ישיבת ועדה של הכנסת ה-15 מתאריך 10/12/2001

הצעת חוק התכנון והבניה (תיקון-הודעה על הפקדת תכנית),התש"ס-2000,של חברי הכנסת:יהודית נאות,רומןברונפמן,ויקטור בריילובסקי,זהבה גלאון,אליעזר זנדברג,יוסף לפיד,יטסף פריצקי,דליה רבין-פילוסוף

פרוטוקול

 
פרוטוקולים/ועדת הפנים/419722
ועדת הפנים ואיכות הסביבה
10.12.2001

פרוטוקולים/ועדת הפנים/4197
ירושלים, ט' בטבת, תשס"ב
24 בדצמבר, 2001

הכנסת החמש-עשרה נוסח לא מתוקן
מושב רביעי
פרוטוקול מס' 335
מישיבת ועדת הפנים ואיכות הסביבה
יום שני, כ"ה בכסלו תשס"ב (10 בדצמבר 2001), שעה 10:00
נכחו
חברי הוועדה: משה גפני – היו"ר
יהודית נאות
מוזמנים
עו"ד יהודה זימרת - הלשכה המשפטית, משרד הפנים
עו"ד דבי סולו - הלשכה המשפטית, משרד הפנים
עו"ד דלית דרור - משרד המשפטים
עו"ד דן צפריר - הלשכה המשפטית, המשרד לאיכות הסביבה
אורלי חורש - המשרד לאיכות הסביבה
הדס פיקס לרמן - המשרד לאיכות הסביבה
יוני גרטי - משרד האוצר
עו"ד אלון לבניצ' - משרד השיכון
עו"ד נועה בן-אריה - מרכז השלטון המקומי
עדנה הירשמן-פרי - מתאמת קשרים בכנסת, מרכז השלטון המקומי
רקפת כץ - החברה להגנת הטבע
דבורה סאידס - אדם טבע ודין
דינה רצ'בסקי - אדריכלית
יועצת משפטית
רעות מיכאלי
מנהלת הוועדה
יפה שפירא
קצרנית
סיגל גורדון
סדר היום
הצעת חוק התכנון והבניה (תיקון – הודעה על הפקדת תכנית), התש"ס-2000,
של חברי הכנסת
יהודית נאות, רומן ברונפמן, ויקטור בריילובסקי, זהבה גלאון,
אליעזר זנדברג, יוסף לפיד, יוסף פריצקי, דליה רבין-פילוסוף.


הצעת חוק התכנון והבניה (תיקון – הודעה על הפקדת תכנית), התש"ס-2000
(מאת קבוצת חברי כנסת)
היו"ר משה גפני
בוקר טוב, אני מתכבד לפתוח את ישיבת הוועדה, על סדר היום: הצעת חוק התכנון והבניה (תיקון – הודעה על הפקדת תכנית) - את התאריך נצטרך לשנות – של מספר חברי כנסת, בראשם, חברת הכנסת יהודית נאות, הכנה לקריאה ראשונה. למעשה זה דיון שני, חברת הכנסת יהודית נאות תציג את ההצעה.
יהודית נאות
בעצם מונח לפנינו נוסח שהוא תוצאה של הדיון הראשון שהתקיים ב-26 באוגוסט. הרעיון מדבר על כך, שבחוק התכנון והבניה היום, אדם שמקבל הקלה, סטייה של מטר למרווח, או מעבר ל-60% המותרים הוא רוצה הקלה של 6%, או הקלה אפילו המזערית ביותר, החוק מחייב אותו לפרסם בעיתונות, קרי בשלושה עיתונים יומיים על מנת שלא יפרסם רק בעיתון "הצופה", "דבר" ו"עומר". החוק מחייב אותו לא רק לפרסם בעיתונות אלא גם לתלות הודעה על אתר הבנייה, שאת הנוסח שלה מכתיב בדרך כלל משרד מהנדס העיר, וגם לשלוח מכתבים רשומים לבעלי המגרשים הסמוכים. זאת אומרת, שהחוק מכיר בכך, שמי שעשוי להיפגע מההקלה הזאת צריך לדעת על כך. כאשר עושים דבר גדול יותר ומחליטים על הפקדת תוכנית, אין חובה לשים באתר שלט – הפקדת תכנית היא גדולה יותר מבחינת היקף הבנייה – והחוק לגבי זה כאילו אילם. אני ביקשתי לשים שלט גדול באתר. במקור רצינו להיכנס לפרטים של גודל השלט, שיהיה מספיק גדול ולא יהיה נחבא אל הכלים, אבל במהלך הדיון התפשרנו על כך, שאי אפשר בחקיקה ראשית לקבוע גדלים של שלטים ולכן ההצעה שעומדת לפנינו, ששר הפנים יקבע הוראות לעניין צורת השלט, הכיתוב עליו, מידותיו, אופן הצבתו ודרכי ההסרה.

הרעיון הוא, שיהיה שלט במגרש הסמוך אליך. התעוררו שאלות, אבל אם ההפקדה היא על תוכנית שעוסקת בשכונה שלמה, יש גבעה ריקה, איפה יציבו את השלט? אמרנו, כאשר מדובר בעיר שלמה, יש לוחות מודעות ולכן שר הפנים יוכל לומר, כאשר מדובר על תוכנית שהיקפה עיר, את המודעות יתלו על לוח המודעות העירוני של המקום הסמוך.
יהודה זימרת
היום, בהיעדר לוחות מודעות, בלית ברירה מדביקים על עמודי חשמל.
יהודית נאות
בדקתי ומצאתי שלא סיימנו את הדיון, למשל, מה קורה כאשר מדובר בתכנית בניין עיר על כל העיר ומה קורה כאשר מדובר בשכונה שלמה ותושבי השכונה השניה רוצים להתנגד. נכון שהיועצת המשפטית פתרה את הבעיה ואמרה, ששר הפנים יקבע הוראות בין היתר לעניין תשואה. אבל בסעיף (ב) כתוב: "מוסד התכנון שהחליט על הפקדת התכנית רשאי, מטעמים שיירשמו, לקבוע דרכי פרסום חלופיות להצבת שלט – כי זה בעצם צריך לתת מענה במקרה ומדובר בשכונה או בעיר – וכן רשאי הוא להורות על הצבת שלטים נוספים ועל מיקומם, לפי הצורך". ולכן אנחנו צריכים לדון עוד קצת על סעיף (ב), האם הוא עונה על השאלה הסופית.

