ישיבת ועדה של הכנסת ה-15 מתאריך 25/12/2001

הצעת חוק הרשויות המקומיות(בחירות)(תיקון-זכות חבר מועצה ממונה להיבחר),התש"ס-1999

פרוטוקול

 
פרוטוקולים/ועדת הפנים/42955
ועדת הפנים ואיכות הסביבה
25.12.2001

פרוטוקולים/ועדת הפנים/4295
ירושלים, כ"ג בטבת, תשס"ב
7 בינואר, 2002

הכנסת החמש-עשרה נוסח לא מתוקן
מושב רביעי

פרוטוקול מס' 344
מישיבת ועדת הפנים ואיכות הסביבה
יום שלישי, י' בטבת התשס"ב (25 בדצמבר 2001), שעה 9:30
סדר היום
הצעת חוק הרשויות המקומיות (בחירות) (תיקון – זכות חבר מועצה ממונה להיבחר), התש"ס-1999.
נכחו
חברי הוועדה: משה גפני-היו"ר
אופיר פינס-פז
מוסי רז
מוזמנים
יחזקאל לביא מנהל האגף לתכנון ואחראי על המידע, משרד הפנים
יצחק גורדון מתמחה, משרד המשפטים
דלית דרור, עו"ד משרד המשפטים
עמי בן דרור מרכז השילטון המקומי
יועצת משפטית
מירי פרנקל-שור
מנהלת הוועדה
יפה שפירא


הצעת חוק הרשויות המקומיות (בחירות) (תיקון –
זכות חבר מועצה ממונה להיבחר), התש"ס-1999.
היו"ר משה גפני
בוקר טוב, אני מתכבד לפתוח את ישיבת הוועדה. על סדר היום: הצעת חוק הרשויות המקומיות (בחירות) (תיקון – זכות חבר מועצה ממונה להיבחר), התש"ס-1999, הצעת חוק של חבר הכנסת אופיר פינס-פז.
אופיר פינס-פז
אני רוצה לברך אותך, אדוני היושב-ראש, על סיום החקיקה בנושא ורסאי. החוק שלי הוא קטן ושולי לעומת העניין המרכזי הזה. אני מאוד מקווה שמצאנו את הנוסחה. אני מקווה גם שלא יגישו הסתייגויות לפי חוק נפגעי תאונות עבודה.

