר החלה מערכת בחירות בלוד, הוחלט להוציא גם מכתבי פיטורים לעובדים. פיטורי עובדים נכללו בתכנית ההבראה. כמו שאני מבין מחוק הסכם העבודה הקיבוצי, יש רשימה עליה דנים עם ועד העובדים, מקימים ועדה פריטטית ויש שימוע, ורק לאחר מכן שולחים מכתבי פיטורים.

לעומת זאת, הם לקחו את רשימת העובדים, ולפיה שלחו מכתבי פיטורים למועצת הפועלים. מזכיר מועצת הפועלים, שהוא מועמד לראשות העיר, מראיין את המפוטרים, ומנסה לתת להם גם ייעוץ משפטי. אפילו מבחינה אתית אין לזה אח ורע.

אני יכול לומר ששוחחתי עם שר האוצר וגם עם שר הפנים. גם אם יתחילו היום לעשות שימוע ולהקים ועדה פריטטית, צריך לזכור שבעוד ארבעה חודשים יתקיימו בחירות להסתדרות, בחירות לוועד העובדים ובחירות לרשות המקומית. הלכו לבית-הדין לעבודה, והוא "סילק" אותם ואמר: תקימו ועדה פריטטית ותעשו שימוע. לכן, כל המשחק הפוליטי הזה צריך להיפסק.

אם כבר נקבע יום בחירות ב-14 במאי, ייבחר ראש עיר חדש, שיישב עם נציגי משרדי הפנים והאוצר, ויגבש רעיון לגבי מבנה ארגוני חדש. אתם משחקים ברגשות של אנשים מסכנים. מדובר באנשים שעובדים כבר 17 שנה בעירייה, והוציאו להם מכתבי פיטורים בדואר.
היו"ר משה גפני
על כמה עובדים מדובר?
מקסים לוי
נדמה לי שמדובר ב-57 עובדים.
דוד כהן
מדברים על 100 עובדים, כאשר בינתיים שלחו מכתבים ל-60 עובדים.
היו"ר משה גפני
מה אתה מבקש מהוועדה? מה אתה רוצה שנעשה?
מקסים לוי
אני מבקש שהוועדה תקבל החלטה, שהפיטורים יידחו לחודש מאי אחרי הבחירות. יישבו נציגי משרד הפנים ומשרד האוצר עם ראש העיר הנבחר ועם ועד העובדים, ויחד הם ינסו להגיע להסכם כלשהו.
היו"ר משה גפני
הצעה הגיונית. איך נקרא ראש הוועדה הקרואה?
מקסים לוי
ראש הוועדה הקרואה הוא ראש העירייה.
היו"ר משה גפני
מה שמעלה חבר-הכנסת מקסים לוי, על פניו נראה כהצעה הגיונית.
אריה ביבי
ההצעה היא הגיונית, כי מקסים לוי הוא בחור רציני והגיוני.
היו"ר משה גפני
אני לא מכיר את הסוגייה, אבל חבר-הכנסת לוי העלה את הנושא במליאת הכנסת, והמליאה אישרה את ההחלטה לקיים דיון על הנושא הזה כאן בוועדה. על פניו, הבקשה שלו נשמעת הגיונית. העובדה שצריך תכנית הבראה ומדיניות קבועה של העירייה ברורה לחלוטין. אם היה מדובר על כך שהבחירות יתקיימו בעוד שלוש שנים, הייתי מבין שהעירייה צריכה להתנהל כיאות ולכן צריך לבצע את תכנית ההבראה, אבל אם מדובר על כך שהבחירות יתקיימו בחודשים הקרובים, אולי באמת צריך להמתין עם תכנית ההבראה.
אריה ביבי
ראשית, אני לא פוליטיקאי.
היו"ר משה גפני
אנחנו יודעים שאתה איש מוכשר, לפי כל התפקידים שמילאת.
אריה ביבי
תודה רבה. אני באתי כדי להבריא את העיר. לא באתי כדי להתעסק בפוליטיקה, אלא היתה לי משימה לאומית, להבריא את העיר.

כשאני הגעתי לעיר, ראיתי מספר נקודות שחובה היה לתקן ולשפר. את חלק מהן הצלחתי לתקן, וחלק מהן לא הצלחתי. אם נדבר על מה שהצלחנו לתקן, נזכיר לכם שבתקופה מסוימת עקפו את המינהל התקין של העירייה והעבירו כ-300 איש דרך המתנ"סים, כאשר העירייה שילמה עבורם כסף. נכון שאמנם בהתחלה שילמנו להם כסף והכנסנו אותם כעובדי עירייה וחלק מהם פיטרנו, אבל הגענו למצב שגרענו ממצבת כוח האדם של העירייה.