להצעה לא הייתה התנגדות של הממשלה, זה היה בהסכמה.
היו"ר משה גפני
אני חושב שהרעיון חיובי ואפשר להצביע.
יהודה זימרת
בהצעת החוק הנוכחית יש מספר בעיות בהשתלבותה עם סעיפים אחרים במסגרת החוק. צריך לראות את החוק כמכלול. ההצעה עוסקת בהודעה על שלט. אנחנו סברנו שצריך לפתור מספר בעיות שקיימות בנוסח הקיים וצריך לשלב אותו במסגרת ההוראות הכלליות על הודעה, זאת אומרת, לא צריך סעיף מיוחד עבור הודעה על שלט. הצענו נוסח מסוים, שלחנו אותו ליועצת המשפטית כבר לפני מספר חודשים.
יהודית נאות
מדוע לא קיבלתי את הנוסח המוצע?
נועה בן-אריה
את נייר העמדה שלחנו ליועצת המשפטית, מירי פרנקל-שור.
יהודה זימרת
אני רוצה להסביר מספר עמדות, בסעיף הנוכחי - - -
היו"ר משה גפני
נתחיל הפוך, יש לכם התנגדות לנוסח הזה?
יהודה זימרת
כן, יש לנו התנגדות. הנוסח שלנו נועד לפתור מספר בעיות. אנחנו טוענים שיש להחיל את החובה לגבי תוכניות מתאר מקומיות או מפורטות – תכנית מתאר מחוזית שחלה על מחוז, אין טעם להיכנס לנושא של שלטים, זה לא רלבנטי.
היו"ר משה גפני
אני לא מבין מה הבעיה.
יהודה זימרת
אני אסביר. היום יש חובה בסעיף 89, לפרסום על לוחות מודעות. אנחנו אומרים, ששני הדברים הללו צריכים להיות משולבים יחד בסעיף 1, פרסום על לוחות מודעות או פרסום על שלט כי לעיתים הם חילופים ולעיתים הם מצטברים.

סעיף 89 קובע את החובה הכללית לפרסום. סעיף קטן (ב) קובע שיש לפרסם במשרדי הרשויות המקומיות וכן בלוחות המודעות בשכונות הנוגעות בדבר. לאורך השנים נוצרו מצבים מאוד מוזרים. למשל, בתל אביב יש תוכנית גגות שחלה על כל העיר. התחיל סיפור שלם של לכסות את כל העיר בשלטים על כל לוחות המודעות.
יהודית נאות
מה הבעיה? עירייה מפרסמת אודות רישום לגני ילדים על לוחות מודעות, מה הבעיה, למה היא לא יכולה לפרסם על גגות?
יהודה זימרת
אין בעיה, אמרתי, שאני רוצה לקחת את הסעיף הזה ולאחד אותו עם פרסום על שלטים, נראה לי ששניהם צריכים להיות במקום אחד.
יהודית נאות
אתה חושב שאכפת לי איך יקראו לסעיף? אני מדברת על התוכן.
דבורה סאידס
יכול להיות מצב, שיהיה אפשר לפרסם על לוח מודעות במקום על שלט?
יהודה זימרת
על לוח מודעות או על שלט - - -
יהודית נאות
לא או, או או. מה אתה מדבר. גם וגם.
יהודה זימרת
אין טעם לשים גם על שלט וגם על לוח מודעות.
יהודית נאות
תאמר דברים מהותיים, האם יש משהו שנוגד את חוק התכנון והבניה, שנוגד את אינטרס הציבור?
יהודה זימרת
אני חושב שהאינטרס של הכנסת - - -
רעות מיכאלי
בכוונה בחרנו לשים זאת בסעיף נפרד מכיוון שהעניין נראה לנו נושא ספציפי. הכוונה הייתה, שזה לא יהיה משהו חליפי, זה לא או או, או על גבי שלט או על לוח מודעות.
יהודה זימרת
אין לי בעיה שזה יפורסם על שלט. אני לא חושב שזו הדרך הנכונה מבחינה חזותית.
היו"ר משה גפני
לפי מיטב הבנתי, מעבר לחוק הקיים המדבר על תלייה בלוחות מודעות, חברת הכנסת נאות מציעה, שבאתר הבניה יהיה שלט.
יהודה זימרת
תוכנית גגות אין אתר בניה.
היו"ר משה גפני
אין אתר בניה, אז צריך למצוא פתרון.
יהודית נאות
עורך דין זימרת, אתה הולך אחורה, הסכמנו אתך, שאנחנו צריכים להשאיר לשיקול דעת מוסד התכנון, שאם מדובר על כל הגגות אז אין לך אתר - - -
יהודה זימרת
אין בעיה, אני לא חולק על כך, אני רק אומר, שהצעתי נוסח טוב יותר.
יהודית נאות
אל תלך על קוצו של יוד.
יהודה זימרת
אחר כך, אני אצטרך להגן על תוכניות בבתי המשפט, שייפלו בגלל קוצו של יוד. חבל שמדינת ישראל, שמוסדות התכנון עומדים במצב קשה היום, אני אסביר שבגלל - - -
היו"ר משה גפני
מה ההצעה שלך?
יהודה זימרת
הצעתי נוסח.
היו"ר משה גפני
מהו?
יהודה זימרת
נוסח הסעיף: "הודעה על הפקדת תכנית מיתאר מקומית או מפורטת, תפורסם על שלט במקום בולט – לא הוספתי דבר נוסף שלא היה קיים, כאן לכאורה אפשר היה להוסיף את השלט מהצד השני – בתחום התכנית במשך התקופה להגשת התנגדויות באופן ובדרך שתיקבע על ידי מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית או על ידי מי שמונה על ידו לכך". דהיינו מהנדס המועצה, שמטפל בדרך כלל בנושאים הטכניים.

