ישיבת ועדה של הכנסת ה-15 מתאריך 18/12/2001

חוק לתיקון פקודת התעבורה (מס' 54), התשס"ג-2002

פרוטוקול

 
פרוטוקולים/ועדת הפנים/425714
ועדת הפנים ואיכות הסביבה
18.12.2001

פרוטוקולים/ועדת הפנים/4257
ירושלים, ט"ז בטבת, תשס"ב
31 בדצמבר, 2001

הכנסת החמש-עשרה נוסח לא מתוקן
מושב רביעי
פרוטוקול מס' 340
מישיבת ועדת הפנים ואיכות הסביבה
יום שלישי, ג' בטבת התשס"ב (18 בדצמבר 2001), שעה 11:10
סדר היום
הצעת-חוק התכנון והבנייה (תיקון – הקצאת מקומות חניה בבתי-ספר לרכב להסעת
תלמידים), התשס"ב-2001 – חבר-הכנסת נסים זאב.
נכחו
חברי הוועדה: משה גפני - היו"ר
נסים זאב
מוזמנים
עו"ד נעמה אלבה - לשכה משפטית, משרד הפנים
עו"ד דבי סולו - לשכה משפטית, משרד הפנים
רונן ישעיהו - מנהל בכיר תכנון תחבורתי, משרד התחבורה
עו"ד יהודה שטיין - לשכה משפטית, משרד התחבורה
אודי כתריאל - מנהל אגף בינוי ותקצוב, משרד החינוך
עו"ד אביגדור דנן - לשכה משפטית, משרד החינוך
עו"ד אלי וולצקי - לשכת עורכי הדין
שי יפתח - רפרנט מינהל מקרקעי ישראל, אגף תקציבים,
משרד האוצר
יועצת משפטית
מירי פרנקל-שור
מנהלת הוועדה
יפה שפירא
קצרנית
תמר מרימוביץהצעת חוק התכנון והבנייה (תיקון – הקצאת מקומות חניה בבתי-ספר לרכב להסעת תלמידים), התשס"ב-2001 – חבר-הכנסת נסים זאב
היו"ר משה גפני
אני פותח את הישיבה. על סדר היום הצעת חוק התכנון והבנייה (תיקון – הקצאת מקומות חניה בבתי-ספר לרכב להסעת תלמידים), התשס"ב-2001 של חבר-הכנסת נסים זאב. חבר-הכנסת נסים זאב, תסביר לנו בבקשה את מהות הצעת-החוק.
נסים זאב
ראשית, אני רוצה להודות ליושב-ראש על כך שהוא מעלה את הנושא לדיון. בשבוע שעבר הערתי את תשומת לבו לכך שהצעת-החוק מונחת על השולחן כבר מספר חודשים, והוא לקח את הנושא ברצינות.
היו"ר משה גפני
אני רואה את החשיבות שיש בהצעת-החוק.
נסים זאב
קראתי את המכתב של עורך-דין נתן מאיר בשם מרכז השלטון המקומי בישראל, שאומר שהצעת-החוק נראית לו מיותרת.

אני רוצה שנבחן את המצב בשאר מדינות העולם. בארצות-הברית, באירופה ובכל מקום, לא קיים מוסד ציבורי – וכשאני מוסד ציבורי, בוודאי שהוא כולל בתי-ספר – שאין בו שטח מיועד שמוקצה מראש לחניית רכב שמסיע תלמידים. כולנו יודעים שבתי-ספר רבים בארץ הם בתי-ספר על אזוריים, ושהיקף הנושא של הסעת ילדים הוא רחב וגדול מאד. גם בתי-הספר המקומיים השכונתיים, כמעט כולם משתמשים בהסעות.

