ישיבת ועדה של הכנסת ה-15 מתאריך 26/12/2001

הצעת חוק לתיקון פקודת העיריות(תיקון מס' 75)(מבקר העירייה),התשס"ב-2001 קבוצת חברי כנסת

פרוטוקול

 
פרוטוקולים/ועדת הפנים/43364
ועדת הפנים ואיכות הסביבה
26/12/01

פרוטוקולים/ועדת הפנים/4336
ירושלים, כ"ו בטבת, תשס"ב
10 בינואר, 2002

הכנסת החמש-עשרה נוסח לא מתוקן
מושב רביעי
פרוטוקול מס' 346
מישיבת ועדת הפנים ואיכות הסביבה
יום רביעי, י"א בטבת התשס"ב (26 בדצמבר 2001), שעה 09:00
סדר-היום
הצעת חוק לתיקון פקודת העיריות (תיקון מס' 75) (מבקר העירייה), התשס"ב-2001
של קבוצת חברי הכנסת.
נכחו
חברי הוועדה: יהודית נאות – מ"מ היו"ר
אמנון כהן
מוסי רז
מוזמנים
עו"ד ג'ין אולמן - לשכה משפטית – משרד הפנים
עו"ד נעמה אלבה - לשכה משפטית – משרד הפנים
יחזקאל לביא - משרד הפנים
עו"ד אביטל שטרנברג - משרד המשפטים
עו"ד נועה בן-אריה - מרכז השלטון המקומי
יועצת משפטית
מרים פרנקל-שור
מנהלת הוועדה
יפה שפירא
קצרנית
מזל כהן

הצעת חוק לתיקון פקודת העיריות (תיקון מס' 75) (מבקר העירייה), התשס"ב-2001
היו"ר יהודית נאות
אני פותחת את הישיבה.
על סדר-היום
הצעת חוק לתיקון פקודת העיריות (תיקון מס' 75) (מבקר העירייה), התשס"ב-2001, של קבוצת חברי הכנסת.

עורכת-דין מרים פרנקל-שור, בבקשה.
מרים פרנקל-שור
הצעת החוק הזאת אושרה לקריאה שנייה ושלישית. במהלך הבדיקה האחרונה ובעקבות החלטה שהתקבלה בוועדה לגבי קביעת התקנים של משרד מבקר העירייה וגם התקציב, קבעה הוועדה שהתקנים והתקציב ייקבעו, בין היתר, בהתאם לגודל תקציבה הכולל. גודל תקציבה הכולל זה מונח לא ברור ובוועדה דובר שזה יהיה בהתאם לגודל התקציב בהתחשב בתב"רים.

בשיחות שניהלתי עם משרד הפנים הגענו למסקנה שזה יהיה דבר מאוד לא ברור והצעתי לוועדה, לאחר השיחות, שנישאר בהגדרה של היקף תקציב שנתי. תקציב שנתי זה דבר מוגדר, כל אחד יודע מהו. היות וזה שינוי מהותי, ביקשתי להביא את זה לאישור הוועדה.
היו"ר יהודית נאות
חשבתי על הדברים וגם דיברתי עם חבר-הכנסת אמנון כהן, שהיות וכתבנו שהשר יתקין את השיעור, את האחוז, אם נאמר הוא היה קובע אחוז מהתקציב הכולל, הוא יכול לעשות אחוז וחצי מהתקציב הרגיל. הרי השר יקבע את האחוז.

לכן אנחנו מסכימים לחלוטין עם התיקון כי אנחנו יודעים שזה יהיה מגורם קבוע. לכן התיקון מבורך כי אחרת יש פתח לצרות.
יחזקאל לביא
בתחילת דברייך הבנתי משמעות אחרת.
היו"ר יהודית נאות
לא. אנחנו מקבלים את התיקון ואנחנו חושבים שזה נכון. רק מהתקציב הרגיל.
אמנון כהן
והשר יקבע איזה אחוז.
היו"ר יהודית נאות
המלה הנכונה לפי פקודת העיריות זה תקציב רגיל.
מרים פרנקל-שור
עם שרית דנה הגענו למסקנה שזה יהיה התקציב השוטף.
אביטל שטרנברג
אני לא מאמינה שיהיו עם זה בעיות. אבל המינוח בסעיף 213א' הוא רגיל ובלתי רגיל.
היו"ר יהודית נאות
אני זוכרת שהמינוח הוא תקציב רגיל.
מרים פרנקל-שור
אנחנו דיברנו על סעיף 213א'. אני אחזור למשרד הפנים. או רגיל או שנתי. הכוונה של חברי הוועדה היא שהתקציב יהיה תקציב מוגדר, שיהיה ברור לכולם על מה מדובר על מנת שיהיה אפשר לקבוע את האחוז.
היו"ר יהודית נאות
יש לי שאלה אם אנחנו כבר עוסקים בניתוח של החוק. האם קבענו תקופת זמן שבה השר צריך להתקין את התקנות ולקבוע את השיעורים האלה?
מרים פרנקל-שור
לא.
יחזקאל לביא
יש דבר כזה בחוקים אחרים?
מרים פרנקל-שור
יש.
היו"ר יהודית נאות
אני עוסקת עכשיו במחקר השוואתי על חוקים שלא יושמו עד היום משום שאין להם תקנות, ואני לא מדברת שר הפנים. לדעתי, חוק שלא קובע פרק זמן לתקנות הוא יכול להיות כתוב בספר דברי הימים אבל הוא לא שווה.
יחזקאל לביא
יש רק חוק אחד שעוד לא נקבעו בו תקנות. אני יודע ששרי הפנים לדורותיהם לא קבעו לגביו תקנות וזה במסגרת חוק הסמל והדגל כי יש שם בעיה.
היו"ר יהודית נאות
תקופה של חצי שנה זה סביר.
אני מעלה להצבעה שני דברים
1. התקציב של משרד המבקר ומספר התקנים ייקבעו באחוזים מהתקציב הרגיל ולא מהכולל. זו סוגייה א'. מי בעד?

הצבעה מס' 1

בעד ההצעה – 3
נגד – אין
ההצעה נתקבלה.
היו"ר יהודית נאות
אישרנו את התיקון עם התקציב הרגיל.

הסוגייה השנייה היא האם לתת פרק זמן קבוע להתקנת תקנות של חצי שנה. מי בעד?

הצבעה מס' 2

בעד ההצעה – 3
נגד – אין
ההצעה נתקבלה.
היו"ר יהודית נאות
ההצעה התקבלה. על דעת כל הנוכחים התיקונים התקבלו.

תודה רבה. ישיבה זו נעולה.

הישיבה ננעלה בשעה 09:10

קוד המקור של הנתונים