ישיבת ועדה של הכנסת ה-15 מתאריך 31/12/2001

צו החומרים המסוכנים (אגרת היתר רעלים) (תיקון - הוראת שעה), התשס"ב-2002, חוק הרשויות המקומיות (משמעת) (תיקון מס' 3), התשס"ג-2002

פרוטוקול

 
פרוטוקולים/ועדת הפנים/439930
ועדת הפנים ואיכות הסביבה
31.12.01

פרוטוקולים/ועדת הפנים/4399
ירושלים, ד' בשבט, תשס"ב
17 בינואר, 2002

הכנסת החמש-עשרה נוסח לא מתוקן
מושב רביעי
פרוטוקול מס' 249
מישיבת ועדת הפנים ואיכות הסביבה
יום שני, ט"ז טבת התשס"ב (31 בדצמבר 2001), שעה: 10:00
סדר היום
הצעת חוק הרשויות המקומיות (משמעת) (תיקון – בית דין ארצי),
התשס"א-2001
נכחו
חברי הוועדה: היו"ר – משה גפני
נסים זאב
יהודית נאות
מוסי רז
מוזמנים
עו"ד דינה דומיניץ לשכה משפטית, משרד הפנים
עו"ד דבי סולו לשכה משפטית, משרד הפנים

עו"ד בני יערי אב ביה"ד למשמעת של הרשויות המקומיות

עו"ד עמי ברקוביץ' משרד המשפטים

יעקב אגמון סמנכ"ל, מרכז השלטון המקומי

עו"ד תמר קרניאל תובעת, בי"ד למשמעת, ירושלים
יועץ משפטי
מרים פרנקל-שור
מנהל/ת הוועדה
יפה שפירא
קצרנית
דרורה רשף
הצעת חוק הרשויות המקומיות (משמעת) (תיקון – בית דין ארצי),
התשס"א-2001
היו"ר משה גפני
על סדר היום: הצעת חוק הרשויות המקומיות (משמעת) (תיקון – בית דין ארצי) - נשנה את זה ל - התשס"ב, ככל הנראה זה יהיה 2002 - אנחנו לא נשנה את זה היום – לקריאה שניה ושלישית.
יהודית נאות
לראשונה אני מסתפקת.
היו"ר משה גפני
לכן גם את ה-2001 נצטרך לשנות. הצעת החוק של חברת הכנסת יהודית נאות (תיקון – בית דין ארצי). בבקשה, חברת הכנסת נאות.
יהודית נאות
הרעיון מאד פשוט. בדומה לבית הדין הארצי לעובדי מדינה. לעגן משאבים ולמנוע מצב שבו עובדי רשות מקומית אחת יושבים בדין משמעתי של חבריהם לרשות המסוימת, כאשר מי שמגיש את הקובלנה זה בעצם הרשות המקומית. זה מצב לא תקין, לא סביר, מלחיץ את הרשות המקומית וגם מלחיץ את אותם עובדים שיושבים כשופטים לחברם. זה בעצם נועד לעשות סדר ולגרום לכך שאם יש רצון לאחידות מבחינת ענישה ומבחינת אמות מידה, שיהיה בית דין ארצי למשמעת לכל עובדי הרשויות המקומיות ולא אחד בירושלים, אחד בחיפה, אחד בתל-אביב ואחד אזורי לשאר הרשויות המקומיות.

זו בעצם הצעת חוק פשוטה שקובעת את הדברים, ממסדת את הדברים וגם מונעת מצב – כרגע מר אגמון אמר לי – שיש בתי דין למשמעת שאינם פועלים בכלל. בחלק מאותן רשויות שיש בהם, הם אינם פועלים וזה לא מטופל כראוי.
היו"ר משה גפני
תודה. יעקב אגמון, סמנכ"ל המרכז לשלטון המקומי. אני מבקש, לפני שאתה אומר את עמדתך – אני רוצה לדעת את עמדתכם – אני רוצה לדעת נתונים. אם תוכל לתת לי נתונים: על כמה עובדי רשויות מקומיות אנחנו מדברים?
יעקב אגמון
אנחנו הבענו את העמדה שלנו גם בכתב לגבי העניין הזה.
היו"ר משה גפני
לא, אבל אני רוצה קודם נתונים.
יעקב אגמון
סך הכל עובדי הרשויות המקומיות הם כמאה אלף עובדים. ירושלים, תל אביב וחיפה הם כעשרים אלף עובדים. אז אנחנו מדברים על כשמונים אלף עובדים לעניין החוק הזה.
היו"ר משה גפני
מתוכם כמה מורים?
יעקב אגמון
כעשרים אלף מורים.
היו"ר משה גפני
זאת אומרת שאנחנו מדברים על מאה אלף עובדי רשויות מקומיות, עשרים אלף עובדי שלושת הערים הגדולות, עשרים אלף מורים, שישים אלף עובדי רשויות בכל הרשויות האחרות.
יעקב אגמון
גם המורים נכללים בזה.
היו"ר משה גפני
כן, אני הסכמתי. אני רוצה רק לדעת את הנתונים. משמעת אצל מורים לעניין החוק הזה זה קצת שונה במידה מסוימת מהאחרים. אני לא אומר שונה באופן גורף, אבל כדאי שנדע על מה אנחנו מדברים.

מה המצב היום? למה לשלושת הערים הגדולות יש בתי דין נפרדים למשמעת? למה בכלל הם נפרדים? למה? לא מתאים להם לשבת עם אופקים או מה? אני רוצה לדעת, עניינית.
יעקב אגמון
לדעתי, בזמנו, הרעיון היה לעשות מספר בתי דין אזוריים. מלבד תל אביב, ירושלים וחיפה היתה כוונה לחלק את כל הארץ לעוד כמה אזורים. במשך השנים מה שקרה זה ששר הפנים – לא באי צדק – איחד את בתי הדין האזוריים וקבע ששאר המדינה, חוץ משלושת הערים הללו, הוא בית דין אזורי אחד. והסיטואציה היא ששלושת הערים הגדולות, באופן טבעי, נשארו במצב כפי שהיו.
היו"ר משה גפני
אוקי. לפני שאני אבקש שתגיד את עמדתך – ח"כ נאות, למה העלית את החוק הזה? מה הביא אותך לזה? אני גם כן הייתי חבר במועצה מקומית. היה לך איזה מקרה? מעניין אותי איך נולד הרעיון הזה.
יהודית נאות
לפני שנתיים בערך ישב עובד עירייה ושאל לעצתי אם לפסול את עצמו, כי מצד אחד ועד העובדים מגן על העובד ומצד שני ראש הרשות הוא זה שהגיש את הקובלנה. הוא מצא את עצמו בין הפטיש והסדן. אתה מבין שהוא היה מרשות מקומית. הוא שקל לפסול את עצמו. בעיתוי של חצי שנה אחר כך נפגשתי עם יושב ראש בית הדין האזורי, שלמעשה רוב מה שכתוב כאן זה בעצם ניסוחו, משום שראיתי צורך בכך. לא רק למנוע את המצב של ניגוד האינטרסים או הקונפליקט שמצוי בו עובד רשות, אלא גם חסכון. אני מוצאת בזה חסכון. תכף תשמע כמה מקרים יש. אני חושבת שבית דין אחד, ארצי, יכול לטפל בכל המקרים.
יעקב אגמון
אנחנו את עמדתנו הבענו.
היו"ר משה גפני
תאמר אותה. תאמר אותה בבקשה.
יעקב אגמון
אנחנו חושבים שיש היגיון בהצעה הזאת.
היו"ר משה גפני
אתם תומכים בחוק הזה?
יעקב אגמון
כן. יש היגיון בחוק הזה. הדברים יותר תלויים במה יגידו הערים הגדולות. יש להן מעמד עצמאי בעניין הזה.
היו"ר משה גפני
מי מייצג פה את הערים הגדולות?
תמר קרניאל
אני נמצאת פה מעיריית ירושלים, עורכת דין תמר קרניאל. אני תובעת בבית הדין למשמעת ואני מכירה את הנושא הזה ממש על בשרי. אני מתנגדת, כמובן, להצעת החוק. אני חושבת שכל המטרות הן בדיוק הפוכות - - -
היו"ר משה גפני
אני תכף אאפשר לך. את מייצגת את כל שלושת הערים הגדולות?
תמר קרניאל
לא. הם לא באו כי זה רחוק להם.
יעקב אגמון
לא, זה לא בגלל שזה רחוק להם.
נסים זאב
רחוק להם בירושלים?
היו"ר משה גפני
מה פירוש רחוק להם? מה רחוק?
תמר קרניאל
אני לא יודעת למה הם לא הגיעו, אבל אני גם שוחחתי עם חיפה אתמול וחיפה בכלל לא ידעו ש - - -
יעקב אגמון
בטח שהם ידעו.
תמר קרניאל
אני מייצגת רק את עיריית ירושלים.
היו"ר משה גפני
בסדר גמור.
יעקב אגמון
מר גפני, אני רוצה פשוט לנצל את ההזדמנות של הוועדה הנכבדה הזאת כדי לתאר לכם את מה שקורה היום ואולי אב בית הדין יוסיף. כי עם כל חשיבות החוק – אני מייחס לו חשיבות – אני רוצה לדווח לוועדה הנכבדה הזאת שהיום בית הדין הפסיק את כהונתו. היום בית הדין – אולי אתם לא יודעים – המזכירות שלו ישבה במועצה האזורית גדרות. אני לא יודע אם אתם יודעים איפה זה. זה ישוב קטן בדרום הארץ. בדין ישבו בחולון, לפעמים בגבעת זאב, לפעמים בנצרת.

