ישיבת ועדה של הכנסת ה-15 מתאריך 09/01/2002

צו החומרים (אגרת היתר רעלים)(תיקון),התשס"ב-2001

פרוטוקול

 
פרוטוקולים/ועדת הפנים/43896
ועדת הפנים ואיכות הסביבה
09/01/02

פרוטוקולים/ועדת הפנים/4389
ירושלים, ד' בשבט, תשס"ב
17 בינואר, 2002

הכנסת החמש-עשרה נוסח לא מתוקן
מושב רביעי
פרוטוקול מס' 363
מישיבת ועדת הפנים ואיכות הסביבה
יום רביעי, כ"ה בטבת התשס"ב (9 בינואר 2002), שעה 10:50
סדר-היום
צו החומרים המסוכנים (אגרת היתר רעלים) (תיקון), התשס"ב-2001.
נכחו
חברי הוועדה: משה גפני – היו"ר
מוזמנים
רובי גלעד - מנהל מרכז מידע – המשרד לאיכות הסביבה
ד"ר מיקי הרן - סמנכ"לית בכירה לתעשיות -
המשרד לאיכות הסביבה
גילי צימנד - סגן ראש אגף חומרים מסוכנים - המשרד לאיכות הסביבה
רחל אדם - המשרד לאיכות הסביבה
שרון קרני - המשרד לאיכות הסביבה
עו"ד אילנה מישר - לשכה משפטית – משרד הבריאות
עו"ד עופר שרון - משרד האוצר
דבורה סיילס - אדם טבע ודין
עו"ד אריה נייגר - התאחדות התעשיינים
לימור לסטיגזון - מהנדסת איכות סביבה – התאחדות התעשיינים
יועצת משפטית
מרים פרנקל-שור
מנהלת הוועדה
יפה שפירא
קצרנית
מזל כהן

צו החומרים המסוכנים (אגרת היתר רעלים) (תיקון), התשס"ב-2001
היו"ר משה גפני
אני מתכבד לפתוח את הישיבה. על סדר-היום: צו החומרים המסוכנים (אגרת היתר רעלים) (תיקון), התשס"ב-2001.

גב' גילי צימנד, בבקשה.
גילי צימנד
הצו הזה בא לתקן צו בנושא אגרת היתר רעלים. בצו הקודם נדרשו לשלם אגרה בסך 219 שקל, אגרה שהתעדכנה אחת לכמה זמן, וזה התייחס למצב שהיתר הרעלים ניתן אחת לשנה לכל המפעלים בארץ. עם כל חידוש היה צריך לשלם את האגרה הזו, סכום סמלי לכל חידוש.

במהלך שלוש השנים האחרונות עשינו שינו וחילקנו את המפעלים לשלוש קבוצות. אנחנו לא מחדשים היתר אחת לשנה אלא אחת לשנה, שנתיים או שלוש, לפי טבלה שיש לנו, שהשיקולים להכללת המפעלים בהם הם שיקולים של סיכון מהמפעל, כמות החומרים בו, רמת התחזוקה שבו, סיכון החומרים וכל מה שכלול. כך מחולקים מפעלי A שהם המסוכנים ביותר. הם מקבלים היתר אחת לשנה. מפעלי B הם פחות בעייתיים. הם מקבלים היתר לשנתיים. מפעלי C שהם הכי פחות בעייתיים, הם מקבלים היתר לשלוש שנים.
היו"ר משה גפני
לכן גם התשלום הוא יותר זול?
גילי צימנד
לצערנו זה התעכב. עכשיו סוף סוף אנחנו מכניסים תיקון גם באגרה, שלא תהיה אגרה אחת אחידה לכולם אלא האגרה תהיה למפעלי A סכום מסוים, למפעלי B סכום אחר ולמפעלי C סכום אחר וכך אנחנו מביאים לידי ביטוי בעצם שינוי שכבר עובד בפועל ומוסכם בפועל על ידי המפעלים שלוש שנים הם חיים עם הסיווג החדש. בודדים העירו על הסיווג אליו הם שייכים ואנחנו עשינו שינויים. הסיווג התקבל ואנחנו פשוט מתאימים את האגרה לסיווג החדש, שיהיה הבדל בין מפעלי A, B ו-C.
היו"ר משה גפני
זאת אומרת, אתם מבטלים את האגרה של הבדיקה.
גילי צימנד
אגרת הבדיקה אנחנו מבטלים לחלוטין. לא גבינו אותה בעצם בפועל. אנחנו מבטלים אותה כי סכום האגרה הועלה באופן משמעותי. אם האגרה היא כל כך גבוהה, אין צורך עוד לגבות אגרות בדיקה. בדיקות אנחנו עושים לפי הצורך.
היו"ר משה גפני
לי היה מפעל מסוג A. כמה הייתי משלם עד עכשיו וכמה אני אשלם אחרי אישור הצו?
גילי צימנד
עד עכשיו שילמת אגרה בסך 219 שקל. מהיום תשלם אגרה בסך 4,000 שקל.
היו"ר משה גפני
אני מבין שהתאחדות התעשיינים מתנגדת לזה.
אריה נייגר
כן ולא.
היו"ר משה גפני
אתם בעד הרישיון ונגד התשלום.
אריה נייגר
החישוב הכלכלי של המשרד לאיכות הסביבה מקובל עלינו. אבל התשובה לשאלה כמה מפעל משלם היא לא מדוייקת. מפעלים משלמים עבור ביקורת חומרים מסוכנים מיליוני שקלים בשנה. מפעל אחד משלם 200 אלף שקל משום שהביקורת בשטח נעשית על ידי הרשויות המקומיות והיחידות הסביבתיות. חשוב שהוועדה תדע שזו הבעיה הגדולה שלנו ולא האגרה הזאת שהיא אגרה קטנה. לו הדברים היו תלויים בנו, היינו רוצים שהמשרד לאיכות הסביבה ינהל את כל הבקרה גם אם יכפיל את האגרה. זה יותר מקצועי ויותר נכון.