הלכה למעשה, היום לא רק שאין מקומות חניה בבתי-הספר, אלא מעבר לזה, מחלקת תברואה למשל, מרשה לעצמה להעמיד איזושהי מכולה בכניסה לבית-הספר, ואתה לא יכול לומר שום דבר בעניין. מדובר בשטח שהיה צריך להיות, גם בגלל בעיות בטיחות וגם בגלל בעיות ביטחון, מוקצה מראש לחניה. למרות זאת, אין פוצה פה ומצפצף. אם מחלקת תברואה מחליטה שתהיה שם מכולה, היא יכולה להציב אותה במרחק של 10 מטר מהכניסה לבית-הספר, ואני יכול להראות לכם דוגמה קלאסית ברחוב דוד ילין בירושלים. אתם יכולים לראות מה המצב בכניסה לבית-הספר, שלומדות בו כמעט 800 תלמידות.

היו צריכים להציב את המכולה הזאת, למשל, בצדי הדרך על חשבון שתי חניות, אבל בגלל שלא רצו "לבזבז" שני מקומות חניה, שאולי מכניסים כמה פרוטות ליום, החליטו שאפשר לפגוע בבטיחותם וביטחונם של אותם ילדים שצריכים להגיע לבית-הספר.

אני כבר הבהרתי, שאנחנו לא מדברים דווקא על הפקעת שטח לצורך חניה, ובטח לא מגורמים פרטיים, כי ברור שהעלויות פה יהיו גבוהות. אנחנו מדברים על הסדרי חניה בינתיים. אני מבין שההתנגדות המרכזית של מרכז השלטון המקומי נובעת מהסיבה שייווצרו בעיות רבות, אם כל רשות תצטרך להפקיע שטח לטובת חניה, בפרט אם מדובר בהפקעת שטח פרטי.

אנחנו מדברים על הסדרי חניה, שיחייבו את הרשויות המקומיות להעמיד לכל מוסד חינוכי וגם לגני ילדים – כי גם רובם המכריע של הילדים שמגיעים לגן הילדים מגיע בהסעה – חניה לרכב שמסיע תלמידים.


אני לא רוצה לדבר על נתונים ועל עובדות שאני עד להם כתוצאה מהיכרותי את השטח. כשנהגי ההסעות מורידים ומעלים תלמידים, הם צריכים להתמודד עם קשיים רבים, והם גם חושפים את התלמידים לסכנה, בגלל שאין הסדר חניה, כפי שראוי שיהיה. לכן, אני מבקש מיושב-ראש הוועדה ומחברי הוועדה לאמץ את הצעת-החוק שלי.
היו"ר משה גפני
אני מבין שיש התנגדות של מרכז השלטון המקומי.
רונן ישעיהו
לא רק.
היו"ר משה גפני
האם נציגי מרכז השלטון המקומי נמצאים פה?
יפה שפירא
לא, הם רק שלחו לנו מכתב.
היו"ר משה גפני
אפשר לשלוח להם מכתב תשובה... מעניין שיש להם מספיק נציגים לשלוח לוועדת החינוך והתרבות לגבי אגרת חוץ. אנחנו לא נדון בעניין של מרכז השלטון המקומי. ההתנגדות של מרכז השלטון המקומי יורדת. האם מרכז שלטון מקומי הוזמן?
יפה שפירא
בוודאי.
היו"ר משה גפני
אז למה הם לא הגיעו לישיבה?
יפה שפירא
כי הם שלחו מכתב.
היו"ר משה גפני
תשלחי להם אותו חזרה. האם הממשלה מתנגדת להצעת-החוק?
מירי פרנקל-שור
כן, הממשלה מתנגדת להצעת-החוק.
נסים זאב
להפקעה כן, אבל לא להסדרי חניה.
היו"ר משה גפני
למה נציגי מרכז שלטון מקומי לא הגיעו? תשלחי להם בחזרה את המכתב, ותגידי להם שאני מבקש שגם לנושא של אגרת החוץ ישלחו מכתב.
אלי וולצקי
לדעתנו, החוק הוא חוק מיותר, שפוגע בזכות הקניין מעבר למידתיות הראויה. אני מבקש להצביע על כמה ליקויים בהצעת-החוק, מעבר להיבט הכללי.
היו"ר משה גפני
אם אני הבנתי נכון את חבר-הכנסת זאב, הוא לא מדבר על הפקעה, אלא על הסדרי חניה.
אלי וולצקי
אם מדובר על הסדרי חניה, אני חושב שהחוק רק מחטיא את מטרתו, משום שהיום על-פי תקני החניה הקיימים בתקנות, חובה להתקין מקומות חניה על-פי מפתח שכרוך בכיתות לימוד וכו', והוא כולל הרבה יותר מהקצאת מקום חניה אחד למוסד.
נסים זאב
דבר שלא קיים בפועל.
אלי וולצקי
צריך לאכוף את זה, אבל החוק לא יעזור באכיפה. להפך, החוק מקטין את נטל החניה, שהמוסד החינוכי צריך לעמוד בו.
היו"ר משה גפני
חבר-הכנסת זאב נתן כדוגמה את רחוב דוד ילין.
נסים זאב
האם בסוכת דוד יש חניה?
היו"ר משה גפני
אני מכיר את הרחוב הזה. הוא לא מדבר על מקום שבו משרד החינוך בונה בית-ספר, אלא על מוסד חינוכי, וברחוב הזה יש כמה מוסדות חינוכיים. אתה יכול לעבור ברחוב ולראות איך מורידים ומעלים תלמידים. ברחוב הזה תמיד כל החניות תפוסות, ואין שם שום הסדר שהעירייה, או רשות הרישוי המקומית או הארצית, דאגה לקדם.