לפני חצי שנה פנה משרד הפנים למרכז השלטון המקומי כדי לארגן את העניין מחדש ואנחנו ניאותנו לכך ברצון והתארגנו. באנו בדברים עם עיריית חולון שתיקח על עצמה את הריכוז הטכני, הפיסי, של בית הדין. ואכן, עיריית חולון הקצתה לנו שטח ומבנה ראוי והסכימה אף לשפץ את המבנה הזה ואנחנו התארגנו בכל כוחנו במהירות האפשרית, כדי שהחל מאחד בינואר 2002 בית הדין ימשיך לפעול.

להפתעתנו ותדהמתנו קיבלנו הודעה ממשרד הפנים שהדבר הזה – הרעיון לקדם את העניין הזה באמצעותנו נופל, משום שאי אפשר להעביר כספי מדינה למרכז השלטון המקומי. דבר שהדהים אותנו, משום שבעבר, לא אחת, ביצענו הרבה מאד פעילויות סביב הממשלה בפרוייקטים ונראה לנו שאחרי שמשרד הפנים פונה אלינו ופתאום אומר לנו: רגע רגע ומושך את הפניה שלו בחזרה בגלל עניין שהוא נראה לנו טכני וגם לא נכון, נראה לנו דבר בלתי נסבל. אבל, הבלתי נסבל ביותר הוא שכרגע – יעיד על כך השופט – בית הדין נמצא ארוז כי זרקו אותם מגדרות. ואין היום טכנית ומעשית שום אפשרות לשבת בדין.
נסים זאב
כמה צורך יש בהקמת בית דין, או שימשיך הבית דין הזה לתפקד? הלא אם הוא נסגר, אז אולי אין צורך.
יעקב אגמון
זו אחרית הימים שלא יהיו לנו בעיות משמעת.
נסים זאב
יש בעיות? אולי כבר לא מתייסים למשמעת. אולי זו לא בעיה מבחינת הבעיות שיש במדינה הזאת.
יעקב אגמון
אחת הבעיות היא שכאשר יש נושא משמעתי, הרשות איננה יכולה – למשל, נושא שטעון פיטורין של עובד על רקע פלילי, עובד שנאשם בפלילים – לרשות אין סמכות לפטר אותו. רק בית הדין יכול לפטר אותו. כלומר: אולי השופט יספר כמה מקרים שהגיעו לידיו. היום אנחנו במצב שאנשים פליליים שנאשמו וישבו חוזרים אלינו לעבודה ואנחנו קשורים מבחינת החוק, איננו יכולים לקבול. המצב הזה הוא בלתי נסבל. בלתי נסבל.
היו"ר משה גפני
מה המשמעות של העניין שמשרד הפנים לא יכול להעביר לכם תקציב של בית הדין?
יעקב אגמון
טכנית. הלא הכספים של הפעלת בית הדין באים מתקציבים של הרשויות, אבל באמצעות משרד הפנים וטכנית, אמרו לנו דבר שהוא מוזר מאד: שהחשב הכללי, או המדינה, אינם יכולים להעביר כסף להפעלת בית הדין באמצאות מרכז השלטון המקומי.
היו"ר משה גפני
מי תקצב את זה עד היום? מי שילם למועצה האזורית?
יעקב אגמון
הם העבירו את זה ישר למועצה האזורית גדרות, משרד הפנים. חלק מהכסף.
היו"ר משה גפני
אז למה לא יכולים להעביר את זה לחולון?
יהודית נאות
יכולים.
יעקב אגמון
טכנית, הם יכולים להעביר לחולון. השאלה היא אם עיריית חולון תרצה לקבל על עצמה את - --
היו"ר משה גפני
אתה אומר שהיא הסכימה.
יעקב אגמון
אנחנו הסכמנו לקבל את זה משום שלא כל הכספים מועברים אלינו ומרכז השלטון המקומי הסכים לגבות את הכספים מחמש עשרה ערים שנקראות "ערים עצמאיות", שמהן משרד הפנים לא יכול להעביר את הכסף. עיריית חולון לא תסכים, לפי דעתי, לקחת על עצמה את העול הכספי, כמו שגדרות לא הסכימה לקחת על עצמה את העול הכספי. נוצרו גירעונות ולא שולמו משכורות. אנחנו הסכמנו לקחת על עצמנו את האחריות התפעולית והתקציבית ולגבות מהערים – אלה הערים נתונות המענק, כמו רמת גן וגבעתיים, שלמשרד הפנים אין אפשרות להעביר להן. אנחנו, באמצעות המערכת שלנו, הסכמנו לגבות. מדובר פה על 40% מהתקציבים. כך שטכנית עיריית חולון לא נתבקשה לעשות את זה ולפי דעתי לא תסכים.
נסים זאב
על איזה סכומים מדובר?
יעקב אגמון
כשמונה מאות אלף שקל בשנה, להפעלה של שנה שלמה. אפשר, כמובן, להתווכח על התקציב הזה, אבל זה התקציב, כשהם יכולים להעביר רק חמש מאות אלף מהתקציב של הערים נתונות המענק. הם לוקחים מתוך המענק חלק שהם גוזרים בהסכמת העיריות ומעבירים את זה.
היו"ר משה גפני
תודה רבה.
נסים זאב
לא הבנתי, סליחה. הגבייה לא הצליחה? שש מאות האלף הנותרים, לא הצליחו?
יעקב אגמון
אני חושב, הרב גפני, שאם אתה תקיים פה דיון בוועדה, זה יעשה שירות מאד חשוב לעניין הזה.
היו"ר משה גפני
בסדר, אני אעשה את זה.

בבקשה.
בני יערי
אני אב ביה"ד האזורי למשמעת. כלומר: היום אני משמש אב בית הדין של כל הרשויות המקומיות בארץ, למעט שלוש הערים הגדולות. זה לפי החוק. יש לי גם את היתרון שבאתי לתפקיד אחרי שהייתי שנים רבות סגן היועץ המשפטי במשרד הפנים והייתי בעצם בין אלה שהיו על האבניים של החוק המקורי, כפי שהוא היום ולכן אני גם מכיר את ההיסטוריה. לפי מה שנראה לי – למה כשחוקקו את החוק השאירו לירושלים, תל אביב וחיפה בתי דין משלהן, למרות שזה לא היה בחקיקה, כי היה להן. הן הפעילו הלכה למעשה בתי דין במקום, מבלי שהיה חוק שהסדיר זאת ולכן אמרו: בואו לא נשנה דברים. היה להם – שיישאר להם ולשאר הארץ הקימו את בית הדין האזורי.