אבל לא זה מה שרציתי להגיד. ההסתייגות שלנו מתייחסת לדבר אחר. אדוני קיבל פה תיאור של הפרקטיקה. אבל אני חושב שהגיע הזמן לעבור מתורה שבעל-פה לתורה שבכתב. אם יקרא אדוני את הצו, אם אני פותח מפעל, אני לא יודע לאיזו קטגוריה אני נכנס. יש חוזר מנכ"ל. דרך אגב, החוק אומר שאת הסיווג יקבע השר. זה חייב להיות מפורסם. אנחנו היינו רוצים שהקריטריונים האלה יהיו מפורסמים, שכל אחד ידע אותם מראש ואז אפשר להתווכח אם זה בסדר או לא בסדר. דבר שני, ברגע שקובעים את זה בצווים ותקנות, צריך גם להיכנס מנגנון. אני לא חולק על המקצועיות של המשרד לאיכות הסביבה, אני יודע שבפרקטיקה זה נעשה.
היו"ר משה גפני
איפה זה כתוב?
אריה נייגר
זה לא כתוב. זה צריך להיות מפורסם ברשומות.
מרים פרנקל-שור
למה אתה מתכוון?
אריה נייגר
תסתכלי בסעיף 3 בהצעה החדשה. יש אגרה של 500 שקל, יש 4,000 וכו'. יש לי מפעל חדש, איך אני יכול לדעת כמה אני צריך לשלם?