כל גוף שרוצה להתייעל, הדבר הראשון שהוא צריך לעשות זה להתייעל בעובדים, כי משכורות העובדים מהוות את החלק הארי של התקציב השוטף של העירייה. הדבר נכון לא רק לגבי עיריית לוד, אלא לגבי כל עירייה, גם לגבי עיריית ניו-יורק למשל.

היו הסכמים, שלא יכולנו לפתוח באמצע הקדנציה. אמנם אפשרו לי לכהן כראש עיר, אבל יחד עם זה הכניסו אותי למיטת סדום עם כבלים רבים. נחתם הסכם בין מועצת הפועלים לראש העיר הקודם - ונדמה לי שגם משרד הפנים חתם עליו - שעד ה-14 בנובמבר, אף אחד לא יפטר אף עובד.
דוד כהן
כדי שיושב-ראש הוועדה יידע על מה מדובר, אני רוצה לומר שבהתאם להסכם פיטרנו 80 עובדים.
אריה ביבי
יושב-ראש ועד העובדים, שהוא גם ידידי, הוא אדם מוכשר מאד. אני חייב להגיד שהוא צודק. היה הסכם שאמר שיש לפטר כ-80 עובדים, ואחרי שפוטרו 80 עובדים אלה, אסור היה לפטר עובדים עד ה-14 בנובמבר שנת 2001. מתוקף היותי שומר חוק, לא זזתי מילימטר מההסכם הזה. למרות שאמרו לי שצריך לפטר עובדים, אמרתי שאם יש הסכם, צריך לכבד אותו.

ב-14 בנובמבר פג ההסכם. ביום זה "ישבנו" על תכנית פיטורים. תכנית הפיטורים, מטרתה היתה להבריא את העיר. דנו בכל עובד, והכרענו האם הוא חיוני למערכת או לא. כמובן שהגשנו את הרשימה לוועד העובדים, והוא לא קיבל אותה.
דוד כהן
כי ישבתם לבד.
היו"ר משה גפני
מר כהן, כדאי שנקיים דיון ענייני, כי אני חושב שאני מזדהה עם הטענות שלך בעניין הזה.
אריה ביבי
אנחנו ישבנו ב-14 בנובמבר על הרשימה. לא הוועד ולא ההסתדרות קיבלו את הרשימה.
היו"ר משה גפני
האם נמצא פה נציג ההסתדרות?
אריה ביבי
אולי בגלל הסיבה שמר מקסים לוי דיבר עליה קודם, נציגי ההסתדרות העדיפו לא לבוא. יש להם סיבות שלהם.
היו"ר משה גפני
אבל ההסתדרות צריכה להיות מעונינת לא לפטר עובדים.
אריה ביבי
אנחנו נמשיך, ונציג ההסתדרות אולי יבוא ויאמר את דברו.

החלטנו שאנחנו מוציאים רשימות מפוטרים, ואנחנו ממשיכים בהבראה של העיר. הוחלט גם שיתקיימו בחירות ב-14 במאי בשנה זו, שנת 2002. לעניות דעתי, אני חושב שהעיר לא מוכנה לבחירות, ומי שאומר שהעיר מוכנה לבחירות, עושה טעות.

אני אמנם הודעתי לשר שאני לא רוצה להישאר בתפקיד, אבל לדעתי, ועדה קרואה צריכה להמשיך לפעול שם. אני אומר לכם שעומדים לעשות טעות חמורה. מדינת-ישראל עומדת לשלם הון תועפות כדי לקיים בחירות, כאשר העיר לא מוכנה לבחירות האלה. העיר נמצאת בגירעון של 110,000,000 שקל. יש לה הלוואות לטווח ארוך של 90,000,000 שקל, יש לה הלוואות בשוטף של 20,000,000 שקל. אף בנק לא רוצה "להסתכל" לכיוון שלנו.