עכשיו, הדבר העיקרי שבאה הצעת החוק של חברת הכנסת נאות לתקן, זה את המצב הזה שבו דיינים מאותה רשות מקומית, יושבים ודנים את עובד הרשות המקומית. והפליאה היא לא רק כשאנחנו משווים את זה למצב בשירות המדינה – ששם בפירוש כתוב שלא יהיה דיין ממשרד מסוים לאותו משרד ממשלתי - אלא הסתירה היא מניה וביה בחוק, כי לגבי בית הדין האזורי במפורש כתוב כאן בסעיף 7 לחוק שלא ישב דיין מאותה רשות מקומית. בצוותים שאני מקים לדיון, אם בא לפני – כל חברי בית הדין הם חברי רשויות מקומיות. הם מתמנים משלוש רשימות: רשימה של משפטנים שהם משמשים כראש הצוות, תמיד, שהם בדרך כלל מהלשכות המשפטיות של הרשויות המקומיות, רשימה של מומלצי מרכז השלטון המקומי ורשימה של מומלצי הסתדרות הפקידים.

כשאני מקים צוות לדיון, חובה עלי, לפי הוראות החוק, לא לשבץ בצוות עובד לאותה רשות מקומית שממנה בא הנאשם. כי לקחו בחשבון – ואני ער לזה בכל דיון – תמיד באים לפני חברי ועד עובדים ומנסים לטעון לטובת העובד. מצד שני התובע הוא ראש הרשות המקומית. היתה עירנות למצב שלא יכול להיות שישב בצוות עובד שאחר כך חוזר לרשות המקומית שלו ויפעל בניגוד לדעת הנהלת הרשות או בניגוד לדעת ועד העובדים במקום. המצב הזה לא קיים לגבי
מי שבא מרשויות מקומיות אחרות.

אני יכול להעיד שרק לפני עשר שנים או פחות, התקיים דיון במשרד הפנים על האפשרות לשנות את המצב הזה ואז הופיע מנכ"ל עיריית ירושלים ומנכ"ל עיריית חיפה וביקשו, ביקשו לבטל את בית הדין למשמעת של ירושלים וחיפה ולשבץ אותם בבית הדין האזורי, בגלל הבעיות האלה. היחידים שהתנגדו אז היו עיריית תל אביב, שטענו שהם מספיק גדולים והם יכולים תמיד לשבץ דיין שבכלל לא מכיר את העובד ושאצלם זה מתפקד בסדר. אז אני שומע כאן שעיריית ירושלים שינתה את עמדתה. גם בשיחות לא רשמיות שהיו לי עם הלשכה המשפטית של עיריית ירושלים – רק לאחרונה – עם המשנה ליועץ המשפטי, עו"ד אסתר אייזנר, היא במפורש אמרה לי שהמצב לא תקין. בחיפה בית הדין למשמעת לא מתפקד בכלל. אולי לא זאת הסיבה היחידה, אבל הוא לא מתפקד. לא קיים בית דין למשמעת ואיך הם פותרים את בעיות המשמעת שלהם – הרי אי אפשר לפטר עובד מסיבות משמעת בלי בית הדין למשמעת.
היו"ר משה גפני
כנראה שהם לא מפטרים עובדים.
בני יערי
אז הם מוצאים דרכים בהסכמה, שכנראה עולות לרשות המקומית הרבה כסף.
יהודית נאות
הם פותרים את זה בהסכמה, תמיד עם תוספת. תמצא עובד שמוכן ללכת מול מצנע. זה לא בסדר.
היו"ר משה גפני
אז זה מה שהוא אומר.
בני יערי
אז זה המצב. עכשיו, קצת נתונים מספריים: כיום, אצלי בבית הדין יש - - -
היו"ר משה גפני
כמה צוותים יש לך?
בני יערי
יש לי רשימה. זה לא מספר צוותים. חברי בית הדין מתמנים משלוש רשימות. יש לי ברשימת המשפטים כשבעה או שמונה עורכי דין, ברשימה של מומלצי מרכז השלטון המקומי יש לי כעשרים או שלושים חברים וברשימת מומלצי הפקידים זה פחות. גם כשאני צריך אני לא מקבל מהם חברים.
היו"ר משה גפני
אז אין לך בכלל חברים מהסתדרות הפקידים?
בני יערי
יש לי, אבל זה קצת לחוץ.

כמובן, לכל תיק מקימים צוות אד-הוק. אבל, עיקר התיקים נופל עלי. היחידי שעובד בשכר זה אני. כל שאר חברי בית הדין עובדים בהתנדבות ובאמת זה קשה כי הם הרי משמשים כיועצים משפטיים של רשויות מקומיות.
היו"ר משה גפני
הם לא מקבלים תגמול על זה שהם מגיעים? על נסיעות?
בני יערי
לא, בדרך כלל, מאחר שהדיון הוא בשעות לפני הצהרים, אז הם - - -בהוצאות שהם מגישים לרשות המקומית.
היו"ר משה גפני
מה מספר התיקים?
בני יערי
כארבעים תיקים בשנה. אבל מכיוון שעיקר העומס נופל, כמו שאני אומר, עלי, כי המשפטנים האחרים עמוסים והם לא יכולים לקבל יותר מאשר תיק בשנה, אז העומס נופל בעיקר על אב בית הדין. בכל אופן, יש לנו ארבעים תיקים. אני מניח שאם יצרפו את ירושלים, תל אביב וחיפה, המספר יוכפל, או אפילו יותר מזה. בתל אביב בלבד נאמר לי שיש ארבעים תיקים לשנה. לירושלים שמעתי שיש כעשרים תיקים בשנה. אז המספר יגדל. כמובן, שאז יצטרפו לפול שלנו כל המשפטנים וכל חברי בית הדין של שלוש הערים הגדולות. אני מניח שנצטרך תגבור, בייחוד בנושא של המזכירות.

כשאני מדבר על תגבור אני שוב, באמת, צריך להתייחס לנושא התקצוב. כמו שהסביר מר אגמון, המזכירות שלנו, בחמש השנים האחרונות - אחרי ששנים המזכירות של בית הדין היתה משובצת בעיריית אשדוד - היתה במועצה האזורית גדרות והתקציב של משרד הפנים הועבר דרך המועצה האזורית גדרות.
היו"ר משה גפני
מה זה המזכירות?
בני יערי
המזכירה של בית הדין. את הדיונים עצמם אנחנו קיימנו בבית המשפט המקומי בחולון, כי הרי באים אלינו מכל הארץ.
היו"ר משה גפני
כן, הבנתי. מה זה המזכירות? המזכירות זו מזכירה?
בני יערי
מזכירה.
היו"ר משה גפני
שהיא עובדת בשכר?
בני יערי
כן. משרה מלאה. היא יושבת בדיונים, היא כותבת את הפרוטוקולים, היא מדפיסה אותם, היא מזמנת את הדיונים, היא אחראית לכל.
היו"ר משה גפני
אוקי. תודה רבה.

