ישיבת ועדה של הכנסת ה-15 מתאריך 09/01/2002

תקנות החומרים המסוכנים (סילוק פסולת רדיואקטיבית),התשס"ב-2001

פרוטוקול

 
פרוטוקולים/ועדת הפנים/44014
ועדת הפנים ואיכות הסביבה
09/01/02

פרוטוקולים/ועדת הפנים/4401
ירושלים, ד' בשבט, תשס"ב
17 בינואר, 2002

הכנסת החמש-עשרה נוסח לא מתוקן
מושב רביעיפרוטוקול מס' 361
מישיבת ועדת הפנים ואיכות הסביבה
יום רביעי, כ"ה בטבת התשס"ב (9 בינואר 2002), שעה 09:30
סדר-היום
תקנות החומרים המסוכנים (סילוק פסולת רדיואקטיבית), התשס"ב-2001
נכחו
חברי הוועדה: משה גפני – היו"ר
מוזמנים
ד"ר מיקי הרן - סמנכ"לית בכירה לתעשיות -
המשרד לאיכות הסביבה
אלי שטרן - מדען ראשי – המשרד לאיכות הסביבה
עו"'ד אורלי חורש-קופמן - לשכה משפטית – המשרד לאיכות הסביבה
איילת רוזן - מבקרת פנימית – המשרד לאיכות הסביבה
ד"ר סטליאן גלברג - ראש אגף קרינה ורעש – המשרד לאיכות הסביבה
רובי גלעד - מנהל מרכז מידע – המשרד לאיכות הסביבה
עו"ד ג'יין אולמן - לשכה משפטית – משרד הפנים
משה לויטה - ממונה על הקרינה – משרד הבריאות
עו"ד אילנה מישר - לשכה משפטית – משרד הבריאות
יוסי דנקונה - משרד המסחר והתעשייה
לימור לסטיגזון - מהנדסת איכות הסביבה – התאחדות התעשיינים
עו"ד אריה נייגר - התאחדות התעשיינים
יועצת משפטית
מרים פרנקל-שור
מנהלת הוועדה
יפה שפירא
קצרנית
מזל כהן

תקנות החומרים המסוכנים (סילוק פסולת רדיואקטיבית), התשס"ב-2001
היו"ר משה גפני
אני מתכבד לפתוח את ישיבת הוועדה. על סדר-היום: תקנות החומרים המסוכנים (סילוק פסולת רדיואקטיבית), התשס"ב=2001. עורכת-דין אורלי חורש, בבקשה.
אורלי חורש-קופמן
התקנות האלו נועדו להסדיר את אופן סילוק פסולת רדיואקטיבית. את הפסולת הזאת יש לפנות לאתר הארצי בקמ"ג.

התקנות האלה אושרו לפני שנתיים בוועדת הפנים ואיכות הסביבה של הכנסת שבראשה ישב בזמנו חבר-הכנסת דוד אזולאי. הן אושרו אחרי שתי ישיבות ארוכות שבהן נדונו התקנות בהרחבה ואושרו בכפוף למספר תנאים. התנאי הראשון היה קבלת אישור על קיום התייעצות עם משרד הבריאות שלא היה בידינו אז וקבלת אישור סופי לנוסח התקנות ממשרד המשפטים והכל בפרק זמן של שבועיים.

לצערנו לא קיבלנו בזמנו אישור על קיום התייעצות ממשרד הבריאות והתברר שלמשרד המשפטים יש יותר משתיים-שלוש הערות לנוסח וכך התגלגלו הדברים עד שגם הממשלה התחלפה, דבר שחייב את השר החדש לאיכות הסביבה לקיים התייעצות מחודשת עם שרים חדשים בארבעת המשרדים הרלוונטיים שזה משרד החקלאות, משרד התעשייה והמסחר, משרד הבריאות ומשרד העבודה והרווחה,

התקנות שהנחנו עכשיו על שולחן הוועדה הן תקנות שקיבלו אישור סופי לנוסח ממשרד המשפטים. אני מדגישה שהתיקונים הם תיקונים בנוסח בלבד ולא בענייני מהות. יש בידינו גם אישור על קיום התייעצות עם ארבעת המשרדים הרלוונטיים ואנחנו מבקשים, למען הסדר הטוב, גם את אישורה המחודש של הוועדה.

אני רוצה גם להגיד שלפני כחודש וחצי העברנו תשובות ארוכות לשאלות מקצועיות שהועברו אלינו בנושא הזה מעוזר המחקר של הוועדה. השבנו עליהן. אני מקווה שיש בהן כדי להשיב על השאלות המקצועיות שמתעוררות.

יחד עם זאת, יושבים לצדי ד'"ר אלי שטרן, שליווה את תהליך התקנת התקנות מתחילתו ועד היום, וגם פרופסור סטליאן גלברג, שהוא מנהל אגף קרינה ורעש במשרד.
היו"ר משה גפני
תודה רבה.

