ישיבת ועדה של הכנסת ה-15 מתאריך 04/12/2001

חוק לתיקון פקודת העיריות (תיקון מס' 80), התשס"ב-2002

פרוטוקול

 
פרוטוקולים/ועדת הפנים/42462
ועדת הפנים ואיכות הסביבה
4.12.2001

פרוטוקולים/ועדת הפנים/4246
ירושלים, ט"ז בטבת, תשס"ב
31 בדצמבר, 2001

הכנסת החמש-עשרה נוסח לא מתוקן
מושב רביעי

פרוטוקול מס' 334
מישיבת ועדת הפנים ואיכות הסביבה
יום שלישי, י"ט בכסלו התשס"ב (4 בדצמבר 2001), שעה 12:30
סדר היום
הצעת חוק לתיקון פקודת העיריות (תיקון מס' 75) (מבקר העירייה), התשס"ב-2001.
נכחו
חברי הוועדה: יהודית נאות – מ"מ היו"ר
נסים זאב
אמנון כהן
איוב קרא
מוזמנים
ג'ין אולמן, עו"ד לשכה משפטית, משרד הפנים
נעמה אלבה, עו"ד לשכה משפטית, משרד הפנים
מרגלית בוטרמן, עו"ד יועמ"ש, משרד הפנים
דינה דומיניס, עו"ד לשכה משפטית, משרד הפנים
אביטל שטרנברג, עו"ד משרד המשפטים
איטה וצלר,עו"ד ממונה על אגף, משרד מבקר המדינה
מרדכי שנבל לשכת המבקרים הפנימיים
שלומית גלר לשכת המבקרים הפנימיים
יועצת משפטית
מירי פרנקל-שור
מנהלת הוועדה
יפה שפירא
קצרנית
יפעת שפרכרהצעת חוק לתיקון פקודת העיריות (תיקון מס' 75) (מבקר העיריה).
יהודית נאות
התכנסנו היום לאשר את תת סעיף 4. הבינותי מיושב-ראש ועדת הפנים, חבר הכנסת גפני, שהנוסח הזה הוא נוסח מקובל על דעת היועץ המשפטי לממשלה ועל דעת מבקר המדינה.
מירי פרנקל-שור
(4) (ז) "היה למבקר העירייה יסוד להאמין שראש העירייה או היועץ המשפטי של העירייה, מעורב בעבירה פלילית, יעביר המבקר את העניין במישרין לידיעת מבקר המדינה." הנוסח הזה הוא נוסח שתואם את חוק המבקרים הפנימיים.
נסים זאב
אני רוצה להפריד בין עבירה פלילית כנגד ראש העירייה לעבירה פלילית כנגד היועץ המשפטי. במידה והחשד הוא נגד ראש העירייה, מבקר העירייה צריך להעביר את זה ליועץ המשפטי של העירייה. אני חושב שבחשד לפלילים צריכה להיות חוות דעת משפטית של היועץ המשפטי לעירייה.
אמנון כהן
זה לא יכול להיות.
היו"ר יהודית נאות
נסים, הוא עובד שלו, איך הוא יכול להגיש נגדו חוות דעת? כל מה שהמבקר מוצא הוא מעביר ליועץ המשפטי לעירייה. היועץ לא יכול לבדוק כנגד עצמו ולא יכול לבדוק כנגד מי שמעליו.
היו על זה הרבה דיונים. אתה לא יכול לבקש מפקוד של מישהו להתלונן על הממונה.
נסים זאב
אז למה להעביר למבקר המדינה?
היו"ר יהודית נאות
על זה הויכוח היה. זה הסיכום של חבר הכנסת גפני. מבקר המדינה טען שהוא רק מסלקה, והיועץ המשפטי לממשלה שהיה פה אמר "אנחנו מעבירים למשטרה". יצא שכל הזמן הסתובבנו בגלגל. המבקרים הפנימיים אמרו "אתם לא תעשו מאיתנו נערים שמתלוננים ישירות למשטרה". זה הסיכום שהגיעו אליו עם כל הגופים הנוגעים בדבר. זה על דעת המציעים. זה הפתרון הרציונאלי. מי בעד הסעיף כנוסחו, ירים את ידו?

