ישיבת ועדה של הכנסת ה-15 מתאריך 31/12/2001

הצעת חוק הרשויות המקומיות(בחירות)(תיקון-יושב-ראש ועדת הבחירות (סמכויותיו),התשס"ב-2002,

פרוטוקול

 
פרוטוקולים/ועדת הפנים/447310
ועדת הפנים ואיכות הסביבה
31.12.01


פרוטוקולים/ועדת הפנים/4473
ירושלים, י"א בשבט, תשס"ב
24 בינואר, 2002

הכנסת החמש-עשרה נוסח לא מתוקן
מושב רביעי
פרוטוקול מס' 350
מישיבת ועדת הפנים ואיכות הסביבה
יום שני, ט"ז טבת התשס"ב (31.12.01), שעה: 11:00
סדר היום
הצעת חוק הרשויות המקומיות (בחירות)
(תיקון – יושב-ראש ועדת הבחירות וסמכויותיו), התשס"ב-2002
ח"כים
יהודית נאות, רומן ברונפמן, ויקטור בריילובסקי, זהבה גלאון,
אליעזר זנדברג, יוסף לפיד, אברהם פורז, יוסף יצחק פריצקי
דליה רבין-פילוסוף, ויצמן שירי
נכחו
חברי הוועדה: יהודית נאות – מ"מ היו"ר
מוזמנים
עו"ד ג'יין אולמן הלשכה המשפטית, משרד הפנים
עו"ד נעמה אלבה הלשכה המשפטית, משרד הפנים
עו"ד איילת פישמן משרד הפנים

עו"ד דלית דרור משרד המשפטים
יועץ משפטי
מרים פרנקל-שור
מנהל/ת הוועדה
יפה שפירא
קצרנית
דרורה רשף

הצעת חוק הרשויות המקומיות (בחירות)
(תיקון – יושב-ראש ועדת הבחירות וסמכויותיו), התש"ס-2000
היו"ר יהודית נאות
אנחנו דנים בהצעת חוק הרשויות המקומיות (בחירות) (תיקון – יושב-ראש ועדת הבחירות וסמכויותיו), התש"ס-2000 – שימו לב – ואנחנו עברנו להתשס"ב-2002.

מטרת החוק. המטרה של החוק היתה להרחיב את סמכויותיו של יושב ראש ועדת הבחירות בבחירות לרשויות המקומיות - יושב ראש ועדת הבחירות במקום. זה כדי למנוע את ההזדקקות, בכל נושא האכיפה של חוק הבחירות (דרכי תעמולה), לנסוע לירושלים ולהטריד את יושב ראש ועדת הבחירות המרכזית. מטבע הדברים ברוב הקובלנות, או בכל הנושא של האכיפה, העומס על יושב ראש ועדת הבחירות המרכזית גורם לכך שלמעשה דברים שקשורים בלכלוך חוצות ובדברים שהיום אסורים על פי חוק הבחירות (דרכי תעמולה), עד שיש לך מזור, אז הבחירות כבר מתקיימות. גם לא נראה לי שבכל מקום בארץ, אם יש לך בעיה מקומית, צריך לנסוע עד ירושלים. לא כל דבר זה בג"ץ. יש דברים שבית משפט מחוזי יכול לתת להם מענה.

זה היה הרעיון המרכזי, כאשר חלק מהסמכויות יועברו ליושב ראש ועדת הבחירות המקומי, רק – אני מדגישה – בבחירות לרשויות המקומיות, כי כל מקום ובעיותיו הוא ולא בכל המקומות הבעיות דומות.

החוק הזה, באמת, גורם לכך שיהיה צורך שיושב ראש ועדת הבחירות, בכל מקום, יהיה שופט בפועל או בדימוס. עד היום יושב ראש ועדת הבחירות היה פקיד ממשרד הפנים.
איילת פישמן
ברוב הפעמים זה אחד מחברי הוועדה שנבחר ליושב ראש הוועדה, שהוא פוליטיקאי מקומי.
היו"ר יהודית נאות
נכון וזה ודאי לא קביל, כי זו דמות פוליטית. אם אנחנו מאצילים סמכויות אנחנו חייבים גם אדם שיש לו יכולת שיפוטית לדון בקובלנות.