עורכת דין תמר קרניאל.
תמר קרניאל
אני אציג את עמדתי. אנחנו, מהמצב שתואר כעת אני ממש חוששת. אני לא רוצה להיכנס למיטה החולה הזאת. בית הדין של עיריית ירושלים פועל בסדר גמור, יש תביעות, יש יותר מעשרים תיקים, יש שתי תובעות, יש שופטים. יש תיקים שהם בקשות, תיקים שהם תיקים – שצריך לשמוע עדים – לא משנה. המצב הוא מצוין. בית הדין פועל.
היו"ר משה גפני
בעיריית ירושלים המצב הוא מצוין, אני מתאר לעצמי.
תמר קרניאל
למה להיכנס למיטה החולה הזאת?
היו"ר משה גפני
עורכת דין קרניאל, אנחנו לא עוסקים בנושא העומד ברומו של עולם. אמנם זה נושא חשוב.
יהודית נאות
מה התפקיד שלך בהקשר הזה?
היו"ר משה גפני
מה מספר התיקים? את מכירה את הנתונים בירושלים, אז אם תוכלי לענות על השאלה של חברת הכנסת נאות ואחר כך על השאלה שלי. מה התפקיד שלך בעניין ומה הנתונים בירושלים?
תמר קרניאל
אני תובעת בבית הדין למשמעת של העירייה.
היו"ר משה גפני
רק שניה. נתחיל מהתחלה. את עובדת עיריית ירושלים?
תמר קרניאל
כן.
היו"ר משה גפני
מה התפקיד שלך בעיריית ירושלים?
תמר קרניאל
אני התובעת בבית הדין למשמעת. זה התפקיד שלי, וכמוני יש עוד עורכת דין. כל אחת מאתנו בחצי משרה. ביחד – משרה מלאה אחת. התפקיד שלנו הוא להגיש את התובענות לבית הדין למשמעת ולנהל אותן. יש תובענות ויש גם בקשות להפחתת משכורת בתקופת השעיה, שזה גם מאד חשוב – כדי שקופת הציבור לא תשלם לאנשים מושעים משכורות מלאות וזה התפקיד שלנו.

בית הדין שלנו פועל בצורה טובה, מתפקד, יש דיונים.
היו"ר משה גפני
מי אב בית הדין.
תמר קרניאל
אב בית הדין היא כרגע עורכת הדין אסתר עצמון, שהיא סגן היועץ המשפטי לעירייה.
יהודית נאות
עובדת עירייה, כפופה לראש העיר.
היו"ר משה גפני
כמה תיקים יש בעיריית ירושלים?
תמר קרניאל
יש לנו כעשרים תביעות רגילות נגד העובדים ויש לנו עוד עשרה-עשרים תיקים של בקשה להפחתת משכורת.
היו"ר משה גפני
זאת אומרת: לא נורא. אין כאלה בעיות משמעת בעיריית ירושלים.

עכשיו אני שואל אותך – סליחה שאני שואל, אני פשוט לא כל כך מבין – טוענת חברת הכנסת יהודית נאות בחוק שלה, תראי, אתן עובדות העירייה. אתן כפופות, למעשה, בכל דבר ועניין לראש העיר. אז אני חס וחלילה, לא מדבר נגד ראש העיר. ראש העיר הוא ראש העיר, בחרו בו, אבל באופן טבעי, אם בא ראש העיר ורוצה לפטר את בוזגלו, כשבוזגלו עבר עבירת משמעת. זה יכול להיות גם רבינוביץ'. נניח רבינוביץ'. יותר נוח. יכול להיות שיש סיבות פוליטיות – חס וחלילה, אני לא מתכוון לראש העיר ירושלים, כמובן. זה לא קרה אף פעם בירושלים וזה גם לא יכול לקרות.
נסים זאב
איך אתה יודע מה יכול לקרות?
היו"ר משה גפני
לא, אני מכיר את ראש עיריית ירושלים.

נניח שיש לו סיבות פוליטיות והוא רוצה לפטר אותו. והוא הלביש עליו – זה לא כל כך קשה להלביש עבירת משמעת על מישהו. לא כל כך קשה. לפעמים יש עובדים שהם על הגבול האפור, אני יודע, בדיוק אשתו היתה חולה והוא הלך לשוק וזה לא בסדר.
יהודית נאות
גם אני רציתי להגיד שוק.
היו"ר משה גפני
כן, אנחנו יודעים. מי שמכיר את הרשויות המקומיות יודע שהשוק זה חלק גדול בפולקלור של עובדי הרשויות המקומיות.