אנחנו מבקשים שהקריטריונים לסיווג מפעלים ייקבעו - - -
מרים פרנקל-שור
זה לא סיווג מפעל. לפי מה שאני מבינה, מדובר פה על תוקף ההיתר.
אריה נייגר
אבל תוקף ההיתר נקבע מהסיווג.
גילי צימנד
הוא צודק במאה אחוזים. אנחנו כותבים תקנות לסיווג מפעלים. התנאי של האוצר לשינוי האגרות היה שיוחל בכתיבת תקנות לסיווג המפעלים. התחלנו בכתיבה. אנחנו חושבים שהתהליך לא יהיה מסובך מכיוון שבפועל הסיווג עובד שלוש שנים ואין לנו תלונות.
היו"ר משה גפני
כמה זמן צריך כדי להכין את התקנות האלה?
גילי צימנד
לצערי, עם היכרות המערכת המשפטית ובקצב שזה זז, אני מעריכה שזה יקח שנה.
היו"ר משה גפני
זאת אומרת שנאשר את הצו בעוד שנה.
מיקי הרן
אנחנו נתקלים בזה הרבה פעמים. היות שהתקנות אורכות שנה, שנתיים, שלוש, יש לנו את הכלי שנקרא חוזר מנכ"ל. יש לנו אתר באינטרנט שבו הכל מופיע כבר. זאת אומרת, אין בעיה להשיג את האינפורמציה, היא עדיין לא חוקית.
היו"ר משה גפני
למה אי-אפשר לעשות את זה בתקנות?
מיקי הרן
ברגע שזה תקנה, זה לוקח זמן ליועצים המשפטיים שלנו ושל משרד המשפטים. פתאום מישהו נזכר שכתוב שם משהו שלא מוצא חן בעיניו וכו'.
היו"ר משה גפני
יש קריטריונים?
מיקי הרן
ודאי. בפועל זה עובד. עשינו את החלוקה הזאת.
היו"ר משה גפני
התאחדות התעשיינים מכירים את זה?
גילי צימנד
הם היו שותפים לכתיבה שלו.
היו"ר משה גפני
איפה אתם מפרסמים את זה חוץ מהאינטרנט?
גילי צימנד
זה מפורסם בחוזר מנכ"ל וכבר שלוש שנים כל המפעלים בארץ חיים לפי זה וקיבלו בברכה את זה שעשינו דיפרנסיאציה ולא דין בריכת שחייה קטנה כדין מפעל מכתשים.
היו"ר משה גפני
אני מבקש לאשר את הצו לחצי שנה.
רחל אדם
אפשר אולי לשנה.
גילי צימנד
זה לא סביר.
היו"ר משה גפני
יש פה בעיה עניינית. אני מבקש לאשר את הצו לחצי שנה. יש פה דברים שאף אחד לא דן עליהם. באופן עקרוני אתם המשרד המקצועי שעוסק בעניין הזה, אבל צריך אישור ציבורי.
מיקי הרן
אנחנו במשרד לאיכות הסביבה לא עושים שום דבר לבדנו. כל דבר הוא בוועדות.
היו"ר משה גפני
אני לא מטיל ספק בעניין הזה. אני גם סומך עליכם, אבל ברגע שאנחנו מאשרים דבר כזה אד-הוק ואת האגרות לפי הסיווגים האלה, כאשר הנושא הזה לא נדון בשום מקום. אתם מגיעים לפה הרבה פעמים עם החלטות של ועדות מקצועיות שעסקו בעניין הזה ויש היבטים ציבוריים שמשנים או מאשרים כמות שהם.
מרים פרנקל-שור
למה אי-אפשר תוך שבועיים לארגן את הקריטריונים כדי שיהיה לפחות איזשהו הסדר ראשוני ולהכניס אותם לתקנות האלה? תקנות מסודרות יהיו בעוד חצי שנה, אבל לפחות שיהיו הסדרים ראשוניים לא מפורטים לתקנות האלה.
מיקי הרן
על כל שורה יהיה ויכוח. פה יהיו עוד שינויים עם הסיווג והטיפול.
מרים פרנקל-שור
היום הנושאים של קריטריונים ואמות המידה הם נושאים לא פשוטים. כל עוד האגרה היתה 219 שקלים אז אמרו: בסדר. עכשיו האגרות הן אלפי שקלים.
מיקי הרן
שזה כלום. הרשויות המקומיות לוקחות הרבה יותר.
גילי צימנד
המציאות מוכיחה. שלוש שנים זה עובד על פי הקריטריונים האלה. זה שקוף לגמרי. כולם יודעים אותם.
היו"ר משה גפני
אני מאשר את הצו לחצי שנה. אני מבקש שתוך חצי שנה נראה התקדמות עם נושא הקריטריונים. עד אז בתוך התקופה הזאת, אני מבקש למצוא כל דרך לפרסם את הקריטריונים הקיימים שעדיין לא אושרו בשום ועדה. אם תביאו תקנות לאישור הוועדה, נבטל את ההגבלה של חצי שנה.
לימור לסטיגזון
היות שאנחנו נשארים חצי שנה בלי קריטריונים, אם תהיה אפשרות לפחות לבעל מפעל לערער באיזושהי מסגרת על סיווג שהמשרד קבע.
גילי צימנד
האפשרות קיימת. יש ועדה פנימית שלנו לכל פנייה.
לימור לסטיגזון
אולי אפשר להכניס את זה כבר עכשיו.
היו"ר משה גפני
אם יהיה מקרה של מפעל שביקש לערער ולא איפשרו לו לערער או לא דנו בערעור שלו, תגידי לי.
מיקי הרן
אני לא חושבת שתהיה בעיה.
היו"ר משה גפני
אני מכיר את הנשים במשרד לאיכות הסביבה. מה שהן אומרות כאן זה נכון.
גילי צימנד
אני מוכנה, עם כל הקושי בזה, לקבל שתוך חצי שנה תהיה לנו הטיוטה מוכנה ואנחנו נגיש אותה.
היו"ר משה גפני
הכוונה שלי היתה שצריך להתקדם בעניין הזה במהירות יותר גדולה ממה שנעשה עד היום. אם אני אראה שנעשתה עבודה והעניין לא הוזנח - בסדר.

תודה רבה, הישיבה נעולה.

הישיבה ננעלה בשעה 11:15.

קוד המקור של הנתונים