ישיבת ועדה של הכנסת ה-15 מתאריך 31/12/2001

חוק לסיוע נפגעי קריסת הרצפה באולמי ורסאי, התשס"ב-2002

פרוטוקול

 
פרוטוקולים/ועדת הפנים/447012
ועדת הפנים ואיכות הסביבה
31.12.01


פרוטוקולים/ועדת הפנים/4470
ירושלים, י"א בשבט, תשס"ב
24 בינואר, 2002

הכנסת החמש-עשרה נוסח לא מתוקן
מושב רביעי
פרוטוקול מס' 348
מישיבת ועדת הפנים ואיכות הסביבה
יום שני, ט"ז טבת התשס"ב (31 בדצמבר 2001), שעה: 09:45
סדר היום
הצעת חוק לסיוע לנפגעי קריסת הרצפה באולמי ורסאי, התשס"ב-2001
נכחו
חברי הוועדה: משה גפני – היו"ר
יהודית נאות

סופה לנדבר
מרינה סולודקין
אופיר פינס-פז
מוזמנים
עו"ד יהושע שופמן משרד המשפטים
עו"ד שי סומך משרד המשפטים

עו"ד מיכאל אטלן משרד העבודה והרווחה

אודי בן דרור משרד האוצר
נטשה כשר משרד האוצר
גיא קריגר משרד האוצר
יועץ משפטי
מרים פרנקל - שור
מנהל/ת הוועדה
יפה שפירא
קצרנית
דרורה רשףהצעת חוק לסיוע לנפגעי קריסת הרצפה באולמי ורסאי, התשס"ב-2001
היו"ר משה גפני
בוקר טוב. על סדר היום הצעת חוק לסיוע לנפגעי קריסת הרצפה באולמי ורסאי, התשס"ב-2001.

אנחנו סיימנו את הדיון בחוק הזה, אבל חברת הכנסת סופה לנדבר ביקשה להכניס הסתייגות ואני אפשרתי לה, בתום הישיבה הקודמת, להכניס הסתייגות. אלא שמשום מה היא אחרה בהגשת ההסתייגות ואני ביקשתי בכל זאת שזה יונח ולכן, לפנים משורת הדין, החלטתי להחזיר את הדיון לוועדה ולקבל את האישור שלכם, אם אתם מסכימים לזה.

לכן, אני מעלה להצבעה את השאלה האם חברי הכנסת מוכנים למשוך את החוק חזרה ממליאת הכנסת כדי לדון בהסתייגות שלה. מי בעד - - -
אופיר פינס-פז
הסתייגות של מי?
היו"ר משה גפני
תבוא בזמן.
אופיר פינס-פז
· - -
היו"ר משה גפני
הסתייגות של חברת הכנסת סופה לנדבר.
אופיר פינס-פז
מה היא רוצה?
היו"ר משה גפני
יש הסתייגות. הסתייגות שבה היא מבקשת להחיל עליהם את העקרונות של נפגעי תאונות דרכים.
אני מעלה להצבעה
מי בעד משיכת החוק חזרה ממליאת הכנסת כדי לדון בהסתייגות של חברת הכנסת לנדבר, ירים את ידו. מי נגד? טוב. אנחנו משכנו את החוק חזרה. אני מבקש שתעשי, מירי, את כל הסידורים המשפטיים והתקנוניים הדרושים.

מה שמציעה חברת הכנסת סופה לנדבר, כפי שהיא כתבה ליועצת המשפטית של הוועדה - -
אופיר פינס-פז
קודם כל אני מבקש רביזיה. רביזיה לחוק.
מרינה סולודקין
תגיד לי מתי הרביזיה.
היו"ר משה גפני
הרביזיה בעוד חמש דקות.

כן, חבר הכנסת אופיר פינס.
אופיר פינס-פז
עם כל הכבוד לך ולחברת הכנסת לנדבר, אני פשוט לא מבין מה שאתה עושה. חברת הכנסת לנדבר אפילו לא הגיעה לוועדה. עם כל הכבוד. אני הטרחתי את עצמי לוועדה - - -. חברת הכנסת לנדבר אפילו לא בוועדה. אני מציע, עם כל הכבוד הראוי, לפחות שהיא תכבד את ההסתייגות של עצמה ואת הישיבה המיוחדת שעשית לכבודה ואם היא לא הגיעה – על הסף לדחות את ההסתייגות. על הסף. זה הכל. ולהפסיק לעסוק בפופוליזם. יש לי בקשה.

