ישיבת ועדה של הכנסת ה-15 מתאריך 06/11/2001

הצעת חוק שירות הכבאות והחילוץ,התש"ס-2000,של קבוצת חברי כנסת(פ/2055).

פרוטוקול

  • מצטערים! אין לנו את הפרוטוקול.

קוד המקור של הנתונים