ישיבת ועדה של הכנסת ה-15 מתאריך 24/07/2001

חוק שירותי הדת היהודיים (תיקון מס' 10), התשס"א-2001

פרוטוקול

 
פרוטוקולים/ועדת הפנים/3552-9-
ועדת הפנים ואיכות הסביבה
שגיאה! שם מאפיין מסמך לא מוכר.

פרוטוקולים/ועדת הפנים/3552
ירושלים, כ' באב, תשס"א
9 באוגוסט, 2001

הכנסת החמש-עשרה נוסח לא מתוקן
מושב שלישי


פרוטוקול מס' 296

מישיבת ועדת הפנים ואיכות הסביבה
‏יום שלישי, ד' באב התשס"א (‏24 ביולי, 2001), שעה 18:30
נכחו
חברי הוועדה: משה גפני - היו"ר
יגאל ביבי
ניסים זאב
מקסים לוי
יהודית נאות
יצחק סבן
מרינה סולודקין
יועצת משפטית
מרים פרנקל-שור
מנהלת הוועדה
יפה שפירא

רשמה: אירית שלהבת
סדר היום
1. הצעת חוק שירותי הדת היהודים (תיקון מס' 10), התשס"א-2001.הצעת חוק שירותי הדת היהודים (תיקון מס' 10), התשס"א-2001
היו"ר משה גפני
אני מתכבד לפתוח את ישיבת הוועדה. בישיבת הוועדה שבה אישרנו את הצעת חוק שירותי הדת היהודיים (תיקון מס' 10), התשס"א-2001, ביקשתי --
יהודית נאות
אני מצטערת, יש כאן טעויות.
מרים פרנקל-שור
זה עוד לא הנוסח המלא.
היו"ר משה גפני
-- ביקשתי מהיועצת המשפטית של הוועדה לנסח את ההצעה. היות וכוונת כל חברי הוועדה היתה שליבת החוק היא נושא התעריפים וכל מה שנלווה לזה, אני שמח שלאחר דיון ממצה הגענו לפשרה ולהסכמה וההצבעה לגבי העניין הזה בוועדה היתה פה אחד - אני לא מדבר על ההסתייגויות. כולנו ביקשנו, ואני בוודאי, שהחוק הזה לא יבוא לגרוע, או להוסיף, או להכניס בדלת האחורית משהו שייפגע במצב הקיים של שירותי הקבורה, כפי שהם קיימים במדינת ישראל מקדמת דנא. אם מישהו רוצה לשנות לכאן או לכאן, שיגיש הצעת חוק אחרת. שלא יעלה על זה טרמפ. ביקשתי מהיועצת המשפטית שהיא תנסח את החוק באופן כזה שאכן לא ישנה את העניין.

התברר שיש בעיה עם הצעת החוק. האירו את עיני, בעיקר הפורום של חברות קדישא - יכול להיות שכוונתם היתה לעוד דברים אבל בהם הגענו לסיכום - שיש פה הפרה של הסטטוס קוו, אולי אפילו באופן בוטה. לפי החוק המקורי היה כתוב "תושב ישראל שרשאי לרכוש חלקת קבר בחיים". אני רוצה שהוועדה תדע שזו פעם ראשונה שמדינת ישראל עושה חוק כזה לכן מה שייקבע כאן בחוק הוא דבר חדש, שלא היה קודם. אם בחוק כתוב "תושב ישראל", על כל המשתמע מכך, יכול לבוא מחר מוסלמי ולהגיד שהוא תושב ישראל שרוצה לרכוש קבר.
יהודית נאות
אני לא מבינה את ההתפלפלות הזאת, כאשר החוק הזה כולו עוסק בשירותי הדת היהודיים. זה לא נכון. חוק שירותי הדת היהודיים לא חל על נוצרים ועל מוסלמים.
מרינה סולודקין
איפה חבר הכנסת אופיר פינס-פז? איפה מציע הצעת החוק?
מקסים לוי
אני מבקש להעלות הצעה לסדר. הצעת החוק הזאת הועלתה בעקבות כך שהגיעו ידיעות שמוכרים קברים ב-50,000 דולר וב-20,000 דולר ושזה מתחיל להיות ביזנס. ואז הציעו הצעת חוק עם נוסח כל-כך מורכב, כל-כך מסובך, כל-כך לא טוב. אם בסופו של דבר החרדים יהיו במליאה, הם לא יצביעו בעד החוק הזה משום שהוא גם מהווה עילה לבג"ץ.