עם כל הכבוד לנציגי משרד הפנים, שבאמת משתפים אתנו פעולה, יחד עם זאת צריך להבין שקבענו תכניות הבראה, שאנחנו לא יכולים לעמוד בהן.
היו"ר משה גפני
מה התקציב השוטף של העירייה?
אריה ביבי
העיר מתנהלת על משהו כמו 250,000,000 שקל בשנה, כאשר היא "יבשה" לגמרי, כלומר: כאשר אנחנו לא עושים שום דבר בעיר. הגירעון השוטף כל חודש עומד על 2,000,000 שקל.
היו"ר משה גפני
לא הבנתי. מה התקציב החודשי שלכם?
אריה ביבי
אנחנו גובים פחות או יותר 18,000,000 שקל בחודש.
היו"ר משה גפני
מה התקציב השנתי שאתה מאשר בעיריית לוד?
אריה ביבי
בסביבות 220,000,000-230,000,000 שקל.
היו"ר משה גפני
זה התקציב השנתי. מה סך כל החובות?
אריה ביבי
110,000,000 שקל.
היו"ר משה גפני
ומה לגבי ה-90,000,000 שקל שהזכרת?
אריה ביבי
90,000,000 שקל הם חובות לטווח ארוך.
היו"ר משה גפני
אז מדובר ב-200,000,000 שקל.
אריה ביבי
לא, סך הכל מדובר ב-110,000,000 שקל. תראה, זה לא סכום רציני עבור עיריית ירושלים, אבל עבור עיריית לוד זאת בעיה, כי הבנקים לא "מסתכלים" לכיוון שלה.
היו"ר משה גפני
זאת אומרת שיש לך חובות שמהווים חצי מהתקציב השנתי שלך, ואתה גם צריך לנהל את העיר. את כל זה שאלתי רק לשם האינפורמציה, כי הדיון לא נסב על הוועדה הקרואה, אלא על פיטורי העובדים. האם אתה יכול להמתין עם פיטורי העובדים עד שיתקיימו הבחירות?
אריה ביבי
אני יכול הכל.
מקסים לוי
אבל האם עשית שימוע לעובדים? אלה דברים חשובים.
אריה ביבי
לפי הסדר הנכון, השימוע לא מתבצע לפני חלוקת המכתבים, אלא קודם מתבצעת חלוקת המכתבים ואחר-כך מתבצע השימוע.
מקסים לוי
האם קודם כל מחלקים מכתבי פיטורים לעובדים? אני הייתי בוועד עובדים וגם יושב-ראש מועצת העובדים במשך שנים ארוכות.
היו"ר משה גפני
שלום חבר-הכנסת יגאל ביבי. חבר-הכנסת מקסים לוי מלין על כך שמפטרים עובדים לפני שמתקיימות בחירות בלוד.
אריה ביבי
כשאתה שואל האם אני יכול, אני עונה לך שהכל אפשרי. יש אחד שאומר "אחריי המבול", אבל אני לא אומר את זה. אני אמרתי שאני באתי לבצע משימה לאומית. המשימה הלאומית שלי, לפי רצוני – כי אם הייתי לוחץ, יכולתי גם להישאר זמן רב יותר – מסתיימת ב-14 במאי בשנה זו. כדי להיות פופולרי, אני לא צריך לפטר עובדים. להפך, כדי להיות פופולרי, הייתי צריך להביא עובדים ולהשאיר את העובדים האלה בעירייה. בעוד ארבעה חודשים אני אסיים את הקדנציה הזאת, ואני לא אתמודד בבחירות. אני אומר שאני עומד לפטר עובדים, כי אני צריך לעשות הבראה.

בנוסף, משרד הפנים עשה תכנית הבראה. לפי תכנית ההבראה הזאת, אני חייב לפטר עובדים, אחרת גם את הגרושים שאני מקבל ממשרד הפנים לא אוכל לקבל.
היו"ר משה גפני
מר דוד כהן, עיריית לוד היא מקום העבודה שלכם ומקור הפרנסה שלכם. אני לא רוצה לגלוש לנושא של הוועדה הקרואה והבחירות. זה אמנם עניינה של הוועדה כאן, אבל זה לא נושא הדיון. הדיון כאן צריך להיות ממוקד רק בנושא של העובדים.

האם ועד העובדים לוקח בחשבון את המציאות הזאת, שבה יש לעירייה גירעון כל-כך גדול, ושבסופו של דבר גם משרד הפנים וגם משרד האוצר לא יוכלו לתת לכם כסף אין סופי? האם אתם מסכימים למה שאומר מר ביבי, שהוא באמת לא איש פוליטי? האם אתם מקבלים את התכנית הזאת?
דוד כהן
אדוני היושב-ראש, אני רוצה לומר משפט אחד, שאולי יהיה חריף מדי – אני בוש ונכלם ממה שקורה פה. אם היו נותנים לך את הנתונים המדויקים, היית אומר דברים אחרים. 80% מעובדי עיריית לוד מקבלים משכורת של 3,200 שקל לחודש. ידוע שמרכז הסחר הארצי של סמים נמצא בלוד, שהחינוך שם דורג במקום השני בתחתית הטבלה, שהכבישים הכי גרועים במדינת-ישראל נמצאים שם, וגם הבנייה הבלתי חוקית משתוללת בעיר. כל צרות העולם התנקזו בעיר אחת, ששמה לוד.