ואז, הוא בא לתובעת ולאב בית הדין -במקרה הזה שתיהן עובדות שלו – ואומר להן: הרבינוביץ' הזה הוא לא בסדר. צריך לסלק אותו מהעירייה. אני לא מתאר לעצמי שהוא עושה את זה, אבל נניח שהוא היה עלול לעשות את זה – את לא רואה בזה ניגוד עניינים? ניגוד מוחלט? זה מה שטוענת חברת הכנסת נאות בחוק שלה.
תמר קרניאל
זה מעולם לא קרה, כי ברגע שמגיע תיק לבית הדין למשמעת – אני אומרת שזה יכול לקרות מחוץ לבית הדין למשמעת. אני לא אומרת שזה לא קורה, אבל ברגע שזה מגיע לבית הדין למשמעת זה לא קורה. זו עובדה שזה לא קורה.
יהודית נאות
עובד העירייה שיושב שם כדיין, איך הוא יכול לשפוט באובייקטיביות כאשר את מייצגת את ראש העירייה ואב בית הדין מייצג את ראש העירייה ועוד עובד שם נקרע בין העובד האומלל וביניכם. את לא רואה את האבסורד בעניין?
תמר קרניאל
לא, זה לא אבסורד, כי רק מורא הדין עליהם. זה מאד פשוט.
היו"ר משה גפני
יהודית, תאפשרי לה.
תמר קרניאל
זה מעולם לא קרה.
יהודית נאות
כן.
תמר קרניאל
זה ככה וזה לא קורה. העירייה היא כל כך גדולה. יש 7000 איש בעירייה. השופטים אף פעם לא מכירים את הנאשמים - - -
נסים זאב
אבל זה שהם מקבלים שכר מהעירייה, את לא רואה בזה ניגוד אינטרסים? לא איכפת אם היו השופטים לא עובדי עירייה וגם אם הם מכירים – לי אין בעיה עם זה, כי מבחינה ההלכה והדין, גם אם שופט מכיר את הבן אדם, אם אין לו נגיעה שהוא מרגיש קרוב, שהוא יכול אולי בגלל הקרבה שלו לשנות את הדין, אין בזה בעיה. אני יכול להעיד על כך שאני מכיר הרבה שופטים שמכירים את הנתבעים והם שופטים אותם. אבל, כשאדם, השופט, מקבל משכורת מהעירייה והוא יודע מה רוצה ראש העיר או מנכ"ל העירייה בתיק הזה, יש בזה בעיה. במקרה אני מכיר את אסתר עצמון ויודע כמה היא קשורה למנכ"ל העירייה ולראש העירייה. אני מכיר את אסתר עצמון, כי עבדתי אתה הרבה שנים. הייתי סגן ראש העיר ירושלים 15 שנה.
תמר קרניאל
--
נסים זאב
אני לא רואה איך היא יכולה לעבוד, כי אני רואה שאב בית הדין במקרים של תביעות במשפט ומשמעת - - -
יהודית נאות
תראי, הדיין האובייקטיבי המסכן, חובת הנאמנות שלו היא כלפי מי? בואי נתחיל. חובת הנאמנות שלו, של עובד עירייה שיושב במסגרת יום העבודה שלו, בבית הדין כשופט. חובת הנאמנות שלו כלפי מי?
תמר קרניאל
כלפי הדין והצדק. וככה זה הולך בבית הדין ולכן אני אוהבת את העבודה שלי.
יהודית נאות
אני בעד לא לשים קורה בפני עיוור. אני חושבת שאת לא קולטת את ניגוד האינטרסים פה ואת הסד שבו את שמה גם את אב בית הדין וגם את השופט שהוא מהרשות המקומית.
תמר קרניאל
יותר מזה, אני חושבת שדין משמעתי חייב להיות פנימי, כי הדין המשמעתי הוא לא דין פלילי, הוא לא דין המדינה. הוא הדין שבו אנשים שופטים את האנשים שעובדים יחד אתם.
נסים זאב
אני אומר שאני בעד שבית הדין בירושלים יישאר כפי שהוא, אבל לא בהרכב הזה. שיהיה בית דין בירושלים. אם חיפה רוצה – בתנאי שלא יהיו עובדי עירייה. שלא יהיו עובדי הרשות.
יהודית נאות
אז שעובדי ירושלים ישפטו בחיפה ושופטי חיפה ישפטו בתל אביב. תעשה מעגל. זה יפתור את הבעיה שלך, אובייקטיבית.
נסים זאב
אולי. אולי כן.
יהודית נאות
אז למה לא כולם בבית דין ארצי? זה בדיוק הרעיון. זה בדיוק הרעיון. גם אני חשבתי כך בזמנו, שאולי אני אציע שהם לא יהיו מאותו מקום.
נסים זאב
באותו מקום זו לא בעיה. לא באותה עירייה. אם לא מקבלים שכר מעירייה, אז מה הבעיה שהשופטים הם מאותה עיר? אני לא מבין.
היו"ר משה גפני
לא, מאותה עיר אין בעיה. שלא יהיו עובדי אותה עירייה. כי מה אכפת לך באיזה עיר הוא גר? את מדברת על בית דין אזורי. זאת אומרת: את מדברת על בית דין שאלה שישבו בהרכב בית הדין לא יקבלו שכר מהתובע. נניח, יש עירייה לעובד עיריית חולון, אז בהרכב לא יכול לשבת עובד עיריית חולון, אבל הוא יכול לגור בחולון. נניח שמהנדס עיריית חיפה גר בחולון. הוא לא יכול לגור בחולון? זה מפריע לך?
תמר קרניאל
אני גם רציתי להגיד שבית דין ארצי חייב להיות מוקם בירושלים.
יהודית נאות
אין שום סיבה שלא.
היו"ר משה גפני
אין שום בעיה.
יהודית נאות
אף אחד לא אמר שאת לא תהיי התובעת. זה לא הקטע. אני מבקשת לנטרל את זה מהעניין הפרסונלי.
היו"ר משה גפני
חברת הכנסת נאות, אם את רוצה לעשות עבודה מושלמת – התעוררה כאן בעיה שאת לא שמת לב אליה. יש בעיה טכנית עם מיקום בית הדין ועם התקצוב שלו. זאת אומרת: את יכולה לעשות חוק ובסופו של דבר, כפי שאמר אב בית הדין, לא יהיה לו מקום ולא יהיה לו תקציב.
יהודית נאות
תעביר את החוק ותראה איך נפתרת הבעיה מהר מאד.
היו"ר משה גפני
אנחנו צריכים למצוא לעניין הזה פתרון. אמרה עו"ד תמר קרניאל שזה צריך להיות בירושלים ואנחנו קופצים מיד על המציאה. מיד. בית הדין יישב בירושלים, החוק של יהודית נאות יעבור - - -
יהודית נאות
החלפת סעיף 21: שר הפנים יקבע בתקנות את מקום מושבו וסדרי ניהולו והחזקתו של בית הדין.
נסים זאב
זה קיים גם היום.
יהודית נאות
בסדר, אז שהוא יעשה את זה.
היו"ר משה גפני
אגב, מה עלות הצעת החוק הזאת?
יעקב אגמון
אין עלות.
יהודית נאות
אין. אני מעגנת. אני לא רוצה לפטר אף אחד. אני רוצה לכנס את כולם לבית משפט אחד. רוצה לפטר ולא רוצה להוסיף.
היו"ר משה גפני
לא, זו הגדלה מסוימת.
יהודית נאות
למה? הקטנה, לדעתי. אתה חושב שבירושלים אין מזכירה, בחיפה אין מזכירה ובתל אביב אין מזכירה?
היו"ר משה גפני
לא, להיפך. אנחנו מקבלים את ההצעה שזה יהיה בירושלים. אני גם כן חושב כך.
יהודית נאות
רק אב בית הדין לא יהיה עובד עיריית ירושלים. זה הכל. הוא צריך להיות בלתי תלוי. עכשיו, שכחתי להזכיר שיש כאן בהצעה עוד רעיון: שלא בכל דבר צריך הרכב של שלושה. יש תיקים שמספיק בהם דן אחד. לא כל משפט זה משפט של שלושה. אם מדובר בפיטורים, ודאי שחייבים הרכב של שלושה. אם מדובר במקרים שמאד ברורים על פי החוק, שבזמן השעיה מחצית השכר – מספיק דן אחד.
עמי ברקוביץ'
אני רוצה להתייחס בעיקר לסוגייה של הדן היחיד.
היו"ר משה גפני
לא. הדיון עכשיו הוא על העיקרון בחוק. אם מדובר על סעיפים, אז תכף היועצת המשפטית תתחיל לקרוא את הסעיפים ואז תוכל להתייחס. אם אתה מדבר על משהו עקרוני ואתה בעד, נגד, אז בסדר.
עמי ברקוביץ'
למיטב ידיעתי – אני פשוט הייתי אמור לבוא עם אביטל שטרנברג שנבצר ממנה לבוא – העמדה העקרונית של הממשלה היא לתמוך בהצעת החוק.
יפה שפירא
לא נבצר ממנה.
היו"ר משה גפני
מה פירוש?
יפה שפירא
אביטל שטרנברג הגיעה לכניסת שירות והיא נעלבה שלא נתנו לה להיכנס. אמרו לה להיכנס מכניסת ח"כים אז היא הסתובבה והלכה ועד שאני הגעתי כדי להגיד להם לתת לה להיכנס מכניסת שירות, היא כבר הלכה.
יהודית נאות
יש בעיה שסגרו את הכניסה המרכזית.
יפה שפירא
אבל היא כבר היתה בתוך הכנסת. במתחם הכנסת. לא נתנו לה להיכנס דרך כניסת שירות. היא ירדה למטה והיתה צריכה לעלות.
היו"ר משה גפני
דיברת אתה?
יפה שפירא
לא. מישהו מהמשמר אמר שקיבל הוראה לא לתת להיכנס משם.
היו"ר משה גפני
טוב, אנחנו נטפל בזה אחר כך. מר ברקוביץ', בבקשה.
עמי ברקוביץ'
אז עד כמה שאני יודע העמדה העקרונית היא לתמוך בנושא הזה של איחוד. לגבי הדן היחיד, יש לנו הערה עקרונית במובן זה שהנושא נדון היום במקביל לעניין חוק שירות המדינה על ידי צוות שמטפל בעניין. זה לא מהלך פשוט.
היו"ר משה גפני
בסדר, אבל בוא לא נעשה עבודה כפולה.

למשרד הפנים יש משהו לומר?
דבי סולו
אנחנו תומכים בהצעת החוק.
היו"ר משה גפני
תומכים בהצעת החוק. בסדר.

טוב, תתחילי לקרוא את הצעת החוק.
מרים פרנקל – שור
"הצעת חוק הרשויות המקומיות (משמעת) (תיקון – בית דין ארצי), התשס"א-2001.
1. החלפת סעיף 2. בחוק הרשויות המקומיות (משמעת), התשל"ח-1978 (להלן – החוק העיקרי) במקום סעיף 2 יבוא:

"הקמת בית דין. 2. יוקם בית דין למשמעת של עובדי הרשויות המקומיות, שתפקידו
לשפוט את עובדי הרשויות המקומיות על עבירות משמעת לפי חוק זה (להלן – בית הדין)."