צריך לנסות לשכנע את המציע. אם הכוונה היא, אחרי הקמת ועדה, לקבוע את מחירי הקברים, אני מציע להוציא מהצעת החוק הזאת את כל המלל ולהכניס בסך הכל סעיף מסויים שיגיד שהחוק הזה מתייחס אך ורק לנושא מחירי הקברים.
יהודית נאות
כך היתה בהצעת החוק המקורית, כך התחיל העניין. הם עשו מזה כזה חוכא ואטלולא. הצעת החוק בקריאה הראשונה עסקה במחירים. לא היתה כוונה להכניס גויים לבית קברות יהודי. אי אפשר להאשים את המציע. כוונתו היתה לחוקק חוק שייקבע מחירי מקסימום ומחירי מינימום.
יצחק סבן
זה לא היה בהצעת החוק המקורית אבל בסוף יצרנו את זה, לצערנו, לא בכוונה.
מרינה סולודקין
כתוב: "חוק שירותי הדת היהודיים".
יהודית נאות
בדיוק, אז איך זה יכול לחול על גויים? עד היום אני רוצה לשנות את "מיהו יהודי" אבל בינתיים אתה קובע מי הוא יהודי.
מרינה סולודקין
חבר הכנסת משה גפני, אנא הגד לנו איפה חבר הכנסת פינס-פז ולמה אנחנו יושבים כאן.
מקסים לוי
בהצעת החוק בסעיף 14א(א) נכתב: "סעיף זה בא לקבוע תעריפים לרכישת חלקת קבר בחיים בבית עלמין יהודי המתנהל על ידי מועצה דתית שהוקמה לפי חוק זה או על ידי חברת קדישא במסגרת מתן שירותי דת יהודים". לדעתי ניתן למחוק את כל יתר הסעיפים ולהשאיר רק את הסעיף הזה, ביחד עם המחירים של החלקות.
יהודית נאות
זה לא מספיק. צריך לקבוע גם עונש למי שמבקש סכומים גבוהים יותר.
מקסים לוי
תעזבי את העונש. יש חוק והוא עובר על החוק. זה העונש.
יהודית נאות
לא, אתה צריך לקבוע מה העונש שלו.
מקסים לוי
אבל הוא עובר על חוק. את רוצה עונש? אז נכניס לפה סעיף עונשין .
יהודית נאות
ככתוב בסעיף 14א4: "לא ימכור אדם חלקת קבר בסכום העולה על התעריפים המפורטים בתוספת; העובר על הוראת סעיף זה, דינו - ....".
מקסים לוי
שני הדברים האלה לדעתי מספיקים.
יהודית נאות
גברת פרנקל-שור, למה לא הכנסת את הקנס?