בשלוש השנים האחרונות פיטרנו קרוב ל-300 עובדים. 300 זה לא סתם מספר, אלא מדובר ב-300 משפחות, שלכל אחת יש חמישה או שבעה ילדים ובעל נכה. גם ברשימה הזאת מופיעה אלמנה שיש לה שבעה ילדים. תבין לאיזה מצב הם הגיעו, מפטרים עובדים כדי למצוא חן בעיני משרד הפנים.

מי מייצג את משרד הפנים? בלי לפגוע בכבוד היושב פה שהוא חשב מלווה, פעם בשבוע הוא מגיע מקריית-שמונה או מיסוד המעלה בטיסה לנתב"ג, לוקח משם מונית לעירייה - כי הוא אפילו לא יודע מה שם הרחוב בו נמצאת עיריית לוד - ואז הוא אומר: אני רוצה לראות 60 מפוטרים. זה מספר עבורו. מה שחשוב לו זה לבוא למשרד הפנים ולהגיד לנציגיו "הנה, הצלחתי", כי אם מחר יצטרכו להקים ועדה קרואה ביהוד, שוב יעסיקו אותו.

הוא בסך הכל יועץ חיצוני של משרד הפנים, ומה הוא רוצה? הוא רוצה להצליח, כדי שמחר משרד הפנים יעסיק אותו ביהוד, בקריית-שמונה והשד יודע איפה עוד יתקיימו ועדות קרואות. האם אכפת לו מעיריית לוד? האם הוא מכיר את עובדי עיריית לוד? האם מנכ"ל משרד הפנים העיז פעם להגיע לעיריית לוד, כדי לבדוק מה קורה שם? העיקר, קבעו שצריך לפטר 100 עובדים, וזהו זה.

אני תמיד טוען, שאם יש בחירות בעיריית לוד, צריך לתת לראש העיר הנבחר למלא את תפקידו. אולי הוא ישנה את תכנית ההבראה, אולי הוא יצמצם בשעות הנוספות, אולי הוא יצמצם בשיחות הטלפון. הפתרון היחיד שקיים הוא לא רק פיטורים. צריך גם להסתכל על הצד של המשפחות המסכנות האלה.

האם אין מספיק צרות בלוד? האם רק המפוטרים האלה יצילו את עיריית לוד? אני מבטיח לך, שגם אם יפטרו 100 עובדים, מצב העיר יישאר כמות שהוא. הרי מה יקרה? אני אתן לך את הרשימה של כל אותם מפוטרים. מדובר על מוגבלים ועל אנשים שישבו בבתי-סוהר. אדוני המנכ"ל, האם אני יכול לגלות משהו שרק אתה ואני יודעים? אני מגלה פעם ראשונה, שאחד העובדים האלה רצה להתאבד, ובלע כדורים. עוד מעט היינו קוראים בעיתון, שעובד עיריית לוד התאבד בגלל מכתב פיטורים. רק מר ביבי ואני יודעים את הסיפור הזה, וזאת פעם ראשונה שאני מספר אותו. עד לאן רוצים להגיע בעיר הזאת?

עם כל הכבוד לאריה ביבי שהוא חבר טוב שלי, שיסביר לי אדוני החשב המלווה עד לאן רוצים להגיע בעיר הזאת. האם אין לכם טיפת אנושיות או כבוד כלפי העובדים? אחרי 25 שנות עבודה, העובדים מקבלים בדואר מכתבי פיטורים, כאשר לא הזמינו אותנו לדיון בנושא. אני מבקש שתחכו עוד ארבעה חודשים.
היו"ר משה גפני
מר כהן, מה אתה מציע?
דוד כהן
אני מציע לעשות את מה שחבר-הכנסת מקסים לוי הציע. אחרי הבחירות ואחרי שייבחר ראש עיר, הוא יישב עם נציגי משרד הפנים ועם ועד העובדים של העירייה. לא יהיה אסון אם ימתינו ארבעה חודשים.
מקסים לוי
האם אתה חושב שזה אתי לשלוח מכתב בדואר למפוטר?
אריה ביבי
אבל זה לא נושא הדיון.
מקסים לוי
אף פעם לא ראיתי ששולחים מכתב בדואר למפוטר.
אריה ביבי
הוועד לא מוכן לקבל את המכתבים וגם ההסתדרות לא מוכנה לקבל את המכתבים, אז איך תיתן להם את המכתבים?
היו"ר משה גפני
מר מרדכי, למה אי אפשר להמתין עם הפיטורים? אנחנו עוסקים בבעיות אנושיות, ובכלל, פיטורי עובדים זה דבר נורא ואיום.
מוטי מרדכי
אין ספק שפיטורי עובדים זה אחד הדברים הקשים ביותר.
היו"ר משה גפני
אני מתאר לעצמי שבכל מסכת של פיטורים יש מקרים קשים, כמו המקרה שתיארת, מקרה של אלמנה שיש לה שבעה ילדים. גם המקרים שלא מוגדרים מקרים קשים, הם קשים ביותר.