לגופו של עניין, כשאני ביקשתי ממך להוריד את החוק בפעם הראשונה, זה היה משום שזה היה חוק "דרדלה". אז אני מבקש לא לעבור מקיצוניות לקיצוניות. מחוק שלא שווה לירה בפעם הקודמת ותיקנו אותו תיקון יסודי, אני שמח שעשית את זה, אדוני היושב ראש, אל תהפוך עכשיו את הכל לחוכא ואטלולא. אם ההסתייגות הזאת תתקבל זה חוכא ואטלולא. לא צריך חוק.

אני מציע לטפל בנושא הזה בצורה רצינית, מכובדת ואחראית. הכנסת עשתה כאן מהלך חסר תקדים כדי לפתור בעיה קשה ולעזור לפתור בעיה קשה. אנחנו לא מחליפים ממשלה. אנחנו לא קובעים לממשלה איך היא עושה את זה, רק קבענו שהיא חייבת לעשות את זה. אני אומר את זה כמי שקשור, באמת, לנושא הזה ולא מפחד להגיד את זה, כי אחרת זה פופוליזם שאין לו סוף.
אני מבקש, חד וחלק
לעצור את - - - במקום שהגענו אליו, במצב הקיים. ובוודאי שאי אפשר לקיים דיון כזה כשחברת הכנסת לנדבר אפילו לא באה לדיון, לא מנמקת את ההסתייגות שלה. אתה כבר מושך את החוק מהמליאה. איפה נשמע דבר כזה? איפה אנחנו חיים? לגופו של עניין, אני מתנגד להצעה שלה.
היו"ר משה גפני
תראה, אם אתה תעמוד על הנושא של הרביזיה אז תהיה רביזיה ואני אצביע נגד הרביזיה וכולי. מה שאני מבקש ממך, זה לאפשר לה להעלות את ההסתייגות.
אופיר פינס-פז
אבל היא איננה.
היו"ר משה גפני
אז היא איננה. אז מה? אתה רוצה שאנחנו נואשם בזה שאנחנו לא מאפשרים אפילו למליאת הכנסת לתת את דעתה על העניין?
אופיר פינס-פז
אז שתגיש הסתייגות.
היו"ר משה גפני
אז בשביל זה אני צריך למשוך את זה.
אופיר פינס-פז
למה?
היו"ר משה גפני
בגלל שזה הונח בלי ההסתייגות. גם שמה היא איחרה.
אופיר פינס-פז
מה אתה עושה? טוב. אני אמרתי את דעתי.
היו"ר משה גפני
לא, אופיר. אתה רוצה ככה? בוא, אני אאפשר לך להכניס הסתייגות לשם החוק. תדבר ותסביר את העניין הזה ותשכנע את המליאה.
אופיר פינס-פז
יש לי הסתייגות.
היו"ר משה גפני
אין לך. זה עלה בלי שום הסתייגות.
מרים פרנקל-שור
יש. יש שתי הסתייגויות.
היו"ר משה גפני
טוב, סליחה. לא שמתי לב.
אופיר פינס-פז
טוב, אמרתי את שלי. אתה אמרת שאתה תצביע נגד הרביזיה.
היו"ר משה גפני
אני רוצה שתאפשר לה להעלות את ההסתייגות.
אופיר פינס-פז
בבקשה.
היו"ר משה גפני
לא, תוריד את הרביזיה. יש לך בעיה עם זה שהיא תעלה הסתייגות במליאה?
אופיר פינס-פז
אין לי שום בעיה עם זה. אני אצביע נגד ההסתייגות.
היו"ר משה גפני
בבקשה, אין בעיה. תשכנע את המליאה. אני לא רוצה להיות השופט בעניין הזה. אני רוצה שהמליאה תחליט. אתה תגיד את דעתך, היא תגיד את דעתה והמליאה תחליט.