אומר חבר-הכנסת נסים זאב, שהוא רוצה לחייב את עיריית ירושלים – במקרה הזה זאת עיריית ירושלים, ואותו דבר לגבי כל מקום – ומקומות שבהם אין מצב אופטימלי כפי שאתה אומר, להקצות מקום חניה שאסור לחנות בו, מלבד רכב שמעלה או מוריד תלמידים.
נסים זאב
אולי תראה לי בכל אזור ירושלים רק מקום אחד, שבו כתוב "אין חניה", והוא מיועד אך ורק לחניה של רכב שמסיע תלמידים מאותו מוסד, כפי שנהוג בארצות-הברית ובכל מדינה שמכבדת את עצמה?
אלי וולצקי
הדבר שאדוני מצביע עליו בהחלט נכון וראוי, ובוודאי צריך לפתור אותו, אבל צריך לפתור אותו במסגרת רשות התמרור, ולא כחוק שקובע מנגנון של הפקעה, של הקניית זכות למוסד.
נסים זאב
אמרתי שהרשות תחליט היכן יהיו מקומות החניה. את המיקום אני לא קובע. כל רשות תקבע לעצמה את המקום שנוח לה להעמיד בו את הרכב – כמובן, לא ברחוב אחר, אלא בסמוך לבית-הספר. אנחנו לא מדברים על הפקעה.
אלי וולצקי
ההצעה היתה צריכה להיות הקצאת מקומות חניה בדרכים, שלא ישמשו לכל מטרה אחרת.
נסים זאב
בקריאה הטרומית הבהרתי גם לשר הפנים וגם לשר המשפטים, שזוהי הכוונה, ואמרתי את זה מעל במת הכנסת. הם אמרו לי שאם זאת הכוונה, אין התנגדות של ועדת השרים. נשנה את הניסוח.
היו"ר משה גפני
נראה האם נאשר את הצעת-החוק היום או בהמשך, אבל ברגע שאנחנו ננסח את החוק בהכנה לקריאה ראשונה, נוציא את כל המילים מהחוק, שנוגעות לנושא של ההפקעה. זאת גם לא כוונת המציע.