עורך דין אהוד שילת הוסיף – אם החוק הזה מתקבל על דעתם של החברים - תוספות נוספות שחסרו בהצעת החוק המקורית שלי ואני חושבת שהוא צדק. כמו למשל, אם יש פקיד בחירות, האפשרות להאציל לו מסמכויות יושב הראש וכיוצא באלה ואני לא מצאתי שום דבר שלי לא נראה, להוציא סוגייה שאנחנו לא פתרנו אותה והיא – מהו המועד האחרון שבו אפשר למנות יושב ראש ועדת בחירות שהוא שופט. לפי הצעתו של עו"ד שילת זה 70 ימים ולפי ההצעה המקורית שלי זה 60 ימים. זה לא מהותי. אני מסכימה עם עו"ד שילת שככל שהוא ימונה יותר מוקדם – ייטב.
איילת פישמן
הרעיון היה, אני חושבת, שאם יש 70 יום, זה יהיה לפני ההזדהות, שמתקיימת ביום ה-66 ואנחנו רוצים שהוא יהיה כבר בתמונה כשההזדהות מתחילה. כי מיד אחרי ההזדהות מתחילים לרוץ לבתי משפט.
היו"ר יהודית נאות
נכון. אני מסכימה. לכן גם הוא הוסיף שיושב ראש ועדת הבחירות יוזמן לאותה ישיבת המועצה שבה מוסדרות הסיעות.
איילת פישמן
נכון.
היו"ר יהודית נאות
זו בעצם הצעת החוק. למיטב זכרוני הממשלה לא מתערבת בבחירות ולכן הממשלה לא הביעה דעתה לכאן או לכאן.
דלית דרור
הביעה. החליטה להתנגד.
היו"ר יהודית נאות
היא התנגדה?
דלית דרור
בגלל התנגדות הנהלת בתי המשפט והם לא הוזמנו לפה.
איילת פישמן
הם משום מה לא הוזמנו לפה.
היו"ר יהודית נאות
אז אנחנו נזמין. לא נצביע היום.
יפה שפירא
הם הוזמנו.
איילת פישמן
כשאני ראיתי את ההזמנה לסדר היום של היום הם לא היו רשומים ברשימת המוזמנים להיום.