חבר הכנסת אופיר פינס הוריד את הרביזיה ולכן אנחנו מוסיפים, בנוסף להסתייגויות של חבר הכנסת אופיר פינס, גם את ההסתייגות של חברת הכנסת לנדבר.
מרים פרנקל-שור
אולי כדאי, לפני שהוועדה מחליטה אם לצרף את ההסתייגות של חברת הכנסת לנדבר, להבין מה המשמעות של ההסתייגות של חברת הכנסת לנדבר ולשם כך הגיעו נציגים אל הוועדה. כדאי לשמוע את דעתם.
היו"ר משה גפני
כן. עו"ד שופמן.
יהושע שופמן
קודם כל, ההסתייגות הזאת במידה רבה שוללת את עצם החוק. כי ההסתייגות בעצם מבטלת את כל הצורך בוועדה ציבורית, במנגנון שקבוע פה.
אופיר פינס-פז
השאלה היא אם ההסתייגות היא חוקית.
יהושע שופמן
ההסתייגות סותרת החל משם החוק – שהוא חוק סיוע, לא חוק פיצוי – וכלה בעצם הקמת הוועדה, שברגע שכתוב שהזכויות הן לפי חוק - - - לפי סעיף 123 לתקנון, אסור להגיש הסתייגות - - -. במהות יש פה הפיכת כל החוק על פניו. ואפילו תאמר שאין זו הסתייגות באופן טכני, אז היא שונה במידה כזאת שלא יהיה מנוס, לדעתי – אם ההסתייגות תתקבל, שמענו שיש גם התנגדות – מלהחזיר את החוק לוועדה ולהתחיל אולי לעבוד מחדש, בגלל שזה חוק אחר לגמרי. הכל שונה. לכן ההסתייגות הזאת פשוט מחזירה את החוק לוועדה.
סופה לנדבר
במה זה שונה?
יהושע שופמן
החוק כפי שכתוב פה הוא לסיוע, על בסיס של צרכים מיוחדים ולא על בסיס של פיצוי נזיקין. הוא קובע ועדה שתקבע אמות מידה. יש סתירה פנימית – אם יש ועדה לקביעת אמות מידה ואמת המידה קבועה בחוק עצמו. סתירה מניה וביה.
היו"ר משה גפני
אם היא תוריד את המילה "פיצוי" מההסתייגות שלה? אני לא יודע, אני לא מדבר במקומה. שהיא תדבר.
יהושע שופמן
זה אולי במידה מסוימת פותר את הסתירה הלשונית בשם החוק, בין סעיף 1א לסעיף 1ב, אבל באופן מהותי אם קובעים קביעה קטגורית, שנותנים זכות תביעה, בשביל מה צריך ועדה? אם יש פה זכות תביעה ישירה – בעצם ההסתייגות אומרת: המדינה אחראית לפיצוי, כאילו היא המזיקה. ולא שהמדינה תיתן סיוע לאנשים לפי הצרכים שלהם בנסיבות שנוצרו.
סופה לנדבר
כן, אבל מישהו אחראי כאן, ריבונו של עולם. אנחנו חיים במדינה או איפה אנחנו חיים? עמד בניין, הבניין התרסק, קרה שם מה שקרה, אז מישהו אחראי על זה או שאנחנו עושים טובה לאנשים האלה?
יהושע שופמן
יש כללים לגבי השאלה מתי מדינת ישראל כמדינה אחראית לפיצוי נזקים שאדם סבל. וזה לא משנה לצורך העניין אם נפלה תקרה ונפצע אדם אחד או שנהרגו ונפצעו עשרות.
מרים פרנקל-שור
כשהוגשה הסתייגות וגם כשדובר על הגשת הסתייגות שכזו, אני התלבטתי הרבה אם ההסתייגות הזו מאיינת את הצעת החוק או לא. אני הגעתי למסקנה שההסתייגות אינה מאיינת את הצעת החוק, אם כי היא מצמצמת באופן נרחב ביותר את שיקול דעתה של הוועדה. החוק מקבל תפנית חדה ביותר. אני אמרתי בישיבה הקודמת שההצעה הזאת, כפי שנוסחה בהתחלה – וניסינו לשמר אותה על פי הנוסח שהתקבל בישיבה הקודמת – מביאה לאיזשהו איזון מאד עדין בין החלטת הוועדה לא להיכנס לעובי הקורה ולדון באמת בפיצוי המגיע לפי הקריטריונים וכולי, לבין מציאת פתרון כלשהו ואי דחייה על הסף.

