ישיבת ועדה של הכנסת ה-15 מתאריך 04/12/2001

מינוי ועדת חקירה לשינוי גבולות על ידי שר הפנים ללא התייעצות עם ראשי הרשויות המקומיות הנוגעות בדבר.

פרוטוקול

  • מצטערים! אין לנו את הפרוטוקול.

קוד המקור של הנתונים