הם אמרו – למה הם התנגדו? כי הם אמרו: את לא יכולה לקחת 160 שופטים ולנתק אותם מהעבודה למשך שלושה חודשים.
דלית דרור
זה 200 שופטים בו זמנית.
איילת פישמן
אנחנו באים ואומרים: זה לא נכון. לא מדובר בעבודה כל יום, מדובר בכמה פעמים במהלך התהליך לבוא בערב, אפשר להיעזר גם בשופטים בדימוס.
מרים פרנקל-שור
נא לציין בפרוטוקול: הנהלת בתי המשפט הוזמנה.
איילת פישמן
הוזמנה?
יפה שפירא
כן.
היו"ר יהודית נאות
טוב. אני רוצה להגיד גם, שלמיטב ידיעתי בבחירות המרכזיות גם שופט בדימוס משמש כיושב ראש ועדת בחירות אזורית, נכון?
איילת פישמן
נכון, אבל זה רק 18. ואז הוא עושה את זה "פול טיים". אבל אצלנו זה לא "פול טיים".
היו"ר יהודית נאות
שם זה שופט מחוזי, או שזה יכול להיות גם שופט של בית משפט שלום?
איילת פישמן
לפי דעתי זה מחוזי, אני לא משוכנעת, אבל אנחנו מוכנים בהחלט לקבל שופטי שלום, אין בעיה. ואנחנו גם מרחיבים את המעגל ואומרים: שופטים בדימוס. זה לא שאתה לוקח שופט ועוקר אותו מהדיונים לשלושה חודשים. זה לא בדיוק עובד ככה.
היו"ר יהודית נאות
זו בעצם הסוגייה. בואו נשמע את העמדות.
דלית דרור
מי יממן את זה?
איילת פישמן
זו השאלה הגדולה.
דלית דרור
גם אם זה בדימוס, צריך לשלם להם.
היו"ר יהודית נאות
הבחירות ממומנות על ידי משרד הפנים. מה זאת אומרת? מי שממנה את פקיד הבחירות. מה זאת אומרת?
דלית דרור
אין לנו פה הערכה של עלות תקציבית של התיקון הזה.
היו"ר יהודית נאות
לא, אין.
דלית דרור
מירי, יש הוראה בתקנון – הרי זה עולה הרבה כסף. גם שופטים בדימוס צריך לשלם להם וזה מהתקציב של משרד הפנים, של הבחירות. האם לפי התקנון, כאשר מדובר בהצעה שעולה כסף, אנחנו צריכים להביא לפה את האוצר?
איילת פישמן
לא צריך להביא אותם. אני יכולה ישר להגיד לך שהם יתנגדו לחוק, אין פה הפתעות.
דלית דרור
הממשלה מתנגדת. אני גם צריכה להביע פה התנגדות.
מרים פרנקל-שור
קודם כל, האוצר הוזמן. מעבר לזה, בדברי ההסבר או במכתב הוועדה אנחנו צריכים לציין את עלות הצעת החוק.
היו"ר יהודית נאות
אנחנו נבקש אותם. שינפחו את ההצעה כמה שהם רוצים.
מרים פרנקל-שור
· - - ממ"מ.
היו"ר יהודית נאות
ממ"מ? כן, בטח.
איילת פישמן
אני יכולה להגיד כמה עולה לי פקיד בחירות היום ברשות מקומית. אני רוצה לנסות לדבר על כסף. כרגע פקיד בחירות ברשות מקומית, שהוא בעצם הסמכות החוקית שעושה את כל הפעולות לפי החוק, מקבל משכורת נאה ביותר, שעומדת היום על 70% מכ"ב מינהלי, לארבעה חודשים.
מרים פרנקל-שור
מה זה כ"ב מינהלי?
איילת פישמן
דרגה. כ"ב מינהלית זו, אם אני לא טועה, דרגה אחת מתחת למנכ"ל.
היו"ר יהודית נאות
מנכ"ל משרד ממשלתי?
איילת פישמן
כן. זה שכר נאה ביותר למשך ארבעה חודשים. ואת זה הוא עושה בנוסף לעבודתו הרגילה במשרד הפנים, כמובן. הוא מבצע את העבודה שלו כל הזמן ובמקביל הוא משמש כפקיד בחירות.