ד"ר אלי שטרן, אתה מכיר את עמדת המשרד הביטחון בעניין הזה?
אלי שטרן
לא באופן פרטני. אני מכיר את עמדתו של משרד ראש הממשלה.
היו"ר משה גפני
אני מדבר על משרד ראש הממשלה בעצם. מה העמדה בעניין הזה?
אלי שטרן
העמדה היא שהתקנות האלה הן לרוחו ומאושרות על ידו סעיף סעיף באופן פרטני.
אורלי חורש-קופמן
אני רוצה גם להזכיר שחוק החומרים המסוכנים פוטר בצורה מפורשת את יחידות הסמך של משרד ראש הממשלה שעיקר פעילותן בתחום ביטחון המדינה ויחסי החוץ שלה ואת יחידות הסמך של משרד הביטחון שעיקר פעילותן בתחום ביטחון המדינה. הוראות החוק וכמובן שגם ההוראות לפי התקנות לא יחולו על פעילות ביטחונית או מבצעית או תוצאות פעילות כאמור של אותן יחידות ויחידות סמך.
היו"ר משה גפני
ד"ר אלי שטרן, אתה רוצה להסביר את התקנות?
אלי שטרן
זה כבר סבב שלישי או רביעי שאני מספר כמה דברים על התקנות האלה.
היו"ר משה גפני
למה?
אלי שטרן
התקנות האלה כבר עברו מבחינה מקצועית סבבים כאן בוועדה בראשות חבר-הכנסת דוד אזולאי, כמדומני ואושרו. הדברים היחידים שנותרו, שבגללם נוצר סבב נוסף הם עניינים של ניסוח שלא קשורים למהות המקצועית של התקנות.

המטרה של התקנות האלה היא ברורה, להסדיר באופן הכי בטוח והכי מעודכן מבחינת תקינה בין-לאומית והכי מחמיר מבחינת הגנה על הציבור מפני אפקטים של פסולת רדיואקטיבית - להסדיר את הנושא הזה בתקינה. כלומר, המטרה של התקנות האלה היא לוודא שכל מי שנוצרת אצלו פסולת רדיואקטיבית, שאלה בדרך כלל בתי חולים, מוסדות מחקר, מעבדות שונות שמשתמשות בחומרים רדיואקטיביים גם לצורכי רפואה, גם לצורכי מחקר, במהלך השימוש של חומרים כאלה נוצרת מטבע הדברים פסולת רדיו אקטיבית. התקנות באות להסדיר מבחינה מקצועית איך צריך לפנות את הפסולת הזאת במובן של מהם רמות הריכוזים שאתה צריך להקפיד שאם אתה נמצא מעל להם אתה אמור לפנות את הפסולת הזאת באופן מפוקח ובאופן מוסדר. כל זה בנוסף לפיקוח הישיר של המשרד לאיכות הסביבה על כל מי שעוסק בחומרים רדיואקטיביים בכלל ומייצר פסולת רדיואקטיבית במהלך העיסוק בפרט, מכיוון שהפסולת שנוצרת היא בעצם חלק מעיסוק, והמשרד לאיכות הסביבה הוא זה שמופקד באופן סטטוטורי במדינת ישראל על כל הנושא של פיקוח על עוסקים בחומרים רדיואקטיביים. אפשר כמובן לשאול: למה הנושא הזה לא נכנס לתקנות היסודות הרדיואקטיביים. מכיוון שיש לנושא הזה ניואנסים מקצועיים ספציפיים, הוחלט להכניס אותו לתוך תקנה מיוחדת, שכמו שאמרתי קודם, מסדירה מבחינה מקצועית את כל ההליך של הפסולת החל מרגע היווצרותה ועד לרגע פינויה.
היו"ר משה גפני
מה זה פולטי אלפא?
אלי שטרן
יש כמה סוגים של קרינה רדיואקטיבית. הסוגים העיקריים: אלפא, ביתא, גמא. קרינת אלפא היא קרינה מסוג מסוים. קרינת אלפא משחקת באופן הבא, כאשר פולט אלפא נמצא כאן על ידך, אתה לא תינזק מכיוון שטווח קרינת אלפא באוויר הוא קטן מאוד. זו קרינה חלקיקית מאוד אנרגטית אבל האוויר עוצר אותה. לעומת זאת, אם אתה תנשום חלקיקים פולטי אלפא או תבלע חלקיקים פולטי אלפא, הם עלולים לגרום לקרינה פנימית בתוך הגוף שכולה נבלעת בתוך הגוף ולכן הנזק הפוטנציאלי שלה הוא יותר גדול מאשר קרינת גמא, למשל.
היו"ר משה גפני
מה זה פסדים של בעלי חיים?
אלי שטרן
פגרים של בעלי חיים שהוחדר בגופם חומר רדיואקטיבי למטרות של מחקר.
היו"ר משה גפני
יש הערות על התקנות האלה? אין הערות. אני מאשר את התקנות האלה. שיהיה לכם בהצלחה.

תודה רבה, ישיבה זו נעולה.

הישיבה ננעלה בשעה 09:50.

קוד המקור של הנתונים