ישיבת ועדה של הכנסת ה-15 מתאריך 29/10/2001

צו הכניסה לישראל(פטור מאשרה)(תיקון),התשס"ב-2001(פטור הדדי מהצורך בקבלת אשרה-קרואטיה ואסטוניה)-חובת התייעצות.

פרוטוקול

 
5
ועדת הפנים ואיכות הסביבה
29.10.01


ירושלים, כ' בחשון, תשס"ב
6 בנובמבר, 2001

הכנסת החמש-עשרה נוסח לא מתוקן
מושב רביעיפרוטוקול מס' 312
מישיבת ועדת הפנים ואיכות הסביבה
מיום שני, י"ב בחשוון התשס"ב (29 באוקטובר 2001) בשעה 10:00
סדר היום
צו הכניסה לישראל (פטור מאשרה) (תיקון), התשס"ב – 2001 (פטור הדדי מהצורך בקבלת אשרה – קרואטיה ואסטוניה) – חובת התייעצות
נכחו
חברי הוועדה: משה גפני - היו"ר
נסים זאב
מוזמנים
יחזקאל לביא - ראש אגף אסטרטגיה, משרד הפנים
עו"ד דינה דומיניץ - הלשכה המשפטית, משרד הפנים
עו"ד עפרה נטיף - הלשכה המשפטית, משרד החוץ
דסי גרינברג - הלשכה המשפטית, משרד החוץ
יועצת משפטית
- מרים פרנקל-שור
מנהלת הוועדה
- יפה שפירא
קצרנית
- רעיה דש
צו הכניסה לישראל (פטור מאשרה) (תיקון), התשס"ב – 2001 (פטור הדדי מהצורך בקבלת אשרה – קרואטיה ואסטוניה) – חובת התייעצות
היו"ר משה גפני
בוקר טוב, אני מתכבד לפתוח את ישיבת הוועדה, על סדר היום הנושא שלעיל. מי מציג את הנושא?
דינה דומיניץ
אני ממשרד הפנים. קיבלנו בקשה להמשך ההליך ממשרד החוץ, לאור הסכם שהם הגיעו אליו עם המדינות קרואטיה ואסטוניה, לפטור הדדי מאשרות תייר עד שלושה חודשים למחזיקים בדרכונים רגילים ודרכוני שירות, ולפי החוק אנחנו צריכים לפרסם את זה בצו. למשרד הפנים אין התנגדות.
היו"ר משה גפני
לשם מה צריך את זה?
דינה דומיניץ
זה מעודד את הידידות בין המדינות ומקל על התיירות.
היו"ר משה גפני
והיום חייבים באשרות?
דינה דומיניץ
כן, היום חייבים באשרות, חוץ מבמדינות שעימן יש לנו הסכם.
יחזקאל לביא
מדובר בפטור מאשרה, מה שחוסך כסף לאנשים. בזה מדובר.
עפרה נטיף
לגבי אסטוניה מדובר גם בפטור באשרות לבעלי דרכונים דיפלומטיים.
יפה שפירא
לישראלים?
עפרה נטיף
כמובן, לישראלים שנוסעים לשם.
יחזקאל לביא
לקרואטיה היו פטורים גם קודם.
עפרה נטיף
רק לבעלי דרכונים דיפלומטיים.
יפה שפירא
לא, אני נסעתי לקרואטיה לא מזמן ולא ביקשו אשרה.
עפרה נטיף
יכול להיות שהם החליטו להתחיל את זה כדי להתחיל את ההסכם, אבל עקרונית היה צריך.
יחזקאל לביא
הם לא גובים כסף עבור האשרה. נותנים לך אשרה בשדה-התעופה.
עפרה נטיף
אז היום גם את האשרה הזאת לא צריך.
היו"ר משה גפני
בסדר, תודה. עוד משהו, משרד החוץ?
עפרה נטיף
אין לי בעצם מה להוסיף על הדברים שכבר נאמרו, רק שלגבי אסטוניה מדובר גם בהתייחסות לדרכונים דיפלומטיים, ושהמטרה היא מטרה הדדית - - -
היו"ר משה גפני
מה זה אומר בהתייחסות לדרכונים דיפלומטיים?
עפרה נטיף
שבעלי דרכונים דיפלומטיים גם הם לא יצטרכו לבקש אשרות. עם קרואטיה כבר חתמנו בעבר על הסכם שפוטר מהצורך באשרות לבעלי דרכונים דיפלומטיים.
היו"ר משה גפני
למה לא עושים את זה עם עוד מדינות?
דינה דומיניץ
עושים את זה.
יחזקאל לביא
עושים את זה עם המון מדינות.
דינה דומיניץ
ההסכם האחרון היה עם מיקרונזיה.
היו"ר משה גפני
לאילו מדינות למשל אנחנו כן צריכים אשרות?
יפה שפירא
ארצות-הברית.
יחזקאל לביא
אזרח ישראלי צריך אשרה לארצות-הברית.
היו"ר משה גפני
אז למה לא עושים את זה עם ארצות-הברית?
דינה דומיניץ
ארצות-הברית לא צריכה אשרה אלינו, אבל הם עדיין מתעקשים שאנחנו נבוא עם אשרה.
היו"ר משה גפני
למה?
יחזקאל לביא
כי אנחנו מדינה מהגרת.
דינה דומיניץ
כן, בעיקרון אנחנו מהמדינות שיש חשש שאנשים מהן ישתקעו ולא ייצאו יותר.
עפרה נטיף
אני רוצה להוסיף עוד, שהסיבה היא הדדית, כיוון שזה גם יקל על הרבה מאוד אנשי עסקים בארץ שמעוניינים לעשות עסקים באותן מדינות, כי האשרות עולות הרבה מאוד כסף וגוזלות זמן.
היו"ר משה גפני
הנושא ברור. תודה רבה.
מרים פרנקל-שור
אני רק רוצה להפנות את תשומת לב הוועדה לכך שלמכתב הלוואי לא צורף צו. אם הוועדה עומדת לאשר את הצו, היא יכולה לאשר אותו כרגע באופן עקרוני, אבל האישור הרשמי של הוועדה יינתן רק לאחר שיומצא הצו.
היו"ר משה גפני
למה לא הוגש הצו?
מרים פרנקל-שור
מסיבות טכניות.
דינה דומיניץ
אנחנו חשבנו שזה צריך להיות אחרי שיהיה אישור.
היו"ר משה גפני
בסדר, אז אתם תעבירו את הצו.
דינה דומיניץ
אנחנו נעביר את הצו, שצריך להיות מאוד קצר, רק אומרים "אחרי מדינה זו תבוא מדינה זו" ברשימה של צו הכניסה לישראל. זה יהיה כל הצו הזה.
היו"ר משה גפני
הבנתי. או.קיי. אני מבין שאין צורך בהצבעה, מדובר בהתייעצות בלבד.
נסים זאב
למה רק המדינות האלה?
היו"ר משה גפני
גם אני שאלתי את השאלה הזאת, ולמשל הצעתי שעם ארצות-הברית גם יעשו את אותו הדבר. הגברות דווקא הסכימו לזה, אבל יש בעיה אחת קטנה - ארצות-הברית לא מסכימה.
נסים זאב
זאת הבעיה הגדולה.
היו"ר משה גפני
טוב, קיימתם את חובת ההתייעצות, תביאו את הצו ונאשר אותו. תודה רבה לכולכם, הישיבה נעולה.

הישיבה ננעלה בשעה 10:15

קוד המקור של הנתונים