אם אנחנו משנים את הקונספציה ואומרים שבעצם הגוף המוסמך לכל הפעולות יהיה יו"ר הוועדה ופקיד הבחירות יהיה רק איזשהו עוזר מינהלי, יכול להיות – עוד לא עשיתי שיעורי בית – שנוכל לשלם לו קצת פחות לפקיד הבחירות שלי, כי לא יהיו לו סמכויות וכולי, ואז נוכל לשלם יותר ליושב הראש.
היו"ר יהודית נאות
בטח שנוכל לשלם לו פחות. נצטרך.
דלית דרור
שזה מפחית, בצורה מסוימת, את העלות, כי גם צריך לקחת בחשבון שהשופטים לא יסתפקו בכ"ב מינהלי. השופטים מקבלים שכר שופט.
היו"ר יהודית נאות
תגידי את העמדה שלך כממשלה. תציגי את העמדה. מה הנימוקים?
דלית דרור
טוב. הממשלה מתנגדת, לא מהנימוקים הענייניים, כי עניינית אנחנו תומכים, בתור משרד משפטים, בעמדות של המפקח הארצי על הבחירות, אבל אנחנו גם, בתור משרד משפטים, מופקדים על הנהלת בתי המשפט, שחבל שהם לא נמצאים פה. הם הביעו התנגדות וההתנגדות שלהם היא ביסוד החלטת הממשלה להתנגד. אז צריך לשמוע אותם וצריך לשמוע את האוצר על הערכת העלות, אני מבינה שהם הוזמנו ולא באו. אין לי שום טענה, אבל זה חוק שיעלה כסף - - -
היו"ר יהודית נאות
הרבה.
דלית דרור
והנהלת בתי המשפט בכלל לא אוהבת להטיל עוד ועוד תפקידים על שופטים.
איילת פישמן
מצד שני צריך לזכור שזה יוריד מהם עשרות ומאות תיקים שמגיעים לבתי המשפט במהלך תהליך הבחירות. אני כבר לא מדברת על הערעורים על התוצאות. הליכים המשפטיים שהם במהלך התהליך, מאות תיקים, כל מערכת בחירות כלליות. הרעיון הוא שברגע שיו"ר ועדת הבחירות יהיה שופט, הוא יוכל להתמודד עם כל הדברים האלה בעצמו והדברים לא יגיעו בכלל לבתי המשפט, או לפחות יצומצמו בצורה דרסטית.
היו"ר יהודית נאות
טוב, בסעיף הזה אפשר לסכם שאנחנו צריכים לתאם את הדיון הבא עם הנהלת בתי המשפט, שיבואו מוכנים לדיון בנושא.
איילת פישמן
אני יכולה לעשות שיעורים מבחינת הכסף.
היו"ר יהודית נאות
את תעשי מבחינתך והם יעשו מבחינתם.
דלית דרור
הערה נוספת שיש לי היא לגבי הסמכויות של יו"ר ועדת הבחירות – סמכויות שמוגדרות בהרחבה וכמוהו כיושב ראש ועדת הבחירות המרכזית – השאלה היא האם אנחנו רוצים לעשות את זה גורף כל כך, או שיש סמכויות - כמו פסילה של רשימות – שכדאי שהוא לא יעסוק בהן.
היו"ר יהודית נאות
אין לו בכלל סמכות בתחום הזה. רק לפי חוק הבחירות (דרכי תעמולה) נתנו לו סמכויות.
איילת פישמן
יו"ר ועדת הבחירות מוסמך לטפל אך ורק בענייני תעמולה. יו"ר ועדת הבחירות המרכזית, כיום, מטפל אך ורק בענייני תעמולה. כיום, מי שמאשר את הרשימות זה פקיד הבחירות המקומי שהוא איש משרד הפנים ועליו יש ערעור לבית משפט מחוזי. עכשיו, בענייני תעמולה, אני חושבת שהשופט חשין יהיה מאושר אם יורידו קצת מעל כתפיו.
היו"ר יהודית נאות
ההצעה הזאת הונחה לאחר שגם השופט חשין וגם השופט מצא הסכימו. זאת אומרת היושב ראש היוצא והנוכחי. הם רק ישמחו שלא יבוא רשימה קיקיונית - - -
דלית דרור
אז נשארה רק הבעיה של הכסף.
היו"ר יהודית נאות
יש פה בעיה כספית, אני מודה.
דלית דרור
כסף והבעיה של הנהלת בתי המשפט שלא רוצה להטיל עומס על שופטים.
היו"ר יהודית נאות
לא, כי הנהלת בתי המשפט חשבה שזה בנוסף לתפקידים הרגילים - - -
איילת פישמן
לא, שהם יצטרכו לעזוב את הדיונים הרגילים ולהתעסק רק בזה.
דלית דרור
הם יצטרכו, במידה מסוימת, לעזוב את הדיונים במשך שלושה חודשים.
היו"ר יהודית נאות
נכון, אבל השופטים עצמם מוכנים לחלטורה.
דלית דרור
אני חושבת שהם ישמחו שהם יצאו קצת מהשגרה.
היו"ר יהודית נאות
נכון.
דלית דרור
אבל המערכת, כמערכת, מאבדת זמן שופטים וזמן שפיטה. גם העלות וגם זמן השפיטה, אני חושבת שאלה הבעיות.
היו"ר יהודית נאות
אם מדובר על 66 ימים - - -
דלית דרור
אין ספק שזה יתרום לתקינות - - -
איילת פישמן
הם לא צריכים לבוא כל יום משמונה עד ארבע לרשות המקומית. ממש לא. בשבוע שלפני הבחירות כן, אבל לפני זה מדובר בכמה פעמים לבוא בערב לישיבות.
היו"ר יהודית נאות
הרבה מאד שופטים בשלום מוכנים לקחת את החופשה השנתית שלהם בשביל הבחירה הזאת. יש גם חופש לשופטים. עכשיו, אם יתאמו את מועדי הבחירות גם לפגרה, זה בכלל יהיה טוב.
איילת פישמן
אבל חברייך חברי הכנסת אומרים שהחברים שלנו בחוץ לארץ, אז במקום לעשות בחירות בקיץ רוצים אותן בסתו.
היו"ר יהודית נאות
נכון, הרבה מאד שופטים אמרו לי את זה כששאלתי אותם.