"במרחב תכנון מקומי שבו האוכלוסייה הדוברת ערבית מהווה לפחות עשרה אחוזים - - -
היו"ר משה גפני
רגע עם הערבית. אתה בעצם משנה ממה שמוצע כאן, שאתה מאפשר למהנדס ולרשות התכנון המקומית להחליט איך לפרסם ומתי לפרסם. ההבדל בין ההצעה שלך לבין ההצעה המונחת כאן, שכאן מוסד התכנון רשאי מטעמים שיירשמו לקבוע את דרכי הפרסום. בעצם לא מתווכחים אתך. מה העיקרון הקובע? ההצעה המונחת כאן קובעת, שקודם כל צריך לפרסם. אם אתה לא רוצה לפרסם או לשנות מהפרסום ולעשות זאת בדרכים אחרות, אתה צריך להחליט שאתה עושה את זה אחרת ואתה רושם את זה. אתה מציע ההפך, אתה אומר קודם כל לא לפרסם.
יהודה זימרת
למה לא ? אני אומר, הודעה על הפקדת תכנית מיתאר מקומית, תפורסם. זו חובה, רק אמרתי, הדרך תיקבע על ידי אנשי המקצוע. אני אחר כך אצטרך לבצע - - -
היו"ר משה גפני
אתה עוד לא מבצע כלום.
יהודית נאות
תפסיק להלך אימים.
יהודה זימרת
אני לא מהלך אימים אבל "נפלו" לי מספר לא מבוטל של תוכניות בגלל אי בהירות בפרסום.
היו"ר משה גפני
ההצעה של חברת הכנסת נאות היא להציב שלט באתר הבניה מעבר ללוחות המודעות. זה החוק. יש הבדל בין שתי הגרסות, בין הגרסה המוצעת כאן לבין הגרסה שלך. הגרסה המוצעת כאן מחייבת לשים שלט, ואם אתה רוצה שלא להציב שלט אתה צריך לנמק.
יהודה זימרת
סעיף ג' בהצעה שלי נותן גמישות. סעיף ג', במקרים חריגים, נותן סמכות לאפשר דרכים חלופיות. נשארנו באותה מתכונת, יש מספר נקודות אחרות, הצבעתי עליהן, כמו תוכנית מיתאר מקומית או מפורטת. יש לי בעיה עם הדמיה ממוחשבת, מסיבות שמדובר כאן בלא מעט מקרים, בבעיה קשה - - -
נועה בן-אריה
אבל שר הפנים רשאי לפתור.
יהודה זימרת
אני קבעתי במקום - - -
יהודית נאות
לא, אתה לא תקבע במקום השר. תציע את הצעותיך לשר.
נועה בן אריה
אנחנו רוצים שלט, שר הפנים רשאי לקבוע מה יהיה על השלט.
היו"ר משה גפני
אין ויכוח ביניכם, שניכם מסכימים לעובדה שצריך להציב שלט. הויכוח הוא בסמנטיקה, שלדעתי יש לו הסבר. ההצעה הזאת אומרת, יש חובה להציב שלט, אם אתה לא רוצה להציב שלט מסיבות הגיוניות או אובייקטיביות, אתה צריך לנמק. אתה אומר ההפך, אתה אומר, יש חובה לפרסם. לא על זה אנחנו מדברים כי גם היום יש חובה לפרסם על לוחות מודעות. אתה אומר, שאין חובה להציב שלט.
יהודה זימרת
במפורש לא זאת כוונתי. הקראתי את הסעיף: "הודעה על הפקדת תכנית מיתאר מקומית או מפורטת, תפורסם על שלט במקום בולט – החובה נקבעה גם אצלי – בתחום התכנית במשך התקופה להגשת התנגדויות". אמרנו שלא יהיה מפגע חזותי, מייד לאחר גמר התקופה, יהיה אפשר להוריד את השלט. כלומר, כל עוד אפשר להגיש התנגדות, יהיה שלט במקום בולט. עוד כתבתי: "באופן ובדרך שתקבע על ידי מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית או על ידי מי שמונה על ידו לכך". יחליט המהנדס איפה למקם את השלט, מה גודלו, מה מיקומו.
יהודית נאות
למה המהנדס ולא שר הפנים?
דלית דרור
אי אפשר לעבור על הדברים כאשר לא נמצא לפנינו הנוסח המוצע.
יהודית נאות
חבר הכנסת גפני, לדעתי הדיון שלנו מוקדם מדי, אנחנו צריכים לחזור על המסקנה של הדיון הקודם, שישבו היועצים המשפטיים ויגבשו נוסח. אני זוכרת, שלא היה ויכוח על הצורך בהצבת שלט. הייתה הסכמה שכאשר מדובר בכל העיר, אי אפשר להציב שלטים בכל העיר ולכן צריך ללכת על לוחות מודעות. הייתה הסכמה – וכאן עורך דין זימרת חורג מההסכמה – ששר הפנים יקבע את ההוראות לעניין צורת השלט כדי שלא כל מהנדס עיר יחליט איך ייראה השלט.