לכן מצאנו את המנגנון הזה, על דעת חברי הוועדה, שתהיה ועדה שתשב על המדוכה ויכול להיות שאחת ההחלטות שיכולה הוועדה בעצמה להגיע אליה, בלי שזה ייקבע באורח חד משמעי בחוק, זה שהסיוע יהיה על פי אישורים לנפגעי תאונות דרכים. אז ברגע שהסתייגות כזאת תתקבל, היא משנה את החוק לחלוטין. אין ספק, כפי שאמרתי לאדוני היושב ראש, שיהיה צריך להחזיר את הצעת החוק הזו, לא על פי סעיף 130 אלא על פי סעיף 127 ולפתוח את הדיון מההתחלה ואני חושבת שחבל, אחרי איזון כזה עדין, להעלות הצעת חוק כזו כשאנחנו עדיין לא יודעים מה המשמעויות הכספיות או האחרות שיהיו לוועדה ושבעצם על החלטה כזאת עקרונית לא יהיה דיון ממשי בוועדה.
היו"ר משה גפני
חברת הכנסת לנדבר.
סופה לנדבר
אני לא בטוחה שזה כך ואני חושבת שאחרי מה ששמענו כאן בוועדה – ואנחנו לא נחזור על זה – אני לא מורידה את ההסתייגות ויכול להיות שבמליאה ישכנעו אותי ויכול להיות שלא.
מרים פרנקל-שור
אולי כדאי לשמוע את נציגי האוצר, אולי יש לזה השלכות כספיות.
היו"ר משה גפני
אם אפשר, בקצרה, בגלל שאני עשיתי את הישיבה טכנית במהותה, רק כדי לאפשר לה להעלות את ההסתייגות. חברי הכנסת הם אנשים מאד אחראיים. מאד, כפי שאני מכיר אותם ואם יבוא שר האוצר ויסביר את המשמעות של העניין ולא ישלח רק את העוזר שלו להתקשר אלי, בטלפון, בשקט, אלא יעלה במליאת הכנסת ויסביר למה ההסתייגות לא במקום – או בכלל, למה החוק לא במקום, כפי שנאמר לי – שיסביר את זה לעם ישראל, לנפגעי אסון ורסאי, לחברי הכנסת. חברי הכנסת ינהגו מאד באחריות.

שיבוא שר המשפטים ושיסביר למה התיקון של חברת הכנסת לנדבר הוא לא חוקי – חברי הכנסת ישתכנעו.
סופה לנדבר
למה הוא לא חוקי?
היו"ר משה גפני
הוא בעצם לא תקנוני, הוא בעצם מטיל אחריות על המדינה כשהמדינה לא אחראית. לא חשוב – אני לא נכנס לפרטים. אני בעצם מהווה פה - - -
יהודית נאות
זה נכון שהמדינה לא אחראית.
סופה לנדבר
המדינה לא אחראית על שום דבר. אנחנו חיים במדינה שהמדינה לא אחראית על האזרח.
יהודית נאות
היא לא אחראית, אבל אנחנו אומרים שיש לפצות.
היו"ר משה גפני
סיוע, סיוע.
יהושע שופמן
יש לסייע.
יהודית נאות
יש לסייע מצד אחד והמדינה לא אחראית מצד שני. כך אני רואה את זה.
היו"ר משה גפני
לכן, בדיונים בוועדה שינינו את הכל וכתבנו: הצעת חוק לסיוע לנפגעים ואחרי זה גם במהלך החקיקה מדובר על סיוע.
יהודית נאות
נכון, אני ראיתי.
היו"ר משה גפני
אבל לא משנה, אני לא רוצה לשאת באחריות. אני בעצם מהווה פה גורם טכני, עכשיו. אחרי שעבדנו על החוק כל כך הרבה זמן, המליאה היא זאת שצריכה להחליט ומי שצריך לעמוד מול המליאה זה השרים, להסביר את העמדה.