2. תיקון סעיף 3. בסעיף 3 לחוק העיקרי –
(1) במקום כותרת השוליים יבוא "מינוי חברי בית הדין"
(2) במקום סעיפים קטנים (א) ו-(ב) יבוא:
"(א) שר המשפטים, בהתייעצות עם שר הפנים, ימנה את חברי בית הדין מתוך שלוש רשימות של עובדי הרשויות המקומיות והן:

(1) רשימת עובדים הכשירים להתמנות לשופטי בית משפט שלום, שערך שר
המשפטים.
(2) רשימות שהגישו מועצות הרשויות המקומיות.
(3) רשימה שהגיש ארגון העובדים המייצג את המספר הגדול ביותר של עובדי הרשויות המקומיות. לא הגיש ארגון העובדים רשימה כאמור תוך חודשיים מיום שנמסרה לו דרישה לעשות כן, ימונו חברים לבית הדין מתוך כלל עובדי הרשויות המקומיות".
יש לומר
כל סעיף שאין לגביו הערות מאושר.
היו"ר משה גפני
כן.
עמי ברקוביץ'
סליחה, בגלל שאביטל שטרנברג לא הגיעה, אז אולי לגבי נוסח אפשר יהיה עוד להעיר בשלב של ההכנה לקריאה ראשונה.
יהודית נאות
זאת ההכנה לקריאה ראשונה.
עמי ברקוביץ'
לא, לאחר מכן אנחנו בדרך כלל יושבים עם היועצת המשפטית - - -
היו"ר משה גפני
זה בסדר. כן. מר ברקוביץ', הבקשה שלך מתקבלת.
יהודית נאות
כל דבר שהוא לא מהותי – אף אחד לא אחראי על הנושא וזה לא מהתורה.
היו"ר משה גפני
הבקשה שלך מתקבלת ותאמר גם לעורכת דין שטרנברג שאנחנו מביעים את התנצלותנו לגבי מה שקרה שם – אנחנו כולנו נושאים באחריות. כל שינוי נוסח שאתה תרצה ושהיא תרצה, תעבירו ליועצת המשפטית ונשקול אותו. על כל פנים מה שאמרה היועצת המשפטית של הוועדה – כל עוד שאין הערות על מה שקוראת היועצת המשפטית, הסעיף מאושר. סעיף 3.
מרים פרנקל – שור
"3. תיקון סעיף 4. בסעיף 4 לחוק העיקרי, בכל מקום, במקום "בית דין" יבוא "בית הדין".

3. תיקון סעיף 5. בסעיף 5 לחוק העיקרי –
(1) בסעיף קטן (א), במקום "לכל בית דין" יבוא "לבית הדין".
בני יערי
בסעיף 5 המקורי כתוב: "שר המשפטים בהתייעצות עם שר הפנים ימנה לכל בית דין אב בית דין וממלא מקומו מבין חברי בית הדין שנתמנו לפי סעיף 3" – אני מציע שזה יהיה "לפי סעיף 3 (א) (1), כדי שיהיה ברור שזה צריך להיות מרשימת המשפטנים. שאב בית הדין צריך להיות מרשימת המשפטנים ולא יכול להיות מהרשימות האחרות.
מרים פרנקל – שור
לאיזה סעיף?
בני יערי
לסעיף 5. מה שכתוב – כתוב. זה נכון, אבל צריך להוסיף עוד תיקון. צריך להיות: לסעיף קטן (א) במקום "לפי סעיף 3" יבוא "לפי סעיף 3(א)(1)".
יהודית נאות
כן. זאת אומרת שהכוונה היא מרשימת המשפטנים.
מרים פרנקל – שור
מה היה עד היום? זה היה ברור?
בני יערי
זה היה ברור, אבל לפי דעתי זה צריך להיות כתוב.
היו"ר יהודית נאות
אם כבר אז כבר.
עמי ברקוביץ'
יש לי רק שאלת הבהרה. אני חוזר לשניה לסעיף 2 שמדבר על ארגון העובדים שמייצג את המספר הגדול ביותר של עובדים. למה הכוונה? האם יש ארגון אחד? כיוון שאני לא מתמצא בפרקטיקה אני שואל.
יעקב אגמון
הכוונה להסתדרות הפקידים.
עמי ברקוביץ'
וזה המצב גם כיום?
היו"ר יהודית נאות
כן.
עמי ברקוביץ'
היום גם לכל עירייה בנפרד הסתדרות הפקידים?
היו"ר יהודית נאות
כן.
בני יערי
אתה צריך לשאול אותם.
היו"ר יהודית נאות
אולי בעירייה אחרת יש יותר עובדי תברואה, למשל, אז הם יהיו.
עמי ברקוביץ'
אבל מה שאת מציעה פה זה ארגון הגדול ביותר.
היו"ר יהודית נאות
כן. מר אגמון, מהו ארגון העובדים שמייצג הכי הרבה עובדים ברשויות המקומיות?
יעקב אגמון
קודם כל זה ההסתדרות עצמה, ההסתדרות החדשה, כי יש עוד הסתדרויות ובתוך ההסתדרות זו הסתדרות הפקידים.
היו"ר יהודית נאות
הרעיון היה כדי שלא יתחילו להתקוטט, שההסתדרות הזאת היא זו שתשלח. אבל לא על זה ייפול החוק. המטרות של החוק הן אחרות.
תמר קרניאל
אבל ככה הם יוכלו לטרפד את כל העבודה של בית הדין.
היו"ר יהודית נאות
איך?
תמר קרניאל
הם לא ישלחו שמות.
יעקב אגמון
· - - עד היום היית צריכה את זה. גם היום את עדיין צריכה את זה. למה שהם יטרפדו?
היו"ר יהודית נאות
יש סנקציה. יש כאן סיפא שאומרת: לא הגיש ארגון העובדים רשימה כאמור תוך חודשיים – יש סנקציה – מיום שנמסרה לו דרישה לעשות כן, ימונו חברים לבית הדין מתוך כלל עובדי הרשויות המקומיות. זאת אומרת: ארגון אחד לא יוכל לטרפד.
יעקב אגמון
המשפט "מועצות הרשויות המקומיות" לא מכביד? למה לא ראשי הרשויות המקומיות. בסעיף 2.
בני יערי
ככה זה גם היום.
היו"ר יהודית נאות
המועצה היא שמאשרת את הרשימה. תראה, זה נכון שעירייה פועלת באמצעות ראש עירייה, אבל במקרה הזה מועצת העירייה צריכה לאשר.

אפשר להמשיך.
מרים פרנקל – שור
בסעיף קטן (ב), במקום "בית דין אזורי" יבוא "בית הדין".

5. החלפת סעיף 6. במקום סעיף 6 לחוק העיקרי יבוא:
"פרסום. 6. המינויים של חברי בית הדין, אב בית הדין וממלא מקומו יפורסמו ברשומות".

6. תיקון סעיף 7. בסעיף 7 לחוק העיקרי – (1) במקום כותרת השוליים יבוא "הרכב
צוותי בית הדין".
(2) בסעיף קטן (א), במקום "בית דין ידון בצוותים" יבוא "בית הדין ידון בצוותים" ובמקום "ובלבד שבדיון בבית דין אזורי לא ימונה" יבוא "ובלבד שלא ימונה".