אני מציעה, שעורכי הדין יישבו ביניהם ויגישו נוסח.
יהודה זימרת
סעיף קטן (ב) אומר, במרחב תכנון מקומי שבו האוכלוסייה הדוברת ערבית מהווה לפחות עשרה אחוזים מכלל האוכלוסייה, תהיה חובה לפרסם על השלט גם בערבית.
יהודית נאות
זו לא הערה שלכם, זו הייתה דרישה שלי.
יהודה זימרת
במסגרת ההצעה הנוכחית נאמר, שאם יש אחוז ניכר של בעלי שפות נוספות, יש חובה לפרסם גם באותה שפה. יש שפות רשמיות במדינת ישראל - - -
יהודית נאות
כתוב רשאי. אם ראש עירייה בעיר עולים כמו אשדוד או כמו חיפה רוצה לפרסם בשפה נוספת, הוא רשאי.
יהודה זימרת
בית המשפט אמר, רשאי במובן חייב. בעצם אנחנו ממשיכים בקו שכבר נאמר בחוק התכנון והבניה לגבי פרסום בעיתונים בשפה הערבית.
היו"ר משה גפני
יש עם העניין הזה בעיה, אם מדברים על פלח אוכלוסייה בשיעור של 10%, במדינת ישראל יש אוכלוסייה בשיעור של 10% הדוברת שפה אחרת. פעם זה היה רק ערבית, היום יש שפות נוספות.
יהודה זימרת
יש שפות זרות נוספות שמדברים במדינת ישראל, הלכו אחרי השפות הרשמיות ואמרו שצריך לתת להן מעמד.
יהודית נאות
הנקודה כזאת, אם שכונה מסוימת מאוכלסת באוכלוסייה רוסית, אין סיבה לתלות שלט רק בעברית, ולכן רשאי ראש העיר ומהנדס העיר לתלות שלט גם ברוסית.
יהודה זימרת
אין בעיה, הוא רשאי. אני אומר מה המטרה במילה רשאי.
יהודית נאות
אתה יותר מדי רץ בבתי משפט. אני רוצה לומר לך מה מטרת החוק. מטרת החוק היא, לומר שאנחנו בעד זכות הציבור לדעת. כשאתה מדבר על זכות הציבור לדעת מה עומד להתרחש, אני רוצה למנוע את התהליכים שאנשים מבקשים אורכה להגשת התנגדויות. למה אתה מבקש אורכה? מכיוון שפתאום נודע לך, ובדרך כלל גם במאוחר. אני לא מחפשת שאנשים לא ישימו לב. אני רוצה שאנשים ייראו במועד ויחליטו אם הם רוצים להגיש התנגדויות ואם לאו. במסגרת המחשבתית הזאת של זכות הציבור לדעת מה הולך להיות במגרש הסמוך או בשכונה הסמוכה, אני רוצה להקל עליהם לקרוא זאת בשפתם. למשל בכפר ערבי לא תכתוב רק בעברית, אתה תכתוב גם בערבית. אז בשכונת הדר בחיפה, שמאוכלסת בתושבים רוסים, אין טעם לכתוב בערבית אלא יהיה מותר לכתוב ברוסית כי 20% מהאוכלוסייה שם רוסית.
היו"ר משה גפני
בנוסח כתוב: "כיתוב על גבי שלט יהיה בשפה העברית ואולם במרחב תכנון מקומי שבו האוכלוסייה הדוברת ערבית מהווה לפחות עשרה אחוזים מכלל האוכלוסייה, יהיה הכיתוב על גבי השלט גם בשפה הערבית". למה לא כתוב ... שבו האוכלוסייה דוברת שפה אחרת?
יהודית נאות
נכון, הכוונה הייתה למשל לשפה הרוסית, כי רוסית היא אינה שפה רשמית.
יהודה זימרת
במרחבי תכנון, תשובה כזאת יכולה להינתן בשכונה נקודתית. אנחנו בודקים זאת, אין לנו אפשרות לדעת מה שיעור האוכלוסייה. כאשר יזם בודק זאת, הוא לא בודק את אחוז דוברי הרוסית. יש לנו שיטה, איך אנחנו יודעים? הלמ"ס נותן לנו את הנתונים, בטבלת הלמ"ס יש לנו את דוברי הערבית, ואנחנו עובדים על פי הנתונים העדכניים.
יהודית נאות
אז מה יש לך נגד זה?
יהודה זימרת
אני לא רוצה לקבוע רשאי. מה ייקרה אם תוכנית כזאת לא תפורסם בגלל שראש רשות לא ידע שיש לו 10% שהם דוברי רוסית? התוכנית תיפול.
יהודית נאות
אם הוא לא ידע, הוא לא צריך להיות ראש רשות.
יהודה זימרת
מה לעשות, הוא לא עבר מבית לבית ועשה את מפקד האוכלוסין החדש. אני אומר, בסך הכל מכניסים אי ודאות נוספת למערך הקיים.
היו"ר משה גפני
אתה חולק על הסעיף הזה?
יהודה זימרת
אני מסביר את הבעיה שלי עם הקטע בסעיף, של הטלת חובה על פרסום בשפה נוספת.
יהודית נאות
זו לא הטלת חובה.
יהודה זימרת
בית המשפט אמר בלא מעט פסקי דין כי רשאי הוא במובן חייב. תשאלו את נציגת שר המשפטים, דלית דרור, בית המשפט אמר, כאשר כתוב רשאי, זה רשאי במובן חייב, הוא חייב לשקול.
דלית דרור
הוא חייב לשקול.
יהודית נאות
אני מסכימה לרשאי הזה, אני רוצה שהוא ישקול.
היו"ר משה גפני
מה אתה מציע?
יהודה זימרת
אני ביקשתי לא להכניס זאת במסגרת החובה אלא להשאיר לשיקול דעת ראשי הרשות. ברגע שכותבים רשאי, בעצם מכניסים חובה מסוימת.
יהודית נאות
למה לא?
יהודה זימרת
הסעיף הבא הוא סעיף הגמישות. "יושב ראש מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית, רשאי מטעמים שירשמו לקבוע כי על תכנית מסוימת או סוגים מסוימים של תוכניות לא יחולו הוראות סעיף זה, כולן או מקצתן. הורה יושב ראש מוסד התכנון כאמור, רשאי הוא לקבוע הוראות לדרכי פרסום חלופיות שיחולו, אם ראה בכך צורך, ולפי העניין. יושב ראש מוסד התכנון יתייעץ בטרם קבלת החלטתו עם יו"ר הוועדה המקומית לתכנון ובניה הנוגעת בדבר".

סעיף 265 שעליו דיברנו, הוא הסעיף שקובע ששר הפנים רשאי להתקין תקנות לביצוע חוק זה. ביקשנו להוסיף סעיף: "הוראות לעניין דרכי פרסום הודעות על הליכי תכנון והפקדת תכנית ואישורה". רצינו סעיף שיהיה סעיף כללי. יש עוד נושאים שלא הוסדרו, אמרנו, לא צריך לטפל בהודעות - - -
יהודית נאות
הבנו, אתה צודק. לא דיברנו על השאלה, תוך כמה זמן נכנס הסעיף הזה נכנס לתוקף? עוד לא קבענו, תוך כמה זמן שר הפנים יקבע תקנות? למדתי מהניסיון, שחוק הכולל תקנות של שרים, הוא לא קיים, השרים לא קובעים תקנות.
נועה בן אריה
בעניין הזה יש לי הצעה לתיקון.
יהודית נאות
שבחוק יהיה סעיף תחולה.
היו"ר משה גפני
לי יש חוק שהעברתי לפני שתי קדנציות והוא עדיין לא קיים.
יהודה זימרת
החוק הזה ייכנס לתוקפו גם אם לא יהיו תקנות.
נועה בן אריה
כאן הבעיה, אם הוא ייכנס לתוקפו בלי תקנות, אנחנו נכנסים לבעיה. סוף סוף יש כאן מגמה חיוביות, וברגע שייקבעו איזשהו חוק עם מגמה חיובית ולא יקבעו בצדו תקנות, הוא יהיה פרוץ לכל הכיוונים וזה יהיה שוב הליך בגיץ.
דלית דרור
ניסיתי למפות את ההבדלים בין גרסת יהודה זימרת לבין גרסת היועצת המשפטית. בעצם יש שלושה הבדלים, האחד, שצריך לעשות תיקון גם בסעיף 89 ב': כן תפורסם הודעה על לוחות המודעות של השכונות הנוגעות בדבר. אנחנו כותבים סעיף אחר במקומו. אין גם מחלוקת שצריך לתקן את סעיף 265.