כשגרתי בתל-אביב, ליד ביתי היו שני בתי-ספר: יוסף הגלילי וטשרניחובסקי. ברחוב טשרניחובסקי בתל-אביב לא היתה חניה. אני מדבר על תל-אביב של פעם, אני כבר לא מדבר על תל-אביב של היום. אם מדובר בהפקעה, אני מתנגד להצעה, אבל חבר-הכנסת זאב לא מתכוון להפקעה. במקרה הזה, הניסוח איננו תואם את כוונת המציע. הכוונה היא – והרב זאב יתקן אותי, אם אני טועה - לחייב בחוק את הרשויות המקומיות להציב תמרור בפתח בית-הספר, שיאמר שמקום זה מיועד אך ורק להעלאת והורדת תלמידים.
אלי וולצקי
הייתי מציע במקרה הזה לקבוע, שהתיקון בחוק לא בא לגרוע מחובת המוסד החינוכי להקצות מקומות חניה על-פי כל דין אחר.
היו"ר משה גפני
מאה אחוז.
רונן ישעיהו
אם אחרי ההבהרות שהבהרתם שלא מדובר בהפקעה, אלא בהסדר חניה ברחוב, הפלטפורמה לכך היא כבר לא חוק התכנון והבנייה, אלא תקנות התעבורה, ששם נקבעים הסדרי תנועה ותמרורים, וזה התחום שבו עוסקים בנושא. לכן, ההצעה צריכה עכשיו לקבל מתכונת אחרת – תיקון פקודת התעבורה, ושם תיקבע החובה של הרשות המקומית להקצות מקומות חניה לבתי-ספר. אנחנו כרגע עוסקים בתיקון לחוק הלא נכון באופן לא נכון.
היו"ר משה גפני
גברתי היועצת המשפטית, תרשמי בבקשה את ההערה שלו.
דבי סולו
אנחנו סבורים שאולי ניתן ליישם גם את תקנות התעבורה, אבל יכול להיות שאכסניה אחרת שתוכל להתאים היא תקנות התכנון והבנייה (התקנת מקומות חניה).
קריאה
שם זה כבר נמצא.
דבי סולו
אין שם הסדרה לגבי חניה ציבורית, אלא רק לגבי חניה פרטית.
אלי וולצקי
שאלת הדיסציפלינה באמת חשובה, כי חוק התכנון והבנייה לא נותן את הכוח ליישם את החוק הזה. מי שנותן ישירות את הכוח היא באמת פקודת התעבורה.
היו"ר משה גפני
לפי התקנות הקיימות, האם יש חובה על רשות רישוי שאחראית על התמרור ליישם את החוק?
רונן ישעיהו
אתה מדבר על שתי רשויות שונות. יש רשות א' שהיא רשות הרישוי על-פי חוק התכנון והבנייה, והיא נותנת היתרי בנייה, גם לבתי-ספר. יש רשות ב' שהיא רשות התמרור המקומית, על-פי תקנות התעבורה, והיא קובעת את הסדרי התנועה בחוק.
היו"ר משה גפני
אני מודה לך על התיקון, דווקא את זה ידעתי. האם יש חובה היום על רשות תמרור ליישם את החוק?
דבי סולו
לא.
משה גפני
אין חובה, ולכן החוק לא מיותר.
דבי סולו
לפי ההצעה, רשות הרישוי המקומית תצמיד מקום חניה לרכב, המיועד להסעת 30 תלמידים, בסמוך למוסד חינוך. אני חושבת שהקצאת מקום חניה לפי מפתח של 30 תלמידים היא לא בהכרח נכונה.
נסים זאב
אפשר להעלות את מספר התלמידים.
דבי סולו
יש מוסדות, שהם מוסדות חינוכיים על אזוריים, שאליהם מגיעים הרבה מאד תלמידים, ולהם מתאים דווקא להצמיד הרבה יותר מקומות חניה. לעומת זאת, יש מוסדות חינוך שאליהם בכלל לא מגיעים תלמידים בהסעות, ולכן הבדיקה צריכה להיות פרטנית. הנתון הזה של חניה לכל 30 תלמידים הוא לא בהכרח נכון.
היו"ר משה גפני
אני מציע שנשאיר את המספר 30, כי זה משהו באמצע בין 50 תלמידים, שזה מספר התלמידים שיכול להכיל אוטובוס, לבין מספר התלמידים שיכולים להכיל רכבים פרטיים. אני מבקש ממך לבדוק את העניין במשרד, ואם לקראת הקריאה השנייה ושלישית תרצי לשנות את המספר, בבקשה. כרגע אני מציע לא לשנות את המספר, אלא ללכת על הממוצע. אני מבין שזאת גם הסיבה שקבעת את המספר הזה, חבר-הכנסת זאב. היא צודקת בדבריה לגבי מועצות אזוריות, או אפילו בתי-ספר עירוניים, שמגיעים אליהם אוטובוסים.
נסים זאב
ל"מסורה", למשל, מגיעים ב"דאבל", ולשם באמת מגיעים למעלה מ-1,000 ילדים כל יום.
שי יפתח
יש היום בתקנות התכנון והבנייה (התקנת מקומות חניה), התשמ"ג-1983 התייחסות, בין היתר כמובן, גם למוסדות חינוך ותרבות, בתי-ספר יסודיים, חטיבות ביניים, על-יסודיים, מקצועיים וכיוצא בזה, לרבות התקנת "חנייה לאוטובוסים, בהתאם לצורך".