7. הוספת סעיף 7א. אחרי סעיף 7 לחוק העיקרי יבוא:
"דן יחיד 7א. על אף האמור בסעיף 7, רשאי אב בית הדין לקבוע כי דיון בעניין פלוני יתקיים בפני דן יחיד, אם הוא סבור כי מהות הדיון וסדרי הדין הצפויים בו מצדיקים זאת. דן יחיד כאמור ימונה בידי אב בית הדין מקרב חברי בית הדין שמונו לפי סעיף 3(א)(1).
קריאה
זאת אומרת שצריך להיות משפטן.
היו"ר יהודית נאות
עכשיו, עו"ד ברקוביץ', לך יש הסתייגות.
עמי ברקוביץ'
כן. אנחנו רצינו להציע, מאחר והנושא נדון כיום בצוות בנציבות שירות המדינה שבוחן תיקונים שונים בחוק שירות המדינה (משמעת) - - - הנושא איננו נושא פשוט, מאחר וניתן בו שיקול דעת רב לאב בית הדין ויש בו בעצם גריעה מהעיקרון של שילוב נציגי ציבור בבתי הדין, היינו מציעים בשלב הזה לא להכניס את העיקרון הזה, אלא להמתין לתיקון בחוק שירות המדינה (משמעת) ובמקביל לעשות את ההתאמות, כשמין הסתם יתוקנו שם עוד סעיפים.
היו"ר יהודית נאות
אז אתה לוקח על עצמך ששם תוסיפו תיקון לגבי הסיפור הזה?
עמי ברקוביץ'
לא, זה אני לא מניח שייעשה. אני מניח שלאחר שהדבר ייעשה ניתן יהיה לעשות את השינוי. אני גם לא מטפל בתיקון לחוק שירות המדינה (משמעת).
היו"ר יהודית נאות
מי מטפל?
עמי ברקוביץ'
מר סומך שהיה כאן בישיבה הקודמת אך נאלץ לעזוב. אני פשוט באתי על תקן של - - -
היו"ר יהודית נאות
אתם בבעיה של תקנים.
עמי ברקוביץ'
זו ההצעה.
היו"ר יהודית נאות
טוב, אני מקבלת את זה משום שזה יהיה אבסורד לקבל היום חוק שיהיה בסתירה לתיקונים שנעשו בחוק אחר.
היו"ר משה גפני
יהודית, סליחה. יש ישיבה של הוועדה המשותפת לעניין תקציב הכנסת ואני רוצה ללכת. אני מציע שתמשיכי לנהל את הישיבה עד להצבעה. בסדר? להצבעה שיקראו לי.
היו"ר יהודית נאות
טוב. בסדר.
עמי ברקוביץ'
גברת נאות, - - - אבל זה אמור להיות פתרון כולל ולכן זה מה שהתבקשתי להציע.
היו"ר יהודית נאות
אני מקבלת את זה.
בני יערי
--
עמי ברקוביץ'
בדיוק, אבל ההצעה הזאת היא בשלבי דיון.
בני יערי
- - - לכאורה שיש דיונים בעניינים שוליים, שחבל להטריח את כל הצוות.
היו"ר יהודית נאות
הרעיון הוא שאתה מזרז דיונים.
עמי ברקוביץ'
זה נכון, אבל יש להבחין בין סוגים שונים של דיונים. בגלל המבנה המיוחד של עבירות המשמעת, קשה מאד לעשות את זה על פי חתך של עבירות המשמעת שמנוסחות בצורה מאד רחבה. לכן זה מותיר שיקול דעת רחב לאב בית הדין. בגלל הבעיה הזאת אני מבין שהנושא הזה בדיוק היום נדון ומנסים לבחון הצעה אחרת שאולי תביא לכך שהנושא לא יהיה נתון רק לשיקול דעת אב בית הדין. מהסיבה הזאת חשבנו שיש מקום להמתין.
היו"ר יהודית נאות
מה רצית לומר?
תמר קרניאל
אני רציתי להגיד שאני חושבת שהגישה של משרד המשפטים היא נכונה, כי זה מאד בעייתי. אני חושבת שהנוכחות של נציגי עובדים ונציגי הנהלה, מלבד ראש הצוות, היא מאד חשובה לנאשמים.
היו"ר יהודית נאות
נציגי ההנהלה שתובעת אותם?
תמר קרניאל
גם. כי מאד חשוב שיש אנשים חוץ מהמשפטן בדין.
היו"ר יהודית נאות
זה אני מסכימה, רק נציג ההנהלה זה לא בדיוק מה שהעובד צריך.
עמי ברקוביץ'
אני לא מדבר נגד העיקרון, אני רוצה להדגיש את זה.
היו"ר יהודית נאות
אני מאמינה שכל דבר מסובך במדינה וכמו שבבית משפט שלום ובבית משפט מחוזי, יודעים להפריד במקרה שהוא דן יחיד אז אפשר גם פה.
עמי ברקוביץ'
זה נכון, אבל שם, אם יש לך עבירות של מאסר עד שלוש שנים, יש לך קריטריונים מאד ברורים. הבעיה היא שכאן קשה לקבוע קריטריונים מכיוון שכאן המבנה של עבירות המשמעת הוא כזה שיש 4 או 5 עבירות משמעת שמנוסחות בצורה מאד מאד רחבה.
היו"ר יהודית נאות
אז בוא נלך לפי הסנקציות, לא לפי עבירות המשמעת. אתה לבד אמרת שזה לפי הסנקציה. אם זו עבירה עד שלוש שנים למשל.
עמי ברקוביץ'
אבל את זה אין לך בשירות המדינה מפני שיש לך רשימה של אמצעים שחלים על כל העבירות. ראיתי את הסעיף הזה.
היו"ר יהודית נאות
טוב. מירי, כדי לא לעכב את הקמת בית הדין הארצי הזה, אני מוכנה לקבל את העמדה של משרד המשפטים ולהוריד את הסעיף. אני, בבוא הזמן, אציע את התיקון.
מרים פרנקל – שור
אז צריך לזכור את השלכת סעיף 7 על סעיף 9.
היו"ר יהודית נאות
נכון.
מרים פרנקל – שור
"8. בסעיף 16 לחוק העיקרי, במקום "לבתי הדין" יבוא "לבית הדין".

9. בסעיף 17 לחוק העיקרי –
(1) האמור בסעיף יסומן "(א)" ובמקום "בית דין" יבוא "בית הדין".
(2) אחרי סעיף קטן (א) יבוא:
(ב) על אף האמור בסעיף קטן (א), בדיון בפני דן יחיד כאמור בסעיף 7א, יהא
מוסמך בית הדין להחליט על אחד או אחדים מאמצעי המשמעת המפורטים
בסעיף קטן (א)(1) עד (6) ו-(11) בלבד.
היו"ר יהודית נאות
זו בעיה.
עמי ברקוביץ'
אז זה יורד.
היו"ר יהודית נאות
פה צריך להתאים את זה.
עמי ברקוביץ'
אם אין דן יחיד אז כל הסעיף נמחק.
היו"ר יהודית נאות
אם אין דן יחיד אז נשאר סעיף 9(1) בלבד. נכון.
מרים פרנקל – שור
אז פיסקה (2) לסעיף 9 נמחקת - סעיף קטן (ב) המוצע – ופיסקה (1) תשתנה בהתאם.

"10. בסעיף 20 לחוק העיקרי, בכל מקום, במקום "בתי הדין" יבוא "בית הדין".
בני יערי
לא, כאן צריך תיקון. נפלה כאן איזה טעות. הנוסח הנכון של הסעיף צריך להיות – בסעיף 20 שקיים היום, אני אקרא לך אותו, כתוב ככה: "בכפוף להוראות חוק זה יחולו הוראות חוק שירות המדינה (משמעת), התשכ"ג-1963 - - - למעט סעיפים 19 עד 30, על עובדי הרשויות המקומיות, על חברי בית הדין ועל ההליכים בבתי הדין". וסמכויות בתי הדין יהיו כסמכויות בתי הדין למשמעת. כלומר: צריך כאן לתקן שני דברים. זה צריך להיות ככה: "בכל מקום, במקום בית הדין או בבתי הדין, יבוא "בית הדין". כי יש כאן "על חברי בית הדין ועל ההליכים בבתי הדין". אז זה צריך להיות: "בכל מקום, במקום בית הדין או בבתי הדין, יבוא: "בית הדין".
היו"ר יהודית נאות
בית הדין מחליף את "בתי הדין" ו"בית דין".
עמי ברקוביץ'
לא, הוא מחליף רק את בתי הדין.
בני יערי
כתוב ככה: "על חברי בית הדין" – נכון. על חברי בית הדין זה בסדר, סליחה. אבל במקום - - -
היו"ר יהודית נאות
במקום "בתי הדין" יבוא "בית הדין".
מרים פרנקל – שור
בואו נקרא את סעיף 20 ביחד: "בכפוף להוראות חוק זה יחולו הוראות חוק שירות המדינה (משמעת), התשכ"ג-1963 , למעט סעיפים 19 עד 30 על עובדי הרשויות המקומיות, על חברי בית הדין, נכון - - -
בני יערי
"ועל ההליכים בבתי הדין".
מרים פרנקל – שור
אז: "ועל ההליכים בבית הדין", נכון. "וסמכויות בית הדין יהיו כסמכויות בית הדין למשמעת".
בני יערי
אז צריך להיות ככה: בכל מקום במקום "בבתי הדין" ובמקום "בתי הדין" יבוא "בית הדין".
היו"ר יהודית נאות
לכן מה שכתוב בהצעת החוק זה נכון.
עמי ברקוביץ'
כן. זה בסדר.
מרים פרנקל – שור
זה בסדר גמור.
היו"ר יהודית נאות
תאמין לי. אני ישבתי על הדבר הזה כמה שעות. בדקתי את זה. תאמין לי.
בני יערי
טוב.
היו"ר יהודית נאות
סליחה, אני צריכה לעזוב לרגע.
הישיבה הופסקה בשעה
11:00.
הישיבה חודשה בשעה
11:05.
היו"ר יהודית נאות
אתה מקבל את התיקון בסעיף 20?
עמי ברקוביץ'
כן.
היו"ר יהודית נאות
אז סעיף 21.
מרים פרנקל – שור
"החלפת סעיף 21. 11. במקום סעיף 21 לחוק העיקרי יבוא:

הוצאות 21. שר הפנים יקבע בתקנות את מקום מושבו וסדרי ניהולו והחזקתו של בית הדין, שכרם וכפיפותם של העובדים בו ושל מי שהתמנה לפי סעיף 5(ב) ואופן חלוקת ההוצאות הכרוכות בכך בין הרשויות המקומיות".