לגבי 89 א' רבתי יש בעצם שלוש מחלוקות. האחת, מה שיהודה זימרת מציע, יפורסם על שלט או לוח מודעות.
יהודית נאות
אין צורך במילה או.
יהודה זימרת
הם אמרו, למחוק את ה-או. בסדר, הסכמתי למחוק לוח מודעות.
יהודית נאות
אני באמת מודה לך, זה החוק שלי. אין את המילה או.
דלית דרור
מחקנו את המילה או. המחלוקת השניה לגבי הדמיה. אומרת היועצת המשפטית: וכן הדמיה. זאת אומרת, הכלל הוא כן לעשות הדמיה ואולם מוסד התכנון רשאי לפתור. יהודה זימרת לא כותב הדמיה אבל אומר שמוסד התכנון רשאי לקבוע את אופן ודרך הפרסום.
יהודה זימרת
ההדמיה תיקבע על ידי השר. התקנות של שר הפנים מחייבות הדמיה. בחלק מהתוכניות שלנו אי אפשר לעשות הדמיה. כאשר קובעים תוכנית ומגישים תוכנית לאלף יחידות דיור, אף אחד לא יודע איך זה ייראה.
דלית דרור
המחלוקת היא, האם כותבים כמו שרוצה המציע: הדמיה אלא אם כן מוסד התכנון פתר. או שאנחנו לא כותבים הדמיה אבל מוסד התכנון רשאי לקבוע שתהיה הדמיה. זו בעצם המחלוקת.
יהודית נאות
יהודה, אתה לא חי בעיר. אתה מדבר על תוכניות ארציות ומחוזיות ואני מדברת על תוכניות מקומיות.
יהודה זימרת
הייתי היועץ המשפטי של הוועדה המחוזית במחוז מרכז.
יהודית נאות
אבל כבר השתחררת ממנה, הלכת גבוה, אתה בוועדות ארציות. אתה מדבר הדמיה, אני מסכימה אתך, הדמיה של עיר, בסדר. כאשר אתה מדבר על תוכנית שהפקדת בשטח מסוים, יש לך שורה של בתים ואתה עומד לבנות משהו שהוא בסדר גודל של פי שלוש בגובה, כאן חשובה ההדמיה כי המשמעות של ההתנגדות שאתה רואה את זה יחסית לסביבה. מה זה הדמיה? איך זה ייראה בסביבה המסוימת של המרחב. אני מדברת על המקרים האלה, שיידעו האנשים על מה מדובר.
היו"ר משה גפני
חברת הכנסת נאות, אני מבין שכוונתך בהצעת החוק הזאת אינה בניית עיר. את גם לא מתכוונת לבניית רובע גדול או שכונה ענקית. לא זו כוונתך.
יהודית נאות
נכון. כוונתי למתחם ומבנן.
היו"ר משה גפני
אם אני יורד לסוף דעתך, את מתכוונת למציאות הזאת, שאת גרה בשכונה ובשכונה יש מגרש ריק. במקום לבנות על המגרש מרכז קהילתי, החליטה הרשות לתכנון לבנות גורד שחקים שיסתיר את האוויר לכולם. את ההודעה על שינוי התוכנית מפרסמים ב"דבר" ב"עומר" וב"הצופה". את אומרת, במקום לפרסם במודעות הקטנות, בעיתונים כמעט ולא קיימים, שאף אחד לא קורא אותם, פשוט להציב שלט, שהשכנים יידעו שכאן עומדים לבנות גורד שחקים במקום המרכז הקהילתי שהקבלן הבטיח להם. הם רואים את השלט ומגישים התנגדות. יהודה זימרת אומר, את כותבת הדמיה, איך אפשר לעשות הדמיה כאשר עומדים לבנות עיר של 100 אלף תושבים בגליל? ואת בכלל לא מתכוונת לזה, את מתכוונת לאותו בניין בתוך השכונה שפתאום שינו את ייעודו. טוען יהודה זימרת שאי אפשר ואני נוטה להאמין לו.
יהודית נאות
אם היינו כותבים תוכנית מקומית, זה בסדר?
היו"ר משה גפני
אני רוצה להציע הצעה, אני לא יודע מה הניסוח המשפטי שלו, אבל אני מציע שנעשה הבחנה בין תכנון ארצי לבין שינוי בתוכנית שאליה מתכוונת חברת הכנסת נאות. אני לא יודע איך לקבוע את סדרי הגודל - - -
יהודית נאות
היה ניסוח של דלית דרור.
היו"ר משה גפני
זה פותר את הבעיה.
יהודה זימרת
זה לא פותר את הבעיה.
נועה בן-אריה
אם אפשר להציע הצעה, להחיל את החוק על תוכניות לפי סעיף 62 א' רבתי (9), שהן התוכניות הקלות, תוכניות מקומיות נקודתיות. כמו למשל, מבנה, מבנן, שינוי גובה וכו'.
היו"ר משה גפני
אתה תתנגד להצעה כזאת?
יהודה זימרת
אבל שם יש דרכים אחרות, שם מוסרים הודעה אישית.
נועה בן-אריה
שם יש הודעה אישית ופרסום בעיתונות.
רקפת כץ
למה אי אפשר לעשות הדמיה של אלף יחידות דיור?
יהודה זימרת
מייד אני אסביר זאת.
היו"ר משה גפני
בשביל מה צריך את זה?
רקפת כץ
כי אם אתה נמצא בשכונה גובלת, אתה יכול להתנגד.
היו"ר משה גפני
חברת הכנסת נאות רוצה שיידעו מהעניין, אם את יודעת, את פונה לעירייה ומקבלת את כל התוכניות.
יהודה זימרת
אני אסביר. בשלב התכנון כאשר מתכננים אלף יחידות דיור, אפילו חמישים יחידות דיור, התוכנית אומרת, בשטח ייבנו 50 יחידות דיור, חוזה הבנייה כזה, קווי הבנייה יהיו כלהלן, המגרשים לעיתים אפילו לא מחולקים הם יחולקו בשלב מאוחר יותר. אומרים, תוכן תוכנית בינוי לשטח, תוכנית בינוי תוכן כבר בשלב ההיתר, לכן בשלב הזה אתה אומר לאדריכל, אלה הנתונים שלך, תחלק את המבנים ותעשה הדמיה. בשלב התוכנית הוא עוד לא יודע איך זה ייראה ואני מטיל עליו לעשות הדמיה ממוחשבת, הוא אומר לי, אני לא יכול לעשות הדמיה כי אני מטעה את האנשים. אתה יכול לעשות הדמיה כאשר יש לך תוכנית שהגיעה לשלב ההיתר. תוכנית לבניין אחד, כבר בשלב ההתחלתי אתה יודע איך ייראה הבניין, אבל כאשר עושים מתחם של 6-7 מבנים, באותו שלב אתה לא יודע איך זה ייראה.
יהודית נאות
אתה מכיר את מגדלי חוף הכרמל?
יהודה זימרת
כן.
יהודית נאות
מעולם לא הייתה להם הדמיה ופרנסי העיר שאישרו לא ידעו על מה מדובר. אני אומרת לך זאת כי הייתי בין פרנסי העיר. זו כוונתי. אני לא מדברת רק על הבית השכן של מר גורביץ, אני מדברת על המקרים האלה, אין ספק שהדמיה במקרה הזה הייתה מונעת את העניין הזה. תניח שלא כולם מתמצאים בחוקי התכנון והבניה, כולל חברי מועצת עיר, לכן אין כמו הדמיה, אין כמו מראה עיניים. אסור לוותר על הדמיה באותם מקרים שאפשר לתת אותה, אני מסכימה אתך שלא תמיד אפשר, אבל הכלל צריך להיות שתהיה הדמיה. אתה אומר שהכלל ללא הדמיה, אני אומרת, שהכלל צריך להיות עם הדמיה.
יהודה זימרת
לא קבעתי את הכלל, אמרתי שהשר יקבע.
יהודית נאות
לא, אתה לא נותן את כל הסמכויות לשר הפנים אלא - - -
יהודה זימרת
תקנות שר הפנים יכתיבו לכולם כיצד לעבוד.
יהודית נאות
לא מוצא חן בעיני שאתה נותן את הרשות למהנדס המקומי.
יהודה זימרת
אני אקבע את ההוראות הכלליות.
יהודית נאות
מקובל עליך, שהדמיה צריכה להיות הכלל והפטור צריך להיות היוצא מן הכלל?
יהודה זימרת
כשאתה קורא תוכנית, אתה יכול לעשות עליה בלי סוף הדמיות. ההדמיה מטעה.
יהודית נאות
אתה לא מבין שהטעות היא לאשר תוכניות שיש בהן גמישות היתר של 30%, זה הנושא.
יהודה זימרת
זה נושא שצריך להתנגד לו. אבל מצד שני יזם עושה תוכנית והתוכנית לא עדכנית.
יהודית נאות
ראש רשות שמאשר תוכנית שבה היזם עושה מה שמתחשק לו, בעיניי הוא נכשל. אבל במקומות שהתוכנית חופפת ולא מאפשרת גמישות, ההדמיה עוזרת לציבור לדעת מה קורה.
יהודה זימרת
עוזרת במידת האפשר, אני מסביר את המגבלות, אני לא מדבר על הכסף שזה עולה, לעיתים דווקא במבנה הקטן שמישהו רוצה להוסיף בסך הכל שתי קומות למבנה שלו, לא צריך להוסיף על כל צרותיו עוד כמה אלפי דולרים עבור הדמיה.
יהודית נאות
איך מוסד תכנון יכול בכלל לאשר תוכנית בלי הדמיה, בלי שהיזם יגיש הדמיה? איך מהנדס עיר מאשר תוכניות?
יהודה זימרת
המומחים לדבר כמו אדריכלים, יש להם את יכולת ההדמיה שלהם. יש מקרים בודדים מאוד, שבהם אומרים, אנחנו לא מצליחים להבין כיצד זה בנוי, אנחנו מבקשים הדמיה. הכנסת למשל, היא העמידה הדמיה מסוימת על מנת שייראו איך זה ייראה מכל מיני זוויות.
יהודית נאות
על מה אתה מדבר, בחיפה עכשיו מבקשים על כל תוכנית, פעם אחת הספיקה לנו הטעות הזאת. זאבי רוצה באוניברסיטה, זאבי נותן הדמיה.
יהודה זימרת
את מדברת על זאבי ולא על התוכניות הדלות.
יהודית נאות
אתה תחליט אם אי אפשר, אבל הכלל צריך להיות הדמיה ולא הפוך.
דלית דרור
ניסיתי למפות את ארבעת ההבדלים, שזה היה השני שבהם, הראשון ירד מהפרק. לעניין ההדמיה אני רוצה לומר, סוכם שתוכניות הן למעט תוכניות ארציות ומרכזיות. כאשר אומרים תוכנית, המשמעות היא תוכנית כמשמעותה בחוק שזה אומר, ארצית ומחוזית, ועדיין לא לזה הייתה הכוונה.
מ"מ היו"ר יהודית נאות
יש מישהו שמתנגד לתוכנית מחוזית וארצית? מר זימרת, זה מקובל עליך?
יהודה זימרת
כן.
דלית דרור
אם כך שיהיה כתוב: תוכניות למעט תוכניות ארציות ומחוזיות.
יהודה זימרת
אפשר לומר, תוכנית מתאר מקומית או מפורטת, לא צריך לומר למעט.
מ"מ היו"ר יהודית נאות
אל תקבע אתה את הנוסח.
דלית דרור
גם לגבי תוכניות שהן מקומיות אבל יש שונות גדולה מאוד בין תוכנית לעיר שלמה לבין תוכנית לרובע, למבנן או מגרש. גם אז אנחנו עלולים לדבר על תוכנית רחבת ידיים, גם כשאנחנו אומרים תוכנית מקומית. יכול להיות שצריך לעשות איזשהו סעיף יותר מתוחכם שבו ברירת המחדל בדברים מסוימים תהיה הדמיה ממחושבת ובדברים אחרים לא תהיה הדמיה ממוחשבת.
היו"ר משה גפני
באיזה מקרים?
דלית דרור
גם תוכנית מקומית יכולה להיות תוכנית מאוד גדולה, לעשות לזה הדמיה, לא רק שזה יקר, זה גם מטעה את הציבור, כי התוכנית סובלת בתוכה כל כך הרבה צורות בניה וזה עלול להטעות את הציבור. ככל שמדובר בשטח גדול יותר, ככה הטעיה יכולה להיות גדולה יותר.
יהודית נאות
למה?
דלית דרור
כי תוכנית לעיר שלמה צבועה בצבעים שלכל אחד מהם נאמר, פה צפיפות כזאת ושם צפיפות כזאת, לא ברור איך הבתים ייראו.
רקפת כץ
אני אראה לך את ההדמיות שלנו לגבי תוכניות מיתאר מחוזיות, עצם זה שאת מראה איזה שטח יהיה מכוסה ואיזה שטח יהיה פנוי, לא חשוב צורת המבנה, חשוב לאנשים לדעת מה מקסימום הבניה המותרת. את יכולה להדגים את הצפיפות וזה לא מחייב אותך אחר כך.