ה צ ב ע ה
בעד – 4
נגד – 0

אושר פה אחד

ההצעה אושרה לקריאה שנייה ושלישית.
מרגלית בוטרמן
יש איזו שהיא טענה שאומרת שניתן לפרש את החוק כך שמבקר אינו חייב מכרז.
היו"ר יהודית נאות
אנחנו לא עוסקים בזה. אנחנו לא עוסקים במינוי פקידים בכירים. על המבקר חל מכרז פומבי.
מרגלית בוטרמן
יש טענה של סגן היועץ המשפטי למשרד מבקר המדינה.
אביטל שטרנברג
אני חשבתי שהטענה לא מבוססת.
היו"ר יהודית נאות
סעיף 77, כפי שתיקנו אותו, כולל מזכיר או מנכ"ל, מבקר, רופא וטרינר וכל הפקידות הבכירה. כתבנו שלא יצא מכלל זה המבקר, היועץ המשפטי.
מרגלית בוטרמן
סעיף 167א מתייחס למזכיר או מנכ"ל, גזבר, מהנדס, יועץ משפטי, תברואן וכו'. סעיף 167ב מתייחס למינוי מבקר.
מירי פרנקל-שור
בתיקון מס' 77 הוספנו את המנכ"ל ולא את המבקר.
היו"ר יהודית נאות
אנחנו לא צריכים להוסיף את המבקר כי הוא ב167ב. איפה כתבנו דרכי מינוי עובדים בכירים?
מירי פרנקל-שור
ב167א. ברור ש167א כולל גם את המבקר.
היו"ר יהודית נאות
בדרכי מינוי פקידים אחרים לא יכול להיות בדרגה מסויימת ומעלה אדם שלא יהיה במכרז פומבי.
מירי פרנקל-שור
ב170 כתוב, שאם יש בעיה לגבי מינוי מבקר או פקידים בכירים הנושא יובא לוועדת המכרזים של העירייה. מכל התמונה הזאת ניתן להסיק, שמינוי מבקר הוא גם בדרך של מכרז. השאלה אם לא צריך להבהיר את הנושא באופן חד-משמעי.
היו"ר יהודית נאות
יגידו לנו פה שזה נושא חדש. לי נוח לעשות את התיקון, אבל זה נושא חדש.
מרדכי שנבל
בסעיף שכתוב בו מבקר העירייה הוא עובדה אפשר להגיד שעובד שעובד כמבקר בעירייה הוא לא עובד של העירייה, הוא נותן שירותים חיצוניים ללא מכרז וללא שום דבר.
היו"ר יהודית נאות
זה היתרון והחיסרון של העסקת עובדים חיצוניים מחוץ לעירייה.
מרדכי שנבל
אבל הוא חיסרון מבחינת הביקורת. אם יהיה לו ביקורת כנגד ראש העיר, ראש העיר לא יאריך לו את ההסכם. אנחנו רוצים ביקורת יעילה.
היו"ר יהודית נאות
לכן המבקר חייב להיות חלק מעובדי העירייה.
מרדכי שנבל
הפרשנות המשפטית של העירייה תגיד שהוא לא חייב.
מרגלית בוטרמן
יש לנו רשות אחת שמעסיקה מבקר חיצוני, אבל היא לא אומרת שהיא לא חייבת, היא רק אומרת שכרגע זה יותר זול לה.
מרדכי שנבל
לא נעים להתעמת אז היא אומרת שזה יותר זול.
היו"ר יהודית נאות
בכמה רשויות יש דבר כזה? עובדה היא שהרשויות המקומיות, בלחץ האופוזיציה כן לוקחות מבקר.
מרדכי שנבל
אחרת מלכתחילה אני לוקח מבקר עם הסכם לשנה. אם הוא יהיה מנומס בביקורת שלו אז ההסכם שלו יוארך בעוד שנה, אבל אם הוא לא יהיה מנומס אז הוא לא יוארך. זאת תהיה הביקורת ברשות.
היו"ר יהודית נאות
נתקן את זה בבוא העת אם נרגיש צורך. תודה רבה, הישיבה נעולה.

הישיבה ננעלה בשעה 13:30

קוד המקור של הנתונים