גם אין לי ספק שמצב עיריית לוד מאד קשה. זאת אחת העיריות שעומדות בפני מצב קשה ביותר. יושב-ראש הוועדה הקרואה היה צריך לעבוד קשה מאד, והוא בעצמו אמר שבחלק מהדברים הוא לא הצליח, שהרי הוא לא מלאך.

השאלה היא האם אי אפשר להמתין עוד ארבעה חודשים. אני לא אומר שצריך לזרוק את תכנית ההבראה, כי לא למדתי אותה, אבל אני אומר שצריך להמתין.
מוטי מרדכי
לגבי הנושא של ההמתנה, אני מניח שעוד מעט הנציגים של משרד האוצר ושל משרד הפנים שנמצאים כאן יביעו את העמדה שלהם.
היו"ר משה גפני
כן, אני גם יכול להגיד מה הם יאמרו.
מוטי מרדכי
אני רק יכול להתייחס לתכנית ההבראה, שעם יישומה, העיר לוד אמורה לקבל כספים נוספים ממשרד הפנים. עיריית לוד חתומה על תכנית הבראה מול משרד הפנים. התכנית הזאת נחתמה במהלך שנת 2001. המטרה הבסיסית היתה להגיע לאיזון תקציבי שוטף בשנת 2001. התכנית לא הצליחה, ולכן הצעדים שנוקטים בהם עכשיו נועדו על מנת להגיע לפחות בשנת 2002 לאיזון תקציבי.

ברור לחלוטין שבלי שתי נקודות מרכזיות בתכנית, העסק לא יצליח: האחת – יש עוד סדר גודל של 60 עובדים שצריך לפטר, ושבעקבותיהם תהיה התייעלות בסדר גודל של 5,000,000-6,000,000 שקל; והשנייה – תגבור ההכנסות הצפויות.

אם העירייה לא תצליח לעמוד בשני היעדים האלה, אין לי ספק שהעירייה לא תצליח להגיע לאיזון תקציבי בשנת 2002. אני מדגיש שברגע שנוקטים בצעדים מסוימים, משרד הפנים מעביר כסף, כי התכנית בנויה לפי צעדים. אם יש פיטורי עובדים, המשרד מעביר כסף; אם יש תגבור בהכנסות מהגבייה, יש העברה כספית. ברגע שיש העברות כספיות, יש גם שכר שמשולם בזמן.

נושא נוסף שיש להתייחס אליו הוא היכולת של העירייה לגייס אשראי מהבנקים, הלוואות לטווח ארוך. ברגע שהעיר מתנהלת באופן מאוזן, יש יכולת טובה יותר לגייס הלוואות מהבנקים לטווח ארוך. זאת התכנית.
דוד כהן
אנחנו בשביתה, ולא קיבלנו משכורת.
מקסים לוי
קודם כל, מוטי מרדכי רואה את הצד המקצועי של הדברים. הוא מונה על-ידי משרד הפנים לחשב מלווה, והוא צריך לשמור על קופת העירייה. מר מרדכי, נקבעה תכנית הבראה עם ראש העיר הקודם, לא הנוכחי. מי שקובע תכנית הבראה אחרי שהוא מקים ועדה קרואה, קובע אותה לאחר שהשר השתכנע שהעניינים בעיריית לוד לא מתנהלים כשורה. אז הוא קובע תכנית הבראה לוועדה הקרואה. זה לא נעשה, וזה נאמר גם על-ידי סגן השר מעל בימת הכנסת.