אני חושבת שהבעיה העיקרית שלנו היא השפה שמשתמשים בה בתוך ההודעה.
דלית דרור
זו המחלוקת השלישית, השפה הרוסית וכדומה.
רקפת כץ
אני לא מדברת על השפה הרוסית, אני מדברת על הצורה שבה מציגים את הדברים. יש מושגים שמשתמשים בהם במודעות וזו סינית עתיקה. כשאני קוראת את המושגים, מתחם, גוש, אחוזים, אלה מושגים שצריך למחוק אותם ולהעבירם לשפה שתסביר את ההבדל בין המצב הקיים למצב הבא.
רעות מיכאלי
בהמשך לדברים של רקפת, בנוסח צריך להכניס את מה שחסר בסעיף שלכם שייכלול בהודעה את פירוט עיקרי ההבדלים.
יהודה זימרת
ישנו סעיף ספציפי שאומר מה צריך להיות בהודעה.
יהודית נאות
לסיכום, הגענו למסקנה שלא יהיה או שלט או לוח מודעות. עוד הסכמנו שבנוסח המתוקן יוכנס, הפקדת תוכנית שאיננה כוללת תוכנית מחוזית או ארצית. בעניין הדמיה, אני עומדת על כך, שהדמיה תהיה הכלל והחריג יהיה פטור מהדמיה.
דלית דרור
בחלק השלישי של סעיף 89א (א), "יושב ראש מוסד תכנון המוסמך להפקיד את התכנית, רשאי מטעמים שירשמו לקבוע כי על תכנית מסוימת או סוגים מסוימים של תכניות לא יחולו הוראות סעיף זה". זו הגרסה של יהודה. אפשר לקבוע שהוראות הסעיף לא יחולו ואם קובעים כך אפשר לקבוע דרכים חלופיות. ואילו בנוסח הוועדה כתוב, שהוא רשאי לקבוע דרכי פרסום חלופיות.
יהודית נאות
בעניין השפה, אני עומדת על כך שנלך על פי ההצעה המקורית שלי, שיהיה פירוט עיקרי ההבדלים בין המצב התכנוני הקיים לבין התוכנית המוצעת. אני רוצה שיהיו מפורטים ההבדלים.