מהותית, אני לא רואה בעיה בחוק. יש לו פן חיובי – להוריד את כל הנושא של חוק הבחירות (דרכי תעמולה) מכבוד השופט חשין, יושב ראש ועדת הבחירות, לרמה המקומית. הצרה היא שאי אפשר היה להאציל את הסמכות הזאת לפקיד הבחירות היום, כי הוא לא משפטן ולעתים הוא גם הפוליטיקאי שנבחר ולא נותנים לחתול לשמור על השמנת.

לכן אנחנו צריכים למצוא את האיזון. אם הנהלת בתי המשפט תסכים לכך, אז אנחנו בכיוון הנכון – ואנחנו צריכים להקשיב לה – ואם היא תתנגד, אז אנחנו נחכה לימות המשיח. אני, בכל אופן, לא מצאתי מתנגדים עקרוניים.
דלית דרור
מבחינה אוצרית, היום, אחרי הקיצוץ שיש לכל המשרדים, איך נשיג בשביל משרד הפנים תקציב נוסף שלא היה לו קודם, בשביל לממן את הדבר הזה. אני לא יודעת כמה זה, אבל מעצם החוק תהיה עלות.
איילת פישמן
יכול להיות שמה שאני משלמת היום לפקיד הבחירות, אני אוכל מחר לחלק בין שתי המשרות האלה. אני לא יודעת, אני צריכה לראות.
דלית דרור
בכל מקרה זה יהיה יותר. רק ההערה שלך אומרת שזה פחות ממה שזה נראה. אבל אין ספק שתהיה לזה עלות. אז איך אנחנו משיגים את זה?
היו"ר יהודית נאות
אני לא יודעת. בואי נגיד גם את האמת: מכל הדברים שאני רוצה שיוציאו עליהם כסף במדינת ישראל, זה לא הדבר הכי בוער בעצמותי. גם לא משרד הפנים חושב כך ואף אחד לא חושב כך. כשיש את הנכים בחוץ, קשה לחשוב על זה.

טוב, מירי, זו תמונת המצב. הבנו אותה, נכון?
מרים פרנקל-שור
נכון.
היו"ר יהודית נאות
וזו היתה המטרה שלנו היום.
מרים פרנקל-שור
אז אולי אפשר להציע שיצא מכתב מהוועדה להנהלת בתי המשפט - - -
היו"ר יהודית נאות
שאנחנו מבקשים התייחסות, כן. כשהרעיון הוא שהשופט מקבל כסף.
איילת פישמן
ואני גם יכולה לעשות את שיעורי הבית שלי מבחינת הכסף, כמה אנחנו מציעים וכמה זה יעלה בכלל.
היו"ר יהודית נאות
נכון. ואפשר לצרף לפרוטוקול שצריך לשקול את ההרחבה הזאת, של אהוד שילת, שאין בה שינוי מהותי.
הישיבה ננעלה בשעה
11:45.

קוד המקור של הנתונים