אין לי ספק שצריך לעשות הבראה, אבל אני לא יודע האם צריך לפטר עובדים. אולי צריך לקבל 200 עובדים נוספים? יכול להיות שראש העיר החדש ירצה להעסיק קבלנים ולהכניס עובדים זרים שינקו בתי-ספר או יפנו אשפה, דבר שאף פעם לא קרה. יכול להיות שמדיניות ראש העיר תהיה יצירת מבנה חדש. לכן, אני לא חושב שצריך להתנות את קבלת הכסף בפיטורי העובדים בשלב הזה.
היו"ר משה גפני
אני רוצה לשאול את נציג משרד האוצר, אולי צריך להמתין עם הפיטורים עד אחרי הבחירות?
עמית לנג
האלטרנטיבה של שינוי, עדכון או שדרוג תכניות ההבראה היא בידי משרד הפנים.
היו"ר משה גפני
תשובה טובה. מה אומרים נציגי משרד הפנים?
לילי פיינטוך
אנחנו בערך באותה עמדה. רק כדי לדייק בדברים, משרד הפנים והעירייה חתמו על תכנית הבראה בשנת 2001.
היו"ר משה גפני
זאת אומרת שאתם לא מתנגדים לשינוי.
לילי פיינטוך
משרד הפנים אחראי לקבל תכנית הבראה מאוזנת.
היו"ר משה גפני
תשובות טובות.
אריה ביבי
סליחה, עבורי זאת לא תשובה טובה. אם אני לא אעמוד בתנאי הזה של הפיטורים, משרד הפנים לא ייתן לי את המענק. נציגי משרד הפנים צריכים להעמיד את הדברים על דיוקם ולומר: גם אם לא תפטר עובדים, תקבל את המענק. את זה הייתי רוצה לשמוע.
גבי אסרף
שמי גבי אסרף, ואני יושב-ראש ההסתדרות במרחב לוד. אני מוזמן לישיבה.
היו"ר משה גפני
בטח שאתה מוזמן, אנחנו חיכינו לך. האם אתה יודע על מה התקיים הדיון?
גבי אסרף
לא אמרו לי על מה דיברו כאן, אבל אני יכול להניח על מה דיברו. עיריית לוד כבר פעמיים עברה תהליך של הבראה. אנחנו פיטרנו קרוב ל-320 עובדים. עוד לא קיימת עירייה אחת בארץ שעברה הליך הבראה כזה, ולכן אני לא חושב שיש מקום להיכנס לתכנית הבראה נוספת.

גם משרד הפנים לא דורש הבראה. הוא דורש שימצאו את הנוסחה של איזון תקציבי, לא על חשבון העובדים. אנחנו מתנגדים בכל תוקף לפיטורי עובדים.
היו"ר משה גפני
חבר-הכנסת מקסים לוי ייצג אותך נאמנה בעניין הזה.
מרינה סולודקין
לנו מאד חשוב מה שקורה בלוד, בגלל שחלק נכבד מאוכלוסיית לוד הם עולים חדשים. כל שבוע אני מקבלת פניות רבות של תושבים מלוד, שלא מרוצים ממצב העיר: בגלל המשטרה, בגלל שיש בנייה בלתי חוקית שמתבצעת על-ידי ערבים ובגלל שיש פשע בעיר. בשבילי זה אחד הגורמים שמוכיחים שהמדינה נמצאת במשבר.


אני יודעת בפני איזו משימה עומד האדון הנכבד, מר אריה ביבי. שמענו כאן דעות שונות. גם מר גבי אסרף אמר דברים שאני מאד מסכימה איתם. הוא אמר שתכנית ההבראה לא צריכה לבוא על חשבון העובדים, אבל השאלה היא על חשבון מה. צריך לפרט ולתת פתרונות חלופיים, כי אנחנו מבינים שבתכנית ההבראה יש הגיון רב. בטח שאני בעד פיטורים אחרי הבחירות, כפי שאמר חבר-הכנסת מקסים לוי.
היו"ר משה גפני
מה שחבר-הכנסת מקסים לוי אומר – וזה נשמע הגיוני – זה שאין ויכוח לגבי נחיצותה של תכנית הבראה. גם משרד האוצר וגם משרד הפנים לא יכולים להזרים כסף אין סופי, כי אחרת לא תצא שום תועלת מהעניין הזה. אם יגיע ראש עיר וייבחר על-ידי הציבור, הוא יקבע תכנית שחייבת להיות מקובלת על משרד הפנים ועל משרד האוצר.

יכול להיות שהוא יחליט שלא צריך לפטר עובדים. יכול להיות שהוא יחליט שהוא סוגר את התאורה בלוד, מעלה את המסים, מצמצם בשעות נוספות, או מעמיק את הגבייה.
גבי אסרף
שיחפשו חלופות אחרות.
היו"ר משה גפני
השאלה מי יהיה ראש העיר הבא.
מרינה סולודקין
אני בעד הפתרון הזה. מי שייבחר יוכל לעשות דברים בלי מהומה גדולה.
יגאל ביבי
מר דוד כהן תיאר את המצב בלוד, ואמר שיש שם פשע ושהכל שם הרוס.
דוד כהן
דייקתי במה שאמרתי.
היו"ר משה גפני
הוא צודק.
יגאל ביבי
אין ספק שהמדינה עשתה לעצמה חיים קלים. לקחו אדם שהוא איש מעשי מאד, זרקו אותו שם ואמרו לו: שבור את הראש, אתה תילחם בפשע ובבנייה הבלתי חוקית, ולא נתנו לו כסף.
היו"ר משה גפני
נתנו כסף. לא נתנו מספיק, אבל נתנו.
מרינה סולודקין
כל הזמן פונים אליי גם בקשר לתחנת הרכבת בגני אביב.
יגאל ביבי
אמנם הוא אריה ואמנם קוראים לו ביבי, אבל עם כל הכבוד, הוא לא יכול להתגבר על כל הבעיות האלה... אני מתפלא על משרד הפנים, למה הוא קבע את הסנקציה הזאת, שאם לא יפוטרו עובדים, לא יועבר כסף.