צריך להגיע להחלטה בעניין ההדמיה, השפה, ושאלת התחולה והוראות מעבר.
היו"ר משה גפני
לגבי ההדמיה יש בעיה.
נועה בן-אריה
נפתור את בעיית ההדמיה אם נגביל את מספר הדונמים בתוכנית.
יהודה זימרת
דווקא בתוכנית גדולה ההדמיה היא יותר קשה.
נועה בן-אריה
ככל שמספר הדונמים קטן יותר ההדמיה תהיה חובה ולא להפך.
יהודה זימרת
האדם הפשוט רוצה לבנות קומה נוספת, הוא חייב הדמיה?
נועה בן-אריה
אפשר לפתור אותו מהדמיה, זה נתון לשיקול דעת.
היו"ר משה גפני
אני חושב שזה לא צריך לבוא בחקיקה ראשית, זה צריך להיות לשיקול דעתו של השר.
יהודית נאות
ההצעה כוללת הדמיה, השר רשאי לפתור. מישהו צריך לפתור אותו שאין צורך בהדמיה והוא יכול לפתור אותו. יהודה נתן את הפטור הזה ליושב ראש הוועדה.
יהודה זימרת
אמרתי, שהשר יקבע דרכים. ברגע שיש תקנות, אין שיקול דעת.
יהודית נאות
למה שלא תהיה הדמיה?
יהודה זימרת
יש מקרים מסוימים שאין צורך בהדמיה.
נועה בן-אריה
ואז השר יכול לפתור אותו.
יהודה זימרת
אבל השר לא יפתור מקרה פרטני.
היו"ר משה גפני
אני מבקש לעבור למחלוקת הבאה, לגבי השפה.
יהודית נאות
אומר עורך דין זימרת, יש שתי שפות רשמיות, עברית וערבית.
יהודה זימרת
רשאי תמיד במובן חייב.
היו"ר משה גפני
אם בית המשפט יחליט שבמקרה הזה הוא חייב, שיפרסמו גם ברוסית.
יהודה זימרת
לכאורה, צריך לפרסם בכל השפות. דרכו של יזם במדינת ישראל לא קלה, לא צריך להקשות יותר.
היו"ר משה גפני
במקום לכתוב בערבית - - -
יהודית נאות
ערבית היא חובה.
היו"ר משה גפני
ומה אם אין 10% דוברי ערבית, חייבים לפרסם בערבית?
יהודית נאות
לא.
היו"ר משה גפני
במקום האוכלוסייה הדוברת ערבית אפשר לכתוב אוכלוסייה דוברת שפה אחרת.
רקפת כץ
זה מסבך, כי לגבי השפה ערבית, אין בעיה לבדוק בלשכה המרכזית לסטטיסטיקה.
היו"ר משה גפני
ולפי הסיפא בסעיף הזה: קיים שיעור ניכר של ציבור שאינו דובר עברית, רשאי הוא להורות כי הכיתוב - - -
רקפת כץ
זה בעייתי. תחשבו, ליתר ביטחון, על מנת שלא "יפילו" לא את ההפקדה, הוא יכתוב באמהרית ורוסית, ואז האותיות יהיו כל כך קטנות והשגנו מה שלא רצינו. עדיף שיהיה שלט בעברית, וערבית במקומות שצריך ערבית.
היו"ר משה גפני
בסדר, אז נוריד את הסיפא.
דלית דרור
לגבי הוראות מעבר, צריך להבהיר שזה יחול רק על תוכניות שיופקדו אחרי תחילתו של החוק.
היו"ר משה גפני
זה ברור.
יהודה זימרת
אחרי תקופת מעבר מסוימת. תחולת החוק חצי שנה נוספת. זה יוחל על כל תוכנית שיוחלט להפקידה לאחר המועד.
דלית דרור
אם כך מדובר בשתי הוראות, הוראת תחילה לעוד חצי שנה, והוראת מעבר שקובעת שההסדר יחול רק על תוכניות שיופקדו ממנו ואילך.
היו"ר משה גפני
מקובל.
יהודית נאות
האם צריך לציין בחוק, שהשר יתקין תקנות באותו פרק זמן?
יהודה זימרת
אם השר לא יתקין, זה ייכנס לתוקפו כמו שהוא.
יהודית נאות
אז תהיה בעיה.
יהודה זימרת
ניסיתי לפתור זאת, שהמהנדס קובע ושר הפנים יגביל אותו. במידה ולא, נצטרך לחכות לתקנות. מעבר לכך, אני לא משוכנע שבתקנות אפשר לסגור את כל הפינות, אני חייב להשאיר שיקול דעת למהנדס.
היו"ר משה גפני
שר הפנים יכול לקבוע בתקנות מה הוא רוצה להכניס בתקנות. יש דברים שהוא לא יכניס בתקנות ואז הוא אומר, המהנדס יקבע.
יהודה זימרת
עד איזה רמה?
היו"ר משה גפני
רמה סבירה.
יהודה זימרת
יש בעיה להסמיך בתקנות גוף אחר. יש עם זה בעיה, האצלה צריכה להיות בחקיקה ראשית ולא בחקיקת משנה, למעט בנושאים מאוד טכניים. יש מרחב שיקול דעת ואני אתקל בבעיה של הסמכה. היום המגמה היא, שסעיפי הסמכה יהיו בחקיקה ראשית ולא בחקיקת משנה. אני מעדיף לתת לו הסמכה ולהגביל אותו לאחר מכן ולא לעשות ההפך.
יהודית נאות
אני מסכימה עם הגישה הזאת. אני מסכימה, שיותר פרקטי יהיה אם שר הפנים יקבע הוראות כלליות והמהנדס המקומי ייתן לו מרווח גמישות. אין לי בעיה, אני מסכימה אתך.
יהודה זימרת
אפשר לכתוב: יושב ראש מוסד תכנון רשאי לפתור בכפוף לתקנות שיקבע שר הפנים.
היו"ר משה גפני
לא, הגזמת. שר הפנים יקבע בהוראות, ושר הפנים יהיה גם מוסמך להסמיך את המהנדס.
יהודה זימרת
אני הייתי מעדיף לקבוע שהשר מוסמך בכפוף... יש לנו מנגנון דומה, עשינו זאת לגבי פרסום הקלות: יושב ראש הוועדה המחוזית רשאי בכפוף לתקנות שיתקין שר הפנים לקבוע כי על בקשה מסוימת לא יחולו הוראות סעיף זה כולן או מקצתן.
יהודית נאות
אם כך נכתוב, יושב ראש ועדה מקומית רשאי בכפוף לתקנות שיתקין שר הפנים. מקובל.