יש פתרון לבית-ספר שעדיין לא הוקם, אבל יש תכנית להקימו. דרך אגב, חוק התכנון והבנייה לא עוסק במקומות קיימים שניתן לגביהם היתר על-פי חוק, אלא רק במקומות שיוקמו בעתיד.
היו"ר משה גפני
לכן קיבלת את עמדתו של נציג משרד התחבורה, מר רונן ישעיה.
שי יפתח
אם הבעיה שלנו היא לגבי מקומות קיימים, חוק התכנון והבנייה הוא בהחלט לא אכסניה ראויה, ולא התקנות לפיו.
נסים זאב
הסכמנו על זה.
שי יפתח
נציגת משרד הפנים העירה שלפי דעתה זה כן המקום המתאים.
דבי סולו
לא נכון.
שי יפתח
אנחנו רוצים להבהיר שאנחנו מדברים על מקום להורדת נוסעים והעלאתם, ולא על מקום חניה.
נסים זאב
בחניה הזאת לא ישתמשו במהלך היום.
אודי כתריאל
שמי אודי כתריאל, ואני מנהל אגף בינוי ותקצוב במשרד החינוך.
היו"ר משה גפני
אתה מוכר לטובה.
אודי כתריאל
תודה. ראשית, לגבי המספר 30, התקן שלפיו מערכת החינוך מתקצבת כיתות לימוד הוא לפי 40 תלמידים בכיתה.
היו"ר משה גפני
אבל לא כולם נוסעים בהסעות.
אודי כתריאל
הממוצע הוא 30, אבל התקן הוא 40. בכל כיתה ב"רנה-קסן", למשל, יש 40 תלמידים, ולכן המפתח צריך להיות 40 תלמידים.

אני גם רוצה להוסיף לדבריו של שי יפתח. הבעיה היא ההבחנה בין בנייה חדשה לבנייה קיימת. במקומות שבהם קיימת בנייה חדשה, לא יקבל בית-ספר היתר ואישור שלנו, אם לא יהיו לו מקומות חניה. הבעיה היא לגבי אותם בתי-ספר מקומיים, שקיימים מזה עשרות שנים, ולא בטוח שתוכל למצוא שם פתרון מעשי בנושא החניה.

צריך לנסח את ההצעה בצורה כזאת, שבין השעות 7:00 עד 9:00 מקום החניה ישמש להורדת תלמידים, ובין השעות 1:00 עד 15:00 להעלאתם, כי בשאר שעות הפעילות במשך היום אפשר להשתמש בחניה.
היו"ר משה גפני
אני פונה ליועצת המשפטית, ורוצה להגיד מה אני הבנתי עד עכשיו. תפקידך לתקן אותי אם אני טועה. קודם כל לגבי שם החוק, שם החוק הוא איננו חוק התכנון והבנייה. הוא מטעה, מכיוון שלא מדברים על בית-ספר בבנייה. אנחנו מדברים על חוק שמתקן את פקודת התעבורה, ולא את חוק התכנון והבנייה.