החוק הזה מדבר על ראשי רשויות ועל חברי מועצות. לא היה ויכוח עם הממשלה לגבי ראש מועצה, אבל לגבי חברי מועצה לא היתה הסכמה. אמרו לי שדינם של חברי מועצה ממונים אינו כדין יושב ראש מועצה ממונה כי ההשפעה שלהם פחותה. אני הסכמתי לכך, ולכן החוק אומר שראש המועצה עצמו לא יכול לרוץ לאחר מכן לראשות מועצת הרשות המקומית.
היו"ר משה גפני
לרוץ לחברות במועצה הוא יכול?
אופיר פינס-פז
כן.
היו"ר משה גפני
החוק הזה מדבר רק על הראשים, זאת אומרת ראש מועצה ממונה לא יכול להיבחר..
אופיר פינס-פז
החוק דיבר על יותר, אבל אני הסכמתי לצמצם את החוק רק לזה.
היו"ר משה גפני
אני מבין שחבר מועצה יכול להיבחר, אבל למה מי שהוא חבר המועצה הממונה לא יכול? אני זוכר שבוועדה קרואה בבני-ברק היו חברים שהיתה להם השפעה רבה על התשתית.
אופיר פינס-פז
לאמנון נוייבך היתה יותר השפעה מאשר לשאר.
היו"ר משה גפני
אם אמנון נוייבך היה רץ לראשות העיר הוא לא היה נבחר.
אופיר פינס-פז
אדוני היושב-ראש, אתה סוברני להחליט מה שאתה רוצה. לי היה סיכום עם הממשלה הקודמת.
עמי בן-דרור
אני רוצה לחזק את הדרישה לכלול גם את חבר המועצה. יש לנו דוגמה מהיישוב צרען. בניגוד לנוהל במשרד הפנים שלא ממנים חברי מועצה מקומיים, מונו שם חברי מועצה מקומיים.
יחזקאל לביא
כיוון שהיתה דרישה של כל התושבים במקום.
עמי בן-דרור
אחד מהם ראה את עצמו מרגע שהוא מונה כראש המועצה הבא. כל ההתנהגות שלו היתה כזו. זה פשוט חיבל בעבודה של ראש המועצה הממונה. הוא היטה את ההחלטות בכיוון הזה.
עמי בן-דרור
עמי, זה לא היה קשה לחבל בעבודה שלו.
היו"ר משה גפני
דלית, למה אתם מתנגדים לחבר?
דלית דרור
הזכות להיבחר היא זכות חוקתית, צריך סיבה טובה להגביל אותה. זה נכון שחברי המועצה יראו לנגד עיניהם את הקדנציה הבאה, אבל באיזון לא צריך לפגוע בזכות להיבחר, במיוחד שזה עלול לגרום לכך שאנשים מקומיים לא ירצו להשתתף במועצה הממונה. דווקא בתקופה הקריטית של הקמת היישוב הנציגות של התושבים המקומיים תהיה מנועה מלהשתתף בניהול רשות המועצה.
אופיר פינס-פז
אני מציע שלגבי רשות מקומית חדשה בהתהוות נשאיר את זה כמו שזה, ובוועדה קרואה שהקים אותה שר הפנים בעקבות המלצה של ועדת חקירה לא יהיו תושבים מקומיים. משה, אם בבני-ברק לא היו מביאים 3 איש מבחוץ מישהו היה פותר את הבעיה?
היו"ר משה גפני
בני-ברק זאת סוגייה בפני עצמה.
יחזקאל לביא
בוועדה ממונה, שהיא ועדה ראשונה, מאז קום המדינה ועד היום היו רק שני מקרים בהם נבחר ראש ועדה כראש מועצה. היה עוד מקרה שלישי שבו הוא רץ והוא לא נבחר. לגבי ועדות קרואות, אנחנו נתקלים בכנסת בדרישות של חברי כנסת, בייחוד מהמגזר הערבי, כן להכניס אנשים מתוך המערכת, כאשר הנימוק המוסווה הוא בדרך כלל לדאוג פוליטית שייבחר אדם שהם מעוניינים בו.
אופיר פינס-פז
מה שאתה עכשיו אמרת זו אחת הצרות הכי גדולות. ההצעה שלי פותרת את זה.
יחזקאל לביא
מה עושים כאשר ישנם אנשים טובים וראויים שאין להם השתייכות פוליטית שמנסים לבנות מחדש את ההריסות שרשות קודמת עשתה?
אופיר פינס-פז
יחכו 5 שנים.
יחזקאל לביא
זאת התשובה שלכם. אני מעלה את השאלה כי השאלה הזאת היא שאלה אמיתית שקיימת. היא גם מהווה מכשלה לגבי ראש מועצה. צרען היא לא הדוגמה הטובה לכך.
היו"ר משה גפני
יחזקאל, למה אתם מתנגדים לעניין של חבר?
יחזקאל לביא
מי אמר לכם שאנחנו מתנגדים? יש עמדת ממשלה. דעתם של מומחי המשרד שלנו, שאני לפה להם כרגע, היא שזה לא משנה.
עמי בן-דרור
הסעיף שדנים עליו לא מתייחס לדרך מינוי ועדה ממונה.
יחזקאל לביא
הוא לא מתייחס לוועדה ממונה.
היו"ר משה גפני
יחזקאל, אני יכול לבקש את התגובה שלך לגבי השאלה של חבר או יושב-ראש?
יחזקאל לביא
בוועדה ממונה אין בעיה. לגבי ועדה קרואה הדבר הזה מחייב שיקול דעת.
אופיר פינס-פז
מסביר לי יחזקאל שהחוק שלי לא נותן תשובה לוועדות קרואות, רק לוועדות ממונות. אני רוצה שהחוק יתן תשובה להכל, זאת היתה הכוונה. בוועדה ממונה אין בעיה לעשות מה שרוצים, בוועדה קרואה אי אפשר.
היו"ר משה גפני
אנחנו נאשר לקריאה ראשונה כפי שזה הוצע כאן, זאת אומרת שיושב-ראש במועצה המכוננת לא יוכל להיות להתמודד בבחירות לראשות המועצה בבחירות הקרובות אבל חבר במועצה הממונה יוכל להתמודד. כאשר יש ועדה קרואה שבאה כתוצאה מוועדת חקירה, גם היושב-ראש וגם החבר לא יוכלו להתמודד לראשות המועצה. מי בעד הצעת החוק לקריאה ראשונה?

ה צ ב ע ה
בעד – 3
נגד – 0

אושר

אני מבקש לדעת את עמדת הממשלה לגבי ההחלטה הזאת. אם ההחלטה של ועדת שרים מפרה את הסיכום בין הממשלה לבין חבר הכנסת אופיר פינס, אנחנו לקראת קריאה שנייה ושלישית נקיים דיון מחדש. אם ההחלטה איננה סותרת את הסיכום, אני מבקש שתודיעו לנו. תודה רבה, הישיבה נעולה.

הישיבה ננעלה בשעה 9:50

קוד המקור של הנתונים