ישיבת ועדה של הכנסת ה-15 מתאריך 23/10/2001

הצעת חוק הרשויות המקומיות(מימון בחירות)(תיקון-גוף הקשור לסיעה,לרשימה או למועמד לראש מוצה אזורית),התש"ס-2000

פרוטוקול

 
פרוטוקולים/ועדת הפנים/38946
ועדת הפנים ואיכות הסביבה
23.10.2001

פרוטוקולים/ועדת הפנים/3894
ירושלים, ט"ו בחשון, תשס"ב
1 בנובמבר, 2001

הכנסת החמש-עשרה נוסח לא מתוקן
מושב רביעי

פרוטוקול מס' 311
מישיבת ועדת הפנים ואיכות הסביבה
יום שלישי, ו' בחשון התשס"ב (23 באוקטובר 2001), שעה 11:30
סדר היום
הצעת חוק הרשויות המקומיות (מימון בחירות) (תיקון – גוף הקשור לסיעה, לרשימה או למועמד לראש מועצה איזורית), התש"ס-2000.
נכחו
חברי הוועדה: משה גפני-היו"ר
זאב בוים
יהודית נאות
מוזמנים
איטה וצלר,עו"ד ממונה על האגף, משרד מבקר המדינה
יחזקאל לביא משרד הפנים
סיגל קוגוט, עו"ד משרד המשפטים
יועצת משפטית
מירי פרנקל-שור
מנהלת הוועדה
יפה שפירא
קצרנית
יפעת שפרכר


הצעת חוק הרשויות המקומיות (מימון בחירות) (תיקון – גוף הקשור
לסיעה, לרשימה או למועמד לראש מועצה איזורית), התש"ס-2000
היו"ר משה גפני
אני פותח את ישיבת הוועדה. על סדר היום: הצעת חוק הרשויות המקומיות (מימון בחירות) (תיקון – גוף הקשור לסיעה, לרשימה או למועמד לראש מועצה איזורית), התש"ס-2000, של מספר חברי כנסת, כאשר מובילה את החוק חברת הכנסת יהודית נאות. זה דיון ראשון בהכנה לקריאה ראשונה. חברת הכנסת יהודית נאות, בבקשה.
יהודית נאות
הכוונה היתה להכניס את המושג "גוף הקשור בסיעה", דבר שאיננו מצוי בחוק הרשויות המקומיות (מימון בחירות), לתוך החוק. הכוונה היתה להכניס את המושג הזה, כדי שתרומות מגופים הקשורים בסיעה ייחשבו כתרומות שניתנות למועמד שמתמודד בבחירות לראשות מקומית, לראש מועצה איזורית וכיוצ"ב. הגשתי את הצעת החוק המקורית שלי מנסיון אישי במערכות בחירות. בינתיים קרו דברים במדינת ישראל: א. היה דוח מבקר המדינה על מערכת הבחירות של אהוד ברק ב. היה דוח מבקר המדינה על מערכת הבחירות של ראש הממשלה הנוכחי. אני מבקשת שתשתמשו בהצעת החוק שלי, כדי שגם ברשויות המקומיות הבחירות תנוהלנה על פי אותן אמות מידה שמקובלות בבחירות לראשות הממשלה.
היו"ר משה גפני
האם לפי החוק ראש עירייה לא כפוף לעניין של הגבלת תרומות?
ויטה וצלר
ודאי שכן. הוא הראשון בסיעה שלו, הוא לא מופיע לבד. המגבלות חלות על הסיעה. אין בעיה עם זה.
יהודית נאות
המגבלות חלות על הסיעה, לא על העמותה שתומכת.
יחזקאל לביא
אבל הוא חייב להיות ראשון ברשימה, אחרת הוא לא יכול להבחר.
היו"ר משה גפני
מה קורה במועצה איזורית?
ויטה וצלר
במועצה איזורית זה שונה, כי אין לך שם סיעה, יש לך אדם אחד שמתמודד על התפקיד.
היו"ר משה גפני
אולי תאמרי לנו, בבקשה, על מה חל החוק ועל מה לא חל החוק.
יהודית נאות
הצעת החוק שלי חלה רק על ראש מועצה איזורית, ששם אין מחלוקת שזה חסר.
איטה וצלר
לא, כתבת סיעה ורשימה.
היו"ר משה גפני
גברת וצלר, מה המצב היום?
איטה וצלר
במידה ואנחנו רואים איזו שהיא עמותה שמשחקת בשטח לטובת ראש רשות מקומית ואנחנו לא רואים את החשבונות של הסיעה, אנחנו לא רואים את התרומות, הסיעה תקבל דין וחשבון לא חיובי. זה קרה ל"גשר", קרה "לעבודה", קרה ל"דרך השלישית" בדוח של שנת 1998. אנחנו מבחינת ביקורת, כשהיה לנו מידע על זה, כיסינו את זה.