בעוד ארבעה חודשים יתקיימו בחירות. 60 עובדים בשישה חודשים עולים מיליון שקל וחצי. אני חושב שוועדת הפנים ואיכות הסביבה צריכה לפנות למשרד הפנים. בגלל שמתקיימת עכשיו מערכת בחירות, אנחנו רואים שאחד מחמם שם את השני ושיש שביתות.
אריה ביבי
יש בחירות להסתדרות, לוועד ולראשות העיר.
מרינה סולודקין
העיר מושבתת לגמרי.
יגאל ביבי
אני חושב שאת יתר הסעיפים שמופיעים בתכנית ההבראה, צריך לדרוש מהוועדה הממונה לקיים. נושא העובדים הוא נושא קשה וכאוב, בעיקר בתקופה של אבטלה.

אני חושב שוועדת הפנים ואיכות הסביבה צריכה לפנות למשרד הפנים, ולבקש ש-60 עובדים אלה יפוטרו בעוד חצי שנה, ולא לראות בזה סעיף הפעלה של הסכם ההבראה, אלא לתת לעירייה את הכסף המגיע לה, כדי שאריה ביבי יסיים את תפקידו בכבוד. כולנו פונים למשרד הפנים בבקשה הגיונית וצודקת זאת. לא כדאי להכניס עכשיו את העירייה ואת העובדים למערכת בחירות משולשת.
דוד כהן
ברגע זה עיריית לוד מושבתת. לא קיבלנו משכורת. אנחנו חמישה ימים כבר בשביתה. העיר לוד מלאה הררי זבל, הגנים ובתי-הספר לא פועלים.
היו"ר משה גפני
למה?
דוד כהן
כי משרד הפנים לא מעביר כסף לעירייה.
לילי פיינטוך
אנחנו מעבירים מענק חודש בחודשו לעיריית לוד, אין דבר כזה שלא מעבירים כסף.
יגאל ביבי
גם לפי תכנית ההבראה ובהתאם להסכם?
לילי פיינטוך
בהחלט. יש פה חשב, שיכול להבהיר את הנתונים.
מוטי מרדכי
יש שתי העברות שמשרד הפנים מבצע בעיריית לוד: האחת – המענק השוטף שמועבר, וידוע לכולכם שהתקציב לשנת 2002 לא אושר.
היו"ר משה גפני
מר מרדכי, מה עושים כדי שהעובדים יקבלו עכשיו משכורת? אתה יודע מה, אני לא מבין במענקים ובהעברות. השאלה היא מה עושים עכשיו, שכן העובדים לא מקבלים משכורת. מראש אני אומר שאתם בסדר, ועכשיו נחשוב מה עושים היום עם העובדים.
מוטי מרדכי
אני חושב שצוות המשרד, בראשות המנכ"ל, יתכנס ונראה איך פותרים את הבעיה של השכר עד חודש מאי. יש בעיה אמיתית. צריך להתכנס, לשבת ולקבל החלטות.
יגאל ביבי
את השוטף מעבירים, אבל האם מעבירים את מענק ההבראה?
מוטי מרדכי
מאז שהוועדה הקרואה פועלת, העבירו בפועל לעיריית לוד 33,000,000 שקל על חשבון תכנית ההבראה. נותרו בקופה עוד 15,000,000 שקל, במסגרת תכנית ההבראה. 5,000,000 שקל מתוך ה-15,000,000 שקל כפופים לביצוע תכנית הפיטורים, ו-10,000,000 שקל כפופים לביצוע מאוזן של התקציב.
יגאל ביבי
עלות העובדים היא מיליון שקל וחצי, ומקפיאים 5,000,000 שקל בגלל שלא מפטרים אותם. תגיד לי, זה נורמלי? איך רוצים שאריה ביבי ינהל את העסק?
אריה ביבי
אם ייתנו לי את ה-15,000,000 שקל, עד מאי אני אוכל לשלם משכורות כמו שצריך ואצליח לשרוד.