החוק צריך לומר שבימים ובשעות שבית-הספר מסיע תלמידים - יש בתי-ספר שמסיעים תלמידים גם ב-12:00 בצהרים – צריכה להיות חניה פנויה ליד בית-הספר. חובה על רשות התמרור המקומית להציב שלט, שיאסור חניה בשעות האלה.
רונן ישעיהו
אני מציע לומר תמרור ולא שלט.
היו"ר משה גפני
חובה יהיה על רשות התמרור להציב תמרור, שיאסור חניה במקום הזה.
רונן ישעיהו
אני מציע לומר שרשות התמרור תציב תמרור, שיקצה חניה בלעדית למטרה הזאת בימים ובשעות שבית-הספר מסיע תלמידים.
מירי פרנקל-שור
למי יש סמכות לקבוע את זה?
רונן ישעיהו
לרשות התמרור המקומית.
היו"ר משה גפני
את המספר 30 תלמידים אני משאיר. אני כבר עכשיו מודיע, שלאחר בדיקה, גם במשרד החינוך וגם במשרד הפנים, אם תדרשו לשנות את המספר ולהוריד אותו או להעלותו, נשנה אותו, מכיוון שאתם אנשי המקצוע בעניין. אני כבר עכשיו מודיע לפרוטוקול, שאני משאיר את המספר 30, ואם לקראת הקריאה השנייה והשלישית תגידו שיש לשנות את המספר, נשנה אותו.
רונן ישעיהו
אתה לא יכול, כי המספר 30 נמצא בחוק התכנון והבנייה, ועכשיו עברת לפקודת התעבורה. נטשת את חוק התכנון והבנייה, ולכן אתה לא עוסק בו עכשיו.
מירי פרנקל-שור
הרי סעיף (ב) מדבר על כך ש"רשות הרישוי המקומית תצמיד מקום חניה לרכב המיועד". יש תפנית בהצעת-החוק, אנחנו לא מדברים על הצמדה, אנחנו לא מדברים על הפקעה.
היו"ר משה גפני
אבל על איזה שטח נציב תמרור?
רונן ישעיהו
במקום חניה.
היו"ר משה גפני
מקום חניה למה? יש הבדל בין מקום חניה לרכב פרטי ומקום חניה לאוטובוס.
רונן ישעיהו
אז תגיד את זה.
היו"ר משה גפני
לזה מתקשר מספר התלמידים.
רונן ישעיהו
המספר 30 שדובר עליו קודם הוא חלק מתקנות התכנון והבנייה, ואותן נטשנו.
היו"ר משה גפני
איך אני עכשיו קובע את גודל השטח שמיועד לחניה, המתייחסת לפקודת התעבורה או לרשות התמרור?
רונן ישעיהו
בואו נאמין לרשות התמרור המקומית, שהיא תקצה את מספר המקומות הנכון, האפשרי, הזמין והסביר. לא בכל מקום זה אפשרי בכלל.
היו"ר משה גפני
ואז אתה מציע שבכלל ננטוש את המספר הזה.
רונן ישעיהו
נכון, וניתן לרשות התמרור המקומית את הסמכות לעשות את הטוב ביותר שהיא יכולה. אני כבר אומר מראש, שיהיו מקומות שבהם לא תהיה אפשרות ליישם את הצעת-החוק.
נסים זאב
אין דבר כזה.
רונן ישעיהו
יש דבר כזה, ואני אראה לך מקומות כאלה. החיים הם מגוונים.
נסים זאב
לא יכול להיות, שבסמוך לבית-הספר, אפילו במרחק של 50 מטר, אין כביש.
היו"ר משה גפני
אבל אם יהיה כביש ורשות התמרור לא תקיים את החוק, אפשר לפנות לבית-המשפט.
רונן ישעיהו
ויש פה מבחן הסבירות.
היו"ר משה גפני
האם יושבים ברשות התמרור אנשים "נורמלים"?
רונן ישעיהו
אני נוגע בדבר, ולכן אני לא יכול לענות לך על השאלה.
היו"ר משה גפני
אז נראה לי שזה בסדר.