כמו שההצעה מנוסחת היום, היא נוגעת רק לסיעות ולרשימות עצמאיות, היא לא נוגעת לסיעות אם. אני לא יודעת אם זה בכוונה או שזה שכחה, אבל סיעות האם לא מופיעות כאן.
יהודית נאות
כי חשבתי שעל סיעות אם חל החוק.
איטה וצלר
זה חוק נפרד.
היו"ר משה גפני
האם לפי דבריך אפשר להבין שאין צורך בחוק הזה?
איטה וצלר
את זה אני לא מוכנה לומר. מה שאני יכולה להגיד הוא, שבמידה ואנחנו רואים עמותה שמשחקת לטובת איזו שהיא סיעה ואנחנו לא רואים את החשבונות של הסיעה, הסיעה תקבל דין וחשבון לא חיובי.
היו"ר משה גפני
האם חלות על סיעה הגבלות החוק של מבקר המדינה?
איטה וצלר
יש הנחיות מיוחדות.
היו"ר משה גפני
וזה על פי חוק?
איטה וצלר
כן. יש הנחיות לניהול חשבונות.
היו"ר משה גפני
על מי זה לא חל? את מי לא תבקרו או לא תתנו דוח שאינו חיובי במקרה כזה?
איטה וצלר
אם אנחנו מתייחסים לבחירות לרשויות המקומיות, אז מדובר בכל הסיעות שלוקחות חלק בבחירות, בין אם הן זכאיות למימון ובין אם הן לא זכאיות למימון.
היו"ר משה גפני
כולל ראש מועצה איזורית?
איטה וצלר
ודאי.
היו"ר משה גפני
ואם הוא יקבל תרומה?
איטה וצלר
אם התרומה לא תעמוד במגבלות של החוק, אז הוא יקבל דין וחשבון לא חיובי.
יהודית נאות
נניח שעמותה תרמה לראש מועצה איזורית שמתמודד. אני רוצה שעל העמותה הזאת יחולו כל ההגבלות שחלות על הסיעה: שאסור לקבל תרומה מעבר לסכום מסויים, שאסור לקבל תרומות מתאגיד. את אומרת "אם הוא לא דיווח את הסכום שהוא קיבל כתרומה, הוא יקבל דוח שלילי". את לא בודקת את הגוף, את לא בודקת את העמותה.
איטה וצלר
ודאי שלא.
יהודית נאות
יש עמותה של אזרחים למען יהודית נאות שנסעה לחו"ל, התרימה תורמים אנונימיים, והסכומים עוברים את החוק פי 80. את לא תדעי את הדברים האלה. אני רוצה שאם מועמד מקבל תרומה מגוף, יחולו על הגוף הזה אותם כללים שחלים עלי כסיעה מתמודדת. זאת מטרתי.
איטה וצלר
אבל זה לא גוף קשור.
היו"ר משה גפני
אל תתייחסי לשום גוף, לשום מפלגה. אני רוצה לדעת איפה הנקודות הרגישות. האם הצעת החוק הזאת תורמת לעניין, או שבלאו הכי פועלים היום לפי כוונותיה של מציעה החוק, חברת הכנסת יהודית נאות? האם יש דברים שנוגעים לרשויות מקומיות, למועצות איזוריות, ששם יש התרמה של ראש מועצה מסויים או עמותה שפועלת למען בחירתו בצורה כזאת או אחרת, ואתם לא יכולים לטפל בזה? האם יכול להיות דבר כזה?
איטה וצלר
הצעת החוק לא מכסה את כל מה שגברת נאות רוצה.
היו"ר משה גפני
מה, למשל, היא לא מכסה?
יהודית נאות
חלק גדול מההגבלות שקיימות היום לגבי מימון בחירות לכנסת איננו נכון לגבי בחירות לרשויות מקומיות. אם כבר דנים בנושא, צריך להעביר את כל המגבלות הללו שהכנסת חוקקה לגבי הבחירות לכנסת גם לגבי הבחירות לרשויות המקומיות. אם מועמד או רשימה לא רוצים מימון מאף אחד, לא חלה עליהם שום מגבלה.
איטה וצלר
הגבלה חלה, אין סנקציה.
יהודית נאות
אין סנקציות כלפיהם וגם אין תקרה להוצאותיהם.
סיגל קוגוט
חלק מההגבלות גם לא חלות.
היו"ר משה גפני
מה יהיה על אדם שלא רוצה שום מימון?
איטה וצלר
בחוק מימון מפלגות יש הגבלה בנושא, יש סעיף ספציפי.
היו"ר משה גפני
אבל לא ברשויות.
סיגל קוגוט
חוק מימון מפלגות אומר, שאם אתה מוותר על מימון המדינה, אתה יכול לגייס יותר בעצמך.
היו"ר משה גפני
אני אדם עשיר. אני לא רוצה מאף אחד שום דבר. אני רוצה להוציא מיליארד דולר.
סיגל קוגוט
לפי חוק הרשויות המקומיות אתה יכול.
היו"ר משה גפני
ולכנסת?
סיגל קוגוט
לא. אין סיבה שמיליונר יצליח יותר מאחד שהוא לא מיליונר.
יהודית נאות
היכולות שלך להעביר בכנסת תוכניות ליזמים הן פחותות מאשר ברשויות המקומיות.
היו"ר משה גפני
אני מסכים. אנחנו מבקשים ממשרד המשפטים תסקיר להצעת החוק של יהודית נאות, שבו יפורטו המגבלות שקיימות בבחירות לכנסת, המגבלות שקיימות בבחירות לראשות ממשלה בכל מה שקשור לחוק מימון מפלגות, ומה הם המקרים בהם זה קיים גם ברשויות מקומיות וגם במועצות איזוריות. אני מבקש שהתסקיר הזה יועבר גם לחברת הכנסת המציעה וגם ליועצת המשפטית של הוועדה.

תודה רבה, הישיבה נעולה.

הישיבה ננעלה בשעה 12:15

קוד המקור של הנתונים