אני עושה דבר עוד יותר גרוע. אני חתמתי עם ההסתדרות ועם הוועד, שאני לא אתן את כל הקרנות, אלא אתן אותן רק בחלקים, דבר שאסור לי לעשות, אבל שופטת חתמה על זה. למרות שאין לי כסף לתשלום משכורות, נתתי 800,000 שקל לקרנות, כי אני לא מוכן להיות עבריין.
היו"ר משה גפני
אני מבקש לקבל החלטה, בהתאם למה שנאמר כאן על-ידי המשתתפים וגם על-ידי חברי-הכנסת.

ועדת הפנים ואיכות הסביבה מבקשת, לאור הנתונים שהוצגו בפניה ולאור מצבה הקשה של העיר לוד, לבטל את פיטורי העובדים.
מקסים לוי
תאמר "מחליטה", ולא "מבקשת".
היו"ר משה גפני
קודם נבקש, ואחר-כך נמשיך הלאה.
יגאל ביבי
תאמר לדחות את פיטורי העובדים.
היו"ר משה גפני
לבטל את פיטורי העובדים.
יגאל ביבי
בשלב זה.
היו"ר משה גפני
לא, לבטל את פיטורי העובדים.

מכיוון שמתקיימות בחירות, ייבחר ראש עיר חדש שיקבע מדיניות בתיאום עם משרדי הפנים והאוצר, יחליט על סדרי עדיפויות, ויחליט כיצד מבריאים את העיר שנמצאת במצוקה קשה לא רק מבחינת השירותים המוניציפליים שלה, אלא בכל התחומים, כפי שהוצג בפני הוועדה במספר ישיבות שהיא קיימה בעניין.

הוועדה דורשת להעביר באופן מיידי 15,000,000 שקל לעיריית לוד, כדי לאפשר את הניהול התקין ואת תשלום המשכורות לעובדים, וכדי שאפשר יהיה להמשיך לנהל את העיר בצורה תקינה עד חודש מאי, מועד הבחירות.

הוועדה סבורה, כי מצבה הקשה במיוחד של העיר לוד, והעובדה שהוחלט על קיום בחירות בעוד כארבעה חודשים, מחייבות את משרדי הממשלה להיערך בהתאם, דהיינו: לאפשר את סיומה התקין של הוועדה הקרואה, שעשתה עבודה נאמנה, ולהעביר לה את המענק, על מנת שתוכל להשלים את עבודתה כראוי, על מנת שהעובדים לא יסבלו, ועל מנת שהשביתה תסתיים, והעובדים ייכנסו למערכת בחירות באופן מסודר.

אני מבקש להעביר את תוכן ההחלטה לשר הפנים ולשר האוצר, ולבדוק תוך שבוע האם אכן הדברים האלה בוצעו.

אני חושב שגם שר הפנים וגם שר האוצר הם אנשים הגיוניים. חבר-הכנסת מקסים לוי, אמרת ששר האוצר מסכים לזה.
מקסים לוי
אני אומר שההחלטה לא נובעת מההסכמה שלהם. ההחלטה כאן תועבר למשרד האוצר ולמשרד הפנים, ואני חושב שההחלטה כאן היא הגיונית. במצב לא נורמלי, עושים דברים לא נורמלים.
היו"ר משה גפני
עמית לנג, נכון שזה נשמע הגיוני?
עמית לנג
אמרתי מה שאמרתי.
היו"ר משה גפני
לילי פיינטוך ואדוני החשב, האם זה נשמע לכם הגיוני?
לילי פיינטוך
כן.
דוד כהן
מוטי מרדכי, תגיד פעם כן.
מוטי מרדכי
זה נשמע הגיוני, אבל אני מניח שיתקיים דיון במשרד.
היו"ר משה גפני
אני מקווה שיקבלו את הדברים האלה, כי אם אתה מסתכל על הדברים באופן אובייקטיבי, אתה מגלה שהעיר לוד היא עיר שקשה מאד להתמודד עם בעיותיה. החליטו על בחירות, אבל אולי לא היה צריך לקבוע בחירות, אלא להסתמך על דבריו של אריה ביבי, שאומר שהעיר לא מוכנה לבחירות.

אבל אם הוחלט ללכת לבחירות, אי אפשר לעמוד מהצד ולהחליט שיתקיימו בחירות, בלי לקחת בחשבון את ההשלכות שנובעות מכך. לכן, אני חושב שאין מנוס מקיום ההחלטה הזאת, ואני מקווה שהיא תתבצע.

תודה רבה, הישיבה נעולה.

הישיבה ננעלה בשעה 10:30

קוד המקור של הנתונים