אנחנו עוברים לפקודת התעבורה, ומעבירים את הסמכות לרשות התמרור.
מירי פרנקל-שור
אולי רק כדאי להוסיף לדברים שאמר מר רונן, שרשות התמרור המקומית תקבע בנוסף לימים ולשעות גם את השטח.
רונן ישעיהו
אני מציע שהיא תקבע מקום או מקומות חניה, על-פי הנדרש והאפשרי.
נסים זאב
לא, זה משחק מילים.
היו"ר משה גפני
הסעיף הנוסף שאנחנו מוסיפים הוא שאין בהצעת-החוק הזאת כדי לגרוע מהחובה המוטלת על המשרדים – משרד החינוך, הרשות המקומית – לקבוע את הסדרי החניה, מקומות החניה וההפקעה לצורך החניה. החוק הזה לא בא לגרוע, מכיוון שאנחנו עכשיו מדברים רק על טלאי שאנחנו מטליאים במצב הקיים. אנחנו מקווים שמכאן ואילך ייבנו בתי-ספר, שיוקצו להם מקומות חניה, כפי שהחוק מחייב וכפי שמשרד החינוך דורש.
רונן ישעיהו
מאותן סיבות, משיקולים של בטיחות וכו', אנחנו עכשיו מכינים הנחיות מיוחדות לתכנון מפורט של המסופים האלה, שאליהם יגיעו האוטובוסים, ושם יקלטו ויפזרו את התלמידים. בהיבט של בתי-הספר החדשים לעתיד לבוא, העניין יהיה מסודר על-פי שיקולים בטיחותיים. הבעיה היא לגבי בתי-ספר שנבנו בשנות ה-50 וה-60.
נסים זאב
ואלה רוב בתי-הספר.
היו"ר משה גפני
לא, אולי בירושלים. תשאל את אודי כתריאל כמה בתי-ספר נבנו בחמש שנים האחרונות.
אודי כתריאל
מתוך כ-3,700 מוסדות חינוך ומוסדות שיש להם סמל מוסד, בערך כ-1,500 נבנו עד 1972, ומ-1972 ועד עכשיו נבנו 1,500-2,000 מוסדות חינוך, כשרק בשש שנים האחרונות נבנו קרוב ל-700-800 מוסדות חינוך.
אלי וולצקי
כשמדברים על מוסד חינוך ומפנים לחוק חינוך חובה, מדברים על כל מוסד חינוך, כולל מוסדות חאפרים, שאין להם הכרה.
נסים זאב
ברור, כל מוסד חינוכי שמשרד החינוך מכיר בו.
אלי וולצקי
הכוונה צריכה להיות מוסד חינוך רשמי.
נסים זאב
כל מוסד חינוך שמשרד החינוך מכיר בו, גם מוכר שאינו רשמי.
אלי וולצקי
ההגדרה היא מוסד חינוך רשמי, כי מוסד חינוך הוא גם גן ילדים לדעתי.
אביגדור דנן
אנחנו מדברים על מוסד חינוך כמשמעו בחוק לימוד חובה. מוסד חינוך בהגדרת החוק הזה הוא מוסד מוכר, שפירושו גם מוסד רשמי וגם מוסד מוכר שאינו רשמי.
נסים זאב
וגם תלמודי תורה, גם מוסדות פטור.
אביגדור דנן
לפי ההגדרה, אני לא בטוח.
היו"ר משה גפני
חבר-הכנסת נסים זאב - ואני מצטרף אליו - אומר שבמידה מסוימת העניין הזה נושק לבטיחות התלמידים, ואני לא רוצה להרחיב ולספר על האסונות שהתרחשו בתקופות האחרונות, שהיו מעורבים בהן כלי רכב שאינם מורשים. כוונת המחוקק במקרה הזה היא להכליל את כל מוסדות החינוך, יהודיים וערביים, רשמיים ולא רשמיים ומוסדות פטור.

ההגדרה היא מוסד חינוך מוכר, כמשמעותו בחוק לימוד חובה, התש"ט-1949, שהוא הנוסח המרחיב ביותר. אם יש ללשכה המשפטית של משרד החינוך נוסח שירחיב עוד יותר את ההגדרה, אני אקבל אותו בשמחה, ומדוע? לא יכולים להיות חאפרים, או שיש להם רשיון ממשרד החינוך או שאין להם. אם אין להם רשיון, במה יעזור החוק? הרי למוסד פטור יש רשיון, והוא הרי מקבל אישור והוא גם מתוקצב על-ידי המשרד, אמנם בתקציבים הרבה יותר נמוכים מאשר מוסדות אחרים, אבל הוא מוכר ומקבל את הרשיון שלו ממשרד החינוך. המחוקק במקרה הזה רוצה לשמור על בטיחותם של התלמידים.