לגבי הדמיה, תיכנע. זה עניין מהותי.
יהודה זימרת
אני חושב על הבעייתיות שבהדמיה. להחיל חובה גורפת על תוכניות - - -
היו"ר משה גפני
אני מציע שנאשר את ההצעה לקריאה ראשונה. לגבי עניין ההדמיה, אנחנו מקבלים את הצעתה של חברת הכנסת יהודית נאות ואני מבקש רביזיה על ההצעה. כמו כן, יהודה זימרת יישב עם היועצים המשפטיים ויגיעו לפשרה שתהיה בסמכות הוועדה.
יהודית נאות
לא צריך לשם כך רביזיה. אם אתה רוצה, תקבע ישיבה לשבוע הבא, אני לא רוצה לעשות מחטף.
היו"ר משה גפני
אני לא חושב על מחטף, אני מחפש דרך תקנונית כיצד לפתור זאת כעת ולא לכנס שוב את הוועדה.

אנחנו מאשרים את ההצעה לקריאה ראשונה. לעניין ההדמיה, לא צריך רביזיה, הוועדה מסמיכה את היועצת המשפטית של הוועדה לשבת יחד עם עורך דין יהודה זימרת וחברת הכנסת נאות להגיע להסכמה לגבי סעיף ההדמיה.

אני מעמיד להצבעה את הצעת חוק התכנון והבניה (תיקון – הודעה על הפקדת תכנית), מי בעד ירים את ידו.

הצבעה

בעד – רוב
נגד – אין
נמנעים – אין
הצעת חוק התכנון והבניה (תיקון – הודעה על הפקדת תכנית) נתקבלה.
היו"ר משה גפני
הצעת חוק התכנון והבניה (תיקון – הודעה על הפקדת תכנית) אושרה ועוברת לקריאה ראשונה.

אני מודה לכולם, הישיבה נעולה.

הישיבה ננעלה בשעה 11:40.

קוד המקור של הנתונים