כן, בבקשה.
אודי בן דרור
יש משהו קטן שרציתי להדגיש: בניגוד למהות הצעת החוק כפי שרוצים שהיא תהיה, של סיוע לפי צרכים, הצעת החוק כפי שהיא מוצעת, לפי חוק הפיצויים לנפגעי תאונות דרכים תיתן יותר למי שיש לו יותר ופחות למי שיש לו פחות וזה בדיוק הפוך מרוח הצעת החוק.
סופה לנדבר
על בסיס מה אתה אומר את זה?
אודי בן דרור
על בסיס זה שככה נותנים פיצויים.
היו"ר משה גפני
לא כל כך הבנתי.
אודי בן דרור
כשאתה מפצה מישהו, אתה מפצה אותו על מה? על אובדן הכנסה, על אובדן כושר השתכרות, אתה מפצה אותו על מה שהוא איבד. עשיר, מטבע הדברים, יש לו יותר מה לאבד. עני יש לו פחות מה לאבד. הוא לא יכול לאבד את מה שיש לעשיר, בגלל זה לעשיר נותנים יותר ולעני נותנים פחות.
סופה לנדבר
זה לא בדיוק ככה, אדוני.
היו"ר משה גפני
רגע, ולכן מה?
אודי בן דרור
ולכן אם תתקבל הסתייגותה של חברת הכנסת סופה לנדבר, המצב יהיה הפוך מכפי שאני מאמין שרבים מאתנו רוצים, שזה לתת יותר למי שיש לו פחות.
היו"ר משה גפני
זאת אומרת שבנפגעי תאונות דרכים – אם אני מבין אותך נכון – נותנים את הפיצוי לפי מצבו של הנפגע.
יהודית נאות
אבדן כושר השתכרות - - -
היו"ר משה גפני
ולפי הצעת החוק שלנו זה ילך לפי המצב הכלכלי וכולי.
אודי בן דרור
בדיוק. זה יהיה בדיוק הפוך מרוח הדברים ואני גם לא חושב שחברת הכנסת סופה לנדבר רוצה לתת יותר לעשיר ופחות לעני. זה בדיוק המצב ההפוך ממה שהיא רוצה, אני מניח.
סופה לנדבר
אני חושבת שההסבר שלך הוא לא במקום, אדוני. אתה מבין, אדוני היושב ראש, אנחנו כאן מדברים על מה? אבדן בריאות - - -
יהודית נאות
אבדן כושר השתכרות, למשל.
סופה לנדבר
זה פופוליזם.
היו"ר משה גפני
אנחנו מדברים כאן על שני דברים עיקריים. הכלל האחד הוא הפגיעות, זאת אומרת: במה בן אדם נפגע במשפחה והדבר השני הסיוע על הבסיס הכלכלי שעליו נשענת המשפחה.
מרים פרנקל-שור
שזה בסיסה של הצעת החוק.
היו"ר משה גפני
כן. טוען אודי, שאם תתקבל ההסתייגות שלך זה משנה את המהות של הסיוע, מכיוון שנפגעי תאונות דרכים מקבלים לפי, למשל, כושר ההשתכרות או המצב הכלכלי שהיה כשהם נפגעו. כי בפיצוי לנפגעי תאונות דרכים מפצים את הנפגע. הנפגע היה רוטשילד, אז מפצים את רוטשילד. הנפגע היה הומלס אז מפצים הומלס.
סופה לנדבר
אני לא מקבלת את הדבר הזה, אבל זכותו להגיד מה שהוא רוצה.
מרים פרנקל-שור
חברת הכנסת לנדבר, כדאי פה להדגיש שהוא לא אומר אם מקבלים או לא מקבלים - - -
היו"ר משה גפני
זה הדבר הבסיסי.
סופה לנדבר
אני מבינה מצוין מה שהוא אומר.
יהודית נאות
אבל יש גם משהו בדברים של סופה, משום שהיא טוענת שלעני יותר קשה להתמודד עם תוצאות השבר הזה, מאשר לעשיר שאולי היו לו רזרבות.