מה אמר המציע? אני רוצה לדעת מה עמדתו של חבר הכנסת אופיר פינס-פז.
היו"ר משה גפני
הריני מודיע בזה שמה שתחליט הוועדה עכשיו מותנה בהסכמתו של המציע. אם הוא לא יסכים למה שנחליט כאן, אני לא אביא את זה.
מרינה סולודקין
אני מאוד מתנצלת אבל אני לא מבינה למה המציע לא נוכח כאן. בלי המציע, לא נוכל לדון.
היו"ר משה גפני
רציתי לקיים את הישיבה מחר בבוקר אך היועצת המשפטית של הוועדה לא תוכל לבוא. רציתי לעשות את זה קצת יותר מאוחר אך היה קושי בתיאומים. נותרו לי שתי אפשרויות: או לעשות את הישיבה עכשיו ולהתנות את זה בהסכמת המציע, או לעשות את הישיבה אחרי הפגרה.
יגאל ביבי
מה בוער? שזה יידון אחרי הפגרה. החוק הזה סתם מיותר.
יהודית נאות
עבדו על זה כל-כך הרבה. למה אתה אומר שזה מיותר? כי זה לא הצעה שלך?
יגאל ביבי
יש תקנות ואולי יש צורך לתקן אותן.
יהודית נאות
אין תקנות.
יגאל ביבי
אז שהשר יקבע תקנות. אף פעם לא קובעים תעריף בחוק.
יהודית נאות
אבל זה הנקודה, שהשרים רוצים שאנחנו נחוקק. היית סגן שר הדתות ואתה צריך לדעת.
מרינה סולודקין
אדוני היושב-ראש, אני מתנצלת, אני חושבת שלא נכון לעשות את זה.
היו"ר משה גפני
אבל אין לי ברירה אחרת. מה אני יכול לעשות? חברת הכנסת מרינה סולודקין, אם חבר הכנסת אופיר פינס-פז לא יסכים, אז זה לא יגיע לדיון במליאה לפני הפגרה.
נסים זאב
קשה לה להשלים עם המצב הזה.
מרים פרנקל-שור
אציג את השינויים.
יגאל ביבי
אני רוצה להגיש הסתייגויות.
היו"ר משה גפני
בבקשה. אמרתי הבוקר שאאפשר לכולם להגיש כמה הסתייגויות שהם רוצים.
נסים זאב
יש לי פה כמה הסתייגויות.
יצחק סבן
אני אטען שזה הפרה של הסטטוס קוו.
יהודית נאות
זה הפרה של הסטטוס קוו? איזה סטטוס קוו? שכל אחד מפקיע מחירים?
מקסים לוי
חבר הכנסת סבן, שר הדתות שלך אישר את זה.
יצחק סבן
הוא לא אישר את זה.
נסים זאב
הוא נאלץ להסכים להצעה הזאת.
יצחק סבן
ברגע שכתבנו "הורים וילדים", אז אנחנו מכניסים פה דבר שלא התכוונו אליו.
נסים זאב
אדוני היושב-ראש, אתה דוחה את הישיבה?
היו"ר משה גפני
לא.
יגאל ביבי
החוק הזה יביא להרס כל בתי העלמין. היום אמור לעלות חוק הבזק, שדנים עליו 6 חודשים וכל המדינה תלויה בו. אם יאפשרו שם ערוצי פורנוגרפיה אז אני אעביר את זה רק עוד חודשיים. ופה יש דבר מסובך - אז מה בוער?
נסים זאב
אדרבא, אנשים פחות ירצו למות אם לא יהיה החוק הזה.
היו"ר משה גפני
אמרתי הבוקר ואני חוזר ואומר עכשיו, הישיבה הנוכחית היא רק לגבי העניין הזה. אני מאפשר להגיש הסתייגויות ולא רק זה, אם אתה טוען שזה הפרה של סטטוס קוו, שר הדתות צריך לומר את זה להנהלת הקואליציה והקואליציה תצביע נגד החוק. אני חושב שהחוק הוא טוב, אם הוא יתוקן.
יגאל ביבי
מה זה "חוק טוב"? אם יש אמא יהודיה, שמותר לה להיקבר, והילד שלה הוא גוי, האם הוא יקבר על-ידה?
היו"ר משה גפני
לכן אנחנו יושבים כאן עכשיו.
נסים זאב
למה אי אפשר להביא את השינוי הזה בהסתייגות?
היו"ר משה גפני
כיושב-ראש וועדה אני לא מסכים. הוועדה החליטה על זה. לא אביא למליאה חוק שמשנה את הסטטוס קוו בנושא ההלכתי. כולם הסכימו לעניין.
יצחק סבן
האם אתה מסכים איתנו שיש פה שינוי בסטטוס קוו?
היו"ר משה גפני
לכן אנחנו מקיימים פה ישיבה.
נסים זאב
גם אם חבר הכנסת אופיר פינס-פז לא ירצה ולא יקבל את ההצעה, זה בעיה שלו.
היו"ר משה גפני
אז לא יהיה חוק.
נסים זאב
אבל אנחנו מקבלים החלטה. לא יכול להיות שהוועדה תהיה תלויה בחבר הכנסת אופיר פינס-פז.
היו"ר משה גפני
חבר הכנסת נסים זאב, אני מסכים איתך, אמרתי את זה.
מרים פרנקל-שור
אני אציג את השינויים.

התיקון הראשון הוא הוספת סעיף קטן (א). אני רוצה להביא את הנוסח:

"סעיף זה בא לקבוע תעריפים לרכישת חלקת קבר בחיים בבית עלמין יהודי המתנהל על ידי מועצה דתית שהוקמה לפי חוק זה או על ידי חברה קדישא במסגרת מתן שירותי דת יהודיים."