לפי דעתי, זה הנוסח המרחיב, אלא אם כן יש נוסח יותר מרחיב. הרי אין פה כוונה לחייב את משרד החינוך לדאוג לבטיחות התלמידים, אלא את המוסד ואת הרשות המקומית. צריך לדאוג שהחוק יחול על כמה שיותר תלמידים.
אביגדור דנן
אני מבקש להבהיר את הדברים, רק כדי להעמידם על דיוקם. הבנו שמוסד מוכר הוא מוסד מוכר פלוס מוכר שאינו רשמי.
היו"ר משה גפני
בוודאי, כולל מוסדות פטור.
אביגדור דנן
לא נכון. יש עוד חוק שהוא חוק הפיקוח על בתי-הספר, שמכוחו משרד החינוך מפקח על בתי-ספר, ולשם נכנסים מוסדות שהם לא מוסדות מוכרים, והם לא נכללים בהגדרה של חוק לימוד חובה. אלה מוסדות שמקבלים רשיון, והם מפוקחים על-ידי משרד החינוך.
היו"ר משה גפני
אתה אומר שהנוסח המרחיב הוא לא זה, אלא הנוסח שאתה אומר.
אביגדור דנן
אני אומר שבנוסף למוכרים, צריך להכליל גם כאלה שמפוקחים.
היו"ר משה גפני
בסדר, נוסיף גם אותם.
אביגדור דנן
אני רוצה להעיר הערה בקשר למספר 30.
היו"ר משה גפני
הורדנו את המספר 30.
אביגדור דנן
אני יודע, אבל אני לא חושב שהייתם צריכים לעשות זאת. יגיד לי מי שהציע את נוסח החוק, האם היתה כוונה לרכב המיועד להסיע 30 תלמידים, כלומר: לגודל החניה שתוקצה?
נסים זאב
כן, מיניבוס.
היו"ר משה גפני
אנחנו קיבלנו את עמדתו של משרד התחבורה, כפי שהוצגה על-ידי מר רונן ישעיה, להשאיר את הסמכות בידי רשות התמרור המקומית. הוא התחייב כאן, שברשות תמרור מקומית יושבים אנשים "נורמלים". מכיוון שאנחנו מעבירים את החוק לפקודת התעבורה, ומעבירים את החובה לרשות תמרור מקומית, כאשר היא תציב את התמרור, היא גם תתחשב במספר התלמידים בבית-הספר, בשעות בהן פעילות ההסעות בבית-הספר ובמצב החניה במקום.
רונן ישעיהו
לא רק זה, אלא גם במה שמקובל באותו בית-ספר ובכלי הרכב שמסיעים את הילדים.
היו"ר משה גפני
לקחת לי את המילים מהפה. אם כן, זאת הצעת-החוק. האם יש התנגדויות למה שאמרנו? אני מציע לאשר את הצעת-החוק לקריאה ראשונה, לפי הסיכום שהחלטנו עליו. אני מבין שהסיכום הזה הוא גם על דעת משרדי הממשלה, וההתנגדות של הממשלה להצעת-החוק יורדת. מי בעד הצעת-החוק? מי נגד?

הצבעה

בעד – 2
נגד – אין
נמנעי ם- אין
ההצעה לשנות את הצעת-חוק התכנון והבנייה (תיקון – הקצאת מקומות חניה בבתי-ספר לרכב להסעת תלמידים), התשס"ב-2001, לתיקון פקודת התעבורה התקבלה ואושרה לקריאה ראשונה.
היו"ר משה גפני
תודה רבה, החוק אושר לקריאה ראשונה.

הישיבה ננעלה בשעה 11:45

קוד המקור של הנתונים