תיקון סעיף 22. 12. בסעיף 22 לחוק העיקרי, במקום "בתי הדין" יבוא "בית הדין" ובמקום "בהם" יבוא "בו".

תיקון סעיף 23. 13. בסעיף 23 לחוק העיקרי –

(1)בסעיפים קטנים (א)ו-(ב), במקום "בית דין" יבוא "בית הדין".
(3) בסעיף קטן (ג) במקום "בית דין" יבוא "בית הדין".

תיקון סעיף 24. 14. בסעיף 24(א) לחוק העיקרי, במקום "בית דין" יבוא "בית הדין".

תחילה. 15. תחילתו של חוק זה 3 חודשים מיום פרסומו".
בני יערי
אני מציע, לאור זה שאני רואה את הבעיות שיכולות להיות, שתחילת החוק תהיה יותר ארוכה.
היו"ר יהודית נאות
לא, תראה. אני מציעה חצי שנה מיום הפרסום, אבל מה לגבי התקנות? את התקנות צריך לעשות קודם.
בני יערי
יש כבר היום תקנות.
היו"ר יהודית נאות
- - - אז תחילתו שישה חודשים מיום פרסומו.
בני יערי
והתקנות תוך ארבעה חודשים.
היו"ר יהודית נאות
אוקי. סעיף 16.
מרים פרנקל – שור
"הוראת מעבר. 16. הליכים שהיו תלויים ועומדים ערב תחילתו של חוק זה לפי בתי הדין המקומיים למשמעת ובית הדין האזורי למשמעת, ימשיכו בהם ויבצעו החלטות שניתנו בהם, כאילו חוק זה לא נתקבל".

זה צריך להיות "לפני בתי הדין" לא "לפי בתי הדין".
היו"ר יהודית נאות
נכון.
בני יערי
אני מציע עוד הוראת מעבר, לגבי הליך המינוי. אני מציע ש"מי שנתמנה כחבר בי"ד מקומי או חבר בי"ד אזורי לפני תחילתו של חוק זה, יכהן עד תום תקופת המינוי האמור כחבר ביה"ד למשמעת שהוקם לפי חוק זה".
היו"ר יהודית נאות
זה חוסך זמן.
עמי ברקוביץ'
אלא אם כן הוא לא מעוניין.
היו"ר יהודית נאות
כמובן, אם הוא לא מעוניין אז לא, אבל אנחנו אומרים לו שהוא כשיר לכהן גם בבית הדין החדש.
עמי ברקוביץ'
לכמה זמן המינוי?
בני יערי
חמש שנים.
עמי ברקוביץ'
מתי יסתיימו חמש השנים?
בני יערי
כל אחד משהו אחר. כל אחד יוכל לכהן כדיין עד סוף המינוי שלו לחמש שנים, מתי שזה יקרה.
היו"ר יהודית נאות
אוקי. אז אנחנו מוסיפים את זה.
עמי ברקוביץ'
נניח שמישהו מאריכים את כהונתו מכוח הוראת המעבר? והאם זה לא יביא לכך שיהיו בעיות בפנסיה?
בני יערי
זה בכל מקרה עד שהוא יצא לפנסיה.
היו"ר יהודית נאות
מה עם הפנסיה?
בני יערי
--
עמי ברקוביץ'
מה אם יש עובדים שיש פגיעה בשכר שלהם? מה עם המזכירה?
בני יערי
בית הדין הארצי יקלוט אותה בשמחה.
מרים פרנקל – שור
השאלה היא אם צריכה להיות לדברים האלה התייחסות בחקיקה.
היו"ר יהודית נאות
- - -
מרים פרנקל – שור
אולי כדאי שמשרד הפנים יעביר נתונים.
עמי ברקוביץ'
כדאי שזה ייבדק.
תמר קרניאל
אולי תעזרי לנו עם הבעיה הזאת של מינוי סנגור על ידי אב בית דין? זה חוק שירות המדינה שאומץ וזו בעיה קשה. כי אין רשימה ואי אפשר למנות סנגור והיה לנו מקרה כזה.
היו"ר יהודית נאות
אני ביקשתי מהסנגור הציבורי לשקול את האפשרות להרחיב והוא היה נורא שמח, אלא מאי? יש כאן אי צדק לגבי האנשים שהוגשה נגדם קובלנה. הם הולכים ולוקחים את עורכי הדין במיטב כספם הפרטי, כאשר העירייה היא זו שמממנת. אני לא ידעתי איך לצאת מזה – היות ורציתי להגיש את החוק הזה – הסוגייה הזאת מוכרת לי ואני עוד לא יודעת איך לפתור את זה. כי זה עלות כספית. לי ברור היום שאי אפשר להעביר חוקים - אם אני לא רוצה אותם קפואים לנצח – שיש בהם עלות כספית. נכון, לדעתי זה לא הגון.
עמי ברקוביץ'
אם כבר הנושא הזה הועלה אני מוכרח להגיד שמה שכתוב כאן זה אות מתה שאף אחד כבר לא מקיים אותו. זה שהמינוי של סנגור הוא לא על מנת לקבל שכר.
היו"ר יהודית נאות
בסדר, אז פניתי ללשכת עורכי הדין והם עוד לא השיבו לי, אבל יש פרו-בונו ואני ביקשתי אותם לצרף את העובדים האלה לרשימה. גם פניתי לפקולטה למשפטים באוניברסיטת חיפה, כי עדיף סטודנט שנה שלישית משפטים מאשר ללכת עם החמות שלך למשפט, אבל עוד לא קיבלתי תשובות.
היו"ר משה גפני
חזרתי. אתם סיימתם?
יהודית נאות
כן. אנחנו רוצים להצביע לקריאה ראשונה. אין בעיה בכלל.
מרים פרנקל – שור
כן, אבל כדאי לבקש ממשרד הפנים נתונים.
היו"ר יהודית נאות
רשמנו את זה. אתה יכול לסמוך עלינו. הורדנו את הסעיף שדן מדבר על דן יחיד.
היו"ר משה גפני
למה?
יהודית נאות
קיבלנו את העמדה של משרד המשפטים שאין טעם להחליט היום לעשות חוק שאולי נרצה לשנות אותו לאור מה שהולך לקרות בבית הדין הארצי של המדינה.
היו"ר משה גפני
אז סעיף 7 יורד לגמרי?
יהודית נאות
יורד. וגם סעיף 9 החלק הרלוונטי.
היו"ר משה גפני
כן, ברור.

טוב. מי בעד להביא את הצעת חוק הרשויות המקומיות (משמעת) (תיקון – בית דין ארצי), התשס"ב – 2001 היום, אבל 2002 מחר - לקריאה ראשונה, ירים את ידו. מי נגד? אין. הצעת החוק אושרה לקריאה ראשונה.
הישיבה ננעלה בשעה
11:25.

קוד המקור של הנתונים