אז אני לא מסכימה עם ההסתייגות. אני חושבת שבדיוק בשביל זה קבעו בחוק שתהיה ועדה שתשב על המדוכה.
מרים פרנקל-שור
בדיוק.
יהודית נאות
זו דעתי האישית, משום שזה לא clear cut, סופה. זה נכון שלעני אין אפילו רזרבה להתחיל לשקם את עצמו, בעוד שלעשיר בטח יש משהו בבנק וזה סותר את הטיעון שלך, אודי. מצד שני את לא יכולה להתעלם מכך שהמדינה תשקיע בעשירים אולי יותר מאשר בעניים. ולכן צריכה לשבת ועדה ולשקול בין שני הדברים האלה.
סופה לנדבר
אבל אנחנו לא פוסלים את הוועדה. אנחנו משאירים את הוועדה.
מרים פרנקל-שור
אבל את יותר לא אומרת לוועדה מה - - -
יהודית נאות
אני מסופקת אם מישהו יסכים להיות בוועדה כשאת הכתבת לו איך הוא עובד. אם אנחנו באמת רוצים אנשים רציניים – אני לא הייתי מסכימה להיות בוועדה שהכתיבו לה כבר.
מיכאל אטלן
אפשר המחשה נוספת לעניין הזה.
יהודית נאות
יש משהו שלא הבנו?
היו"ר משה גפני
כן, תגיד. רק בקצרה.
מיכאל אטלן
המחשה נוספת היא שכל הכסף ילך על פיצוי נפגעי תאונות דרכים - או השווה לו – וכל הכסף שהיה מיועד ללכת באמצעות הסיוע, דרך לשכות הרווחה, ילך לאיבוד. זו המחשה לאותה נקודה.
היו"ר משה גפני
כן. חברת הכנסת סופה לנדבר, אני מאפשר לך להעלות את ההסתייגות. אני מבקש ממך, עד שאת מעלה את זה – כמובן, יש לך גם את האפשרות לדבר ולהסביר – תשקלי את העניין, בגלל שגם בעת הדיונים בוועדה וגם כאן הועלו טענות כבדות משקל. גם טענות תקנוניות, כפי שהעלה אותן יהושע שופמן, מבחינת מהותו של החוק, גם הטענה של הביטוח הלאומי ושל משרד האוצר והטענות של החברים כאן. יש לזה טענות.

אני מודע לעובדה שהנפגעים מאד מעונינים להצמיד את זה לנפגעי תאונות דרכים, אני גם מבין למה. נפגעי תאונות דרכים זה דבר מאד מוגדר ומאד ברור, כאשר החוק הזה הוא חוק חדש, הוא חוק תקדימי. אני מאפשר לך להעלות את ההסתייגות.
שי סומך
אפשר עוד מילה?
היו"ר משה גפני
אני אאפשר לך.

אני מאפשר לך להעלות את ההסתייגות, אני אסביר את הדברים. יהיו חברי כנסת שיטענו נגד. יהודית, אם את רוצה, את יכולה לרשום לך הסתייגות כדי לטעון נגד.
יהודית נאות
חשבתי שאיחרתי את המועד.
היו"ר משה גפני
לא, היות והחזרתי את זה ואני מאפשר לה, אז אני גם מאפשר לך.
יהודית נאות
אז אני רוצה להתנגד לשם החוק.
סופה לנדבר
מתי זה? היום?
היו"ר משה גפני
לא. זה יהיה מחר.
יהודית נאות
טוב, אז הסתייגות לשם החוק.
היו"ר משה גפני
תוסיפי אותה לאופיר פינס. אתה רצית להוסיף משהו?
שי סומך
אני רוצה לחדד את נושא ההפליה. בשנתיים האחרונות, אולי יותר, אני מופיע בצורה די אינטנסיבית בוועדת העבודה והרווחה ובוועדת העלייה והקליטה ויש כל מיני הצעות סקטוריאליות כאלה ואחרות. תמיד מאחורי הצעה כזאת עומד, כמובן, כוח פוליטי, אבל גם עומדת הסיבה. הרבה פעמים סיבה דחוקה, אולי סיבה לא כל כך טובה, אולי סיבה פחות משכנעת, אבל עומדת סיבה, למה להפלות את הקבוצה הזאת לטובה לעומת קבוצות אחרות.

לגבי הצעת החוק שלפנינו, אז יש סיבה. הסיבה היא כזאת שיש כאלה שלא מקבלים אותה, אבל יש סיבה: נפגעו כאן הרבה אנשים מבני אותה משפחה ולכן צריך סיוע הומניטרי מיוחד. זה הנימוק.

עכשיו, כשמדובר על פיצוי, עם כל הכבוד, אני לא רואה שום סיבה. אפילו אין את הנושא של הסיבה. למה לפצות אותם ולא לפצות אדם שגג נפל עליו בבאר שבע?
היו"ר משה גפני
מאה אחוז. כן, יהושע אמר את זה.

אוקי. תודה רבה, סיימנו את הישיבה בעניין הזה.
הישיבה ננעלה בשעה
10:15.

קוד המקור של הנתונים