התיקון השני יהיה בסעיפים קטנים (ב), (ג) ו-(ד). במקום "תושב ישראל" יבוא "תושב יהודי".
יהודית נאות
זה לא חל על בית עלמין של "מנוחה נכונה".
היו"ר משה גפני
זה לא טוב.
יהודית נאות
אתה רוצה רק יהודים כשרים.
היו"ר משה גפני
"מנוחה נכונה" זה גם יהודים. האם הם יקחו תעריפים כרצונם?
יהודית נאות
כן. הם לא בעסק.
מרים פרנקל-שור
גם היום מדובר על התעריפים לגבי בתי עלמין שמתנהלים על-ידי חברה קדישא או על-ידי מועצה דתית.
יהודית נאות
החוק הזה לא חל על "מנוחה נכונה".
יגאל ביבי
הם מקבלים מענק מן המדינה, 2.5 מיליון שקל, יותר מכל בתי העלמין בארץ, והם יקחו תעריפים עם תזמורת ומוסיקה ומה שהם רוצים.
מרים פרנקל-שור
בסעיפים קטנים (ב), (ג) ו-(ד) ובכל מקום אחר בהצעת החוק שם זה מופיע, במקום המלים "תושב ישראל" יבוא "תושב יהודי".

ההגדרה של "תושב יהודי" בסעיף 4 תהיה: "תושב ישראל הנמנה על העדה היהודית והזכאי לקבלת שירותי דת יהודיים, לרבות שירותי קבורה לפי הדין הדתי היהודי". זה מתבסס על דבר המלך במועצה לארץ ישראל.
אנחנו מוסיפים הגדרה נוספת
" "בית עלמין" - בית עלמין יהודי".
היו"ר משה גפני
אני מבקש להצביע על התיקונים האלה. אני אומר שזה מותנה בהסכמתו של חבר הכנסת אופיר פינס-פז.
נסים זאב
אין דבר כזה. אין הצבעה מותנית.
יצחק סבן
אתה נותן לנו הבטחה שאם הוא לא מסכים, לא מביאים את זה להצבעה במליאה.
היו"ר משה גפני
הרב סבן, שלא תהיה לך טעות. לצערי הרב אני איש גלוי לחלוטין, אני משלם על זה גם מחירים, וזה בסדר.
יהודית נאות
אולי מספיק, אני אביא לך ממחטה מחר.
היו"ר משה גפני
אל תביאי לי ממחטה. תאמיני לי, אני שמח על כך, זה בסדר גמור. אני על העניין הזה הולך עד הסוף לפי כוחי. אם ייפגע פה איזה נושא של הסטטוס קוו ההלכתי, בשום פנים ואופן לא יהיה חוק. אני כיושב-ראש הוועדה לא אביא את זה. יש גבול כמה אני מוכן למסור את נפשי בשביל החוק.
יהודית נאות
כלומר, השארנו לקיבוצים אפשרות לקחת איזה סכום שהם רוצים.
נסים זאב
אני מגיש על זה הסתייגות ומבקש שתיכלל גם "מנוחה נכונה".
יהודית נאות
"מנוחה נכונה" לא קוברת בקיבוץ נען. קיבוץ נען לוקח המון כסף עבור קבורה.
יצחק סבן
שייקחו.
יהודית נאות
למה שייקחו? תופסים אנשים במצוקתם.
נסים זאב
אני לא רוצה אותם איתנו. אני רוצה שייקברו שם.
יהודית נאות
זה לא בסדר.
היו"ר משה גפני
מי בעד התיקונים שהוגשו על-ידי היועצת המשפטית?

הצבעה על אישור התיקונים, כפי שפורטו על-ידי היועצת המשפטית,
להצעת חוק שירותי הדת היהודיים (תיקון מס' 10), התשס"א-2001

בעד - 3
נגד - 1
אין נמנעים
התיקונים נתקבלו.
יגאל ביבי
יש לנו עוד הסתייגויות. מתי ניתן להגיש אותן?
היו"ר משה גפני
אני מבקש שתגישו אותן לעו"ד פרנקל-שור כעת.

תודה רבה. הישיבה נעולה. אני מודה לכם.

הישיבה ננעלה בשעה 19:00

קוד המקור של הנתונים